Somogyi Hírlap, 1991. augusztus (2. évfolyam, 178-204. szám)

1991-08-08 / 185. szám

1991. augusztus 8., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Edzésben a Kaposcukor Öt ment, öt jött, öt maradt Gosztonyi Gábor (14) továbbra is a Kaposcukor játékosa Fotó: Lang Róbert zal is, hogy esetleg lejjebb Forma-1, Magyar Nagydíj Titkos összetételű hajtóanyag? Egy kép a tavalyi futamról: Nigel Mansell még a Ferrariban Fotó: Kovács Tibor Második hetében járnak már a felkészülésben a Ka­poscukor SE kosárlabdázói. Ezen a héten dőlt azonban el jónéhány, eddig még függő­ben lévő ügy, ezért mqst ke­restük meg a csapat vezetőit. Kováts Imre, az egyesület el­nöke tájékoztatott a változá­sokról. — Mint ismeretes, két kül­földi játékosunknak, Michalik- nak és Kristiniknek lejárt a szerződése, távoztak a klub­tól. Stickel Péter abbahagyta az aktív játékot. Szintén lejárt a szerződése Monok Tibor­nak, Kovács Nándornak és Gosztonyi Gábornak. Előző két kosarasunkkal nem tud­tunk megegyezni, úgy döntöt­tek máshol folytatják pályafu­tásukat. Monok a Videotonhoz igazolt, Kovács a Kaposvári Honvédhoz tart, de még nem született megállapodás az ügyében. Gosztonyi és a mi ál­láspontunk viszont közeledett egymáshoz, péntektől már ná­lunk edzett, a héten minden bizonnyal aláír hozzánk. (Kér­désünkre Gosztonyi Gábor megerősítette az elhangzotta­kat, így szinte biztos, hogy a jövőben is a Kaposcukorban láthatja majd őt a közönség.) — Egy teljes csapatra való játékos távozott. Kik érkeztek helyettük? — Monok Tiborért cserébe a Videotontól jött hozzánk a korábban a válogatottat is megjárt Kovács László. A mi játékosunk már a litván Arvi- das Grigas és Arunas -Venclo- vas. Ők a PVSK-ban szerepel­tek az elmúlt idényben. Ná­lunk gyakorol .Kiss Sándor is, akinek aligha ismeretlen a neve a kaposváriak előtt, hi­szen itt töltötte katonaidejét a honvédcsapatban. Most Ka­posvárra nősült, jelentkezett nálunk. A hódmezővásárhelyi egyesület - ahol eddig játszott - megszűnt, ráadásul szerző­désszegést követtek el vele szemben, így szabadon iga­zolható. Az már csak ráaadás, hogy az említett klub nekünk Megirigyelték a siófoki ke­rékpárversenyzők a futballis­ták nagyra törő elképzeléseit. A fiatal szakosztály úgy gon­dolta, kilép a „gyermekkorból”, s komoly vetélytárrsa lesz az ország legjobb kerékpáros egyesületeinek. Jelen pillanatban még csak a tervek szintjén szólhatunk minderről, de amint Pálinkás Andor „szakosztály mindenes" mondta, egy héten belül írás­ban is véglegessé válhat az üzlet. Az az üzlet, amely a sze­rény költségvetésű siófoki egyesület számára szinte a 24. órában érkezett, s amely- lyel egy csapásra megoldód­hat minden gondjuk, bajuk. Egy, a városban vállalkozá­saival az idén megjelent oszt­rák üzletember a nyugaton ki­váló reklámhordozónak elis­mert kerékpársportban kí­vánja fektetni tőkéjének egy hányadát, reklámlehetőséget biztosítva vállalkozásai szá­mára. S ami jó neki, az nagyon jó lesz, lehet a siófoki kerékpá­rosoknak is. Megfelelő gépek­hez, segédeszközökhöz jut­hatnak, bővülhet az utánpót­lás, részt vehetnek a hazai és is tartozik korábbról. Vissza­tért a Kaposvári Honvédtől le­szerelő Stettner Zsolt, vele és a még nem említett régiekkel (Bognár Tibor, Nagy Imre, Nagy László, Vojvoda György) teljes tízes keret. — Mire lehet jó ez az új csapat? — A játékosanyagot te­kintve akár a négy közé is be­juthatunk. Tekintettel azonban arra, hogy teljesen új gárdát kell kialákítani, számolunk az­külföldi versenyeken. Ami még szükséges a „nagy csa­pattá” váláshoz: igazolni is szeretnének, méghozzá nem is akárkiket. Az már nyilvánosságra hozható, hogy a szekszárdi Egyedi Zoltán az első számú jelölt. Pálinkás Andorék épp azért akarják a szponzori szerződést mielőbb írásban is látni, hogy a lehető leghama­rabb pont kerüljön erre az iga­zolásra. Szeptemberben VB lesz Stuttgartban, ugyaneb­ben a hónapban rendezik a Bécs-Budapest versenyt is, s ezeken már siófoki színekben, az Eurocommerce Rád Club színeiben szeretnék látni az ország egyik legjobb kereke­sét. Szirén Szaniter Kupa Az új szponzor hosszú távra kíván befektetni a leendő pro­fiklubba. A remények szerint az or­szág egyik legerősebb vidéki fellegvára jöhet létre. Az el­képzelésekről s a további részletekről vélhetően a jövő heti alakuló gyűlést követő saj­tótájékoztatón hallhatunk, s végzünk. Most még korai lenne határozott célt kitűzni, a felkészülési tornák után pon­tosabban látjuk majd, hogy hol lesz a helyünk a mezőnyben. Mint arról korábban már be­számoltunk, Simon Károly a Kaposcukor új edzője, a szer­ződése lejártával távozó Ma­gyar András helyett. Ő koráb­ban már játékosként és edző­ként is dolgozott az akkor még SÁÉV néven szereplő gárdá­megismerhetjük majd a ma­gyar sport legújabb mecéná­sát is. Ma nagyszabású háztömb körüli kerékpárverseny lesz Siófok belvárosában a Szirén Szaniter Kupáért. Hét kategó­riában állnak rajthoz a ver­senyzők, a legfiatalabb kez­dőktől a felnőttekig. Sőt, ama­tőrök jelentkezését is várják (akár kempingbiciklivel is lehet nevezni), az ő rajtjukat lövik el először 14 órakor. Aki a legjobbakra kíváncsi, 18 óra után láthatja a „menők” várhatóan látványos küzdel­mét. Amit feltétlenül tudni kell az autósoknak: 13 és 20 óra kö­zött lezárják a verseny útvona­lát a közúti forgalom elől. Ez az útvonal: Tanácsház utca- Dózsa György utca- Bajcsy-Zs. utca-Széchenyi utca. Ami pedig az érdeklődők számára lehet érdekes: a ház­tömb körüli versenyt nem az nyeri, aki elsőként ér a célba, hanem az, aki a részhajrák so­rán (a felnőttek 50 köre, azaz 55 kilométer alatt minden ötö­dik körben lesz ilyen) a leg­több pontot gyűjti. Fónai Imre nál. Legutóbb a paksi Atome­rőmű csapatát vitte az A-cso- portba, ahol újoncként is kitű­nően helytálltak. Alaposan is­meri tehát a mezőnyt. — Hová helyezi a mostani csapatát?- kérdeztük tőle. — Másfél hét közös munka után aligha felelhetne erre bárki. Azt persze körülbelül tudom, egyénileg ki mire ké­pes, de hogy ezek a játékosok együtt mit nyújtanak majd, az később derül ki. Természete­sen azt szeretném, ha bele tudnánk szólni az első négy hely sorsának alakulásába, ám az is lehet, hogy ez nem sikerül. Fiatal, sikerre vágyó társaság jött össze, sokat kell azonban még'dolgozni, hogy összekovácsolódjon a gárda. — Hogy készülnek a rajtra? — Napi két edzésünk van. Délelőttönként futás, délutá­nonként labdás technikai gya­korlás szerepel most a prog­ramban. A tíz szerződtetett kosarason kívül velünk gyako­rol öt ifjúsági játékos is. Sze­retnénk ha ők (Balogh Csaba, Fekete Ádám, Gulyás Róbert, Horváth Balázs, Vörös Gábor) egy évig a „nagyokkal” dol­goznának, s közben közülük a legjobbak a csapatba is beke­rülnének. A felkészülési tor­nákon tizenketten léphetnek a pályára, ott már bizonyítási le­hetőséget kapnak. — Melyek ezek a felkészü­lési tornák? — Augusztus 29. és szep­tember 1. között a Göcsej Ku­pán indulunk. Egy hét múlva Kaposváron, a Balaton Fű: szért-tornán, utána pedig a dombóvári Gunar-as Kupán veszünk részt. Várhatóan 10-15 meccset játsszunk erős ellenfelekkel. — A három torna utáni hét­végén pedig rajt Budapesten, a MAFC ellen. Mire számít? — Rendkívül sok függ egy jó rajttól, éppen ezért nagyon szeretnénk győzni az egyete­misták ellen. Ismét Mészárosék győztek A zord időjárás ellenére megrendezték Százhalombat­tán az országos strandröp­labda bajnokság selejtezőinek utolsó fordulóját. A férfiaknál ismét a Mészá­ros, Sárik kettős szerezte meg az első helyet. Eredmények: Férfiak: 1. Mészáros, Sárik (Somogy SC, Kandó FSE), 2. Soós, Neizer (Tungsram, Szolnok), 3. Ko- perdák, Pádár (Tungsram). Nők: 1. Lengyel, Szél (BVSC), 2. Szikora, Sztankó (Vasas), 3. Szijjártó, Bánhidi (Vasas). Az augusztus 10-11-i or­szágos döntőre a szervezőbi­zottság tíz férfi párost és öt női párost hívott meg. Ők küzde­nek a bajnoki címért Tatabá­nyán, az Oázis strandon. Mai sportműsor Labdarúgás Előkészületi mérkőzés: Nagy­atádi VSE-Rákóczi FC. Nagyatád, sporttelep, 17 óra. A Williams-Renault csapata titkos összetételű adalék­anyagot használ az üzem­anyaghoz és ezzel 20 lóerővel több teljesítményt hoz ki a mo­torból, suttogták a Forma-1 Német Nagydíj kettős angol győzelme után Valóban csodaszer segí­tette volna Nigel Mansellt im­már harmadik egymás utáni győzelméhez csapattársát, Riccardo Patreset pedig a hockenheimi második -hely­hez, s ezzel 28 ponttal az ösz- szetett versenyben Senna és Mansell mögött a harmadik helyhez? A szakértők és per­sze a nagy ellenlábas, a világ- bajnoki cím védője, Ayrton Senna, nem hagyatkoznak pletykákra, tisztában vannak a helyzettel: a McLaren-tech- nika hosszú távon nem éri el a Williams kocsik színvonalát és a Renault-motor is jobb, mint a McLarenbe beépített Honda-hajtómű. Szakértői becslések szerint a Rena­ult-motor majdnem ezer fordu­lattal többet teljesít, mint a Hondáé s nem utolsósorban azért jobbak a Williamsek, mert a franciák az „Elf” cég benzinspecialistáival a verse­nyekre, illetve az edzésekre négy különböző benzinkeve­réket kísérleteztek ki. És az eredmény nem is marad el: több mint egy másodperccel jobbak körönként a Willi­ams-Renault kocsik verseny­társaiknál. Ezt a Honda part­nere, a Shell, nem tudja pro­dukálni. Az augusztus 11-i verseny után a 31 éves brazil és a 37 éves angol versenyző akár he­lyet is cserélhet az összetett versenyben, hiszen csak nyolc pontra olvadt a kettőjük közötti különbség. Senna mintha már meg is adta volna magát: „Ha nem lesznek job­bak az autóink, akkor már nincs esélyem”- nyilatkozta Hockenheim után. Mansell óvatosabb, várjuk A kaposvári csapatok is pá­lyára léptek a hétvégén kez­dődött országos csapatbaj­nokságon. Az OB ll-ben szereplő KVGY Vasas női csapata ide­genben kezdett, s mind Buda­pesten, mind Győrben súlyos vereséget szenvedett. Mentségükre szolgál, hogy az első két helyezettől kaptak ki. BVSC-KVGY Vasas 8-1 Győr-KVGY Vasas 8-1 Mindkét, mérkőzésen a Harmath Á.-Bődy páros sze­rezte a kaposvári győzelmet. Az OB lll-ban a Surján-Kasi férficsapata szoros mérkőzé­sen győzött a második helyen álló nagykanizsaiak ellen, a megyei rangadót viszont el­ki a végét alapon. Önbizalo­mért persze nem megy a szomszédba, hiszen azt ál­lítja, hogy azért szerződött vissza abba a csapatba, ahol egykor legnagyobb sikereit aratta, hogy végre világbajnok lehessen. Bár már ő sem a régi. Minden egyes verseny után napokig fáj a háta. S hogy gond lett a család. Nem­csak felesége, Rosanne, ha­nem a 4 éves Greg, a 6 éves Leo és a 9 éves Chloé is várja haza. „Túl kevés időm jut rá­juk”, panaszkodott, és miattuk 1990-ben majdnem végleg felhagyott a versenyzéssel. Hogy mégsem így történt, ab­ban nyilván az is szerepet ját­szott, hogy Nigel Mansell a Forma-1 „cirkuszban” évente 13 millió dollárt keres. Volt te­hát miből megvenni az ötmil­liót érő magánrepülőgépet, sa­ját teniszpályát építeni a kü­lönben fanatikus goífjátékos- nak. Pedig nem így indult karri­erje 11 évvel ezelőtt. 1977-1979; két baleset, sú­lyos csigolyatörések, még há­zát is el kellett adnia, hogy in­dulhasson, mert nem talált szponzorokat. 1980: már az első verseny alkalmával súlyos másodfokú égési sérülések, 1981-84: négy éve alatt csak 38 világ- bajnoki pontot szerez, viszont 13 baleset részese, 1985: a Lotustól a Williamshez igazol, megszerzi első győzelmét. 1986: vezet az összetettben, csak célba kell érnie. Aztán hirtelen felrobban a bal hátsó kerék, a világbajnok Prost lett. 1987: Edzés az utolsó előtti nagydíjon Japán­ban; kirepül a pályáról, csigo­lyatörés, 1990: Mansell a Fer­rarinél. A jobb motorokat azonban Prost kapja, s öt ver­senyt nyer, Mansell pedig csak egyet. Bejelenti, hogy visszavonul. 1991: Visszatér a Williamshez. Világbajnok lesz? Ferenczy-Europress vesztették a balatonszárszói- akkal szemben.­Surján-Kasi-Nagykanizsa 5-4 Győzött dr.Bóta, dr.Rónai, Klenovics, Komáromi és Gye- nesei. Balatonszárszó-Sur- ján-Kasi 6-3 A kaposváriak közül Kleno­vics, Komáromi és a Kleno- vics-Komáromi páros szerzett győzelmet. A hétvégén az férfi OB l-ben is megkezdődik a bajnokság. A KVGY Vasas együttese két hete napi két edzéssel készül. Kiegészült a csapat a Német­országból hazatért Dávid An­tallal, valamint egy fiatal jugo­szláv vendégjátékossal, Da­vor Barisic-csel. Kele János Osztrák támogatás a kerékpárosoknak Ma: verseny Siófokon Tenisz csapatbajnokság A kaposváriak is elkezdték

Next

/
Oldalképek
Tartalom