Somogyi Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-02 / 230. szám

1996. október 2., szerda SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Ronga Attila a Sipos emlékverseny győztese A sötét pontok döntöttek FOTÓ: TÖRÖK ANETT Ritka rosszul kezdte a bajnoki szezont a Klíma-Vili Kaposvári SE NB I „A” csoportos férfi kosárlabda- -----------------------------— c sapata. Az eddigi (lesújtó) mérlege: hat mérkőzés- MIT SZÓL HOZZÁ? bői hat vereség... A hét eleje óta már hivatalosan is új -------------------------------­edzővel, a hétvégétől kezdve pedig remélhetőleg új sorozattal folytatja a bajnokságot a népszerű kapos­vári együttes. (Hír a Somogyi Hírlapból) Új mesterrel új remények Kása Sándor, a névadó Klíma- Vili Kft tulajdonosa: — So- kadmagammal együtt én sem ilyen rajtot képzeltem el; a hat vereség több mint mellbe­vágó... Én úgy gondolom, hogy a kényszerű edzőváltás szükséges volt, és Gellér Sán­dor érkezése megmozgatja az állóvizet. Nem lesz könnyű dolga; a csapatból hiányzik egy igazi meghatározó center. Egy mélyponton lévő együt­tesnek természetesen aligha lehet nagy reklámértéke, ért­hetően senki nem adja szíve­sen a pénzét egy gyengén mu­zsikáló társulatnak. Itt azon­ban nem a reklámértékről van szó, sokkal inkább az elköte­lezettségről. Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy to­vábbra is segítsék, biztassák a csapatot; együtt közösen talán sikerül felállni a padlóról. Gellér Sándor, egykori több mint százszoros válogatott já­tékos, sokszoros magyar baj­nok és kupagyőztes (játékos­ként és edzőként is), a Klíma- Vili Kaposvári SE új edzője: — Kétszer kezdjük el ezt a bajnokságot. Sürgősen változ­tatni kell a csapat szerkezetén és játékán mind támadásban, mind pedig védekezésben. Alapos szemléletváltozásra van szükség. Továbbra is az a célunk, hogy bentmaradjunk az „A” csoportban. Ha az előzmények után „simán” az első nyolc között zárnánk az alapszakaszt, az nagy fény ver- tény lenne. Szita Károly, Kaposvár pol­gármestere, a kosárlabdasport és a csapat nagy híve: — Ter­mészetesen nem örülök a ku­darcoknak, de nagyon bízom benne, hogy a hullámvölgyek után most már győzelmek kö­vetkeznek. A vereségekért nem Stickel Péter a hibás. Egy center feltétlenül szükséges lenne ahhoz, hogy ez a csapat eredményeket tudjon elérni. A Klíma-Vili Kaposvári SE-nek bent kell maradnia az „A” csoportban, és a következő évben előrébb kell jutnia. Na­gyon szorítok Gellér Sándor­nak, hogy a csapattal jó ered­ményeket tudjon elérni. Dr. Néber Árpád, a csapat orvosa, elkötelezett kaposvári sportrajongó: — Én el sem mertem volna indulni így a bajnokságban. Nagyon kevés a két center; hiányzik ebből a csapatból Davis vagy egy má­sik meghatározó amerikai ko­saras. Ha rajtam múlt volna, én inkább külföldről igazolok egy jó centert, a magyar me­zőnyből pedig — bár hangsú­lyozom, nincs semmi kifogá­som Tenter ellen -— inkább irányítót. Érthetetlen szá­momra, hogy Filipovics hono­sítási ügye — akinek pedig magyar felesége és már gyer­meke is van — évek óta húzó­dik, ugyanakkor annak idején a röplabdázóknál Marginean Gabriel honosítását szinte na­pok alatt megoldották. A leg­nagyobb rejtély Monok Tibor érthetetlen nélkülözése: élő szerződése van, mégsem ját­szik. Pakson kell, Kaposváron pedig nincs szükség az ő ha­talmas rutinjára... Kíváncsian várom, hbgy az új edző mire lesz képes ezzel a garnitúrá­val. Szerintem még a Chicago Bulls mestere sem tudna Ka­posváron csodát művelni. Bár én lennék az egyik legboldo­gabb ember, ha ez sikerülne Gellér Sándornak... Kovács László egyesületi elnök: — Az elmúlt két hétben jómagam is tapasztaltam, hogy milyen kegyetlen dolog edzőnek lenni... A célunkat át­értékeltük, de szeretnénk jö­vőre is „A” csoportosok ma­radni. Remélem, most már végre megindulunk felfelé. Addig semmiképpen nem iga­zolunk külföldi játékost, amíg nem rendeződik végleg Gor­dan Filipovics honosítási ügye. Gondoljunk csak bele: ha az utolsó négy között zá­runk, akkor az „A” csoportos tagságért folyó rájátszásban csak egy külföldi kosaras játszhat, a másik kettőnek pe­dig a nézőtéren kellene ülnie... Stier Tibor, a csapatot szponzoráló Gyermely Rt képviselője, megszállott ka­posvári kosárrajongó: — Nem igazán értem, hogy lehet így sorsolást készíteni. A szövet­ség a legjobb négy-öt csapatot favorizálja, előnyhöz juttatja őket. Én biztos vagyok abban, hogy kilábalunk a hullám­völgyből: erre Gellér Sándor játékos és edzői múltja, hatal­mas szakmai tudása a garan­cia. Szerintem ez a csapat — már ha a fiúk is úgy gondolják és összekapják magukat — az alapszakaszban a hátralévő 16 mérkőzésen jó lehet hét-nyolc győzelemre. Az elsőre mind­járt most szombaton Kaposvá­ron a Bajai Honvéd ellen. Én mindenesetre bizakodó va­gyok: szeretném, ha a többi szurkoló is türelmes lenne a csapattal és az új edzővel szemben, s továbbra is támo­gatnák az együttest. Fenyő Gábor * * * Tegnap délután Kaposváron a városi sportcsarnokban sajtó- tájékoztatón mutatkozott be Gellér Sándor, a Klíma-Vili Kaposvári SE NB I „A” cso­portos férfi kosárlabdacsapa­tának új edzője, aki hivatalo­san október 1-jétől irányítja az együttest. Itt jelentették be az egyesület vezetői, hogy a csa­pat (volt) népszerű játékosa, Monok Tibor a Paksi Atom­erőmű SE-ben folytatja pálya­futását. A két egyesület megál­lapodása értelmében Monok a Kaposvár elleni bajnoki talál- kozó(ko)n nem léphet pályára. Menetel a Bárdudvarnok • Az elmúlt vasárnap véget ért a dr. Sipos Ferenc sakkem­lékverseny Kaposváron. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház sakkegylete által rende­zett sportesemény utolsó for­dulójáig nyílt volt a verseny kimenetele. A kitűnően hajrázó Kadlicskó József az utolsó előtti forduló­ban utolérte Ronga Attilát, így a döntés a záró fordulóra maradt. Ekkor Kadlicskó már a megnyi­tásban döntő előnyt szerzett Vajthó Bálinttal szemben és gyors győzelmet ért el. Eköz­ben Heinrich Ferenc szívós küzdött, de a végjátékban meg kellett hajolnia Ronga nagyobb tudása előtt. Ezzel ketten kerül­tek az élre 7-7 ponttal. Az első A kosárlabda NB II-ben is megkezdődött a bajnoki pontvadászat. A két somogyi csapat sikerrel vette a nyi­tányt: a Marcali VSZSE biz­tosan győzte le a Pápai Petőfi SE együttesét, míg a Marlen Kaposvári Gazdász KK az utolsó másodpercekben fordí­tott a PEAC ellen. Eredmények: Marlen Kaposvári Gazdász KK-PEAC 73-71 (41-32) Marlen Kaposvári Gazdász KK: Soós (6), Szabó Zs. (6/3), Varga L (24/6), Nagy G. (16), Tóth Z. (2). Csere: Mezőszent- györgyi (4), Váli (10), Fónai (2), Tóth K. (3), Műdig (-). Edző: Monok Tibor, Mező- szentgyörgyi Dávid. Az első 20 percben a hazaiak elsősorban Varga L. ponterős játékának és Nagy G. remek védekezésének köszönhetően kilencpontos előnyre tettek szert. A vendég pécsiek a 28. hely sorsát végül is a sötét szín­nel szerzett pontok különböző­sége döntötte el Ronga javára, aki ezzel a dr. Sipos emlékver­seny győztese lett. A verseny végeredménye: 1. Ronga Attila 7, 2. Kad­licskó József 7, 3. Bálint János 6, (mindhárom Móricz Műv. Ház), 4. Szabó Tibor (Kapos­vári SE) 5.5, 5. Kiss Attila (N.atád) 5.0, 6. Papp István (N.bajom) 5.0, 7. Sasvári Ta­más (N. atád) 5.0, 8. Horváth István (KSE) 4.5, 9. Vajthó Bá­lint (M.Zs. MH) 4.0, 10. Hein­rich Ferenc (M. Zs. MH) 4.0, 11. Hőgye Gábor (N.bajom) 4.0, 12. László Gábor (M.Zs. MH) 3.5, 13. Dergecz József (N.bajom) 2.0, 14. Borovszky Vilmos (M. Zs. MH) 0.5. percben egyenlítettek (52-52), majd a vezetést is átvették. Már csak 15 másodperc volt vissza a mérkőzésből, amikor 71-70-re vezetett a PEAC, s ők hozhat­ták fel a labdát. A kaposváriak­nak azonban sikerült megsze­rezniük, majd két másodperccel a mérkőzés vége előtt Varga L. hárompontos kosarával beállí­totta a végeredményt. Marcali VSZSE-Pápai Petőfi SE 82-71 (34-35) Marcali VSZSE: Bognár (29), Borovszky (15), Bodor (12), Só- tonyi S. (10), Hász (5). Csere: Nagy I. (6), Joó (4), Sótonyi P. (1), Juhász (-)■ Edző: Várfalvi István. A vendég pápai csapatnak a találkozó elején sikerült meg­lepnie az álmosan játszó hazai­akat, akik csak a félidő végére tudtak felzárkózni. A folytatás­ban aztán érvényesült a Marcali VSZSE nagyobb tudása, amely végül magabiztos, több mint 10 pontos győzelmet jelentett. Kaposvári körzet, I. osztály. A hetedik forduló eredmé­nyei: Zimány-Hedrehely 1-0, Toponár-Ráksi 3-2, Kiskor- pád-Fonó 0-2, Mernye-Csö- köly 0-0, Mérő FC-Sántos 1-3, Osztopán-Felsőmocso- lád 0-1, Taszár-Gölle 1-2, Hetes-Bárdudvarnok 0-2. Az élcsoport állása: 1. Bárd­udvarnok 21 pont, 2. Sántos 19 pont, 3. Gölle 13 pont. Kaposvári körzet, II. osztály. A hatodik forduló eredmé­nyei: Somogy szil-Kazsok 1-0, Igal-Somogy aszaló 2-3, Jákó-Szentgáloskér 3-1, Ka- posfüred II.-Mezőcsokonya 6-3, Bodrog-Somogyfajsz 1-1, Somogyjád-Alsóbogát 0-1. Az élcsoport állása: 1. Bod­rog 14 pont, 2. Alsóbogát 12 pont, 3. Kaposfüred II. 11 pont. Kézilabda NB II Siófoki VSE-Marcali 19-16 A hazai együttes Kertainé, Var- gáné és Bálványosi gólerős játé­kával győzött a somogyi NB li­es női kézilabda-rangadón. Tenisz OB III Siófok-Balatonföldvár 4:5 Győztesek: Bihari József, Mé­szöly András, valamint a Bi- hari-Bálint és a Mészöly-Bor- sos páros, illetve Szabó Krisz­tián, Demendi István, Pór Péter, Koncz Tamás, valamint a De- mendi-Pór páros. Akárcsak ko­rábban hazai pályán, Siófokon is sikerült nagy csatában 5:4 arányban győznie a földváriak­nak a Balaton-parti OB III-as férfi teniszmérkőzésen. Teke NB III Nagyberki-Kaposvári Közút- Strabag SE II. 5:3 (2399:2397) Pontszerzők: Lukács 457 fa, Péter 435 fa, Horváth F. 404 fa, illetve Lapat 439 fa, Illyés 425 fa, Keppel 402 fa. Nagy csatá­ban, mindössze két fával győ­zött a Nagyberki a vendég ka­posvári együttes ellen. Jól lőttek Két napon át Balatonfűzfőn ren­dezték meg a Magyar Kupa harmadik fordulóját (korongva­dászat 150 agyaggalambra). A versenyen részt vettek a Somo­gyi Erdész-Lövész Egyesület sportlövői is, akik mind az egyéni, mind a csapatverseny­ben diadalmaskodtak. Az egyéni versenyben Őss László az első (127), Dobos József a második (123), Farkas Mihály a hatodik (114), Herperger József a kilen­cedik (111), Molnár István a 12. (105), Matáncsi Zsolt pedig a 14. helyet (96) szerezte meg. A csapatversenyben az Őss László, Farkas Mihály, Herperger Jó­zsef, Molnár István összetételű Somogyi Erdész-Lövész Egye­sület csapata szétlövéssel nyert a Bp. Vasvári SE előtt. Rangadó korábban Az eredeti bajnoki sorsoláshoz képest egy nappal korábban, azaz szombat helyett pénteken játssza következő mérkőzését a Balatel-VIS Siófok SC NB I „B” csoportos férfi kosárlabda­csapata. Október 4-én, pénteken 17 órakor kezdődik a Foki-hegyi iskola tornacsarnokában a Bala- tel-VIS Siófok SC-Dombóvári VMSE összecsapás, amely az elmúlt évekre visszagondolva bizonyára most is nagy presz- tizscsatát hoz majd... Mai ajánlatunk Megyei I. osztályú labdarúgó­bajnokság: Balatonföldvár-Ba- latonboglár. Balatonföldvár, 15 óra. (V.: Pálfy.) — Korábbi for­dulóból elhalasztott mérkőzés pótlása. Kosárlabda NB II, Nyugati csoport (férfiak) Kettős siker a nyitányon Horváth Pál harmadik, ifj. Németh Kornél a junior győztes az OB-n Befejezték krosszozóink Hódmezővásárhely volt színhelye a motokrossz országos baj­nokság negyedik, egyben befejező futamának. Mintegy más­félezer néző előtt jól előkészített pályán színvonalas rendezés mellett zajlott a zárófutam, amelyen két somogyi klub moto­rosai is érdekeltek voltak. E forduló eredményei ugyanis ki­hatottak az idei összesített végeredményre. Az I osztályúak 125 ccm-es mezőnyében két surjános versenyző is érdekelt volt. Horváth Pál otthonosan moto­rozott (tudvalevő, hogy ő hódmezővásárhelyi a szerk.), meg is nyerte ezt a futamot és ha az idei év első versenyét nem hagyja ki, bizonyára övé lett volna az idei összetett bajnoki cím a 125-ös géposz­tályban. így azonban meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Ugyanebben a kategóriá­ban az ifjabb Kökényesi György szerezte meg a har­madik helyet, akinek motoro­zásán érződött, hogy sérülé­séből felépülve még edzéshi­ánya van. A Surján fiatalja ezzel összesítésben idén a negyedik helyen zárt. A ti­zenkét rangsorolt motoros közül éves eredményei alap­ján Soóki Zsolt, az Interág Gyál versenyzője lett az or­szágos bajnok. A juniorok 125 ccm-es ka­tegóriájában tizenhat induló között, a várakozásnak meg­felelően Ifj. Németh Kornél mindhárom futamban nyert és a maximális pontszámot el­érve — a junior mezőnyben először, összességében ötöd­ször — lett országos bajnok. Ezzel az eredményével — miután ők is a felnőttekkel együtt indultak — ez utóbbi mezőnyben az ötödik helyen zárta az évet. A Neptun SE másik fiatalja, Hujber Péter szerezte meg a vásárhelyi ne­gyedik helyet, ám éves össze­sítésben második lett. Hujber egy nappal később a 250-es gépek mezőnyében is rajtolt és a tizenkét junior küzdelme az ő győzelmével zárult. A 80 ccm-esek junior mezőnyében az ugyancsak neptunos Ve- rőczi Roland most és éves összesítésbe!) egyaránt a har­madik helyet szerezte meg. A Neptun két fiatalja — Ifj. Németh és Hujber — részére még nem ért véget az év. E hét végén Belgiumban a 21 éven aluliak csapat vb-jén in­duló magyar válogatottban is szerepelnek még. Németországban a Siófok A bajnoki szünetet kihasználva ma hajnalban a németországi Zittauba utazott a Siófoki Bá­nyász labdarúgócsapata. Ker- sák István technikai vezető el­mondta: a német újraegyesítési évforduló, az Oktoberfest meg­ünneplésébe csöppen bele oda­kint a Balaton-parti gárda, s e program részeként kerül sor a Bányász és a zittaui harmadik ligás gárda barátságos mérkő­zésére csütörtökön délután. Az egykori klubelnök, André Ritter tett lépéseket azért, hogy a két klub kapcsolatba kerüljön, s nem lehetetlen, hogy később folytatják az együttműködést. A mostani német túra egyéb­ként nem tart sokáig; már pén­teken hazaindul a Keszei-leg- énység. Hiába, közelegnek az újabb feladatok: október 7-én, hétfőn Vácon Magyar Kupa- mérkőzés, majd a bajnokság legközelebbi fordulójában a lis­tavezető MTK FC nagy érdek­lődéssel várt vendégjátéka Sió­fokon. (Fónai) * * * NB Il-es serdülő „A ” bajnokság: Százhalombatta FC- Rákóczi-Kaposcukor FC 0-1 NB Il-es serdülő„B” bajnokság: Százhalombatta FC- Rákóczi-Kaposcukor FC 0-8 NB Il-es ifjúsági „A ” bajnokság: Rákóczi-Kaposcukor FC- Százhalombatta FC 3-0 NB ll-es ifjúsági „B" bajnokság: Rákóczi-Kaposcukor FC- Százhalombatta FC 5-0 Nagyüzem az asztaloknál

Next

/
Oldalképek
Tartalom