Somogyi Hírlap, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-205. szám)

1995-08-23 / 198. szám

1995. augusztus 23., szerda SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 A végén csattant a röpisek a ostora Befejeződött a megyei strandröplabda-körverseny Augusztus 20-án immár ne­gyedik alkalommal rendezték meg a hagyományos strand­röplabdaversenyt a nagyatádi városi strandon. Ez a viadal az idén a négyfordulós me­gyei körverseny befejező ál­lomása is volt egyben. Arra a rendezők sem számítottak, hogy a szezon utolsó verse­nyén minden eddiginél töb­ben állnak rajthoz; a négy ka­tegóriában összesen 45 csapat adta le nevezését. Az amatőr nőknél az Élő-test­vérek párosa megismételte nagybajomi elsőségét, és ez az összetett bajnoki címet jelen­tette számukra. Bár azonos pontszámot értek el a második helyezett Bikiékkel, több tor­nagyőzelmük miatt kerültek az előkelőbb helyre. A profi höl­gyek versenyét az Ékes Eszter, Varga Bernadett duó nyerte. Ékes Erikáék másodikak lettek, így megőrizték összetett első helyüket. Az amatőr férfiak küzdelmé­ben a Földvári, Takács kettős lett a legjobb, bizonyítva ezzel, hogy korábbi tornagyőzelmük sem a véletlen műve volt. Her- vaiék összetett bajnoki címe azonban nem forgott veszély­ben, mivel csak a döntőben kaptak ki Földváriéktól. A profi férfiaknál egyetlen kérdés várt válaszra: Mészáros Péterék vagy Mészáros Dömö- törék lesznek-e a végső befu­tók? Mindkét páros kötelező feladatként teljesítette a hármas döntőbe jutást, ahová még Por­kolábék is bekerültek. Megle­petésre Mészáros Dömötörék nem tudtak megfelelően össz­pontosítani, és vereséget szen­vedtek az egyre jobban bele­lendülő Porkoláb, Kiss Z. I. pá­rostól. Tovább tartott Döméék vesszőfutása, hiszen Mészáros Péterektől katasztrofális, 11-0 arányú vereséget szenvedtek. A válogatott kettős három verse­nyen indult, és mindhármat megnyerte. Megérdemelten hódították tehát el az összetett bajnoki címet. Jó ötletnek bizonyult a me­gyei strandröplabda-viadalok körversenybe tömörítése. Egymás után dőltek meg a ne­vezési rekordok, és mitagadás, lassan gond lesz a versenyek egy nap alatti lebonyolítása. A rendkívüli ütemben népszerű- södő sportág a jövőben is bizo­nyára sokakat mozgat majd meg. Eredmények. Amatőr nők (12 induló): 1. Élő Zsuzsanna, Élő Andrea, 2. Biki Mária, Kőrös­fői Flóra, 3. Orsós Gabriella, Bemáczky Éva. Profi nők (5): 1. Varga Ber­nadett, Ékes Eszter, 2. Ékes Erika, Bárdos Judit, 3. Feil Anita, Farkasfalvi Orsolya. Amatőr férfiak (17): 1. Föld­vári Péter, Takács Gábor, 2. Hervai Tibor, Vidák Tibor, 3. Tillmann Gyula, Szabó Zsolt. Profi férfiak (11): 1. Mészá­ros Péter, Karmos Zoltán, 2. Porkoláb Tamás, Kiss Z. I., 3. Mészáros Dömötör, Kiss Z. II. A Somogy megyei strand­röplabda-körverseny végered­ménye. Amatőr nők: 1. Élő Zs., Élő A. 20 pont, 2. Biki, Kőrösfői 20 pont, 3. Sáfrány, Kurucz és Ma­jor, Meló 7-7 pont. Profi nők: 1. Ékes Erika, Bárdos 34 pont, 2. Ékes Eszter, Varga 32 pont, 3. Vajda, Maj- tán 10 pont. Amatőr férfiak: 1. Hervai, Vidák 32 pont, 2. Tillmann, Szabó 26 pont, 3. Földvári, Ta­kács 25 pont. Profi férfiak: 1. Mészáros P., Karmos 30 pont, 2. Mészáros D„ Kiss Z. II. 29 pont, 3. Por­koláb, Kiss Z. I. 16 pont. Kun Zoltán Fiatal triatlonisták Nagyatádon Somogyi serdülő érmek A múlt szombati Fuji Ironman hosszútávú triatlon országos bajnokság előtt gyermek és serdülő ranglistaversenyt is rendeztek Nagyatádon. Mindkét viadalon rangos mezőny gyűlt össze, s a so­mogyiak egy arany- és egy ezüstéremmel lettek gazda­gabbak. A serdülő lányoknál a Bala- tel SC Nágocs sportolója, Szunyogh Tímea győzött, a serdülő fiúknál pedig a nagy­atádi Balazsin Tamás ért el má­sodik helyet. Eredmények. Serdülők (400 méter úszás, 12000 méter ke­rékpározás, 2000 méter futás), lányok: 1. Szunyogh Tímea (Balatel SC Nágocs) 37,37, 2. Gergelics Judit (Bonyhád) 37,57, 3. Gyenis Nóra (Diego Pécs) 38,11. Fiúk: 1. Koritár Balázs (KSI) 33,50, 2. Balazsin Tamás (Nagyatád) 34,36, 3. Domsits Károly (Miskolc) 35,04. O. F. A kosarasok egyértelmű célja az „A” csoport Zöld lámpa a fiataloknak Heti tizennégy edzéssel készül a megfiatalított csapat FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Július 24-én találkoztak eló'ször a Kaposvári SC ko­sárlabdázói. Stickel Péter edző 12 nevet sorolt fel a „népszámláláskor”, eny- nyien láttak a munkához. Heti tizenegy edzés szerepelt a programban, túl vannak ma már az ötvenediken is. Dél­előttönként a Táncsics gim­názium tornacsarnokát is igénybe vették. Hangsúlyt kapott a felkészülésben az atlétikus képzés is. Stickel Péter Ács Lajos atléta edző segítségét is igénybe vette e foglalkozások megtervezé­sében. Ami azonnal szembetűnő volt, nagyon megfiatalodott a kosaras keret. Mindössze öt felnőtt játékosa maradt a klubnak, hozzájuk hét ju­nior, illetve még ifjúsági korú játékos csatlakozott. A régiek közül ott találjuk a felnőttek között Monokot, Vojvodát, Hoffmannt, Filipo- vicsot és a Fehérvárról most visszatért Gosztonyit. Nincs viszont a készülők között Bognár, Kovács és Lopicsics sem áll már rendelkezésre. Mint a tréner elmondta, Ko­vácsról részben kora, rész­ben komoly sérülése miatt mondtak le, Lopicsics pedig nem játszhatna, mert a B li­gában csak egy idegenlégiós szerepelhet. Megjegyezte vi­szont, hogy, keretében Fili- povics és Hoffmann kivéte­lével most csak kaposváriak találhatók. — Égy volt, hogy a válo­gatott kerettag Hoffmann Paksra távozik. — Igen, de őt bizonyos feltételek ide kötötték, amit a játékos különösebben nem is bánt, mert szereti Kapos­várt. ő változatlanul tagja a válogatott keretnek. — A csapatnál egyértelmű cél a visszajutás az „A ” cso­portba. — Igen ez az elvárás, erre kapunk most egy évet, s ahogy hallottam; nem többet,. Tehát a város kiemelt fi­gyelme és támogatása erre az egy „B” csoportos bajnok­ságra érvényes. — Ennyi — nem éppen rutinos — fiatallal nem kockázatos a neki indulás? — Ezek a fiatalok kivétel nélkül tehetségesek és nagy bennük a bizonyítási vágy. Többen már az előző baj­nokságban is igazolták, hogy lehet rájuk építeni. Nos, most megkapják az újabb le­hetőséget. Agfalvi, Ántalics, Kulcsár, Karsai mellett Vörös, Kilián és a mindössze tizenhét éves Eltuhámi az eddigieknél lényegesen többször lehet a já­téktéren. — Néhány könnyed edzőmérkőzés is szerepelt eddig a felkészülésben. A horvát Koprivnica, a Siófok, e héten pedig a pécsiek vol­tak ellenfeleik. Gondolom, hogy az első igazi megméretés a hétvégi Balaton Füszért Kupa lesz. — Én nem is megméretés­nek, inkább amolyan bemu­tatkozásnak tekintem ezt a kupatornát. Azoké lesz a fő­szerep, akiket eddig jobbára csak epizódszerepekben lát­hattak szurkolóink. — A főpróba után szep­tember 9-én kezdődik a baj­nokság. — Igen az alapbajnokság, amely számunkra nem hoz­hat kellemetlen meglepetést. Nekünk az igazi megméretés december után következik majd, a másik csoport éllo­vasaival, majd az „A” liga alsó négy együttesével tör­ténő mérkőzéseken. Tehát van fél évünk a rákészülésre és fiataljainknak a további rutin szerzésre. — Tehát ön szerint a je­lenleg rendelkezésére álló játékos keret alkalmas a célkitűzés megvalósítására? — Alkalmas, bár elkép­zelhető hogy a fiatalok közül nem mindenki váltja majd be a hozzá fűzött reményeket. Ennek tisztázására elég lesz az idei ősz. Nagyon fontos­nak tartom, hogy a kulcsjá­tékosok hosszabb időre ne essenek ki sérülés miatt, a bizonyításra vágyók pedig e felkészülés során tőlük ta­pasztalt nagy ambícióval játsszanak hétről hétre. Jutási Róbert Somogyiak sportkitüntetése Augusztus 20 alkalmából to­vábbi két ismert somogyi sportembert tüntettek ki Buda­pesten. Az OTSH-ban Gallov Rezső államtitkár „Toldi Mik­lós Díjat” adott át Tamás La­josnak, a Somogy megyei Di­áksport Tanács elnökének. Az OTSH elnökétől a „Magyar Sportért” kitüntető címet kapta Horváth László, a Somogy me­gyei Testnevelési és Sporthiva­tal főelőadója, aki 1960 óta dolgozik ebben a hivatalban. Comaneci egészséges Nemrég megdöbbentő hír látott napvilágot a romániai Eveni- mentul Zilei című napilapban. Az újság egy egyesült államok­beli rádióadásra hivatkozva „szétkürtölte”, hogy a tengeren­túlon élő egykori tornász vi­lágsztár, Nadia Comaneci meg­halt. Az információ mind az Egyesült Államokban, mind Romániában hatalmas meg­döbbenést váltott ki. - Láthat­ják, élek. Biztosíthatok min­denkit, hogy ép és egészséges vagyok, még csak bokafica­mom sincs - mondta Comaneci. Újabb „vizes” győzelem Hétfő este már harmadszor szó­lították vízbe a magyar férfi ví­zilabda válogatott játékosait, ezúttal a bolgárokkal mérték össze tudásukat. A papírformá­nak megfelelő eredmény szüle­tett. Az E-csoportban: Magyar- ország - Bulgária 14-7 (3-2, 5- 1, 3-3, 3-1) A nőknél váratlan vereséget szenvedtek a világ- bajnoki címvédő magyarok, akiknek csapatösszetétele lé­nyegesen megváltozott az el­múlt évi diadal óta. Az E-cso­portban: Görögország - Ma­gyarország 9-7 (2-2, 2-1, 3-3, 2-1) Gól nélküli döntetlen Hétfőn este játszották: Vasas Casino Vigadó-Győri ETO FC 0-0. Fáy utca, 4000 néző. V.: Gergely. A Kispest-Honvéd FC-Stadler FC mérkőzést szep­tember 27-én játsszák. Az NB I. állása A bajnokság állása: 1. MTK 2. Csepel SC DVSC-Epona 4. Vác FC-Samsung 5. Ferencváros 6. Parmalat FC 7. Győri ETO FC 8. Stadler FC 9. Vasas C. Vigadó 10. BVSC-Dreher 11. UTE-Novabau 12. Kispest-Honvéd FC 13. Békéscsabai EFC 14. Zalaegerszegi TE 15. Pécsi MFC 16. Haladás VSE 3 3 - - 7- 1 9 3 2 1-6-47 3 2 1-6-47 3 2-19-66 3 2-16-36 3 2-15-46 3 12-3-05 2 11-4-24 3 1114-34 3 1113-34 3 1114-54 2-111-21 3-124-81 3 - - 3 4- 9 0 3 - - 3 2- 7 0 3 - - 3 3-10 0 Magyar Himnusz a bécsi Práterban Egerszegi Európa bajnok Ahogy vártuk, arany nap volt tegnap a bécsi Práter ver­senyuszodájában. Az Európa bajnokság egyik legnagyobb csillaga, Egerszegi Krisztina a 400 m-es vegyesúszásban in- ponáló előnnyel — 4,40.33-as idővel — ütött a célba és meg­szerezte a magyarok első EB aranyát. Egeszegi győzelme egy pilla­natig sem forgott veszélyben. Legerősebb versenyszámában a hátúszásban tetemes előnyt szerzett és a mell- valamint a gyorsúszásban már csak arra kellett ügyelnie, hogy előnyét megtartsa. Győzelme után ezeket mondotta: — Erre a versenyszámra és a 200 m-es hátúszásra kon­centráltam a felkészülésnél is. Hiába, öregszem, ezért jö­vőre, az atlantai olimpián is csak ebben a két számban in­dulok. Volt még egy győzelmi esé­lyünk a 100 m-es férfi mell­úszásban. Rózsától vártuk ugyan a jobb időt, de Güttler volt az aki rátapadt a vezető belga fiúra és mögötte ezüst­érmes helyen fejezte be a ver­senyt. Ideje 1,01.38. Rózsa Norbert nem került dobogóra, a negyedik helyen végzett. Egy kis (mit kis!) malőr történt a 200 m-es férfi gyorsúszás rajtja előtt. Már ott sorakoztak a versenyzők a döntőre várva, de a színeinket képviselő Czene Attilának se híre, se hamva nem volt. Már csaknem elindították a me­zőnyt, amikor késve, futva megérkezett. A versenybíró­ság elnökének jóindulata is kellett, hogy még neki vet­kőzhessen. Czene ilyen előz­mény után sereghajtóként úszott a döntőben, messze elmaradva legjobb idejétől nyolcadikként érkezett a célba. Mint kiderült, néhány perc­cel előbbre hozták ezt a ver­senyszámot, de a magyar ve­zetők, a még pihenő Czenét erről elfelejtették értesíteni. Világversenyen ehhez hason­lóra nem emlékezünk. Tisztelt Előfizetőnk! Szeretnénk, ha nemcsak olvasó­ja, hanem ajánlója is lenne a So­mogyi Hírlapnak. Ezért kérjük, hogy szervezzen ismerősei, bará­tai körében új előfizetőt lapunk­nak. Azok között a jelenlegi előfize­tők között, akik új megrendelőt szerveznek a Somogyi Hírlapnak, a Balaton Füszért Kereskedelmi Részvénytársaság vásárlási utal­ványait sorsoljuk ki, amelyet a cég bármelyik áruházában be lehet váltani. A nyertes előfizetők név­sorát lapunk szombati számában közöljük. A sorsolás előtt kézbe­sítőnk az új megrendelőt személye­sen felkeresi, és ajándékkal is ked­veskedik. Kérjük előfizetőinket, hogy ha szerveznek új előfizetőt, akkor az itt látható megrendelőlapot kitölt­ve küldjék vissza. A borítékra nem kell bélyeget ragasztani, a postai díjat kiadónk a levél érkezése után kifizeti. r^' Megrendelőlevél n a SOMOGYI HÍRLAP előfizetésére 1995. I I I Előfizetési időszak: I I egy hónap □ két hónap □ negyedév I Előfizetés díja: 525 Ft 1050 Ft 1540 Ft I Kedvezmény: 72 Ft 145 Ft 252 Ft Beszervező előfizető: Név ...... L akcím:. I Beszervezett előfizető: Név...... L akcím:-tői □ félév 3050 Ft 534 Ft I A jelenlegi előfizetőink között, akik új előfizetőket szerveznek, e ‘ megrendelőlevél beküldésével, a BfllATOn FÜRÉRT KCRCFKEDfimi | RÉRYÉAYTArs Af ÁG által felajánlott vásárlási utalványokat sorsolunk L5__________________________________________________I

Next

/
Oldalképek
Tartalom