Somogyi Hírlap, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

. ­* _______________________________-------­--------------------------------------• KAnfr---------------------- ww w.somogyihirlap.hu ---------------------------------------------------------------------------­Somogyi Hírlap liiiiiipiuiiiii Él kJ J A ‘)''l 7 08 6 5*9 1 2 0 1 5 XII. Évfolyam, 229. Szám. Ára: 66 ft, Előfizetve: 42,50 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. Október 1., Hétfő MEGYEI KÖRKÉP Látogatócsúccsal zárt a marcali vásár 4. oldal ALMANACH Somogyzsitfán megtalálták a jövőt 6. oldal FONYÓDI TÜKÖR Gondoskodnak a nyugdíjasokról 7. oldal Hírek CSURGÓ. Új szobrot avatott Csurgón dr. Soós Gyula millen­niumi tanácsnok. A Máriás-for­rás legendája című alkotást Var­ga János készítette, a hozzá való tölgyfát a Sefag Rt iharosi erdé­szete ajánlotta fel. A szobor egy XIII. századi mondának állít em­léket, amely szerint IV. Béla ki­rály a csurgói Máriás patak part­ján fohászkodott Szűz Máriá­hoz, hogy segítse a tatárdúlás utáni újjáépítést. Az alkotás a Szentlélek-templom mögötti parkban áll. (va) NAGYBAJOM. Súlyos baleset történt a Kaposvárt Nagybajom­mal összekötő úton. A falu kö­zelében feltehetőleg nagy sebes­séggel két személygépkocsi üt­között össze. Az egyik autó uta­sa súlyos sérüléseket szenve- ^ dett: medencéje eltört, belső' vérzései voltak. A sérültet a Kaposi Mór Megyei Kórházba szállították, s azonnal megmű­tötték, lépét eltávolították, ko) INKE. Az inkei önkormányzat szeptemberben minden diáknak egyszeri iskolakezdési támoga­tást biztosít. A felsőfokú képzés­ben részt vevő fiatalok hatezer, a középiskolások négyezer, a kisis­kolások háromezer forintot kap­nak. Inkéről 14-en járnak egye­temre, főiskolára, (va) ZICS. Mintegy 3 millió forintba kerül az orvosi rendelő rekonst­rukciója Zicsben. A falu - a Koppányvölgyi Területfejlesztési Társulás támogatásával - 1,8 mil­lió forintot nyert a megyei terület- fejlesztési tanács pályázatán, (kj) KŐKÚT. Vitéz Szentgyörgyi De­zső vadászrepülős szülőhelyén emléktáblát avattak szombaton. A 69. Harckocsi Ezred Baráti Kör vezetősége, valamint a kecs­keméti Vitéz Szentgyörgyi Va­dász Repülő Ezred parancsnok­sága szervezte a megemlékezést Kőkúton. A névadó méltatása után megkoszorúzták az emlék­táblát. Az ünnepségen megje­lent az egykori repülős özvegye, fia és unokája (képünkön) is. Tudósításunk a 4. oldalon. BALATON. 390 milliárd forint szükséges a Balaton Fejlesztési Tanács stratégiai programjának megvalósításához 2002-2006 között. Elsősorban a Balaton környezeti állapotának javítása, a régió gazdasági lehetőségei­nek feltárása és az infrastruktú­ra fejlesztése a feladat, (ca) A gombabőség nem gazdagság Az utóbbi néhány hét esőzése megtette hatását: bőségesen terem a gomba a dél-somogyi erdőkben. A bőség azon­ban nem jelent gazdagságot: nem kí­nálnak nagy árat a gombák királynő­jéért, a vargányáért a felvásárlók. Rinya mente A nagykereskedők kizárólag az ízletes vargányát és a most elvétve található ró­kagombát vásárolják fel a több tucat szabványos és kereskedelmi forgalomba is hozható ehető gomba közül, de saját fogyasztásra érdemes szedni az ugyan­csak bőven termő őzlábgombát, galamb­gombát, tinórukat is. A vadászszezon miatt fokozottan zárják és ellenőrzik a gombatermő erdőterületeket az erdésze­tek, de a szabályok betartásával általában sehol sem tiltják meg a gombagyűjtést.- A nyári vargánya mindig drágább, mert abból kevesebb terem, de kilónként 500 forintnál az se ért többet az idén. Az őszi szezon két hete indult, s eltart no­vemberig. Van gomba bőven, bár némi­leg kevesebb, mint tavaly. Esőből volt elég, de meleg is kellene a gomba növe­kedéséhez - mondja Horváth Györgyné lábodi felvásárló. Az első osztályú vargá­nyát 400 forintért, a másodosztályút 200 forintért veszi át a Gombamező Kft meg- Forintot ér a gomba szeme, de most keveset bízásából. Naponta hűtőkocsival szállít­ják a friss gombát az észak-magyarországi Pétervásárra, ahonnét főként frissen exportálják tovább Finnországba, Németországba, Ausztriá­ba. Hasonló rendszerben gyűjti az erdei gombát FOTÓ: LÁNC RÓBERT A VARGANYA FELVÁSÁRLÁSI ARA FT/KG 2000. szept.-nov.: max: 2000 min: 1000 2001. máj.-júl.: max: 500 min: 300 2001. szept.: max: 400 min: 200 a pécsi székhelyű Bolex 2000 Kft is, amely a kör­nyék másik állandó gombafelvásárló cége. Me­gyén belül jelentős feldolgozóüzem vagy keres­kedő állalkozás nem foglalkozik vadon termő gombákkal, holott a felvásárlók adatai szerint már most, a szezon kezdetén íiem kevesebb, mint 1-1,5 tonna friss vargánya kerül ki a Rinya menti erdőkből naponta. A felvásárlói árak rend­szerint mindkét begyűjtőcégnél megegyeznek, s meg sem közelítik a tavalyi, 1000-1200 forintos kilónkénti átlagárat. Mégis százaknak ad idősza­kosan megélhetést és jövedelemkiegészítést a gombagyűjtés. Kis szerencsével néhány óra alatt meg lehet szedni 5-10 kilogramm vargányát, ami még a mostam alacsony áron is jóval többet ér, mint egy átlagos napszám bére. Bár az is igaz, hogy a vargánya mindig is töb­bet ígért, mint aki kukoricakapálásra szerződtet­te a falusiakat. Ezért a dél-somogyi tölgyerdők­ben sokan már minden fát ismertek. Mondhat­nánk azt is, hallgatólagosan felosztották a terüle­tet; mindenkinek megvolt a rejtekhelye, az, ahol a legjobb és a legszebb gomba termett. A jól el­adható vargánya, amelyet a helyiek a gombák ki­rálynőjének tartanak. A gombák királya ugyanis erre is a szarvasgomba maradt. A királynő jó és biztos megélhetést hozott a családoknak. Most ők érzik az olcsó gomba hatását. ______bíró maria Le lket is épít a Zselic békéje ___ ____ Szenna Erd élyi testvérvárosát is vendégül látta a hét végén Szenna a 6. falu­napon Az ökumenikus istentiszte­let után átadták a Rendezett porta díjakat, és két kiállítás is nyílt. A fa­lunapoknak hagyománya van So­mogybán - jelentette ki megnyitó­jában dr. Spiegl József, a megyei közgyűlés alelnöke. Hozzátette: az emberek szerencsére találnak al­kalmat a találkozásra, a beszélge­tésre és az ismerkedésre. Egy-egy falunapon jobban megnyílnak, fontosabb szerepet kap az összefo­gás. A millennium évében emlékezetes köztéri alkotásokkal, kiadványokkal gazdagodott a me­gye, és egyben az itt élők lelke is. Sándor Józseftől, Felsőboldog- falva polgármesterétől megtudtuk: 1990-ben jött létre a kapcsolat a te­lepülések között. Az önkormány­ul falu érdekében támogat A szennai falunap fő támogatója a Szenna Pack Kft, ügyvezető igazgatója, Bierer János 1982-ben járt elő­ször ebben a zselici faluban. Vállalkozása olyan kör­nyezetet alakít ki, melyben az emberek jól érezhetik magukat. Élen járt a település a kábeltelevíziós háló­zat és a telefon kiépítésében. Személy szerint is azon fáradozik, hogy komfortosabbá váljon a falu. Reméli, kezének nyoma marad a környéken, és évtizedek múltán is lesz egy-két ember, aki majd em­lékezni fog rá. A jövőben is a falu életminőségén szeretne javítani. zat vezetői indították el, mára ez kiterjedt az általános iskolákra is.- Az oktatás, az egyház és a kul­túra területén még nagyon sok a tennivalónk - hangsúlyozta az er­délyi küldöttség vezetője. - Az anyaország azonban sokat segít, így tudjuk közösen fenntartani ér­tékeinket a jövő számára. A szen­nai, a zselickisfaludi és a szil- vásszentmártoni diákok nagy ré­sze járt nálunk, sőt a mi diákjaink is itt voltak, megismerhették ezt a szép tájat, az itt élő ertibereket. Handó János, Szenna első em­bere megköszönte a környező fal­vak polgármestereinek, hogy meg­tisztelték a programokat. A helyi általános iskola műsora után két tárlat is nyílt. A Somogyi Hírlap je­lenti 2000-ről fotókiállítása után Sinka Erzsébet erdélyi amatőr festő mutatkozott be alkotásaival. (A szennaiak véleménye a 4. oldalon olvasható.) szabó kinga Őrtilos határt nyitott a Dráván Őrtilos __________ Az idén már másodszor nyílt meg a vízi határ Őrtilos és a horvát Légrád között. A Zengő nevű komp reggel tíz órakor indult a Dráva túlsó partjáról, és este hat óráig szállította az utasokat, akik lényegesen kevesebben voltak mint az Anna-napi határnyitáskor. - Mihály-napkor már odaát is tö­rik a kukoricát - jegyezte meg egy határőr. Hanjes Sfjetun vállalko­zót Légrádon „miniszter”-ként is­merik. A férfi 1994, az első határ­nyitás óta minden alkalommal át­jön: anyagi segítséget is nyújt, mert a horvát oldalon kevésbé költséges a határnyitás. Tévetz Károly német állampolgárságú, ám Légrádon született: - 1948-ban az utolsó, Légrád-Őrtilos között közlekedő kompon hagytam el Magyarországot, és itt maradt a birtokunk a Szent Mihály-hegyen. A szőlőnek nem volt ideje borrá érni a hordóban, azt más itta meg helyettünk - emlékezett a férfi. Határnyitók már szárazföldön Határnyitáskor a régi barátok is egymásra találnak: a fővárosban élő Pék Imre gyerekkori légrádi paj­tásait várta. A szentmihályhegyi búcsún volt kirakodóvásár és laci­konyha, a horvát zenekar pedig késő délutánig húzta, varga andrea Aszály tizedeli az erdőt Kaposvár Somogybán gyakoriak a vizes termőhelyek, az aszály és a csapadékhiány miatt pusztul­nak az erdők. Főként a éger- és a tölgyfákat viselte meg az időjárás - mondta Horváth Dezső erdőmérnök, aki július 1-je óta a Sefag Rt termelési vezérigazgató-helyettese. A cserebogárpajor károsító hatá­sával, a fapiacot jellemző gazda­sági helyzettel ugyancsak meg kell küzdeniük az erdészeti szak­embereknek. Horváth Dezső kije­lentette: a dél-dunántúli régióban félmillió köbméter többletkínálat van a saran- golt fából. Ebbe a kate­góriába tar­tozik a tűzi-, a papír- és a rostfa. A fel­vásárlócégek monopol­helyzetével nem tudnak versenyezni, a magas költségek miatt nem éri meg szál­lítani, ennek ellenére nem tehet mást a társaság. — A ter­mészetvé­delmi korlá- t o z á s o k ugyancsak jelentős fel­adatot rónak ránk - tudatta a mérnök-közgaz­dász. - Az elszaporodott vadállo­mány ellehetetleníti az erdők fel­újítását. Évente százhat-vanmillió forintot fordítunk kerítésre. (Folytatás a 4. oldalon) Horváth Dezső 1970- ben diplomázott a sop­roni erdészeti egyete­men. A sümegi erdé­szetnél kezdte pályá­ját. majd a zalahalápi parkettagyár igazgató­ja lett. 1999-ig volt a balatonfelvideki er­dőgazdaság termelési vezérigazgató-helyet­tese. A szántóéi fű­részüzem vezetőjeként kérték fel a Sefag ter­melési vezérigazgató­helyettesének. EURÓPA-BAJNOKI LŐERŐK. Nagy sikerrel rendezték meg a hét végén a Kaposvár környéki dombokon az enduró Európa-bajnokság döntőjét: A győztes a 125 ccm-esek között a cseh Gottwald az 500 ccm- es kategóriában pedig a szlovák Baros. A legjobb somogyi, Farkas Gábor 5. lett. Sportmagazinunk a 9-11. oldalon ______fotó: láng Róbert t y i *

Next

/
Oldalképek
Tartalom