Somogyi Hírlap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-11 / 85. szám

12. oldal - Somogyi Hírlap K R Ó N I K A 2000. Április 11., Kedd Kalendárium Ma április 11-e, kedd van érzéseinket nem szabad szégyellni akkor sem, ha méltatlanra pazaroljuk. ” (Márai Sándor) Névnapjukon köszöntjük Leó, Szaniszló és Laura nevű olvasóinkat. A Nap ma: 6.03 órakor kél, és 19.28 órakor nyugszik. A Hold ma: 11.09 órakor kél, és 2.06 órakor nyugszik. Ökumenikus egyházi naptár Kedd. Köznap. - Napi igék: Kát.: Zsolt 101. Jn 8,21-30. Ref.: Dán 2,1- 23. Lk 22,31-38. Ev.: 4Móz 21,4-9. Jn 17,20-23. Őrt.: 2Tim 2,1-10. Jn 15,17-16,2. - Leó. Latin eredetű név, jel.: oroszlán. Védőszent: Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító (+461). - A kát. liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú, akit Boleszláv lengyel király mi­semondás közben végeztetett ki (+1079). - Az őrt. és a gör. kát. nap­tárban Szent Antipasz pergamoni püspök vértanú. Mai évfordulóink 95 éve született Budapesten József Attila költő. Tanárnak készült, de híres Tiszta szívvel című verse miatt a szegedi egyetemről eltaná­csolta Horger Antal úr, így aztán egész népét tanította, csodálatos verseivel persze, amelyek révén a század legjelentősebb lírikusa lett. Sokáig elsősorban azokat a költeményeit állították előtérbe, amelyek a két háború közötti társadalmat bírálták, sokkal népszerűbbek azonban szerelmes versei. Sajnos labilis idegrendszere nem tette lehetővé számára a hosszú, alkotó életet, végül Balatonszárszón öngyilkos lett. 100 éve született Kassán Márai Sándor író. Budapesten és német egyetemeken tanult, majd Párizsban élt. Hazatérése után külön­böző lapok munkatársa volt, majd 1948-ban külföldre ment, 1952- től az Egyesült Államokban élt, s ott is halt meg - öngyilkos lett. írói pályáját versekkel kezdte, a húszas évek első felében kezdett prózát írni. A harmincas években már a polgárság európai iro­dalmának legnagyobb magyar alakja volt. Legismertebb műve az Egy polgár vallomásai, a Féltékenyek, a Vendégjáték Bolzanóban, A gyertyák csonkig égnek, a Sértődöttek és a San Gennaro vére című regénye, valamint a Kaland és A kassai polgárok című drámája. Értékesek Naplói. Boldog születésnapot! 60 éves Rusorán Péter vízilabdázó. A Vörös Meteor és a Vasas pólósa volt, s oszlopos tagja a válogatottnak. Amely akkoriban szép si­kereket ért el, 1964-ben még olimpiai bajnokságot is nyertek. Visszavonulása után edző lett, előbb a Vasassal nyert meg mindent, még BEK-et és KEK-et is, majd a magyar válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett. 70 éves Bradányi Iván dalszövegíró, egyebek között a Sétahajó lágyan ring a Dunán kezdetű örökzöld sláger társszerzője. 50 éves Dallos Gyula lovasversenyző, a magyar díjlovaglás legna­gyobbja, Aktion nevű lovával a Világ Kupa egykori éllovasa. 50 éves Mészáros Ferenc labdarúgó, a Vasas, majd portugál klub­csapatok kapusa, a válogatott egykori kiválósága, a népszerű Bubu. Somogyi Hírlap a Tavaszi Vásáron! Eötvös Loránd Középiskola Kaposvár, Pázmány R utca Ne menjen el a lehetőség mellett! Fizessen elő és nyerje meg április 29-én születésnapi sorsolásunk fődíját a 2 millió forint értékű FIAT Puntót Keresse standjainkat, ahol kedvezményes előfizetési és hirdetési ajánlattal várjuk! Töltse ki tesztlapunkat! Velünk a Tavaszi Vásáron is csak nyerhet! 9E Somogyi Hírlap : Somogybán a napilap Vonósok a reflektorfényben Nagy siker - mindenki így emlékszik a tegnapi teljesítményre Fúvósokkal és az ének tanszak növendékei­vel kiegészülve adott koncertet tegnap a ka­posvári Liszt Ferenc Zeneiskolában a vonós tücsökzenekar és az ifjúsági vonószenekar. A családi hangversenybérlet negyedik pro­dukciója nagy sikert aratott. Több kiemelkedő vállalkozás kapott helyet a tegnapi programban, amire egy ősbemutató tette föl a koronát: a kaposvári Besze Tamás Szimfonikus álmok című művét adta elő a nagyzenekar. A szerző a Táncsics diákja, aki ősztől a Bartók zeneművészeti középiskolában tanul tovább. Különlegesség volt az Óz című filmzene is Papp Dániel hangszerelésében. Egyébként korosztályának és felkészültségé­FOTÓ: TÖRÖK ANETT nek megfelelően kapott feladatot minden nö­vendék a tegnapi esten, tudtuk meg Papp Ti­bortól, a zeneiskola igazgató-helyettesétől, aki egyik szervezője és a karnagya volt a koncert­nek. A „tücskök” a többi között Vivaldi hegedűver­senyét és gyermekdalokat játszottak, az ifjúsá­gi zenekar csembalókíséretes barokk összeállí­tással, valamint Purcell és Oscar Peterson mű­vekkel aratott sikert. A hangszeres szólistákat Kokas Ferencné, Kopasz Csilla, Snyinszky Ok- távia és Kardos Kálmán, a magánének tanszak növendékeit Tormáné Bukucs Rózsa készítette föl. A tanárok közül Bogáthy József, Farkas Gábor, Fodor Gyula, Nagy Dénes és Váldi Csil­la is közreműködött. BALASSA TAMÁS Üdülési csekk gyes-en lévőknek A lapban rendszeresen megjele­nő pihenéssel kapcsolatos írások szerzője folyamatosan kap telefo­nokat az ország minden részéből. Mostanában legtöbben az üdülési csekk iránt érdeklődtek. A Ma­gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány költségei átcsoportosításával és új források bevonásával százmillió forintot nyújt a szociálisan rászo­rulók pihenésének támogatására. Az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében április 17-től a NÜSZ irodákban, így a kaposvá­riban is (Kossuth u. 1-9., tel.: 311- 901) a gyermekgondozási segély­ben (gyes) és a gyermekgondozá­si díjban (gyed) részesülők vásá­rolhatnak üdülési csekket, ugyan­is annak bevezetése óta ezen ré­teg kapta eddig a legkevesebb tá­mogatást. A kedvezményezettek kizárólag csak saját maguknak az adóazonosító számuk és jövede­lemigazolásukkal igényelhetik az üdülési csekket. Jó tudni, vala­mennyi Hunguest hotel csekkel­fogadó helynek számít. A gyer­mekes családok például választ­hatják a Várfürdővel egybeépített gyulai Erkel hotelt. Az itteni „D” épületben május 27-ig összkom­fortos, kétágyas szobákban tet­szés szerint kiválasztható hat nap - 5 éjszaka - félpanzióval fürdő­belépővel együtt személyenként 19000 forint, utána pedig a vaká­ció végéig csak 2500 forinttal kell többet fizetni. A szobák nem pótágyazhatók, emiatt a családok létszámuktól függően két vagy három egymás melletti összkom­fortos szobát kaphatnak. Többek­nek vonzó lehet, hogy a szobák­ból fürdőköntösben fedett folyo­són át juthatnak a Várfürdőbe, ahol 11 különböző hőfokú fedett és ugyanennyi nyitott medence közül választhatnak, találni kö­zöttük kevert vizű úszásra alkal­masakat, valamint gyermekme­dencéket is. Helyek leköthetők a 06-60/388-027, vagy a 06-66/463- 555 számokon. ■ Tarka sorok Nejlonzacskó- Na, gyerekek, ki tudja megmondani, hogy mi borítja a liba testét? Néma csönd, majd felkiált Móricka:- Nejlonzacskó! Már azt is tudod...- Apu, mondd, mi az a kolib­ri? - kérdezi nagy szemekkel Pistike.- Az egy különleges hal.- De itt az áll, hogy repül vi­rágról, virágra.- Látod, márt azt is tudod, hogy milyen ügyes! Nem láttam semmit- Móricka, menj le a hentes­hez és nézd meg van-e disznó­lába! Néhány perc múlva vissza­érkezik a gyerek:- Mama, nem láttam sem­mit, mert a hentes bácsin csiz­ma volt. Újra megházasodott- Halló doktor úr? Elnézést, hogy hajnalban zavarom, de a feleségemnek szörnyű fájdal­mai vannak! Attól félek, hogy ez vakbél lesz!- Feküdjön vissza nyugod­tan, uram! Én már évekkel ez­előtt kivettem a felesége vakbe­lét és még olyan nem hallot­tam, hogy valakinek újból ki­nőtt a vakbele!- És olyasmiről hallott már a doktor úr, hogy valaki újra megházasodott? ____________■ Lo ttónyeremények Ötös lottó Telitalálatos szelvény nem volt, a 4 találatos szelvényekre 839 ezer 176, a 3 találatosra 9245, a 2 találatosra 534 fo­rintot fizetnek. Hatos lottó Telitalálatos szelvény nem volt, az 5 plusz 1 találatos szelvényre 6 millió 851 ezer 167, az 5 találatosra 285 ezer 465, a 4 találatosra 4193, a 3 találatosra 706 forintot fizetnek. Joker telitalálatos szelvény nem volt. ■ Csiky Gergely Színház 13.30 CSIPKERÓZSIKA C-bér- let 19.30 ROKONOK NAGYKA­NIZSA *10558* A DÉDÁSZ Rt. Kaposvári Üzemvezetősége értesíti a lakossági és közületi ügyfeleit, hogy 04. 11-én 7.30- 15.00 óráig Kaposváron a Tallián Gy. u. 89. és 94. sz-tól, a Hunyadi u. 48. és 49. sz-tól, a Virág u. 81. és 90. sz-tól, a Hegyi u. 3. és 6. sz-tól, a Pázmány P. u. 49. és 50. sz-tól végig, az Irinyi J. u. 14-30 sz-ig, 17-25 sz-ig az Árpád u. 9., 23., 25., 27, 29. sz-ban, a 48-as Ifj. u. 2. sz-ban, a Zaranyi dűlő 2-12. sz-ig valamint a Veszprém u„ Keszthely u„ Kárpát u., Adria u. egész területén 20 kV. kábel- hálózat rekonstrukció miatt áramszünet lesz. A Tisztelt Ügyfelek türelmét és megértését kéri a DEDÁSZ Rt. Kaposvári Üzemvezetősége. *11101* A Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az alábbi tan­folyamokat indítja: - ipari- gáz és ola­jtüzelőberendezés kezelő, - május 15-től valutapénztáros. A TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola 2000. szeptemberében indítja: - 2 éves, nappali rendszerű érettségit adó képzését szak­munkásoknak, - 1 éves, nappab redsz- erű, - külkereskedelmi ügyintéző, - ide­genvezető és hostess képzését. Az állami­lag elismert júniusi nyelvvizsgákra április 20-ig lehet jelentkezni: SM TIT Kaposvár, Dózsa Gy. u. 18. tel.: 82/320- 621, SM TIT Nagyatád, Rókus köz 5. tel.: 82/352-109, SM TIT Barcs, Széchenyi u. 40. tel.: 82/462-570, SM TIT Siófok, Fő u. 174-176. tel.: 84/312-400. *11409* FOLYOSÓTÁRLAT AZ IPARMŰVÉSZETIBEN A körmöcbányai nyári tábor alkotásaiból rendeztek ki­állítást a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában. A vándortárlatot - amelyen kassai, pozsonyi és körmöcbányai alkotók is bemutatkoznak a házigazda intézmény diákjain kívül - Esztert Zsolt nyitotta meg, aki Tamás Károllyal együtt a tábor vezetője volt. A folyosótárlat április végéig várja az érdeklődőket fotó: kovács tibor Somogyi Hírlap Az Axel Springer-Magyarország Kft pártoktól független lapja. Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. KERCZA IMRE. Főszerkesztő-helyettes: LENGYEL JÁNOS. Lapszerkesztő: BÍRÓ FERENC, VARGA OTTÓ. Kiadja az AS-M Kft Somogy Megyei Irodája. Felelős kiadó: FICSÓR JÁNOS kiadóvezető. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: (82)528-100 Fax: (82)528-155. Posta­cím: 7401 Kaposvár PL: 31. E-mail: somogyihirlap@axels.hu . Hirdetés és reklám: MAJNIK MIKLÓS. Telefon: (82)528-158, fax: (82)528-148. Siófoki iroda (szerkesztőség, hirdetésfelvétel és lapelőfizetés): Sió­fok, Szabadság tér 2.1. em. 1. Telefon: (84)311-668, telefax: (84)310-861. Készült a szerkesztőség számítógépes szövegszerkesztő-rendszerén. - Nyomtatta a Déli Nyomda Kft, Pécs, Engel János u. 8. Ügyvezető igazgató: FUTÓ IMRE. Terjeszti az AS-M Kft Somogy Me­gyei Irodája. A terjesztésért felelős: FALUDY MIKLÓS. Telefon (terjesztési ügyekben): 82/528-120. Előfizethető a kiadó igazolványával rendelkező kézbesítőknél, a megye pénzintézeteinél folyószámláról; a kiadó székhelyén, belföldi postautalványon (az utalvány hátolda­lára írják rá: előfizetés), valamint számla alapján átutalással. Előfizetési díj 1 hónapra 875.- Ft, negyedévre 2625.- Ft, félévre 5250.- Ft, egy évre 10 500 Ft. Árus terjesztését a PELS0HÍR Hírlapkereskedelmi Kft végzi. ISSN 0865-9125. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadóink ér­dekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Kiadói Kft, Axel Springer-Magyarország Kft, Harlequin Magyarország Kft, Hungaropress Sajtóterjesztő Kft) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom