Somogyi Hírlap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-04 / 283. szám

;■ :í: 4. oldal - Somogyi Hírlap 2000. December 4., Hétfő BÁT-összefoglaló Drágul a gabona Budapest A Budapesti Árutőzsde (BÁT) ha­táridős pénzpiacán jelentősen visszaesett a forgalom az egy hét­tel korábbi értékekhez képest, ugyanakkor a gabonapiacon cse­kély mértékű élénkülés volt ta­pasztalható. A pénzpiacon alig több mint 10 milliárd forint érték­ben kereskedtek, míg egy hete még több mint 14 milliárdért. A gabonapiac forgalma meghaladta a 3 müliárdot. Ami a részleteket illeti: a gabonaszekcióban általá­ban emelkedtek a jegyzések. A ta­karmánykukorica ezen a héten tovább drágult, decemberi elszá­moló értéke már 34900 forint, míg a múlt héten csak 32 800 fo­rint volt. Az étkezési búza, a ke­nyérgabona ára is nőtt, márciusi lejáratra ötszáz forinttal drágult és így elérte a 34 ezer forintos árat. Márciusra a takarmánybúza 33 010 forinton zárt, a takarmány- árpa jegyzése pedig változatlan maradt, azaz tartotta 33 500 forin­tos árát. A napraforgó kismérték­ben, míg a szója jelentősen drá­gult márciusi lekötésre. A pénzpi­ac legfontosabb híre a dollár gyengülése volt, ami elsősorban az amerikai elnökválasztás körüli huzavonának tudható be.. ■ Szigorúbb határellenőrzést! Budapest Az Európai Unió által hazánkról készített országtanulmányban kritika érte a mezőgazdaság több területét, hiányosságokat vetettek fel a földreform területén vagy a határállomások vizsgálati lehető­ségeinek terén is. Ezek közül néhányra, mint például az intéz­ményrendszert, vagy az állat- és növény-egész­ségügyet érintő véle­ményre érdemes odafi­gyelni - mutatnak rá uniós szak­értők. A jelentés mezőgazdaságra vonatkozó fejezete a többi között megállapítja, hogy tavaly óta csu­pán kismértékű előrelépés történt a közös piacszervezetek felállítá­sában. A Termelői Értékesítő Szer­vezetek (TÉSZ-ek) számára a múlt évi költségvetésben elkülönített tá­mogatási összegeket más célokra használták fel. Halmai Péter, a gö­döllői Szent István Egyetem tan­székvezető egyetemi tanára sze­rint érdemes a kritikára odafigyel­ni, a zöldség- és gyümölcságazat­ban ugyanis a termelői-értékesítői szervezetek nélkül a magyar ter­melők zöme nem fog hozzájutni az uniós támogatásokhoz. Kiemelt figyelmet érdemel az EU-nak a határállomásokra vonat­kozó megjegyzése is, amely szerint a magyar határokon végzett állat­egészségügyi ellenőrzé­sek még nincsenek össz­hangban a uniós elvárá­sokkal. A határállomások állapota azért nagyon fontos, mert megha­tározhatja a csatlakozás menet­rendjét és idejét, hiszen Magyar- ország keleti határai a bővítés után az Európa Unió határai is lesznek. A keleti határállomások­nak tehát mindenben meg kell majd felelniük a brüsszeli elvárá- solúiak, különben előfordulhat, hogy-hazánk csak átmeneti idő után válhat teljes jogú taggá. - uo ­Vagyonleltár készült Balatonlelle Elkészült az önkormányzat va­gyonkatasztere. A képviselők átte­kinthető képet kapnak a város el­adható ingatlanairól. Szűcs László polgármester kiegyensúlyozott gazdálkodásról számolhatott be a képviselő-testület legutóbbi ülé­sén a háromnegyed éves mérleget értékelve. Az önkormányzat nem költekezett túl s ez jellemző az in­tézményeire is. A bevételek 78,1 százalékra teljesültek, míg a ki­adások nem érik el a 74 százalé­kot. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknek azonban mindössze 45 százaléka teljesült. Bár az el­múlt évek tapasztalata, hogy az ingatlanértékesítések bevételei ál­talában az év utolsó hónapjaiban érkeznek az önkormányzati számlára. A helyi adóbevételek azonban folyamatosan biztosítot­ták a város működtetését. Ahhoz, hogy a következő évek­ben is megőrizze ezt a biztonsá­gos gazdálkodást az önkormány­zat, a képviselők kényszerű dön­tésként január 1-jétől adóemelé­sekről döntöttek. Both Lászlónak, a pénzügyi bizottság elnökének javaslatára pedig összeállították az önkormányzati vagyonleltárt, hogy pontos képet kapjanak a mobilizálható ingatlanokról. Bár minden önkormányzat jogos fé­lelme, hogy kényszerűen feléli a vagyonát, de a vállalkozások lete­lepítése és a népesség növekedése azonban új bevételi forrásokat te­remthet a városnak. gáldonyi Mélyre bukott a BUX Hetek óta mélyrepülésben van a magyar tőzsde A BUX 7000 pont alá zuhant az utóbbi na­pokban. Elemzők szerint a gazdaság teljesít­ménye egyáltalán nem indokolja a lejtmene- tet, az viszont tény, hogy hazánk elveszítette vonzerejét a külföldi befektetők számára. Budapest Nyár óta egyre lejjebb csúszik a vezető papírok­ból számított részvényindex, a BUX. A hétezer alatti érték már felveti a kisbefektetők számára is a kérdést: érdemes-e vásárolni? Schenk Tamás, a Concorde Értékpapír Rt. • elemzője szerint most már bátrabban nyúlha­tunk a részvényekhez, illetve a portfóliókat át lehet csoportosítani a részvények javára. Ugyan­akkor arra lehet számítani, hogy jó fél év-egy év múlva várható csak a magyar tőzsde megugrása, amikor talán még a 20 százalékos növekedés sem kizárt.- A magyar részvénypiac süllyedését a mak­rogazdaság egyre javuló mutatói, illetve az ál­lamháztartás hiányának csökkenése egyáltalán nem indokolja - véli Hegedűs András, a GKI Gazdaságkutató Rt. ügyvezető igazgatója. Ám a külföldi befektetőknek úgy tűnhet, hogy az utóbbi időben kísérletek történtek a koráb­EVES BUX-GRAFIKON 2000 Jmjir 1 - 2000 nxettier 28 8500 8000 7500 ; .................ír-------------------­aroar ------­i ___________i.....................-J 7000 2000.01.04 2000.03.08 2000.05.16 2000.07.19 2000.09.21 ban meglehetősen autonóm módon fejlődő gazdaság megrendszabályozására. Többek egybehangzó véleménye szerint a parkettről jó ideje eltűnt külföldi befektetők adhatnának szárnyakat a magyar részvénypiac­nak. Ám az egy évvel ezelőtti külföldi „tüleke­désnek” egyelőre nincsenek jelei. A jelek szerint Varsó vonzóbb a számukra, mint Prága vagy Budapest. CSERNYÁNSZKY A minimálbér leértékeli a diplomát (Folytatás az 1.oldalról)- Ez utóbbi a kisvállalkozói ré­teget érzékenyen érinti - folytatta Svajda József. - Újra a multinacionális cégek kerülnek lépés­előnybe. A munkáltatók kényszerből átrendezhe­tik a teljes bérszerkeze­tet: csökkenthetik a pré­miumokat, pótlékokat, hogy a minimálbéreket ki tudják fizetni. Svajda József hangsú­lyozta: a vizsgálatok azt mutatják, a társadalom legsérülékenyebb ré­tegeit érzékenyen érinti a mini­málbér-emelés. A fiatal pályakez­dők helyett inkább jól képzett, ta­pasztalt alkalmazottat vesz majd fel a munkál­tató. Nehéz helyzetben lesznek a gyes-ről és gyed-ről, a hosszabb táp­pénzről visszatérők, hi­szen amikor munkára je­lentkeznek, a fizetésüket emelni kell. A fejlett or­szágokban üyen esetek­ben szociális kompenzá­ciót adnak, nálunk ez szóba sem került. A vállalkozók ugyan adókedvezményt kapnak, de a munkaadók követelik: csök­kentsék közterheiket, mert nem fedezi megnövekedett kiadásai­kat. Svajda József szerint minimál­bér-emelés a mezőgazdaságban, a könnyűiparban, és a szolgáltatás­ban a feketegazdaságot erősíti majd. A munkahelyeken komoly feszültséget okoz, hogy egy pálya­kezdő ugyanannyit kaphat, mint a húsz éve dolgozó, s a pályakezdő fizikai munkás annyit, mint a kez­dő orvos. Ezzel a diploma értékét is csökkenti. Szakértők szerint a teljes bérszerkezet átalakítása - amely megkerülhetetlen - hosszú időt vesz igénybe. szellő gábor A Bonduelle Nagykőrös Kft. - zöldségkonzerv feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó piacvezető vállalat ­keres területi képviselőt dél-nyugat magyarországi régiójába Feladatai:- Bonduelle termékek értékesítése kiskereskedők felé - a termékek optimális piaci megjelenésének biztosítása - akciók szervezése és lebonyolítása Követelmények:- jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség - megbízhatóság - nagy munkabírás- teljesítményorientált szemlélet- Kaposvár vagy Pécs környéki lakóhely - FMCG területen szerzett néhány éves tapasztalat előnyt jelent- legalább középfokú végzettség- B kategóriás jogosítvány Amennyiben az ajánlat felkeltette érdeklődését, részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a megjelenéstől számított 1 héten belül az alábbi címre küldje: Bonduelle Nagykőrös Kft. 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25. A borítékra írja rá: „Területi képviselő” (27798) BondueUe TOTH ES TSA. KFT* 7400 Kaposvár, Damjanich u. 98. Tel.: 06-82-529-519/Fax: 06-82-529-522 *ISO 9002 szerint minősítve A képen látható autó illusztráció. www.mazda.hu Mazda Info: 06-80-323-626 Az árak ÁFA nélkül értendők. Még szép, hogy Mazda Egy autó, amely stílust teremt. Az egyedülálló sportcsomagnak és a 109 lóerős turbó­dízel motornak köszönhetően a Mazda B2500-as modell igazán kiemelkedik kategóriá­jának mezőnyéből. A lendületet és dinamikát sugárzó megjelenését többek között az alumínium felniknek, a gallytörő rácsnak és az oldalsó küszöböknek köszönheti. Sportos külsejét kiemelkedő biztonsági és kényelmi felszereltség: vezető- és utasoldali légzsák, elöl-hátul elektromos ablakok és elektromos tükör, valamint személyautós kinézetű belső tér egészíti ki. A Mazda B2500-as ráadásul kiváló terepjáró tulajdonsá­gokkal bíró autó. Olyan pick-up, amelyet Ön akár személyautóként, akár teherszál­lításra használ, mindig rendkívüli kényelmet és biztonságot nyújt utasainak. Mazda B2500 TD DK: 3 999 900 forint + sportcsomag 349 900 forint (korlátozott darabszám­ban). Kiemelkedő felszereltség, nyerő áron. Minden Mazda modellre 3 év vagy 100 000 km garanciát vállalunk. OPEL CORSA... TÖBB MINT 7 ÉVE MÉRTÉKADÓ FOGALOM A KISAUTÓ KATEGÓRIÁBAN. ÉS MOST ITT A VÁRVA-VÁRT ÚJ OPEL CORSA! MI MINDENBEN KATEGÓRIAGYÖZTES? • BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK (DSA FUTÓMŰ, AKTÍV FEJTÁMLÁK, ELEKTRONIKUS SZERVOKORMÁNY), • LEGHOSSZABB TENGELYTÁV (JELENTŐSEN MEGNÖVELT BELSŐ TÉR), • ÚJGENERÁCIÓS „Z“ MOTOROK MEGNÖVELT TELJESÍTMÉNNYEL, MÉG KEDVEZŐBB FOGYASZTÁSSAL, • ALAKTÉNYEZÖ 0,32 (HOZZÁJÁRUL A KEDVEZŐ FOGYASZTÁSHOZ), • ALACSONY FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK. □PEL-©­OPEL Kaposvár 7400 KAPOSVÁR, Füredi út. 153. Tel.: (82) 528-950, 528-953 Éax: (82) 419-425 OPEL Marcali 8700 MARCALI, Berzsenyi u. 97. Tel.: (85) 312-020, (85) 415-303 Tel./Fax: (85) 312-020 TERMÉKMENEDZSER KERESKEDŐI (csomagolástechnikai termekek, Délnyugat-Magyarorszag) feladatokra VÁLLALKOZÓI szerződés keretében keresünk képviselőt ipari fóliák, csomagolástechnikai termékek képviseletéhez, vevőkapcsolatainak gondozásához, az eladások bővítéséhez. Ideális pályázóink ipari termelő­társaságok részére történő értékesítésben gyakorlattal rendelkeznek, illetve jelenleg is ilyeneket képviselnek. Megbízónk elismert hazai csomagolástechnikai termelő­cég, színvonalas lehetőséget komoly, megbízható hátteret ajánl. •'•- ! Önéletrajzát várjuk (póz. sz.: 13703): PSPSíkióssy és Partner Vezetői Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, József nádor tér 8. Telefon: 286-5235 nrTTMTTMlHllHIJ Karácsonyi ajándékkosár 4* és s- a minimum forgalmi jutalék elengedését 3 hónapig új vállalkozói számlanyitásnál- ingyenes BankVonal használatot 3 hónapra új szerződés megkötésekor- 1%-os kamatmérséklést a Családi Bankszámlához kapcsolódó folyószámlahitel felvételénél- fél százalékos kamatfelárat a Családi Bankszámlán 100.OOO,-Ft vagy azt meghaladó összegű betét 3 hónapos lekötése esetén- ingyenes Mobil-Hír szolgáltatást 3 hónapra az új szerződés megkötésekor Igazi ajándék ~ —_ havi 10 óra ingyenes Inernet-hozzáférést 3 hónapon keresztül mindazoknak, akik a felsorolt kedvezményekből legalább egyet igénybe vettek. ő/íe/Zeme# Wtfsáastán/// //////tybeáel ár wAweAoe// (/(/-</(((/ /// eoeS /■/f/áfi a KONZUMBANK Üzleti körben - Családi körben

Next

/
Oldalképek
Tartalom