Somogyi Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-24 / 301. szám

FOTÓ: LANG RÓBERT Aki párosával rugdosna a gó Az ősz fel­fedezett! Az ősz egyik nagy felfede­zettje a Videoton FC lab­darúgója, Waltner Róbert. A két éve még a Kaposvári Rákócziban szerepelt já­tékos — bár még alig múlt 20 éves — már 49 mérkő­zést „húzott le” az élvo­nalban, s ezeken 13 gólt lőtt. Ebből hetet az utolsó négy bajnokin. Szülőfalujában, Kaposfőn kezdett focizni 13 évesen. Egy évvel később, nyolcadik osztályos korában került Ka­posvárra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába a Márton József féle labdarúgó-osz­tályba. A Rákócziban előbb a serdülő csapatban szerepelt, majd következett az ifi „B” és „A”. Az 1995/1996-os sze­zonban a megyei bajnokság­ban a „kis” Rákócziban ját­szott, ahol elég gyakran beta­lált az ellenfelek kapujába. Itt figyelt fel rá az NB II-be akkor feljutott nagycsapat edzője, Bőzsöny János, s ősszel az Érdi VSE ellen állította be elő­ször — a 81. percben. A sze­zon vége igencsak emlékeze­tesre sikerült, hiszen az utolsó öt meccsen öt gólt rú­gott úgy, hogy általában cse­reként küldték pályára. Egy évvel később már stabil helye volt a Rákócziban, s hét gól­jával ő lett a csapat házi gól­Spanyolországból, Olaszországból és Franciaországból is keresték 1998. december 27. Sport Kilencedik oldal királya. A nyáron aztán meg­kereste a Videoton. — 1997 őszén Disztl Lász­lónál általában még csak csere voltam; a tavaszi folyta­tásban aztán Vágó Istvánnál már rendszerint a kezdőcsa­patban kaptam helyet — mondta Waltner Róbert. — Érdekes módon ekkor is in­kább a szezon vége felé ment jobban: a bajnokságban há­rom gólt szereztem, majd utána a két osztályozón is há­romszor találtam be a ka­puba. — Most ősszel aztán na­gyon beindult: 10 góllal zárta a félévet, s ezzel — az egyaránt 13 találatot jegyző MTK-s Illés Béla és a dió­sgyőri Egressy Gábor mögött - a második helyen áll a gól­lövőlistán. Ráadásul a 10 gólja közül hetet az utolsó négy találkozón szerzett. — Már korábban is szokták kiabálni a szurkolók a neve­met, de igazából akkor fogad­tak el és lettem nagyon nép­szerű Székesfehérváron, amikor a vége felé párosával rugdostam a gólokat. — Azóta megy ilyen jól Waltner Róbertnek, amióta Verebes József lett a Videoton edzője. — Nagyon jól felkészült, kiváló szakember Verebes Jó­zsef. A Mágus nem véletlenül nyert annak idején bajnoksá­got a Rába ETO-val és az MTK-val, s volt a magyar vá­logatott szövetségi kapitánya. Amióta ő az edző Székesfe­hérváron, más lett a játéko­sok hozzáállása, mentalitása; ismét van tűz a csapatban. — Az eredményeken ez nem nagyon látszik meg; a Video­ton csak az utolsó előtti he­lyen zárta az őszi szezont. — Rengeteg volt a sérült, egész sor ifjúsági játékost kel­lett Verebesnek a mélyvízbe dobnia. Volt olyan mérkőzé­sünk például, amikor csak a védelemben három 18 éves ifista szerepelt. Ha most télen sikerül több poszton megerő­síteni a csapatot, akkor biz­tos, hogy sokkal eredménye­sebb és szebb tavaszunk lesz. — A gólerős Waltner Ró- bertre már a válogatottnál is felfigyeltek. — Február óta vagyok az utánpótlás és az olimpiai vá­logatott tagja. Mind a három olimpiai selejtezőn játszot­tam, előtte pedig a szlovénok elleni előkészületi meccsen gólt is rúgtam. Meghívtak a Svájc ellen készülő nagy vá­logatott keretbe is. — Ha valakinek jól megy a játék, arra azonnal „lecsap­nak” a menedzserek. — Több ismert fővárosi együttes is megkeresett, és spanyol, olasz, francia I. osz­tályú csapatoktól is érdeklőd­tek utánam. A következő félév azonban még minden­képpen a Videotoné. — És utána? — Ha úgy adódik, akkor akár már most nyáron ki sze­retnék menni külföldre. A nagy vágyam, hogy egy spa­nyol vagy német csapatban játsszak. — A legtöbb magyar spor­toló álma, hogy külföldi csa­pathoz igazoljon. Mi vonzza őket ennyire: a továbblépés lehetősége vagy az anyagiak? — Mindkettő. Nekem nincs okom panaszra, hi­szen a Videotonban nagyon előnyös a szerződésem, de külföldön ennek a 15-szörét keresném. Fenyő Gábor FŐSZEREPBEN AZ UTÁNPÓTLÁS Két ezüstérem a röpiseknek A Kaposvári Bin Női RC leány és a Pini Kaposvár SE fiú utánpótlás röplab­dacsapata Kecskeméten az országos ifjúsági kupa hatos döntőjében volt ér­dekelt. Mindkét somogyi együttes ezüstérmesként térhetett haza. A leányok a területi selejtező első helyezett csapataként kerültek be a hatos döntőbe. A csoportmérkőzéseken az Egut RC-Eger együttesét 3-0- ra verték Vermesné dr. Merő Zsuzsa edző tanítványai. A második találkozón a Sze­ged RC 3-2-re bizonyult jobbnak. A csoportmásodik kaposváriak a keresztjáték során a Bp. Vasas SC-t verték óriási küzdelemben 3-2 arányban. A döntőért a má­sik csoport győztesével, a Kecskeméti RC-vel csatáztak Tormásiék. Kevesen számí­tottak arra, hogy az esélyte­lenebbnek tartott somogyiak győznek majd. Mégis így tör­tént. Az egymást felülmúló lányok hatalmas lelkesedés­sel röplabdázva 3-1-re verték az alföldieket. Az utolsó mérkőzésen az egész torna favoritjának kikiáltott An­gyalföldi DRC ellen is sikerült egy szettet elvenni, de végül a nagyobb ütőerővel rendel­kező fővárosiak győztek 3-1 (-15,4, 3, 7) arányban. — Csodálatos eredményt értek el a lányok — mondta Vermelné dr. Merő .Zsuzsa edző. — Mindenki erején fe­lül teljesített. A szakembe­rek egybehangzó véleménye szerint Tormási Orsolyát vá­lasztották a torna legjobb támadójátékosának. Én még kiemelném a feladónk, Bon- dor Szilvia produkcióját is. Várakozáson felül szerepel­tünk, hiszen előzetes cél­ként a legjobb négy közé ke­rülést tűztük ki. Az ezüstérmes Kapos­vári BITT Női RC: Tormási Orsolya, Witz Viktória, Pálfy Marianna, Vajda Mónika, Bondor Szilvia, Bondor Anikó, Boros Brigitta, Czebei Zsuzsanna, Széli Petra, Szili Eszter. A fiúk szintén Kecskemé­ten csatáztak a fináléban. A Pini Kaposvár SE gárdája Zarka Péter edző irányításá­val a Szolnok és a Dunaferr SE gárdáit egyaránt 3-0-ra legyőzte. Sajnos, a Duna- partiak elleni csata feszült légkörben zajlott. A kapos­váriak legjobbját, Dávid Zol­tánt sportszerűtlen viselke­dése miatt kiállított a játék­vezető. A mérkőzés után szövegért ugyanerre a sorsra jutott Lakos Tivadar is. A csoportelsőként továbbjutó Pini KSE a keresztjáték so­rán már a kiállított röplab- dázók nélkül szerepelt. Nagy küzdelemben, egysé­ges csapattal a Csepel SC-t 3-2-re sikerült verni, és ez a döntőt jelentette a kaposvá­riak számára. A fináléban a pihentebb Dunaferr SE 3-0 (6, 5, 3) arányban győzött, így a somogyiak ezüstérmet szereztek. — Valamennyi játékoso­mat dicséret illeti — mondta Zarka Péter edző. — A két já­tékos kiválása után sem es­tek össze a fiúk, hanem egy­séges, jó teljesítményt nyúj­tottak. Sajnálom, hogy ilyen momentumok döntöttek; a teljes csapattal reális győ­zelmi esélyeink voltak. Az ezüstérmes Pini Ka­posvár SE: Laszczik Iván, Dávid Zoltán, Fáth Balázs, Hegyi Gábor, Lénárt Attila, Lakos Tivadar, Giczi Tamás, Giczi Balázs, Lakos Norbert, Vígh József, Körtési Péter, Bányász Róbert. Kun Zoltán * * * A Kaposvári Klíma-Vili Pu­rina SE kosárlabdázói Pé­csen az országos ifjúsági kupa középdöntőjében sze­repelt. A somogyi együttes mindhárom ellenfelétől — a a BC Marc-Körmendtől, a ta­valyi győztes Bajai HKK-tól és a házigazda Matáv SE Pécs csapatától — vereséget szenvedett. A körmendi együttest azonban — miután a Baja elleni találkozón az edzőjük, Patonay Imre a já­tékvezetők sorozatos téve­déseire hivatkozva lehívta játékosait a pályáról — kizár­ták, így a kaposvári együttes végül harmadikként zárt, és a tavasszal a 9-12. helyért folytathatják majd. Horváth helyett Bőzsöny > m. ■ Horváth Lajos: viszlát, Rákóczi! FOTO: KOVÁCS TIBOR Sokáig beszédtéma volt, hogy vajon a tavasszal is Horváth Lajos irányítja-e a 75 éves Kaposvári Rákóczi FC-t, vagy pedig új edzővel folytatja a csapat. Miután január első hetében megkezdődik a Rákóczinál a felkészülés, dönteni kellett. Mint ismeretes, Horváth La­jos az idény végén felaján­lotta a lemondását, amelyet a klub elfogadott. Január 1-től ismét Bőzsöny János irányítja az együttest, aki paksi és nagyatádi kitérővel tér vissza egykori nevelő klubjához. Újság még, hogy Zahorecz Krisztián — ő kölcsönben volt Kaposváron — távozott, s vél­hetően megválik a klub Imp- lomtól, Gőbölöstől és Demétől is. Bubcsó Norbert — ha szá­mára megfelelő szerződést ajánlanak — szintén távozhat, ha nem, akkor a tavasszal is a Rákócziban folytatja. Mint megtudtuk, több új labdarúgó neve is szóba került a Rákó­czinál. Róluk csak annyit, hogy valamennyien jelenleg somogyi csapatban szerepel­nek. Még mindig nem került pont az ismert Pécs kontra Rá­kóczi ügy végére, mivel azt a kaposváriak megfellebbezték. Többször is elhalasztották a fellebviteli tárgyalást, mert újabb és újabb okmányokat kért az MLSZ illetékes bizott­sága. Most már véglegesnek tűnik, hogy a testület január 8- án foglalkozik majd a Rákóczi fellebbezésével. (Jutási)

Next

/
Oldalképek
Tartalom