Somogyi Hírlap, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

Megy körkép: Vasöntés a tizedik századból + Somogyi középiskolák meríege (ä-4. oldal) Somcyi tájak: Mustang-fejlesztés 700 millióért # Megmentett holládi kápolna (6. oldal) Sportagazin: Bajnokokat ünnepeltek # Ötödik lett a Rákóczi Kaposcukor (9-11. oldal) SOMOGYI HÍRLAP VIII. évfam, 126. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. június 02., hétfő OPEL"©­Molnár JÓL és GYORSAN! Karosszéria javítás, fényezés csúcstechnológiával minden típusra. Kaposvár, Füredi út 153. Tel.: 82/314-425, 422-227, Fax: 82/319-425 Somogyi mtőszolgálatok napja Atádon A somogyi mészolgálatok minden évben más városban ren­dezik meg a m5k napját: idén Nagyatád volt a soros. A szer­vezők sport- é/crmekprogramokkal várták az érdeklődőket. Jövőre Csurgóijd Kaposvár szervezi az eseményt. A megyei ügyelet tegnapiutáni tájékoztatása szerint a sors kegyeibe fogadta a mentket a hét végén, amely eseménytelenül telt. Három poirmester-jelölt Szántódon Tizenhárom je jelentkezett az öt szántóéi önkormányzati képviselő helyi Polgármesternek hárman jelöltették magu­kat: Csenged L.ló, Danes József és dr. Karabinszky Gyula. A voksokat júniu5-én, reggel 6 és este 19 óra között lehet le­adni. Információ szerint 280 állampolgár szavazhat majd. Szabadidölzpont az egykori rezidenciából A balatonlellei liday Parkban gyermeknapot tartottak szom­baton. Az egéssapos vidám programot Szűcs László polgár- mester nyitotta ig. Dulovics Ferenc a Full Game Kft ügyveze­tője elmondta: .saknem egy hektáros szabadidőközpont ez­után egész évbea családoké. Az egykori államfői rezidencia ma osztrák nagállalkozó tulajdona, aki üzleti partnereivel igyekszik meghosítani Balatonlellén az igényes vendéglátást. Csisztafürit is fejleszti a buzsáki testület A buzsáki testül gazdag fejlesztési programot határozott meg a költségvetésbi amelynek középpontjában a beruházások folytatása és azifrastruktúra-bővftés áll. Idén csaknem 5-5 millió forintot ktenek a csisztafürdői termálvízre és a falu­házra. Utat építek, közművesített telkeket alakítanak ki; több mint 12 millió faltért iskolabuszt szeretnének vásárolni. Idegenforgimi kiadvány készül Csurgón Félmillió forintoiyert pályázaton a Kilyén Enikő vezette csur­gói Tourinform oda egy idegenforgalmi leporelló kiadására. A dél-somogyi vos és térségéből hiánypótlásként jelenik meg a kiadvány, meljlO ezer példányban, sok színes vendégcsalo­gató fotóval igyszik a turisták számára vonzóvá tenni a ter­mészeti értékekbi gazdag területet. A délvidék számára, mint ismeretes, a DunDráva Nemzeti Park léte fontos adottság. Osillebércrdrirándultak a szobi diákok Csillebércre kiráitult szombaton a somogyszobi általános is­kola száznyolcvaidiákja. A gyermeknapi egésznapos rendez­vényen második «alommal vettek részt a tanulók, ahol vidám játékok, születésnoi buli szórakoztatta őket. lintóséta a inyaszentkirályi falunapon Száznál is többen ettek részt a szombaton megrendezett rinya- szentkirályi falunaon. A rendőrségi bemutatón a helyi körzeti megbízott mellett lagyatádi motoros járőr is bemutatkozott. Egy betéti társasághintójával falunézésre mehettek a résztve­vők, a gyerekek ügyességi versenyen mérték össze tudásukat. Délután a nagyatád tűzoltóság szerkocsiját tekinthették meg, az öregfiúk labdarúgó mérkőzést vívtak. A napot falubál zárta. Gyermeknap Taszáron Bár a maga 9-12 méter/sze- kundumos erejével módfelett igyekezett, megfújhatta, csak az ejtőernyős ugrást tudta el­fújni a szél, a gyermeknapi de­rűt, vigasságot nem sikerült neki a szombaton Taszáron. A sportpálya képe már kora reg­geljelezte, más nap ez a mai, ez a jövendő nemzedékének napja. Az évjáratilag idetartozó gyer­mekeké, és persze a felnőttek­ben lakozó játékos kedvé egy­aránt. Ez utóbbit dr. Kovács Jó­zsef polgármester és a honvéd­ség vezérkarának lovaskocsis érkezése példázta, majd az ezt követő magyar-amerikai kötél­húzás, amikor is kis hazánk erős különítményét a még erő­sebb tengerentúliak - a község­vezető megfogalmazásában - behúzták a NATO-ba. B. T. FOTÓ: LANG RÓBERT Klubot alakítanak a legtöbb adót fizetők Alakítsanak klubot a legtöbb adót fizető Balaton-parti vállal­kozások. Ezt dr. Kovács Miklós, a Siotour Rt elnök-vezérigaz­gatója mondta. Korábban már voltak hasonló elképzelései. Kovács Miklós szerint a nagy­adózók klubja nem érdekvé­delmi szervezet lenne, hanem olyan fórum, amelyen a részt­vevők gazdasági súlyukat, il­letve a település fejlődésében játszott szerepet kívánják érzé­keltetni azzal, hogy nyilvános­ságra hozzák, melyik cég, mekkora összegű adót fizet be az önkormányzatoknak, illetve az államnak. Céljuk az, hogy a tényék ismereteben rábírják az önkormányzatokat és az állami költségvetést: tartósan teremt­sék meg számukra azokat a pi­aci feltételeket, amelyek lehe­tővé teszik, hogy még sokáig fizethessék ezt az adót. A klub tagja lehetne bármely 50-100 millió forintnyi adót be­fizető Balaton-parti vállalko­zás. Ezek az adófizetők jogosan elvárnák - véli a klub megala­kítását kezdeményező vezér- igazgató és az ötlet támogatói, akik egyébként már egy szán­déknyilatkozatot is aláírtak -, hogy a térségbe visszafordított pénz egy jelentős részét az ide­genforgalmi infrastuktúra fej­lesztésére használják fel. Jó utat! - indította el az első InterCity szerelvényt a megyeszékhelyről Szita Károly polgár- mester, aki szerint az új vonat a XXI. századba viszi a vasutat és Kaposvárt. Születésnapi aján­dékot is kaptak a vasutasok: itt tartják majd a vasutasnapot is fotó: lang Róbert Mátyás király újra Bányán Nem álruhában, hanem va­lós királyi pompájában járt­kelt szombaton Bányán Be­atrix királynéval az oldalán, és apródja kíséretében Má­tyás, az igazságos: Méltó­ságteljesen hallgatta dr. Kolber Istvánnak, a megyei közgyűlés elnökének meg­nyitóját a zselici história napokon, s elégedetten mo­solygott, mikor Pásztohy András, országgyűlési kép­viselő felavatta tölgybe fa­ragott képmását. Jólesően nyugtázta dr. Kovács Géza jövőkutató, dr. Hargitay András, a Bányai Panoráma Egyesület társelnöke, és Bu­zsáki Gábor a Zselici Erdé­szet munkatársa beszé­dét. (Folytatás a 3. oldalon) Balatonföldvár figyel az üdülőtulajdonosokra Eltörölt strandbelépő Az üdülőtulajdonosok véle­ményének meghallgatása nélkül nem döntünk semmi­lyen fontos dologban — mondta tegnap Berkes László balatonföldvári polgármes­ter. — Emiatt is minimálisra csökkent a feszültség az üdü­lőtulajdonosok és az állandó lakosság között. Bornemissza Károly elnök kéz­zel fogható eredményekről számolt be az üdülőtulajdono­sok egyesületének tegnapi köz­gyűlésén. így például elérték azt, hogy az idei évtől belépő­jegy nélkül, ingyen lehet be­jutni a város strandjaira. Ezen­túl évente két alkalommal lesz lomtalanítás. A szemétdíjat nem emelték, ráadásul az ed­digi, éves elszámolás helyett csak nyolc hónapot vesznek fi­gyelembe. Ez jövőre hat hó­napra csökken majd, hiszen lé­nyegében ennyi ideig tartóz­kodnak a nyaralók a földvári ingatlanjaikban. Lehetőséget kapnak a részletfizetésre. — Öröm, hogy hat év után eljutottunk ide: panaszmentes az együttműködés — summá­zott Bornemissza Károly. Örömmel nyugtázta, hogy a Maharttal való együttműködés­nek köszönhetően a kikötő is olyan rendezetté vált, mint a város többi része. ígéretet tett arra, hogy segítik a helyi rend­őrőrs munkáját. A régió egyik nagy gondjának az M 7-es au­tópálya építésének további el­maradását jelölte meg. (Czene)

Next

/
Oldalképek
Tartalom