Somogyi Hírlap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-16 / 91. szám

1992. április 16., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Sportexpo '92 Hétfőn nyitotta és ma zárja kapuit a Sportexpo '92 nem­zetközi sporteszköz- és sport- ruházati kiállítás. A múlt évhez hasonlóan az idén is a Buda­pest Sportcsarnok ad otthont a rendezvénynek, ahol szinte valamennyi sportág „csúcsfel­szereléseit” megtekinthetik az érdeklődők, a budótól a bú­vársportig. A vásárral egybe­kötött kiállításon számos ér­dekes program várja a látoga­tókat. A vállalkozó szellemű nézők még falmászásban is kipróbálhatják tudásukat. Az OTSH felhívása A május 27-én az ország kü­lönböző városaiban, települé­sein rendezendő sportesemé­nyek népszerűsítése, esetle­ges televíziós adásban való szerepeltetése miatt az OTSH kéri a szervezőket, hogy a Challenge Day-re benevezet­tek a forgatókönyvük másola­tát mielőbb küldjék el az Or­szágos Testnevelési és Sporthivatal címére (OTSH Sajtószolgálat, Budapest, 1054, Hold utca 1.). Idénynyitó az autó­modellezőknél A hét végén Pécsen az Érc­bányász Kupával kezdődött meg az RC autómodellezők idei szezonja. Az országos bajnokság első futamán kilenc klub 27 versenyzője indult, köztük négy somogyi model­lező: Mat ári Attila és Tóth Mi­hály, illetve Vörös Gábor, va­lamint Vörös Zoltán (az előbbi két versenyző a Taszári Mo­dellező Klub, az utóbbi kettő pedig a Kaposvári Textiles SE modellezője). A Sport-kategó­riában Matán a harmadik, Tóth M. a negyedik, Vörös G. pedig a nyolcadik, míg a Forma-kategóriában Matán az ötödik, Vörös G. a hatodik, Tóth M. a hetedik, Vörös Z. pedig a 10. helyen fejezte be a versenyt. Kosárlabda NB I Alom maradt a Szuper Liga ZTE-Heraklith-Kaposcukor 111-76 (60-35) Zalaegerszeg, városi sport- csarnok, 3000 néző. V.: Král. Gidófalvy. ZTE-Heraklith: Lukosius (4), Kis A. (12), Polster (11/3), Bodrogi (11/3), Lekarauskas (17). Csere: Bencze (18/9), Farkas (14), Borosnyai (7/3), Kovács (9/9), Földesi (8). Edző: Farkas Sándor. Kaposcukor SE: Vojvoda (14), Venclovas (10), Grigas (-), Kovács L. (4), Bognár (11/3). Csere: Gosztonyi (10), Nagy I., (5/3), Nagy L. (-), Kis S. (22/3), Stettner (-). Edző: Simon Károly. A hazai közönség fergete­ges biztatása közepette re­mekül kezdett a zalai együt­tes. Csak az ötödik percig tu­dott lépést tartani a Kaposcu­kor ellenfelével, amikor is Bodrogi és Lekarauskas ve­zényletével robbantott a ZTE-Heraklith. Öt perc alatt 19 pontot szerzett zsinórban, és 12-10-ről 31-10-re elhúzott. A Kaposcukor megpróbált fel­zárkózni, s ez a félidő hajrá­jára valamennyire sikerült is. Farkas nagyszerű teljesítmé­nyével a ZTE azonban ismét újított, és fölényes, 25 pontos előnnyel zárta az első játék­részt. A második félidőt aztán úgy folytatták Farkas Sándor mes­ter játékosai, ahogy az előzőt abbahagyták. Fokozatosan növelték amúgy is tetemes előnyüket, és a 30. percben már 84-48-at mutatott az eredményjelző tábla. Innentől kezdődően a kaposvári játé­kosok közül egyedül csak Kis Sándor teljesítménye érdemel említést, aki büntetőből zsi­nórban 12 pontot szerezve tar­totta valamelyest a lépést a zalaiakkal. A mérkőzés vé­gére igazi, hamisítatlan feszti­válhangulat alakult ki a zalae­gerszegi városi sportcsarnok­ban. Ezen a találkozón a két csapat között osztálykülönb­séget lehetett felfedezni — sajnos, nem a Kaposcukor ja­vára. A ZTE-Heraklith mind támadásban, mind védeke­zésben toronymagasan ka­posvári ellenfele fölé nőtt. Az egerszegiek valamennyi játé­kosa kimagasló teljesítményt nyújtott a mérkőzésen, míg a Kaposcukor SE-ből egyedül csak Kis Sándor dobóteljesít­ménye emelhető ki. Ezzel a Zalaegerszeg nyerte 3:2 arányban a két együttes párharcát, s így ők ju­tottak a legjobb négy közé, azaz megőrizték jövőre is Szuper Liga-tagságukat. A döntőbe jutásért — ugyancsak három nyert mérkőzésig — a Bp. Honvéd lesz az ellenfelük. A Kaposcukor SE a továb­biakban az 5-8. helyért játsz­hat, és a Csepel SC lesz az el­lenfele. Ez a sorozat már csak két győztes találkozóig tart, és az első mérkőzés Kaposváron lesz a városi sportcsarnokban szombaton 17 órakor. Szabó Gábor Rákóczi-siker Németországban Hazaérkezett németországi vendégszerepléséről a Ka­posvári Rákóczi ifjúsági má­sodik csapata. A gárda négy mérkőzésen lépett pályára — valamennyit sikerrel vett —, és egyszer alkalmuk volt „megkóstolni” a műfüvet is. Labdarúgás Megyei II. osztály Déli csoport: Bélavár-Kutas 2-0, Kadarkút-Somogyud- varhely 1-1, Berzence^Ka- posszerdahely 3-0, Somogy- tarnóca-Tarany 1-1, Vízvár- Juta 1-5, Lakócsa-Kapos- mérő 5-1, Bolhás-lnke 2-0. Az élcsoport állása: 1. So- mogytarnóca 28 pont, 2. Ber- zence 26 pont, 3. Kadarkút 25 pont, 4. Juta 25 pont. Északi csoport: Öreglak-Ba- latonszárszó 1-0, Szőlősgyö- rök-Balatonberény 1-0, Ná- gocs-Horvátkút 4-0, Mernye- Zimány 0-0, Zamárdi-Bala- tonszabadi 3-1, Kéthely- Táska 5-3. A Kaposvári Gaz- dász-Balatonkeresztúr mér­kőzést május 6-ára halasztot­ták. Az élcsoport állása: 1. Bala- tonkeresztúr 29 pont, 2. Bala­tonszárszó 24 pont, 3. Kapos­vári Gazdász 21 pont, 4. Ná- gocs 21 pont, 5. Táska 21 pont. Körzeti bajnokság Kaposvári körzet. A 18 for­duló eredményei: Jákó-Topo- nár 0-2, Kiskorpád-Hedre- hely 1-1, Mike-Patalom 0-3, Nagyberki-Kaposfüred 0-1, Várda-Hetes 4-2, Magyareg- res-Somogyjád 2-0, Ka- posfő-Surján 6-2. Az élcsoport állása: 1. To- ponár 30 pont, 2. Patalom 25 pont, 3. Kiskorpád 24 pont, 4. Kaposfüred 23 pont. Csurgói körzet. A 12. for­duló eredményei: Beleg-Há- romfa 3-1, Görgeteg-GYVSE 1-0, Segesd-Lábod 2-4, Szabás-Ötvöskónyi 1-2. Az élcsoport álfása: 1. GYVSE 16 pont, 2. Lábod 15 pont, 3. Háromfa 10 pont, 4. Görgeteg 10 pont. Marcali körzet. Buzsák- Nemesvid 4-0, Balatonújlak- Böhönye 1-1, Mesztegnyő- Somogyszentpál 4-0, Tap- sony-Somogyfajsz 2-0, So- mogyvámos-Sávoly 3-1, Vi- tya-Somogyvár 0-2. Az élcsoport állása: 1. Bö- hönye 26 pont, 2. Somogyvár 25 pont, 3. Mesztegnyő 22 pont. Barcsi körzet. Kastélyos- dombó-Darány 1-1, Darány- Kálmáncsa 6-1, Kálmáncsa- Kastélyosdombó 1-3. A Pé- terhida — anyagi nehézségei miatt — visszalépett a bajnok­ságtól. A bajnokság állása: 1. Kas- télyosdombó 16 pont, 2. Da- rány 16, 3. Kálmáncsa 0. Teke NB III Kaposvári Fáklya- Székesfehérvári Köfém 5:3 (2430:2359) A hét végén a Székesfehér­vári Köfém csapata látogatott el a Kaposvári Fáklya ottho­nába, és a hazaiak jó csapat­játékkal, valamint két kitűnő egyéni teljesítménnyel 5:3 arányban győztek. A kaposváriak eredményei: ifjabb Németh T. 442 fa, Bog­nár J. 428 fa, dr. Bekker T. 409 fa, Illés I. 393 fa, Hideg L. 379 fa, Gyűrűsi V. 379 fa. Röplabda NB I - férfi bajnoki döntő Egy lépésre az aranytól Kaposvári Somogy SC-Szegedi Papíron SC 3-0 (11, 7, 10) Kaposvár, városi sportcsarnok, 1200 néző. V.: ifjabb Kiss L., Horváth Gy. Oldalbírók: Ort- ner, Szalay. Kaposvári Somogy SC: Mészáros)-/-), Bü­rüs (5/7), Luksys (12/3), Kántor (14/14), Pász­tor (~/3), Demeter (5/3). Csere: Stefik (1/3), Czotter (-/-). Edző: Laszczik Iván. Szegedi Papiron SC: Petheő (2/5), Voronkov (1/-), Hulmann (9/5), Vámos (2/2), Lapsin (1/1), Csíkos (11/3). Csere: Ftácz (8/3), Polgár (1/0). Edző: Nyári Sándor. (A játékosok neve után zárójelben a játékos által kiharcolt nyitásjogok száma, illetve a szer­zett pontok száma.) A játszmák alakulása: 1. játszma: 8-0 (!), 8-2, 9-3, 10-6, 11-7, 14-7, 14-11,15-11 (23 perc). 2. játszma: 1-1, 1-4, 3-4, 4-5, 6-5, 9-6, 9- 7, 15-7 (!) (24perc). 3. játszma: 0-3,1-3,1-5, 3-5, 3-7,10-7 (!), 10- 9,11-10, 15-10 (20 perc). Fantasztikusan kezdett a Somogy SC: egy­más után érte el pontjait, s Nyári Sándor, a szegediek mestere máris kénytelen volt időt kérni. Ezzel sem tudta azonban kizökkenteni Kántorékat játékritmusukból, s csak 8-0 ará­nyú Somogy SC vezetésnél tudták megsze­rezni a vendégek legelső pontjukat. Ekkor Luksys, Bürüs és Pásztor egymást múlta felül, szinte hiba nélkül játszott a csapat. Ahogy várni lehetett, rövidesen jött a menetrendszerű második szegedi időkérés is, miközben Voron- kovot Rácz váltotta fel. Az ő beállításával mind­járt más lett a szegediek játéka, és sikerült négy pontnyira felzárkózniuk (11-7). Ezután azonban ismét csak a kaposváriak pillanatai következtek, s végül Bürüs jó nyitása tett pon­tot az első játszma végére. Rosszul kezdődött a második játékrész: a vendégek néhány pillanat alatt „megléptek” 4-1-re. Úgy tűnt, hogy használt a kaposvári időkérés, hiszen rövidesen már — elsősorban a sokszor megcsodált Kántor szebbnél szebb megoldásainak köszönhetően — ismét csak a Somogy SC-nél volt az előny (6-5). Innét kezdve aztán már nem volt megállás; újra és újra csak Kántor volt a főszereplő, aki ütött, sáncolt, vagy éppen ejtett, mindenesetre a szegediek tehetetlenek voltak vele szemben. Végül fölényesen, nagy magabiztossággal nyerte a második szettet Laszczik Iván csa­pata. Akárcsak az előző játszmában, most is na­gyon rosszul kezdtek Demeterek (1-5, majd 3-7), jogos volt az időkérés. Ezt követően va­lami fantasztikus dolognak lehettünk a szem­tanúi. Hiába támadott, próbálkozott meg min­dennel a Szeged, ütéseik rendre elakadtak a kaposváriak sáncában. Sikerült egyenlíteni, majd a vezetést is átvette a Somogy SC (10-7). Most a vendégeken volt a sor, hogy — egymás után kétszer is — időt kérjenek, de már nem volt megállás. Az utolsó percekben Pásztort Stefik, Bürüst pedig Czotter váltotta fel, akik több jó megoldásukkal bizonyították, hogy helyük van ebben a csapatban. A leg­utolsó pontot — ki más is? — Kántor verte be védhetetlenül, s ezzel kezdetét vette a fieszta. A szegedi 3-0-ás győzelem alaposan meg­növelte a vendégcsapat tekintélyét, sokan fél­tették a Somogy SC-t a találkozó előtt. Lasz­czik Iván tanítványai ennek megfelelően na­gyon odafigyeltek a kezdésre. A remek nyitá­sok, a jó sánc- és mezőnymunka meghozta eredményét, 8-0-ra elhúztak Kántorék. Ekkor kezdett ébredezni a Szeged, s megkezdte a felzárkózást. Rácz beállításával veszélyeseb­Demeter „ejti át" a kettős szegedi sáncot. Luksys és a földön fekvő Mészáros figyeli az eseményt Fotó: Kovács Tibor bek lettek a támadásaik, s négy pontra csök­kentették a hátrányt. Nőtt a feszültség a hazai­aknál, ami azt eredményezte, hogy a támadá­soknál szinte kizárólag Kántort foglalkoztatták, mint a legbiztosabb megoldást. Szerencsére ő most is bírta a ránehezedő terhet, így sikerült befejezni a szettet. A folytatást a vendégek kezdték jobban, el­sősorban jó ütemű sáncaik révén előnyt sze­reztek. A szett közepére sikerült utolérni a Szegedet, s ebben jelentős része volt a litván vendégmunkásnak, Luksysnak. Mészáros pon­tos feladásait sorra jól fejezte be középen, ez­zel megkönnyítette a dolgát a szélen remeklő Kántornak. Erre nagy szükség is volt, hiszen néha már hárman is próbáltak őt sáncolni — eredménytelenül. Sanyi ha kellett bombázott, ha kellett okosan ejtett, ismét klasszisjátékot nyújtott. Megismétlődni látszott az első mérkőzés, amikor a Szeged 5-1-re elhúzott a harmadik játékrészben. Cserélt a Somogy SC, a gyen­gélkedő Pásztor helyett Stefik lépett a pályára. Ez jó húzásnak bizonyult, nagyon feljavult vele a sáncmunka. Ritka bravúr, hogy egymás után négy pontot szereztek a kaposváriak a sánc révén. Kétszer Stefik, kétszer Bürüs volt ered­ményes. A román játékos ekkor már támadás­ban is hasznos volt, így nem lehetett kétséges, hogy a játékba lendült Somogy SC a harmadik szettel befejezi a mérkőzést. A találkozó legjobbjai Kántor, Luksys, Mé­száros illetve Rácz és Csíkos voltak. Dicséret illeti még Stefiket is, aki a harmadik szettben nyújtott emlékezeteset. Győzelmével 2-1-re vezet a kaposvári csa­pat, így a bajnoki aranyérem karnyújtásnyi tá­volságba került. Ennek megszerzésére már pénteken meglesz a lehetőség a 17 órakor kezdődő újabb mérkőzésen. A csapatot Sze­gedre is elkísérni óhajtó szurkolók számára ismét autóbusz indul 10 órakor a Köjál elől. Fenyő Gábor Kele János Ökölvívás Nem bírt egymással Somogy és Baranya A kaposvári Staub János (szemben) vereséget szenvedett Deáktól (Kovács Tibor felvétele) Szombaton Kaposváron a Dózsa edzőcsarnokában ren­dezték meg szépszámú érdek­lődő előtt a Somogy megye- Baranya megye barátságos ökölvívó találkozót. A somogyi színeket a Kaposvári Flott ÖSC és a nemrégiben alakult Jutái Ring SC versenyzői kép­viselték, míg Baranya csapa­tát a Pécsi VSK és a Mohácsi TE bunyósai alkották. Ez a ta­lálkozó az egy hónappal ez­előtti pécsi mérkőzés vissza­vágója volt. Ezúttal nem bírt egymással a két megye, s igazságos döntetlennel ért véget az összecsapás. A Kaposvári Flott ÖSC ver­senyzői közül Berkes László, Istovics Péter, Bozsics György győzött, míg Kovács Zsolt, Staub János és Orsós Sándor vereséget szenvedett. A juta- iak közül ketten — Lévai Ákos és Lukács Attila — hagyhatták el győztesen a szorítót, ugyanakkor Mlecsenkó Sán­dor alulmaradt ellenfelével szemben. A rendezők továbbra is sze­retnék folytatni a két szom­szédos megye egymás elleni barátságos mérkőzéssoroza­tát: a tervek szerint májusban Mohácson találkozik egymás­sal újból Somogy és Baranya ökölvívócsapata, utána pedig ismét Somogy lenne a házi­gazda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom