Somogyi Hírlap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-14 / 215. szám

1996. szeptember 14., szombat SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Balatel RC és a Ziraat Bankasi a két csoportgyőztes Megkezdődött a Würth-kupa röplabdatorna Kaposváron, a városi sportcsar­nokban tegnap megkezdődött a háromnapos Würth-kupa nem­zetközi férfi röplabda-torna. A két hármas csoportba osztott résztvevők közül a házigazda Balatel RC és a török Ziraat Bankasi már a nyitó napon le­játszotta mindkét csoportmér­kőzését. A nyitó mérkőzésen a Dunaferr a Ziraat Bankasival randevázott. A négy játszmás mérkőzés egy ideig sima török győzelmet ígért. A támadószel­lemben játszó ankaraiakkal szemben azonban feljavultak a Duna-partiak, s a harmadik szet­tben sikerült is „törököt fog­niuk”, majd a negyedik játsz­mában is sokáig kétségessé tet­ték a törökök győzelmét. Az ér­deklődéssel várt Balatel-Csepel mérkőzésen elsősorban a ka­posváriak új játékosaira voltak kíváncsiak a szurkolók. Az is­merősként köszöntött Toma- nóczy mellett a két bolgár — Jurukov és az Scharaliev — egy-egy megvillanása máris so­kat ígérő volt, de jó benyomást keltett a két magyar szerze­mény, a volt fehérvári Gelen­csér és a Tomanóczyval érkező Takács is, akinek éppen volt klubja ellen kellett bemutatkoz­nia a Balatelben. Az első, 37 percig tartó játszma után egyre inkább kidomborodott a kapos­váriak erőfölénye, s a cserék után két sima játszma követke­zett. Az eszékiek voltak soron: a Z. Bankasival szemben érdekes módon a távolabbról érkező és már egy mérkőzéssel kezükben és lábukban szereplő törökök voltak a frissebbek, csupán a második játszmában tudta őket megszorítani a horvát együttes. Ezután volt a hivatalos meg­nyitó: Kovács Károly, a Würth Szereléstechnikai kft marke­tingvezetőjének köszöntője után az idei strandröplabda-bajnok­ság győzteseinek adták át a dí­jakat, majd csaknem fél ház előtt a Balatel-Maribor mérkő­zés zárta a napot. Ez a találkozó volt a nap fénypontja. A kapos­váriak közönségszórakoztató já­tékkal és nagyon izgalmas első szettel nyerték ezt a találkozót is, és a törökök után ők is cso­portgyőztesek lettek. A kapos­vári együttesben a nap folyamán az alábbiak játszottak: Toma- nóczy, Mészáros P„ Mészáros D., Karmos, Jurukov, Schara­liev, Koch, Takács, Gelencsér, Porkoláb és Zarka. Pénteki eredmények: Dunaferr-TC Ziraat Ban­kasi 1-3 (-8, -8, 8, -11) V.: Burcsa, Hódosi. Balatel RC-Csepel SC 3-0(11,4,4) V.: Hódosi, Burcsa. Metalic Osijek-TC Ziraat Bankasi 0-3 (-5, -11, -5) V.: Szalay, Ortner. Balatel RC-OK Maribor 3-0 (12,5, 8) V.: Ortner, Szalai. A kupasorozat ma 8.30 órakor folytatódik. Jutási Róbert A Csepel ellen támad a Balatel FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Óbudai újoncderbi Kosarasaink itthon próbálnak szerencsét Az edző győzelmet remél Első hazai bajnoki mérkőzést játssza ma délután a városi sportcsarnokban a Klima-Vill Kaposvári SE „A” csoportba visszajutott férfi kosárlabda együttese. A nem éppen sike­res rajt — két idegenbeli mérkőzés, két vereség — nem lepte meg a csapathoz közel állókat, hiszen nagyjá­ból erre számítottak. Am' a paksi mérkőzés végeredmé­nye — főként a második fél- ideji játék — már tartalma­zott olyan momentumokat, amelyek a mai hazai nyitá­nyon az első siker alapját ké­pezhetik. Ez a véleménye Stickel Péter edzőnek is, aki nem titkolja, ma elképzelhető­nek tartja a győzelmet. A múlt évi bajnokság negyedik helye­zettje nagyszerű együttes, „papíron” többet nyom a ka­posváriaknál, ám ha Farka- séknak sikerül a hazai pálya előnyét taktikus játékkal öt­vözniük, megszülethet az áhí­tott siker. Az edző szerint sok múlik azon, hogy mennyire lesz ha­tásos az együttes védekezése, sikerül-e Polsteréket — min­denek előtt a „zete” idegenlé­giósait megfékezni, játékosai a mezőnyből miként céloznak majd és milyen sikerrel veszik fel ellenfelükkel a harcot a le­pattanó labdák megszerzésé­ben. Ha Farkas és Vojvoda megismétli eredményessé­gét... Egyszóval elég sok a „ha”, de a csapat háza táján — egyébként mindenki egészsé­ges — bizakodó a hangulat. Stickel Péter szerint a győze­lem előfeltétele az is, hogy já­tékosai a kockázatos megoldá­sokat is merjék vállalni, s ha ez sikerül, vélhetően jó szájíz­zel várhatják majd a jövő szerdai ugyancsak hazai Falkó elleni újabb mérkőzést. J. R. Ha esik, ha fúj, három pont Javítani akar a Rákóczi Két nem éppen sikeres mérkő­zés van a Rákóczi KFC labda­rúgói mögött. A füredi pont­vesztést éppen úgy fájlalják, mint a hétközi velencei kupa­fiaskót. Bőzsöny János edző véleménye szerint ez harmad­szor nem ismétlődhet meg és a Tatabánya ellen bármi áron, nyerniük kell. A tréner úgy fogalmazott, hogy óhaja nem az ellenfél lebecsülését jelenti. A tabellán elfoglalt jelenlegi hely nem mérvadó, mert pél­dául Kanizsán is nehezen adta meg magát a bányászcsapat. Ráadásul híre érkezett, hogy a válogatott Vincze István — aki a BVSC-t ott hagyva haza köl­tözött Tatabányára, esetleg a mai mérkőzésen már beszáll a bányász együttesébe, ő aztán „megdolgoztathatja” a kapos­váriak védelmét. A Rákóczinál a tartósan sé­rült Novák, László és Kovács mellett Házi, Miovecz és Meksz sem teljesen egészsé­ges, közülük csak Meksz lehet tagja a kezdő csapatnak, ám Házi és Miovecz helyet fog­lalhat azért a cserepadon. Küzdelmes, hajtós mérkő­zésre van kilátás, annál is in­kább, mert az esőzések miatt a pálya talaja nagyon fellazult, tehát inkább „sárdagasztásra”, semmint igazi futballra kell felkészülni. Ahogy • az edző stílszerűen mondta, „ha esik, ha fúj”, nyerniük kell. Az alábbi csapat kezd: Mi- linte-Köves, Meksz, Mező, It- vás-Hóbel, Tóth G., Horváth, Szabó-Waltner, Csemyijenkó. Csere: Házi, Tóth A., Pod- para, Bány, Miovecz. (Jutási) Körültekintés oh! A mai sportműsort böngészve sok sportbarát bosszankodik amiatt, hogy két rangos kapos­vári esemény is „összecsúszott.” Fél óra eltoló­dással kerül sorra a Rákóczi labdarúgóinak és a Klima-Vill kosarasainak bajnoki mérkőzése. A sportkedvelő választhat: vagy ez, vagy az. Aki mindkettőt szívesen megtekintette volna — több százan vannak ilyenek — értetlenül állnak az eset előtt. Nem értik, hogy két szomszédos kaposvári klub — sokak szerint a két legnép­szerűbb — miért hagyja ennyire figyelmen kí­vül hívei érdekeit és miért nem tudott egy asz­talhoz ülve programot egyeztetni. Azt sem érti, hogy ebben a pénzszegény világban amikor — többnyire joggal — annyit, de annyit siránkoz­nak a sportvezetők, üres zsebükben kotorászva mindez ne jusson az eszükbe. Hogy — függet­lenül a röplabda tornától — e hét végén is lett volna megoldás, aligha kétséges... Talán majd legközelebb... Sőt, merjük remélni, hogy leg­közelebb már valóban... (Jutási) Varga Zoltán az FTC új edzője Megtört a (balatoni) jég: immár három pont áll a Siófoki Bá­nyász csapatának neve mögött. Örömtüzek persze ettől még nem gyúlnak Siófokon, hiszen máris itt a labdarúgó NB I. hato­dik fordulója; vasárnap délután fél ötkor a másik újonc, a III. ke­rületi TVE otthonában kell(ene) folytatni a pontgyűjtést. Vajon egy, vagy három pont van „be­tervezve”? Ezt kérdeztük Készéi Ferenctől, a somogyi együttes vezető edzőjétől.- Győzelemre játszunk - fe­lelte a szakvezető. - Az a tény azonban óvatosságra int, hogy sok a sérültünk. Alapembereink fognak hiányozni, így most egy döntetlent sem tartanék rossz eredménynek.- Kik a hiányzók?- Kriston három sárga lapja, Az olasz Silvio Branco szerezte meg a World Boxing Union (WBU) profi ökölvívó-szerve­zet középsúlyú világbajnoki trónját, miután hazai közönség előtt egyhangú pontozással le­győzte az amerikai Thomas Kirchmayer és Szabó pedig sé­rülése miatt nem szerepelhet Óbudán, s Földes játékára is ki­csi az esély, utóbbi a héten csak egyszer tudott edzeni. Ebben a helyzetben a , .helyettesek” most megmutathatják, hogy bármikor lehet rájuk számítani...- Nyilván több helyen válto­zik az összeállítás a Győr elleni győztes csapathoz képest...- Igen, a csatársorban elő­térbe kerül Fisseas és Laurentzy játéka, a védelembe visszakerül a sérüléséből felépült László és Bimbó játszik emberfogót, Ko- lovics pedig söpröget. A terve­zett csapat, ami még vasárnap délutánig változhat: Mitring - Bimbó, Kolovies, Gersics, László - Tóth, Bulatovics, Kot­tái, Perger - Földes vagy Lau­rentzy, Fisseas. (Fónai) Tate-et. A 30 éves Branco ak­kor szerzett nagy előnyt a mér­kőzésen, amikor a hatodik me­netben egy balhoroggal földre küldte ellenfelét. Az itáliai ök­löző profimérlege: 22 győze­lem, 2 vereség. Tegnap a zöld-fehér klub nép­ligeti sportcentrumában rend­kívüli ülést tartott a Ferencvá­ros labdarúgó-szakosztályá­nak 17 tagú elnöksége. A téma a felnőtt csapat új vezetőedző­jének kinevezése volt. A testü­let hosszas vita, közel kétórás tanácskozás után az 51 éves Varga Zoltánnak, a zöld-fehé­rek egykori játékosának sza­vazott bizalmat. A hatvanas évek kitűnő csatárának veze­tőedzői megbízatása két évre szól. Furulyás János szakosz­tály-elnök a döntés után rög­tönzött sajtótájékoztatót tar­tott. Elmondta, hogy minden­képpen a Ferencvároshoz kö­tődő szakvezetőt kívántak vá­lasztani. Eredetileg Száger Györgyre gondoltak, később tárgyaltak Nyilasi Tiborral, Verebes Józseffel és Varga Zoltánnal, akik valamennyien vállalták a jelöltséget. Novák Dezső mint új szak­osztály-igazgató jelent meg a sajtótájékoztatón. Sportműsor Vasárnap Röplabda Würth Kupa nemzetközi torna helyosztói. Városi sportcsarnok Kaposvár. Az 5-6 helyért (9 ó), 3-4 helyért (11 ó), Döntő: 13 ó. Kézilabda NB II férfi: BBSC-Szentgott- hárd. Balatonboglár, 11,30 NB II női: Siófok-Simontomya. Siófok, Beszédes ált. isk. 14 ó. Megyei bajnokság, női: Barcs-Lengyeltóti. Barcs, vá­rosi sportcsarnok, 11 ó. Férfiak: Kéthely-Iregszemcse. Kéthely, ált. isk. 11,30., Barcs SC II.-Kaposvári KE. Barcs, vá­rosi sportcsarnok, 17 ó. A Fonyódi Petőfi SE felkészü­lési tornája. Fonyód, Petőfi SE tornacsarnoka, 9,15-től. Labdarúgás NB I. III. Kér. TVE-Siófoki Bá­nyász. Budapest, Hévízi út, 16,30. J.v.: Hanyecz NB 111. Balatonlelle-Györköny. Balatonlelle, 15,30 (Czakó), Marcali-D.szentgyörgy. Mar­cali, 15,30 (Berki), Felsőszent- márton-Kaposfüredi Váll. Fel- sőszentmárton, 15,30. (Dárdai). Megyei bajnokság, I. oszt. (Elöl állók a pályaválasztók, kezdési idő: 15,30). Lábod-Lengyeltóti (Juhász) — Kiemelten! — Kő­röshegy-Nagyberki (Takács A.), Balatonkeresztúr-Szulok (Mohai), Fonyód-Somogytar- nóca (Révész), Babodplast-Juta (Kovács J.), Barcs-Balatonföld- vár (Pecsét), Csurgó-Balaton- boglár (Majdanics). Megyei II. osztály. Kezdési idő mindkét csoportban 15,30. Északi csoport: S.geszti-Kapo- sújlak, Patalom-Mesztegnyő, Karád-Öreglak, B.sza­badi-Horvátkút, Táska-Balato- nújlak, Andocs-Orci, Somogy- vár-Zamárdi, Balatonszent- györgy-Tab. Déli csoport: K.szerdahely-Ka- darkút, Somogysárd-Csoko- nyavisonta, Tarany-Vizvár, Kastélyosdombó-Kaposfő, Nagybajom-Magyaregres, Inke-Tapsony, H.szent­györgy-Somogyszob. Bakháza bakija A barcsi körzeti bajnokság eredményei: Bakháza-Iharos 2- 3, Porrog-Szabás 3-1, Drá- vatamási-Mike 2-5, Po- tony-Bélavár 1-4, Kálmán- csa-Bolhás 1-2, Há- romfa-Gyékényes 4-3. 1. Porrog 7, 2. Bolhás 7, 3- 6.: Bélavár, Gyékényes, Iha­ros, Kálmáncsa 6-6 pont. A tájékozatlan Steffi Steffi Graf a leghatározottab­ban cáfolta, hogy ő tudott volna a bevételeivel folytatott pénz­ügyi tranzakciókról, amelyek miatt édesapja ellen bírósági el­járás folyik adócsalás vádjával. Kaposvár Megyei Jogú Város Közigazgatási Igazgatóság Általános Igazgatási Irodája tájékoztatja Kaposvár város lakosságát, hogy 1996. évben még be nem oltott 3 hónaposnál idősebb ebeket az alábbi helyeken és időpontokban lehet oltásra vinni: Ssz. Az oltás helye Dátuma ideje 1. Kaposszentjakab 1996. szept. 16. 08-09 óra 2. Németh I. fasor 1996. szept. 17. 08-09 óra 3. Fodor J. u. 1996. szept. 18. 08-09 óra 4. Toponár (gyógyszertár) 1996. szept. 19. 08-09 óra 5. Kaposfüred (labdarúgópálya) 1996. szept. 23. 08-09 óra 6. Töröcske 1996. szept. 24. 08-09 óra 7. Cseri park (presszó mögött) 1996. szept. 25. 08-09 óra 8. Arany J. tér 1996. szept. 26. 08-09 óra 9. Hajnóczi u.-Frankel L. u. sarok 1996. szept. 30. 08-09 óra 10. Szigetvári u.-Ballakúti u. sarok 1996. okt. 1. 08-09 óra Az ebek veszettség elleni oltása kötelező! Az eboltás díjköteles, ebenként 300 Ft. A díjat az oltás helyén kell fizetni. Az oltásról az ebtulajdonosok külön értesítést nem kapnak. Az ebet pórázzal, a harapós, támadó természetű ebet szájkosárral kell az oltásra vinni. Az állatorvos - felkérés alapján, külön felszámítandó díjért - az oltást az eb tartási helyén is elvégzi. Az eb oltási könyvét az ebtulajdonosok hozzák magukkal! Az oltatlanul maradt ebek kiirtásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik, az eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kezdeményez. (29221) Branco a világbajnok

Next

/
Oldalképek
Tartalom