Somogyi Hírlap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-20 / 220. szám

1996. szeptember 20., péntek SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Asztalitenisz NB I, női „A” csoport Vereség a fővárosban Bp. Postás-Matáu SE II.-Kaposplast 10:4 Győz: Szigeti 3, Kertai 3, Ágota 2, Ackermann 1, vala­mint a Szigeti-Agota páros, illetve Siry 1, Alkonyi 1, Lim- bek 1, valamint a Pata-Siry páros. Korábbról elmaradt mér­kőzését pótolta hétközben a Bp. Postás-Matáv SE II. és a Kaposplast NB I „A” csopor­tos női asztaliteniszcsapata. A találkozó esélyese egyértel­műen a hazai együttes volt, amely játékerejét tekintve az alapbajnokságban akár dobo­gós helyen is végezhet. A végeredmény nem tükrözi hűen a nagy küzdelmet; a ka­posvári együttes háromórás nagy csatában, szoros egyéni mérkőzéseken maradt alul. (Háttá) Kézilabda NB I, női „B” csoport Oktatott a Postás Csurgó-Konzol-Bp. Postás SE 11-28 (5-16) Csurgó-Konzol Ráskó — Fa­szák (]), Kepler, Ghetu (2), Simon (2), Szabó (6), Balogh. Csere: Nyilasi B., Jancsi, Madarász, Kereszthegyi. Nem volt egy súlycsoport­ban fővárosi ellenfelével a nyáron alaposan átalakult csurgói együttes. Megille- tődve, kapkodva kezdtek a hazaiak, így gyorsan elhúzott a Postás. A sok eladott labdá­ból rendre leindították a csur­góiakat, s így már valójában az első félidőben eldöntötték a mérkőzés sorsát. A második játékrészben a vendég buda­pesti gárda a cseresorát szere­peltette; csak ekkor volt egyenrangú ellenfele a Bp. Postás SE csapatának a Csurgó-Konzol. A fővárosi együttes ilyen arányú győ­zelme is teljesen megérde­melt. (Nagyvizeli) Milliókról döntöttek A Kaposvári Vízügy SC de- sedai csónakházában tartotta tegnap soros ülését dr. Gimesi Mihály elnökletével Kapos­vár város sportbizottsága. Először Vígh Sándor, a ven­déglátó klub elnöke adott rö­vid tájékoztatót a húsz éve alakult egyesület két évtize­déről. A Vízügy SC volt az Somogy székhelyén , amely lerakta az alapját az első ka­jak-kenu szakosztálynak. Ed­digi működése során színei­ben számos fiatal kötött ba­rátságot e hazánkban oly sike­res sportággal, sőt Borhi Zsombor révén a megye első világbajnokát nevelte. A bi­zottság tagjai örömmel hall­hatták, hogy jelenleg ötven­hatvan fiatal látogatja az edzéseket és akad köztük né­hány, akikből akár új Borhi is „születhet”. Még csak óhaj szintjén ve­tődött fel az a jogos igény, hogy ez a víziklub egy kie­melt „műhely” szerepét töltse be, igyekezzen kamatoztatni kivételes lehetőségeit. Egy megvalósítható koncepcióra lenne ehhez szükség — hang-, zott el — ennek elkészítésé­ben a bizottság — mint ígérte — szívesen vállal koordiná­ciós szerepet. Az ülés „neheze” ezután következett. Csaknem öt mil­lió forint sorsáról kellett dön­tenie a résztvevőknek. Hogy ez milyen nagy felelősségtu­dattal történt, jelzi, hogy a je­lenlevők több mint két óráig tartó érvek és ellenérvek csa­tájában jutottak közös neve­zőre a harminckét igénylő el­bírálásában. Mindössze hét­nek mondott „nemet” a bi­zottság. Egyetlen klub kapott csak az átlagtól eltérő na­gyobb összeget — a kapos­vári női röplabdázóké — ná­luk külön méltányolták, a sok évtizedes hatékony nevelő­munkát, továbbá azt, hogy a profi mezőnyben, szinte egyetlen amatőrként szívósan küzdenek az életben maradá­sáért. A legtöbben száz-kétszáz­ötven ezer forint közötti ösz- szeghez jutottak , amely fel­tehetően segíti majd őket „üzemképesen” átvészelni az év hátralevő hónapjait. Az ülés végén a bizottság egyéb kérelmek ügyében dön­tött. (Jutási) A Siófok szombaton otthon, a Rákóczi-KFC vasárnap Nagykanizsán játszik Hétvége a sportpályákon PÉNTEK Kosárlabda NB I, férfi „B” csoport: Fe­hérvár KC-Balatel-VIS Siófok SC. Székesfehérvár, 18 óra. (If­júsági mérkőzés: 16 óra.) Röplabda Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért (első mérkőzés): Szegedi DRE-Kaposvári Női RC. Szeged, 17 óra. Kézilabda Előkészületi női mérkőzés: Marcali VSZSE-Fonyódi Pe­tőfi SE. Marcali, városi sport­csarnok, 17 óra. Megyei kézilabda-bajnokság a Postabank Kupáért. Női mérkőzés: Siófoki VSE II.-BBSC II. Siófok, Kereske­delmi Szakközépiskola sportpá­lyája, 15.30 óra. Tenisz BM egyéni meghívásos te­niszverseny. Kaposvár, Sportpanzió. Sor­solás: 8.45 órakor. Verseny: 9 órától. Sakk 9. dr. Sipos Ferenc (pénzdí­jas) országos nyílt egyéni sakk­emlékverseny. Kaposvár, Édosz Művelő­dési Ház. Megnyitó és sorsolás: 16.45 órakor. Verseny (első forduló): 17 órától. SZOMBAT Teke Szuper Liga (férfiak): Ka­posvári Közút-Strabag SE-BKV Előre. Kaposvár, Közút-Strabag SE tekecsar­noka, 11 óra. NB 1 (férfiak): Bp. Chinoin SC-Kaposvári Építők SC. Bu­dapest, 12 óra. Asztalitenisz NB I, férfi „ B ” csoport: Ka- posplast-Csanádi Árpád KSI. Kaposvár, Kaposplast Arany úti asztalitenisz-csarnoka, 11 óra. NB II, férfi mérkőzés: Linde- Aladdin (Dunaújváros)-Kau- csuk SC Kaposvár. Dunaújvá­ros, 11 óra. Kosárlabda NB I, férfi „A ” csoport: Szolnoki Olaj KK-Klíma-Vill Kaposvári SE. Szolnok, városi sportcsarnok, 17 óra. (Ifjúsági mérkőzés: 15 óra.) Erdőgép Kupa '97 megyei férfi kosárlabda-bajnokság. „A ” csoportos mérkőzések (Kaposvár, Eötvös Loránd Mű- szald Középiskola tornacsar­noka): SP 54 SC-Henger KK 8 órakor; Sprint-Coop KK-Air- Max SZDSE 9.20 órakor; Oázis SE-Titán KK 10.40 órakor. (A Cifa SE csapata szabadnapos.) „B” csoportos mérkőzések (Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium tornaterme): So- mogyjádi SZK-Táncsics DSE 8 órakor; Erdőszél SE-Eötvös DSE 9.20 órakor; ASC-Somogy Rádió 10.40 órakor; Fonyódi Pe­tőfi SE-Építőipari DSK 12 óra­kor. (A Marcali VSZSE II. csa­pata szabadnapos.) Röplabda Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért (visszavágó mér­kőzés): Kaposvári Női RC-Szegedi DRE. Kaposvár, városi sportcsarnok, 17 óra. — A belépés díjtalan! Kézilabda NB I, női „B” csoport — if­júsági mérkőzés: Csurgó-Kon- zol-Bp. Postás SE. Csurgó, Eötvös József Általános Iskola tornacsarnoka, 14 óra. NB II, női mérkőzések: Sárvár-Siófoki VSE. Sárvár, 16.30 óra. Pécsvárad-BBSC. Pécsvá- rad, 16.30 óra. NB II, férfi mérkőzés: Csur­gói KK-Harkány SE. Csurgó, Eötvös József Általános Iskola tornacsarnoka, 17 óra. Megyei kézilabda-bajnokság a Postabank Kupáért. Női mérkőzés: Nagyatádi VSE-Kocsolai Tsz SK. Nagy­atád, Ady Endre Gimnázium sportpályája, 16 óra. Férfi mérkőzés: Kaposvári KE-Segesd SE II. Kaposvár, 503. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet sportpályája, 16 óra. Tenisz Felnőtt és korosztályos éva­dzáró teniszverseny. Kaposvár, Kapos TC Iszák utcai teniszcentruma. Verseny: 9 órától. Sakk 9. dr. Sipos Ferenc (pénzdí­jas) országos nyílt egyéni sakk­emlékverseny. Kaposvár, Édosz Művelő­dési Ház. Verseny (második forduló): 9 órától; (harmadik forduló): 14 órától. Futás Samsung utcai futófesztivál. Kaposvár, Együd Árpád Vá­rosi Művelődési Központ (ver­senyközpont). Rajt: 11 órakor a Fő utca sétáló szakaszának felső végén. Útvonal: Fő utca — Kossuth tér — Zárda utca — Bajcsy-Zsilinszky utca — Szé­chenyi tér — Fő utca (kétszer). Cél: a Kossuth téren az Ariel Műszaki Áruház előtt. Ered­ményhirdetés, díjkiosztó: 12.15 órakor. Nevezés: 8.45 és 9.30 óra között a versenyközpont­ban. (A Samsung utcai futó­fesztiválra már pénteken 15 és 18 óra között is lehet nevezni Kaposváron az Arany úti atléti­kai pályán.) Duatlon Megyei diákolimpiái duat- londöntő, egyben nyílt egyéni verseny. Kaposvár, Cseri-park. Kor­csoportok, versenytávok és rajt­időpontok: I. korcsoportosok (1 km futás — 4 km kerékpározás — 0,5 km futás) 10 órakor; II. és III. korcsoportosok (2 km fu­tás — 8 km kerékpározás — 1 km futás) 10.40 és 11.30 óra­kor; IV. és V. korcsoportosok (3 km futás — 12 km kerékpá­rozás — 1,5 km futás) 12.15 órakor; nyűt verseny (2 km fu­tás — 8 km kerékpározás — 1 km futás) 13.15 órakor; óvodá­sok (0,3 km futás — 0,6 km ke­rékpározás — 0,15 km futás) 14 órakor. Nevezés: a verseny előtt a helyszínen 8.30 órától folyamatosan. Roncsderbi Nemzetközi roncsderbi-fesz- tivál. Somogybabod. Bemutatko­zás, majd verseny: 10 órától. Géposztályok: 1500 ccm alatt és 1500-3000 ccm között — férfiak; nők. Labdarúgás NB I: Siófoki Bányász-Bé­késcsabai Előre FC. Siófok, Bá­nyász-stadion, 19 óra. V.: Arany T. (Kincses T., Molnár J.). NB Il-es ifjúsági bajnokság: Rákóczi-Kaposcukor FC-Nagykanizsai Olajbányász. Kaposvár, Cseri-pálya — „A” mérkőzés 13 órakor; „B” mér­kőzés 11 órakor. (Játékvezetők: Dávid, Navratil, Tabi.) Megyei I. osztályú labda­rúgó-bajnokság: Balatonföldvár-Babodplast. Balatonföldvár, 15 óra. (V.: Kovács Zs.) — Kiemelten! Rákóczi-Kaposcukor FC II.- Kaposmérő-Kőröshegy. Ka- posmérő, 15 óra. (V.; Majda- nics.) Megyei II. osztályú labda­rúgó-bajnokság. Északi csoport: Kaposúj- lak-Balatonszentgyörgy. Ka- posújlak, 15 óra. Kispályás labdarúgás Kispályás bajnokcsapatok megyei döntője (12 csapat részvételével). Siófok, Küszhegyi úti városi sportcentrum. Mérkőzések: 9 órától. őszi Kupa kispályás labda­rúgótorna (nyolc csapat részvé­telével). Kaposvár, Rákóczi-pálya. Mérkőzések: 8.30 órától. VASÁRNAP Kézilabda NB I, női „B” csoport: Fo­nyódi Petőfi SE-Esztergom. Fonyód, városi sportcsarnok, 16.30 óra. (Ifjúsági mérkőzés: 18 óra.) NB II, férfi mérkőzések: Segesd SE-BBSC. Segesd, sporttelep, 10.30 óra. Barcs SC-Szigetvár. Barcs, városi sportcsarnok, 18 óra. Megyei kézilabda-bajnokság a Postabank Kupáért. Női mérkőzések (az elöl álló csapatok a pályaválasztók): Nemesvid-Marcali VSZSE II. 10 órakor; Kocsolai Tsz SK-Barcs SC 13 órakor; Bala- tonszemes-Kutasi Nosztalgia KK 16 órakor; Balatonszárszó SE-Kaposvári Közgazdasági Szakközépiskola DSK-Szenna Pack 16 órakor. Férfi mérkőzések (az elöl álló csapatok a pályaválasztók): Ba­latonszárszó SE-Csurgói KK II. 11 órakor; Segesd SE II.-BBSC II. 12 órakor; Barcs SC II.-Kéthely KK 16 órakor. Tenisz Felnőtt és korosztályos éva­dzáró teniszverseny. Kaposvár, Kapos TC Iszák utcai teniszcentruma. Verseny: 9 órától. Sakk 9. dr. Sipos Ferenc (pénzdí­jas) országos nyílt egyéni sakk­emlékverseny. Kaposvár, Édosz Művelő­dési Ház. Verseny (negyedik forduló): 9 órától. Roncsderbi Nemzetközi roncsderbi-fesz- tivál. Somogybabod. Verseny: 10 órától; rodeó: 16 órától. Labdarúgás NB II: Nagykanizsai Olajbá- nyász-Rákóczi-Kaposcukor FC. Nagykanizsa, 16 óra. V.: Makai J. (Sóthy A., Szőke G.). NB III-as mérkőzések: Kaposfüredi Vállalkozók SC-Balatonlelle SE. Kaposvár, Textiles-sporttelep, 15 óra. (V.: Lubastyik.) Bátaszéki SE-Marcali VSE. Bátaszék, 15 óra. (V.: Németh.) Megyei• I. osztályú labda­rúgó-bajnokság (az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kezdési időpont 15 óra): Juta-Fonyód (Joó), Somogy- tamóca-Balatonkeresztúr (Bóna), Szulok-Balatonszárszó (Simon), Nagyatád-Kaposvári Gazdász (Juhász), Nagy­berki-Csurgó (dr. Csapó), Len- gyeltóti-Barcs (Tamás). A Ba- latonboglár-Lábod mérkőzést (Kovács J.) Fonyódon játszák ugyancsak 15 órakor. Megyei II. osztályú labda­rúgó-bajnokság (az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kezdési időpont 15 óra). Északi csoport: Orci-Táska, Balatonújlak-Balatonszabadi, Horvátkút-Karád, Öreglak-Pa- talom, Mesztegnyő-Somogy- geszti, Tab-Somogyvár, Za- márdi-Andocs. Déli csoport: Magyareg- res-Kutas, Lakócsa-Kastélyos- dombó, Kaposfő-Tarany, Víz- vár-Somogysárd, Csokonyavi- sonta-Kaposszerdahely, So­mogy szob-Inke, Tapsony- Nagyszakácsi-Nagybajom, Ka- darkút-Homokszentgy örgy. Samsung-futás Kaposváron Tavaly hatalmas sikert ara­tott a Samsung utcai futófesz­tivál: az ország 19 megye- székhelyén és Budapesten mintegy 80 ezren (!) rajtoltak el. Egy éve Kaposváron 1300- an vállalták a kihívást. A világhírű Samsung cég idén is megrendezi születésnapi fu­tófesztiválját, de már jóval na­gyobb méretekben. Holnap délelőtt 11 órakor összesen ki­lenc Kelet- és Közép-európai ország 51 városában rajtol el a várhatóan mintegy 200 ezer futó. A Kaposvár belvárosában rendezendő szombati viadalra a Kapos Extra 37. számában megjelent nevezési lappal le­het jelentkezni már ma délután 15 és 18 óra között az Arany úti atlétikai pályán, ahol egy­ben át is vehetők a Samsung ajándékpólók. A verseny nap­ján 8.45 és 9.30 óra között is lehet még jelentkezni az Együd Árpád Városi Művelő­dési Központ előtt, ahol — a Civil-fesztivál megnyitása után — a népszerű Ihos József humorista szórakoztatja a résztvevőket. Rajt 11 órakor a Fő utca sétáló szakaszának felső végén, s a futók a King- a-Ford felvezetése mellett két kört tesznek meg a belváros­ban. Az Ariel Műszaki Áruház előtti célban valamennyi résztvevőt Traubisoda vár. 11.45 órakor kezdődik a Sam­sung fő díjainak — egy-egy színes televíziónak, mikrohul­lámú sütőnek és fényképező­gépnek — a sorsolása. Össze­sen 15 korcsoportban avatnak majd győztest; az eredmény- hirdetés a tervek szerint 12.15 órakor lesz. (Fenyő) (32269) ARTEL Traubisoda Győzelem Dánia ellen Dánia-Magyarország 2-3 (9, -11, -15,13, -13) Aarhus, 900 néző.: Samuel (skót), Larsen (dán). Dánia: Lundtang, Berg, Hytoft, Larsen, Jensen, Luxhöj. Csere: Hansen, Lachenmeier, Borglund, Andersen. Szövetségi kapitány: Mikael Trolle. Magyarország: Schildkraut, Csíkos, Pásztor, Kán­tor, Mészáros D., Petheő. Csere: Hulmann, Gelen­csér, Bánhegyi, Mészáros P. Szövetségi kapitány: Nyári Sándor. A. magyar férfi röplabdaválogatott továbbra is őrzi veretlenségét EB-selejtező cso­portjában. Miután a horvát együttest korábban idegenben és hazai pályán is legyőzték, most Dá­niában is sikerült nyerni ötjátszmás nagy csatában. Váltás a kaposvári kispadon Tegnap közös megegyezéssel szerződést bontott egymással a Klíma-Vili Kaposvári SE NB I férfi „A” csoportos kosárlabdacsapata és Stickel Péter edző. Hogy ki lesz a kaposvári együttes új edzője, még nem tudni: mindenesetre már folynak a tár­gyalások. A holnapi Szolnoki Olaj KK elleni ide­genbeli találkozón a csapat két egykori népszerű játékosa, Monok Tibor és Kovács László irányítja a csapatot. Dobogón a somogyi lövészek Szép sikert értek el a Balatonfűzfőn rendezett dup- latrap 150 korongra (olimpiai versenyszám) or­szágos lövészbajnokságon a somogyi sportlövők. A Dobos József, Lipcsik István és Oss László al­kotta Somogyi Erdész-Lövész Egyesület csapata dobogós helyen végzett, s így négy pontot szerzett. Marton Péter bronzérmes Pécsen rendezték meg a normál távú nappali or­szágos senior bajnokságot, valamint az Őszi Ku­pát. A senior bajnokságon az F 50 E kategóriában Marton Péter bronzérmet szerzett, míg az őszi Kupán az F 21 B-ben ifjabb Pavlovics György má­sodik lett (mindketten a Taszári Honvéd tájfutói.) Szombati túraajánlatunk A Kaposvári Meteor Természetbarát Turista Egyesület szombaton nyílt gyalogtúrára vátja az érdeklődőket. Találkozás 7 órakor Kaposváron a vasútállomás előcsarnokában. Indulás 7.22 órakor Gyékényesre. Útvonal: Őrtilos, vasútállomás — Szentmihályhegy — Fesztung — Őrtilos — Zá­kány — Gyékényes. A túratáv 16 kilométer. Visz- szaérkezés 18.52 órakor Kaposvárra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom