Somogyi Hírlap, 1993. július (4. évfolyam, 151-176. szám)

1993-07-09 / 158. szám

1993. július 9., péntek SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 7 Tíz kiszemelt az Újpesti TE-nél Két klub is verseng az NB lll-ba „visszacsúszott” Tata­bánya olimpiai válogatott játé­kosáért, Lázár Szilveszterért. A Győri Rába ETO FC vezetői több nyilatkozatukban már sa­ját játékosukként nevezték meg a 22 éves labdarúgót. Ezzel szemben az Újpest is szeretné megszerezni Lázárt. Rajta kívül nem kevesebb, mint tíz labdarúgót akarnak megtekinteni az újpestiek. A kiszemeltek listája: Túri (PMSC-Fordan), Mracskó (Békéscsaba), Gersics, Per- ger, Lantai (mind Veszprém LC), Tuifel (Hatvan), Szén (Salgótarján), Nagy T. (Va- sas-Smirnoff) és két balassa­gyarmati labdarúgó. Jól „fütyültek”a magyar bírók — külföldön... A labdarúgó-bajnokság be­fejeztével a játékosokon kívül a játékvezetők is értékelik el­múlt évi teljesítményüket. Nagy Miklós, az MLSZ Játék­vezetői Testületének elnöke elmondta: nemzetközi vi­szonylatban igen jól, hazai pá­lyán viszont gyengébben „fü­tyültek” a bírók. Kiemelte azonban, hogy Magyaror­szágnál kevesebbet jóformán csak Albániában és Oroszor­szágban keresnek a játékve­zetők. Ezért a közelmúltban emelték a tarifát, az ősztől pe­dig öt új bíróval vágnak neki az NB l-nek. Szilassy felállt a kispadról A kosárlabda-idény végez­tével a Videoton SC NB l-es férficsapatánál még bizonyta­lan volt, ki lesz a vezetőedző. A bizonytalanság most annyi­ban oldódott meg, hogy Szi­lassy László felállt a kispadról. A szakember többek között azért döntött így, mert a Vide­oton nehéz gazdasági hely­zete miatt még az előző idényre esedékes bérét sem tudta kifizetni. Szilassy három évet töltött el Székesfehérvá­ron. A jövőben az Ikarus SE NB l-es női kosárlabdacsapa­tának a mestere lesz. Petrovic­alapítvány horvát egyetemistáknak A néhai horvát kosárlab­dázó szupersztár, Drazen Pet- rovic június hetedikén halt meg Németországban autó­baleset során. Volt NBA-klubja, az amerikai New Jersey Nets vezetése úgy ha­tározott, hogy alapítványt hoz létre a remek sportemberre emlékeztetvén. A Petro­vic-alapítvány tőkéjéből horvát egyetemistákat kívánnak tá­mogatni az Egyesült Államok­ban. Világcsúcsot úszott a brazil váltó Újabb, rövidpályás világ­csúcs született a brazil úszó­bajnokságon. Gustavo Borges után a 4x1 OO-as férfi gyors­váltó érte el a rekordot a 25 méteres medencében. A Gus­tavo Borges, Jose Carlos So­uza Junior, Teofilo Ferreira és Fernando Scherer összeállí­tású csapat eredménye 3:13,97 perc. A régi világ­csúcsot a svéd válogatott tar­totta 1989 márciusa óta. Új utakon a Rákóczi FC Stier István: Két-három év alatt felépítjük a jövő csapatát Petrók Viktor: A Rákóczi csak az NB II-ben kezdett el készülni a második vonalra Petrók Viktor március vé­gén, a BKV Előrétől elszen­vedett hazai vereség után vette át a Rákóczi FC irányí­tását. Addig mint pályaedző tevékenykedett az együttes­nél. — Hogy esett Önre a vá­lasztás? — A kiesőhelyen álló csa­pat irányítását senki nem merte elvállalni, pedig több edzővel is tárgyaltak. En kö­telességemnek éreztem, hogy segítsek a nehéz hely­zetben. Ugyanakkor kiugrási lehetőség is volt számomra, ha sikerül benttartanom a gárdát. — Képesnek tartotta-e a csapatot a NB ll-ben mara­dásra? — Igen. — Utólag, a történtek is­meretében is elvállalná az edzőséget? — A játékosok bíztak ben­nem, miattuk feltétlenül. A csapat körül azonban volt néhány bosszantó dolog, ami miatt meggondolnám. Nem nagy problémák voltak ezek, csak sok kis apró gond, ami hozzájárult ahhoz, hogy a játékosok idegeseb­bek voltak a kelleténél. — Rendkívül sok játékost állítottak ki a bajnokság so­rán... — A csapat elsősorban idegileg nem bírta el a fe­szültséget, amit az okozott, hogy szinte végig a kiesőhe­lyen álltunk. — Mi volt Ön szerint a kie­sés legfőbb oka? — A Rákóczi FC csak az NB ll-ben kezdett készülni a második vonalbeli szerep­lésre. Ezt már jóval előbb kellett volna. — Mihez kezd a jövőben? — A felmondásomat meg­kaptam, ha találok magam­nak megfelelő csapatot nem szakadok el a labdarúgástól. Tavaly októberben jelentős események történtek a ka­posvári labdarúgásban. Meg­szűnt az Építők SC szakosztá­lya, a Gazdász örökölte az NB lll-as szereplés jogát és vette át a játékosokat. Stier István, az Építők elnöke pedig a Rá­kóczi FC-nél is elnöki feladatot vállalt. Azóta véget értek a bajnokságok, az eredmény ismert. — A volt és a jelenlegi csa­pata egyaránt kiesett. Hogy értékeli ezt az eredményt? — Figyelembe véve a jelen­legi lehetőségeket, úgy ítélem meg, hogy most került a he­lyére mind a két csapat. Innen, ahol most vagyunk, lehet el­kezdeni az új munkát. Szá­momra nem az elmúlt alig több mint fél év, hanem a kö­vetkező három lesz az érték­mérő. Nem fél év miatt mond­tam le a saját csapatomról, nem a mindenáron való bent- maradást vállaltam. Korábban a Rákóczinál vagy a kiesés el­len küzdöttek, vagy a minden­áron való feljutást erőltették. Csak az első csapat eredmé­nyessége volt a lényeges, emiatt a saját nevelésű fiata­lok beépítését nem vállalták fel az edzők. Mi a saját után­pótlásunkra támaszkodva akarjuk felépíteni a jövő csa­patát. Ehhez azonban lega­lább két-három év kell. — Visszatérve az NB ll-es szereplésre: a mi volt a leg­főbb ok, ami a bukást okozta? — A vetélytársaknak több év alatt sikerült egységes gár­dát kialakítaniuk. A mi játéko­saink egyéni tudása alapján akár a középmezőnyben is végezhettünk volna, de a csa­pat együtt csak ennyire volt képes. Voltak ugyan meglepő eredményeink a bajnokjelöl­tekkel szemben, de épp a kie­sési rangadókon derült ki, mennyivel egységesebbek az ellenfelek. Azt is világosan kell látni, hogy Kaposvár jelenleg nem alkalmas arra, hogy NB ll-es labdarúgóklubot működ­tessen. Míg a vetélytársak 15- 20 milliós költségvetéssel dol­goztak, addig mi 8 millióból gazdálkodtunk. A városban nincs olyan cég amelyik fel tudná vállalni a klub működte­tését, legfőbb szponzorunk az önkormányzat. — Hogy látja a klub jövőjét? — A Rákóczi FC-nek az el­múlt három év alatt 6-7 millió forint adóssága gyűlt össze. Ezt nem tudjuk kifizetni, s más sem fizeti ki helyettünk. Ha a hitelezők (társadalombiztosí­tás, Apeh) benyújtják a szám­lát, még az NB lll-as szereplés is veszélybe kerül. Amíg az országban az adóssággal küszködő sportegyesületek helyzete nem tisztázódik, egy alapítvány által működtetett futballklubban gondolkodunk. Megmenteni a labdarúgást Kaposváron csak úgy lehet, ha a szurkolók és a vezetők összefognak. — Mit várnak a szurkolók­tól? — A klub vezetése teljesen nyitott, mindenkitől várjuk az ötleteket, javaslatokat, az építő jellegű kritikákat. Kérjük, hogy keressenek meg minket személyesen, telefonon vagy levélben. Akinek lehetőségei engedik, hogy anyagiakkal támogassa az egyesületet, szintén jelezze. A közeljövőben bejegy­zendő alapítványunk révén a támogatás leírható lesz a adóalapból. A vezetést is meg kívánjuk újítani, aki segít, szí­vesen látjuk ott is. — Milyen változások lesz­nek a csapatnál? — Petrók Viktor edzőnek felmondtunk, annak ellenére, hogy nem őt tartjuk felelősnek a kiesésért. Úgy gondoljuk, ő megtette a magáét, a jövőben azonban nem foglalkoztatunk főállású trénert. A csapat edzője Márton József lesz, másodállásban. Az NB l-es időkből jól ismert labdarúgó az elmúlt években az utánpótlás területén ért el szép sikereket. Az elnökség három évre sza­vazott bizalmat neki. A jelen­legi keretből nem tartunk igényt Udvarácz, Halász, Gö- bölös, Adorján, Szudarikov, Abramzon, Verlasevics, Vö­rös, Csák, Ruskó, Gilitsch és Fenusz játékára. Augusztus­ban több játékosunk leszerel a Kaposvári Honvédtől, Len­gyeltótiból pedig leigazoltuk két volt labdarúgónkat, Somo­gyit és Hosszút. Velük egészül ki a keret. — Mi lesz az utánpót­lás-csapatokkal? — Korábban gondot jelen­tett az, hogy hiába szerepeltek jól a fiatalok, a nagycsapattal együtt ők is kiestek. Most azonban a Siófoki Bányásszal olyan megállapodást kötöt­tünk, ami példaértékű lehet. A Siófok átadja nekünk az NB I ifi „A” (17-18 évesek) és ifi „B” (15-16 évesek) bajnoki indu­lási jogát. így fiataljaink nem hátrább, hanem előrébb lép­nek. A megállapodás értelmében ha NB l-es szintű labdarúgó nő ki az utánpótlásból, akkor a Bányászban folytatja. A többi tehetség a Rákócziban, illetve a Gazdászban kap majd lehe­tőséget. A Balaton-partján mindig gond volt az utánpót­lással, így ez a kapcsolat mindkét fél számára előnyös lehet. Remélem, hogy ez a megállapodás is segít abban, hogy a Rákóczi végre elindul­jon — ha lassan is — a felfelé vezető úton. Kele János Szombaton Gyékényesen, vasárnap Barcson T riatlon-hétvége Somogybán Nem panaszkodhatnak a triatlonsport kedvelői, hiszen ezen a hétvégén két triatlon- versenynek is házigazdája lesz Somogy. Szombaton Gyékényesen rendeznek pénzdíjas ranglis­taversenyt, amely a hat fordu­lós Somogy körverseny har­madik állomása. Várhatóan sokan állnak rajthoz (tavaly több mint száz volt az indulók száma), hiszen a rendezők az olimpiai távú versenyen (1,5 km úszás — 40 km kerékpá­rozás — 10 km futás) az ab­szolút női és férfi első hat-hat helyezettje között 100 ezer fo­rintot osztanak szét. A sprint­távú versenyen (0,7 km úszás — 20 km kerékpározás — 5 km futás) is komoly lesz a tét, hiszen itt a legjobbak 30 ezer forinton osztozhatnak. Mind­két versenyre 12 órától lehet nevezni; 15.30-kor lesz a rajt, míg várhatóan 19 órakor kez­dődik az ünnepélyes ered­ményhirdetés. Hogy a legkisebbek se ma­radjanak verseny nélkül, ők a gyermektriatlonon (0,2 km úszás — 8 km kerékpározás — 2 km futás) mérhetik össze egymással a tudásukat. Ne­vezni szintén 12 órától lehet, a rajt pedig 18 órakor lesz. Másnap Barcson folytatódik a somogyi triatlon-hétvége, ahol a hagyományos Dráva-triatlon versenyre kerül sor. A mezőny 10 órakor rajtol el a városi strandról (nevezni 8.30-tól lehet a helyszínen), s hét korcsoportban avatnak győztest. A különböző kor­csoportok dobogós helyezett­jei az érmek mellé a Per Fac­tory Kft sportruháit kapják. — Fenyő — Az Olimpiai Játékok Múzeuma Harmincmillió dolláros költséggel 11 ezer négyzetméternyi területen felépült az Olimpiai Játékok Múzeuma Lausanne-ban. A hat éven át épülő múzeumban elhelyezik mindazt az írott és látható emlékeket, amelyek az olimpiai játékokról szólnak. A múzeum tervezői egy svájci és egy mexikói építész. Előreláthatólag évente 100 ezer látogatója lesz az Időszakos és az állandó kiállításnak. A múzeum közadakozásból és vállalatok támogatásából épült fel. A legjelentősebb támogató a német Daimler Benz cég. SPORTMŰSOR SZOMBAT Úszás Dr. Csík Ferenc nemzetközi úszóemlékverseny. Kaposvár, városi uszoda. Megnyitó, dr. Csík Ferenc szobrának megkoszorúzása; 9.45 órakor. Verseny: 10 órá­tól. Triatlon Pénzdíjas triatlon ranglista- verseny. Gyékényes, kavicsbá­nya-tó. Olimpiai távú verseny (1,5 km úszás — 40 km kerékpá­rozás — 10 km futás). Nevezés: 12 órától. Rajt: 15.30-kor. Ünnepélyes ered­ményhirdetés: 19-kor. Sprinttávú verseny (0,7 km úszás — 20 km kerékpározás — 5 km futás). Nevezés: 12 órától. Rajt: 15.30-kor. Ered­ményhirdetés: 19-kor. Gyermekverseny (0,2 km úszás — 8 km kerékpározás — 2 km futás). Nevezés: 12 órától. Rajt: 18 órakor. Aerobik James Mitchell amerikai egyetemi professzor bemutató aerobikórája. Kaposvár, városi sportcsar­nok, 11 órától. VASÁRNAP Triatlon Dráva-triatlon. Barcs, városi strand. Nevezés: 8.30 órától. Rajt: 10 órakor. Kategóriák és versenytá­vok: 10 éven aluliak, 11-15 évesek (0,2 km úszás — 10 km kerékpározás — 2 km fu­tás), 16-20, 21-25, 26-30 és 31-40 évesek (0,7 km úszás — 20 km kerékpározás — 5 km futás), 41 éven felüliek (0,2 km úszás — 10 km kerékpá­rozás — 2 km futás). Labdarúgás Nemzetközi barátságos mérkőzések: Szülök öregfiúk-Cabuna öregfiúk (Horvátország). Szü­lök, 15 óra. Szulok-Cabuna. Szülök, 16.30 óra. Nyírségi (röpi)változások Ifjúsági válogatott játéko­sokkal erősített a Nyíregyházi VSC NB l-es férfi röplabda­csapata. A nyírségiek átiga­zolták Makai Pétert, a Szol­noki Vegyiművek 19 éves te­hetségét, akivel kétéves szer­ződést kötöttek. Saját neve­lésű utánpótlás-válogatottjaik közül a felnőtt-keret szerződ­tetett játékosa lett Hogyinszki Zsolt, Horváth László és Pam- puch Csaba. Az NYVSC Uk­rajnából is vár még egy „új fiút”: a feladóposztra kiszemelt „idegenlégiós” augusztus első hetében érkezik próbajátékra, s ezután döntenek majd róla. A nyíregyházi csapattól Nagypál— kétéves vendégjá­ték után — visszatért Kazinc­barcikára. Közös megegye­zéssel szerződést bontottak Drotárral, s távozik Király is, de értük még senki nem je­lentkezett volt klubjuknál. To­vábbra is marad viszont az orosz Sztyepanok és Murav- jov, valamint az Erdélyből átte­lepült és honosított Szilágyi és Lukács. Az augusztus 2-án kezdődő felkészülést Jan Ka- pera cseh edző irányítja; őt még egyéves szerződés köti az egyesülethez. A nyírségi együttes — a tavalyi 7. helye­zés után — szeretne újra visz- szakerülni a dobogóra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom