Somogyi Hírlap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-09 / 7. szám

1993, január 9„ szombat SOMOGYI HÍRLAP SPORT 15 Folytatódik a kosárlabda Szuper Liga Grigastól megvált a kaposvári KC Csaknem egy hónap szünet után folytatódik a kosárlabda Szuper Liga küzdelemsorozata. Mint ismeretes, a Kapos­vári KC csoportjában az utolsó helyen zárt, így a további­akban a 9-13. helyért lép pályára. A ketté vált mezőnyben csapatok tiszta lappal indulnak, három cseh együttes visz- szalépett a további küzdelmekül, Ma 17 órakor a KKC azt a St. Póltent fogadja, amelytől a bajnokságban első szaka­szában kétszer Is vereséget szenvedett, A kővetkező hely­zetjelentésünkből megtudhatják, ml újság a csapat házatá- ján. A legizgalmasabb hír feltét­lenül az, hegy Arums Grigas­tól megválik a KKC, Mivel Kő­vár« Imre, a klub ügyvivője a mai mérkőzés előtt nem kívánt az ügyben nyilatkozni, megke­restük a litván kosarast. 0 el­mondta, hogy Kováts Imre kö­zölte vele, anyagi nehézségek miatt a továbbiakban nem tar­tanak igényt a játékára. Laká­sát még január 15-ig bérli a klub, de Kováts kérte, hogy már pénteken utazzon el, mert szerinte jelenléte a mai mér­kőzésen nem használna a csapatnak. Hogy végül ma­rad-e, azt még nem tudni, de a csapattársak kérték, legyen ott a találkozón, mert szeret­nék elbúcsúztatni. Grigas el­mondta még, megérti, hogy a csapat nehéz helyzetben van, de mivel szerződése május 31-én jár le, így addig igényt tart a fizetésére. Erre vonat­kozóan azonban semmivel nem biztatták, mondván, hogy jelenleg nincs pénz. Egy jó kosarassal tehát ke­vesebb, így nincs irigylésre méltó helyzetben Simon Ká­roly. Az edző elmondta, neki semmi problémája nem volt Grigassal, elégedett volt mun­kájával. Arra kértük, értékelje csapata eddigi szereplést, — Négy győzelmünk és tíz vereségünk jól tükrözi a cso­porton belüli erőviszonyokat. A mérleg lehetett volna egy ki­csit jobb, voltak olyan veresé­gek, amelyekre nem számítot­tunk. Ugyanakkor arattunk néhány meglepő győzelmet is. Mindent egybevetve csapa­tunk kissé könnyűnek találta­tott a megmérettetésen. Végig erős ellenfelekkel játszottunk, szemben a magyar bajnoki sorozattal, ahol egy-egy gyengébb csapat ellen lehe­tett lazítani. A fő célunk volt, hogy ebben az időszakban alapozzuk meg a jó NB l-es szereplést, ii jelenleg nem érzékelhető, a vereségek csökkentették a csapat és a játékosok önbizalmát, =— Kivel volt elégedett ed­dig? — A legkiegyensúlyozot­tabb teljesítményt az irányító Kovács László nyújtotta. 0 a vesztes mérkőzések többsé­gén is mindent megpróbált. Többnyire jól játszott a két lit­ván idegenlégiós, Grigas és Venclovas is. Bognár és Voj- voda váltakozó formát muta­tott. Hoffmann keveset ját­szott, nem tudott még beil­leszkedni a csapatba, több önbizalomra lenne szüksége. A horvát center Filipovics ér­kezése lendületet adott a töb­bieknek. Sajnos a jó játék mel­lett nagyon gyenge mérkőzé­sei is voltak. Az említett meg­határozó játékosok mellett a többiek kevesebbszer jutottak szóhoz. — Mit vár a rájátszástól? — Az eddigiekben a nagyon jótól a nagyon rosszig válta­kozott a teljesítményünk, hi­ányzott egy átlagosan jó forma. Azt szeretném, hogy a jövőben tartása legyen a gár­dának, s kiegyensúlyozott já­tékot nyújtsanak a fiúk, külö­nösen az éwégi széteső pro­dukcióhoz képest. Nagyon sürü lesz a program, a heti két mérkőzés jó lehet arra, hogy felkészüljünk a folytatásra. Most leginkább a Tungs­ram-Honvéd és a Körmend el­leni hazai meccsekre kell fi­gyelnünk, ezek az eredmé­nyek a magyar bajnokságba számítanak bele. — Mire számít a*mai mér­kőzésen? — Alaposan ismerjük az el­lenfelet, hiszen már kétszer is megvertek minket. Nagyon örülnék, ha ezúttal sikerülne jó játékkal meglepni a közönsé­günket. - Kele ­A Kaposvári KC sorsolása Január 9, szombat, 17 óra (Kaposvár): Kaposvári KC-UKISÜBA St. Pölten (SZL) Január 13, szerda, 17.45 óra (Budapest): Tungsram-Honvéd-Kaposvári KC (NB I) Január 15, péntek, 17 óra (Kaposvár) Kaposvári KC-ZTE-Heraklith (SZL) Január 20, szerda, 20 óra (Szlovénia): Triglav Kranj-Kaposvári KC (SZL) Január 24, vasárnap, 11 óra (Kaposvár) Kaposvári KC-Triglav Kranj (SZL — tv-meccs) Január 27, szerda, 17 óra (Kaposvár): Kaposvári KC-Tungsram-Honvéd (NB I) Január 30, szombat, 17 óra (Möllersdorf): UBM Winterthur-Kaposvári KC (SZL) Január 31, vasárnap, 17 óra (St. Pölten): UKI SÜBA St. Pölten-Kapos vári KC (SZL) Február 3, szerda, 18 óra (Körmend) : Körmend-Hunor-Kaposvári KC (NB I) Február 10, szerda, 17 óra (Kaposvár): Kaposvári KC-Körmend-Hunor (NB I) Február 11, csütörtök, 18 óra (Zalaegerszeg): ZTE-Heraklith-Kapos vári KC (SZL) Február 13, szombat, Kaposvár (17 óra): Kaposvári KC-UBM Winterthur (SZL) Padlóra került a listavezető Kaposvári Somogy SC-Mladost Zagreb 3-1 (8, -7,8,6) Kaposvár, városi sportcsar­nok, aoo néző V,; Békési, Grábner. Oldalbírók: Hódosi, Péterfi. Kaposvári Somogy SC: Mé­száros, Pásztor, Kantor, Páez, Luksys, Marginean, Caere: Karmos, Vörös, Stefik, Edző: Demeter György. Mladost Zagreb: Jakoveev, Laninovie, Mironenko, Kovtun, Antunovie, Kováé, Csere: Kmie, Mernie Edző: Yu Jou Wei­Nagy várakozás előzte meg a listavezető Mladost Zagreb kaposvári vendégjátékát. A horvát csapat ugyanis eddig valamennyi mérkőzését meg­nyerte a Szuper Ligában, s összesen hat játszmát vesz­tett. Nos, a két orosz „idegen­légióssal” megerősített és kí­nai edző által dirigált zágrábi együttes kénytelen volt fejet hajtani a Somogy SC előtt: Demeter György edző csa­pata nagyszerű játékkal, négy játszmában szerezte meg a győzelmet. A játszmák alakulása: 1. játszma: 0-1, 5-1 (!), 7- 2, 10-3, 10-7, 11-8, 15-8 — 12 perc. 2. játszma: 0-6 (!), 3-6, 3- 9, 4-10, 6-10, 6-13, 7-15 — 17 perc. 3. játszma: 1-0, 2-2, 2-4, 5-4, 6-5, 6-7, 10-7 (!), 10-8, 15-8 — 30 perc. 4. játszma: 1-0, 2-1, 2-2, 10-2 (!), 10-5, 12-5, 12-6, 15-6— 17 perc. Remekül kezdett a kapos­vári együttes: bár a mérkőzés első pontját a vendégek sze­rezték, egy-két perc múlva már 5-1 arányú hazai veze­tést mutatott az eredmény­jelző tábla, A Mladost Zagreb kínai edzője máris kénytelen volt időt kérni, hogy fölrázza csapatát — vajmi kevés siker­rel. Továbbra is a Somogy SC irányította a játékot, s 10- 3-nál a vendégek már a má­sodik idejüket kérték ki. Úgy tűnt, hogy ez ezúttal használt, mert valamelyest sikerült csökkenteniük a hátrányukon. Kántor Sándor Aztán újra csak kaposvári percek következtek. Kántor, Pásztor és Marginean ekkor egymást múlták felül — köz­ben Ráczot a sérüléséből fel­épült Karmos váltotta fel —, s jó játékkal biztosan hozták a szettet. A második játszmában vár­tuk a folytatást, de egészen más történt ehelyett. 6-0-ra, majd 9-3-ra elhúztak a ven­dégek, s — bár most is voltak kaposvári felvillanások — nem lehetett vitás, hogy ki nyeri ezt a játszmát. Egyszerűen érthe­tetlen, hogy egy lendületes, jó első szett után hogyan volt képes ennyire „leülni” a csa­pat. A harmadik játszma elején kínkeservesen születtek meg az első pontok. Feltűnően sok volt az elrontott nyitás. Majd jött a Kántor-Mészáros duó, s felejthetetlen alakításaival ra­gadtatták többször Is vas­tapsra a nézősereget. Az is­mét Magyarország legjobb já­tékosának választott Kántor védhetetlenül ütött, Mészáros pedig — annak ellenére, hogy az egész mezőnyben ő volt a legkisebb — egyszemélyes jó sáncaival kergette kétségbee­sésbe az ellenfél játékosait. A flát Mészáros Péter (Fotó: Csobod Péter) magabiztos játszmagyőzelem nem is maradt el. A negyedik, utolsó szettben pedig egyetlen csapat maradt a pályán: a Zagreb csak 2- 2-ig tudott a Somogy SC méltó ellenfele lenni. Ezután ugyanis jobbára a vendégek azt néz­ték, hogy Kántorék hogyan érik el újabb és újabb találata­ikat. „Villogtak” a kaposváriak, és a szurkolók elismerő vas­tapsa közepette ért véget a ta­lálkozó. Óriási fenyvertényt hajtott végre tegnap este a Kaposvári Somogy SC csapata: 76 perc alatt kényszerítette térdre az eddig még veretlen Mladost Zagrebet. Bízunk a hasonló jó folytatásban! A Somogy SC-ből Kántor, Mészáros, Marginean, Luksys és Karmos tűnt ki, de a töb­biek is mind valamennyien di­cséretet érdemelnek. A Mla­dost Zagreb csapatában a két orosz vendégjátékos, Miro­nenko és Kovtun játéka emel­kedett ki. Demeter György: — Az volt a célunk, hogy újra visszahoz­zuk szurkolóink hangját. Sike­rült! Fenyő Gábor Kosárlabda NB I, „B”-csoport Vasárnap kezd a Siófok és a Honvéd Indul a megyei sakk- bajnokság Ma a kaposvári Édosz Mű­velődési Házban megkezdő­dik Somogy megye 1993. évi sakkbajnoksága. A résztvevő­ket értékszámuk alapján há­rom csoportra osztják. A tíz legmagasabb Élő-pontszám tulajdonosa az A-, a követ­kező tíz a B-, a többi a C-cso- portban indul. Az A-csoport győztese lesz a megyebajnok. A címvédő Molnár Aurél in­dulása bizonytalan, ő ugyanis jelenleg katonai szolgálatát tölti. A megye talán legjobb sakkozója Veress Róbert is hiányozni fog, ezért kiegyen­súlyozott mezőny várható. Ki- lencfordulós körmérkőzés dönt az A- és a B-csoportban, a C-ben az indulók száma dönti el a lebonyolítási formát. A fordulók hétvégenként lesz­nek, február 6-án avatnak baj­nokot. A győztes és az első hat helyezett az A- és a B-csoportban is pénzdíjat nyer. A két Szuper Ligában sze­replő csapatunk, a Somogy SC és a Kaposvári KC után vasárnap délelőtt mindkét NB I „B”-csoportos kosárcsapa­tunk is megkezdi szereplését. A jelenleg hetedik helyen álló Kaposvári Honvéd hazai pá­lyán fogadja a TFSE csapatát. A találkozó esélyese kétség­kívül a Honvéd, bár ne feled­jük, hogy legutóbbi három meccsét elveszítette. Most itt a visszavágás lehetősége, hi­szen a fővárosban — ha csak hosszabbításban is — kikap­tak az egyetemistáktól. Na­gyon nehéz mérkőzés vár a dobogós helyen álló Siófoki Azulev Kerámia KE csapa­tára. Az újonc Balaton-parti együttes legutóbb meglepő vereséget szenvedett a se­reghajtó Kecskeméti Univer SE-től (igaz, kénytelenek vol­tak nélkülözni két meghatá­rozó játékosukat, az orosz „idegenlégiós” Dodeuszt és Csarnait.) Ha meg akarja tar­tani előkelő helyezését Kersák István mester csapata, akkor vasárnap délelőtt mindenkép­pen győznie kell Pécsett (Sió­fokon jó mérkőzésen sikerült őket legyőzni). Annál is inkább fontos lenne a győzelem, mert nagyon nehéz a siófokiak sor­solása: a hátralévő hat mér­kőzésükből csak egyetlen egy lesz Siófokon, s ötször utaz­nak idegenbe. Nagy bravúr lenne, ha a siófokiak dobogós helyen — vagy legalábbis az első négy között — zárnának az alapbajnokságban. — F — így folytatják: 1. Debreceni Sl 16 14 2 1502-1315 30 2. Dombóvár 16 13 3 1563-1299 29 3. Siófok 16 12 4 1328-1208 28 4. Salgótarján 16 11 5 1452-1344 27 5. Nyíregyháza 16 10 6 1469-1389 26 6. Budafok 16 8 8 1347-1392 24 7. K. Honvéd 16 7 9 1507-1521 23 8. Dunai Kőolaj 16 7 9 1367-1431 23 9. Pécsi Postás 16 5 11 1360-1475 21 10. TFSE 16 5 11 1217-1341 21 11. MEAFC 16 2 14 1463-1636 18 12. Univer KSE 16 2 14 1201-1425 18 Új játékvezetők Atádon Sikerrel zárult a múlt ősszel meghirdetett labdarúgó játék­vezetői tanfolyam Nagyatá­don. Tizenhatan tettek sikeres vizsgát, s valaaaennyien lehe­tőséget is kapnak már a ta­vasszal a körzeti bajnokság első osztályában. Atádon Im­már ötven játékvezetőt re­gisztrálnak a városi labda­rúgó-szövetségben, így mind a másodosztályban, mind a körzeti bajnokságban bizto­sított a zavartalan lebonyolí­tás. Darnyi után Güíiier is... Még el sem csitultak azok a hullámok, melyeket Darnyi Tamás BRSE-ből való várat­lan és gyors távozása okozott. Ő a most alakult Sport plusz- OTP SE-be igazolt. Klubtársai közül néhány nappal később Güttler Károly is vette a ván­dorbotját. A hírek szerint volt klubja anyagi gondjai késztet­ték erre. Hogy ő hova tart, ma még bizonytalan. Edzője, Kiss László azt szeretné, ha tanít­ványa a Bp. Spartacusban folytatná, ám a szövetkezeti klub sem dúskál az anyagiak­ban. Bronzérem a világjátékokon A Japánban folyó első asz­talitenisz utánpótlás-világjáté­kokon máris leadták névje­gyüket a magyar női sporto­lók. Juniorcsapatunk bravúros játékkal legyőzte a Koreai Köztársaság együttesét, s ez­zel bejutott az elődöntőbe. Sajnos, a továbblépés már nem sikerült, mert válogatot­tunk a következő fordulóban vereséget szenvedett a Koreai NDK-tól. Csapatunk így bron­zérmes lett. A fiúk már a cso­portmérkőzések során talál­koztak az észak-koreaiakkal és ez az ő búcsújukat is jelen­tette. Kiss ismét nagy Veszprémben? Amióta eltanácsolták a veszprémi labdarúgás éléről Kiss József exelnököt, szinte havonta felröppent vele kap­csolatban egy-egy hír. Ami tény: először Siófoknak köte­lezte el magát, ám néhány he­tes ténykedés(?) után a Bá­nyásztól is továbbállt. Nemré­giben Szombathelyen a Hala­dásnál emlegették mint meg- mentőt, ezekben a napokban viszont azok a veszprémi ho­natyák és sportvezetők nyúj­tották feléje baráti jobbjukat, akik nemrégiben még a po­kolba kívánták. Kiss József ál­lítólag nyolcmillióval a zsebé­ben lett ismét kívánatos sze­mély a Bakonyalján, igazolva a mondást: a pénznek nincs szaga. Burcsa és a „somogyiak” Már hírt adtunk arról, hogy Burcsa Győző lett a labdarúgó NB l-ben sereghajtó Nyíregy­háza vezetőedzője. A fiatal szakember a napokban kivá­lasztotta közvetlen munkatár­sait, akik számunkra is jól is­mertek. A klub kapusedzője az a Bús György lett, akire ma is nosztalgiával emlékeznek a Rákóczi házatáján. A másik pályaedzőjét sem kell So­mogybán bemutatni. Ezt a tisztet Czeczeli Károly tölti be. A barcsi születésű, Kaposvá­ron is futballozó egykori labda­rúgó a Videotonban töltötte legszebb éveit, majd Nyíregy­házán akasztotta végleg szögre a cipőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom