Somogyi Hírlap, 1994. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-16 / 140. szám

1994. június 16., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — FIATALOK OLDALA 13 Névtelen Nulla névre hallgattak... Bemutatkozott az új magyar szupersztár Lemez és kazetta jelent meg — Sikeres koncertek a világkörüli úton Az elmúlt hét végén a Ba- laton-parti diszkókban mutat­kozott be Hevesi Tamás, aki várományosa az új magyar szupersztár rangnak. Most jelent meg lemeze és kazettája Ezt egy életen át játszani kell címmel, amely máris az országos lista élére került. Az új lemezén Hevesi Tamás átdolgozásában az LGT sikerszámait is hallhat­juk. Köztük az Embertelen dalt, a Szólj rám, ha hango­san énekelek címűt, a Min­denki másképp csinálja kez­detűt. A kilencvenes évek mo­dern hangzásával megszó­laló dalok újjászületésénél a Repülők két remek muzsi­kusa, Berkes-T-boy és Mi­chel bábáskodtak Presser Gábor irányításával. A köz­reműködők sorában megta­lálhatjuk Ferenczy Györgyöt, Dés Lászlót és Gőz Lászlót is. Különös pályát futott be Hevesi Tamás. Első zeneka­rát 1981-ben alapította, Névtelen Nulla névre hallgat­tak. Első lemeze 1986-ban je­lent meg Diadal címmel. 1988-ban turistaként Ausztrá­liába utazott, ahol aluljárók­ban, klubokban zenélt. A tu­ristaút nem tartott hosszú ideig, ám nem váratott sokáig a meghívás és a szerződés a kenguruk földjére. 1990-ben már világ körüli útra indult, sikeres koncerteket adott Dániában, Belgiumban, Ka­nadában, Malaysiában, Szingapúrban. 1992-ben tért haza — úgy tűnik: végleg. Az új lemezt az igényes BMG Ariola Hungary jelen­tette meg. Kábítószereket szedett túlzott mértékben? Felülvizsgálják Presley halotti bizonyítványát Vasco Smith: „Úgy tűnik, hogy a boncolás számos szabályát megsértették” Felülvizsgálják Elvis Pres­ley halotti bizonyítványát, amely szerint az énekes halá­lának oka szívbetegség volt... Sok éve hangzanak már el olyan vélemények, hogy Presley negyvenkét éves ko­rában nem kábítószer-túla­dagolás következtében vesz­tette életét. Diane Denton, a Tennessee állambeli egész­ségügyi hivatal szóvivője szerint a felülvizsgálat né­hány hónap múlva fejeződik be. A vizsgálat elrendelésének fő oka azonban az, hogy fényt akarnak deríteni Jerry Francisco, a memphisi bon­colóorvos működésére. Francisco ugyanis azt írta a halotti bizonyítványba, hogy Presley szívbántalom követ­keztében hunyt el. Több, bí­róság előtti tanúvallomás vi­szont arról szól, hogy Presley az orvosai által felírt kábító­szereket szedte túlzott mér­tékben... Ha a világhírű énekes ha­lotti bizonyítványa félreveze­tőnek bizonyul, Francisco ál­tal kiállított más halotti bizo­nyítványokat is felülvizsgál­nak. „Ezt az esetet azért vá­lasztottuk - mondta Vasco Smith, a vizsgálóbizottság elnöke -, mert úgy tűnik, hogy Elvis Presley ügyében a boncolás számos szabályát megsértették”. Presley 1977. augusztus 16-án halt meg memphisi la­kásán. Orvosát 1981-ben fölmentették a kábítószerek sorozatos felírásának vádja alól. Ládafiában őrzött múlt Szilvi szépséges babái — Hiúság és népviselet A szalagdísz jellegzetes ékessége volt a viseletnek Fotó: Kovács Tibor — A fejdísz rakott, a szok­nya jellegzetesen szalagos dí­szítésű volt, alatta fehér csip- kehímzéses alsószoknyát hordtak a törökkoppányi asz- szonyok. Pillét csak a me­nyecskék viseltek — sorolja a Koppány-völgyi falubeliek népviseletének jellegzetessé­geit Novák Szilvia, miközben finom kezével megigazítja a hasonmás öltözetű baba sza­lagos fejdíszét. A fiatal lány az önkormányzatnál az adóü­gyekkel és a magánvállalko­zókkal bajlódik, mellette sza­badidejében az 5000 kötetes könyvtárban várja a falu apra­ját, nagyját. S ha mindemellett akad egy kis ideje, énekel a nemrégiben újjászerveződött koppányi menyecskekórus­ban. És persze ott vannak a babák... Egyik szebb mint a másik. Három egész nap is be­letelik, amíg elkészíti a piciny asszonyságok népviseletes ruháit. — Itt élek, itt nőttem föl és nagyon tetszik nagyanyáink viselete, úgy gondoltam a ba­bák segítségével megőrzőm az utókornak — mondja. — Már csak egy néni él a falu­ban, aki ismeri a babakészítés módját. Tőle lestem el a mes­terséget. Együtt énekelünk a kórusban, aholis a többi asz- szonytárs „zsűrizte” az elsőt. Nagyon tetszett nekik, s úgy gondoltam: folytatom. Sajnos már csak pár darab van a láda­fiában az eredeti ruhákból, bár az is igaz, hogy ez valójában nem is Törökkoppányi népvi­selet, hanem kocsolai. Onnan vették át az asszonyok, mert az színesebb, díszesebb volt. Milyen volt az eredeti kop­pányi viselet? Szerényebb. A szoknyát fekete alapon ritkás virágszálak díszítették, az al­sószoknya nem volt ilyen bő, fekete volt a kötény, fehér hímzéses a blúz. Az ugyan­csak hímzett fekete kendő dí­sze hasonlatos volt a pilléhez, csak a „szárnya” nem vízszin­tesen, henem lefelé lógott, mint két kis fül. Ebből, az ere­detiből már csak a templom múzeumában őriznek egyet. A szelíd természetű, halk szavú Szilvi minden alkalmat megragad, hogy az asszo­nyokkal együtt énekelhessen. Az új kórustagok is kényesek arra, hogy a legkisebb darabig beszerezzék a ruhát, pedig 25 ezer forintot kell leperkálni a finom kelméből készült hol­mikra. Akinek nem jut rá, az kölcsön kér és ha apránként is, de kispórolja. Sajnos, a törökkopányi fiata­lok — Szilvin kívül — nem őr­zik a népviseleti hagyományt... Várnai Ágnes II. Latin-magyar rockfesztivál A Csigafröccs is fellép A II. latin-magyar rockfesz­tivált június 21-24. között ren­dezik meg Budapesten. A rendezvényen hat ország (Belgium, Portugália, Francia- ország, Olaszország, Svájc és a Zöldfoki Szigetek) nyolc együttese, valamint a magyar Csigafröccs, a Sexepil és a Trottel lép fel. Az eseménysorozatot a Fő­városi Önkormányzat és a résztvevő országok kulturális kormányzata finanszírozza. A fesztivál szervezői a Tilos az Á Klub és a francia és portugál központú kulturális egyesület, az LX Internacional. Banda Zoltán rejtvény rovata Az Á-G Electronic Kereskedelmi és Szolgáltató Bt ajándékával A június 2-án feladott rejt­vényünk helyes megfejtése: Andersen. A szerencsés nyertes ezúttal Horváth Csa- báné marcali olvasónk. Gratu­lálunk! Paul, a rekorder Paul McCartney több mint három évtizede az egyik leg­rangosabb személyisége a rockzene történetének. Re­korder a javából: minden idők legsikeresebb zeneszerzőié­ként tartják számon. Zeneileg és üzletileg a popvilág milliár­dosa, aki a családi életben is bizonyított. Boldog házasság­ban él immár 25 éve. Paul McCartney június 18-án lesz 52 éves. A Beatles, majd a Wings tagjaként ismerte meg a világ. Pályafutása során sok neves előadóval dolgozott együtt. A felsorolásból kima­radt a neve annak az együt­tesnek, amelyben az 50-es évek végén gitározott és éne­kelt. A helyes válaszok betűi megadják a megfejtést, Paul első zenekarának a nevét. 1. Mi a címe az első Beatles-film- nek, amelyet 1964. júliusában mutat­tak be a London Pavillon moziban egy királyi gálaesten? M/ Sárga tengeralattjáró Pl Segítség! Q/ Egy nehéz nap éjszakája 2. Milyen jelentős Beatles-ese- mény történt 1965. júniusában? E / koncertsorozat Sylvie Vartannal a párizsi Olympiá- ban 0/ a Help című film forga­tása a Bahama-szigeteken U/ bejelentik a Beatles-ta- gok lovaggá avatását 3. Melyik a leghosszabb Beat- les-felvétel (7 perc 15 másodperc)? A/ Hey Jude R/ She's Leaving Home W/ Ticket to Ride 4. Melyik szatirikus rockegyüttes­ben énekelt Paul öccse, Mike McGear néven? R/ Scaffold E / Arrival S/ Benthal 5. Paul első szerelmét Jane 4s- hernek hívták. Melyik duóban énekelt az említett színésznő testvére? (A duó legnagyobb slágere egy McCartney-szerzemény, a World Without Love) U Jan and Dean R/ Peter and Gordon Y/ Simon and Garfunkel 6. Paul és Linda McCartney ez év márciusában tartotta ezüstlakodal­mát. Mi a témája Linda nemrég meg­jelentetett The Sixties című albumá­nak? B/ egy boldog házasság tör­ténete Y/ a 60-as évek rockóriása­inak fotói H/ Beatles-dalok szöveg- és kottagyűjteménye 7. Miért került be Paul a Rekordok könyvébe? EJ a legtöbb slágerlistás dal szerzőjeként M/ Yesterday-t több mint 1300 előadó énekelte O/ a legtöbb lemezt megje­lentetett rocksztár 8. Melyik egyetem tiszteletbeli dok­torának választották 1988-ban? EJ Sussexi S / Oxfordi A/ Sheffieldi 9. Milyen címmel jelent meg tavaly a legutóbbi McCartney-album? TI Press to Play EJ Flowers in the Dirt N/ Off the Ground Megfejtéseket június 27-ig fogadunk el, eredményt pedig 30-án hirdetünk. Drogellenes rockopera Tegnap kezdődött Kapos­váron a nemzetközi kerékpá­ros iskola kupa országos dön­tője, amelynek egyik kísérő programjaként kábítószerelle­nes rockopera lesz a Szak- szervezetek Művelődési Há­zában. A DADA-program ke­retében rendezett műsor, amelyet szegedi középiskolás diákok mutatnak be, ma dél­után öt órakor kezdődik. Jacksonnak nincs nyugalma Michael Jacksonnak az em­lékezetes, nagy vihart kavart gyermekmegrontási ügye még le sem zárult, máris újabb bot- rányszagú perrel kell foglal­koznia ügyvédeinek. Michelle Flowers ugyanis azt állítja, hogy Michael Jackson — há­rom hónapos udvarlás, illetve egy „együttaludt” éjszaka kö­vetkezményeként — az ame­rikai fiatalasszony most tíz éves gyermekének az apja. Slágerlista Német: 1. Prince Ital Joe (United) 2. Mariah Carey (Without You) 3. Real 2 Real (I Like to Move it) 4. Lucilectric (Mädchen) 5. Marusha (Somewhere over the...) 6. Magic Affair (Give me All Your Love) 7. B. Springsteen (Streets of...) 8. Maxx (No More — / Can't stand it) 9. 2 Unlimited (The Real Thing) 10. Ace of Base (Don't Turn Around) Angol: 1. Manchester UTD (Come on You...) 2. Wet Wet Wet (Love is All Around) 3. East 17 (Around the World) 4. Stiltskin (Inside) 5. Maxx (Get-A-Way) 6. 2 Unlimited (The Real Thing) 7. CJ Lewis (Sweets For my Sweet) 8. Bad Boys Inc (More to This) 9. The Prodigy (No Good) 10. Eternal (Just a Step From Heaven) Amerikai: 1. AII-4-One (I Swear) 2. Madonna (I II Remember) 3. Ace of Base (The Sign) 4. Enigma (Return to Innocence) 5. Prince (The Most Beutiful Girl...) 6. Big Mountain (Baby I Love Your Way) 7. Ace of Base (Don't Turn Around) 8. Warren G. and Nate Dogg (Regulate) 9. T. Braxton (You Mean the World to Me) 10. Aaiyah (Back and Forth) Arany CD a Pet Shop Boystól A Pet Shop Boys dalaival már beírta magát a rock-törté­nelem könyvébe. Most való­színű új trendet indított a show-biznisz világában. Eddig nem volt divat, hogy az elő­adók kitüntetéseik átvételekor egyúttal egyik rajongójukat is megjutalmazzák. A Pet Shop Boys megtette — olvasható a Popcornban. Chris Lowe és Neil Tennant az I Woudn't Normally Do This Kind Of Thing című új kislemezük sike­rét megosztották a rajongóikkal is. A Popcorn szerkesztősége játékot szervezett az együttes Go West című dalával kapcso­latban, s a nyertes egy arany CD-t vehetett át az együttestől.

Next

/
Oldalképek
Tartalom