Somogyi Hírlap, 1991. december (2. évfolyam, 282-304. szám)

1991-12-05 / 285. szám

Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halot­tunk, . FERENCZI LAJOS temetésén részt vettek, virágaik­kal, együttérzésükkel fájdalmunk­ban osztoztak. A gyászoló család * * * Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, TAKÁCS GYULA zamárdi lakos temetésén részt vet­tek, és fájdalmunkat virágaikkal, részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Szerető felesége, gyermekei, édesanyja valamint a rokonság Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, LABORFALVI PÉTER temetésén részt vettek, és virá­gaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, munka­társaknak, ismerősöknek, akik édesanyánk, NAGY FERENCNÉ temetésén részt vettek. A gyászoló család * * * Köszönetét mondunk a roko­noknak, ismerősöknek, akik felejt­hetetlen halottunk, FEHÉRVÁRI GYÖRGYNÉ Helman Erzsébet temetésén részt vettek, és fájdal­munkban osztoztak. Férje, fia és családja Hálás szívvel mondunk köszö­netét a kedves rokonoknak, bará­toknak, az AGROKER dolgozóinak és az AGROKER Vállalatnak, a szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága férjem, édesapám, nagyapám, apósom, TALIÁN LAJOS temetésén részt vettek, és virá­gaikkal, koszorúikkal mély gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló család INGATLAN ELADÓ Kaposváron a Körtönyebükk utcában 540 n-öles, panorámás telek. Érdeklődni a 20-586-os telefonon. Ka- darkúton a Hódos u. 1. számú családi ház eladó. Érdeklődni a helyszínen. '6196) BALATON vonzáskörében ipari és mezőgazdasági célra alkalmas mellék- épületekkel, ipari és mezőgazdasági cél­ra alkalmas melléképületekkel és telek­kel háromszobás, komfortos lakóház eladó. Magyar Lukács, Öreglak, Kis u. 22. (6086) KAPOSVÁR, Berzsenyi u. 42.1. eme­leti téglaépületben levő 1,5 szoba + étke­zős, 53 m2-es, új lakás 29 ezer Ft/m2 áron eladó. Érdeklődni a 82/15-563 telefonon. (6091) KAPOSVÁR, Zaranyi-ltp. 14. ép. |ll. Iph. 2,5 szobás, egyedi fűtésű lakás eladó. Érdeklődni 16 óra után, Kadarkúti. (6089) ZSELICKISLAKON eladó 2 szobás ház 516 n-ölön. Telefon bevezetése fo­lyamatban. Irányár 850 ezer Ft. Érdek­lődni szombaton: Petőfi u. 16. (147637) BALATONLELLÉN panzióként bejá­ratott 150 m2-es, összkomfortos családi ház 250 n-öles parkosított telekkel eladó. Takács u. 65. Telefon: 85/50-972. L147689) l SIÓFOK központjában kétszobás, gyedi gázfűtéses lakás téglaépületben ladó. Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 3—71/B,Gellény. (147684) ELADÓ Siófokon 525 n-öl szőlőterület jelenleg zártkert) pincével, présházzal, teljes borászati tartozékokkal. Érdeklőd­ni: Siófok, Kandó u. 11., Kálmán. ; 147695) SIÓFOKON 74 m2-es, negyedik eme- eti lakás eladó. Kisebb cserével is. Tele- ön: 13-785.(147694) BALATONKERESZTÚRON, főútvo- lalhoz közel 170 n-öles lakótelek eladó. f Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, barátok­nak, szomszédoknak, ismerő­söknek, a magyaratgdi tantestü­letnek, az igalí ÁFÉSZ-nek és mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, ÖZV. NAGY LAJOSNÉ Suplicz Anna temetésén részt vettek, együttér­zésükkel, virágaikkal fájdalmunk­ban osztoztak. A gyászoló Nagy család, Magyaratád Érdeklődni: Balatonkeresztúr, Új Élet u. 15., Vajda Róbert. Telefon: 85/76-625. (147677) KAPOSVÁRON a Nemzetőr sor 2. II. emeleti, másfél szobás, tehermentes lakás eladó. Érdeklődni: Horváth Károly- né, Honvéd u. 14/C II, em., egész nap. (6111) NAGYATÁD, Zrínyi u. 70. sz. alatti kis ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Zrínyi u. 67. (147643) NAGYATÁDON a Kiszely u. 8/C fszt. I -ben 1 + 2 félszobás, gázos lakás eladó. Érdeklődni a helyszínen vagy a 83/ II -333-as telefonon, este. (147644) SIÓFOK-Kilitiben, a szőlőhegyen 417 n-öles terület, rajta pince, présház, szo­ba, gyümölcsös, kordonos szőlő (6 éves) eladó. Telefon: 84/10-565. (147652) BALATONLELLÉN 180 n-öles telek főúttól 200 m-re eladó. Érdeklődni mun­kaidőben a 82/11-911-25-ös telefonon. (5994) KAPOSVÁRON a Kapós-hegyen 1150 m2-es kert-szőlő olcsón, sürgősen eladó. Szabó János, Hosszúpereszteg, József A. u. 30. (576632) ELADÓ (vagy kiadó) egy családi ház nagy telekkel, valamint kiadó vagy eladó 40 m2-es üvegház. Ságvár, Fő u. 48. (147658) FALUSI régi házat keresek nagy föld­területtel. Ajánlatokat: Kanyar Tamásné, 8638 Balatonlelle, Temető u. 8. (147612) BALATONLELLÉN 250 n-öles telken 3 szobás családi ház sürgősen eladó. Érdeklődni a helyszínen, Szövetség u. 81,(147610) BALATONI vízparti telket hétvégi ház­zal vagy anélkül vennék. Ajánlatokat a helyszínrajzzal, fényképpel és ármegje­löléssel az 5973. számra a kiadóba ké­rek. (5973) BALATONKERESZTÚRI hegyen 400 n-öles szőlő megosztva is, pincével együtt eladó. Érdeklődni: Balatonkeresz­túr, Iskola u. 32., Buxbaum. (5970) BALATONKERESZTÚRON 300 n- öles telek eladó vagy értékegyeztetéssel személygépkocsira cserélhető. Érdek­lődni: Marcali, Katona J. u. 6.1. Iph., Bux­baum. (5970/a) NAGYBAJOM központjában a Fő u. 107. sz. négyszobás, gázos családi ház nagy telekkel eladó. (6020) PÓSTELEKI szőlőhegyen 1200 n- öles szőlő, szántó pincével, felszerelés­sel eladó. Érdeklődni Kaposfö, Kossuth u. 255. SZ. alatt. (147623) KAPOSVÁRI Honvéd utcai, első eme­leti, másfél szobás lakást cserélnék ér­tékkülönbözettel a várostól 15 km-es kör­zetben családi házra. Ajánlatokat a 6014/a számra a kiadóba. (6014/a) TENGŐDÖN eladó 1217 n-öles terü­let szőlővel, pincével, présházzal, kőút- tal, kövesút mellett. Tengőd, Petőfi u. 133. (6005) NAGYATÁD, Jókai u. 4/c II. em. 5. sz. 2,5 szobás lakás 1 300 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni 17 óra után, Gancz. (60§6) NAGYATÁDON kétszobás lakás el­adó. Érdeklődni: Nagyatád, Hunyadi u. 10 B 1/3.(147631) KAPOSVÁRON téglaépületben első emeleti, egyedi fűtéses, 52 m2-es lakás eladó. Érdeklődni a 83-12-738 nagyatádi telefonon. (147630) ELADÓ Boglár központjában három­szobás, 86 m2-es lakás és üzletnek is al­kalmas garázs. Érdeklődni a 85/60-301 - es telefonon, 17 óra után. (6051) KAPOSVÁR, Arany János utcai két­szobás, második emeleti, szövetkezeti lakás sürgősen eladó. Érdeklődni a 06/1/ 178-5035 telefonon. (6055) ELCSERÉLNÉM a Kaposvár—Tö- röcske, Gyöngyvirág u. 22/a sz. alatti 958 m2-es területű építési telket marcali ha­sonlóra. Víz, villany van. Érdeklődni a85/ 10-065-ös marcali telefonon. (147672) . NÉGYSZOBÁS ház kétholdas terület­tel eladó. Baté, Rákópuszta. (6021) KAPOSVÁRON kis családi ház sürgő­sen eladó. Hold u. 18. (6027) GÖDRÉBEN háromszobás családi ház nagy melléképületekkel eladó. Ér­deklődni Gödre, Vörös Hadsereg útja 23. (6036) SEGESD felsőhegyen beültetett terü­letek eladók. Érdeklődni lehet: Varga Fe­renc, Segesd, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. alatt. (6134) KAPOSVÁR, Kinizsi-ltp. 14. sz. alatt 55 m2-es lakás eladó. Érdeklődni a 10-758-as telefonszámon. (484238) BÖHÖNYÉN eladó az Ady E, u. 35. sz. családi ház. 2,5 szobás, komfortos lakás sok melléképülettel, 600 n-őles telekkel. Érdeklődni a helyszínen. (147648) BALATONLELLÉN gázos, telefonos családi ház 400 n-öles telekkel eladó. Érdeklődni a 06/85/51 -886-os telefonon. (147650) KAPOSVÁR, Egyenesi út 19. sz. alatti családi ház eladó. Érdeklődni személye­sen Kaposvár, Egyenesi út 17. sz. alatt vagy a 21 -276 telefonon. (6135) KAPOSVÁRI belvárosi, 62 m2-es, első emeleti, déli fekvésű téglaépületben lévő társasházi lakás beköltözhetően eladó. Telefon: 12-073. (6124) KAPOSVÁRON másfél szobás, I. emeleti, egyedi gázfűtéses lakás eladó. Érdeklődni: Pásti Zoltán, Kaposvár, Za­ranyi-ltp. 5.1/3. (6126) ELADNÁM vagy nagyobbra cserél­ném siófoki II. emeleti, 50 négyzetméte­res lakásomat. Érdeklődni a 12-311/ 5362-es siófoki telefonon, napközben. (147708) TABON a Kossuth u. 44.11/10. számú tehermentes öröklakás eladó. Érdeklőd­ni: Kapoly, Rákóczi u. 67. (147698) SIÓFOKON a Koch Róbert u. 23/D IV/14. sz. alatt kétszobás, összkomfor­tos, tehermentes lakás fizetési könnyí­téssel, sürgősen eladó. Érdeklődni min­dennap 18—21 óra között. (147709) MARCALI központjában kétszobás, összkomfortos, IV. emeleti lakás eladó. Érdeklődni egész nap a 85/10-411 -es te­lefonon. (147706) SIÓFOKON a Foki-hegyen kétszo­bás, magasföldszinti öröklakás eladó. Érdeklődni a 84/12-311/5971-es telefo­non,dr. Faludi. (147717) SOMOGY ASZALÓI szőlőhegyen 300 n-öles termő gyümölcsös, — szőlő prés­házzal eladó. Érdeklődni a 82/15-033 te­lefonon vagy Kaposvár, Nagyszeben u. 62. (6156) KAPOSVÁRON a Cseri dűlő 1-ben lakható hétvégi ház 300 n-öles telekkel, reális áron eladó. Érdeklődni 17 óra után a 19-554-es telefonon. (6152) ELADÓ Pécs belvárosában 1,5 szo­bás szövetkezeti lakás tehermentesen. Érdeklődni: Kadarkút, Nagy u. 26. Tele­fonos. (6145) BÉRBE adnám Kőröshegyen 1240 n- öl kert szántóföldemet. Érdeklődni lehet a 99/12-967-es telefonon. (209151) ZAMÁRDIBAN, főút mellett kétszo­bás, konyhás, fürdőszobás, 80 m2-es családi ház reális áron eladó. Érdeklődni: 8621 Zamárdi, Vasút u. 10., Munkácsy Mihály. (147720) BADACSONYLÁBDIBAN 400 n-öles, panorámás telek ikervilla alépítménnyel sürgősen eladó. Érdeklődni: Németh László, Zalaegerszeg, Gorkij u. 27. Tele­fon: 92/13-841. (597798) BÜSSÜ, Petőfi u. 61. sz. ház eladó. Érdeklődni a helyszínen. (6159) KERTES, központi fűtéses, három­szobás, komfortos családi ház eladó. Ka­posvár, Fekete I. u. 46., Cseri park felett. (6171) CSALÁDI ház eladó, Kaposvár, Iszák u. 34. Irányár 3 millió Ft. Érdeklődni és megtekinteni szombatonként 10—16 óra között lehet. (6180) FONYÓDON, üdülőövezetben, Ta­bán u. 59. sz. alatt lévő téglatársasház- ban háromszobás, összkomfortos, egyedi gázfűtéses lakás, élőkért + vete­ményeskert eladó. Érdeklődni minden­nap a fenti címen. (147755) KAPOSMÉRŐ, Rákóczi u. 7. sz. nagy családi ház és Bárdudvarnokon félkész családi ház eladó. Érdeklődni a fenti cí­men. (6204) BALATONMÁRIA-FÜRDŐ, Dob u. 18. alatt 436 m2 beépítetlen telek eladó. Irányár 900 ezer Ft. Érdeklődni telefo­non: Becsehely 6., Tamásné. (6205) KESZTHELYI társasnyaralórészemet elcserélném Kaposváron belvárosi, fszt.-i lakásra. Ajánlatokat a 6201. szám­ra a kiadóba. (6201) ELADÓ Balatonföldváron újonnan épült finompékáru-sütöde teljes felszere­léssel, ugyanott 4 szobás családi ház. Érdeklődni a 82/14-173-as telefonon. (484351) KAPOSVÁRON, főútvonalon 70 m2- es presszó-ételbár berendezéssel kiadó vagy eladó. Telefon: 82/10-435. (484355) IGAL-fürdőhöz 10 kilométerre, Bon- nya, Petőfi u. 50. szám alatti kétszobás, konyhás, étkezős családi ház 2 hold föld­területtel eladó. Érdeklődni a helyszínen. (484310) ELADÓ 2,5 szobás lakás 1 500 000 forintért. Érdeklődni: Kaposvár, Búzavi­rág u. 32. II/2. Telefon: 19-767. (484314) BALATONMÁRIA-FÜRDŐN, Rákó­czi u. 203/A vízhez közel eső, 2 x 40 m2 alapterületű ikernyaraló 175 négyszögöl telekkel egyben és fele részben is eladó. Érdeklődni az 1 -868-994-es telefonszá­mon, munkaidőben. (484308) IGAL-fürdőhöz 3 kilométerre három­szobás családi ház, Ráksi, Rákóczi u. 62. sz. alatt nagy telekkel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Igái, Farkas Já­nos u. 12. Irányár: 550 ezer forint. (484322) KÉTSZOBÁS, összkomfortos tanácsi lakást cserélnék falusi házért. Kaposvár, Honvéd u. 20/c 6/1., 16 órától. (484298) JÁRMŰ VOLKSWAGEN GOLF L 1100-as el­adó 1993-ig érvényes műszakival. Zsin- kai Zoltán, Balatonfenyves, Úttörő u. 51. (147605) ÚJSZERŰ állapotban lévő 4 x 4-es platós ARO D. 14 000 kilométerrel eladó. Telefon: 85/13-501. (147600) ELADÓ Szenna, Árpád u. 48. sz. alatt egy IS rendszámú Lada olcsó áron és egy 18 hónapos TLX-es Dacia reális áron. Érdeklődni egész nap a 13-769-es telefonon. (6061) 10 éves, motorhibás Trabant kombi rendszám nélkül eladó. Kaposfüred, Kis- közi u. 9. (6082/a) ELADÓ Kl-s Polski Fiat 65 000 Ft, TO-s Trabant 22 000 Ft. Érdeklődni: Fo­nyód, Temető u. 19. Telefon: 06/85/ 61 -389,17 óra után. (147638) IKARUS típusú autóbuszok kedvez­ményes áron, azonnali értékesítéssel eladók. Érdeklődni a 82/14-542-es és a 82/20-430-as telefonon. (209116) OPEL Kadett 1300 S, 5 és fél éves, ötajtós, ötsebességes, kitűnő állapotban és egy Fiat Ritmo TD, 5 éves, gyári ex­trákkal eladó. Érdeklődni: Fonyód, Berek söröző. Telefon: 85/61 -115. (6105) 83-AS IZS típusú nyitott kisteherautó ponyvával, érvényes műszakival, pótal­katrészekkel eladó. Irányár: 70 000 fo­rint. Érdeklődni: Siófok, Mező I. u. 28. (147653) ■ NAGYON megkímélt PORSCHE 924- es, metallfekete, sok extrával, sürgősen eladó. Irányár: 530 000 Ft. Olcsóbb ko­csit beszámítok. Kaposvár, Hegyi u. 8. (5996) FIATTipo DGT1,7 dízel, 3 éves, fehér személygépkocsi eladó. Érdeklődni 18 óra után a82/21 -981 telefonon. (5989) 1200-as Zsiguli 1300-as motorral bon­tásra eladó. Érdeklődni vasárnap: Sütő Tibor, Kaposvár, Kölcsey u. 71. (5957) 2 éves 4 x 4-es platós ARO eladó. Érdeklődni: Marcali, Katona J. u. 6. L. Iph., Buxbaum. (5970/b) FRISS műszakis VW, bogárhátú, el­adó. Érdeklődni a 82/19-345 telefonon. (5958) AUDI 80-as LS. 1980. évjáratú sze­mélygépkocsi jó állapotban, reális áron eladó. Tab, Kossuth L. u. 28. Telefon: 20- 267.(147661) ÁRON alul eladó 50-es MTZ és egy 50-es Szuper Zetor valamint 3 db motor­fűrész. Érdeklődni: Kovács, Lengyeltóti, Kaposvári u. 10. (6006) PLATÓS ARO eladó. Csere is érde­kel. Érdeklődni: Kaposvár, Pécsi u. 165. (6001) AZONNALI értékesítéssel, kedvez­ményes áron eladók: Trabantok, Latvija, Nysa, ZUK típusú gépjárművek. Érdek­lődni: ÉPBER KFT., Kaposvár, Arany J. u. 97. Telefon: 82/14-542, 19-010. (209138) LADA Samara 2108, tizenhét hóna­pos, és Latvija mikrobusz eladó. Dacia kistehergépkocsi-csere is érdekel. Tele­fon: 82/15-854. (6102) ÚJONNAN átalakított Barkas lakóau­tó beépítésre váró dízelmotorral eladó. Érdeklődni a 82-11-810-es telefonon. (6057) DACIA TLX-es, 5 hónapos, eladó. Segesd, Vörösmarty u. 64. (147632) 1200-as Lada eladó. Érdeklődni: Bu- zsák, Kossuth L. u. 95. (147633) ELADÓ 120 L típusú Skoda személy- gépkocsi 1993. januárig érvényes mű­szakival. Irányár 55 000 Ft. Érdeklődni mindennap: Ántalmajor, Dózsa Gy. u. 33., Kovácsné. (6031) EGYÉVES Dacia kombi TLX-es 30 000 km-rel eladó. Érdeklődni szomba­ton, vasárnap: Szászy. Patca, Fő u. 36. (6043) ZJ HUNGÁRIA GÉPJÁRMŰ Kfelelosségbiztosítás PLATÓS Barkas eladó. Érdeklődni: Marcali, Kaposvári u. 50. (147674) DACIA kombi, négy és fél éves, eladó. Érdeklődni: Tab 20-334-es telefonon. (147667) ROMÉT 5000 Ft-ért eladó. Kaposvár, Béke u. 73. II. 2. (6144) IFA, fix platós, áprilisig érvényes mű­szakival eladó vagy személygépkocsira cserélhető. Érdeklődni: Balatonboglár, MAORT-telep 1. (147647) ' SIMSON S 51 -es jó állapotban eladó. Kaposvár, Bartók B. u. 47. Telefon: 21- 062.(6139) SKODA 120 L személygépkocsi eladó vagy kis Polskira cserélhető. Érdeklődni 16 óraután: Kaposvár, Kaposfüredi út 35. (6129) ELADÓ megkímélt 1200-as Lada. Ára: 95 000 forint. Telefon: 85/13-845. (147705) NÉGY és fél éves Dacia 38 000 km-rel, ötsebességes, napfénytetős, vonóhor­gos, és nyitott platós ZUK eladó. Érdek­lődni a 84/13-815-ös telefonon, este. (147712) ELADÓ fix platós AVIA A—30-as, Nagyszokoly, Vas Gereben u. 398. (147714) NAGY Polski karambolosán eladó. Telefon: 84/10-488. (209150) DACIA, kilencéves, megkímélt állapo­tú, frissen müszakiztatva eladó. Telefon: 85/20-633, 84/20-498. (147723) ELADÓ öt és fél éves Dacia TX és egy Renault 9 GTS. Mesztegnyő, Vörösmar­ty u. 116. (147728) FIGYELEM! Renault 5. TL vámkeze­lés előtt eladó, vagy Barkas ZSUK kiste­herautóra értékegyeztetéssel cserélhe­tő. Kaposvár, Zaranyi-ltp. 4.1/4. (6169) SIMSON Enduro-motor 800 km-rel eladó, 45 ezer Ft-ért. Érdeklődni: Fonyód 60-771-es telefonon. (147754) YUGO Skala 55, egyéves, eladó. Ér­deklődni: Fonyód, Tabán u. 64. Telefon: 60-402, este. (147756) FRISS műszakival Trabant 601 eladó. Érdeklődni: Kaposszerdahely, Rákóczi u. 12. (6189) 1600-as Honda Prelude és 1200-as Lada eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Köl­csey u. 79/b vagy a 82/21-417 telefonon. (6190) ZASTAVA 1100-as, jó állapotban lévő, eladó. Toponár, Szabadság u. 26. (6191) PIROS, 5 ajtós, 4 sebességes, egy­éves Samara eladó. Érdeklődni: Kapos­vár, Jutái út 13. Telefon: 10-162. (6162) TRABANT kombi eladó. Boglár, Zrínyi M. u.70.,17óra után.(147751) HATÉVES Wartburg és új, automata, vegyes tüzelésű kazán eladó. Kaposvár, Pipacs u. 30. Telefon: 17-358. (6203) 105 S Skoda friss műszakival eladó. Érdeklődni: Juhász, Kaposvár, Damja­nich U.6/A, 17 óra után. (484317) 50 cm3-es SUZUKI robogók újszerű állapotban eladók. Érdeklődni személye­sen 16 órától lehet Kaposvár, 48-as ifjú­ság útja 41. sz. III/3. alatt, vagy a 82/ 13-726-os telefonszámon. (484353) T—4K—14 kistraktor pótkocsival vagy anélkül eladó. Novák István, 8722 Nemesdéd, Fő u. 163. (484297) DACIA, négyéves, olcsón eladó. Dóka, Kaposvár, Xantus J. u. 11. Tele* fon: 13-498. (484323) ÚJSZERŰ 4x4 zárt dízel ARO reális áron eladó. Hetes, Vorosilov u. 26. (483300) KÖNNYŰ, otthoni munka, bedolgo­zás. Válaszborítékért tájékoztatom. Ádám Imréné, Magyaregres, Szabadság tér 6. (6003) KŐMŰVESMESTER érettségivel, jo­gosítvánnyal állást keres Marcali környé­kén. Minden megoldás érdekel. Mesz­tegnyő, Kossuth u. 31. (147662) CSÖRLÖS MTZ 50-re traktorost kere­sek. írásbeli jelentkezést „Autóval ren­delkezzen 6122” jeligére a kiadóba. (6122) BÁRMILYEN áruszállítást vállalok utánfutóval. Gyorsan és pontosan dolgo­zom. Cím: Balatonmária-fürdő, Bajcsy- Zsilinszky u. 69. (147704) ÁCS- és tetőfedőmunkákat rövid ha­táridőre vállalunk. Érdeklődni a 84/ 20-137-es telefonon. (147713/a) FESTMÉNYEK árusítására főállású üzletkötőket felveszünk jutalékos rend­szerben. Érdeklődni a 94/77-153-as tele­fonon. (576640) BÁRMILYEN otthon végezhető, köny- nyű fizikai munkát vállalok. Telefon van. Ha lehet, telefonszámot kérek. Jelentke­zés írásban „53 éves nyugdíjas asz- szony” 6200. jeligére a kiadóba. (6200) JÓ kereseti lehetőséggel vállalkozók és kereskedők jelentkezését várjuk kan­nás és folyó borok értékesítésére. A bo­rok 2—5—20 literes kiszerelésben, cím­kézve kerülnek forgalomba. Érdeklődni levélben: Breznyán Pál, Kiskőrös, József Attila u. 95. Telefon mindennap 18—20 óráig: 78/12-453. (484325) EGYÉB ELADÓ Winchester 30—3Ö-as táv­csőszerelékkel és 7 x 64 ZKK 600 lux szerelék + távcső. Kaposvár, Szigetvári u. 97., Geges. (6160) MINDENFAJTA prémes állat prémé- zését vállalom. Fischer István, Nagyka­nizsa, Nagyrácz u. 107. (597611) KARÁCSONYI műholdvevővásár! Profi berendezések — kedvező árak. Parabolaszerviz, Tab. Telefon: 84/ 20-335. (147463) HASZNÁLT nyugati autógumik min­den méretben és egyéb alkatrészek (nyugati típushoz is) kaphatók. Nagy autóbontó, Siófok-fürdötelep. Telefon: 84/10-705.(147566) VEGYES méz kapható 110 Ft/kg. Szombat szünnap. Enying, Mátyás király u. 45. Tüzép mellett. (147587) „ SIÓFOKON a vásárcsarnokkal szem­ben 40 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érdek­lődni a 84/11 -302-es telefonon. (147590) LUCFENYÖCSEMETE eladó. Kapos­füred, Kisközi u. 9. (6082) ZALAKAROSI Napfény üdülőszövet­kezeti 2x2 hetes, másfél szobás, örököl­hető üdülési jog eladó. Irányár 450 000 Ft. Telefon: 82/16-352. (6077) FENYŐGALLYAT vásárolnék na­gyobb mennyiségben. Ajánlatokat a ka­posvári 11 -958 vagy 16-239-es telefonra kérek. (6078) STIHL-, Oregon- és Sandrik-láncok 1000 Ft alatt. Vezetőlapok már 1290 Ft- tól. Olcsó fűrészgépek. REÁL, Böhönye, Ady E.u. 12. (6063/a) KERESEK írógépet jó állapotban. Ér­tesítést: Csike István, Inám, Fő u. 16. 7272. (6093) ELADÓ 9 éves, 800 tő irsai szőlő, egy Simson motor és egy 3 x 2 m-es szőnyeg. Balatonboglár. Liliom u. 15. Telefon: 85/ 50-357. (147635) SIÓFOKON vállaljuk idősek gondozá­sát és gyermekek hétvégi felügyeletét. Telefon: 13-785. (147694/b) PFAFF Elektronik 6000 automata kö­tőgép eladó. Érdeklődni: Nagyatád, Ki­szely 8/C fszt. 1., vagy a 83/11 -333-as te­lefonon, este. (147645) 50 000 Ft kölcsönt kérek rövid időre magas kamattal. Ajánlatokat az 5971. számra a kiadóba. (5971) TAVALYI áron eladó antracit színű Bramac egész kúp- és szélcserép, 120x150-es bukó-nyíló ablak. Érdeklőd­ni: Szabó, Kadarkút, Nagy u. 6. (6008) SPORTCSARNOK melletti garázs­sorban garázs kedvező áron eladó. Ér­deklődni: Kaposvár, Tóth Árpád u. 12., Jáger, 16 óra után. Hét végén egész nap. (6009) NAGYKERESKEDŐK, üzletkötők, fi­gyelem! Rövidesen megnyitom vegyes- áruüzletemet, amelybe olcsó élelmiszert, vegyi árut, játékot, ruházatot keresek. Bizományosok előnyben. Ajánlatokat a 6101. számra a kaposvári kiadóba. (6101). STALKER CB-rádió antennával, táp­egységgel, újszerű állapotban eladó. Ér­deklődni a 82/11-810 telefonon. (6057/a) TÖLGYFA padló, deszka, oszlopok, MTZ 50-es eladók. Buzsák, Balaton u. 49.(147634) MPM-2-es kapálógép-alkatrészek eladók. Kaposfö, Zrínyi u. 32. (6039) ÉRTESÍTEM az érdeklődőket, hogy a húsfüstölést megkezdtem. Kaposvár, Csalogány u. 60. (6213) ÚJ NDK büfékocsi eladó. Érdeklődni a 85/50-199 telefonon. (147646) BALATONLELLÉN a vasútállomással szemben 13 m2-es, saját tulajdonú üzlet eladó. Érdeklődni a 06/85/51-886-os te­lefonon. (147650/a) 42 férőhelyes nyúlól állománnyal együtt vagy külön eladó. Érdeklődni: Barcs, Rákóczi u. 65. (147701) 028-as Stihl-fürész + új alkatrészek eladók. Somogymeggyes, Fő u. 6. (147700) MTZ 50-es eladó vagy kisebbre cse­rélhető. Ugyanott Dacia kevés kilométer­rel eladó vagy 126-os Polskira cserélhe­tő. Beck László, Siófok-Kiliti, Csalogány u. 5. (147710) ELÁRUSÍTÓKOCSI, német gyártmá­nyú, hároméves, új állapotban eladó. Érdeklődni lehet egész nap: Siófok, Ka­rinthy Frigyes u. 4. Kagyló üdülőben. Te­lefon: 84/11-688. (147711) ÉPÜLET műkő elemek gyártását, el­helyezését, valamint műkő helyszíni ké­szítését rövid határidővel vállaljuk. Tele­fon: 84/20-137. (147713) SINGER bőrdíszműves, felújított, ka­ros gép eladó. Érdeklődni 8-tól 16 óráig: Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 110. LÁMA BT.-nél. (147718) ELADÓ Robi 55 garanciális, Szuper 8-as filmvetítő, gyári garázsajtó, nagy­méretű vaskályha féláron + konyhatűz­hely, filmfelvevő. Taszár, Pf. 16. (6151) KÉMÉNYES gázkonvektor és telek eladó. Árk János, Kaposvár, Apponyi A. u. 3. (Marx K.u.). (6153) C 30-as gázkazán és propán-bután gáz központi fűtéshez párologtató és nyomáscsökkentő olcsón eladó. Érdek­lődni hétközben 8—16 óráig a 82/11 -548- as telefonon. (6148) 6 kW-os hőtárolós kályha eladó. Ér­deklődni 18 óra után: Kaposvár, Egyene­si út 12. (6143) OTTHONT adnék takarításért + költ­ségtérítésért középkorú, rendszerető nőnek. Jelentkezni „Leinformálható 6142” jeligére a kiadóba. (6142) 220 l-es szovjet hűtőszekrény, 2 db 150 x 270-es thermoplanüveges fix ab­lak, 15 m nagyméretű csatorna, 11 m2 színes járólap, piros műbőr kis fotelok, dohányzóasztal, 500 literes tölgy szüre- telökád, barna panofix bunda sürgősen eladók. Kaposvár, Apponyi A. u. 8. Tele­fon: 10-075. (6147) GARÁZST bérelnék Kaposváron az Apponyi A. u. környékén. Telefon: 10-075. (6147/a) FAIPARI kombinált és vastagoló gya­lugép. szalagfűrészgép eladó. Gyáriak házhoz szállítása. Vennék lőcsös kocsit, régi lovas kocsit, sérültet, külön alkatré­szeket. Boros, Keszthely, Zalka M. u. 13. (226190). VENNÉK 5611-es Zetor traktort. Ár- megjelölést kérek. Táb, Dózsa u. 112. (147698) SÓZÓ- vagy forrázóteknő eladó. Tab, Kossuth L. u. 130. II. em. 10. Telefon: 20-036.(147697) KAPOSVÁR sétálóutcájában üzlethe­lyiséget vásárolnék. Telefon: 82/11-555. (209177) CIPÉSZEK, bőrszabók, figyelem I Bőrt legolcsóbban készpénzért a gyártól vá­sárolhat. Finombőr Rt., 1047 Budapest, Gárdi Jenő u. 1—15., értékesítési osz­tály. Telefon: 1-693-581, 1-696-966. (7299) Redőny-, reluxajavítást vállalunk. Telefon: 82/14-205 A Kaposvár, Mező u. 29. sz. alatt lévő üzlethelyiség és lakás kiadó Érdeklődni a 13-629-es telefonon, 17 óra után. (6155) r — - — “ — — — — — - - t I Böhönye Község Képviselö-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére I Pályázati feltételek: a hatályos jogszabályok szerint. | Pályázni részletes, a szakmai tevékenységet is bemutató ■ önéletrajz és a diplomamásolat benyújtásával lehet. | A kinevezés határozatlan időre szól. I Bérezés: megállapodás szerint. | A pályázat beérkezésének határideje: 1991. december 31. | Szükség esetén szolgálati lakás megoldható. ■ A pályázatot Böhönye község polgármesterének a címére • (8719 Böhönye, Fő u. 26.) kell benyújtani. * (209180) |

Next

/
Oldalképek
Tartalom