Somogyi Hírlap, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-03 / 256. szám

1993. november 3., szerda SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 9 LABDARÚGÓ MAGYAR KUPA A legjobb tizenhat között a Siófoki Bányász Salgótarjáni BTC-Siófoki Bányász 1-3 (0-1) Szombaton negyedszer A somogyi sport szabadegyeteme Kaposváron Újabb három előadás a tanítóképző főiskolán Salgótarján, 1500 néző. V.: Bede (Herbály, Tompos). SBTC: Oláh T. - Váradi, Sági, Gyetvai, llomann, Né­meth (Csőke a 64. p.), Rósa, Oláh B. (Palaticzky a 87. p.), Stark, Horváth, Novák. Edző: B. Kovács Zoltán. Siófok: Bíró - Keszeg, Bimbó, Olajos, Molnár, Ko­vács, Varsányi (Tóth a 61. p.), Barna, Király (Csák a 71. p.), Hausner, Pervusin. Edző: Pusztai László. 30. perc: A Homanntól ka­pott ajándéklabdát Pervusin 10 méterről a léc alá vágta. 0-1. 52. perc: Hausner középen kilépett a védők közül, és ele­gánsan a hálóba emelte a labdát. 0-2. 56. perc: Stark 22 méterről nagy erővel bombázta a lab­dát a jobb felső sarokba. 1-2. 63. perc: Egy legurított sza­badrúgás után Tóth 18 méter­ről a kapu bal oldalába csa­varta a labdát. 1-3. Meglepetésre a szebb na­pokat látott, most azonban csupán az NB lll-ban vitéz­kedő SBTC ragadta kezébe a karmesteri pálcát. A bátor ha­zai támadások nyomán a ké- nyelmeskedő siófokiak véde­kezésre kényszerültek. Egy durva védelmi hibát követően mégis a Balaton-partiak jutot­tak vezetéshez. Szünet után ismét ostro­molni kezdett a hazai legény­ség. Meg is volt az esélyük az egyenlítéshez, az 50. percben azonban Horváth a kapu tor­kából se tudott a hálóba ta­lálni. Aztán ahogy ilyenkor lenni szokott, a siófokiak azonnal kiszabták a „méltó” büntetést az elszalasztott le­hetőségért. A házigazdák ek­kor se adták fel, Stark re­mekbe szabott gólja után is­mét nyílt lett a küzdelem. A ru­tinosabb vendégek azonban egy pontrúgásból újabb gólt szereztek, és a hátra levő idő­ben már biztosan tartották az eredményt. Jók: Stark, Rósa, illetve Bimbó, Olajos, Kovács. B. Kovács Zoltán: — Úgy ér­zem, egyenrangú ellenfele vol­tunk az élvonalbeli csapatnak. Pusztai László: — Közel se nyújtottunk NB l-es csapathoz méltó teljesítményt. Ha ellenfe­lünk kicsit bátrabb, nagy gond­jaink lehettek volna. Balás Róbert Immár negyedik alkalom­mal randevúznak Kaposváron a megye testnevelői, edzői és sportvezetői. A kaposvári taní­tóképző főiskola előadóter­mében szombaton folytatódik a somogyi sport szabadegye­teme címen ismert elő­adás-sorozat. Az újabb három előadás mindegyike időszerű témát ölel fel és méltán tarthat számot érdeklődésre. A Ma­gyar Testnevelési Egyetemről érkeznek neves előadók. „ Táplálkozás-teljesítmény- dopping”. Erről tartja előadá­sát dr. Frenkl Róbert tanszék­vezető tanár. Dr. Csider Tibor nyugalmazott docens a masz- százs korszerű változatainak ismertetését választotta té­mául. Dr. Nagykáldi Csaba tudományos főmunkatárs pe­dig az edzők kezében levő tel­jesítményfokozó pszichológiai módszerekkel kívánja megis­mertetni a hallgatóságot. Az első előadás 9 órakor kezdődik. A megyei testneve­lési és sporthivatalban el­mondták, hogy mindenkit szí­vesen látnak azok közül is, akik nem kaptak külön meghí­vót. Ma a Sopron ellen Márton József felmentését kérte Pécsre került a KO-TO Henger Kupa Jelenet a döntő mérkőzésről. Sötét mezben a Henger játé­kosai Fotó: Lang Róbert Ma a legjobb tizenhat közé jutásért a másik állva maradt somogyi résztvevő is pályára lép. A Rákóczi FC a szomba­ton vaskos meglepetést okozó, a siófokiakat lehen­gerlő EMDSZ Sopront LC-t látja vendégül. A két csapat az előző NB ll-es bajnokság nyi­tányán találkozott Kaposvá­ron, és akkor a Rákóczi 2-0-ra verte a soproniakat. Igaz, az­óta nagyot változott a világ. A Sopron felfelé, a Rákóczi le­felé vette az útját. A vendégek jól szerepelnek eddig az élvo­nalban, a Siófokkal azonos pontszámmal a kilencedik he­lyen tanyáznak. Mondanunk sem kell, hogy a mai mérkő­zésnek is ők az esélyesei, de hát a futball kiszámíthatatlan. Déli csoport A 12. forduló eredményei: Kadarkút-Kaposszerdahely 1-1, Tarany-Lábod 2-0, Bé- lavár-lnke 6-1, Berzence- Gyékényes 5-1, Somogy- szob-Vízvár 1-1, Somogytar- nóca-Kastélyosdombó 3-1. (A Somogyudvarhely-Ho- mokszentgyörgy mérkőzést november 14-én játsszák.) Az élcsoport állása: 1. Ber- zence 17 pont, 2. Kadarkút 17., 3. Kaposszerdahely 16 p. A Rákóczi nem éppen ked­vező előjelekkel várja a talál­kozót. A Bóly elleni döntetlen, majd még inkább a vasárnapi sereghajtó Fonyód otthoná­ban elszenvedett vereség Márton Józsefet arra kész­tette, hogy felmentését kérje. Mint Stier István klubelnök el­mondta, az edző kérést tudo­másul vették és mentesítették a további munkavégzéstől. A mai kupamérkőzésen már a csapat egykori kapuvédője, Horváth Lajos ül a kispadon, igaz ideiglenes jelleggel. Az ő megbízatása ugyanis csak az őszi idény végéig szól. A mai kupamérkőzést is a Textiles pályán rendezik meg 12.30 órai kezdettel. — J — Északi csoport A 12. forduló eredményei: Mernye-Balatonszabadi 2-1, Balatonendréd-Öreg- lak 3-1, Patalom-Zamárdi 2-0, Zimány-Nágocs 1-3, Horvátkút-Balatoni Vasas 10-1, Andocs-Táska 4-0, Somogyvár-Balatonberény 2-1. Az élcsoport állása: 1. Pata­lom 21 pont, 2. Balatonberény 15 pont, 3. Balatonendréd 15 pont. Kaposváron a Munkácsy Mihály Gimnázium tornacsar­nokában első alkalommal rendezték meg a KO-TO Hen­ger Kupa kosárlabdatornát. A részt vevő hat csapat az első napon két hármas csoportban mérkőzött egymással, majd a következő napon a helyosztó­kat játszották. A döntőben a pécsi orvosegészségügyiek biztosan nyertek a rendező Henger KK ellen. A csoportmérkőzések eredményei: A-csoport: Pécsi OEÜ-Oá- zis-Triton KK 90-54 (46-24), Soproni Unicum-Oázis Triton KK 53-46 (27-28), Pécsi OEÜ-Soproni Unicum 55-35 (34-24). B-csoport: Henger KK- Munkácsy BK 92-65 (40-38), Munkácsy BK-Barcsi SC 80- 76 (39-36, 68-68), Henger KK-Barcsi SC 79-57 (34-24). Az ötödik helyért: Oázis-Triton-Barcsi SC 86-74 (49-42) Legjobb dobók: Heffer (26), Fülöp (17/9), Fonai Z. (16), il­letve Rónoki (20), Kiss (20). A harmadik helyért: Soproni Unicum- Munkácsy BK 72-65 (33-30) Legjobb dobók: Taschner (25), Bokor (21), illetve Varga (17), Sziget (17/9). A döntőben: Pécsi OEÜ-Henger KK 75-47 (39-28) Pécsi OEÜ: Baráth (12), Lantos (7), Nyirati (4), dr. Mol­nár P. (15/9), dr. Molnár D. (8/6). Csere: Téczeli (-), dr. Gyulai (-), Hetényi (3), dr. Glöckner (4), Bernáth (19/3), Kosa (2). Henger KK: Radics (9/3), Madarász (3), Győrfi (4), Ha­lász L. (12), Gosztonyi I. (4). Csere: Harangozó (4), Ihász (3/3), Márton (-). A torna végeredménye: 1. Pécsi Orvosegészségügyi SK, 2. Kaposvári Henger KK, 3. Soproni Unicum, 4. Munkácsy Baráti Kör, 5. Oázis-Triton KK, 6. Barcsi SC. A torna legtöbb pontját Gá- losi Ferenc (Munkácsy BK) dobta, 74 pontot. A legtechni­kásabb játékosnak Fonai Zol­tánt (Oázis-Triton KK) válasz­tották. Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Különleges TOTÓ-kombinációk A 45. heti tippajánlatunkat az első oszlopban ismertet­jük. Számítógépünk ennek alapján készítette húszoszlo­pos kombinációját. 1. 2 111x2 x12x1 1x1x1 12x11 2. 2 xx112 11x11 2x211 xx112 3. 1 xx112 211 xx x1x21 1x1x2 4. X X2211 2121x 1x122 2x211 5. 1 x121x 2x1x1 12xx1 121 xx 6. 1 112xx x121x 1xx21 21x1x 7. 2 1211 x x2112 2x121 112x2 8. 1 11xx2 x112x 21x1x x2x11 9. 1 1x2x1 x2x11 1x21 x 1xx12 10. 1 1x122 x1xx1 x2xx1 2x1x2 11. 1 112xx xx112 21x1x 21x1x 12. 1 x211x x211x 21x1x 1xx22 13. X 21x2x 22xx1 2x21 x x212x A TOTÓ-kombinációt a SOL-INFO Kft (Budapest) számítógépe készítette olvasóink számára. Pelikán János Boris Becker kapitány lesz? Játékosként egyelőre nem tervezi visszatértét a német tenisz Davis Kupa-csapatba Boris Becker, hanem egészen más terveket forgat fejében, nagyobb csúcsokra tör. A háromszoros wimbledoni bajnok a francia L'Equipe-nek adott nyilatkozatában el­mondta, hogy jelen pillanat­ban nem foglalkozik a vissza­térés gondolatával, a márciusi első fordulóig azonban még hosszú az idő, máshogy is dönthet. Úgy véli, hogy a csa­patnak egy teljesen más mó­don is segítséget tud nyújtani. Esetleg kapitányként. — Az még nem biztos, hogy már 1994-ben kapitány len­nék, de 1995 vagy 1996 már elképzelhetőnek tűnik. Új kihí­vás lenne számomra ez a poszt — mondta Becker. Pályázat Megfelelő személyi feltételekkel és gépkocsiparkkal rendelkező leinformálható vállalkozókat keresünk a SOMOGYI HÍRLAP napi szállítására a pécsi nyomdától megyénk városaiba Megállapodást a legjobb feltételeket kínáló vállalkozóval kötünk Érdeklődni lehet személyesen Kaposváron, Kontrássy u. 21a alatt vagy telefonon a 82/310-302 számon Jelentkezési határidő: 1993. november 15. Somogy nyerte a mozgósítási versenyt Már többször is írtunk la­punkban a Magyar Árutőzsde Kupa felmenő rendszerű kis­pályás labdarúgótornáról. (A két győztes csapat játékosai a nyáron Amerikába utazhatnak a labdarúgó-világbajnok­ságra.) Mint Szántó Lászlótól, a Somogy Megyei Testneve­lési és Sporthivatal tanácsosá­tól, az országos szervezőbi­zottság tagjától megtudtuk, a napokban elkészült a mozgó­sítási verseny végeredménye. Ezt Somogy nyerte, meg­előzve Budapestet és Pest megyét. Ugyancsak idevágó hír, hogy az egyik területi dön­tőnek, illetve az országos finá­lénak Somogy lesz a házigaz­dája: ez utóbbit május 6-án, 7-én és 8-án rendezik meg Si­ófokon a Küszhegyi úti sport- centrumban. Két taszári tájfutóarany Szombaton a Mecsekben, Patacson rendezték meg a Wolf József tájfutó-emlékver­senyt. A mintegy 120 induló között ott voltak a Taszári Honvéd-Egyetértés SE ver­senyzői is; az N 21 B kategó­riában Szabados Magdolna második, az F 45 B-ben pedig Marton Péter első, míg Huszár Endre harmadik lett. Másnap Pécs mellett, Vízfő térségé­ben gyűltek össze ismét a táj­futók, ahol az Igaz Béla em­lékversenyen álltak rajthoz. Itt az N 21 B-ben Szabados Magdolna negyedik lett, Mar­ton Péter pedig — ezúttal az F 50 B kategóriában — újabb aranyérmet szerzett. Csurgói sikerek Gyékényesen A hét végén rendezték meg Gyékényesen a hagyományos Kavics Kupa II. és III. korcso­portos fiú kézilabdatornát. A II. korcsoportosoknál a három csapat közül a csurgói Eötvös iskola lett az első a nagyatádi 2. sz. iskola és a házigazda Gyékényes előtt. A III. korcso­portosoknál a végső sorrend: 1. Csurgó, Eötvös iskola, 2. Gyékényes (a döntőben 17- 16), 3. Nagyatád, 2. sz. isk., 4. Zalaegerszegi ÁMK, 5. Mar­cali, Mikszáth isk., 6. Segesd. Kézilabda NB II Csurgó-Simontornya 23-19 (13-9) Csurgó-Konzol: Horváth Á. — Szabó G. (5), Bőzsöny (11), Simon B. (2), Balogh P. (2), Basics (1), Kepler (1). Csere: Markos (1), Bogdán /., Pres its, Nyilasi O., Nyilasi B. Edző: Cseh István. Az őszi idény leggyengébb teljesítményével rukkolt elő hazai pályán a Csurgó-Konzol csapata. A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy a gyenge já­ték ellenére nem veszítette el veretlenségét az együttes. Labdarúgó NB I Kispest-Honvéd-Vasas SC 2-1 (1-1) Budapest, Fáy utca, 3000 néző. V.: Hartmann. Gólszerzők: Csehi (22. p., 11-esből), Orosz (80. p.), il­letve Claude (23. p.). A bajnokság állása: 1. Ferencváros 12 8 3 1 25- 9 19 2. Vác FC-Samsung 12 7 4 1 22-13 18 3. Debreceni VSC 12 8 13 19-12 17 4. Békéscsabai EFC 12 7 2 3 29-12 16 5. Kispest-Honvéd 12 6 3 3 28-14 15 6. Csepel-Kordax 12 5 3 4 16-25 13 7. Rába ET0 12 4 4 4 16-13 12 8. Videoton-Waltham12 3 5 4 14-16 11 9. EMDSZ Sopron LC12 3 4 5 19-20 10 12 4 2 6 12-14 10 12 3 4 5 14-21 10 12 4 1 7 17-20 9 12 2 5 5 11-21 9 12 2 5 5 11-23 9 12 2 3 7 13-21 7 12 1 5 6 13-25 7 10. Újpesti TE 11. Siófoki Bányász 12. Vasas SC 13. PMSC-Fordan 14. BVSC-Dreher 15. Haladás VSE 16. MTK

Next

/
Oldalképek
Tartalom