Somogyi Hírlap, 1998. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-30 / 126. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1998. május 30., szombat Sport 7 __________Labdarúgó nb i - 33. forduló Következik a Vasas A bajnoki tabella har­madik helyén álló Vasas Danubius Hotels ven­dége lesz ma 17 órakor a Siófoki Bányász NB I- es labdarúgó-csapata. Siófok Vajon folytatódik-e a Siófoki Bányász remek szereplése a fővárosi csapatok ellen? — kérdeztük Nagy Lászlótól, a Balaton-parti együttes szak­vezetőjétől. — Bízom benne, hogy most már nem rontják le a fiúk ezt a statisztikát — mondta a ve­zetőedző. — Az utóbbi két mérkőzés egyikét sem sike­rült megnyernünk, ám a ko­rábbiakban bárhogyan is sze­repeltünk előtte, ha egy fővá­rosi klub következett, akkor mindig felszívtuk magunkat. Jó lenne eredményesen befe­jeznünk a szezont; én még mindig nem tettem le arról a tervről, hogy előrébb lépjünk a 12. helyről. Ezt azonban csak akkor érhetjük el, ha nem a legutóbbi két mérkő­Az első sarat mindenki megtalálta Tegnap este az éjszakai Trophy-val megkezdő­dött a 12. nemzetközi Off Road-fesztivál So- mogybabodon. SOMOGYBABOD A rendezvényre több mint 400 terepjáró érkezett; több­ségük Németországból, de még ennél is több a hazai te- repjárós idén. A versenyzők — miután a legközelebbi po­csolyában felavatták autóju­kat — szabadedzésen vettek részt. A hivatalos megnyitó után pedig máris rajthoz áll­tak: 21 órakor indult az éj­szakai futam, ami tulajdon­képpen egy tájékozódási vér­zésünkön látott teljesítmény­nyel rukkolunk ki a Fáy utcá­ban, s a záró fordulóban a DVSC-Epona ellen. — Mi az, amivel még ösztö­nözni, serkenteni tudja játé­kosait a biztos bentmaradás tudatában? — Azzal, hogy az önbecsü­lésükért futballozzanak; ha már nem kis nehézségek árán nagyszerű győzelmekkel el­értünk a mostani szintre, ak­kor még tegyék oda magukat kétszer 90 perc erejéig. Két­ségtelen, hogy Angyalföldön sem lesz könnyű dolgunk, hi­szen a Vasas DH mindenáron dobogón akar végezni. — Változtat-e a legutóbbi összeállításon? — Kriston letöltötte az eltil­tását, Ördög is bevethető, s Pest Roland is odaülhet már a kispadra. Ugyanakkor Bozsér újra harcképtelen: sajnos úgy néz ki, hogy porckorongsérve van. A kezdőcsapat ez lehet: Posza - Juhász, Bimbó, László - Kriston, Kovács B., Győri, Sallai, Perger — Pest K. vagy Ördög, Szabó Z. (Fónai) FOTÓ: KOVÁCS TIBOR seny, ahol ellenőrző pontokat kell megtalálni térkép alap­ján. Ma reggel 9 órakor felvonu­lással kezdődik a nap, 10 órá­tól pedig a triál-versenyekre kerül sor. Itt tíz ügyességi szekcióban mérik össze a tu­dásukat a pilóták. Ugyanez a Soft Triál, ahol az utcai össz- kerekesek öt szekcióban küzdhetnek egymással. Ugyancsak ekkor kezdődik a Szuper Sprint, ahol sík tere­pen a gyorsulását mérik össze az autóknak. A versenyszá­mok párhuzamosan zajlanak, közben pedig motoros kasz- kadőr-show és számtalan más program — szögbelövő- és sörivóverseny, divatbemu­tató — várja a nézőket. Terepjáró-őrület Kosaras keringő A jugoszláv Szlobodan Szlivancsanin után Turcsán Zsolttól, Vojvoda György­től és Jusztin Ádámtól is elköszöntek Kaposváron, s minden bizonnyal távo­zik Varga Roland is fotó: török anett Véget ért a férfi kosár­labda-bajnokság. A Ka­posvári Klíma-Vili Pu­rina SE csapata nem érte el a kitűzött célt — ami a legjobb nyolc közé kerülés lett volna —, csak a tizedik he­lyen végzett. Kaposvár Az elmúlt bajnoki szezonról és a további tervekről Kása Sándort, a klub elnökét fag­gattuk. — A szezon kezdetén az egyesület vezetése és akkori edzője, Gellér Sándor felvál­lalta a célkitűzést — mondta Kása Sándor elnök. — Sajnos, a dolgok másként alakultak. Már az alapszakaszban olyan helyzetbe kerültünk, hogy matematikai esélyünk sem maradt a nyolc közé kerü­lésre. Ekkor közös megegye­zéssel elváltunk Gellértől, és a vezetőedzői posztra szer­ződtettük Simon Károlyt. A csapat nem teljesített a tőle joggal elvárható szinten, és a bajnokság végére teljesen szétesett. A sikertelenségnek természetesen személyi kon­zekvenciái is lesznek. — Mit ért ezalatt? — A következő bajnoki év­ben nem tartunk igényt Tur­csán Zsolt, Vojvoda György és Jusztin Ádám játékára. A fiatal Bogdán Balázzsal első­sorban mentalitásbeli gondja­ink vannak; az ő ügye még függőben van. Itt szeretnénk tartani Varga Rolandot is, de neki más elképzelései van­nak. A jövő heti elnökségi ülésen pedig további szemé­lyi kérdésekről is szó lesz. — A további tervek? — A támogatók még egy évre bizalmat szavaznak a klubnak. Mind a városi köz­gyűlés, mind pedig a két fő szponzor, a Purina Hungária Rt és a Klíma-Vili Kft bizto­sítja az „A” csoportos szerep­léshez szükséges feltételeket. Egy éves csúsztatással újra kezdhetjük a három éves koncepciót. Ennek első állo­mása a 6-8 közé kerülés lesz. Remélem, hogy egy olyan szellemű gárda jön össze, amely valóban mindent meg­tesz majd a siker és az előre­lépés érdekében. Itt szeret­ném megköszönni a városi közgyűlés és Szita Károly polgármester, a Purina Hun­gária Rt nélkülözhetetlen se­gítségét, valamint a mellet­tünk a nehéz időszakokban is kitartó szurkolóink támoga­tását. — Kikre számítanak a kö­vetkező bajnoki szezonban? — Szerződést ajánlunk Farkas Lászlónak, Ágfalvi Mihálynak, Karsai Gábor­nak és Gordon Filipovics- nak, tanulmányi szerződést kötünk Beck Attilával és Csordás Andrással. — Mi a helyzet Gordon Fi- lipovics évek óta húzódó ho­nosítási kérelmével? — Jó hírrel tudok szolgálni, hiszen augusztus 25-én pont kerül az ügy végére. Ettől kezdve Filipovicsra magyar játékosként számít (hat) unk. — Kikkel erősít a csapat? — Több élvonalbeli váloga­tott játékossal is tárgyalunk. Három kosárlabdázóval már megegyeztünk, és szeret­nénk visszahozni egy egykori kaposvári játékost is. — Bencze Tamás, Orosz László és Góbi Henrik nevét hallani. — Ezt nem akarom kom­mentálni; amint lehetséges, nyilvánosságra hozzuk az újonnan szerződtetett játéko­sok nevét. Annyit azonban mondhatok, hogy három vá­logatottról van szó. — Ki lesz a csapat vezetőe­dzője? — Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy Simon Károly lesz a vezetőedző a további­akban is. Ha esetleg mégsem, akkor is — más munkakörben — mindenképpen a klubnál marad, és június 15-ig szer­ződtetünk új trénert. — Az országos szövetség döntése értelmében a követ­kező bajnoki szezonban már két külföldi és egy európai uniós kosárlabdázó szere­pelhet csapatonként. Hány „idegenlégióssal” erősít az egyesület? — Úgy véljük, amennyiben az erősítés a terveinknek megfelelően sikerül, akkor egy külföldi kosaras szerződ­tetése elegendő lesz. Az ő lei­gazolását valamikor augusz­tus, szeptember környékén tervezzük. Kun Zoltán Demeter György marad A napokban eldőlt, hogy De­meter György — akit magyar és török csapatok is kerestek — a következő bajnoki szezonban is a Pini Kaposvár SE férfi röp­labdacsapatát irányítja. A ma­gyar játékosok egymás után hosszabbítják meg a szerző­déseiket; az Olaszországban próbajátékon szerepelt To- manóczy Tibor és a szintén külföldre kacsintgató Mészá­ros Dömötör sorsa bizonytalan még. A válogatott feladó Mé­száros Péterre sem kis feladat vár, ugyanis ő ma nősül. Ezekben a napokban két bol­gár röplabdázót teszteltek Ka­posváron, s az egyikőjük igen­csak elnyerte az egyesület ve­zetőinek a tetszését. (Fenyő) HÍREK Ezüstérmes a Clfa SE Négy megyei férfi kosárlabda baj­nokcsapat részére rendeztek tornát Zalaegerszegen. A Somogyot képviselő Cifa SE a házigazdák mögött a máso­dik helyen zárt. A bronzér­met a Tolna megyeiek érde­melték ki, a negyedik a bárá­nya megyei együttes lett. Arany a Siókosárnak Négy csapat versengett a siófoki I. MÓL kupa serdülő fiú kosár­labda tornán. A kupa sorsa a Dombóvári VMSE-Siókosár UK találkozón dőlt el, ahol a házigazdák 10 pontos hát­rányt ledolgozva diadalmas­kodtak. A harmadik helyen a Veszprém, a negyediken a Fehérvár KC együttese vég­zett. A legjobb dobó Szilágyi Tamás (Dombóvári VMSE), a legjobb játékos Csernus Ger­gely (Veszprém) és a legjobb védő Preimusz Dániel (Sió­kosár UK) különdíjat kapott. Győzött a Szódavíz A Ka­posvári Rákóczi Kaposcukor pályáin nyolc csapat részvé­telével, idén is megrendezték a Májusfa kupa kispályás labdarúgó tornát. Az élen a Szódavíz együttese végzett, megelőzve a Haverok, a Cobra és a Multi-Soft gárdáit. A legjobb kapusnak Erdei Ro­landot (Cobra), a legsport­szerűbb csapatnak a Kaposat- last választották. A gólkirály Kővári Tibor (Szódavíz) lett. Mézgáék sikere A nyolca­dik fordulóval folytatódott a Dunántúli Focisulik bajnok­sága; a kaposvári Mézga-Star- ter Focisuli a Dombóvári Fo­cisuli vendége volt. Az „A” korcsoportban 2-2-es ered­mény született, míg a „B”- ben Horváth János (Mézga) tanítványai 5-4 arányban diadalmaskodtak. A „C” kor­osztályban nem volt mérkő­zés. A tehetséges kaposvári gyermekek szombaton Má- zaszászváron és Alsómocso- ládon lépnek pályára. Ismét úszónapközi A Ka­posvári Sportiskola és a városi fürdő az idén is szervez úszó­napközit és úszásoktatást. A két turnusú (június 15-26-ig és június 24-július 10-ig) úszónapközire J. Szigeti Ág­nesnél lehet jelentkezni, a vá­rosi fürdőben kedden 16 és 17 óra, csütörtökön 16.30 és 17.30 óra között. Bővebb fel­világosítás a 316-013-as sport­iskolái telefonszámon kap­ható. Az úszónapközi négy turnusú lesz. Az időpontok: június 15-26-ig, június 29-jú- lius 10-ig, július 13-24-ig, jú­lius 27-augusztus 07-ig. Ér­deklődni és jelentkezni a vá­rosi fürdő 321-044-es telefon­számán lehet. Itt a legújabb Kiskegyed! Vallatóra fogott férfiak A szereposztó dívány Gyávaságból itthon maradt Ha a pasi negyven Kiskegyed- a legolvasottabb női magazin Ketten az élen Barcsi körzet. A rájátszás első fordulójá­nak eredményei: Bol­hás-Gyékényes 2-1, Por- rog-Háromfa 3-2, Bak­háza-Potony 3-2, Sza­bás-Kálmáncsa 8-0. Az élcsoport állása: 1. Gyé­kényes 40 pont, 2. Háromfa 40 pont, 3. Bolhás 38 pont, 4. Porrog 28 pont. Kék-tó öregfiúk labdarúgó­bajnokság. A 19. forduló eredményei: Balatonkeresztúr-Balaton- szemes 4-1, Buzsák-Bala- tonberény 5-5, Balatonfeny- ves-Fonyód 4-2, Balaton- lelle-Balatonboglár 3-5, Bala- tonföldvár-Öreglak 4-3. Az élcsoport állása: 1. Bala- tonlelle 44 pont, 2. Balaton- keresztúr 40 pont, 3. Balaton- földvár 38 pont. Balaton-parti szezonnyitó A siófoki pünkösdi sze­zonnyitó sportrendez­vények programja. Siófok SZOMBAT Teke — Belléncs Söröző. Verseny: 9 órától. Neve­zés: a verseny előtt a hely­színen 8 órától. Sakk — városi sportcent­rum. Verseny: 9 órától. Neve­zés: a verseny előtt a hely­színen 8 órától. Streetball — városi sportcentrum. Mérkőzések: 9 órától. Ne­vezés: élőtte a helyszínen 8 órától. Kispályás labdarúgás (Havasi József öregfiúk em­léktorna) — városi sport- centrum. Mérkőzések: 10 órától. Tenisz (Pomucz János amatőr emlékverseny) — városi sportcentrum. Mérkőzések: 8 órától. Ne­vezés: előtte a helyszínen. VASÁRNAP Tenisz (Pomucz János amatőr emlékverseny) — városi sportcentrum. Mérkőzések: 8 órától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom