Somogyi Hírlap, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-18 / 169. szám

1992. július 18., szombat SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Szuper Ligában a kaposvári kosárlabdázók Kolicsev és Hoffmann jött Gosztonyi és Stettner helyett Tegnapi számunkban már beszámoltunk róla, hogy a Tungsram SC és Bp. Honvéd a jövőben közösen működteti kosárlabda-szakosztályát. A két egyesület fúziója ötven­ötven százalékos anyagi és szakmai kondíciókkal jött létre. Célként a szakmai elő­relépést, hosszú távon pedig egy gazdasági társulás létre­hozását jelölték meg új, tő­keerős szponzorok bevoná­sával. Miután mindkét együttes a Szuper Ligában indult volna, az egyesülés után egy hely üresen maradt. Az ötödik he­lyezett szolnokiak sem vállal­ták a szereplést, így a bajnok­ság 6. helyen végzett Kapos- cukor jutott nemzetközi sze­replés lehetőségéhez. Az együttes neve azóta megváltozott. Mint ismeretes a Kaposcukor Rt az elmúlt szezon végéig támogatta a csapatot. A jövőben Kaposvár néven szerepelnek a kosara­sok', az önkormányzat szep­temberi döntéséig várva. Szó van arról: városi sportegyesü­letet alakul a férfikosarasok, -röplabdások részvételével. A képviselőtestület szeptem­berre halasztotta a javaslat megtárgyalását. Kováts Imrétől, a kosarasok egyesületi elnökétől a követ­kezőket tudtuk meg a tervek­ről. — Hasonló cipőben járunk, mint a két fővárosi klub, ame­lyek összevonták erőiket. Egy többcsatornás finanszírozású egyesületet hoznánk létre, amelynek egyik fontos ténye­zője egy később alakuló gaz­dasági társulás lenne. A gt a Kaposvári Építők mellett több­ségi önkormányzati tulajdont képezne, s egyik feladata lenne az Arany úti sportcent­rum továbbfejlesztése és hasznosítása. A tevékenysé­gében szerepelne a vendéglá­tás és az idegenforgalom is. Bevételekhez jutna még a klub a közeljövőben induló Bingó szerencsejátékból, va­lamint a reklámszerződések­ből. Csak ezek után jönne az az összeg, amivel az önkor­mányzat segítene. A közön­ségünkéi még jobb kapcsola­tot szeretnénk tartani. A bingó- terembe minél több sportot szerető kaposvárit várunk, ahová közönségtalálkozókat is szervezünk. Tervezzük még egy hetilap indítását is, amely népszerűsítené szakosztálya­inkat. — Visszatérve a Szuper Li­gára, vállalja-e az indulást a Kaposvár? — Váratlanul ért minket a lehetőség, amelyet nem ha­gyunk kihasználatlanul. Bizo­nyára a közönségünk is örül majd annak, hogy rangos el­lenfeleket láthat majd a jövő­ben. A nemzetközi szereplés­hez pedig szponzorokat is könnyebb találni. Természe­tesen a költségek is nagyob­bak, ezek tisztázása az elkö­vetkező hetek feladata lesz. — Milyen változások voltak a játékoskeretben? — Stettnertől a bajnokság végén elváltunk, Gosztonyi pedig a Videotonhoz kíván igazolni. Ügyében még nem született megállapodás, de a távozása több mint valószínű. Leigazoltunk egy orosz játé­kost, Igor Kolicsevet, az Avto- doroznyik Szaratovból. A 27 éves, 200 cm magas bedobó 1981 óta valamennyi korosztá­lyos válogatottban szerepelt, legutóbb a főiskolai világbaj­nokságon. Hoffmann Zoltán a PVSK-ból érkezett hozzánk. Ő 22 éves, 197 cm magas, szin­tén bedobó poszton játszik. A közelmúltban a felnőtt váloga­tottba is meghívták, sajnos sé­rülése miatt nem került sor a Hoffmann Zoltán és Igor Ko­licse v szereplésére. Szeretnénk még egy játékost igazolni a center posztra, amennyiben találunk megfelelő embert. Az ifjúságiak közül Gulyás Róbert és Vörös Gábor csatlakozott a kerethez. Mindent egybevetve véleményem szerint erősödött a csapat. — A bajnokságban egy­szerre csak két külföldi játsz­hat. Grigas és Venclovas mellé pedig most jött Koli- csev... — A Szuper Ligára való te­kintettel jó volna mindhármu­kat megtartani. Egyelőre mindannyian készülnek, s az edző dönt majd, melyikük ke­rül a csapatba. A játékosoknak a héten lejár a nyári szabadság, tegnap a sportcsarnokban tartották évadnyitó megbeszélésüket. A keretből csak a két litván koasaras hiányzott, ők később érkeznek Magyarországra. Valamennyien aznap értesül­tek az új helyzetről. Simon Károly is az újságból tudta, hogy szuper ligás csa­pat edzője: — Még mindig kissé hihetet­len számomra az egész. Min­denesetre igyekszünk minél jobban felkészülni, hiszen itt már nem lesz gyenge ellenfél. — Mi lesz a program a kö­vetkező hetekben? — Hétfőn kezdjük a munkát, napi két edzéssel. Az első hé­ten atlétikai foglalkozások szerepelnek a műsoron, utána pedig már teremben is gyako­rolunk. Várhatóan három tor­nán indulunk: augusztus 21. és 23. között a Gunaras Ku­pán, rá egy hétre a Göcsej Kupán, majd szeptember első hétvégéjén Kaposváron, a Ba­laton Füszért Kupán. Bognár Tibort, a csapat cen­terét kérdeztük, mit szól a Szuper Liga-részvételhez. — A magam részéről örülük annak, hogy így alakult. Sze­retek erős ellenfelekkel szem­ben játszani, s a közönségünk is színvonalasabb meccseket lát majd. Kele János Elfogadták Macedónia jelentkezését A nevezési határidőn túl je­lezte Macedónia a Magyar Rádióamatőr-szövetségnek, hogy részt kíván venni a szep­temberben Siófokon rende­zendő rádióiránymérő-világ- bajnokságon. A macedónok nevezésével együtt — mert­hogy azt elfogadták a szerve­zők — 24-re emelkedett a VB-n részt vevő országok száma, s több mint 300 spor­toló érkezik majd a Bala- ton-part fővárosába. Díjugrató lovasverseny Kaposváron Ma és holnap a Pannon Ag­rártudományi Egyetem lovas­pályáján megyei díjugrató versenyt rendeznek. A kétna­pos versenyen a hazai sporto­lók mellett francia lovasok is részt vesznek. A megyei díj­ugrató verseny mindkét napon 10, illetve 14 órakor kezdődik. Nemzetközi mérkőzés Mesztegnyőn Vasárnap nemzetközi lab­darúgómérkőzés lesz Mesz­tegnyőn. A tavaly felújított pá­lya most ad otthont, először nemzetközi találkozónak: a helyiek a szlovák megyei I. osztályban szereplő TJ Bánov csapatát fogadják 17.30 órakor. Elbúcsúztak a somogyi olimpikonok Tegnap reggel meghitt ün­nepség színhelye volt a me­gyeháza; a Somogy Megyei Közgyűlés, a megyei sportbi­zottság és a sportigazgatóság elbúcsúztatta a barcelonai nyári olimpiai játékokon részt­vevő négy somogyi olimpi­kont: Szalay Andrea ritmikus sportgimnasztikázót (edzője Boldizsár Natália), Borhi Zsombor kajakozót (edzője Gyöngyösi János), valamint Pomucz Tamás és Somogyi Tamás vitorlázót (edzőjük Horváth László). Zag József megyei sporti­gazgató köszöntötte olimpi­konjainkat és edzőiket. Kö­szöntőjében külön kiemelte a somogyiak eddigi olimpiai szereplését. Ilyen téren külön­leges Somogy helyzete, ame­lyet elsősorban mint utánpót­lás-nevelő megyét tartottak számon. A világversenyeken a somogyi sportolók általában más megyéknek, más sport­egyesületeknek szereztek di­csőséget. A város, a megye gazdasági helyzetéből adó­dóan régebben nem lehetett itt tartani az élsportolókat. Mára már azonban — szerencsére — megváltozott a helyzet. Az eddigi olimpiákon ösz- szesen 32 olyan magyar spor­toló vett részt, aki Somogyból származott. Közülük kilencen 11 aranyéremmel örvendez­tették meg az embereket. Ugyanakkor csak ketten vol­tak olyanok — Szegfy László birkózó (1932, Los Angeles) és Dőri András ökölvívó (1956, Melbourne) —, akik Király J. Béla felvételei somogyi színekben indultak az olimpián. Most először for­dul elő, hogy megyénkből egyszerre négyen is utazhat­nak. Pontosabban öten, hi­szen dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, a Magyar Olimpiai Bi­zottság elnökségének tagja is ott lesz a katalán városban mint a magyar csapat egyik vezetője. Zag József hangsú­lyozta: nem azt várják tőlük, hogy olimpiai bajnokként tér­jenek haza, hanem azt, hogy a maximumot nyújtsák. Ezután dr. Gyenesei István vette át a szót. Mint mondta, külön öröm, hogy az olimpiára készülődő magyar csapatban további négy olyan sportoló is található, akik Somogyból származnak. A 3000 méteres akadályfutásban induló Markó Gábor — akárcsak a kézilab­dázó Sótonyi László — Ka­posváron, a cselgáncsozó Gránitz Éva Siófokon, a kézi­labdázó Füzesi Ferenc pedig Nagyatádon látta meg a napvi­lágot. Végül ajándékokkal — egy-egy Szász Endre képpel — köszöntötte és köszönte meg eddigi munkájukat olim­pikonjainknak és edzőiknek. A búcsúztató után még egy kis ünnepségre sor került. Zag József megyei sportigazgató és a Somogy Megyei Sporti­gazgatóság munkatársai kö­szöntötték Sipos Ritát és Vá- rady Istvánt abból az alkalom­ból, hogy mindketten bron­zérmet szereztek az Eu- rópa-bajnokságon. Mint isme­retes, Sipos Rita (Kaposvári Építők SC) a június elején Stuttgartban rendezett 8. rit­mikus sportgimnasztika EB-n a kézíszercsapat tagjaként, Várady István (Csurgói Metal- lux Modellező Klub) pedig a két héttel ezelőtti II. NAVIGA motoros hajómodellező Eu- rópa-bajnokságon (ezt Csur­gón rendezték) lett harmadik. Fenyő Gábor Albán csapat ellen kezd a Somogy SC Elkészült a nemzetközi kupasorsolás Az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) elké­szítette az ősszel rajtoló eu­rópai kupák sorsolását. A magyar csapatok közül a legkedvezőbb helyzetben a Vasas női együttese van, mivel az első fordulóban erőnyerő. A BEK-ben rajtoló Kaposvári Somogy SC csa­patának selejtezőt kell ját­szania: ellenfele az albán Tirana lesz. A párosítások: BEK. Fér­fiak, selejtező: Kaposvári Somogy SC-Tirana (albán). Nők, 1. forduló:Tungsram SC-Maribor (szlovén). KEK. Férfiak, 1. forduló: Papíron SC Szeged-Har- kov (ukrán). . Nők: A Vasas az 1. fordu­lóban erőnyerő. CEV Kupa. Férfiak, selej­tező: Nyíregyházi VSC Bim-Trade-Ankara (török), T ungsram-Újpest-Diekirch (luxemburgi). Nők, selejtező: BVSC- Athén (görög). Az Eger SE csapata az Isztambul (tö- rök)-Odessza (ukrán) mér­kőzés győztesével játszik. A selejtezők időpontjai október 3-4., illetve 10-11., míg az első forduló mérkő­zéseit november 7-8-án, a visszavágókat pedig 14-én és 15-én játsszák. Szakmai segítség és érdekképviselet Megalakult a tt klubok megyei szövetsége Somogybán mintegy 22 technikai és tömegsport klub működik. Ezek alapító tagjai a most megalakult technikai és tömegsport klubok megyei szövetségének, amely el­nökké Gadányi Istvánt, ügy­vezető elnökké Mészáros Jó­zsefet választotta. Mindketten a megyei rendőr-főkapitány­ságon dolgoznak. Az elnök­ség többi tagja is azoknak a területeknek a képviselője, amelyek a technikai és tö­megsport klub mozgalom ki- szélesítése szempontjából el­sősorban számításba jöhet­nek. Ugyanis — mint Mészá­ros József elmondta — sze­retnék, ha minél több — főként* általános iskolás fiatal — meg­ismerkedne a korábban az MHSZ tevékenységi körébe tartozó technikai sportágakkal a kultúrált fegyverhasználattól a búvárkodáson át a modelle­zésig. Ugyanakkor felvállalják e klubok érdekképviseletét is. — A technikai és tömeg­sport klubok országos szövet­ségének megalakulásával tu­lajdonképpen e téren megtör­tént a rendszerváltás. Nem felső támogatással, hanem a helyi erők összefogásával szeretnénk megteremteni a klubok működésének alapjait és bővíteni a hálózatot — mondta az ügyvezető elnök. Hozzáfűzte: már az is jelentős előrelépésnek számít, ha az iskolákban a szakkörök klu­bokká válnak, és az ügyért tenni akaró .emberek irányítá­sával megkezdik a klubéletet. Sz. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalom