Somogyi Hírlap, 1992. november (3. évfolyam, 257-282. szám)

1992-11-02 / 257. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP — HAZANK ES A NAGYVILÁG 1992. november 2., hétfő Évi 1,5 milliárdba kerülne a tagság Magyarország felvétele az Európai Közösségbe majd­nem annyi költséget jelentene a közös kasszának, mint Gö­rögország tagsága, évi 1,5 mil­liárd ECU-t. Ezt állapítja meg az a tanulmány, amelyet nyu­gat-európai közgazdász pro­fesszorok dolgoztak ki „Jobb a nagyobb?” címmel. Jelcin bukását akarják a tisztek Borisz Jelcin és az orosz kormány megbuktatására szó­lított fel a Der Spiegel legújabb számában Sztanyiszlav Tye- rehov, az orosz tisztek szö­vetségének elnöke. A hír for­májában kiadott anyag szerint Tyeherov kijelentette: megta­gadjuk a Jelcinre adott eskün­ket a népnek és az államnak vagyunk elkötelezve. „Kamban” módszer Eisenachban Japán autógyártási rend­szert honosított meg az Opel a volt kelet-német autógyárban, az eisenachi művekben. A „kamban” módszer lényege, hogy sohasem raktároznak a kelleténél több alkatrészt, a részegységek a pontos be­szállításnak köszönhetően ugyanis mindig időben odake­rülnek a szerelőszalaghoz. Bombázták Karabahot Az örmény erők nagysza­bású azerbajdzsán támadást vertek vissza Karabah keleti részén, Aszkerán térségében. A harcokban több mint száz azerbajdzsáni vesztette életét. Az AFP jelentése szerint az Azerbajdzsáni légierő harci gépei bombázták Karabah központját. ELES KÜZDELEM A FINISBEN Választók és elektorok Amerikában (Folytatás az 1. oldalról) Két évszázaddal ezelőtt az alapító atyák kettős gonddal küszködtek. Az akkori viszo­nyok között technikailag sem volt rá lehetőség, hogy a keleti parttól a vadnyugatig és a déli államokig az elszigetelten élő közösségek megfelelő ismere­tek birtokában döntsenek. Ráadásul le is becsülték az akkori választók értelmi szín­vonalát. Ezért elektorokat bíztak meg s azok szavaztak nevük­ben. Azóta sokat bírálták ezt a közbeiktatott lépcsőt, visz- sza-visszatér a közvetlen sza­vazás követelése, mégis lé­nyegében maradt az elektori szisztéma. Eszerint az ötven államot annyi elektor képvi­seli, amennyit a kongresz- szusba küldenek, ami 535 személyt jelent, valamint a törvényhozásban nem képvi­selt fővárosból, Washington D.C.-ből háfmat. A megoszlás a népesség szerint történik, Kalifornia 54 elektorával szemben Alaszka csupán hármat állíthat. Az ugyancsak vitatott, de érvényben levő elv, hogy minden a győztesé: ha például Kaliforniában az egyik jelölt csak egyetlen szavazat­tal előzi meg vetélytársát, „el­viszi” az összes elektori sza­vazatot. Előfordulhat tehát, hogy a lakosság többsége X jelöltre szavazott, mégis Y tudhat több elektort maga mö­gött. Ez száz éve ugyan nem történt meg, 1876 és 1888 kö­zött négy alkalommal azonban nem az lett az államfő, akire a legtöbben szavaztak. Még egy érdekesség: az elektorok jogi­lag nincsenek arra kötelezve, hogy az államukban győztes jelöltre szavazzanak, de ez az íratlan szabály. 1948 óta ösz- szesen 5896 elektort válasz­tottak s közülük csupán heten nem tettek eleget ennek a kö­vetelménynek. December közepén tehát az elektorok választják majd meg hivatalosan is az új elnököt. Kivéve, ha egyik sem szerzi meg az abszolút többséget, vagyis 270 elektori szavaza­tot. Ilyenkor a képviselőház dönt olyan módon, hogy az öt­ven államnak egy-egy szava­zata van s 26 voks szükséges a győzelemhez. Utoljára 1824-ben John Quincy Adams lett így elnök, s az idén csak akkor ismétlőd­hetne meg e különleges eset, ha a harmadik, Ross Perot messze a várakozásokon felül szerepel. Ami nekünk európaiaknak kissé bonyolultnak tűnik, az amerikaiaknak természetes és rányomta bélyegét a jelöl­tek választási stratégiájára. A hosszú kampány során első­sorban azokat az államokat igyekeztek előtérbe állítani, amelyek a legtöbb elektort ad­ják. Clinton számára például döntőnek tűnhet, hogy a ha­gyományosan demokrata New York mellett (33 elektor) jelentősebb vezetésre tett szert Kaliforniában (54) és Floridában (25). Mindez csu­pán három állam az ötvenből, de 112 szavazat a szükséges 270-ből. A papírforma tehát a de- mokrata-jelöít felé hajlik, de a Bush- tábor az 1948-as emlé­kekre hivatkozik: akkor még a választás napján is Dewey győzelmére esküdtek, s végül hajszállal ugyan, de Harry Truman lett az elnök... Réti Ervin APRÓD Kapcsolható csavarkötés nélküli fémpolcrendszerek: üzletek, zöldség-élelmiszer- és műszaki kereskedések, raktárak, irattárak, műhelyek, garázsok. Szállodai tisztítószer-, ágynemű-, szárazáru- raktárak esztétikus berendezése. Igény szerint magasság-mélység-szélesség. Színek: barna-krém, kék-szürke, fehér-lila. Bemutatóterem: Siófok-Kiliti, Petőfi u. 43. 15-19 óráig és értékesítés: Siófok, Fő u. 262. 6-14 óráig. Telefoninformáció: 84/11-263 Körmendy v. Némethy. Ha érdekli, őrizze meg a hirdetést! (153292) Munkanélküliség Csaknem két hónapig stag­nált a munkanélküliek száma Franciaországban. A legújabb adatok szerint egy százalékkal nőtt, s így elérte a 2,9 milliót. MECIAR SIKERE AUSZTRIÁBAN Lesöpörték Bős ügyét a tárgyalóasztalról A hivatalos Ausztria lesö­pörte a tárgyalóasztalról a bősi erőmű ügyét: a legcseké­lyebb mértékben sem adott helyt saját környezetvédői, az érintett területen lakók aggo­dalmainak. Amikor Vladimir Meciar szlovák kormányfő há­romnapos ausztriai látogatá­sát lezáró kismartoni sajtóér­tekezletén egy kérdésre vála­szolva magabiztosan leszö­gezte, hogy ez a probléma csakis a magyarokra és a szlovákokra tartozik. Ausztria hallgatólagos támogatásáról biztosította. Még Burgenland- ban sem kapott kínos kérdést arra vonatkozóan, hogyan be­folyásolja az erőmű a talajvi­zeket. Meciar persze nem ment üres kézzel Ausztriába. Nem kevesebbet ajánlott fel, mint Bohunice, az osztrákok szá­mára folyamatos veszélyt je­lentő atomerőmű leállítását — ha Bős pótolja az ott kieső áramtermelést... Meciar pon­tosan tudta, hogy ez az ajánlat „jutalmat érdemel.” S Ausztria ennél is többet ad: a gazda­sági együttműködés, aminek ígéretével Meciar hazatért, egészen nagyszabású. A ko­operáció pedig a legkorsze­rűbb lesz a határok nélküli Eu­rópában. USA-segély kikötésekkel Washington jelentősen korlátozza az Oroszország­nak megszavazott segélyt, ha az orosz csapatokat nem vonják ki maradéktalanul a balti országokból — közölte az amerikai külügyminiszté­rium. A kongresszus koráb­ban 417 millió dolláros tá­mogatást szavazati meg Oroszországnak. Ebből je­lenleg csak a humanitárius jellegű segélyeket folyósítják tovább, és a más jellegű tá­mogatásnak a jövőben leg­följebb a felét adják meg, ha a Fehér Ház 1993. június 1-jéig nem tudja jelenteni a törvényhozásnak, hogy a FÁK csapatait kivonták a balti államokból. Eaglabur- ger is több mint 400 millió dollár értékű segítséget he­lyezett kilátásba. AZ EHSEGSZTRAJKOLÓK KÖVETELIK: Kupa Mihály mondjon le Kupa Mihály pénzügymi­nisztert lemondásra szólítot­ták fel a bicskei éhezők. Az országos csoportos éhség- sztrájk résztvevőinek nyilat­kozata — amelyet Valencsik Ferenc, a Létminimum Alatt Élők Társaságának elnöke, Deák Lajos alel nők és dr. Ilkei Csaba független országgyű­lési képviselő írt alá - tartal­mazza, hogy a Kupa-program nem teljesült. „A kapkodó és következetlen gazdaságpoli­tika sikertelenségét palástolja a kozmetikázott, félrevezető költségvetési törvényjavaslat” - szól a nyilatkozat, amelyben bejelentik: addig nem fejezik be az éhségsztárjkot, amíg nem vonják vissza a kétkulcsos áfáról szóló tervezetet és kellő kompenzációval nem terjesztik a költségvetést újból elő. Ünnepeljük Őket és vigadjunk! Erzsébet - Katalin bal A Kapos Hotel éttermében! 1992. november 21-én 19 órától Zene - tánc - tombola - szépségkirálynő választás! A báli menü csak 380 Ft. Jegyét vegye meg elővételben a Kapos Étterem vezetőinél! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Ha 1992. november 15-ig elővételben megváltja jegyét, akkor Önnek és asztaltársaságának 1 pohár márkás itallal kedveskedünk. Szerezzen magának és szeretteinek egy kellemes estét. VÁRJUK! (218976) A HŰVÖS ŐSZBEN EGY ]Ó ITAL KELLEMES HELYEN, A KANKAN drink és fagylaltozóban! Forró grogok, illatos teák, kávék, koktélok az ön kívánsága szerintés egyéb drinkitalok. Snack falatok, finom sütemények! Várja önt a sétálóutcában a 27. szám alatt a Kánkán! Nyitva: 10-22 óráig 218975) Viszonteladók, közü letek, vállalkozók, figyelem! DÁK raktáráruház, diszkont és C+C nyílt Nagykanizsán, Magyar u. 189. sz. alatt (Domus Áruház területén) Kínálatunk: Háztartási vegyiáruk Kozmetikai és babaápolási cikkek Illatszerek Konyhafelszerelési cikkek Háztartási papíráruk Áraink a nagykereskedelmi áraknál átlagosan 4 %-kal alacsonyabbak Tomi Kristály mosópor 3 kg 331.­Quantó öblítő 4 I 251.­Ultra Daisy mosogató 41.­Szalvéta 25 db-os 19.­Creptó 8 tekercses 102.­Derby borotvahab 83.­TAFT hajfixáló 121.­Timea púder kompakt 80.­Cremedas krém 200 ml 217.­Konyhafelszerelési részlegünkön: Curver és egyéb műanyagáruk, edények (teflon és zománc); háztartási kisgépek kedvező áron! Áraink az Áfát tartalmazzák! Nyitvartás: hétfő - péntek: 8-17 óráig szombat: 8-12 óráig Tel/fax: 92/73-295 (218970) A Csibi Kisáruházban 30-40 %-kal olcsóbban vásárolhat egyes gyermek szabadidőruhákat, gyermek dzsekiket, overálokat, steppelt nadrágokat - amíg a készlet tart! Kaposvár, Fő u. 7. (218968/a.) I Az ,JÚj Kalász Mgtsz” Pusztaszemes nyilvános árverésen értékesíti a Pusztaszemes, Kossuth L. u. 35. sz. alatti 1107 n.öl, telken levő központi fűtéses, komfortos lakóépületét I Az árverés időpontja: 1992. november 6. du.: 14 óra Az ingatlan megtekinthető az árverés napján, de.: 8 órától. Kikiáltási ár: 1 200 000 Ft Előzetes érdeklődés személyesen vagy telefonon a 84/46- 213, 46-250 a tsz. elnökénél, főkönyvelőjénél (218965)

Next

/
Oldalképek
Tartalom