Somogyi Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-10 / 8. szám

10. OLDAL SPORT 2002. Január 10., Csütörtök IHH Teremlabdarúgó NB II Férfi kosárlabda Koracs Kupa - „H” csoport Labdarúgó NB I, „B” csoport A 16. fordulóban: Fehér Orrszarvú (Kaposvár) - Trans AM (Budapest) 2-5 További eredmények: Domaszé- ki VSE-Fonte Paradiso (Lajos- mizse) 7-4; Díszkert SE (Izsák)- Complex Montage (Salgótarján) 6-12; Ceglédi VSE-Csillaghegyi MTE (Budapest) 3-3. - A Charlton Gellért (Szeged) csapa­ta szabadnapos volt. A bajnokság állása: 1. Fonté Paradiso 14 10 2 2 72-48 32 2. Complex Montage 15 10 1 4 96-57 31 3. Charlton Gellért 1? 7 2 4 60-65 23 4. Domaszéki VSE 13 7 1 5 65-54 22 5. Trans AM 14 6 4 4 55-56 22 6. Ceglédi VSE 14 6 3 5 73-61 21 7. Fehér Orrszarvú 13 4 1 8 57-65 13 8. Csillaghegyi MTE 13 3 2 8 39-63 11 9. Diszkért SE 15 1­14 48-96 3 A Fehér Orrszarvú csapata leg­közelebb január 14-én, hétfőn, este 19 órakor lép majd újra pá­lyára Lajosmizsén a Fonté Paradiso ellen. fenyő Terítéken a sportmúzeum Idei első ülését tartotta dr. Sütő László elnök vezetésével a me­gyei sportbizottság, amelynek napirendjén szerepelt az idei munkaterv elfogadása, az ifjú­ságra és a sportra fordított pén­zek felhasználásának tapaszta­latai, valamint a Somogyi Sport­múzeum tevékenységéről szóló beszámoló. A tegnapival együtt szeptem­beréig négy ülést tervez a sport- bizottság; ebből - a szokások­nak megfelelően - egyet vidéken tartanak. A következő márciusi összejövetelen többek között górcső alá kerül a sportági szak- szövetségek múlt évi tevékeny­sége, valamint a megyei sport­iroda szervezeti és működési szabályzatának a módosítása. A júniusi fonyódi kihelyezett ülé­sen a balatoni idegenforgalom és a sport kapcsolata lesz teríté­ken, tájékoztató hangzik el a li­geti gyermektábor tevékenysé­géről, és a fogyatékosok sportjá­val kapcsolatos koncepcióról. A szeptemberi ülésen a vízi­sportról esik majd szó, s megvi­tatják a nemzeti atlétikai prog­ram somogyi tapasztalatait is. Tavaly októberben ötéves fennállását ünnepelte a Somo­gyi Sportmúzeum. E fél évtized tevékenysége, eredményei is tárgya volt a mostani ülésnek. Az elmúlt évek alatt számos tanintézet diákjai ismerkedhet­tek meg megyénk sportjának jeles képviselőivel, azok relikvi­áival. Dr. Schmitt Páltól dr. Bozóky Imrén át a Magyar Olimpiai Akadémia küldöttségéig meg­annyi ismert személyiség, dele­gáció - nem egy külföldről - ke­reste fel a múzeumot. A ven­dégkönyvi bejegyzések elisme­rő véleményeket regisztrálnak. A megye és székhelye által kö­zösen létrehozott és fenntartott létesítmény működtetése azon­ban egyre inkább nehézségbe ütközik. A megyei sportbizott­ság is egyetértett abban, hogy ezt az országosan is ritkaság- számba menő kincset meg kell őrizni az utókornak. A további fennmaradás érdekében egyez­tető tárgyalást javasollak a fenntartók között. Szóba ke­rült, hogy a múzeum a Tavaszi Fesztivál keretében szeretne otthont adni a Magyar Labdarú­gó Szövetség vándorkiállításá­nak, ám ennek anyagi vonzata is van. A bizottság az elgondolással egyetértett, és javasolta e kér­désben az egyeztetést a feszti­vált szervező bizottsággal. Ha sikerül az anyagi forrást előte­remteni, akkor a ritka értékű anyag bemutatása Kaposváron sem marad el. jutási AvtocLor Szamtov-Klíma-Vill Kaposvári KK 97-74 (24-14, 26-17, 23-27, 24-16) Munkatársunk helyszíni telefonjelentése Több mint 20 pontos vereséget szenvedett teg­nap Szaratovban a férfi kosárlabda Koracs Kupa „H” csoportjában a Klíma-Vili Kaposvári KK. Szaratov A kaposvári különítmény kedden késő este farkasor­dító hidegben szállt le 2400 kilométeres utazás után a Volga partján fekvő Szaratovban. A Moszkvától dél­keletre fekvő, mintegy egymillió lakosú településen mínusz 25 fokos hőmérséklet uralkodott, amit a vi­haros szél tett még elviselhetetlenebbé. Az 50-es évek munkásszállóit idéző hotelban töltötte az éjsza­kát a kosárlabdacsapat, amely tegnap délelőtt már edzett a meglepően korszerű Avtodor-csamokban. A mérkőzésig ellentmondó hírek érkeztek a hazaiak összetételét illetően. A bemelegítésnél aztán kide­rült, hogy a tavaly december 5-i kaposvári összecsa­pás óta némiképp átalakult az orosz együttes kerete. A bajnokságban hét győzelemmel és hat vereséggel az ötödik helyen álló oroszok a Koracs Kupa „H” cso­portjában a harmadik helyről várhatták a folytatást. A szaratoviak megváltak az amerikai Earl-tól és Povliastól is; a helyükre érkezett Waldman és Kapinosz. A kaposváriak természetesen az otthon maradt sérültek nélkül (Bukva, Filipovics és Varga R.) vették fel a harcot. Sajnos, Allison sem tudott kez­deni, mert a vádliját fájlalta. Rendkívül agresszíven kezdett az Avtodor, a so­mogyiak pedig kevéske dobóhelyzetüket is elhibáz­ták; majd Dzunics zsinórban szerzett hat pontjával 8-8-ra sikerült egyenlíteni. Az ekkor még remekül védekező, pozíciós játékot próbáló Klíma-Vili KKK lépést tudott tartani az ellenfelével. Ivkovics négy ki­hagyott büntetője azonban megakadályozta az újabb felzárkózást, az első negyedet pedig már tíz pont előnnyel zárhatta a Szaratov. A második 10 percben változatlanul csak Dzunics tartotta a lépést az oroszokkal, a negyedik faultját begyűjtő Ivkovicsot pedig Allison váltotta fel. Az egyre szét­esőbb játékot produkáló Kapos­vár ellen könnyű ziccereket dob­hattak a hazaiak. A Boticsev, Kapinosz duó révén 50-31-re hú­zott el a Volga-parti gárda a félidő végéig, amely csakhamar ledol­gozta Kaposváron szerzett hátrá­nyát. A 20 pontos határon egyen­súlyozott a vendég együttes - egészen Ivkovics kipontozódásá­ig. Az abszolút magassági fölény­ben lévő oroszok ellen távolról voltak eredményesek Benczéék, akik még 14 pontig fel tudtak zárkózni. A zárószakasz első perceiben az utolsó tartalékait mozgósító Klíma-Vül mindent megpróbált a friss erő­ket bevető Avtodor ellen, ám Dzunics és Allison ki­pontozódásával már egyértelmű fölénybe került az orosz alakulat, amely végül 23 ponttal nyert, így játszottak Szaratov, 2600 néző. V.: Sutulovics (jugoszláv), Drabikovszkij (ukrán). Avtodor Szaratov: Waldman (-), Monia (8), Kriapa (13), Kapinosz (30/6), Stewart (24). Csere: Boticsev (17), Ivanov (-), Kutorov (5). Edző: Vlagyi­mir Rodionov. Klíma-Vili Kaposvári KK: Simon B. (11/3), Bencze (14/12), Dzunics (27/6), Szőke (15/3), Ivkovics (3). Csere: Allison (4), Domonkos (-), Tömösváry (-). Edző: Földi Sándor. Kipontozódott: Ivkovics a 27. percben, Dzunics a 36. percben, Allison a 38. percben. Jók: Kapinosz, Kriapa, Boticsev, Stewart, illetve Dzunics, Szőke. Vlagyimir Rodionov: - Remekeltek a mezőnyem­bereink, a centereinkről már nem is beszélve. Földi Sándor - A sok sérültünk mellett ezúttal rá­adásul még gyengén is játszottunk. Sok büntetőt és emberelőnyös helyzetet hagytunk ki; a játékvezetők sem álltak feladatuk magaslatán, amit a legjobban a faultarány mutat. (Tudósításunk az EnterNet 2001 Kft támogatásá­val kéSZÜlt.) KUN ZOLTÁN Férfi röplabda Élcsapatok Európa Kupája - „B” csoport ___ Nu mancia Caja Duero Soria-Kométa-Kaposvár 0-3 (-23, -22, -21) Együtt tartam a sikercsapatot Marcali Tegnap délután az Industrie FC Marcali NB I „B” csopor­tos labdarúgócsapata is meg­kezdte a felkészülést a tava­szi idényre. Az őszi sikercsa­patból - amelyet szeretnének együtt tartani - hárman hiá­nyoztak az első edzésről. Németh Viktor kapus - aki iránt több NB I-es csapat is érdeklődik - igazoltan volt távol. A gólerős Búzás Attila visszatért Kispestre, s még nem dőlt el a további sor­sa, Reinaldo Da Silvára pedig az egyesület nem tart igényt. Van­nak kiszemelt játékosok az eset­leges távozók helyére, de ez je­lenleg még nem publikus. A rövid öltözői eligazítás után Menczeles Iván mester máris az edzőpályára vezényelte a játéko­sait, ahol a bemelegítés után já­ték, majd 20 perces, közepes ira­mú futás szerepelt a program­ban. Ez a hét amolyan ráhango­ló jellegű lesz; a jövő héttől - hétfő és szombat kivételével - napközis rendszerben napi két edzéssel folytatja a társaság, s a sporttelep szomszédságában lé­vő városi sportcsarnokot is igénybe veszik majd. Az első idei jelentősebb fellé­pés január 20-án a zalaegerszegi teremtorna lesz, ahol az MTK Hungária FC, a Matáv Compaq Sopron, és a Kaposvári Rákóczi FC társaságában mutatkoznak majd be. En­nek megfele­lően a jövő héten a fő hangsúly már a labdás gyakorláso­kon lesz. Jó hír, hogy a jövőben is él­ni fog a Kispest-Honvéd FC-vel az együttműködés, mivel ez nem­csak a marcali, hanem a nagy múltú fővárosi együttes számára is előnyös. A legjobb példa erre Búzás Attila, aki az ősszel na­gyon jól összekapta magát Mar­caliban, remek teljesítményt nyújtott, s most tárt karokkal várnák vissza. Az Industrie FC Marcali első előkészületi mérkőzését január 24-én játssza Tapolcán, az ellen­fele pedig a Matáv Compaq Sop­ron lesz. 25-e és 28-a között Szarvason edzőtáborozik az együttes, ahol a helyi csapattal, hazafelé tartva pedig a Kecske­méttel is szeretnének megmér­kőzni. Január 30-án a Dunaferr SE vendégei lesznek. Február 11-én Budapestre utaznak egy felmérő jellegű orvosi vizsgálat­ra, s ha már a fővárosban van­nak, akkor játszanak is egy edzőmeccset. A távolabbi tervek között szerepel egy egyhetes edzőtábor valamikor februárban Horvátországban, ami még szer­vezés alatt áll. IVUSZA ISTVÁN Labdazsonglőr (ügyességi) verseny SORIA Akárcsak a decemberi kapos­vári mérkőzésen, a spanyol visszavágón is bravúros győ­zelmet aratott a Kométa férfi röplabdacsapata; Demeter György edző együttese még játszmát sem engedélyezett a hazai pályán játszó Európa-hí- rű Numancia Caja Duero Soria együttesének.- Nagyon szerettünk volna ked­den este (is) edzeni, de ez sajnos csak álom maradt; a müncheni já­ratra ugyanis nem fértek fel a cso­magjaink, amelyekben - többek között - a játékosok szerelései is voltak. Mindössze négyen tudtak volna csak átöltözni. Ok valamit megérezhettek előre, mert a kézi- poggyászukban felvitték a repülő­re... - kesergett a mérkőzés előtt Demeter György, a Kométa- Kaposvár mestere. Tegnap délben aztán azért vezé­nyelt egy rövidebb, átmozgató jel­legű gyakorlást a mester. A csoma­gok még mindig nem kerültek elő, így kölcsönmezben virítottak a fi­úk. Az este 20 órakor kezdő­dő találkozó előtt is a helyi labdarúgócsa­pat segítette ki a kaposvária­kat. A cipőkkel azonban gon­dok voltak; De­meter György edző és Géllé József gyúró is köl­csönadta a sajátját, de Kovács Ba­lázsnak még így sem jutott, aki jobb híján papucsban (!) szemlélte a bemelegítést. A legutolsó pilla­natban, pár perccel a kezdés előtt aztán megérkeztek az elveszett csomagok. A meglehetősen rossz előjelek - legalábbis a mérkőzés képe alap­ján - alaposan felpaprikáz(hat)ták a kaposvári társulatot; a fiúk egy­mást felülmúlva, végig extázisbán játszottak. A nyitójátszmában már 4-5 ponttal is vezettek, a hajrában azonban egyenlítettek a hazaiak; az idegek harcából végül a jobban összpontosító vendég kaposváriak kerültek ki győztesen. A második szettben is végig bátran, fegyelme­zetten és pontosan játszott a Kométa. A harmadik, utolsó játék­részben is keményen küzdött a spanyol armada, a magyar bajnok ellen azonban nem volt ellenszere. így játszónak Soria, 1200 néző. V.: Hrovat, Gril (szlovénok). Kométa-Kaposvár: Cutino, dr. Szajfulin, Gelencsér, Wang Csi, Dá­vid, Bánhegyi. Csere: Geiger (libe­ró), Grózer. Edző: Demeter György. Numancia Caja Duero Soria: Flores, Sevillano, Cabrera, Matias, Wong, Esteves. Csere: Serrato (libe­ró), Casilla, Pacheco, Edző: Angel Alonso. FENYŐ GÁBOR A csoport másik mérkőzésén: VBC Lutry-Lavaux (svájci)- Azot Cserkaszi (ukrán) 0-3 (-21, -14, -22) A bajnokság állása: 1. Kométa-Kaposvár 4 4 - 12-1 8 2. Azot Cserkaszi 4 3 1 9-5 7 3. Numancia Soria 4 1 3 5-9 5 4. VBC Lutry-Lavaux 4 - 4 1-12 4 Nagybajom Jubileumhoz érkezett a nagyba­jomi labdazsonglőr (ügyességi) verseny; a Nagybajomi Sport- szervezési Körzet immár 10. al­kalommal rendezte meg a hagyo­mányos erőpróbát három kategó­riában. Az idei verseny érdekes­sége volt, hogy indult az egykori Világ Kupa-győztes, Európa-baj- noki bronzérmes, nyolcszoros országos bajnok lábteniszező ka­posvári Korányi András is, aki a felnőttek között a Kaposvári Rá­kóczi FC labdarúgója, Laki Olivér mögött a második lett. A végeredmény (18 induló). 10 éven aluliak: 1. Récsei János (Nagybajom), 2. Ács-Gergely Gá­bor (Nagybajom), 3. Balázs Bá­lint (Nagybajom). 14 éven aluliak: 1. Horváth Adóm (Nagybajom), 2. Kuczkó Márk (Nagybajom), 3. Laki Ben­ce (Nagybajom). 14 éven felüliek: 1. Laki Olivér (Kaposvár), 2. Korányi András (Kaposvár), 3. Horváth Péter (Nagybajom). __________ fenyő A Fonyódi Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola állást hirdet gazdasági vezetői munkakör betöltésére. Feltétel: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség, emellett mérlegképes könyvelői, vagy ezzel egyenértékű államháztartási szakképesítés, továbbá költségvetési intézménynél eltöltött gyakorlat. Jelentkezés módja: kézzel írott önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatának, fénymásolatának benyújtásával. Határidő: 2002. január 10. Cím: 8640 Fonyód, Béke u. 1. • Telifax: 85/361 -510 (K A Pécsi T udományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kara 2002 februárjában öt szemeszteres, levelező, menedzser szakirányú posztgraduális képzést indít. A műszaki alapdiplomával rendelkezők főiskolai szakmérnök menedzser szakon, a nem műszaki felsőfokú végzettségűek szakosító oklevelet szerezhetnek. Információ: .WyIMFK Mérnöki / T anszék, .7624 Pécs, BtíKótikány u. 2.1/135. / /., Te^fönr172fc'11-032, ‘ ! i jjNi#!?«^ ifascs@pmmf.hu (ntéffBt: fthfr.//wwwpmmf.hu UBERNER A teljesítmény összeköt A nemzetközi szereléstechnikai piac élenjá­ró vállalatcsoportjának dinamikusan fejlő­dő magyarországi tagja lárműiparos ter­mékek értékesítésére főállású TERÜLETI KÉPVISELŐKET keres Somogy megye területére. Elvárásaink: • szakmai ismeret a járműipar területén, • direktértékesítési tapasztalat (legalább 2 év), • kreativitás, dinamizmus. • határozott fellépés, • eredményorientáltság, • vezetékes telefon. Amit nyújtunk: • főállású munkaviszony, • a betanulás idejére fix, majd teljesítményarányos jövedelem, • folyamatos továbbképzés, • biztos háttér-csapatszellem, • mobiltelefon, • szolgálati személygépkocsi (privát használatra is). Fényképes jelentkezését „LE3” jeligére az alábbi címre várjuk: Bemer Kft., 1476 Budapest, Pf. 156 Munkatársat keresünk a Somogyi Hírlap Vasárnap Reggel kézbesítésére KAPOSVÁR területén. A kézbesítő feladata, hogy az újságot reggel eljuttassa az előfizetőinkhez, beszedje az előfizetési díjakat és új előfizetőket szervezzen. A munkát teljesítményarányos díjazással ismerjük el. Cím, telefon: Rosics György 06-20/9554-532 Munkatársakat keresünk a Somogyi Hírlap kézbesítésére IHAR0SBERÉNY területére. A kézbesítő feladata, hogy az újságot reggel eljuttassa az előfizetőinkhez, beszedje az előfizetési díjakat és új előfizetőket szervezzen. A munkát teljesítményarányos díjazással ismerjük el. Cím, telefon: Varga Imréné 82/471-207 VÉC3KIÓRCISÍTIÍS! Cipők, csizmák már 990 Ft -tói kaphatók a KER-MIX Kft. cipőboltjában, Zárda u. 21/a. A hirdetést felmutató vásárlónk további 5% kedvezményben részesül. Nyitva tartás: h-p 9-17-ig, szó 9-12-ig. Tel.: 82/435-585 ____(6C Ak ciós akciós vásár! Zalabaromfi Rt. Kaposvár, Raktár u. 6. sz. alatt január 11-én (pénteken) 7.30-12 óráig, illetve amíg a készlet tart. Friss kistestű tyúk (várható értékesítési súly 13-15 kg/karton) Fagy. csirke alsócomb "NSZ" karton/15 kg Fagy. csirke pörkölt aprólék karton/15 kg Fagy. csirke nyak karton/15 kg Fagy. pulyka alsócomb karton/15 kg Fagy. pulyka far-hát karton/15 kg Partner baromfi májas 367 Ft helyett 269 Ft 6 100 Ft helyett 5 610 Ft 5 600 Ft helyett 4 950 Ft 3 100 Ft helyett 2 460 Ft 5 200 Ft helyett 4 755 Ft 2 900 Ft helyett 2 310 Ft 485 Ft/kg helyett 374 Ft/kg Várjuk kedves vásárlóinkat. Tel.: (82) 417-523

Next

/
Oldalképek
Tartalom