Somogyi Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

6 SOMOGYI HÍRLAP GAZDASÁG 1996. június 1., szombat Válaszol: dr. Vámosi-Nagy Szabolcs miniszteri biztos Változik az adórendszer Jövőre családi elemeket is beépítenek a személyi jövedelem- adózás rendszerébe. A Pénzügyminisztériumban már javában folynak a szakmai egyeztetések arról, miként csökkenthető a közteherviselés az eltartottak számával arányosan. CIB-kamatok. A CIB Hungária Bank Rt. június 3- tól 1 százalékkal csökkenti a hitelekre vonatkozó irány­adó kamatlábát, az úgyne­vezett prime rate mértékét, így az irányadó kamat 27 százalékról 26 százalékra mérséklődik. Ugyanakkor a pénzintézet a betéti kamato­kat változatlanul hagyja. Magánítás. Az ÁPV Rt. az idén szeretné eladni a Rábát, a Taurust, az Ikarust, a Ti­szai Vegyi Kombinátot és az Antenna Hungáriát. Az Alkaloida eladása előtt ko­moly környezeti károkat kell a gyárnak semlegesíte­nie. Tervezik a Hungaroca- mion, a Mahart és a Malév még állami tulajdonrészé­nek, valamint fővárosi taxi­vállalatok eladását is. ENTIAN PÉNZVÁLTÓ VALLTAELADÁSI ÁRFOLYAMAI Német márka 96,50 Osztrák schilling 13,90 USA-dollár 149,00 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 11. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 67. Nagyatád, Kossuth L. u. 4. LEGOLCSÓBBAN VÁLÓK! Az MNB hivatalos valutaárfolyamai (1 egységre, forintban) (középárfolyamok) Angol font 234,18 Görög drachma! 100) 62,90 Német márka 99,52 Olasz líra( 1000) 98,52 Osztrák schilling 14,15 Spanyol peseta( 100) 118,09 USA-dollár 152,75 Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs mi­niszteri biztos szerint amióta be­vezették a személyi jövedelem- adót, minden évben felvetődik a családi jövedelemadózás gondo­lata. Európában döntően a szoci­ális ellátások jelentik az önma­gukat eltartani nem tudók támo­gatását. Harminc vizsgált ország tizenhat adórendszerében nincs eltartotti kedvezmény. Tizen­négy országban hétnél adóked­vezmény jár a gyermekek és az eltartott házastárs után.- Ezek többnyire rendkívül bonyolult rendszerek.- Igen, s ha ezt a formát akar­juk bevezetni, akkor előbb tisz­tázni kell például, hogy mit te­kintünk „családnak”. El kell dön­teni, hogy az együtt élő szülő­kön, gyermekeken, nagyszülő­kön kívül beletartozzék-e a nagybácsi is. A nyugdíjakat brut­A mezőgazdaságban évek óta csak szeptemberben lép ér­vénybe a minimálbér, ellentét­ben a gazdaság más ágazatai­val, ahol február a váltás hava. Emiatt százezer munkavállaló kénytelen az év nagyobbik ré­szében az előző évi minimál­bérrel beérni. Az agrármunka-vállalókat és -munkaadókat tömörítő három legnagyobb szervezet, a Mező- gazdasági, Erdészeti és Víz­gazdálkodási Dolgozók Szak- szervezeti Szövetsége, a Mező- gazdasági Szövetkezők és tósítani kellene, hogy a jövedel­mek összevonhatók legyenek az adó kiszámításakor. A bevételek között nem szabad figyelmen kí­vül hagyni a családi pótlékot és a segélyeket sem. A családban be­következő évközi változásokat pedig folyamatosan követni kell, hiszen például gyermek szület­het, válás, haláleset fordulhat elő. Tehát rengeteg problémát verne fel ennek a rendszernek a beve­zetése, nem is beszélve az admi­nisztratív többletköltségekről.-Akkor mi a megoldás?-Aligha egy túlbonyolított jövedelemadó-rendszer, amelynek bázisa a család. Nem véletlen, hogy sok államban visszatértek a családi adóztatás­ról a személyi jövedelemadóra. A rászoruló családok támoga­tása ugyanis alapvetően szociá­lis feladat. Az azonban nem vi­Termelők Országos Szövetsége és az Agrármunkaadói Szövet­ség a napokban érdekegyezte­tési tárgyalásokba kezdett, hogy az ügyet kimozdítsa a holtpontról. Mint azt Bereczky András, a MEDOSZ főtitkára lapunknak elmondta, az érdekképviseleti szervezetek felhívták a munka­adók figyelmét, hogy mindazo­kon a munkahelyeken, ahol te­hetik, léptessék előbb hatályba a 14 500 forintos minimálbért, ne várják meg a nyár végét. Megállapodtak továbbá ab­tatható, hogy ilyen irányú jöve­delemadóztatás is kiegészítheti. Míg a szociális juttatásokat a beszedett közpénzekből fizetik, addig a gyermekek után leír­ható adókedvezmény a szülő ál­tal megtermelt jövedelemből fizetendő adót mérsékli. Ez nem „alamizsna”, sőt többlet- bevételek szerzésére ösztönöz.-Mindent összevetve, indo­kolt tehát adókedvezményt adni annak, aki gyermeket tart el?- Igen. Hogy ezt a kedvez­ményt miként számolják el, mi­lyen mértékű legyen, és minden gyermek után járjon-e, az már a költségvetés helyzetétől függ. Hazánkban a háztartások 37 százalékát a gyermekes csalá­dok - beleértve az egyedülálló, gyermeket nevelő szülőket is - teszik ki. Ezek fele egy gyer­meket nevel. A kétgyermeke­sek aránya 40, a háromgyereke­seké 8 százalék. A fennmaradó 2 százalékot a négy vagy több gyermekes családok teszik ki. Németh Zsuzsa ban, hogy közösen vázolják fel a válságkezelés lehetséges módjait, és ajánlásokat fogal­maznak meg a kormány szá­mára a helytes agrárpolitika ki­alakításához, a szükséges in­tézkedések meghozatalához. Tudomásul veszik, hogy a mezőgazdaság jelenlegi hely­zete csak késleltetve teszi lehe­tővé a minimálbér hatályba lép­tetését, ám szerintük erről a holtpontról mielőbb ki kell lépni. Ez viszont csak úgy le­hetséges, ha az agrárgazdaság jövedelmezősége javul. U. G. A késleltetett minimálbér PIACI KÖRKÉP Kaposvár Siófok Nagyatád Marcali Burgonya 120 25-40 30-200 30-200 Káposzta 100 100 80 30 Paprika 15-35/db 30-50/db 40-50/db 20-50/db Para­dicsom 300 350 300 300 Uborka 100-150 220 220 120 Leves­zöldség 100-150 120 120-160 100 Tojás 8-9 11 10-13 9 Sampi­nyon 180-300 280 230-250 250 Hagyma 40 30 30-50 30 Banán 180 190 200 200 Alma 60-120 180 50-120 80 Karaláb 25-30/db 40/db 50/db 40 Karfiol 150 180 180 — Saláta 25-40 40 25-35 20-30 Kelká­poszta 100 90 120 120 Savanyú­káposzta 100 90 80 90 * FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK Árak: Ft/kg Sertés marha borjú növ. selejt juh nagyüzemi háztáji bika, úszó' Kaposvár Pini Hungary 160 125 Kapos Ternero Bt 158 135 130-135 205 130-135 Tab Kaveczky Kft — 140 Lábod, ALM Kft 157 — Barcs, Húsért Kft — — Siófok 160-165 130-135 Siómente Szöv. 120-140 215 150-180 200 kg fölötti sertés 120 150-155 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS Kaposvár, Éden kereskedés Vitái 96 Bt paprika 200-250/kg 10-16 Ft/db 12- 36 Ft/db paradicsom 160-180 160-180 káposzta 30- 40 46- 56 uborka 80-100 95 burgonya 50 60- 70 v. hagyma 15- 20 12 saláta 30- 40 13- 15 tojás 7 8 SZENZÁCIÓS ÁRAKKAL, SZEZONNYITÓ VÁSÁR június 4— lO-ig SIÓFOKON A SIÓ ÁRUHÁZBAN Óriási árengedménnyel vásárolhatók: egyes alapvető élelmiszerek, férfi, női edzőcipők, férfi öltönyök, pamut hálóingek, hűtőszekrények és kerti bútorok! Keddtől-keddig személyesen is meggyőződhet engedményes áruválasztékunkról! (20100) SÁGVÁR-SOM-NYIM KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére Pályázati feltételek:- Állam és jogtudományi egyetem, vagy- Államigazgatási Főiskolai végzettség- 2 év szakmai gyakorlat A pályázathoz csatolni kell:- részletes szakmai önéletrajzot- diploma másolatát- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Illetmény: a hatályos jogszabály alapján. Az állás 1996. augusztus 1-jével tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 1996. június 21. Cím: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. (20247) FIGYELEM! Ha nincs megelégedve: ■=> jelenlegi munkahelyével h> fizetésével o munkaidő beosztásával akkor PÁLYÁZZON TERÜLETI KÉPVISELŐI munkakörre! Feltételek: - legalább középfokú végzettség,-jó tárgyalókészség,-jó megjelenés,- erkölcsi bizonyítvány,- személygépkocsi. Biztosítási területen szerzett tapasztalat előnyt jelent! A feladat ellátásához ingyenes oktatást biztosítunk. Ha egy sikeres csapat tagja akar lenni, ha kiemelt jövedelemmel, biztos megélhetést szeret­ne biztosítani önmaga, illetve családja számára, szakmai önéletraj­zát adja postára 1996. június 10-ig. A pályázatot diszkréten kezeljük, a jelentkezőket a további teendőkről levélben, vagy telefonon értesít­jük. Cím: ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. Kaposvári fiók Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. Telefon: 82/320-534; 82/316-621; 82/316-355 (20320) AKCIÓ! BRIGGS benzinmotoros fűnyíró 31 990 Ft helyett 27 990 Ft jún. 3-tól jún. 8-ig. Továbbá kedvező áron ajánljuk: Locsolótömlő 25 m-es Sövényvágó BOSCH fúrógépeket. Szerszámvilág Kft. Kaposvár, Ady E. u. 11. Tel.: 82/316-829 (20323) MAGYAR NEMZETI BANK > SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁG , DISZKONT-KINCSTÁRJEGY-A UKCIÓK EREDMÉNYE 1 hó 3 hó 1996. máj. 28. 1996. máj. 29. Aukción értékesítendő mennyiség Mó Ft 1.000,00 6.000,00 Benyújtott ajánlatok Mó Ft 1.123,87 11.382,70 Elfogadott ajánlatok Mó Ft 1.000,00 6.000,00 Maximális hozam (%) 24,75 2436 Minimális hozam (%) 23,70 23,80 Átlagos hozam (%) 24,10 24,19 Aukció átlagára (%) 98,1848 943121 A következő 1 hónapos (1996. június 4-iki lejáratú diszkont kincstárjegy aukcióra aukciós ajánlatot a megelőző aukción kialakult átlaghozamhoz viszonyított plusz 1,0% mínusz 2,0% pontos sávon belül, a 3 hónapos (1996. június 5-iki) lejáratú diszkont kincstárjegy aukcióra pedig plusz 0,5%, mínusz 2,0% pontos sávon belül nyújthatnak be az ajánlattevők, A 6- és 12 hónapos diszkont kincstárjegyek a kibocsátást követő hét szerdájától folyamatosan megvásárolhatók a Magyar Nemzeti Bank Somogy Megyei Igazgatóságán. (7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. Tel.: 82/419- 411. Fax: 82/412-959) (19170) MAGYAR NEMZETI BANK * SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁG « MNB KÖZLEMÉNY A Magyar Nemzeti Bank Somogy Megyei Igazgatósága ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy az 1996. június 1 -június 30-a közötti időszakban az törlesztése esedékes: alábbi állampapírok kamat-, illetve tőke­Diszkont kincstárjepv: június 6-án: D21 lejárat június 20-án: D22 lejárat Kamatozó kincstárjeay június 24-én: 1996/VI. lejárat Maavar Államkötvénv: június 15-én: 2000/B kamatfizetés június 21-én: 1997/S kamatfizetés június 21-én: 1996/0 kamatfizetés június 24-én: 1997/J kamatfizetés Az esedékes kamat-, illetve tőketörlesztés összegét a megjelölt naptól kezdődően fizetjük ki az állampapír tulajdonosok részére. H-7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. Telefon: (82)419-612 Telefax: (82)412-959 (20370)

Next

/
Oldalképek
Tartalom