Somogyi Hírlap, 1992. október (3. évfolyam, 232-256. szám)

1992-10-17 / 246. szám

1992. október 17., szombat SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Szabó és Farkas kitüntetése Két olyan barcelonai olim­piai bajnokot tüntetett ki a bel­ügyminiszter, aki a közelmúlt­ban felkereste Kaposvárt és lapunknak is nyilatkozott. Szabó Bence, a kardvívás győztese Spádé díszkardot, Farkas Péter birkózó pedig aranygyűrűt kapott a pénzju­talma mellé. Futás egy autóért Több mint ötszáz nevezés érkezett máris az idei Bécs- Budapest szupermaratoni fu­tóversenyre, melyet október 21-25 között rendeznek meg. Az ötnapos viadal résztvevői a Bécs-Sopron-Győr-Tata- Budakeszi-Budapest (Hősök tere) útvonalon összesen 338 km-t futnak. Lesz csapatver­seny is. A férfi és női egyéni győztes egy-egy személygép­kocsit kap jutalmul. Gazsi Ildikó újra a „Top”-n Négy évtizedes múltja van a hazai tízek asztalitenisz-baj­nokságának, melyet néhány éve — igazodva a nemzetközi gyakorlathoz — a Top 12 ver­seny váltotta föl. Az idén a '’esti Hírlap szponzorálásával idézik meg ezt a sorozatot, mely tegnap el is kezdődött, tt van a mezőnyben Gazsi dikó, a Kaposplast verseny­be, aki nemrégiben ennek a ■rsenynek a B csoportjában arezte meg az első helyet. Tyson olvas és kosarazik Mike Tyson, a nemi érásza­id hatévi fogházra ítélt ne- oézsúlyú profi-ökölvívó exvi- lágbajnok az indianapolisi bör- •önben rendszeresen kosara- , súlyt emel és tornával yekszik megőrizni kondíció- '. Az utóbbi hónapokban ...,ld több könyvet kér, első­éi,ban azok a forrásmunkák deklik, amelyek az Afrikából új világba hurcolt rabszol- ikkal foglalkoznak. * Lengyeltóti: délelőtt játszik Mint tegnapi sportműso­runkban közöltük, szombaton kerül sorra a Lengyeltóti-Bala- tonkeresztúr megyei bajnoki abdarúgó-mérkőzés. A talál- Kozót — a közölttel ellentét­ben — délelőtt 11 órai kezdet­ül rendezik meg. Újpestre jön a Benílca ~ Mint ismeretes, a Vác-Sam- Ing FC a portugál Benficát ipta az UEFA kupa második jfdulójában. A váciak ennek mérkőzésnek a visszavágó- t a fővárosban, az újpestiek égyeri úti stadionjában ren- ezik meg november 4-én zerdán 17 órai kezdettel. Az -slső találkozóra október 21 -én terdán Liszabonban kerül r 21 (magyar idő szerint 22) íi kezdettel. 'Pályát avatnak 'ombaton pályaavató lesz ^stadionban. A BVSC- ,ép-Ferencváros mérkő- szünetében adják át ren­gésének a létesítmény tott műanyag borítású at- \ai pályáját. Ez alkalommal 10 m-es meghívásos futó- senyre kerül sor. „ Törököt fogtunk” Győrben pontot remél a Bányász A hétvégi pihenő után újabb forduló következik a labdarúgó NB l-ben. A Siófoki Bányász Győrbe látogat. A ta­bellára pillantva könnyebb mérkőzést sejtet ez a talál­kozó, ám oktalanság lenne messzemenő következtetést levonni abból, hogy a győriek eddig mindössze egyetlen győzelmet szereztek. Pusztai László edző is meg­erősítette mindezt, s mint hangsúlyozta, egyáltalán nem tekinthető lefutottnak a mér­kőzés. Igaz, hogy az ETO az utóbbi hetekben negatív ol­dala miatt eléggé reflektor- fénybe került, így számukra valami hasonló helyzet alakult ki, mint a kispesti kirándulás­kor. Az edző szerint érdekes összecsapásra van kilátás, mert mindkét együttesnek na­gyon fontos a pont. Ezen a délutánon sok min­den eldőlhet, javíthatunk a po­zíciónkon, vagy a mögöttünk állók szintjére süllyedünk — tette hozzá Pusztai László, aki bizonyos abban, hogy csapata Győrben is lő majd gólt, kér­dés, hogy a védelem meny­nyire lesz szilárd. Ő elégedett lenne egy döntetlennel is. Hatvan román labda­rúgó-szurkoló úgy gondolta: jobb, ha nem tér vissza hazá­jába. Elhatározásukat tett kö­vette. A szerdai Belgium-Ro- mánia világbajnoki selejtezőt követően politikai menedékjo­got kértek. A disszidens drukkerek is láthatták, amint Paul van Himst szövetségi kapitány együttese egy góllal verte Románia legjobbjait. Okkal örvendezhet a futballkedvelő belga közvélemény, hiszen a van Himst-gárda négy mérkő­zéséből nyolc pontot gyűjtött eddig. „Lassan lehet gyűjteni a pénzt az Egyesült Államokba érvényes repülőjegyekre” — írta a Hét Nieuwsblad című belga lap. A válogatott teljesítményét elemző újságíró persze elis­merte: szerencsés góllal nyert szerdán a hazai csapat. De a gól az gól, a győzelem pedig győzelem. Akkor is, ha éppen a szerencsésebb fél hagyta el A Bányászban Zare játéka kérdéses, neki még Kispesten fordult ki a bokája, s ha nem léphetne pályára, úgy Kolo- vics húzódik be a helyére. Még egy kérdőjel van az ösz- szeállításban: nem dőlt el, hogy elöl Kovács vagy Kámán kezd-e. A várható csapat: Bíró-Kolovics(Jenei), Zare(Kolovics), Olajos, Maro- zsán-Meksz, Varsányi, Hal- zov, Elekes-Kovács(Kámán), Kirchmayer. Csere: Braxató- risz, Szabadi, Barna és szük­ség estén még Szabó, vagy Csák. A A Rákóczi FC a pontszerzés reményében látogat Nagyka­nizsára. Három védőjátékosát kénytelen nélkülözni Fuisz János edző. Itvás eltiltása még nem járt le, Horváth begyűj­tötte harmadik sárga lapját, Göbölös pedig sérült, játéka emiatt kérdéses. A várható csapat: Udvarácz-Vörös, Mező, Deme, Bognár-Pruk- ner, Novák, Adorján, Neuba- uer-Ozsváth, Kiss (Fenusz). Cserék: Gyenes, Hanusz, Tóth, László T. győztesen a pályát 90 perc után. — A románok valóban sokat és jól támadtak — nyilatkozta Alex Czerniatyinski, az egyik veterán belga válogatott játé­kos. — Azt azonban senki sem mondta nekik, hogy ne rúgják be a helyzeteiket. Czerniatyinski szerint van Himst kezében van egy ütő­képes, fiatal, támadni és vé­dekezni egyaránt igen magas szinten képes válogatott, amely jogosan számíthat az 1994-es, az Egyesült Álla­mokban sorra kerülő 24-es „férőhelyű” vb-döntőben a startra. — Meglehetősen hosszú időt töltöttem már el a váloga­tottnál — mondta Michel Pre- udhomme, a „vörös ördögök” kapusa. — Ennek ellenére magam is elámulok, mennyire bővelkedik hazám futball- sportja a tehetségekben. Osz­tom Czerniatyinski nézeteit. Mostanság megint egy belga „nagycsapat” épül. A közelmúltban az ETTU kupa keretében Kaposváron vendégszerepeit a DSI Nilü- felspor asztalitenisz-csapata. A bursai együttest nem előzte meg nagy hírverés, ami nem is csoda, hiszen ha Törökor­szág sportéletéről esik szó, a pingpongot aligha emlegetik. A bursaiak mégis vállalták ezt a nagy utat, hogy a számukra eddig ismeretlen Kaposváron lejátsszanak egy olyan mér­kőzést, amelynek a kimenete­lével — jól ismerve a magyar asztaliteniszsport színvonalát — előre tisztában voltak. Kí­váncsiak voltunk, hogy mi ve­zérelte őket ilyen nagy uta­zásra, és arra, hogy miként fest jelenleg a török asztalite­niszsport. Yüksel Isleyen klubelnök készséggel vála­szolt kérdéseinkre. Mindenek előtt a klubjuk iránt érdeklőd­tünk. — A DSI Nilüfelsport a hét­százezres Bursa egyik legna­gyobb klubja, amelynek kilenc szakosztálya van, ezer sporto­lóval. Négy asztalitenisz-csa­patot versenyeztetünk, velük három edző dolgozik. Mintegy harminc felnőtt és száz olyan fiatal van, akit tehetsége révén már leigazoltunk. Kifejezetten utánpótlást nevelő egyesület a miénk. A szülők szívesen hozzák gyermeküket hozzánk, mert jól felkészült szakembe­rek foglalkoznak velük. Kezdetben térítést kell fi­zetniük. Egy meghatározott idő után aztán a tehetsége­sebbeket kiemeljük, s ők utána már ingyenes oktatás­ban és versenyeztetésben ré­szesülnek. — Kik szponzorálják a klu­bot? — Legfőbb támaszunk a bursai vízművek. Építészmér­nökként magam is ennek va­gyok az egyik igazgatóhelyet­tese. De nálunk dolgozik — mint szervizvezető — főállás­ban az itt levő edzőnk, to­vábbá a sportorvosunk is, aki ugyancsak velünk jött. — Miben támogatja a város az egyesületet? — Olyan lehetőséghez se­gített bennünket, amiből előte­remthetjük a működés feltéte­leit. Területet és pénzt kap­tunk a várostól, így tudtuk fel­építeni saját kempingünket, vendéglőnket, sportszállónkat. Csónakázótavat létesítettünk, ez mind a klub tulajdona. A bevételeket sportolásra fordít­juk. Hikmet Hocaoglu edzőt a szakmai munka felöl faggat­tuk. — Hol a helye az asztalite­nisznek a török sportban? — Hát nem az elején. Ná­lunk, a hagyományos sportá­gak a birkózás, a súlyemelés, a csapatjátékokban elsősor­ban a labdarúgás, a röplabda mind-mind népszerűbbek. Az asztalitenisz — főként a nők­nél — később kapott teret, de dinamikus fejlődésnek indult. A nagy távolságok miatt a baj­noki rendszerünk is sajátsá­gos. Az úgynevezett A ligában három csoportban folyik a bajnokság első szakasza, majd a csoportok első három helyezettjei körmérkőzéseken döntik el a végső sorrendet. — Az önök csapatának a legjobb eredménye ? — Egy második hely. Az ETTU kupában másodszor in­dulunk, de tavaly önhibánkon kívül estünk ki. Egy belga csapattal sorsoltak össze bennünket, és nálunk lett volna a mérkőzés. Sajnos, ennek időpontja egybeesett egy nagy téli sportesemény­nyel, így képtelenek voltunk a városban szállást biztosítani ellenfelünknek. A nemzetközi szövetség ezért elmarasztalt bennünket és ellenfelünket játék nélkül juttatta tovább. Lényegében tehát ez a kaposvári az első igazi nemzetközi megmérette­tésünk. — Miként értékeli lányai it­teni játékát? Hikmet Hocaoglu edző — Nem voltak illúzióink. Tudtuk, hogy a világ élvona­lába tartozó magyar női aszta­liteniszsport bajnokságának negyedik helyezettje ellen nem lehet esélyünk, még úgy sem, hogy a legjobbjuk (dr. Bolvári — a szerk.) hiányzott a mérkőzésről. — Tehát ennél nem is re­mélt többet? — No azért a mostaninál többre képesek a lányaink. Sajnos fiatalok, rutintalanok és itt távol a hazától nagyon meg voltak ijedve. Csak a bal­kán köztársaságok versenyén bronzérmet nyert Sabirli ját­szott tudásának megfelelően. Ő ha nem sietteti a játékot, nyerhetett volna. A Kuzu test­véreknek nem volt esélyük, de az itteninél szorosabb mérkő­zésekhez megvan a képessé­gük. — Hogyan érezték magukat Magyarországon ? — Nagyon jól, igazán baráti fogadtatásban volt részünk. Figyelmesek voltak a vezetők, éppen ezért elnökünk meg is hívta őket hozzánk egy amo­lyan baráti visszavágóra. így is búcsúzunk tőlük: viszontlá­tásra Bursában. Jutási Róbert Belga öröm, román bánat KAPOSVÁRON SZEREPEL A KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT Hat év után újra válogatott kosárlabda-mér­kőzés lesz Kaposváron. A magyar együttes az Európa-bajnoki selejtezőkre készül. A múlt évi három mérkőzést három vereséggel zárták, így kevés az esély a döntőbe kerülésre. Az idei folytatásban november 11-én Görögországban lép pályára a csapat, majd 14-én Sopronban a románokat fogadja. A sűrű program utolsó ál­lomása Svédországban lesz, november 18-án. Az erőpróbára való felkészülés utolsó állo­másaként a kaposvári sportcsarnokban no­vember 7-én és 8-án a szlovén KK Smelt Olimpia Ljubljanával vív két edzőmérkőzést Patonay Imre legénysége. — Hogy esett a választás a somogyi megye- székhelyre — kérdeztük Horváth Frigyest, a Magyar Kosárlabda-szövetség főtitkárát. — Meghívást kaptunk a kaposváriaktól.s en­nek nagyon örültünk, hiszen ebben a városban dinamikusan fejlődik a kosárlabda. Bizonyíték erre, hogy a Kaposvári KC már a Szuper Ligá­ban szerepel. A város és a klub sokat tett a sportág felemelkedéséért, ezt nagyra értékel­jük a szövetségben. Az itteni közönség szereti a jó kosárlabdát, s remélem sokan kilátogatnak majd a mérkőzésekre, amely igazi csemegét ígér. Az első összecsapás szombat délután, a második vasárnap délelőtt lesz. Kováts Imrétől, a Kaposvári KC ügyvivőjétől, a mérkőzés egyik szervezőjétől megtudtuk, segítséget várnak a rendezéshez. — Ahhoz, hogy az összecsapás létrejöjjön, széleskörű összefogásra lesz szükség a vá­rosban — mondta. — A költségeket ugyanis nekünk, rendezőknek kell előteremtenünk. Se­gítséget kapunk a sportcsarnoktól, a Kaposvári Építőktől, nélküle lehetetlen lenne a lebonyolí­tás. Ezen kívül szponzorok jelentkezését vár­juk. Mintegy 150 ezer forint szükséges még a zavartalan lebonyolításhoz. Az egyik találkozót valószínűleg a Kapos Tv is közvetíti majd, így senki nem marad le az eseményről.- Kele ­Női röplabda NB I, B-csoport Kaposvári Tungsram- Szegedi DRE 3-1 A Szegeden lejátszott mérkőzésről a telefonvonal hibája miatt részletes tudósítást nem kaptunk. Lemondott a Barcs A labdarúgó NB III- Dráva-csoportjában szereplő Barcs SC csapatának edzője Szabó Nándor lemondott tiszt­ségéről. Az elnökségnek szerdán küldött levelében ki­fejtette: a jelenlegi játékosál­lományt nem tartja alkalmas­nak a bajnokság elején kitű­zött célok elérésére. Nem érzi maga mögött a vezetők támo­gatását sem, ezért kéri, hogy közös megegyezéssel bont­sák fel a szerződését. A hétvégi fordulóban öt idő­sebb labdarúgóból álló játé­kostanács állítja össze a kezdő tizenegyet, Gibizer Jó­zsef egyesületi elnök vezeté­sével. A barcsiak jelenleg a 9. he­lyen állnak, s bajnokság előtt a 4-8. hely megszerzését tűzték ki célul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom