Somogyi Hírlap, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-25 / 47. szám

1993. február 25., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 N s \ ' •• * 5 _ % ■... ‘••Xi* Labdarúgó Magyar Kupa Főszerepben a hó Röplabda Szuper Liga Játék nélküli győzelem Kaposvári Somogy SC-BVC Brno 3-0 (0, 0, 0) Eredmények: MTK-Sárándi Speditőr 2-1 (1-0) Sáránd, 4000 néző. V.: Varga S. A megyei I. osztályban sze­replő sárándi együttes sorsát egy öngól pecsételte meg. Gólszerzők: Hámori, Perge (öngól), illetve Váczi. Kispest-Honvéd FC- Haladás VSE 2-1 (0-0) Budapest, Bozsik-stadion, 1500 néző. V.: Szilágyi. A hóeltakarítási munkák miatt csak több mint 20 perces Hódmezővásárhelyi KK- Siófoki Azulev Kerámia KE 85-74 (44-29) Hódmezővásárhely, 600 .néző. V.: Benczúr, Tímár. Alii, korpeeportospkdöntő­jével ért véget a Somogy Me­gyei Diáksporttanács által rendezett Téli Kupa kispályás teremlabdarúgó-torna. (A ná- rom kocsoport küzdelmeiben összesen 132 csapat vett részt ) A III. korcsoportosok (7-8. osztályosok) megyei döntőjének végeredménye. 1. Kaposvár, Kodály Zoltán Ált. Isk. (felkészítő tanár: Léber János), 2. Csurgó, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., 3. Fonyód, Magyar Bálint Ált. Isk 4. Sió­fok, Beszédes József Ált. Isk. ❖ Nagyatádon a Bárdos Lajos Általános Iskola diáksportköre farsangi kispályás teremlab­darúgó-tornát rendezett a 2. sz. iskolában, amelyre össze­sen 11 csapat nevezett. A végső győzelmet a Colibri csapata szerezte meg; máso­dik lett a Bego I., harmadik a 2. sz. iskola, a negyedik he­lyen pedig a Bego II. végzett. ❖ Barcson a városi sportcsar­nokban ezen a hét végén sem volt szünet: most a hagyomá­nyos focifarsangra került sor. A 14 csapat négy csoportba osztva kezdte meg a küzdel­meket, s összesen 26 találko­zót láthattak az érdeklődők. A késéssel tudták elkezdeni a végül soványka, egygólós ha­zai győzelemmel végződött mérkőzést. Gólszerzők: Negrau, Pisont, illetve Kenesei. A PMSC-Fordan-Ferencvá- ros találkozó elmaradt, mert 30 centiméteres hótakaró fedte a pécsi pályát, s egysze­rűen képtelenség volt letakarí­tani. A BVSC-Dreher-Békés- csaba mérkőzést pedig már­cius 5-ére, szombatra halasz­tották. A hazai együttes magabiz­tosan, több mint 10 ponttal nyerte a mérkőzést. A Siófok legjobb dobói Godena (17), Dodeusz(15/9), Csarnai(12/6) és Szafranov (12) voltak. „kis döntőben" a? Unikont va­lósággal lemosta a Titanic csapatát (16-3 lett a vég­eredmény), míg az első helyet a Vámhivatal szerezte meg, miután a döntőben hetesekkel 8-7 arányban legyőzte a Fla- mengót. (A rendes játékidő le­teltekor 1-1 volt az ered­mény.) A Focifarsang '93 leg­jobb kapusának Stájer Jánost (Unikont) választották meg, míg a gólkirályi címet szintén az Unikont csapatának játé­kosa, Sas István hódította el. Csurgón a rájátszás negye­dik fordulóját bonyolították le a városi kispályás labda­rúgó-bajnokság keretében. Eredmények. „Alcsoport: Dobó SC-Matchbox 1-2, Hi- vatal-CSISZ-Zn. Sport 2-5, Iharos-Nagyváthy Szakközép- iskola 4-3, Iharosberény- Lendület 3-0. Az élcsoport ál­lása: 1. Dobó SC 34 pont, 2. Matchbox 30 pont, 3. Iharos 27 pont, 4. Nagyváthy Szak- középiskola 26 pont. „B”-cso- port: Ipartestület-Porrog 3-1, Langall-Zöldsasok 1-3, Szenta-Aero-pack 2-1, Al- sok-Gimnázlum 0-2. Az él­csoport állása: 1. Ipartestület 19 pont, 2. Zöldsasok 15 pont, 3. Aero-pack 15 pont, 4. Szenta 15 pont. Az eredménysorban talál­ható sok nulla még véletle­nül se tévésszen meg sen­kit: nem arról van szó (saj­nos), hogy a vasárnapi ve­reség óta ugrásszerűen ek­korát javult a kaposvári csa­pat teljesítménye, hanem egészen más oka van: az el­lenfél ugyanis nem jött meg. Tegnap késő délután .ját­szotta volna a Szuper Ligá­ban utolsó mérkőzését a Kaposvári Somogy SC. A BVC Brno a mérkőzés előtti napon arról értesítette a Somogy SC vezetőit, hogy — bár náluk is ítéletidő van — mindenképpen útra kel­nek, mert le szeretnék ját­szani a mérkőzést. Tegnap aztán sem az el­A hót végén Szekszárdon folytatódott a megyei úszó­bajnokságok sorozata. A tolnai megyeszékhelyen az 1978/1979-ben születettek számára rendeztek bajnoki versenyeket, valamint négy másik korcsoportnak kiegé­szítő számokat. Szekszár­don is négy megye nyolc egyesületének mintegy 200 versenyzője állt rajtkőre a különféle versenyszámok­ban. A versenyen a somogyi színeket a Kaposvári Sport­iskola úszói képviselték, akik hét aranyérmet, valamint to­vábbi hat ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek össze. Á legeredményesebb kapos­Igor Kolicsevvel mindig tör­ténik valami. A Kaposvári KC kosárlabdacsapatának idegen- légiósa, sajnos, többnyire nem a kitűnő játékával hívta fel magára a figyelmet. Legutóbb egy Szu­per Liga-találkozóról hiányzott, a mérkőzés kezdetén még senki nem tudott hollétéről. Igor, mint az összecsapás után kiderült, lázas beteg volt, de a vele kap­csolatos korábbi eset (magatar­tásbeli problémák miatt egyszer már hazaküldték) kapcsán hi­ányzása találgatásra adott okot csapaton belül és kívül. A múlt héten az orosz kosaras ismét búcsút mondott a somogyi megyeszékhelynek. Erről és más időszerű eseményekről kérdeztük Kováts Imrét, a Ka­posvári KC ügyvivőjét. — Egyesületünk rossz anyagi helyzete miatt decem­ber elején döntöttem arról, hogy néhány játékostól meg­válunk — kezdte Kováts Imre. — Grigas már korábban távo­zott, most pedig Kolicsev kö­vetkezett annak ellenére, hogy neki jövő nyárig érvé­nyes szerződése volt. Korábbi szándékaim szerint nem Igort akartam elküldeni. Edzője azonban nem bízott meg benne, mert játékával nem tudta igazolni képességeit. Az előzmények után pedig az lenfél, de még egy távirat, te­lefon vagy fax sem érkezett. A szabályok értelmében a játékvezetői kettősnek, Ba- batinak és Simáinak pontban 17 órakor le kellett volna fúj­nia az el sem kezdett talál­kozót (röplabdában nincs várakozási idő), de a So­mogy SC vezetői sportsze­rűen úgy döntöttek, hogy várnak még egy fél órát, hátha addig „beesik” ellenfe­lük. Fél hatkor aztán a a já­tékvezetők lefújták a találko­zót, azaz a szabályok értel­mében a Somogy SC nyert 3-0 (15-0, 15-0, 15-0) arányban. A nézők pedig — már akik még ott maradtak — a Szuper Liga-mérkőzés helyett a kaposvári játéko­vári versenyző, Beck Márton volt, aki az egyéni számok­ban három első és egy má­sodik helyet szerzett. Ezt még kiegészítette a váltóban szerzett aranyérmével. A Kaposvári Sportiskola úszóinak eredményei. 1978/1979-ben születettek. Leányok. 200 m gyors:2. Fehérvári Ildikó 2:24,50. 4x100 m gyorsváltó: ... 2. Kaposvári Sportiskola csa­pata (Fehérvári, Takács, Cse- rényi, Benkő) 4:42,66. Fiúk. 100 m mell: 1. Kappé- ter Béla 1:15,30, 2. Beck Már­ton 1:17,15. 100 m pillangó: 1. Beck Márton 1:06,90, 2, Csendes Norbert 1:08,23, 3. edző joggal dönti el, kivel akar együtt dolgozni. A menesz­tésben szerepe volt Kolicsev elhatározásának is. Úgy érezte, hogy a körülötte kiala­kult hangulatban és az edzői bizalom hiánya miatt nem ké­pes tovább Kaposváron ját­szani. Így elváltak útjaink, az­óta már hazautazott Moszk­vába. — Nem bánta-e meg most, hogy a korábbi eset után Koli- csevet visszahívták? — Nem. Több szakemberrel együtt ón még mindig úgy vé­lem, hogy Igor nagyon jó ko­saras. Sajnálom, hogy ez a pályán nem derült ki. — Elképzelhető-e, hogy még egyszer visszatér a csa­pathoz? — Nem tartom valószínű­nek. — Beszélik a városban, hogy Simon Károly edző távo­zik a csapattól, s utódaként Stickel Pétert emlegetik. Mi igaz ebből? — Nem lesz edzőváltás a klubnál. A szóbeszédre az adhatott alkalmat, hogy még a nyár folyamán megegyeztünk abban, hogy másodedző se­gíti Simon Károly munkáját. Stickel Péterre gondoltunk, ő azonban csak decemberben tért haza németországi mun­sok egymás elleni edző­meccsét nézhették végig. '' Ezzel tehát a Somogy SC befejezte a Szuper Ligában a szereplését, jöhet a ma­gyar bajnokság — és termé­szetesen a Magyar Kupa! Ha minden igaz, most a hét végén lesz mérkőzés, még­hozzá kettő is. A Somogy SC az NB I „Alcsoportjában harmadik helyen végzett Vasas SC-vel játszik a Ma­gyar Kupa döntőjébe jutá­sért. Az első mérkőzés pén­teken 17 órakor lesz Kapos­váron, míg a visszavágót két nappal később, vasárnap 15 órakor játszák Budapesten. (A Magyar Kupa döntőjét március 14-én rendezik.) (Fenyő) Szigeti István 1:14,25. 200 m gyors: 1. Beck Márton 2:14,03. 200 m hát: 1, Beck Márton 2:29,80, 3, Szigeti István 2:36,48. 4x100 m gyors­váltó: 1. Kaposvári Sportis­kola csapata (Beck, Csendes, Kappéter, Talllán) 4:22,20. Kiegészítő versenyszártlok. Delfin, leányok. 100 m gyors: 1, varga Eszter 1:27,98, 2, Bakondi Anett 1:42,67. Delfin, fiúk. 100 m gyors: 1. Peti Ákos 1:13,19, 2. Kozáry András 1:14,20, 3, Kelemen Bálint 1:15,16. Béke, fiúk. 100 m mell:... 3. Horváth Dániel 1:48,79. kájából. Az addigra kialakult helyzetben azonban nem lett volna szerencsés, ha mun­kába áll. Mindenki azt hitte volna, hogy el akarjuk küldeni Simont, pedig ez nem így van. Stickel is úgy gondolta, hogy nem lenne időszerű a színre lépése. — Okoznak-e gondot az egyesületnél a társadalombiz­tosítás intézkedései a tartozá­sok behajtására? — A fő problémát az jelenti, hogy még nem kaptuk meg az önkormányzattól az erre a fél évre esedékes támogatást. E hónapban csak a fizetés felét kapják meg a játékosok. A tb-vel szembeni adósságunk rendezése esetén még egy­havi fizetésre marad pénzünk. Nagyot segítene rajtunk, ha visszakapnánk az önkor­mányzattól a Bingó-terem fel­újítására költött pénzt, amivel nőtt az ingatlan értéke. Ebből az összegből a teljes tb-tarto- zást visszafizethetnénk. Szponzorainkra pedig akkor számíthatunk, ha a gárda azt nyújtja majd, amit a közönség elvár. Ezt az igényt közölték velem a támogatók, én pedig a játékosértekezleten tudat­tam a csapattal. A folytatás­ban rajtuk is sok múlik majd.- Kele ­Sinka két arca? Ülést tartott az országos kézilabda-szövetség köz­gyűlést előkészítő jelölőbi­zottsága. Nyilvánosságra hozta a vezető posztokra esélyesek nevét. Elnökjelölt — konkurencia nélkül — Pösze Lajos, a Szerencsejá­ték Rt elnök-vezérigazgatója lett. A főtitkári posztra ketten pályáznak eséllyel, közülük az egyik személye vaskos meglepetés. A listára vett egyik jelölt nem más, mint Sinka László, a röplabda­szövetség jelenlegi főtitkára, aki a közelmúltban Kaposvá­ron járva, még a hazai röp­labdasport távlatait ecse­telte.(?) „Ellenfele”, Varga István, egykori világváloga­tott átlövő, a Debreceni Dó­zsa jelenlegi elnöke. Búcsú a Szuper Ligától? Éveken át akár le sem kel­lett volna bonyolítani az asz­talitenisz Szuper Ligát, a magyar férfi-és női váloga­tott szinte bérlője volt a ran­gos trófeának. De hol van már az az idő. Férfiváloga­tottunk éppen most bizonyí­totta be ismét, hogy ilyen mélyen régen állt ez a sportág nálunk. Csapatunk hazai környezetben most úgy szenvedett Hollandiától 4-1 arányú vereséget, hogy a vendégek sérülés miatt nélkülözték legjobbjukat. Igaz, hátra van még a visz- szavágó, de ilyen előzmé­nyek után aligha lehet re­ményünk a megkapaszko­dásra. LEN Kupa-győztes az UTE Ötgólos előnnyel kelt útra az Újpest vízilabdacsapata Olaszországba, hogy a Pro Reccóval ismét megmér­kőzzön a LÉN Kupáért. Az olasz bajnokság ezüstér­mese ellen ezúttal is jól ját­szott a pesti gárda és 16- 13-ra nyert, Csak az első negyedben tudott fölényt ki­harcolni az itáliai együttes. Az első ízben kiírt kupát te­hát pontveszteség nélkül nyerte a magyar együttes. VB-finálé Manchesterben Döntött a nemzetközi sakkszövetség (FIDE). Kivá­lasztotta helyszínét az au­gusztusi férfi világbajnoki döntőnek, A választás a ki­hívó anool Nigel Short szü­lővárosára,* Manchesterre esett. Az angliai város hét­millió dollárt ajánlott föl a pá­ros mérkőzésre, s ezzel „kiü­tötte" a másik két igénylőt, a spanyol Santiago de Com- postelát és Belgrádot. A je­lenlegi világbajnokra, Garri Kaszparovra, 24 játszmás mérkőzés vár. Működik a sífelvonó A téli sportok kedvelőinek örömére, ha késve is, de megérkezett a várva várt hó. Kaposváron a Hangár dom­bon, ma délután 14 órakor beindítják a sífelvonókat. Vönöczky Gábor, a Kapos­vári Szabadidő Síegylet el­nöke elmondta, hogy amíg a hóviszonyok lehetővé teszik, működtetik a létesítményt. Hétköznapokon bekapcsol­ják a villanyvilágítást, így sö­tétedés után is lehet síelni. Ha az időjárás nem szól közbe, akkor a hét végén egész napos üzemeléssel várják a síelőket. Különleges TOTÓ-kombinációk A 9. heti tippajánlatunkat az első oszlopban ismertetjük. Számítógépünk ennek alapján készítette húszoszlopos kombinációját. 1. 1 111x2 x12x1 1x1x1 12x11 2. X xx112 11x11 2x211 xx112 3. X xx112 211 xx x1x21 1x1x2 4. X x2211 2121x 1x122 2x211 5. 1 x121x 2x1x1 12xx1 121xx 6. 1 112xx x121x 1xx21 21x1x 7. 1 1211 x x2112 2x121 112x2 8. 1 11xx2 x112x 21x1x x2x11 9. 1 1x2x1 x2x11 1x21x 1xx12 10. X 1x122 x1xx1 x2xx1 2x1x2 11. X 112x1 xx112 21x1x 21x1x 12. X x2112 x2112 2121x 11x22 13. 1 21x2x 22xx1 2x21x x212x A TOTÓ-kombinációt a SOL-INFO Kft (Budapest) számítógépe készítette olvasóink számára. Pelikán János Kosárlabda NB I Biztos hazai győzelem Kispályás teremlabdarúgó-tornák Úszás Tizenhét kaposvári érem Szekszárdról Beck Márton négy aranyat hozott haza Kolicsev újra Moszkvában Nem lesz edzőváltás a Kaposvári KC-nál

Next

/
Oldalképek
Tartalom