Somogyi Hírlap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-16 / 114. szám

1996. május 16., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Erős emberek egymás ellen Kaposvár ad otthont szep­temberben az országos szkander-bajnokságnak. Az OB felmérő versenyére kerül sor a jövő hétvégén, vasár­nap Kaposváron a Kapos ét­teremben. Az álló jobbkezes viadalon — amelyet a Kapos Korona Kupáért írnak ki — a férfiak hét, a nők pedig négy súlycsoportban mérik össze egymással az erejüket az ér­tékes tárgyjutalmakért. Ne­vezni a verseny előtt a hely­színen 10 és 13 óra között le­het majd. További bővebb információk a rendező So­mogy Megyei Testnevelési és Sporthivatalban napköz­ben a (82) 315-122-es tele­fonszámon Szántó László fő­szervezőtől. Két kupa Veszprémből Hét iskola részvételével ren­deztek meghívásos röplabda- tornát Veszprémben. A Nagy László Kupán kecskeméti, szegedi, zalaegerszegi és veszprémi tanintézetek társa­ságában ott volt a Kasi gyer­mek korcsoportos gárdája is. A kaposvári fiúk — akik a kupa védőiként érkeztek — ezúttal is jól szerepeltek. Mindhárom csoportmérkőzé­süket megnyerték, de a dön­tőben most a kecskemétiek út­jukat állták. Szoros csatában maradtak alul 2:1 arányban, s így ezüstéremmel tértek haza. A kaposvári csapatból Vígh József kiemelkedő teljesítmé­nyéért különdíjat kapott, xxx Ugyancsak Veszprémben a Széchenyi Kupáért 18 mini fiú csapat — köztük öt somo­gyi — lépett pályára. A hat csoportban kezdődő maratoni küzdelem 12 óra alatt zajlott le, alaposan igénybe véve a résztvevőket. A középdöntő és a hármas döntő küzdelmei­vel együtt öt-öt mérkőzést ját­szottak a csapatok. Ebben a mezőnyben kecskeméti győ­zelem született. Megyénk képviselői közül a kaposvári Gárdonyi iskolára épülő Kasi II. bizonyult a legeredménye­sebbnek; ez az ötödik hellyel járt. A hatodik helyet a Böhö- nye I. szerezte meg, hetedik lett a Kaposvári Sportiskola Honvéd utcai iskolásokból álló első csapata. A további somogyi helyezések: 10. Kasi III. (Kinizsi iskola), ... 17. Böhönye II. Verhetetlen Borka Úgy tűnik, hogy a Surján SE örökifjú krosszozója, Borka János nemcsak elnyűhetetlen, hanem legyőzhetetlen is. A hétvégén Kiskunlacházán folytatódott a kilenc forduló­ból álló MMSZ motokrossz- versenysorozat, s a Hondával száguldó Borka a senior 125- ös géposztályban ismét a leg­jobbnak bizonyult. Nagy­atádra is került egy érem, mi­után az I. osztályú 250-es ka­tegóriában Bozsó KTM-mel a második helyet szerezte meg. Vajda remekelt A Szabolcs-Szatmár megyei Bökönyben kadett válogató birkózóversenyt rendeztek kö­töttfogásban. A Kasi két birkó­zóval képviseltette magát. 60 kg-ban nagyszerűen helyt állt a fiatal Vajda János, aki két te­kintélyes skalpot is begyűjtött. Előbb a románok válogatottját győzte le, majd a döntőben a kecskemétiek magyar bajnok versenyzőjét késztette meg­adásra. A győzelme szakber­kekben is meglepetést keltett. A másik résztvevőnk, Herczeg Attila nem tudta megismételi legutóbbi sikerét; ő 55 kg-ban előbb attól a Vasas-birkózótól kapott ki, akit nemrég Kapos­váron legyőzött, majd alulma­radt román ellenfelével szem­ben is, s így két győzelem után kiesett. Budapest ellen Most vasárnap újra Somogy lesz a főszereplő a szellemi olimpiai vetélkedő-sorozat­ban. Az eddig remeklő somo­gyiaknak — akik a korábbi két fordulót sikerrel vették — ez­úttal Budapest lesz az ellenfe­lük. A kaposvári városi sport­csarnokban 9.30 órakor kez­dődő újabb „ütközetre” várnak minden érdeklődőt. Akárcsak a korábbi fordulókat, ezt is élőben közvetíti a televízió a 2-es csatornán. Mai ajánlatunk Erőemelés 19. nyílt férfi erőemelő Eu- rópa-bajnokság. Siófok, Beszédes József Ál­talános Iskola tornacsarnoka. Ünnepélyes megnyitó: 12 órakor. Verseny: 52 kg-os ka­tegória 13 órától; 56 kg-os ka­tegória 16 órától; 60 kg-os ka­tegória 19 órától. Vitorlázás Tavasz Kupa repülő hol­landi vitorlásverseny. Balatonföldvár. Verseny (elsőfutam): 11 órától. Búcsú a névadó Konstruktőrtől Kosaras évadzáró Kedden este a kaposvári Sportpanzióban a Konstruk­tőr KSE (is) bankettel zárta a jól sikerült 1995/1996-os baj­noki szezont. Az együttes tel­jesítette a célját; a „B” cso­portból sikerült visszavere­kednie magát a legjobbak közé, így érthető jókedvvel foglaltak helyet a terített asz­talok mellett a játékosok, ve­zetők, a szponzorok képvise­lői, valamint a csapathoz kö­zel álló személyek. A csapat évzáró bankettjét megtisztelte Szita Károly, Ka­posvár polgármestere is. Mint szavaiból kiderült: a megye- székhelyen továbbra is a há­rom messze legnépszerűbb csapatot — a Kaposvári Bala- tel RC férfi röplabdázóit, a Rákóczi-Kaposcukor FC lab­darúgóit és a már előbb emlí­tett Konstruktőr KSE kosara­sait — tekintik a legfonto­sabbnak. E három együttes szereplését megkülönböztetett figyelemmel kísérik, s ez a tá­mogatásban is meg fog mutat­kozni. Ami pedig a jövőt illeti, (egyelőre) még nagyon sok a kérdőjel. Az biztos, hogy a csapatot — ha az „A” csoport­ban sikerrel akar szerepelni, márpedig ez a cél — minden­képpen meg kell erősíteni több poszton is. Hogy kik távoznak és kik maradnak, az attól függ elsősorban, hogy milyen eredménnyel zárulnak a tár­gyalások a szponzorokkal. Az viszont biztosra vehető, hogy a Konstruktőr KSE nevet utol­jára írtuk le. A kaposvári ko­sárcsapat és (volt) névadó szponzora között ugyanis — hogy finoman fogalmazzunk — nem a legideálisabb volt a kapcsolat, s nagyon úgy tűnik, válás lesz a dolog vége. A játékosok egyébként má­jus végéig maradnak edzésben — tudtuk meg Kovács László­tól, a kaposvári egyesület elnö­kétől. — S ami örömteli: min­den válogatottban helyet kapott egy-egy kaposvári kosa­ras. A nagyválogatottba ismét meghívták Hoffmann Zoltánt, míg a junior (22 éven alu­liak) csapatának a tehetséges Ágfalvi Mihály, a kadett váloga­tottnak pedig Bogdán Balázs lesz a tagja. (Fenyő) OPELS SZABÓ VÁLLALKOZÓK ELŐNYBEN! Az Opel többcélú haszongépjárművei igen sikeresek a kis- és nagyvállalkozók körében. Most itt a remek lehetőség, hogy a kínálat legnépszerűbb és legújabb tagjait együtt, egyidőben ismerhesse meg! Campo Márkakereskedésünkben 1996. május 16-tól 19-ig EXKLUZÍV HASZONGÉPJÁRMŰ- BEMUTATÓ \ várja a tisztelt érdeklődőket. Kérjük, ne felejtse el magával hozni és márkakereskedésünkben leadni a névjegykártyáját! A látogatók között ugyanis sorsolást rendezünk, ahol Ön is megnyerheti az 500 db eredeti OPEL póló egyikét. A sorsolás időpontja 1996. június 14. A nyereményeket postán küldjük el. 8600 SIÓFOK Vak Bottyán u. 28. Tel./Fax: 84/313-188, 316-188 / Ma már vízre szállnak a repülő hollandik VB-főpróba Földváron Ma és holnap rendezik meg Balatonföldváron a repülő hollandi vitorlázó-világbaj­nokság főpróbáját, a Tavasz Kupát. A négyfutamosra tervezett viadalon csütörtö­kön 11, másnap pedig 10 órakor rajtol el a mezőny. A főpróba után aztán jöhet az előadás, azaz a világbajnokság! A fogadással egybekötött ün­nepélyes megnyitó vasárnap 17 órakor lesz a rendező Balaton- földvári Spartacus Vitorlás Egylet telepén (ha az időjárás közbeszól, akor fél órával ké­sőbb a közösségi házban). Hét­főn 11 órakor lesz az első rajt — összesen kilenc futam alap­ján avatnak majd világbajnokot —, a többi versenynapon pedig 10-kor kezdődnek a küzdel­mek. A VB szombaton zárul; vasárnap a tartaléknap. Minden nap nézőhajó indul a balaton- földvári kikötőből, s a rende­zők jó házigazda módjára arról is gondoskodtak, hogy estén­ként is legyenek programok, így több fogadást is terveznek, kedden este pedig zenés gu­lyáspartira várják a világbaj­nokság résztvevőit. A népes mezőnyben — a legfrissebb adatok szerint 16 országból 77 egység nevezett — a házigazda magyar színe­ket hét hajó képviseli, ame­lyeket az alábbi vitorlaszá­mukról lehet felismerni. HUN 1: Argay Béla (1957), Czeizel Balázs) 1962). HUN4: Ziegler János (1966), Hajtó Gábor (1963). HUN 8: Hamrák Péter (1968) , Vadnai Tamás (1963). HUN 11: Gáborjáni Szabó Gábor (1961), Pfenningberger András (1970). HUN 13: Ga- lántha Gergely (1978), Kele- csényi Péter (1977). HUN 70: Majthényi Szabolcs (1972), Domokos András (1972). HUN 77: Kelemen Tamás (1971), dr. Polgár Csaba (1969) . Egyik magyar ver­senyző sem számít kezdőnek a „szakmában”: a legtöbbjük 8-10 éves kora óta versenyez a Balatonon, s több ifjúsági és felnőtt hajóosztály után ültek át a repülő hollandiba, az egyik leggyorsabb és legnehe­zebb hajóba. Végül néhány érdekesség. A hét magyar egység közül a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros a legismertebb, akik két éve Ausztráliában, Adelaide-ben megszerezték a magyar vitorlássport első vi­lágbajnoki címét. Tavaly Olaszországban hatodikak let­tek, s most ismét arra készül­nek, hogy hazai környezetben bizonyítsanak. A céljuk egyér­telmű: az aranyérem vissza­szerzése! A rangidős Argay Béla ebben a hajóosztályban hét éve, 1989-ben Európa-baj- nok lett. A társa az a Pomucz Tamás volt akkor, aki jelenleg a magyar vitorlásválogatott szövetségi kapitánya. S hogy teljes legyen a kör: Argay mostani párja, Czeizel Balázs is Pomucz oldalán kezdett an­nak idején. Vadnai Tamás a finn-dingi hajóosztályból — ahol egyébként a legjobbak közé tartozott — ült át a re­pülő ‘hollandiba, a Galántha Gergely, Kelecsényi Péter egység pedig a világbajnokság legfiatalabb résztvevői lesz­nek. Hogy vitorlaszámuk, a 13-as szerencsét avagy sze­rencsétlenséget hoz-e a szá­mukra, a jövő héten kiderül. Ők mindenesetre nem baboná­sak... Fenyő Gábor VI. nemzetközi Azúr Hotel Kupa kerékpárverseny Három nap, 400 kilométer Irigylésre méltóak a kerékpár­versenyzők. Jó levegőn és többnyire festői környezetben gyűrik a kilométereket. A sió­foki nemzetközi Azúr Hotel Kupa verseny résztvevőire mindez fokozottan igaz (lesz). A Balaton déli és északi partján tekerni, no meg Somogy dim- bes-dombos lankáin, ez igazi ínyencfalatnak számít. Persze, ha belegondolunk, hogy szűk három nap leforgása alatt több mint 400 kilométer lesz a lá­bukban azoknak, akik mind az öt szakaszt végighajtják tisztes­séggel... Május 17-e és 19-e között, azaz holnaptól vasárnapig tart majd a VI. nemzetközi Azúr Hotel Kupa kerékpárverseny. Ezúttal is rajthoz áll a magyar élgárda színe-java. Kovács Lászlótól, a Siófoki Kerékpáros SC elnökétől kapott informá­ciók szerint ukrán, osztrák, né­met és szlovák bringások is rajthoz állnak a holnap kezdődő háromnapos viadalon. Igen vál­tozatos programot állítottak össze az idén is, a cél nyilván az volt: egy pillanatig se unat­kozzanak a résztvevők. Pénte­ken és szombaton egyaránt két­két erőpróba vár a mezőnyre: mindkét napon országúti ver­seny (az egyik Tihanyban hegyi szakasszal tarkítva), valamint kritériumfutam és egyenkénti indítású viadal. Vasárnapra már „csak” a nagy tó körültekerése marad. A „laza” 200 kilométer után díjkiosztás, a hírek szerint a korábbi éveknél is értékesebb nyereményekkel. Á jó levegő, a szép táj, a tarka versenyzőhad tehát garan­tált, s mindezekből követke­zően a látványos és izgalmas csata is. Kell-e ennél több...? (Fónai) Turisták új zöld útvonalon 1906 óta minden évben május 18-án ünnepük a madarak és a fák napját. A 90 éves évforduló tiszteletére a Kaposvári Termé­szetbarátok Turista Egyesülete szombaton új turista utat avat. A „Zöld úton a zöldbe” elneve­zésű zöld jelzésű túraútvonal egyik legszebb szakaszát szombaton mindenki bejár­hatja. A kirándulás Szilvász- szentmártonból indul és Zselic- kisfaludon ér véget. A túrára — amelyre elsősorban a tanuló if­júságot várják — a kaposvári távolsági autóbuszpályaudvar­ról a 10-es kocsi állástól indul­nak a résztvevők 7.25-kor. A Szép József által vezetett túra útvonala: Szilvásszentmár- ton — Puszta-hegy — Mátyás kút — Feneketlen kút — Zse­lici Tájvédelmi Körzet — Ke­leti Kápolnás hegy — Pali be­tyár sírja — Visnyeszéplak —- Vitorágpuszta — Márcadó­puszta — Kardosfapuszta — Tergócs erdő — Zselickisfalud, Vándor turistaház (19 kilomé­ter). A Vándor turistaháznál kis házi ünnepségre kerül sor, majd az egyesület bográcsgulyással látja vendégül és az új útvonal­ról készült térképes ismertető­vel ajándékozza meg a résztve­vőket. Zselickisfaludról autó­busszal 18.12-kor vagy 21.17- kor lehet visszaindulni Kapos­várra. Elmaradt mérkőzések A megyei II. osztályú labda­rúgó-bajnokság legutóbbi hét­végi fordulójában négy mérkő­zés is elmaradt, illetve félbe­szakadt. A sorra került mérkő­zéseken viszont a zápor mellett góleső is hullott: az Északi cso­port hat összecsapásán 27, a Déli csoport hat találkozóján pedig 17 alkalommal került a labda a kapuba. Északi csoport A 24. forduló eredményei: Két- hely-Balatonőszöd 3-2, Bala- tonszentgyörgy-Somogyvár 2-2, Kereki-Táska 3-3, Öreg- lak-Mesztegnyő 2-0, Balaton- szabadi-Kőröshegy 0-2, Kapo- sújlak-Memye 7-1. A Horvát- kút-Andocs és a Balatonbe- rény-Orci mérkőzés a nagy felhőszakadás miatt elmaradt. Déli csoport A 24. forduló eredményei: Ber- zence-Kadarkút 1-0, Csoko- nyavisonta-Gyékényes 2-0, Háromfa-Kaposfő 3—4, Inke-Vízvár 1-2, Lábod-Ta- rany 2-0, Nagybajom-Kasté- lyosdombó 1-1. A Szu- lok-Homokszentgyörgy mér­kőzés elmaradt, a Lakó- csa-Somogysárd találkozó pe­dig félbeszakadt. Északi csoport A bajnokság állása: 1. Kőröshegy 2. Andocs 3. Kaposújlak 4. Őrei 5. Táska 6. Öreglak 7. Mesztegnyó' 8. Somogyvár 9. B.szentgyörgy 10. Horvátkút 11. Balatonszabadi 12. Kéthely 13. Balatonöszöd 14. Mernye 15. Balatonberény 16. Kereki 24 20 1 3 85-20 61 23 16 5 2 66-22 53 24 13 6 5 70-41 45 23 13 4 6 56-40 43 24 13 4 7 52-39 43 24 12 7 5 42-32 43 24 11 5 8 53-40 38 24 9 5 10 45-60 32 24 7 7 10 4W8 28 23 7 7 9 38-42 28 24 7 5 12 39-47 26 24 8 2 14 36-57 26 24 5 4 15 37-63 19 24 6 1 17 40-79 19 23 5 3 15 29-59 18 24 3 4 17 39-84 13 Déli csoport A bajnokság állása: 1.Lábod 24 13 8 3 60­26 47 2. Somogysárd 3. Kaposfő 23 14 5 4 47­22 47 24 14 4 6 56­23 46 4. Szülök 23 14 3 6 58­24 45 5. K.dombó 24 12 6 6 43­32 42 6. Tarany 24 13 1 10 50­37 40 7. Vízvár 24 10 7 7 42­41 37 8. Cs.visonta 24 10 5 9 33­35 35 9. Inke 24 9 6 9 31­29 33 10. Kadarkút 24 8 6 10 44­33 30 11. Nagybajom 24 7 9 8 28­28 30 12. Berzence 24 5 11 8 35­43 26 13. Gyékényes 24 6 7 11 32­56 25 14. H.györgy 15. Lakócsa 23 6 3 14 30­50 21 23 6 1 16 36­68 19 16. Háromfa 24 1 2 21 26-104 5 JÓN A NYÁR • Triumph alsók és melltar­tók 1000 forint körüli áron • Gumizott fényes harisnya- nadrág 280 forinttól • Harisnyanadrágok a Garda boltban, Kaposvár, Fő u. 13. )

Next

/
Oldalképek
Tartalom