Somogyi Hírlap, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-23 / 119. szám

14. OLDAL K R Ó N I K A 2001. Május 23., Szerda - HUH Kalendárium Ma május 23-a, szerda van Névnapjukon köszöntjük Dezső nevű olvasóinkat. A Nap ma 4.58 órakor kél, és 20.24 órakor nyugszik. A Hold ma 5.24 órakor kél, és 20.51 órakor nyugszik. Ökumenikus egyházi naptár Szerda, köznap. Napi igék: Kát.: Zsolt 148. Jn 16,12-15. Ref.: lMóz 47,1-12. Róm 13,8-14. Ev.: Péld 10,20-30. ApCsel 3,17-26. Őrt.: ApCsel 18,22-28. Jn 12,36-47. Dezső. Latin eredetű név, jel.: óhajtott (fiú). Védőszent: Szent Desiderius vienne-i érsek, vértanú (+ 607). Az őrt. és a gör.kat. naptárban Szent Mihály püspök vértanú. A zsinagógái naptárban rós kodes, újhold. ___ ■ Vá rható időjárás: Ritkán fordul elő, hogy idő­járásunk kedvező alakulá­sát hidegfrontnak köszön­hetjük, ma azonban erre számíthatunk. A felhők elvonulnak, a záporok is rég megszűntek már, és napközben a szél is egyre kevesebbszer élénkül meg. Sok lesz a napsütés. G “ “ ' Közlekedésmeteorológia Hidegfront frissíti föl az időt. A front mögött az utak felszáradnak, a W' szél főleg az Alföldön erősödik meg. • Hungária Biztosító Rt. Sikoly az egészségházban Megtámadták az éjszakás nővért Tabon Vasárnap éjjel egy húsz év körüli fiatalember Tabon az egészségház­ban megtámadta a szolgálatban le­vő éjszakás nővért. Megtudtuk: amikor az ügyeletes orvos és a gép­kocsivezető beteghez távozott az épületből, egy húsz év körüli férfi csengetett az ügyeletén, hogy rosz- szul van. Az éjszakás nővér az épületbe engedte, ahol a nővér fe­jét az ismeretlen magához szorítot­ta és a mellékhelyiség felé vonszol­ta. A dulakodásra és a segélykiál­tásokra jött az épületben tartózko­dó ügyeletes orvos felesége. Felte­hetőleg ez akadályozta meg egy esetleges bűncselekmény elköve­tését. A támadó férfi ezután kime­nekült az egészségházból, és az MOUNTAIN Bike-vásár. Kaposvár, Fü­redi u. 22. *30211* GÁZPALACK 50% árkedvezmény­nyel, amíg a készlet tart! Hamvai Bú­tor, Kaposvár, Baross u. 2. *41376* ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy a Marcali, Noszlopy-Damjanich u. gya­logátkelő megvilágítása c. munka ki­vitelezési munkálatai befejeződtek és a hálózat 2001. május 24-én, de. 9.00 időközben kiérkezett rendőrök nem találták meg... Dr. Balázsy István intézményve­zető az ügy kapcsán megoldást ke­res, hogy az ilyen eset elkerülhető legyen. Azt mondta: arra nincs pénzügyi fedezet, hogy állandó jel­leggel két éjszakás nővér legyen szolgálatban. Ezért a várható átme­neti megoldás: amíg az éjszakás nővér egyedül tartózkodik az épü­letben - a gyanús és sürgős hívás esetén -, a bejárati ajtó és a portál ajtó közötti térben várakoztatják a beteget az orvos visszaérkezéséig.- Sürgős és életveszélyes eset­ben erre a megoldásra természete­sen nem kerülhet sor - hangsú- lyozta a főorvos. krutek József órakor véglegesen feszültség alá ke­rül. Az elkészült létesítmények érinté­se tilos és életveszélyes! DÉDÁSZ Rt. Kirendeltsége Keszthely. *41029* FÜGGÖNYVÁSÁR! Különböző mé­retű, új maradék, darabfüggönyöket árusítunk május 24-én, csütörtökön 9-16 óráig, Marcali Műv. Központ! Várjuk kedves vásárlóinkat! *41655* Balázs Pali Somogybán koncertezik Országos turnéra indult Balázs Pali két arany- és platinalemezének da­laival: ennek során május 28-án 19 órakor Marcaliban a városi kulturá­lis központban, 30-án 19 órakor a kaposvári városi művelődési köz­pontban, 31-én 18 órakor pedig Barcson a művelődési központban várja rajongóit.- Eredményes hónapokat tudha­tok magam mögött, hiszen az el­múlt év szeptemberében megjelent Nem "adom kölcsön a szívem című lemezem két hét alatt arany-, majd szintén rekord idő alatt platinale­mez lett - mondta Balázs Pali. Hoz­zátette: reméli, hogy a koncertsoro­zat alatt megduplázza a platinát; ez 80 ezer eladott hanghordozót jelent. A somogyiak kedvence koncer­tező énekesnek vallja magát, s a ta­vaszt is ennek szentelte. Ötven vá­rosban ad koncertet a kísérőzene­karával, s mindenütt kétórás élő műsorral áll a közönsége elé. A Ba­lázs Palit kedvelők persze nemcsak az új lemezének dalait hallhatják majd, hanem a régi nagy slágereket is. Koncertjeire egy nem szokvá­nyos partner is elkíséri: a küenc hó­napos, Ricsi névre hallgató törpe uszkár, amely segít kitölteni az amúgy szűköcske szabadidőt is. A Somogyi Hírlap lehetőséget kínál olvasóinak, Balázs Pali kedve­lőinek arra, hogy nyerjék meg a koncertjegyet. Azok között, akik szerkesztőségünk címére (7400 Ka­posvár, Pf.: 31) pénteken délig leve­lezőlapon beküldik, hogy mennyi idő alatt lett a Nem adom kölcsön a szívem című lemez platinalemez, a három somogyi koncertre 30 tiszte­letjegyet sorsolunk ki. Jó játékot, s várjuk a megfejtéseiket. ________■ Tar ka sorok Jóslás Juliska kirándulni megy az udvarlójával.- Mondd, apu, vigyek esőka­bátot, lesz eső?- Hát, hogy eső lesz-e, azt nem tudom, de hogy kitör a vihar, ha későn jössz haza, az biztos. Megoldás- Bíró úr, az istenért, ne ítél­jen el, mert nem bírom a bezárt­ságot, beteg leszek tőle!-Jó, hogy mondja, a kőbányá­ba fogom küldeni, ott külszíni fejtésen dolgoznak az elítéltek. A bíróság előtt A bíró: Nem szégyelli magát, már negyedszer áll a bíróság előtt! Vádlott: És a bíró úr? Minden­nap idejár! Életveszélyben a jet-ski sérültje Kaposvár, Pécs __ Ötórás műtéten esett át Hideg Krisztián, az ismert raliver­senyző, miután vasárnap jet­ski-balesetet szenvedett a Desedán. A baleset körülmé­nyeit vizsgálják a hatóságok. Vasárnap délután három jet-ski ro­bogott a Kaposvár melletti Deseda- tározó erre a célra kijelölt vízfelüle­tén. Egyikük Hidegh Krisztián, az ismert raliversenyző volt, aki mo­torhiba miatt adta fel a Székesfehér­vár környékén éppen zajló orszá­gos bajnoki futamot, és pihenni jött haza. A Somogyi Hírlap infor­mációi szerint a tó egyik öbléből hajtott a nyílt vízre, ahol egy másik - egy 3‘4 éves kaposvári férfi által vezetett - jet-skivel összeütközött. A vízi jármű a derekánál ütközött a fiatalembernek, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Azonnal a kaposvári kórházba szállították, majd másnap reggel helikopterrel Pécsre, a POTE klinikájára vitték, ahol még aznap délután megope­rálták. Több helyen eltört a csípő­csontja és komoly belső sérülése­ket is szenvedett, de információink szerint az öt órán át tartó műtéttel sikerült stabilizálni az állapotát. Hogy a baleset körülményeit tisztázni tudják, a rendőrség sza­kértőket rendel ki. Az ő feladatuk lesz majd annak megállapítása, hogy történt-e mulasztás, s ha igen, kinek a részéről. A járműve­ket üzemeltető Kapós Jet Klub Egyesület egyébként az önkor­mányzattal kötött szerződés alap­ján használta a vízfelületet, de hogy ezen kívül kellett volna-e más szakhatósági engedély, azt szintén a kirendelt szakértők dolga lesz megítélni. ■ Felfedezés Vádlott a bíróságon:- Kérem, engem egy felfede­zés miatt tartóztattak le.- Miféle felfedezés miatt?- Felfedezték a hiányt. Üzletben Eladó a vevőhöz:- Látom, keres valamit. Segít­hetek?- Igen. Legyen szíves megmu­tatni a kijáratot! Hihetetlen dolog- Mondd, komám, hogy lehet az, hogy te a kártyán mindig nyersz, a lóversenyen pedig folyton vesztesz?- Hm... próbáltál te már egy lovat eldugni a zakód ujjábán? Air Két barátnő beszélget:- Számomra minden férfi le­vegő.- És mondd, drágám, nem árt meg neked ez a gyakori levegő- változás? Kicsit ódivatú? Két barátnő beszélget.- Nagyon csinos ez a ruhád, vetted?- A huszonötödik születésna­pomra kaptam.- Jé... Es még mindig divatos? Csiky Gergely Színház '14.30 A NÉGYSZÖGLETŰ KE­REK ERDŐ 4. sz. bérlet 19.30 KOKA1NFUTÁR Stúdióelőadás. *38633* Küldjön egy viccet! Küldjön egy viccet vagy önnel, illetve családjával megesett hu­moros történetet lapunknak, a Somogyi Hírlapnak a Tarka so­rok rovat számára. A történetet vagy a viccet a beküldő nevé­nek feltüntetésével a Tarka so­rokban közöljük. A legjobb, leghumorosabb és legeredetibb viccek, történe­tek beküldői között a szerkesz­tőség ajándékait sorsoljuk ki. Arra kérjük beküldőinket, hogy ezek a történetek és viccek rö­videk (nyolc-tíz gépelt sornál nem hosszabbak), jól érthetőek és csattanósak legyenek. írjanak nekünk. Leveleiket az alábbi címre kérjük szíves­kedjenek küldeni: Somogyi Hír­lap szerkesztősége, 7401 Ka­posvár, Pf.: 31. A borítékra írják rá: Tarka sorok. ■ Somogyi Hírlap Az Axel Springer-Magyarország Kft pártoktól független lapja. Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. KERCZA IMRE. Főszerkesztő-helyettes: LENGYEL JÁNOS. Lapszerkesztő: BÍRÓ FERENC, VARGA OTTÓ. Kiadja az AS-M Kft Somogy Megyei Irodája. Felelős kiadó: FICSÓR JÁNOS kiadóvezető. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: (82)528-100 Fax: (82)528-155. Posta­cím: 7401 Kaposvár Pf.: 31. E-mail: somogyihirlap@axels.hu . Hirdetés és reklám: PÓRÉ LÁSZLÓ. Telefon: (82)528-158, fax: (82)528-148. Siófoki iroda (szerkesztőség, hirdetésfelvétel és lapelőfizetés): Siófok, Sza­badság tér 2.1. em. 1. Telefon: (84)311-668, telefax: (84)310-861. - Nyomtatta a Déli Nyomda Kft, Pécs, Engel János u. 8. Ügyvezető igazgató: FUTÓ IMRE. Terjeszti az AS-M Kft Somogy Megyei Irodája. A terjesztésért felelős: FALUDY MIKLÓS. Telefon (terjesztési ügyekben): 82/528- 120. Előfizethető a kiadó igazolványával rendelkező kézbesítőknél, a megye pénzintézeteinél folyószámláról; a kiadó székhelyén, belföldi postautalványon (az utalvány hátoldalára írják rá: előfizetés), valamint számla alapján átutalással. Előfizetési dij 1 hónapra 975- Ft, negyedévre 2925.-Ft, félévre 5850.- Ft, egy évre 11 700 Ft. Árus terjesztését a PELS0HÍR Hírlapkereskedelmi Kft végzi. ISSN 0865-9125. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadóink érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Kiadói Kft, Axel Springer-Magyarország Kft, Harlequin Magyarország Kft, Hungaropress Sajtóterjesztő Kft) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket._____________________________________________________________________________& újság a * * * szerkesztőségi rendaeirei k&goit Raíffersen F^^tbetét ^ /*jjpMagánszenn^eknek ^ Hívja a 06-40-48-48-48-as telefonszámot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom