Somogyi Hírlap, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-28 / 200. szám

„Mindenhol találtak szétszórt emberi csontokat, s ebből arra következtetünk, hogy a helyet temetkezésre és áldozatbemutatásra használták” íme, ilyen az angliai Stonehenge, amelynek titkát máig sem ismerjük 39 n !g9l 8 * MOZAIK * 1999. augusztus 29. A kőkorszak európa bölcsője Előbb használtak követ, mint a görögök Tíz évig is tarthat a teljes feltárás Egy barlangász véletlenül bukkant rá Az időutazásban részt vettek: SCHILLER ZSOLT (SZÖVEG) KALLUS GYÖRGY (FOTÓ) Amint arról a híradások beszámoltak, a romániai Kisompolyban szenzációs régészeti leletre buk­kantak a tudósok. Lapunk munkatársai azonnal a helyszínre siettek, hogy a magyar sajtóban első­ként „egyenes adásban” tájékoztathassák az ol­vasókat az újdonságról. Tízórás autózás után érkezünk meg Kisompolyba, s jó kilómé­ig ternyi gyalogút vár még ránk. A gyönyörű völgyben jégeső fogad, ám a diónyi jégdarabok sem veszik el kedvünket a ka­Ihhhmhmmmmmhhmí landtól: időutazás résztvevői vagyunk. Teheneiket hajtó pásztorok köszönnek ránk, az ég kitisz­tul, mire megérkezünk. A lát­vány akár csalódás is lehetne: körben elhelyezkedő fehér kö­veket látunk, amelyek alig fél­méteresek. Ez lenne a csodála­tos lelet?! Ám házigazdánk, dr. Horia Ciugudeanra megnyugtat ben­nünket. A mondás, miszerint nem a méret a fontos, ezúttal fokozottan igaz.- Közép-Európában találtak már korábban i. e. 3000-ből származó hasonló építménye­ket - magyarázza nagy hévvel a gyulafehérvári nemzeti mú­Szemünk fénye, a kalciumhiányos Gondoskodni - negyven évre előre Amint már szó esett róla e lap hasábjain, Magyarorszá­gon szinte már népbetegség az időskori csontritkulás, amelyet azért is neveznek „hallgatag gyilkosnak", mert a betegség tünetei ugyan csak időskorban jelentkez­nek. de a kiváltó okok fiatalon lépnek működésbe. Ma­gyarán: gyerekeink vannak ve­szélyben, mert a csonttömeg fiatalkorban, 21-25 éves korig alakul ki, és ilyenkor kellene gondoskodnunk arról, hogy szemünk fénye, a gyerek kellő mennyiségű kalciumot vigyen be szervezetébe. Márpedig nem így történik. Egy négy évvel ezelőtt végzett magyar vizsgálat szerint az általá­nos iskolás gye­rekek a szüksé­ges kalcium­mennyiség két­harmadát sem fogyasztják el na­ponta. Ami még tragikusabb, hogy a fiúk 38, a lányok 41 százaléka esetében az ajánlott bevitel felét sem tapasztalták az orvosok. A lányok esetében különösen veszélyes ez, hiszen a nők általában a szülés, szoptatás és a változó kor miatt felnőttkorban még több kalciumot veszítenek, még veszélyeztetettebbek, mint a férfiak. Mit egyen tehát a gyerek? A kérdés nem is olyan egyszerű, mint látszik. A kalcium legfontosabb forrása a tej. Ahhoz azonban, hogy az orvosi előírások által ajánlott napi 1000 milligramm kalcium a szervezetbe jusson, 9 deci tejet kellene megitatnunk gyerekeinkkel naponta, márpedig tudjuk, hogy ennyit talán még üdí­tőből sem isznak meg, noha az manapság sajnos sok­kal divatosabb, mint a tej. Ez az ajánlott napi kalciumbevitel 1000 mg, tehát igazán nem jelentős mennyiség. Ha azonban ezt az ezer milligrammot kizárólag egy-egy táplálékfajta se­gítségével kívánnánk bevinni a szervezetbe, jó néhány, amúgy ínycsiklandó ennivaló esetében bizony egy élet­re megundorodnánk. A szükséges mennyiségű kal­cium beviteléhez naponta rizsből például tizenkét és fél kilót kellene megennünk, de még babból is tíz deka híján egy egész kilót. Öt kiló fehérkenyeret, vagy csak­nem négy kiló karfiolt. Nyolcvan deka sóskát, és hogy a magasabb kalciumtartalmú halakról se feledkez­zünk meg: még filézett pontyból is fejenként több mint három kilóból kellene a rácpörköltet elkészítenünk. Olajos halból négy tízdekás dobozt kéne befa­latoznunk, almából meg egyenesen tizenhét kilót. Marhahúsból jutna fejenként 10 kiló a szükséges mennyiségű kalcium bevitelére, és ha kolbászból volna a kerítésünk, akkor is meg kellene ennünk belőle naponta öt és fél kilót. A tej és a tejter­mékek híresek a magas kalcium­tartalmukról, de vajból például négy kilót kellene a már említett öt kiló fehérkenye­rünkre kennünk, hogy eleget te­gyünk egészségünk parancsának. Nagyon fontos tehát fiatalkorban az arányos, ki­egyensúlyozott, tej­termékekben, ha­lakban gazdag táplálkozás. Vagy ha nem, hát van egy másik, egyszerűbb megoldás: a táplálékkiegé­szítők, vitaminok fogyasztása. Magyarország ebben a múltban is, ma is úttör&szerepiet vállalt Például a Pharmavit-készípn^nyek pg$ke* a most megújult Plusssz Junior tablettánként 150 milligramm kalciu­mot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy gyermekünk, ha ragaszkodik hagyományos étrendjéhez (és eszerint napi kalciumszükségletének alig felét juttatja szer­vezetébe), nem kell mást tennünk, mint naponta egy-két Plusssz Junior pezsgőtablettát megitatni ve­le, és máris pótoltuk a hiányt. Azt már nem is említ­ve, hogy a tabletták a kalciumon túl létfontosságú vi­taminokat, közt'::' C-, B- és E-vitaminokat is tartal­maznak, így pótolva azokat a vitaminokat is, melyek az egészségtelen táplálkozási szokások miatt szin­tén leginkább hiányoznak. Miért épp a kalcium? Miért olyan fontos? Sőt, a tu­domány szerint éppenséggel mind fontosabb. A kal­cium a szervezetben legnagyobb mennyiségben jelen lévő ásványi anyag. Gyakorlatilag kettős kulcsszerepe van: szabályozza az idegi impulzusokat, az izom-össze­húzódást, aktiválja az enzimeket, illetve részt vesz a csontok felépítésében. Márpedig világszerte megfi­gyelt jelenség, hogy időskorban minden tizedik ember csontritkulásban (osteoporosisban) szenved. S hogy majdan az idős embereknek ne törjön üvegpohárként a karja, combja, bordája, arról most gondoskodhatunk azzal, hogy mit adunk a gyerekeinknek. (X) zeum igazgatója. - A konst­rukció mindenhol hasonló, azaz kör alakú. Az ittenihez hasonlóan azok is vallási, kul­tikus célt szolgáltak. Minden­hol találtak szétszórt emberi csontokat, s ebből arra követ­keztetünk, hogy a helyet te­metkezésre és áldozatbemuta­tásra használták. Ám az eddi­giek fából készültek. A kisom- polyi viszont kőből! Az eddigi ismeretek szerint Európában egyedülálló módon. A kőkor­szak igazi kezdetét ugyanis ezer évvel későbbre teszik. Előtte legfeljebb csak kőhal­mokat találtak. Az igazgató úgy beszél a le­letről, akár egy kisgyerek a leg­kedvesebb játékáról. Egy, a fel­tárás során előkerült ötezer éves kőbalta kettétört fejét adja a kezünkbe. Nem mindennapi érzés. Horia úr egyik szeme sír, a másik nevet. Egyrészt zavarja a hirtelen jött népszerűség, hi­szen, mint mondja, a kutatók a csendes munkához szoktak, s különben sem szereük, hú a hi­vatalos publikációk előtt napvi­lágra kerülnek az eredmények. Másrészt viszont örül a hír­adásoknak, hiszen a teljes feltá­ráshoz - amely akár tíz eszten­dőt is igénybe vehet - sok-sok pénzre, támogatókra van szük­ség. A helyiek azt remélik, hogy a szenzációs lelet hírére talán külföldi támogatók is je­lentkeznek, ahogyan erre má­sutt már többször volt példa. Hogy lesz-e Kisompoly Stonehenge turisztikai „kis- öccse”? Aligha. Hiszen, amint mondtuk, a méretek összeha­sonlíthatatlanok. dr. Horia, a tudós-igazgató azonban elége­detten hajthatja álomra a fejét: a mostani lelet okán személye, s persze maga a kisompolyi kőhalom kitörölhetetlenül be­került a tudománytörténet nagykönyvébe. Az „öcsi” öregebb Az angliai Stonehenge vagyonokat köszönhet az őskövek révén az idegen- forgalomnak. Több tucat utazási iroda szervez programot, s egy évben mindössze négyszer (karácsony és újév táján) tart zárva az „időgép”. A dél-angliai Salisbury-síkságon felfedezett menhíreket időszámítás előtt 2000 felé emelhették. A többméteres kőoszlopok súlya egyenként elérheti az ötven tonnát. A Kisompoly (Ampoita) mellett található tömbök nincsenek még teljesen kiásva, ám „csak” másfél méteresek lehetnek és legfeljebb ötszáz kilósok. De... Majd’ ezer évvel korábban kerültek a helyükre. Ráadásul az ang­liai leletekkel ellentétben itt nem találtak fa- és agyagtárgyakat, csak kö­veket. Ez pedig a tudás magasabb szintjét jelenti. Ha valaki ellátogat Kisompolyra, ne érezzen csalódást az angliainál lényegesen kisebb lépték miatt. A szenzáció ugyanis nem a kövek mérete, hanem az „életkora”. S ez történelmi szempontból legalább olyan jelentős. Sőt... en a Paradicsomban! ft/ház/nap • 125 gyönyörű, teljesen felszerelt villa • tiszta levegő • csodálatos környezet • horgásztavak a közelben • túralehetőségek • fűtött úszó- és gyermekme­dencék • óriáscsúszdák • játszóterek • ugrálóvár • kosárlabda-pálya • strand­röplabda-pálya • étterem • snackbár • shop • konferenciaterem Tel./Fax: (06) 34 493-802, (06) 34 493-820, e-mail: villaparkvargesztes@mail.matav.hu Internet: www.villaparkvargesztes.matav.hu *1999. IX. 20. - 1999. X. 31. közötti időszakra érvényes napi ár. A bérlés teljes villánként történhet, maximum 8 fő/ház. Bizonyos időszakokban többnapi tartózkodás szükséges. "W TV ÁRGESZTES Villapark olcszemélyes villáinkban pihenhet családjával, barátaival. Budapesttől csak 70 kilométerre! )bi t

Next

/
Oldalképek
Tartalom