Somogyi Hírlap, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)

1994-09-07 / 210. szám

1994. szeptember 7., szerda SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 9 Tornagyőztes lett a Balatel KE Egy héttel a bajnoki rajt előtt mindkét élvonalbeli férfi kosárlabdacsapatunk felké­szülési tornán mérte le, hogy hol tart. Nos, mind a Kapos­vári KC, mind a Balatel KE Siófok főpróbája jól sikerült; amíg a kaposvári együttes veretlenül nyerte a XI. Bala­ton Füszért Rt pénzdíjas nemzetközi kosárlabdator­nát, addig a Balaton-parti együttes — két győzelemmel és egy vereséggel — Salgó­tarjánban a Szent Sándor tornán diadalmaskodott. Eredmények: Miskolci EAFC-Balatel KE Siófok 79-74 (35-35) Legjobb dobók: Fejes (18/9), Szőke (18), illetve Dodeusz (19/9), Laczházi (17/3). Nagy küzdelemben, szo­ros mérkőzésen maradt alul a siófoki együttes. Balatel KE Siófok-Battai KE 82-60 (43-32) Legjobb dobók: Dodeusz Elhunyt Limbek Pál Ismét gyászol a somogyi asztalitenisz sport. Ötvenki­lenc éves korában váratla­nul elhunyt Limbek Pál, a Kaposplast NB l-es női csa­patának szakosztályveze­tője. A sportág berkeiben mindenki ismerte, hiszen klubja megalakulásától ti­zenkét éven át irányította a szakosztályt. Fontos felada­tokat látott el a megyei szakszövetségben, melynek korábban elnöke is volt. Alapos, precíz embert tisz­telhettünk benne, úgy élt a köztudatban, mint aki min­den szabad percét imádott sportjának szenteli. Gyer­mekeiből is asztalitenisze­zőt nevelt. Leánya — Anett — ma is a Kaposplast NB l-es játékosa, Csaba fia évekig szép sikereket ért el az ifjúságiak mezőnyében. A hét végén kezdődik az NB l-es asztalitenisz baj­nokság. Limbek Pál éjt nap­pallá téve futkosott, hogy to­vábbra is ütőképes csapata legyen klubjának. A kecs­keméti nyitó mérkőzésen sajnos már nem lehet ott. Egy héttel a rajt előtt a szíve hagyta cserben, az a szív, amely hosszú éveken át az asztaliteniszért dobogott. Kosárlabda (21/15), Laczházi (20), illetve Stevanov (16), Kaszás (11). Már az első 20 percben megnyugtató, több mint 10 pontos előnyt szerzett a Bala­tel KE, amelyet a második já­tékrészben még tovább sike­rült növelnie. Balatel KE Siófok- Salgótarjáni KK 73-70 (39-38) Legjobb dobók: Dodeusz (17/3), Bödör (14/3), Laczházi (12), illetve Berkics (28/3), Skurin (19/15), Haszjanov (11/3). Akárcsak a MEAFC elleni találkozó, ez is szoros, végig kiélezett csatát hozott. Az első hely sorsát eldöntő mérkőzést végül a siófokiak nyerték a hazaiak ellen, s így megszerezték a tornagyő­zelmet. A Szent Sándor kosárlabda­torna végeredménye: 1. Bala­tel KE Siófok, 2. Salgótarjáni KK, 3. Battai KE, 4. Miskolci EAFC. Ralikrossz OB-futam Cserénfán A hét végén Cserénfa ismét motorzúgástól lesz hangos: a krosszcentrum ad otthont ugyanis a 10 versenyből álló országos ralikrossz-bajnokság nyolcadik futamának. Mivel az eddigi versenyek során még semmi nem dőlt el — többen is jó eséllyel pályáznak a baj­noki cím(ek)re —, így igen­csak kiélezett küzdelem, nagy csaták várhatók. A „H”-csoportban például a Surján SE kiválósága, Nagy Sándor (Ford Cosworth), az­tán Móczár Péter — aki ifjabb Tóth János Toyota Celicáját bérli erre a versenyre — és a legutóbbi ádándi futamgyőz­tes, Gál István (Váci Autó SE, Porsche) is lehet még a végső befutó. Eljön Cserénfára Ko­fán Péter(Fahrer Racing Club, Ford Escort) is, aki a divízió II.-ben az eddigi hét futamból hatot megnyert, azaz aligha lehet tőle elvenni a bajnoki címet. Nagy Sándor mellet még ketten képviselik a so­mogyi színeket: ott lesz a rajt­nál a Ford Escorttal száguldó kaposvári Póré János és a Ford Cosworthtot kormányzó ugyancsak kaposvári Hideg Krisztián is. (Fenyő) Legyünk mértéktartóak a kupasiker után A kosárlabda szép számú hí­vei elégedetten távoztak a Tán­csics gimnázium tornacsarno­kából a XI. Balaton Füszért Kupa zárása után. Valljuk be, a szurkolók tárgyilagosabbja nem számított ekkora sikerre, hiszen akik végig nézték a háromnapos küzdelemsorozatot, maguk is úgy ítélték meg, hogy a két amerikaival megerősített oszt­rák Fürstenfeld szines és ered­ményes játékának egyetlen résztvevő sem tudja majd meg­találni az ellenszerét. Nos, ezért is kellemes a csalódásunk. Mi az amit a már megírtakon kívül érdemes még papírra vetni e kupa kapcsán? Mindenek előtt a mérkőzések színvonalát. Túl­zás nélkül állíthatjuk, ezúttal is nagyon kiegyensúlyozott me­zőny jött össze a tornára. Nem akadt előre lefutott mérkőzés (lásd a döntő alakulását), az együttesek jól bírták a sorozat­mérkőzéseket, a szurkolók ked­vére való küzdenitudás jelle­mezte a résztvevőket és ami még szembetűnőbb, valameny- nyi csapatban voltak olyan egyéniségek, akik színt vittek a játékba és meghatározták csa­patuk arculatát. Változatos mér­kőzéseket láthattunk, megannyi fej-fej melletti csatát. Meggyő­ződésünk, hogy a döntőben már szóhoz nem jutó négy együttes sem távozott üres kézzel Ka­posvárról. Sablonos, de igaz a megállapítás, hogy a BF kupa valamennyi részvevőnek nagy­szerűen szolgálta a felkészülé­sét. Bennünket somogyiakat kü­lönösen érdekelt, hogy mit nyom a latban a KKC jelenlegi együttese. Mitagadás, a torna elején többen is hangot adtak azon kételyüknek, hogy a meg­csappant átékosállományu ha­zai együttes képes lesz-e hét-nyolc ütőképes emberével végig játszani egy ilyen mérkő­zés sorozatot, s majd később a bajnokságot? A kaposvári le­génység mintha választ kívánt volna adni a kétkedőknek. Sike­rük miértjeként igazolódott, hogy amelyik csapatban vannak egyéniségek, ott maga az együttes sem lehet gyenge. Nos, a KKC e téren is erősödött. A nézők elégedetten dörzsölhet­ték a tenyerüket, mert az új szerzemény, a bedobó Miodrag Lopicsics valamennyi mérkőzé­sen igazolta, hogy a klub jó vá­sárt csinált vele. Három találko­zón is ő bizonyult csapata leg­eredményesebb dobójánk, fő­ként a döntőben igazolta, hogy a pattanásig feszült légkörben is helyén van a szíve (nó és a keze). Mellette a többiek is, — elsősorban Filipovics — a meg­szokott erényeit csillogtatta, küzdenitudásuk példaszerű volt. Nem kivételek a saját nevelésű fiatalokat semj —- elsősorban Ágfalvi — aki által bizonyítást nyert, hogy a tehetséges fiatalo­kat fokozatosan a tétmérkőzé­seken is frontba szabad dobni. Stickel Péter edző elégedet­ten, de mértéktartóan nyugtázta a látottakat. Mint hangsúlyozta, nem szabad túl értékelni ezt a kupagyőzelmet, amely több nyi­tott kérdésre is választ adott a szakvezetésnek. Igazolta, hogy erőnlétben (s bizonyára ezért) küzdenitudásban is megfelelő szinten áll a gárda. Főleg ez utóbbit említette csapata fő eré­nyének, kihangsúlyozva, hogy a jó hangulat mellett kellő önbi­zalmat is nyújthat ez a siker, s erre most módfelett szüksége van együttesének. Ő is kíván­csian leste az „újonc” Lopicsics teljesítményét és arról nagyon elégedetten nyilatkozott. Sikeres volt tehát a KKC fő­próbája, reméljük, hogy — ellen­tétben a mondással — az ilyet is követhet jó előadás. (Jutási) Somogyi sikerek Batmonostoron Ifjabb Németh Kornél első, Horváth Pál harmadik Ismét megkoronázták a szemesi bajnokot A hét végén Bátmonostoron rendezték meg az motokrossz országos bajnokság soron kö­vetkező futamát. A junior 80 ccm-es géposztálynak ez volt az utolsó előtti, míg az I. osz­tályú 125 ccm-es kategória résztvevőinek az utolsó ver­senye. A „kicsiknél”, azaz a junior 80 ccm-es géposztályban — az előzetes várakozásnak megfelelően — ifjabb Németh Kornélt, a Balatonszemesi Neptun SE kiválóságát kö­szöntötte a nézők tapsa. Ifjabb Németh Kornél végig maga­biztosan motorozott, s mind­három futamban úgy aratott rajt-cél győzelmet, hogy a többieknek vagy fél kört adott. Mögötte Paitz Miklós lett a második, míg a harmadik he­lyen Főző Zoltán végzett. A negyedik ifjabb Németh klub­társa, Hujber Péter lett a ti­zenkét induló közül. Ifjabb Németh Kornél újabb Motokrossz szép győzelmével bebiztosí­totta bajnoki címét. Ez egyben azt is jelenti, hogy idén már másodszor koronázták meg, miután nyáron a szuperk- rosszt is ő nyerte. Az első osztályú 125 ccm-es géposztályban 11-en rajtoltak el, köztük a Surján SE versenyzője, Horváth Pál. Itt a Honvéd Petőfi SE ismert krosszozója, Kamrás Károly lett az első, megelőzve klub­társát, Soóky Zsoltot és Hor­váth Pált. Ugyanez lett az or­szágos bajnokság végered­ménye is, azaz első Kamrás, második Soóky, harmadik pe­dig Horváth. A motokrossz-bajnokság október 2-án — a Surján SE és a Neptun SE közös rende­zésében — Cserénfán folyta­tódik, ahol ifjabb Németh Kor­nél már bajnokként all rajthoz az utolsó, hatodik futamon. A junior 80 ccm-es géposztály mellett a II. osztályú 250 ccm-es kategória képviselői is itt fejezik be szereplésüket. A végeredmény. Junior 80 ccm-es géposz­tály (12 induló): 1. ifjabb Né­meth Kornél (Balatonszemesi Neptun SE) Yamaha, 2. Paitz Miklós (Honvéd Petőfi SE) Kawasaki, 3. Főző Zoltán (SH Reborel) Kawasaki, 4. Hujber Pé/er(Balatonszemesi Neptun SE) Yamaha. I. osztályú 125 ccm-es géposztály (11 induló): 1. Kamrás Károly (Honvéd Petőfi SE) Honda, 2. Soóky Zsolt (Honvéd Petőfi SE) TM, 3. Horváth Pál (Surján SE) TM. Az országos bajnokság végeredménye: 1. Kamrás Károly (Honvéd Petőfi SE) Honda, 2. Soóky Zsolt (Hon­véd Petőfi SE) TM, 3. Horváth Pál (Surján SE) TM. Különleges TOTÓ-kombinációk A 36. heti tippajánlatunkat az első oszlopban ismer­tetjük. Számítógépünk ennek alapján készítette húsz­oszlopos kombinációját. 1. X 211 xx 2112x 11x21 12x11 2. X xx112 .11x11 2x211 xx112 3. X xx112 211 xx x1x21 1x1x2 4. 1 x2211 2121x 1x122 2x211 5. 1 x121x 2x1x1 12xx1 121 xx 6. 1 112xx x121x 1xx21 21x1x 7. X 1211 x x2112 2x121 112x2 8. X 11xx2 x112x 21x1x x2x11 9. X 1x2x1 x2x11 1x21 x 1xx12 10. 2 1x122 x1xx1 x2xx1 2x1x2 11. 2 112xx xx112 21x1x 21x1x 12. 1 x221x x212x 21x2x 1xx22 13. 1 112x1 12x21 1x211 x21x1 A TOTÓ-kombinációt a SOL-INFO Kft (Budapest) számítógépe készítette olvasóink számára. Pelikán János II. Alpok-Adria Marathon Egyhetes megpróbáltatás Szombattól kezdve egé­szen a következő hét vasár­napjáig a hosszútávú ver­senyzőké lesz Kaposvár és környéke, ahol a Törzsök SE Alpok-Adria Marathon elne­vezéssel nemzetközi terepfu­tóváltó, távhajtó, távlovagló és terepkerékpáros versenyt rendez. A rendezők a második alka­lommal kiírt egyhetes ver­senyre teljes erőbedobással készülnek. Mint Péter Attilától, a rendező Törzsök SE elnöké­től megtudtuk: a legfőbb céljuk az 1996-os Alpok-Adria Ma­rathon tökéletes lebonyolí­tása. A magyar állam 1100 éves fennállását ugyanis nagy lovasbemutatókkal és színvo­nalas versenyekkel szeretnék megünnepelni. Az idei zselici versenyre eddig már több mint 70 neve­zés érkezett, az erőpróba kezdetéig azonban várhatóan még tovább növekszik a résztvevők száma. A szerve­zők a legfőbb vonzerőnek a kétmillió forintos összdíjazást tartják. A viadal rangját emeli, hogy a távlovaglás (Hörnyéki Judit), a távhajtás (Kovács At­tila) és a terepkerékpáros (Dezső Sándot) kategóriák címvédői is rajthoz állnak. Sőt, a szupermaratonista Bogár János jelezte, hogy egyedül kívánja teljesíteni az öttagú fu­tócsapatoknak kijelölt 370 ki­lométeres távot. A szervezők szerint az már jó eredmény lesz, ha a ver­senyzők kétharmada teljesí­teni tudja a távot. A program szerint naponta 8 órakor lesz a futók rajtja. A fogathajtókat és a távlovasokat 9-kor, a női kerékpárosokat 11 -kor, a férfi „drótszamarasokat” pedig 11.30-kor indítják. Szeptem­ber 13-án és 16-án annyiban módosul a start időpontja, hogy a kerékpárosokat (férfiak 9 óra, nők 12 óra) percenként engedik útjukra, a futók (14 óra) pedig tömegrajt kereté­ben vágnak majd neki a napi távnak. „Fényes” siker Budapesten Az elmúlt hét végén Buda­pesten az Elektromos Latorca utcai sporttelepén rendezték meg a villamos ipari dolgozók országos amatőr asztalitenisz versenyét. A 50 fős mezőny­ben tizen képviselték a Déd- ászt. Közülük a siófoki Hűvös­völgyi Péter nagyszerűen sze­repelt és két páros-érmet is begyűjtött. Férfi párosban a pécsi Varjas Istvánnal a har­madik helyen végzett, ve­gyespárosban pedig a nagy- kanizsai Vastagnéval ezüstöt nyert. A FIFA „halottja” — Halott vagyok, a FIFA megölt engemet, az eltiltásom óta nem találom a helyemet — nyilatkozta többek között Di­ego Maradona, a 34 éves ar­gentin futball sztár, akit — mint ismeretes — dopping vétség miatt tiltottak el a játék­tól az amerikai világbajnoksá­gon. így folytatta: — amikor a vb-n kizártak, „levágták a lá­bamat”, most pedig a testem is az enyészeté. Csak egyet­len esetben találnék ma­gamra, ha megsemmisítenék a büntetésemet. Ötven százalék kedvezmény A jelek szerint eredménnyel járt Gallov RezsőOTSH állam­titkár hétfői látogatása Békési László pénzügyminiszternél. Konkrét Ígéretet kapott arra, hogy a sportolók és a termé­szetjárók a következő év ele­jétől ismét igénybe vehetik az ötvenszázalékos utazási ked­vezményt. Felülvizsgálják to­vábbá a szerencsejáték tör­vényt, és annak módozatát, hogy a szabadidő sport mellett miként lehetne az adóked­vezményeket a minőségi sportra is kiterjeszteni. Tanévnyitás a TF-en Nyilvános tanácsüléssel egybekötött tanévnyitót tartot­tak a budapesti Testnevelési Egyetemen. Tihanyi József az intézmény új rektora ismer­tette az ezredfordulóig szóló programot. Bizonyára sok kö­zépiskolást érdekel, hogy je­lentősen szeretnék növelni a hallgatói létszámot, de ennek a tárgyi és technikai feltételeit még meg kell teremteni. Veress előnye behozhatatlan Húsz sakkozó indult a ka­posvári sakk-villámverseny szeptemberi fordulóján. A győzelmet Kele János sze­rezte meg Kiglics István és Bárány Gyula előtt. Az össze­tettben vezető Veress Róbert negyedik lett, de ezzel a he­lyezéssel is behozhatatlan előnyre tett szert. A végered­mény: 1. Kele János 7 pont, 2. Kiglics István 6,5 pont, 3. Bá­rány Gyula 6,5 pont, 4. Veress Róbert 6 pont, 5. Bálint János 6 pont, 6. Kadlicskó József 5,5 pont. Áz összetett verseny él­csoportja: 1. Veress 56 pont, 2. Ferencz 22 pont, 3. Kele 19 pont, 4. Vass 10 pont, 5. Kad­licskó 10 pont, 6. Béres 9 pont. Magyaregresen a Patalom Labdarúgás Előkészületi labda­rúgó-mérkőzés: Magyareg­res-Priváthús SE-Patalom. Magyaregres, 16.30 óra. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom