Somogyi Hírlap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-12 / 36. szám

2000. február 13. ★ SPORT ★ 11 Mennyit szedhet össze másfél évtized alatt egy élsportoló? Parties Katalin Az öttusa-válogatott tagjaként jóval többet edz, mint ameny- nyit keres. „Egy önálló lakás­ban lakom, szépséghibája, hogy nem az enyém. Bériem, ráadásul egyre nehezebben tu­dom kifizetni a rezsit. A nővé­remmel van egy közös autóm, amit örököltünk és felváltva használunk. A világbajnoksá­gon nyertem egy mobiltelefont. Hiába vagyok olimpiai keret­tag, a fizetésem igen alacsony. Talán ha érmet nyerünk a vi­lágbajnokságon. " Szécsi Zoltán A Világkupa-győztes pólóválo­gatott kapusa nem panaszko­dott. Van egy szolid bankszám­lája, egy Fiat Bravója, és mint elmondta, nem spórol. Van egy lakása is, ám azt nem a vízilab­dának köszönheti. Talán há­rom-négy év múlva tud annyit gyűjteni, hogy belevágjon az üzleti életbe. Addig pedig gyarapíthatja a bankszámlát. No és az aranyakat. Az elnyűhetet- len úszó negye­dik olimpiájára készül, s úgy véli, egziszten­ciálisan a kor­társainál valamivel előrébb tart. 32 éve­sen túl van egy építkezésen, Biator- bágyon egy alpesi stílusú, téliesített fahá­zat hozott össze. Két éve egykori úszótár­sával, Ágh Norberttel bérli az újpesti uszodát, s az úszóiskola révén „egzisz­tenciális jövőm tervezhető, azaz nem pa­naszkodom”. K. Z.-S. Zs.-Sz. T. Jó esetben tíz-tizenöt éve van egy sportolónak arra, hogy valamennyire megszedje ma­gát. Ha ezt elmulasztja, pá­lyafutása befejezése után rosszabb helyzetbe kerül, mint tíz éve az orosztanárok vagy most a szegedi futballis­ták. Összeállításunkban azt vizslattuk, ki hogy áll gyara­podásiig. Kovács Antal „Cselgáncsozni akkor éri meg valamennyire, ha az ember minimum olimpiát nyer” - tudat­ja Kovács Antal, hogy nem a legkifizetődőbb sportágat választotta. Igaz, neki már zsebben a kívánt arany, így tényleg nem panaszkodhat. „A Sydney Klubtól kaptam egy Fiat Puntót, addig egy ki­lencéves Peugeot-val jártam. Most már összegyűlt annyi, hogy Pakson építkez­ni kezdhettem.” A ház jó esetben egy év múlva elkészül, most édesanyjánál lakik. Megkérdeztük, tervez-e valami­lyen vállalkozást. „Számomra most az a legfontosabb vállalkozás, hogy elvé­gezzem az egyetemet. ” Kovács Zoltán Részvényekben és bankban tartja pénzét Kovács Zoltán. Az újpesti csa­tár vállalkozás- í||||W|||mp|||mm ba nem kezdett, I vagyonát egy | közepes méretű kertes ház jelen­ti. Még saját au­tója sincs, a klubtól kapott járgánnyal re- peszt. Lipcsei Péter Az exferencvárosi pillanatnyilag az osztrák Salzburg focistája: amondó, nyugis típus, a pénzzel nem hazardí­roz, hanem megbízható helyre, a bankba pakolja. Feleségével egy igen szép helyen, hegyekkel körülvett kert­városban lakik. A ház udvarában két autó parkol, egyik a klubtól kapott Peugeot kombi. Fia vissza­térnének Magyarországra, akkor sem kéne a szülőktől szállást kér­ni, hiszen idehaza is van egy laká­sa a Lipcsei famíliának. Téglássy Tamara A sportolónő rendre az első tíz­ben végzett a műkorcsolya-konti­nensbajnokságokon, de akkor még nem adtak rajtpénzt, nem voltak pénzdíjas versenyek. Csak virág, kupa és legfeljebb kézfo­gás, no meg a hölgyeknél termé­szetesen puszi járt a sikerért. Az elmúlt négy-öt évben viszont már anyagilag is díjazzák a jó szerep­lést. „Egy szponzornak köszönhe­tően vehettem egy háromszobás lakást. Mielőtt bárki irigyelne, nem újat, hanem a nagyszülei- mét, háromszázötvenezer forin- Lipcsei tért. Ezenkívül egy Samarám van. Üzleti érzékem viszont sohasem volt. így nem tudtam vagyonokat gyűj­teni. Sérüléseket annál inkább. ” Szajlai László A Ferencváros jégkorongcsapatában, a nemes egyszerűséggel csak kana­dai sornak nevezett ötösben játszott és nyert egy szakajtónyi bajnoki ara­nyat. Szerinte ma már meg lehet élni a hokiból, főként a két vidéki, a fe­hérvári és az újvárosi csapatnál. Pá­lyafutása során sokat utazhattak, s ennek köszönhetően üzletelhettek, komputerrel és egyéb hiánycikkel. Azokból tudtak kocsit, esetleg lakást venni. Illetve üzletet beindítani. „Ne­kem is így sikerült. A csapattárs Ba­logh Imrével közösen működtetünk közösen évek óta egy biliárdtermet. A fizetésünk erre nem lett volna elég... Péter külföldi szerződésével tekintélyes jövedelemre tett szert, mégis óvatosan bánik a pénzzel A miénk nem volt sikersztori. Nem példaértékű a mai sportolók szá­mára. ” Egressy Gábor Az MTK támadója a többi kék-fehér spí- lerrel ellentétben még nem kapott autót a klubtól, ő saját Opel Astráját használ­ja. Ám nem csak kocsit, lakást sem ka­pott, hiszen a csatár a szüleinél lakik. Megkeresett pénze egy ré- B szével tőzs­dézik, ám na- i gyobbik felét bankban ka­matoztatja. Saját lakás csak a távlati terveiben szerepel. Dávid Kornél Egy dzsipet vásárolt magának Dávid Kornél Chicagóba költözésekor, így idehaza használatos Audijától meg­szabadult. A február 20-ig még bizto­san a Szeles Városban maradó kosaras felesben visz egy fehérvári kávézót. Lakása azonban nincs a városban, ha mégis haza­szerződik, a chicagói tar­tózkodásához hasonlóan al­bérletbe kerül. Nem volt ilyen gondja honvé- dos korában, hiszen egy bu­dapesti kégli­vel azért büsz­kélkedhet. Güttler Károly Lisztes kezdett, de Van egy jó hírünk s egy kevésbé jó Lisz­tes Krisztiánról. A Stuttgart magyar fo­cistája újra kezdő­ként, ezúttal a Leverkusen ottho­nában lépett pályá­ra, ám ismét - zsi­nórban harmadszor - vesztesként hagy­ta el a játékteret (Leverkusen-Stutt­gart 1-0). Ráadásul most idő előtt, mert edzője a 75. percben legnagyobb riválisát, a bolgár sztárt, Balakovot küldte helyette pályára.- Számomra kissé ért­hetetlen módon, csupán egy csatárral kezdtünk - mondta a meccs után tele­fonon utolért Lisztes. - Én mögötte helyezkedtem el, de miután három védővel állt fel a Leverkusen, elég reménytelennek tűnt a vesztett helyzetünk. Szerencsére ezt észlelte edzőnk, s a szünet után egy újabb tá­madót küldött be. Ezáltal jobban ment nekem is, sőt már a második percben gólt szerezhettünk volna, ám beadásomat az üresen álló Soldo mellé trafálta. Aztán ahogy az lenni szo­kott, kaptunk egy elkerül­hető gólt, s futhattunk az eredmény után. Edzőnk semmit sem mondott az öltözőben, a jövő héten ér­tékel, akkor kiderül, mi a véleménye produkcióm­ról. Érzésem szerint a ku­darc ellenére a jövő héten is kezdeni fogok. Sz.T. A Bundesliga további eredményei: Dortmund-Ulm 1-1, Rostock-Wolfsburg 1-1, Unterhaching-Bayem München 0-2, Duisburg-Frankfurt 2-3. Az élcsoport: 1. Bayern München 43 pont/20 mér­kőzés, 2. Leverkusen 40/20, 3. Hamburg 35/19. Deckarm az évszázad német kézilabdázó A német Kicker Sportmagazin szavazásán az évszázad né­met kézilabdázójának Joachim Deckarmot választották. A voksolás szomorú aktualitása, hogy Deckarm fantaszti­kus karrierje épp Tatabányán fejeződött be. Egy szeren­csétlen ütközés folytán 131 napig feküdt kómában. A sporttörténelem elátkozott napja 1979. március 30. Európa-kupa-mér­kőzésen a Tatabányai Bányász a né­met VFL Gummersbach együttesét fogadta, amikor Deckarm egy akció során összeütközött Pánovics Lajos­sal, a földre zuhant, s életve­szélyesen megsérült. Buda­pesten dr. Mórisc Pál főor­vos megmentette az életét, de 131 napig kómában fe­küdt. Helmuth Schmidt, az NSZK akkori kancellárja te­lefonon kérte Mórisc főor­vost, hogy Joachim életének megmentéséért minden le­hetséges eszközt vessen be. A világbajnok, kétszeres EK-győztes Deckarm állapo­ta fokozatosan javult. Deckarm és Pánovics tíz évvel ezelőtt találkozott elő­ször Németországban, s Joachim kiváló emberi ma­„Tettes" és „áldozat”: 20 évvel a baleset után Deckarm (jobbra) és Pánovics Tatabányán A zsenit lehetetlen volt megállítani gatartásról is bizonyságot tett: kije­lentette, Pánovicsot nem tartja hi­básnak, sportszerű küzdelemben, egy szerencsétlen szituációt követő­en sérült meg. Amúgy tavaly - húsz évvel a tragi­kus meccs után - Joachim a komáro­mi termálfürdőben és a hévízi Carbon Gyógyszállóban kezeltette magát, majd meglátogatta sérülése helyszínét is. Rehabilitációját vélhe­tően a mostam szavazás végeredmé­nye is elősegítette. Antalóczy Alfréd ILENdületben az Eb-ért Vízilabda - Jövőre Budapesten szeretné megvédeni az Európa-bajnoki címét a ma­gyar vízilabda-válogatott. Erre még néhány hónapot várnia kell. Mint ahogy a LEN döntésére is. A kontinensbajnokságra ugyanis a horvátok is pályáztak. A LEN igazgatóhelyettesét, a Rómában dolgozó Szakadáti Lászlót az esélyekről kérdeztük.- Az európai szövetség vezetői mind­két helyszínen jártak, s alaposan felmér­ték a terepet. Többször is beszéltek a ter­vekről, véleményezték ezeket. A döntés viszont csak március 11-én lesz, ahol mindkét fél még egyszer összefoglalhat­ja, kiegészítheti programtervezetét és az esetleges újításokat. Addig a jelölteknek ugyanakkora sanszuk. De... A horvátok esélyeit rontja, hogy mindössze Dubrovnikban van egy sátortetős fedett uszodájuk, az pedig kevés. A pályázatuk­ban azt írják, hogy két helyszínen elkez­denek majd építkezni, de ezt semmilyen tény nem támasztja alá. Ráadásul az álta­lános értékelés szerint is jobb a magyar pályázat. Úgy hiszem, otthon joggal re­ménykednek... (sch) Sporthírek • Sporthírek • Sporthírek# Sporthírek Manchesteri kudarc Labdarúgás - Az angol bajnokság 25. forduló: Newcastle-Manchester 3-0, Chelsea-Wimbledon 3-1, Co­ventry-Sunderland 3-2, Everton- Derby 2-1, Leeds-Tottenham 1-0, Sheffield Wednesday-Southampton 0-1, Watford-Leicester 1-1, West Ham-Bradford 5-4. Az állás: 1. Man­chester 53 pont/24 meccs, 2. Leeds 50/24,'3. Arsenal 44/24 (43-25). Afrika-kupa, a 3. helyért: Dél­afrikai Köztársaság-Tunézia 2-2, 11-esekkel: 4-3. BVSC-botlás Vízilabda - BL, Kék csoport, 2. forduló: BVSC-Olympiakosz Pire­usz (görög) 6-6. LEN-kupa, ne­gyeddöntő, visszavágó: Vasas- Plaket-Eger 8-4. Tj.: Vasas. KEK, negyeddöntő: Dubrovnik (hor- vát)-Honvéd 6-4, tj.: Honvéd. Kuti Kis kiesett Tenisz - Bogotá, 142 500 dollár összdíjazású női torna, elődöntő. Garbin (olasz)-Kuti Kis Rita 2:6, 6:1, 6:2. Rangadót nyert a GYSEV Kosárlabda - Bajnoki mérkőzé­sek, nők: GYSEV-DKSK 68-63, Za­la Volán-Soproni Postás 67-76, Cofinec-Petőfi Nyomda-BSE 65- 50, OSC-Szolnok 46-56. Hazai sikerek Kézilabda - Bajnoki mérkőzé­sek, férfiak: Fotex-Cegép 31-22, Szeged-Győr 32-16, Nyíregyháza- Pestszentlőrinc 29-22, Kiskő- rös-Pécs 27-26. Nők: Herz- FTC-Orosháza 40-23. vagyonnyilatkozat

Next

/
Oldalképek
Tartalom