Somogyi Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-05-24 / 120. szám

1995. április 24., hétfő SOMOGYI HÍRLAP SPORTMAGAZIN 11 Tomagyőzelem Spanyolországban Megőrizte veretlenségét a Siófoki Bányász ifjúsági „A” csapata A tornagyőztes csapat: Pál Attila utánpótlás menedzser, Pintér Gábor, Lóki Péter, Poór Tamás, Tóth András, Takács György, Pósfai Attila, Hámori Péter, Prucsi Miklós, Kőműves Zoltán, Kovács Gábor, Juhász Áron, Major Gábor edző (áll­nak), Szabó Tamás, Tóth Gábor, Gróf Ákos, Szoták Richárd, Éhl Szabolcs, Waltner Róbert, Illés Tamás, Horváth Ádám, Papp Gábor (guggolnak). A képől hiányzik Supicz Zoltán fotó: török anett Ezúttal már 17. alkalommal rendezték meg Spanyolor­szágban a hagyományos nagy nemzetközi labda­rúgó-fesztivált, a Torneo In­ternational de Futbol-t. Az idei seregszemlén a hat kü­lönböző korosztályban — a '85-ös születésőektől kezdve egészen az amatőr felnőtte­kig — két kontinens, Európa és Amerika képviseletében 11 ország 94 (!) csapata mé­rettetett meg. A magyar szí­neket egyedül a Rá- kóczi-Kaposcukor FC játé­kosai alkotta Siófoki Bá­nyász ifjúsági „A” csapata képviselte. Tavaly — amikor is először vettek részt ezen a rangos tornán — a második helyen végeztek. Most még ennél is előrébb léptek... Barcelonától 60 kilomé­terre, Ucret Geronában és a közeli településeken, városok­ban került sor a nagyszabású, csaknem egy héten át tartó mérkőzéssorozatra — mondta Pál Attila, a Rákóczi-Kapos- cukor FC és a Siófoki Bányász utánpótlásmenedzsere. — A mi korosztályunkban, a 17-18 éveseknél 16 csapat vett részt a tornán. — Milyen mérleggel zárták a tornát? — Négy négyes csoportban kezdődtek meg a küzdelmek. Mivel hosszabbítás nem volt, így valamennyi találkozó után 11-eseket rúgtak a játékosok, hogy később esetleg ne legyen gond az azonos pontszámú csapatoknál. Elsőként a spa­nyol Santa Pola Pena Madrid — ez a nagyhírű Real Madrid egyik fiókcsapata — ellen lép­tünk pályára, s 6-1 -re nyer­tünk (tizenegyesekkel 5-3). Utána következett az olasz Fi­renze, amelyet 1-0-ra vertünk (tizenegyesekkel 5-3). Utolsó csoportellenfelünket, a spa­nyol Espanol del Alquian gár­dáját szintén fölényesen, 5- 1-re győztük le (tizenegyesek­kel 3-1). A legjobb négy közé jutásért az olasz Italia San Rocco csapatával 0-0-ra vé­geztünk, a büntetőrúgások so­rán azonban 4-3 arányban mi bizonyultunk jobbnak. Az elő­döntőben egy újabb spanyol csapattal, a Zarautz-cal kerül­tünk szembe; a rendes játékidő leteltekor ez az összecsapás is 0-0 volt. A tizenegyesek azonban megint nekünk ked­veztek: hatalmas csatában 7- 6-ra nyertünk. Érdekesség, hogy míg a csoportmérkőzé­seket három nap alatt játszot­tuk le, addig ez utóbbi két ta­lálkozóra ugyanazon a napon került sor. Sőt, ha a döntőt is hozzávesszük — amelyet kora délelőtt rendeztek meg —, ak­kor 40 óra alatt négyszer lépett pályára a csapat. — A fináléban aztán azzal az Espanol del Alquian-nal ke­rültek újból össze, amelyet a csoportmérkó'zések során egy­szer már fölényesen legyőztek. — Ezúttal 3-0 arányban nyertünk, s így miénk lett a dí­szes trófea. Összesen tehát hat mérkőzésen léptünk pályára Spanyolországban, s veretle­nek maradtunk. A mérlegünk: négy győzelem mellett két döntetlen, s mindössze egyet­len tizenegyest hagytunk ki az egész torna során. Egyébként mind a hat mérkőzésünket — amelyek kétszer 30 percesek voltak — más-más pályán ját­szottuk. Összesen 21 játékossal kel­tünk útra, s Major Gábor edző valamennyi játékosnak bizal­mat szavazott. (Egy mérkőzé­sen öt Játékost lehetett cse­rélni.) En nem is emelnék ki senkit név szerint, hiszen ez a szép tomagyőzelem valóban az egész csapat sikere volt. A torna színhelye különben nem volt ismeretlen a számunkra, hiszen a tavalyi együttesből — amikor 16 csapat közül a má­sodikak lettünk — 15-en sze­repeltek most is, csak hatan voltak „újoncok”. Sőt, jövőre is jó eséllyel indulunk, hiszen akkor is együtt lesz még ez a társaság. — Barcelona közelében ke­rült sor a tornára. — Bár túl sok szabadidőnk nem volt, természetesen nem hagyhattuk ki a világhírű Nou Camp-stadiont és a Barcelona múzeumát. Ottj áriunkkor ép­pen átmozgató edzést tartott Johann Crufféáző világhírű já­tékosainak. Bár tényleg csak egy könnyed, laza edzés volt, mégis vagy kétezren lesték Hriszto Sztoicskov és társai mozdulatait. Egy ilyen bajnoki nézőszámra nálunk több NB I-es csapat büszke lenne... — A hírek szerint jól jártak a tomagyőzelemmel. — így igaz: jövőre megta­karíthatunk egy kis pénzt. Mi­vel mi lettünk az elsők, így a rendezők a következő tornán 20 főt vendégül látnak a csapa­tunkból. De ezúton is hadd mondjak köszönetét támogató­inknak, a Centrophone Kft-nek, a Kaposplast Kft-nek, az OTP-nek, a Mol Rt-nek, a Full-Sport Kft-nek, a Balaton- boglári ÁG-nek, az Intertours Kft-nek és Sattler Tamás vál­lalkozónak. Az ő anyagi segít­ségük nélkül aligha valósulha­tott volna meg ez a spanyol út. Köszönettel tartozunk a játé­kosok iskoláinak — a Széche­nyi, a Közlekedésipari, az Eötvös, a Közgazdasági és az Építőipari Szakközépiskolá­nak, valamint a Katolikus és a Táncsics gimnáziumnak — is, hiszen nem először engedték el őket. A végére hagytam a legfontosabbat, a szülőket: ez a mostani szép siker az ő sike­rük is. Fenyő Gábor * * * NB ll-es ifjúsági „A”­bajnokság: Siófoki Bányász-Beremendi Építők SK 1-0 (0-0) Kaposvár, Cseri-pálya, 100 néző. V.: Kovács Zs. Gólszerző: Éhl. NB ll-es ifjúsági „B”­bajnokság: Siófoki Bányász-Beremendi Építők SK 5-3 (3-2) Kaposvár, Cseri-pálya, 100 néző. V.: Molnár. Gólszerzők: Bencze 2, Tóth B., Petrák, Roffrics. Mindkét csapat a bajnokság második helyén áll a listave­zető Dunaferr SE mögött. Kaposvári KC vagy Nagykőrösi KK? Kosaras esélylatolgató Szombaton rendezték meg a férfi kosárlabda NB I 9-16. helyekért folyó rájátszásá­nak utolsó előtti fordulóját. Miután a várt eredmények születtek, azaz az első három helyezett csapat biztosan győ­zött — a Kaposvári KC-Nagy- kőrösi KK mérkőzést már hét közben lejátszották —, egyet­len egy kérdés maradt: neveze­tesen, hogy a Kaposvári KC, avagy a Nagykőrösi KK ma­rad-e benn az „Alcsoportban? Az utolsó forduló eredmé­nyeitől függetlenül már eldőlt ugyanis, hogy a Soproni Aszok KC, a Csepel-Kordax és a Deb­receni SI-Tegáz jövőre az „A”, a Bajai Bácska KSE, a Dom­bóvári VMSE és a MAFC-Ve- gyépszer pedig a ^’’-csoport­ban kezdheti meg a küzdelme­ket. A fővárosi egyetemisták­nak hiába van ugyanannyi pontjuk, mint a Nagykőrösnek, biztos, hogy „elszálltak”. A nagykőrösiektől ugyanis mindkétszer kikaptak, a Ka­posvári KC-val szemben pedig rosszabb az egymás elleni mér­legük. Ha a Nagykőrös az utolsó fordulóban legyőzi ott­hon a Debrecent — ami nagy A Magyar Szkander-szövetség június 17-én rendezi meg a Bu­dapest Sportcsarnokban a spor­tág országos bajnokságát a Pi­casso Hungary Kupáért, ahol is a legjobbak között — a névadó főszponzornak köszönhetően — több mint másfélmillió fo­rintot (!) osztanak szét a rende­zők. Az országos bajnokságot öt területi döntő — amelyeknek az összdíjazása 200-200 ezer forint — előzi meg: április 22-én Debrecenben, május 6-án Kaposváron, egy nappal ké­sőbb, 7-én Kiskunhalason, 14-én Győrben, 20-án pedig Budapesten találkoznak majd egymással az erős emberek. A kaposvári területi döntőről — amelynek az Együd Árpád meglepetés lenne, ha nem így történne —, a KKC pedig ki­kap Dombóváron, akkor a nagykőrösiek (mivel jobb az egymás elleni mérlegük) a bol­dog befutók. Egyszóval min­denképpen nyerni kell Dombó­váron, s akkor a kaposvária maradnak benn az Alcsoport­ban. (Fenyő) így folytatják: 1. Soproni Ászok 13 9 4 1162-1086 22 2. Csepel-Kordax 13 8 5 1174-1072 21 3. Debreceni Sl 13 8 5 1184-1088 21 4. Kaposvári KC 13 7 6 1114-1109 20 5. Nagykőrösi KK 13 6 7 1026-1040 19 6. MAFC-V. 13 6 7 1109-1154 19 7. Dombóvár 13 5 8 1037-1106 18 8. Bajai BKSE 13 3 10 1029-1178 16 Az utolsó előtti forduló eredményei: Kaposvári KC-Nagykőrösi KK 84-81(38-43) Csepel-Kordax-Bajai Bácska KSE 120-76(55-32) Soproni Ászok KC-Dombóvári VMSE 97-81(50-51) Debreceni SI-Tegáz-MAFC-Vegyépszer 92-76 (56-43) Az utolsó forduló párosítása: Dombó­vári VMSE-Kaposvári KC, Nagykőrösi KK-Debreceni SI-Tegáz, MAFC-Vegyép- szer-Csepel-Kordax és Bajai Bácska KSE-Soproni Ászok KC. Városi Művelődési Központ ad majd otthont — Szántó László főrendezőtől tudtunk meg rész­leteket. Eszerint mind a női, mind a férfi súlycsoportok győztesei nyolc, a másodikak öt, a harmadik helyezettek pe­dig háromezer forinttal távoz­hatnak majd. A versenyre lehet előre nevezni, de a helyszínen is fogadnak még el jelentkezé­seket 11 és 13 óra között (a ver­seny 14-kor kezdődik). A szü­netben aerobik bemutató szóra­koztatja a várható szépszámú nagyérdeműt. A nevezési díj 800 forint. Információk és ne­vezési lap a Somogy Megyei Testnevelési és Sporthivatalban (Kaposvár, Csokonai utca 3., tel.: 315-122) szerezhetők be. Pénzért szkanderoznak A legjobbak sok pénzt tehetnek majd zsebre Veszélyben a sportolók A Magyar Sportorvos Társaság közleménye A Magyar Sportorvos Társaság vezetősége nevében dr. Frenkl Róbert elnök és dr. Jákó Péter főtitkár a következő közle­ményt juttatta el az Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztő­ségéhez: „A vezetőség megdöbbenés­sel figyeli azt a folyamatot — törekvéseket- a sportegészség­ügy, beleértve az országos inté­zet finanszírozásának a meg­szüntetésére —, amely végső kicsengésében a sportegész­ségügy hazai megszűnésével fenyeget. Történik ez akkor, amikor a sportegészségügy a magyar sport sikereiben játszott szerepén túl, jelentős feladato­kat lát el az egészségvédelem­ben, az ifjúsági és a szabadidő­sportban. Legújabban a men­tálhigiénés program végrehaj­tásába kapcsolódott be a sport- egészségügy, kitüntettetten az Országos Sportegészségügyi Intézet. A vezetőség úgy véli, a szükséges gazdasági megtaka­rító intézkedések leple alatt, szakmailag nem indokolható előítéletekből táplálkozó táma­dás indult a sportegészségügy ellen. A vezetőség kéri az ügy­ben illetékeseket, a Népjóléti Minisztériumot, az Egészség- biztosítási Önkormányzatot, az Országgyűlést, hogy bármilyen szakmai, illetve finanszírozási döntés meghozatala előtt adjon lehetőséget a sportorvoslást képviselő testület véleményé­nek kinyilvánítására”. Románia „A” csapatáé a kupa Románia „A” csapata vala­mennyi mérkőzését meg­nyerve szerezte meg a kézi­labda Kárpát Kupa-elsőséget a Bukarestben szombaton véget ért, 24-edszer megrendezett tornán. A magyar együttes, amely a győztestől 34-26 ará­nyú vereséget szenvedett, de szombaton 27-23 (12-9) arányban legyőzte Románia „B” csapatát, a harmadik he­lyen végzett Egyiptom mögött. Ä végeredmény: 1 .Románia „A” 10 pont 2. Egyiptom 7 3. Magyarország 5 4. Ukrajna 4 5. Románia „B” és Jugoszlávia 2-2. A torna gólkirálya a ma­gyar Éles József, a legjobb ka­pus az egyiptomi Mohamed Mahmud, a legtechnikásabb játékos a román „A” csapatból Robert Lieu. „Felsőfokú” bajnokságok Az 1994/95-ös tanévben 14 sportágban rendezik meg az egyetemi és főiskolai bajnok­ságot. Cselgáncsban és úszás­ban már az ősszel sor került a viadalra, de a további 12 spor­tági versenyt április végén és májusban rendezik. Sokak számára ez kiváló lehetőséget jelent arra is, hogy felkészül­jenek az augusztusban Fukuo- kában esedékes Universiadéra. A felsőoktatási intézmények hallgatói csupán öt sportágban mérik össze erejüket a fővá­rosban, a többieket olyan híres egyetemi városok látják ven­dégül, mint Sopron, Szeged, Gödöllő és Győr. A bajnoksá­gokat patronáló Magyar Egye­temi és Főiskolai Sportszövet­ség hétmilliós támogatása az emelkedő árak miatt ezúttal csak a szállás és az ellátás költségeire elegendő, így az idei tanévben az utazást a résztvevőknek kell vállalniuk. Karpov tiltakozik Londonba érkezett Anatolij Karpov, a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) világbaj­noka. Az orosz nagymester a tavalyi nemzetközi sikereiért kiérdemelt sakk Oscar díjat veszi át. A hétvégén - mialatt Karpov Londonban ünnepé­lyes jutalmazáson vesz részt - a FIDE végrehajtó bizottsága Lettország fővárosában ül ösz- sze. Rigában valószínűleg tár­gyalják Anatolij Karpov és vi­lágbajnoki kihívójának, az amerikai Gata Kamskynak til­takozó levelét is. A két világk­lasszis ugyanis Florencio Campomaneshez, a FIDE el­nökéhez fordult, hogy segítsen megoldani a sakkozók nemrég felmerült nagy gondját: a FIDE vezetősége azt terVezi, hogy a pénzdíjas sakktornákon felajánlott összegekből 25 szá­zalékos részesedést kér. Egyenlítettek a ZTE kosarasok A férfi kosárlabda-bajnoki döntő második mérkőzésén: ZTE- Goldsun — Danone-Honvéd 58:56 (25:27) Zalaegerszeg, 5000 néző, V: Szamos, Hartyá- nyi. A mérkőzés előtt egy órával már ki lehetett tenni a „telt ház” táblát a zalaegerszegi városi sportcsarnokra. A hazaiaknál Dzunic, a vendégeknél Kuzmin hiányzott sérülés miatt. Rendkí­vül küzdelmes mérkőzésen a ha­zaiak Markkanenn remek játé­kának köszönhetik az egyenlí­tést. A páros csata állása: 1-1. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom