Somogyi Hírlap, 1993. július (4. évfolyam, 151-176. szám)

1993-07-21 / 168. szám

1993. július 21., szerda SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 9 Megszűnt a Somogy SC Tíz nap haladék új egyesület megalakítására Fábián Szabolcs a középmezőnyben Hétfői számunkban már beszámoltunk arról, hogy a magyarok milyen sikeresen szerepeltek a spanyolországi Banyolesben rendezett ifjú­sági és junior triatlon Eu- rópa-bajnokságon. Az EB-n ott volt Fábián Szabolcs, a kaposvári Tura-tours tehet­séges sportolója is, aki az if­júságiaknál (0,75 km úszás — 20 km kerékpározás — 5 km futás) 1,08:10-es idejével a középmezőnyben, a 28. he­lyen zárta a versenyt. Négy kaposvári teniszérem A napokban Keszthelyen rendezték meg a hagyomá­nyos Helikon Kupa korosztá­lyos teniszversenyt; ezen részt vettek a Kaposvári TC versenyzői is, akik négy éremmel térhettek haza. A serdülők között Gyenesei Ist­ván szerezte meg az első he­lyet, míg az újoncoknál Tóth Krisztián második, Szabados Zoltán pedig harmadik lett. A 10 éven aluliaknál Pákái Norbert szintén a harmadik helyet szerezte meg. Mai sportműsor Motokrossz Schell szuperkrossz orszá­gos bajnokság, egyben nem­zetközi verseny — második forduló. Balatonszemes, krósszpá- lya. Verseny: 17 órától. Kate­góriák: nemzetközi, junior, 80 ccm. Tegnapi lapunkban már beszámoltunk arról, hogy rendkívüli közgyűlést tartott a Kaposvári Somogy SC. Az egyesület jövője volt a napi­rend témája. Sajnos, beiga­zolódott az, amire számítani lehetett: a közgyűlés ki­mondta a Somogy SC jog­utód nélküli megszűnését. Sipos Attilától, az egyesület ügyvezető elnökétől érdeklőd­tünk a zártkörű közgyűlésen történtekről. — Az mindenki előtt ismert, hogy milyen körülmények kö­zött játszottuk végig az előző bajnokságot — kezdte az ügyvezető. — Szinte mindig anyagi gondjaink voltak, a já­tékosok rendre késve kapták meg fizetésüket, a júniusi bért pedig még mindig nem tudtuk számukra kiutalni. Mindezek ellenére sikerült megvéde­nünk a tavaly kivívott bajnoki címet. A jó eredményhez azonban nem sikerült egy je­lentős szponzort találni, amely a költségeink jelentős részét fedezni tudná. Adósságaink közben egyre nőttek, a társa­dalombiztosítás és az Apeh felé. Bár a múlt év végéig ösz- szegyűlt adótartozást a kor­mány elengedte, a hiány így sem kevés. A kassza jelenleg is üres, ezért felelőtlenség lenne ilyen körülmények kö­zött nekivágni a következő idénynek. A felkészülés a jövő héten kezdődött volna, de eb­ben a helyzetben semmit nem tudtunk ígérni a játékosoknak. Bármilyen fájó is, ki kellett mondanunk az egyesület megszűnését. — Néhány más egyesület is megszűnt az országban, hogy aztán néhány nap után új néven megalakuljon. így lesz ez most is? — Nagyon örülnénk neki, ha így lenne, de erre pillanat­nyilag semmi esélyt nem lá­tok. Hiányzik a már említett szponzori háttér. — Mennyi pénz kellene a következő évi szerepléshez? — Húszmillió forintra lenne szükségünk az előzetes szá­mítások szerint. Kedvező a BEK-sorsolás, ennek ismere­tében akár három fordulót is játszhatnánk. A város évi hatmillió forintjához a kisebb szponzorok eddig négymilliót tudtak hozzátenni. Tízmillió azonban hiányzik, és a város ez évi támogatása is elfogyott már. A megyétől, sajnos, szinte semmit sem kaptunk. Még a legutóbbi napokban is tárgyaltunk a lehetséges tá­mogatókkal, megállapodni azonban nem sikerült. — Eszerint végleges már, hogy a röplabda NB I mező­nye szegényebb lesz a két­szeres magyar bajnokkal? — Ha valaki gyorsan nem segít, akkor igen. A szövetség­től jövő péntekig kaptunk hala­dékot, hogy egy esetlegesen megalakuló új csapatként be­nevezhessünk a bajnokságba. ♦ A döntést megismerve kí­váncsiak voltunk a város és a megye, valamint a csapat edzőjének véleményére is: Szabados Péter, Kaposvár polgármestere: — Az egyesület megszűné­séről ez idáig csak a sajtóból származó információim van­nak, de a Somogy SC problé­mái eddig sem voltak szá­momra ismeretlenek. Úgy ér­zem, a klubnak valóban nem volt más lehetősége, mint a megszűnés. Nagyon sajnál­nám, ha ezzel Kaposvár ve­zető szerepe is megszűnne a röplabdasportban. Most a leg­fontosabb, hogy egy új egye­sület alakuljon, ami tiszta lap­pal indul, adósságok nélkül működik. Ebben a város min­den tőle telhető támogatást megad a csapatnak, mint ahogy ezt eddig is tette. A kö­vetkező napokban tájékozó­dunk, mi lehet a megoldás a jelen helyzetben. Horváth Gábor, a megyei sportbizottság elnöke: — Sajnos, a megyei sport- bizottság összes pénze (16 millió forint) sem lenne elég a röplabdacsapat működteté­sére. Mi csak néhány kisebb problémát tudunk megoldani. A bizottság a közgyűlés által biztosított keretből ezt már nem tudja felválllani. Demeter György, a csapat edzője meglepetten nyilatko­zik: — Most érkeztem vissza a nyári szabadságomról, telje­sen váratlanul ért a hír. Ebben a pillanatban még nem tudom, mihez kezdjek, mit csináljak. — Kele — Birkózó ifjúsági EB Gordon Péter ötödik Az ausztriai Götzisben ren­dezték meg az ifjúsági fiú sza­badfogású birkózó EB-t és ju­nior leány VB-t. Az ifi Eu- rópa-bajnokságon rekordme­zőny jött össze: 31 ország 181 versenyzője lépett szőnyegre. A magyar válogatottban sze­repelt Gordon Péter, a Kapos­vári Sportiskola kiválósága; Benkő László edző tanítványa végül az ötödik helyet sze­rezte meg. A kaposvári birkózó az 58 kg-osok súlycsoportjában (22 induló) volt érdekelt, s nagyon jól kezdett: a legjobb 16 közé jutásért az osztrák Fucha Pat- rickot tussal verte, majd a kö­vetkező fordulóban a moldá­viai Concar Vasilit győzte le 3- 0-ra egy nagyon jó, kemény mérkőzésen. Sajnos, ez a ta­lálkozó sokat kivett Gordon­ból, s így a legjobb négy közé jutásért nem a legfrissebben lépett szőnyegre az azerbaj­dzsán Gadljev Rovchan ellen. A dolgot csak nehezítette, hogy egy olyan makedón bí­rópáros vezette a mérkőzést, akik — hogy finoman fogal­mazzunk — nem zárták a szí­vükbe Gordont. Hiába csinálta ellenfelén a pontokat a kapos­vári birkózó, azt rendre azer­bajdzsán ellenfelének ítélték, aki így 6-4-re nyert. A bíróket­tősről még annyit, hogy ezen az Európa-bajnokságon ez volt az utolsó mérkőzésük, utána ugyanis — nagyon is érthetően — már nem foglal­koztatták őket. Gordon ezután Gordon Péter a vigaszágon 5-3 arányban vereséget szenvedett a német Gündling Jens ellen, s így az ötödik helyért léphetett sző­nyegre. Ezen a mérkőzésen viszont magabiztosan, 6-2-re legyőzte a görög Kessanidis Konstantint, s így ötödik lett. A magyar válogatott egyébként egy negyedik és három ötödik hellyel zárt Götzisben az ifjú­sági szabadfogású birkózó Európa-bajnokságon. Pihenésre mindenesetre nincs sok idő, hiszen dr. He­gedűs Csaba és Németh Sán­dor — további fejlődése érde­kében — meghívta Gordont a felnőtt világbajnokságra ké­szülő magyar válogatott ke­retbe. Marcali körzeti labdarúgó­bajnokság A 21. forduló eredményei: Horvátkút-Mesztegnyő 5-2, Vitya-Somogyvámos 2-0, Nemesvid-Böhönye 2-0, Ba- latonújlak-Somogyszentpál 4-2, Balatonfenyves-Tap- sony 5-1, Ordacsehi-Buzsák 3-2. Az utolsó, 22. forduló ered­ményei: Mesztegnyő-Bala- tonboglár 2-2, Buzsák-Vitya 1-0, Tapsony-Balatonújlak 3-0, Nemesvid-Ordacsehi 1-0, Böhönye-Somogy- szentpál 7-0, Somogyvá- mos-balatonfenyves 0-4. A felnőtt bajnokság végeredménye 1. Horvátkút 2. Balatonboglár 3. Mesztegnyő 4. Böhönye 5. Buzsák 6. Vitya 7. Tapsony 8. Somogyvámos 9. Nemesvid 10. Balatonújlak 18 14 1 3 51-20 29 18 10 7 1 48-15 27 18 8 6 4 34-20 22 18 7 6 5 31-23 20 18 6 6 6 25-19 18 18 6 4 8 20-30 16 18 7 1 10 26-40 15 18 4 6 8 18-31 14 18 4 3 11 20-48 11 18 2 4 12 14-39 8 Megjegyzés: a tavasszal megszüntetett körzeti II. osztályú bajnokságból be­sorolt Balatonfenyves, Or­dacsehi és Somogyszentpál mérkőzéseinek eredményei nem számítanak bele a baj­nokság végeredményébe. Az ifjúsági bajnokság végeredménye: 1. Balatonboglár 18 17 - 1 77-14 34 2. Mesztegnyő 18 11 2 5 63-33 24 3. Vitya 18 11 1 6 78-29 23 4. Böhönye 18 10 1 7 54-32 21 5. Buzsák 18 10 - 8 64-40 20 6. Somogyvámos 18 8 3 7 48-41 19 7. Nemesvid 18 7 2 9 33-67 16 8. Horvátkút 18 6 1 11 35-56 11 9. Tapsony 18 3 - 15 16-85 6 10. Balatonújlak 18 2 - 16 21-92 4 Megjegyzés: a Tapsony csapatától két büntetőpont levonva. LÁBTENISZ OB, SIÓFOK FORMA-1 MAGYAR NAGYDÍJ „Elvérzett” az Európa-bajnok Suzukit nyerhetnek a nézők Néhány étteremben engedményes étkezés Csak a helyszín volt új — a Küszhegyi úti sportcentrum —, minden más a jól megszo­kott módon alakult. Szomba­ton és vasárnap került sor a hagyományos nemzetközi láb- tenisz-bajnokságra Siófokon. A mezőny régi ismerősként köszöntötte egymást, a szín­vonal pedig szokásosan ma­gas volt — márcsak azért is, mert a legjobb mágyarok Eu­rópa elitjéhez tartoznak. Ezt mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a napokban Romániá­ban egyéni Európa-bajnoki címet szerzett Farkas János a legjobb négy közé sem tudta beverekedni magát. Ez egy­ben az idei siófoki torna első számú szenzációja is volt (némi vigaszt jelenthetett Far­kas számára, hogy végül ta­nítványa, Korányi András sze­rezte meg az első helyet). A nemzetközi lábtenisz-baj- nokság végeredménye. Egyéni verseny: 1. Korányi András (Kaposvár), 2. Cale- anu (Románia), 3. Márkus L. (Budapest). Amatőr párosok: 1. Hor­váth L., Nagy N. (Pécs), 2. Bállá, Fehér (Szolnok), 3. Né­meth, Szigeti (Szolnok). Abszolút páros: 1. Vadász, Tatár (Balatonakarattya), 2. Dárdai, Márkus (Budapest), 3. Novák, Ignácz (Budapest). 45 éven felüliek: 1. Ignácz, Novák (Szolnok), 2. Névery, Gál (Vác), 3. Újvári (Buda­pest), Szilágyi (Balatonbog­lár). — Fónai — Tulajdonképpen csak annyi bizonyos, hogy a Forma-1 -es autós gyorsasági világbajnok­ság 11. futamát, a Magyar Nagydíjat augusztus harmadik vasárnapjára, 15-ére írták ki. Egyébként rengeteg a kérdő­jel a versennyel kapcsolatban, hiszen a Nemzetközi Autó­sport Szövetség (FISA) tech­nikai bizottsága és a csapatok között komoly vita robbant ki a kocsik kerékfelfüggesztését, meghajtását és a felhasznált üzemanyagot illetően. Egye­lőre nem tudni, milyen reakciót váltanak ki az elmúlt héten meghozott tiltó rendelkezé­sek, de több versenyistálló máris jelezte: nem ért egyet a döntéssel. Ezekről is szó esett azon a sajtótájékoztatón, ame­lyet a hazai szervezők tartot­tak tegnap délelőtt a Várkert Casinóban. Nádasdi János, a Magyar Autó- és Motorsport Szövet­ség főtitkára, a szervezőbi­zottság elnöke elmondta, a napokban véglegesítették a Vili. Marlboro Magyar Nagydíj programját. Eszerint a 77 kö­rös Forma-1-es vb-futam mel­lett csak egy „betétviadalt” rendeznek, a Porsche Kupát. Enyedi Nagy Mihály, az Ibusz Rt Forma-1 Igazgató­ságának vezetője az újságírók kérdéseire válaszolva emlí­tette meg, hogy 255 ezer je­gyet bocsátottak ki. A terve­zett bevétel 500-520 millió fo­rintra rúg, eddig elővételben mintegy 35 millió forintért vál­tottak belépőt az érdeklődők. Legjobban az állóhelyre érvé­nyes és az úgynevezett zöld szektorba szóló bérletek fogy­tak. A szervezők ezúttal jelentet­ték be, hogy a jegytulajdono­sok a pénteki és a szombati edzésnapon, valamint a va­sárnapi versenynapon nyere­ménysorsoláson vesznek részt: a Magyar Suzuki Rt jó­voltából 14 Suzuki személy- gépkocsi (10 Swift és 4 Se­dan) talál gazdára, 4-4-6 napi megoszlásban. Ugyancsak nem árt tudni, hogy a belépők birtokában ingyenesen lehet használni a fővárosi tömeg- közlekedési eszközöket. A MÁV 50 százalékos kedvez­ményt biztosít, s néhány fővá­rosi, szentendrei étteremben is engedményes áron lehet étkezni. Különleges TOTÓ-kombinációk A 29. heti tippajánlatunkat az első oszlopban ismertet­jük. Számítógépünk ennek alapján készítette húszoszlo­pos kombinációját. 1. 1 111x2 x12x1 1x1x1 12x11 2. 1 xx112 11x11 2x211 xx112 3. 2 xx112 211 xx x1x21 1x1x2 4. 1 X2211 2121x 1x122 2x211 5. 1 x121x 2x1x1 12xx1 121 xx 6. 1 112xx x121x 1xx21 21x1x 7. 1 1211 x x2112 2x121 112x2 8. 1 11xx2 x112x 21x1x x2x11 9. 1 1x2x1 x2x11 1x21 x 1xx12 10. 1 1x122 x1xx1 x2xx1 2x1x2 11. 1 112x1 xx112 21x1x 21x1x 12. 1 x2112 x2112 2121x 11x22 13. 1 21x2x 22xx1 2x21 x x212x A TOTÓ-kombinációt a SOL-INFO Kft (Budapest) számítógépe készítette olvasóink számára. Pelikán János Kettesfogatok Szántódon Öt ország kettesfogathajtói mérik össze a tudásukat a hét végén azon a hagyományos nemzetközi viadalon, ame­lyet immár nyolcadik alkalommal rendeznek meg július 23-a és 25-e között Szántódpusztán. A magyar versenyzők szempontjából azért is kiemelkedő jelentőségű a háromna­pos balatoni sportesemény, mert egyben ez jelenti az utolsó kvalifikációs állomást az októberben sorra kerülő vi­lágbajnokság előtt. A viadal szervezői tegnap a Lugas étteremben tartottak sajtótájékoztatót. Borka Jó­zsef, a verseny rendezője el­mondta: a nemzetközi ver­seny rangját különösen emeli, hogy a magyar hajtők a VB-részvételért is küzdenek. Ami az indulók létszámát illeti; a 18 honi fogathajtó mellett 12 külföldi kettesfogat próbál sze­rencsét Ausztriából, Románi­ából, Szlovákiából és a Cseh Köztársaságból. A komoly ne­hézségű pálya kialakításától a legfelkészültebb fogat győ­zelmét várják a rendezők. A versenyzők képviseletében megjelent Kecskeméti László, Lázár Vilmos és Nagy Sándor — akik egyaránt jó eséllyel pá­lyáznak a VB-kiküldetésre — rövid beszámolót tartottak ar­ról, hogy milyen is „belülről” az ilyen versenyek hangulata. Nagy Sándor kiemelte: a szántódpusztai pálya akadá­lyai között az úgynevezett erővesztő szakaszok is rend­kívül nehezek, ezért izgalmas és változatos versenyre van kilátás. A szántódpusztai Pannon Kupa nemzetközi kettesfogat- hajtóverseny részletes prog­ramja. Péntek: 10 órától díjhajtás. Szombat: 10 órától akadály­hajtás I. Vasárnap: 14 órától akadályhajtás II., 16 órakor ünnepélyes eredményhirde­tés. Öt ország versenyzői a Pannon Kupáért .....................................................'

Next

/
Oldalképek
Tartalom