Somogyi Hírlap, 1999. május (10. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-13 / 110. szám

SOMOGYI HÍRLAP 10 Sport 1999. május 13., csütörtök Aranyos Wirtz A verhetetlen Nógrádi A hagyományos, nagysza­bású nemzetközi úszóver­senyen a Kaposvári Köz­épületkivitelező Adorján SE két sportolója vett részt. A rendkívül népes, erős mezőnyben a kapos­váriak korosztályos válo­gatott úszója Wirtz Me­linda két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett. BÉCS A három napos, nem keve­sebb, mint hétezer dollár összdíjazású viadalon több, mint tíz ország, negyven egyesületének úszói szálltak vízbe. A több száz főt felvo­nultató mezőnyben a korosz­tályos magyar válogatottak tagjai is jelen voltak. Újabb fordulóra került sor a hazai motokrossz orszá­gos bajnokság keretében. A mezőny ezúttal Bátmo- nostoron randevúzott. A somogyi résztvevők közül ifj. Németh Kornél foly­tatta idei sikersorozatát. BÁTMONOSTOR Az OB negyedik fordulójában is mind a 125, mind a 250-es gépek versenyében elindult a Neptun SE kitűnősége. És lassan lassan megszokottá vá­lik, hogy ahol elrajtol — és motorja sem hagyja cserben — győz is. A jól előkészített homokos pályán a somogyi versenyző a 125 és a 250-s gépek mezőnyében mindkét futamban biztosan utasította maga mögé a mezőnyt. Meg­lepetés csupán annyi volt, hogy a kisebbik kategóriában „ősi” ellenfelét — Soóky Zsol­tot, egy soproni fiatal is meg­előzte. Nos, miután Németh­A Pécs-pogányi repülőtér volt házigazdája az antik repülőmodellek évadnyitó Tavasz kupájának. PÉCS-POGÁNY A házigazda baranyaiak mel­lett somogyi, kaposvári, ta- szári és orosházi veterán gé­pek gazdáikkal alkották a mintegy félszáz főnyi me­zőnyt. Megyénket nyolc ta- szári és két kaposvári ver­senyző képviselte. A vitor­A kaposváriak eredményei: Leányok, 1987-ben szület­tek: 200 m. pillangó: 1. Wirtz Melinda. 400 m. gyors: 1. Wirtz Melinda. 200 m. gyors: ...2. Wirtz Melinda. 400 m. vegyes: ...2. Wirtz Melinda. 800 m. gyors: ...2. Wirtz Mel­inda. 100 m. pillangó: ...3. Wirtz Melinda. 100 m. hát: ...5. Wirtz Melinda. 200 m. vegyes: ...4. Wirtz Melinda. 200 m. hát: ...6. Wirtz Mel­inda. 1988-ban születettek: 800 m. gyors: ...5. Tóth Renáta. 200 m. mell: ...7. Tóth Renáta. 50 m. gyors: ...7. Tóth Re­náta. 400 m. gyors: ...7. Tóth Renáta. 100 m. gyors: ...8. Tóth Renáta. 100 m. mell: ...9. Tóth Renáta. 200 m. gyors: ...13. Tóth Renáta. nek egyik gépparipája sem rakoncátlankodott, az „ifjú ti­tán” begyűjthette újabb két babérkoszorúját. Az OB futam dobogósai: 125-ös géposztály: 1. Ifj Né­meth Kornél (Neptun SE-Ya- maha), 2. Kerese Gábor (Sop- ron-Kawasaki), 3. Soóky Zsolt (Interág Gyál-Honda). 250-es géposztály: 1. Ifj. Németh Kornél (Neptun SE-Yamaha), 2. Cserepkai Csaba (Valvolin-Kawasaki), 3. Salamon Barna (Valvolin Kawasaki). A hivatalos OB mellett amatőr versenyre is sor ke­rült. Ennek során a „Gyer­mek” (KID) kategóriában a neptunos Nagy Ádám a hete­dik helyen végzett. A 125-ös amatőr mezőnyben Cziráki Szabolcs motorhiba miatt már az első futamban feladásra kényszerült. Az országos bajnokság a most következő hét végén Szekszárdon foly­tatódik. lázó kategóriában tizenöt résztvevő párharcában az ő versenyzőik osztozkodtak a dobogón. A győztes Pintér László mögött klubtársai Gosztola István és ifj. Pintér László következett a sorrend­ben. A taszáriak közül az elektromos modelleknél Münnich Gyula nyert ezüstöt. A motoros antik gépek meg­méretésében Lukács Attila, a „sémi scale” modelleknél pe­dig Benkő Richárd léphetett a dobogó harmadik fokára. A három fordulós verseny- sorozat második részében is remekeltek a Kaposvári Sportiskola ifjú úszói. SZEKSZÁRD A Földvári Péter és ifjabb ko­vács László edzők által felké­szített sportiskolások négy első, öt második és öt harma­dik helyezés értek el. Eredmények: Leányok, 1989-90-ben szü­letettek. 100 m. gyors: ...2. Ferlindis Petra. 33,1/3 m. pil­langó: ...2. Ferlindis Petra. 1987-88-ban születtek. 100 m. mell: ...3. Bekker Kiválóan sikerült a közel­múltban alakult Kaposvári Aréna Senior Úszóklub ver senyzőinek immár harma­dik megmérettetése. A csapat tíz arany-, tizenhá­rom ezüst- és ugyanannyi bronzéremmel gazdagodva térhetett haza a Jenei Tibor nemzetközi senior úszó emlékversenyről. Hajdúszoboszló A 19 főből álló küldöttség ösz- szesen 79 (!) érmet szerzett. A kaposváriak a csapatverseny­ben az előkelő negyedik he­lyen zártak. A viadalon 20 egyesület, 200 senior úszója állt rajtkőre. A gárda egyik erőssége a szöuli olimpián 8. Szabó Péter az idősebb kor­osztályban is hírnevéhez mél­tóan szerepelt. A nyolc alka­lommal dobogóra lépő Hege­dűs Lajos összesítésben a 6. lett. Kilenc egyéni és három váltóérmet gyűjtött Földvári Péter, aki a második legered­ményesebb férfi úszó volt. A kaposváriak eredményei: Női egyéni számok, IV. kor­csoport: 100 m. gyors: ...4. Kecskés Andrea. 50 m. mell: 1. Király Johanna. 100 m. hát: ...5. Szigeti Ágnes, 6. Ki­rály Johanna. 50 m. gyors: ...2. Kecskés Andrea. 50 m. hát: ...2. Kecskés Andrea, 3. Király Johanna, 4. Szigeti Ágnes. 100 m. mell: ...2. Ki­rály Johanna. III. kcs.: 50 m. mell: ...3. Adler Judit. 400 m. gyors: 1. Balogh Judit. 50 m. gyors: 2. Adler Judit, 3. Balogh Judit. II. kcs.: 50 m. mell: ...3. Szabó Beatrix, 4. Kurucz Krisztina. 100 m. pillangó: ...3. Bekker Krisztina. 1985-86-ban születtek. 100 m. gyors: 1. Gyenesei Ju­dit, 2. Bakondi Anett. 4x100 m. vegyesváltó: ...2. Kasi (Gyenesei Judit, Ureczky Dóra, Bakondi Anett, Kampf Anett). Fiúk, 1989-90-ben szüle­tettek. 100 m. gyors: 1. Nóg­rádi Ádám, 2. Kalamász Ke­vin, 3. Bakondi János. 33,1/3 m. pillangó: 1. Nógrádi Ádám, ...3. Bakondi János. 1987-88-ban születettek. 100 m. mell: ...2. Nógrádi András. 100 m. pill.: ...2. Egly Dániel, 3. Nógrádi András. 1985-86-ban születettek. 100 m. gyors: ...3. Pécsi Dá­Anita. 100 m. hát: ...4. Kurucz Anita. 50 m. pillangó: ...5. Kurucz Anita. 400 m. gyors: l. Kurucz Anita. 50 m. gyors: ...7. Szabó Beatrix. 50 m. hát: ...4. Kurucz Anita, ...6. Szabó Beatrix. Női váltószámok, III. kor­csoport: 4x50 m. gyorsváltó: ...2. K. Aréna Senior Úszó­klub (Szigeti Ágnes, Király Johanna, Adler Judit, Kecskés Andrea). 4x50 m. vegyes­váltó: ...2. K. Aréna Senior Úszóklub (Szigeti Ágnes, Ki­rály Johanna, Adler Judit, Kecskés Andrea). IV. kcs.: 4x50 m. gyors­váltó: ...3. K. Aréna Senoir Úszóklub ( Galambos Katalin, Szabó Beatrix, Balogh Judit, Kurucz Anita). 4x50 m. ve­gyesváltó: ...3. K. Aréna Se­nior Úszóklub ( kurucz Anita, Szabó beatrix, Takács Bar­bara, Galambos Katalin). Férfi egyéni számok, VIII. korcsoport: 100 m. hát: ...2. Dr. Perjés István. 50 m. hát: 1. Dr. Perjés István. IV. kcs.: 100 m. gyors: 1. Hegedűs Lajos, ...5. Horváth Árpád. 50 m. pillangó: ...3. Hegedűs Lajos, ...5. Horváth Árpád, ...8. Varga Zoltán. 200 m. vegyes: 1. Hegedűs Lajos. 400 m. gyors: 1. Hegedűs la- jos. 100 m. pillangó: ...2. He­gedűs Lajos. 50 m. gyors: 1. Horváth Árpád. 50 m. hát: ...3. Varga Zoltán. III. kcs.: 50 m. mell: 4. Varga Tamás. 100 m. hát: ...3. Varga Tamás. 50 m. gyors: ...2. Gelencsér András. 50 m. hát: ...4. Gelencsér András. II. kcs.: 50 m. mell: 1. Szabó Péter, ...5. Kulcsár Jó­zsef, 6. Márkus Árpád. 50 m. pillangó: ...3. Szabó Péter, 4. Nógrádi Adám FOTÓ: LANG RÓBERT niel. 100 m. hát: ...3. Dombói János. 4x100 m. vegyesváltó: 1. Kasi (Dombói János, Pécsi Dániel, Neu Gábor, Vass Norbert). Dr. Dobos Pál. 400 m. gyors: ...2. Dr. Dobos Pál. 50 m. gyors: ...4. Dr. Dobos Pál. 100 m. mell: 1. Szabó Péter, ...3. Kulcsár József, 50 m. hát: ...5. Kulcsár József. I. kcs.: 100 m. gyors: ...3. Földvári Péter. 50 m. mell: ...3. Földvári Péter. 50 m. pil­langó: ...2. Földvári Péter. 400 m. gyors: ...2. Földvári Péter. 100 m. pillangó: ...3. Földvári Péter. 50 m. gyors: ...3. Föld­vári Péter. 100 m. mell: ...3. Földvári Péter. 50 m. hát: ...2. Földvári Péter. Férfi váltószámok, IV. korcsoport: 4x50 m. gyors­váltó: ...3. K. Aréna Senior Úszóklub (Dr. Perjés István, Dr. Preiszner Károly, Hegedűs Lajos, Horváth Árpád). 4x50 m. vegyes váltó: ...2. K. Aréna Senior Úszóklub (Dr. Perjés Ist­ván, Dr. Preiszner Károly, He­gedűs Lajos, Horváth Árpád). III. kcs.: 4x50 m. gyors­váltó: ...2. K. Aréna Senior Úszóklub ( Szabó Péter, Kul­csár József, Dr. Dobos Pál, Földvári Péter). 4x50 m. ve­gyesváltó: 1. K. Aréna Senior Uszóklub (Földvári Péter, Szabó Péter, Dr. Dobos Pál, Kulcsár József). Vegyes összetételű váltó­számok, IV. korcsoport: 4x50 m. „mix”:..,2. K. Aréna Senior Úszóklub {Adler Judit, Galambos Katalin, Dr. Preisz­ner Károly, Dr. Perjés István). III. kcs.: 4x50 m. „mix”: 1. K. Aréna Senior Úszóklub {Kecskés Andrea, Király Jo­hanna, Hegedűs Lajos, Hor­váth Árpád). I. kcs.: 4x50 m. „mix”: 1. K. Aréna Senior Úszóklub {Ku­rucz Anita, Szabó Péter, Ta­kács Barbara, Földvári Péter). Dómján két érme Szek­szárdon rendezték meg az egyetemi és főiskolai (egyéni és csapat) országos duatlon- bajnokságot, amelyen részt vett a kaposvári Dómján Ti­bor is; a szombathelyi Ber­zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola hallgatójának két érem is jutott. Az egyéni ver­senyben — kerek két másod­perccel elmaradva a győztes szombathelyi Varga Sza­bolcstól és mindössze eggyel a második helyezett pécsi Páncsity Balázstól — a har­madik lett. A csapatverseny­ben aztán vigasztalódhatott, miután a Boros Gábor, Dóm­ján Tibor, Varga Szabolcs al­kotta szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola együttese szerezte meg a bajnoki címet; a második hely a győri SZIMF, a harma­dik pedig a pécsi JPTE csapa­táé lett. Varga győzelme Kaposvá­ron a Pince TK csarnokában rendezték meg az öregfiúk (50 éven felüliek) egyéni te­keversenyét. A remek hangu­latú és izgalmas viadalon a 26 induló 100 vegyesgurítás alapján döntötte el a végső helyezések sorrendjét. A végeredmény: 1. Varga Jó­zsef (Kaposvári Közút-Stra- bag SE) 405 fa, 2. Magyar Jó­zsef (Kaposvár Pince TK) 403 fa, 3. Szántó István (Kapos­vári Pince TK) 400 fa, 4. Bognár József (Kaposvári Fáklya SK) 394 fa, 5. Illés Sándor (Kaposvári Móricz Zsigmond Művelődési Ház) 387 fa, 6. Schiffer János (Pé­csi DD Gáz SC) 386 fa. A leg­jobb telizőnek a kaposvári Bognár József bizonyult 288 fával, míg a legjobb taroló a pécsi Schiffer János volt 139 fával. Kosár Jam Ezen a néven rendeztek a napokban utcai kosárlabda-fesztivált Siófo­kon, ahol az öt pályán mint­egy száz fiatal lépett pályára. A leányoknál a Pacemakers elnevezésű csapat, a fiúknál pedig a VIS Traubi együttese diadalmaskodott; a legjobb vegyescsapatnak a Mony Ászok bizonyult. Inkel öröm A Csurgói Diák­sport-bizottság Gyékényesen rendezte meg az I. és II. kor- csoportos mini kézilabda Ba­laton Kupa, valamint a III. korcsoportosok körzeti dön­tőjét. Az I. korcsoportosoknál gyékényesi (felkészítő: Hor­váth Sándor), a II. és III. kor- csoportosoknál pedig inkei győzelem született (felké­szítő: Bencsik László), így ezek a csapatok készülhet­nek a megyei döntőre. Az apa nyomdokain Dobogón a modellezők _________Jenei tibor nemzetközi senior úszó emlékverseny O regfiúk bravúrjai Hegyen-völgyön futottak Remekeltek a somogyi tájfutók az országos ranglistaversenyeken Két, országos ranglista- versenynek minősülő vi­adalon is rajthoz álltak a somogyi tájfutók. Az első megmérettetés a katonai egyesületek bajnoksága, a másik erőpróba a Hon­véd kupa volt. Tapolca, Veszprém Tapolca térségében rendez­ték meg a katonaegyesületek számára kiírt országos táj­futó bajnokságot. A százöt­ven fős mezőnyben ott vol­tak a Taszári Honvéd SE táj­futói is. A taszáriak az ösz- szesített versenyben — a tíz csapat közül — a tatai és a szolnoki gárda mögött a harmadik helyen fejezték be a küzdelmeket. A taszáriak eredményei: N 35B: 1. Csizmadia Gyu- láné. F 40B: 1. Csizmadia Gyula. F 14B: 1. Naszódi Zsolt. F 20B: ...3. Papp Anita. * * * A kétnapos Honvéd kupa veszprémi küzdelmeibe a Taszári Honvéd SE tagjai mellett már bekapcsolódtak a Kaposvári Tájfutó Klub sportolói is. Az országos ranglistaversenyen negyven egyesület nem kevesebb, mint hatszáz (!) tájfutója állt rajthoz. A somogyiak eredményei: N 50B: ...3. Szabados Mag­dolna (Kaposvári Tájfutó Klub). F 55B: ...3. Marton Péter (Kaposvári Tájfutó Klub). N35B: \. Mátyás Ildikó, 2. Csizmadia Gyuláné, ...4. Tömördi Ágnes (valameny- nyien Taszári Honvéd SE). F 40B: ...2. Csizmadia Gyula (Taszári Honvéd SE). F21C: ...5. Miseta Zsolt, 6. Papp Attila (mindkettő Ta­szári Honvéd SE). F 14B: 1. Naszódi Zsolt (Taszári Honvéd SE). ____________________________I. NÁRCISZ-FUTÁS__________ K étszázan a rajtnál Közel 200-an álltak rajt­hoz az első alkalommal rendezett 13 kilométeres Barcs-Babócsa, illetve a 3 kilométeres Kom- lósd-Babócsa Nárcisz-fu­táson; a mozgósítási ver­senyt a barcsi Ipari és Ke­reskedelmi Szakiskola nyerte, de sokan érkeztek a babócsai általános isko­lából is. Barcs Barcs-Babócsa 13 kilométe­res utcai futóverseny (46 in­duló). A győztesek. 15 éven alu­liak: Riklik Eszter (Barcs) és Molnár Gábor (Drávaszen- tes). 16-19 évesek: Fucskár Noémi (Barcs) és Fodor Gyula (Barcs). 20-29 évesek: Szat­mári Ditta (Barcs) és Knoll Dirk (Barcs). 30-39 évesek: Balázsné Iliásics Zsuzsanna (Lakócsa) és Gergely Zoltán (Kaposvár). 40-49 évesek: Riklikné Földvári Anna (Barcs) és Fodor Gyula (Barcs). 50-59 évesek: Szűts Miklós (Nagyatád). Különdíjat vehettek át a verseny legfiatalabb indulói {Komlós Vivien, Kirizs Szi- monetta, Juhász Máté, Ta­kács Ádám) és legidősebb résztvevői {Szűts Miklós, Szűts Miklósáé). Az abszolút győztes a hölgyeknél a barcsi Riklik Eszter, a férfiaknál pe­dig a kaposvári Gergely Zol­tán lett. Komlósd-Babócsa 3 kilo­méter utcai futóverseny (136 induló). A győztesek. 15 éven alu­liak: Kovács Diána (Nagy­atád) és Káló Norbert (Barcs). 15 éven felüliek: Harmati Pi­roska (Barcs) és Mostar Ta­más (Barcs). Kilvinger jó rajtja Idei első szabadtéri verse­nyén vett részt Kilvinger At­tila, a Kaposvári Favorit AC kiváló atlétája. A válogatott somogyi sportoló az egyetemi és főiskolai bajnokságon 110 méteres gátfutásban állt rajt­hoz, s az erős ellenszélben 14,38-as idővel magabiztosan nyert. Nyílt nemzetközi bécsi úszóbajnokság TOLNA MEGYEI NYÍLT ÚSZÓBAJNOKSÁQ - II. FORDULÓ HÍREK

Next

/
Oldalképek
Tartalom