Somogyi Hírlap, 1990. június (1. évfolyam, 32-57. szám)

1990-06-16 / 45. szám

1990. június 16., szombat SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 ÍGY LÁTJA A JÖVŐT A KAPOSCUKOR ELNÖKE „MÉG NEM ÉRTÜNK A CSÚCSRA” Nagy fegyvertényt hajtott végre azzal a Kaposcukor ko­sárlabda-csapata, hogy feljutott az NB I „A" csoportjába. Most még mindenki a sikerről, a nagy győzelmekről beszél. De vajon mit hoz a jövő? Képes lesz-e a gárda megbirkózni a nagyobb feladatokkal? — Erről be­szélgettünk Kováts Imrével, a Kaposcukor egyesületi elnöké­vel. — Csak ugyanazt mondha­tom most is, amit a bajnokság félidejében hangoztattam: az agresszív védekezésnek egy kemény, gyorsan felpörgetett támadójátékkal kell párosulnia. Ha a csapat tovább tud haladni ezen a megkezdett úton, akkor meggyőződésem, hogy a leg­jobbak között sem történhet probléma. Úgy vélem, hogy az ,, A” csoport 12 csapatából 6—7 együttessel azonos erőt képvi­sel a Kaposcukor. Haz^i pályán pedig bármely csapat Mellen jó eséllyel vesszük fel a küzdel­met. — Erősít-e új játékosokkal a klub? — A csapat jövője érdekében szükség van az erősítésre. Az egyik égető problémánk a cen­terkérdés. Nyolc éven át, amió­ta az NB l-ben szerepel a gárda, csak külföldi játékosok töltötték be ezt a posztot. Az volt a ter­vünk, hogy egy kemény, ráme­nős, rendkívül ponterős centert hozzunk a csapathoz. Ezért igazoljuk le Bognár Tibort, aki a tavalyi ezüstérmes Oroszlány­ban kosarazott, és válogatott kerettag. Bognárról csak annyit, hogy az NB l-es mezőny egyik legeredményesebb legpont- erősebb játékosa. Rajta kívül még — szintén a jövő érdeké­ben — egy irányító igazolására is szükség van. — Mi újság Michalikkal? Megy vagy marad a csehszlo­vákjátékos? — Michalikot még egyéves szerződés köti hozzánk. Sze­retnénk megtartani, de ehhez előbb meg kell teremtenünk az anyagi feltételeket. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor marad a népszerű kosaras. Ha nem, akkor nem fogunk akadályt gör­díteni a távozása elé. A többi játékos mind marad Tehát az új játékosokkal kiegészülve való­jában ugyanaz az együttes ve­szi föl a küzdelmet, amelyik a feljutást kiharcolta. Nagy gon­dunk, hogy a két fiatal játékosunknak, Stettner Zsolt­nak és Vitári Csabának miként adjunk kellő szereplési lehető­séget fejlődésük érdekében. Ezért felvettük a kapcsolatot a Kaposvári Gazdásszal. Azt szeretnénk, hogy az NB ll-es mérkőzések során rendszeres játéklehetőséghez jussanak, de adott pillanatban a Kaposcu­kor NB l-es találkozóin is bevet­hessük őket. — Nem esett még szó Ma­gyar András edzőről. Sokan tudni vélik, hogy — bár még egyéves szerződés köti a Ka- poscukorhoz —, távozik a népszerű szakember. — Szó sincs erről, hiszen maradéktalanul elégedettek vagyunk a munkájával. Vitatha­tatlan érdemei vannak abban, hogy a tavaly bukdácsoló együttesből ilyen remek gárdát „kovácsolt össze". Képes volt elhitetni a játékosaival, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. S ami külön öröm: az edző és a csapat között kifo­gástalan az összhang. — Az,,A "csoporthoz biztosí­tottak az anyagi feltételek ? — A kérdésre azt kell, hogy feleljem: az anyagi háttér egye­lőre még nem biztosított. A megyeszékhelyen mindössze egyetlen egyesület, a miénk karolta fel — saját forrásai ter­hére — a diáksportot: Csak erre az idén majdnem egymillió fo­rintot fordítunk, nem is beszélve ijfúsági csapatunk költségeiről. Ügy látom, hogy az utánpótlás és a sportegyesületi támoga­tásra szánt pénzt nem megfele­lően osztja szét a városi, me­gyei tanács az egyesületek kö­zött. Ezt többször szóvá tettem, de eddig még nem történt semi- lyen változás. így nem mehet tovább. Az utánpótlás-nevelést és a diáksportot továbbra is fel­tétlenül támogatni szeretnénk, de ehhez a városi és megyei tanácsnak is — legalábbis ami az elosztást illeti — lépnie kell(ene). — A Kaposvári Cukorgyár kollektívája mennyire érzi ma­gáénak a csapatot? — Úgy érzem, hogy dolgo­zóink ma már — a csapat ered­ményességét látva — sokkal jobban magukénak érzik az együttest, mint annak idején a SÁÉV, jogutódjáról, a Bázisról nem is szólva. Nem elégszünk meg a középszerűséggel. A magyar cukoripar egyik legjobb gyára a kaposvári. Azt szeret­nénk, hogy a csapata is jó le­gyen. Persze, most még az a legfontosabb feladat, hogy a Kaposcukor sikeresen megka­paszkodjon a legjobbak között. De a távolabbi célunk az, hogy néhány éven belül élcsapattá váljon az együttes, hiszen a gárdában benne van a tovább­fejlődés lehetősége. Meggyő­ződésem, hogy a csapat még közel sem jutott el képességei csúcsára. — Nem egy találkozón bebi­zonyosodott, hogy a Kaposcu­kor ,, kinőtte ” a sportcsarnokot. — Épp a jövő héten szerdán konzultálunk erről a sportcsar­nok igazgatójával. Szeretnénk, ha még legalább 500 szurkoló kényelmesen elférne a pálya körül. Ha minden igaz, akkor az „A” csoportos mérkőzéseinken már a két palánk mögött is lesz­nek lelátók. Sok törzsszurko­lónk kérésének eleget téve sze­retnénk a jövőben helyre szóló bérleteket kiadni. Terveink kö­zött szerepel, hogy a csapat idegenbeli találkozóira díjmen- tesen(!) autóbuszokat indítunk. Fenyő Gábor Megyei kézilabda-bajnokság Fértimérkőzések: KVGY Vasas—Honvéd Szőnyi SE 20-15 (11-9) Ld: Pamuki (16), illetve Med- vegy (8). A Pamuki által vezérelt és sziporkázó játékot nyújtó KVGY Vasas teljesen megérdemelt győzelmet aratott a hat büntetőt hibázó honvéd együttes ellen. Segesd—Kéthely 26-22(14-13) Ld: Kocsis G. (7), Mercz (6), illetve Horváth T. (6). A kiegyenlített játékot hozó, küzdelmes mérkőzésen a hazai gárda végig vezetve tartotta ott­hon a bajnoki pontokat. Csurgó—KVGY Vasas 25-17 (8-10) Ld: Bencze (11), illetve Papp L. (7), Pamuki (6). Egy kaposvári helyzet Egy félidőn át tartott a megle­petés, ugyanis addig vezetett az esélytelenebb kaposvári együttes. A második játékrész­ben a hazaiak fegyelmezetlen­ségei, valamint a vendégcsapat játékosainak jobb erőnléte el­döntötte a találkozó sorsát. Mádl az élmezőnyben A szovjetunióbeli Azovban 18 sakkozónő rész­vételével zajlik a zónaközi döntő. Hat forduló után a kínai Cnah Lin-peng és a csehszlovák Eliska Klimova áll az élen 5-5 pont­tal. Négy versenyző gyűjtött 4-4 pontot, köztük a magyar színek képviselője, Mádl Ildikó. A viadal június 30-ig tart. Kovács Ferenc az Ú. Dózsa vezető edzője Pénteken véglegessé vált, hogy az NB l-es labdarúgó bajnok Ú. Dózsa vezetőedzője — is­mert, Varga István Siófokra távozott — Kovács Ferenc. A kitűnő szakember hétfőn kezdi el a munkát a lila-fehér együttesnél, kétéves szerző­dést írt alá Újpesten. Ezüstérmes a Krénusz röplabdacsapata! A fővárosban június 10-e és 13-a között rendezték meg a III. korcsoportosok diákolimpiájá­nak fiú röplabda országos dön­tőjét. A végeredményül. Kecs­kemét, Molnár Erik Általános Iskola, 2. Kaposvár, Krénusz János Általános Iskola, 3. Tata­bánya, Sárberki Általános Isko­Diákolimpia la, 4. Szeged, Felsővárosi Álta­lános Iskola, 5. Dunaújváros, Dózsa György Általános Iskola, 6. Budapest, Lakatos utcai álta­lános iskola. Az ezüstérmet szerzett ka­végre a kaposvári együttes. Rossz előjelekkel utaztak el a fővárosba, hiszen egyik kulcsjátékosuk, Kiss Zsolt az utolsó itthoni edzésen súlyosan megsérült és nem tudott a csa­pattal tartani. Határtalan lelke­sedésüknek és remek felkészü­lésüknek köszönhetően azon­ban a kecskemétiek kivételével Siófoki győzelem a „Szárszó-kupán” Birkózás Túrkeve adott otthont az úttö­rő ,,B” kategóriás kötöttfogású magyar bajnokságnak, ahol a 38 kg-os súlycsoportban ver­senyző marcali Nagy Zoltán 15 induló közül az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Labdarúgás Szerdán Tászáron újabb osz­tályozó mérkőzést játszottak a megyei I. osztályba jutásért. A Homokszentgyörgy 1-0-ás fél­idő után 4-2-re legyőzte a Za- márdit. Az állás: 1. Homok­szentgyörgy 3 pont (1 mérkő­zésből), 2. Honvéd Szőnyi SE 2 pont (1), 3. Zamárdi 1 pont (2). Mivel a Zamárdi már mindkét találkozóját lejátszotta, ezért eldőlt, hogy — ha csak nem tör­ténik óvás — a Homokszent­györgy és a Honvéd Szőnyi SE szerepelhet jövőre a megyei I. osztályban. Sakk-diákolimpia Félidejéhez érkezett a Szom­bathelyen zajló sakkozók diák­olimpiájának országos döntő­je. A legjobb somogyi, Léhmann Zoltán a siófoki II. Számú Általá­nos Iskola sakkozója három győzelemmel és két döntetlen­nel jelenleg a sokszoros bajnok kecskeméti Gyimesi mögött fél ponttal lemaradva a második helyen áll. A ma nyíló nagyatádi városi új strandon 10 órai kezdettel Szíva Erika nemzetközi nagymester játszik 30—40 táblás sakkszimultánt a vállalko- zókedvűekkel. Utána 14 órakor Háromfán a Május 1. parkerdőben találkoz­hatnak vele az érdeklő­dők. A Balatonszárszó SE és a Somogy Megyei Kézilabda­szövetség a hétvégén rendezte meg a kézilabda „Szárszó­kupa ifjúsági női tornát, ame­lyen négy csapat mérte össze erejét. Eredmények: Balatonszár­szó—Tungsram 15-12 (6-6), Csurgó—Tungsram 20-10 (6- 3), Csurgó—Balatonszárszó 17-12 (9-3), Siófok—Balaton­szárszó 16-3 (10-2), Siófok— T ungsram 23-5 (10-2), Siófok— A tabi városi tanács-vb MEIS osztálya a városi labdarúgó­szövetség és a helyi Munkás­sportklub szervezésében va­sárnap délután három labdarú­gó-mérkőzést is láthatnak a tabi sporttelepre kilátogató nézők. Délután kezdődik a Tabi MSC és a Balatonszárszó ifjúsági csapatainak a mérkőzése, majd 16 orakor a tabi körzeti labdarú­góbajnokságban szereplő csa­patok utánpótláskorú játékosai­ból összeállított együttesek Csurgó 16-8 (6-3). A végered­mény: 1. Siófok, 2. Csurgó, 3. Balatonszárszó, 4. Tungsram. A kézilabdatorna befejezését követően több különdíj is gaz­dára talált. A legjobb mezőnyjá­tékosnak a siófoki Keserű Nó­rát, a legjobb kapusnak pedig a szintén siófoki Konczi Juliannát választották meg. A legeredmé­nyesebb góllövonek a csurgói Skiba Andrea bizonyult, aki összesen 23-szor talált az el­lenfelek kapujába. mérik össze tudásukat. A lab­darúgó-szövetség célja, hogy felmerje a körzetben található tehetséges labdarúgókat és őket a magasabb osztályban szereplő csapatokhoz irányít­sa. Ezt követően 18 órakor nemzetközi mérkőzésre kerül sor: a többéves sportkapcsola­tok alapján a csehszlovákiai Dióspatony csapata látogat Tabra és a helyi MSC felnőtt­csapatával játszik barátságos mérkőzést. k. J. posvári csapat tagjai: Karlovics Péter, Pethes Krisztián, Háttá László, Gerber Zsolt, Hirt Péter, Boros János, Torma Norbert, Mészáros Dömötör, Nagy Krisztián, Kondorosi Péter. Testnevelőtanár: Törő Zoltán. A'második hely megszerzé­sével nagy fegyvertényt hajtott Az utolsó forduló eredmé­nyei: Kastélyosdombó—Da­rány 1-3, Vízvár—Kálmáncsa 11-1, Babócsa—Lakócsa 2-4, Kastélyosdombó—Vízvár 3-1, Darány—Babócsa 3-0, Lakó­csa—Darány 2-3. A végeredmény: Felnőttek: 1. Lakócsa 20 12 2 6 66:42 40 2. Darány 20 13 1 6 52:30 40 3. Vízvár 20 12 2 6 68:32 38 4. K.-dombó 20 11 2 7 53:32 34 5. Kálmáncsa 20 4 1 15 25:78 12 6. Babócsa 20 4 - 16 40:84 8 Péterhlda kizárva valamennyi ellenfelüket sikerült legyőzniük, és így a jónevű csa­patok versenyében megsze­rezték az ezüstérmet. Nagy­szerű teljesítményéért az egész csapatot dicséret illeti. A leg­jobb leütőjátékosnak felajánlott különdíjat a kaposvári Pethes Krisztiánnak szavazták meg. Megjegyzés: Az első helye­zett Lakócsa feljutott a megyei II. osztályba. A Kálmáncsa csa­patától egy, a Babócsától négy büntetőpont levonva. Ifjúságiak: 1. Darány 20 17 - 3 109:30 51 2. Babócsa 20 12 - 8 96:52 36 3. Vízvár 20 11 1 8 53:38 34 4. Lakócsa 20 10 1 9 72:75 31 5. K.-dombó 20 7 1 12 42:64 22 6. Kálmáncsa 20 1 1 18 15:107 4 Péterhida kizárva Vasárnapi sportrandevú Tabon LABDARÚGÁS Barcsi körzeti bajnokság

Next

/
Oldalképek
Tartalom