Somogyi Hírlap, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek MEGSZAKADT a párbeszéd Szerbia és Jugoszlávia két leg­fontosabb politikai vezetője, Vojiszlav Kostunica jugoszláv elnök és Zorán Djindjics szerb miniszterelnök között. „Visszavonhatatlanul meg­szakadt” a kommunikáció - erősítette meg Kostunica egy interjúban. Okként azt nevezte meg, hogy Szerbiai Demokrata Pártjának (DSS) mind a 45 képviselőjét eltávolították a szerb parlamentből. Ez a DSS- mandátumok és a választók akaratának ellopása, amelyet a Djindjics köré tömörült Szerbiai Demokratikus Ellenzék (DSO) kormány­koalíciós többsége hajtott végre, mégpedig kíméletlenebb módon, mint ahogy azt Szlobodan Milosevics volt elnök valaha is meg merte volna tenni - mondta Kostunica. mti KOFI ANNAN ENSZ-főtitkár szeptember 6-án Párizsban találkozik a megosztott Ciprus ellenlábas vezetőivel, hogy áttekintsék az akadozó béke­tárgyalásokon elért ered­ményeket, és kiutat keressenek a zsákutcából. Annán idén másodszor folytat meg­beszélést a ciprusi görög és török közösség vezetőivel, hogy ráirányítsa a figyelmet: áttörésre van szükség a január­ban indult, de holtpontra jutott béketárgyalásokon, mtí A BÖSI ERŐMŰ - szlovák területen megépült változatá­val, a C-variánssal együtt - a szlovák államiság emlék­művének épült, jóllehet Szlovákia adófizetői nem igazán szólhattak bele, hogy hajlandók-e pénzelni egy ekkora erőművet. A pozsonyi Új Szó azzal kapcsolatban foglalkozott a kérdéssel, hogy Dominik Kocinger, az erőmű építésének és üzemeltetésének szlovák kormánybiztosa az utóbbi napokban olyan vádakat olvasott az erőmű atyjaként emlegetett, jelenleg kórházban tartózkodó Julius Binder fejére, hogy az építés során mintegy félmilliárd korona értékű fiktív számlákat fizettek ki, s az ügyben ezért most rendőrségi nyomozás folyik, mti AZ AMERIKAIAK guantá namói haditengerészeti támaszpontján őrzött több száz feltételezett al-Kaida-tag és tálib harcos között meg­található az al-Kaida terror­szervezet vezetőjének, Oszama bin Ladennek néhány testőre is. Ezt egy névtelen­séghez ragaszkodó amerikai hírszerzési illetékes közölte a Reuters hírügynökséggel, hoz­zátéve: egyes amerikai tiszt­ségviselők arra következtetnek ebből, hogy Oszama bin Laden meghalt az Egyesült Államok és a vele együttműködő afgán erők afganisztáni hadjáratában, mti AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG bírósági eljárással fenyegeti az Európai Unió valamennyi tagál­lamát, mert immár több hó­napos késésben vannak az elhasználódott személygép­kocsik kötelező szétbontására vonatkozó uniós irányelv törvénybe iktatásával. Az euró­pai autóipart tehát a forgal­mazás lényeges liberalizálása, és így a márkák közti nyíltabb verseny bevezetése után rövid időn belül újabb csapás fenyegeti az uniós hatóságok részéről, mti OROSZORSZÁGBAN leállítot­ta tevékenységét szerdán a Soros-alapítvány, miután az általa működtetett Nyitott Társadalom Intézet székháza körüli jogi vita a végletekig elfajult, mti______________________■ 2002. Augusztus 1., csütörtök TERROR. A Hamász radikális iszlám szervezet vállalta azt a pokolgépes merényletet, amelyet szerdán a jeruzsálemi Héber Egyetem kávézójában követtek el. A halálos áldozatok száma hét, a sebesülteké több mint 80. A Palesztin Hatóság élesen elítélte az újabb terrorakciót. _________________fotó; europress/epa Ké t lépéssel közelebb az EU-hoz Juhász Endre nagykövet: kiemelt támogatást kapnak a régiók Kedden újabb főtárgyalói tanácskozást tartott az Európai Unió a tagjelölt országokkal. Magyarországnak két további tárgya­lási fejezetet sikerült ideiglenesen lezárnia, s ezzel közel került a technikai jellegű fejezetek őszi befejezéséhez. Szer­kesztőségünknek dr. Juhász Endre nagykövet adott exkluzív nyilatkozatot. Brüsszel- A keddi eseményeket lehet-e nevezni áttörésnek?- Én áttörésnek azért nem ne­vezném, mert az igazi áttörés jó egy esztendeje, a göteborgi csúcsértekezleten már bekövet­kezett, amikor az EU kifejezte szándékát a bővítés mellett, és a pontos menetrendet is meghatá­rozta. Tehát áttörésre már nem is volt szükség, de azt elmondhat­juk: fontos előrelépés történt. Si­került két fontos - a kulturális és audiovizuális, valamint a regio­nális politikáról szóló - fejezetet lezárni, és ez utóbbi már a legne­hezebbnek számító pénzügyi fejezet körvonalait is előrevetíti. A tárgyalások során ugyanis ki­alakult egy rendezés a relatív százalékos arányokban, magya­rán abban, hogy a tagjelöltek kö­zül melyik ország milyen mérték­ben részesül támogatásban. En­nek alapján a különösen kényes kérdésnek számító mezőgazda­sági-vidékfejlesztési fejezetre nézve az első három évre már vannak becsléseink.- A tárgyalások során az Unió elfogadta hazánk strukturális be­osztását, és ennek alapján hatá­rozta meg besorolásunkat. Ez mi­lyen előnyökkel jár?- Az EU az 1. számú besorolást adta Magyarországnak, ami azt jelenti, hogy mind a hét régió messze a legnagyobb támogatás­ra számíthat. Ez az Európai Unió bruttó nemzeti össz­terméke 75 szá­zalékának felel meg, és a támo­gatás összege a számítások szerint 537 mil­lió eurót tenne ki. Ugyanakkor azt is el kell mon­danom, hogy a tárgyalások során mindvégig azt a nézetet képvisel­tük, s a jövőben is ezt fogjuk ten­ni, hogy a globálösszeget min­denképpen javítani, emelni akar­juk. Ezzel szemben szólnunk kell a téma egyfajta árnyoldaláról is: mivel a költségvetési fejezetről még ezúttal sem esett szó, ezért jóformán még megbecsülni sem tudjuk, hogy mennyit kell be­fizetnünk, és ebből mennyit fo­gunk támogatás formájában visz- szakapni.- Ebből következően nehezen lesz tervezhető a magyar költség- vetés kiadási és bevételi oldala?- Nem így fogalmaznék. A tá­mogatások kedvezményezettje ugyanis nem a központi költség- vetés, hanem közvetlenül a lakos­ság, a vállalkozók, a gazdálkodók - összességében tehát a magyar gazdaság, a magyar polgárság. A pénzügyi fejezetnél egy rossz forgatókönyv esetén mind a tag­jelöltek, mind az EU részéről köl­csönös csalódás is előfordulhat, elvégre az eddigi ajánlatokat - egyébként nem remélt esetben - akár vissza is vonhatják. Ebből a szempontból nem könnyű a hely­zetünk, mert amit eddig fölaján­lottak, azt mi keményen és szisz­tematikusan kritizáltuk, így tette ezt az Orbán-kormány, és így te­szi a Medgyessy-kormány is; sőt, a jelenlegi kormány talán még elődjénél is erőteljesebben.- Korábban többször elhang­zott az egykori lengyel miniszter- elnök asszony, Hanna Suhocka híres mondása: „az Európai Unió­tól mindig öt évre vagyunk”. Ön szerint lerövidült ez az idő?- Vannak még nehéz felada­taink. A versenyfejezet lezárása például nagyon kemény diónak mutatkozik; személy szerint bol­dog leszek, ha decemberben a koppenhágai csúcsértekezleten sikerülni fog. És az sem biztos, hogy a szeptemberre előirányzott témákkal végezni tudunk, de ezt sem tartanám nagy tragédiának. Sokkal fontosabb és sorsdöntőbb lehet az ír népszavazás kimenete­le, a ciprusi kérdés rendezése, a szlovákiai választások eredmé­nye, nem utolsósorban pedig az, hogy Németországban a bővítés nemcsak szavakban eltökélt, pénzügyileg pedig rugalmasabb kormány működjék, gvulay zoltán VÁRHATÓ EU-TÁMOGATÁS Kohéziós alap (átlag) 299 millió euró Regionális alap 1,030 milliárd euró (2004) 1,180 milliárd euró (2005) __________________________________1,465 milliárd euró (2006) JOGCÍM A JELÖLTEK ARÁNYÁBAN ÖSSZEG Interreg-program (a hosszú határok miatt) 14,2% 17 millió euró Equal-program 12% 8 millió euró Vidékfejlesztés (becsült) _________kb. 11%________170 millió euró ÁLLÁ SPONT TAPOD1 KÁLMÁN Cseppek a tengerbei A balkáni drog-tranzitútvonal áthalad az ország déliszén. A kijelentő mondat a napokban hangzott el egy pénzüőr tiszt­től, de úgy tetszik, különösebben senkit sem érdek a beje­lentése. Evek óta arról is beszélnek, hogy nemcsakszeli ha­zánkat a drogútvonal, hanem célországgá is vált agyaror­szág. A statisztikai adatokból kiderül, hogy egyre tö nálunk a kábítószer-élvező. Egyelőre azonban hiába vannadrogelle- nes ismeretterjesztő előadások az iskolákban, a kszeresek zöme a fiatalabb korosztályból kerül ki. A bajai reiőrök pél­dául csupán az elmúlt hét végén hat kábítószerestettek őri­zetbe, akik közül egyikük sem volt húsz évesnél idebb. Kis­kunhalason - egy felmérés szerint - minden ötök közép- iskolás valamilyen kapcsolatba került már a drogccal. A drogcsempészés kifizetődő vállalkozásnak látsk, hiszen egy-egy kisebb szállítmány is müliós bevételt ózhat, ha piacra dobják. Kérdés persze, hogy kik fölözik le hasznot? A néha-néha elfogott dílerek alighanem csak csoek a ten­gerben. A kereskedői hálózat irányítói lehetnek: igazi ha­szonélvezők, de az ő kézre kerítésükről alig halhi. A disz­kókban, a szórakozóhelyeken egyre több a rázz, hiszen a szakemberek szerint ott fordul meg a fogyasztói :teg zöme. Veszélyben vannak már az általános iskolásoks, akiknél már idejekorán megpróbálkoznak a „beetetéssela dílerek. Bódulat és egy kis „pörgés” nélkül unalmasalennének a bulik - vélekednek sokan a tizenévesek közül, ak a gerincét alkotják a zenés összejöveteleknek. Budapesten ;gnap meg­kezdődött a Sziget-fesztivál. A monstre koncertelelőadás-so- rozatok százezreket vonzanak a hajógyári szigee, ahol alig­ha lesznek ráfizetésesek a sörsátrak. Á szakértő kijelentet­ték: a drogok mellett az alkohol jelentheti legnagyobb veszélyt a szigetlakók egészségére. A hírek azonan mást iga­zolnak. Talán egyszer erről is nótázik majd a Kitehén. EGYETÉRTEK: 06-90-330303 MÁS A VÉLEMÉNYEM06-90-330-304 NYEMCSOK LÁSZLÓ Az olvasókör nézisei Másként olvas újságot az ember otthon, és máként, ha társa­ságban nyaral. Megvettünk mi is minden lapt, aztán körül­belül addig jutottunk el, hogy melyek GregoiBernadett ero- gén zónái. A művésznő kitárulkozott, és elárulta, hogy a suklóján (nem elírás) van egy pont, amely nagyon is az. FJmcengtünk rajta, aztán megszólalt a barátom: ha ő iszik, neki . torka a fő ero- gén zónája. Persze ez nem málnaszörpre vonatkozik, de Gregor Bernadettnél sem mindegy, hogy ki ju el a csuklójáig. Szó nincs arról, hogy a művésznőt cikizném, :őt megemelem a kalapom előtte. Ha egészen teste legintimelb részeiig men­tek el a kérdéssel, akkor is őszintén válaszolt Biztosan nem néíett jobbra, mert akkor - ejy felmérés sze­rint - nagyobb lenne a valószínűsége, hogy hazudik. Erre a megállapításra az ELTE két pszichológia szakis hallgatója ju­tott kutatásai során, és ezt is címlapon hozt. az egyik újság. Mondja is az üdülői „olvasókör” politikai síkra terelője: mi ez, ha nem a baliberális sajtó újabb húzásai A következő újság címlapját már olvasni sem kell, csak néz­ni. Bár helyetted ő lenne a kebelbarátom - mondja oda az egyik szemguvasztó a szomszédjának. Hamar körbejár a lap, és kiderül: a fotón látható hölgy imád füvet nyírni. Egy szál tangában. Újabb újság, ott az utolsó oldalon meztelen női popsi gömbölyödik, őszinte gyönyörűségünkre. Sze­münk se jobbra, se balra - csak előre. Aztán felfele, és örömmel fogadjuk, ott sem túlöltözött a lányka. Mónikának megvan mindene. A sajtófélórát női hang szakítja félbe a konyhából: kész a reg­geli. A terülj-terülj asztalkám mellett asszonyaink kérdezik: mit ír az újság? Tele szájjal válaszolunk: áh, semmi különös, csak a szokásos. Merényletek, balesetek, politikai acsarkodás. Arra már nem emlékszem, hogy közben jobbra néztünk-e. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj _______________A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről._______________ Az üdülés nem lustálkodás Nem tesz boldoggá az üdülés, amikor csak heverészünk a strandon - foglalta össze tudományos vizsgálatainak ered­ményeit Csíkszentmihályi Mihály. Kalifornia Az emberek többsége azt sze­retné, hogy több legyen a sza­badideje - idézi az Ámerikába származott hazánkfiát, a bol­dogságkutatás professzorát a Focus című német hírmagazin. Furcsa ellentmondás ugyanak­kor, hogy letértnek érezzük magunkat, ha hosszabb ideig nem foglalatoskodhatunk vala­mivel. Sokan kedvetlenül éb­rednek hétvégeken, mert az az érzésük, hogy rendezetlen az időbeosztásuk. A ma 68 éves kutató fiatalon került az USA-ba, a kaliforniai egyetem tanáraként 14 könyvet írt és tanulmányok százait publi­kálta. Legújabb megállapításai az „okos pihenéssel” kapcsolatosak. Bármennyire várjuk a pihenésre szánt szabadságot, az üdülés heteiben hatalmas baklövéseket követhetünk el. Mit tegyünk ezek elkerülésére? Például: 1. Ne felejtsük el, hogy csakis a megszokott környezetünkből kiszakadva gazdagodhatunk olyan élményekkel, amelyek erőt adhatnak a rutin hónapjaiban. 2. Ne váljunk a színvonaltalan tömegturizmus áldozatává. „Ha mindenütt ugyanazokba a dol­gokba botlunk, azt hihetjük, hogy a világ unalmas, és csaló­dottak leszünk.” 3. Ne tervezzük be percekre a napjainkat, főként ha a hét­köznapok állandó szervezettség­gel, szabályozottsággal járnak. Viszont mit tegyünk meg fel­tétlenül, hogy biztosan jól érez­zük magunkat? A pihenés ideje egyedülálló alkalom a zavartalan együttlétre azzal, akit szeretünk, és a család boldogságának megújítására. És nem eleve „hűtlenség” az, ha nemcsak a párunkkal, hanem a barátainkkal is együtt utazunk, ahogyan az sem, ha új ismeret­ségeket gyűjtünk. „Az emberek jobban érzik magukat, ha bará­taikkal, nem pedig csak a család­jukkal üdülnek. Barátok közt hát­térbe szorulnak a családi kötele­zettségek.” Lazítsunk, merjük igazán jól érezni magunkat. Táncoljuk vé­gig az éjszakát a strandon, ha van hozzá kedvünk. Nem bűn kirúgni a hámból, s inni is töb­bet szabad a megszokottnál, ha jólesik. KOCSIS TAMÁS Sztrájk a Pankrácban Külföldiek tiltakozó akciója a híres cseh börtönben Prága Több mint harminc fogva tar­tott hétfő óta éhségsztrájkot folytat a prágai Pankrác bör­tönben, így tiltakozva ügyük lassú intézése ellen - jelen­tette be szerdán Miloslava Havlícková, a cseh börtön­szolgálat szóvivője. A hazánkban főként Jaroslav Hasek méltán népszerű regényé­ből, a Svejk, a derék katonából is­mert Pankrácban történt esemé­nyekről a szóvivő asszony kifej­tette: a sztrájkolók többsége a volt szovjet köztársaságok állam­polgára, akik különféle bűncse­lekmények és törvénysértések miatt vannak letartóztatva. A fog­va tartottak akciójukkal azt is szeretnék jelezni, hogy a csehor­szági börtönökben állítólag meg­sértik az alapvető emberi jogo­kat, és hátrányosan megkülön­böztetik a külföldieket - mondta Havlícková. Szerinte a hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a hely­zetet, és minden letartóztatottal beszélnek, hogy megpróbálják oldani a feszültséget. „Szeretném azonban hang­súlyozni, hogy a börtönfelügyelet határozottan ellenáll minden nyomásgyakorló csoport akciójá­nak” - szögezte le a szóvivő. Hoz­zátette, hogy a fegyházban rend van, és más börtönökből sem je­lentenek semmilyen zavargáso­kat vagy éhségsztrájkokat. A csehországi börtönökben legutóbb tavaly októberben vol* tömeges éhségsztrájk. Hat bői tönben egyszerre több mint 17i fogoly tiltakozott. A rendőrsé szerint az akciót az orosz maffi szervezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom