Somogyi Hírlap, 1990. június (1. évfolyam, 32-57. szám)

1990-06-15 / 44. szám

1990. június 15., péntek SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 7 E-CSOPORT ARGENTÍNA­SZOVJETUNIÓ 2:0 (1:0) Gödörből a csúcsra A nagy ugrás éve a Kaposcukornál Somogy első „A” csoportos kosárlabdacsapata A felvétel jobb szélén Magyar András edző, a bal oldalán Szabó Gábor technikai vezető áll Nápoly, 60 000 néző v: Fred- riksson (svéd). Argentína: Pumpido—Simon—Monzon, Serrizuela—Olarticoechea, Basualdo, Batista, Burruchaga, Troglio—Caniggia, Maradona. Szovjetunió: Uvarov—Higyijatullin—Gor- lukovics, Kuznyecov—Besszo- nov, Alejnyikov, Zavarov, Dob- rovolszkij, Zigmantovics—Pro- taszov, Salimov Cserék: Pumpido helyett Goycochea (11.), Monzon he­lyett Lorenzo (78.), illetve Pro- taszov helyett Litovcsenko (76.), Zavarov helyett Ljutyij (86.) A világbajnoki címvédő számára rosszul kezdődött a ^mérkőzés, hiszen mintegy tíz perc elteltével Olarticoechea ATASZSZ szovjet hírügynök­ség „Nem a bíró a hibás” című értékelése kemény szavakkal illeti a vb-n immár második vereségét elszenvedett, s így valószínűleg a nyolcaddöntőtől elbúcsúzó nemzeti válo­gatottat. A szakíró megjegyzi, hogy az argentinok elleni 2:0-ás vereség után Valerij Loba- novszkij szövetségi kapitány Erik Fredriksson svéd bírót vá­dolta, pedig a kudarc okozója nem a bíró, hanem a játékosok és Lobanovszkij. A kapitány hibás azért, mert a szakembe­rek tanácsai ellenére úgy állítot­ta össze a válogatottat, hogy abban azok a játékosok kaptak PÉNTEK Tollaslabda Országos serdülő- és ifjúsági tollaslabda-csapatbajnokság. Siófok, IV. Számú Általános Is­kola tornacsarnoka. 9 órától 19 óráig serdülők mérkőzései. Kézilabda Megyei bajnokság, férfimér­kőzés: Kéthely—KVGY Vasas. Kéthely, általános iskola pályá­ja, 18 óra. SZOMBAT Motocross Európa-bajnoki futam Cse- rénfán. Szabadedzések: 12 órától. Időmérő edzés, ,,A” fu­tam: 15,15 órakor, ,,B” futam: 16.15 órakor. Kötelező időmérő edzés: 18 órától. Tollaslabda Országos serdülő- és ifjúsági tollaslabda-csapatbajnokság. Siófok, IV. Számú Általános Is­kola tornacsarnoka. 9 órától 13 •óráig serdülők mérkőzései, 13 órától 19 óráig ifjúságiak mér­kőzései. Kézilabda NB II: Nagyatád—Tata. Nagyatád, 16 óra. NB II, női: Csurgó—Dorog. Csürgó, szakmunkásképző in­tézet tornacsarnoka, 16 óra. Megyei bajnokság, női mér­kőzés: Csurgó—Tungsram. Csurgó, gimnázium pályája, 11 óra. beleszaladt Pumpidóba, meg­rúgta a kapus térdét, akit hord­ágyon vittek le a gyepről. A 28. percben Olarticoechea bal oldali beadását Troglio 8 m- ről magaáan a kapu jobb oldalá­ba fejelte (1:0). Ahogyan a világbajnoki cím­védő a mérkőzés elején elve­szítette Pumpido kapust (hír- ügynökségi jelentések szerint jobb sípcsontját törte), úgy a második félidő elején megfo­gyatkozott a szovjet együttes is... A 48. percben ugyanis Besszonov a jól cselező Canig- giát hátulról elkaszálta, amiért jogos volt a kiállítás. Tíz perccel a lefújás előtt Kuznyecov rosszul adott haza, Burruchaga elcsípte a labdát, és 7 m-ről a kapuba lőtt (2:0). kulcsszerepet, akik már túl van­nak pályafutásuk csúcsán. Azok a labdarúgók pedig, akik­nek önfeláldozással, győzni- akarással kellett volna az idő­sebbek gyengébb játékát ellen­súlyozni, erre nem voltak képe­sek. A vezéregyéniségnek kine­vezett Protaszov, Zavarov és Higyijatullin egyáltalán nem vol­tak ráhangolva a játékra, nem tudták teljesíteni feladatukat, nem harcoltak, félvállról vették a vb-t. Nem csoda, hogy ilyen helyzetben egy bírói tévedés tragédiává válik, mert a csapat már nem bízik erejében, nem hisz a sikerben. Férfimérkőzés: Csurgó— Fonyód. Csurgó, I. Számú Álta­lános Iskola tornacsarnoka, 18 óra. Labdarúgás Osztályozó a megyei I. osz­tályba jutásért: Honvéd'Szőnyi SE—Homokszentgyörgy. Za- márdi, 17 óra (Miskei). VASÁRNAP Motocross Európa-bajnoki futam Cse- rénfán. Szabadedzések: 7.30 órától. Versenyfutamok: 10, 11.30 és 13 órakor. Nagydíj­kiosztó: 13.35 órakor. Tollaslabda Országos serdülő- és ifjúsági tollaslabda-csapatbajnokság. Siófok, IV. Sz. Általános Iskola tornacsarnoka. 9 órától 18 óráig ijfúságiak mérkőzései. Kézilabda Megyei bajnokság, férfimér­kőzés: Segesd—Csurgó. Se- gesd, Sporttelep, 10.30 óra. Labdarúgás NB III, (az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kezdési idő 17 óra): Csurgó—Boglárielle (Kovács N.), Kaposvári Épí­tők—Bonyhád (Horváth), Ka­posvári Honvéd—Nagykani­zsai Volán Dózsa (László), Somberek—Kaposvári Rákó­czi FC (Fehérvári), Szigetvár— Marcali (Sóthy). A maratoni küzde­lem véget ért. A csa­pat befutott és büsz­kén kiálthatta: Győztünk: És még csak össze sem kel­lett esniük ezután. 1990. június 3-án késő este a díszsor tüzet helyettesítő pezsgődurrogás ad­ta tudtul ország- nak-világnak, hogy a főváros Dózsa György úti sport­csarnokában vala­mi nagy dolog tör­tént. A Kaposcukor legénysége rég fe­ledtetve a korábbi év fiaskóját a MAFC négypontos legyőzé­sével beírta nevét abba az arany­könyvbe, amelyben Somogy megye leg-, kiemelkedőbb sport­eredményeit tartják számon. Hosszasan lehetne boncol­gatni, honnan is ered ez a párat­lan siker. Onnan, hogy a kudarc sorozat közepette a korábbi edzőt Jerzi Frolowot Magyar András váltotta föl? Vagy hogy Fortuna sugallatára az orszá­gos szövetség létszámemelést határozott el az élvonalban, megadva a lehetőséget a Ka- poscukornak, hogy egy újabb osztályozóval visszaállíthassa NB l-es tagságát? Netán az paprikázta fel a fiúkat, mikor az egyik napilapban megjelent a csapatról a vélemény, hogy visszatérésükkel felhígítják a „B” csoportot? Valamennyiben lehet egy szemernyi valóság. És rakosgathatnánk még egy ideig a vélemények apró tégláit, amelyből aztán fölépült a szép ház. Magyar András vezető edző, aki kétségtelenül edzői pályafu­tásának eddigi legszebb sikerét érte el, most már könnyű hely­zetben van. Az elmúlt hónapok­ról, a felfelé lépés néha Golgo­tát idéző állomásairól beszél­gettünk vele. Az edző szinte új­raéli az, eseményeket, és bár tudatában van a végeredmény­nek, arcáról mégis sok minden leolvasható. Pedig a klub elnök­sége alacsonyabbra tette a lé­cet, mint amit végül átugrottak. Az 1—4. helyek egyikének elé­rését várták a csapattól; ebben ugyan benne van ez a bizonyos első, de hát a negyedik is, ami esetlegesen ugyancsak a terv teljesítést jelentette volna. Hogy menet közben, az ered­mények láttán már konkrétab­ban szóba került a feljutás, az természetes. És mint kiderült, nemcak helyes, hanem reális is volt a módosítás. Kétségtelen: a múlt nyári vérátömlesztés után idő kellett arra, hogy kiala­kuljon az új csapat. A nagyon eredményes, közkedvelt cen­ter, a lengyel Kostencki mellett az örökifjú technikás Magyarfi, a mozgékony Pestality, vala­mint Varga távozása után még nem vált világossá, hogy a he­lyükre érkező Kristinik, Vojvo- da, Stettner és Vitári annyi pluszt hoz-e magával, amennyi egy sokkal jobb szerepléshez szükséges. De hát nemcsak az ő személyük jelentette a válto­zást. Olyan munkakapcsolat alakult ki edző és a játékosok között, amely a szürke hétköz­napokon teremtett alapot az ünnepi sikereknek. Magyar András nem volt ,,új” edző, jól ismerte a játékosokat, sőt közülük Stickel, Gosztonyi, Voj- voda és Nagy az ő irányításával szerepelt a Táncsics NB l-es csapatában. TUDÁSSZINT ÉS TAKTIKA Az edző szinte kérdezés nél­kül mondja: — Én az elsők közé tartoz­tam, akik bíztak az előrelépés­ben, és ezt nem is a hiúság, ha­nem az erők — elsősorban a saját erőnk — reális felmérése sugallta. Kezdettől éreztem, hogy a játékosok mindenben a partnereim, s egyazon vágy hatja át őket anélkül, hogy ezt hangosan kimondták volna. No, de nem maradtunk meg az óhaj szintjén, hanem úgy dolgoz­tunk, hogy a megvalósítás alap­ját is megteremtsük. A meglévő garnitúra tudásszintjének meg­felelő hadrendet kellett megho­nosítanunk. Játékunk alapja az agresszív védekezéssel fűsze­rezett,' gyors indításos letáma­dás volt. Ezt sulykoltuk hosszú ideig, s nem eredménytelenül. Az volt a taktikánk lényege, hogy minél kevesebbet kelljen felállt védelmekkel szembeke­rülnünk. Ehhez meg is voltak a játékosaink. Centereink: Mi­chalik, Vojvoda és Kovács, Vi- tárival kiegészülve akkor jutot­tak főszerephez, ha mégis sike­rült ellenfeleinknek a hátsó so­rait rendeznie. A gyors befeje­zésekhez jó dobókra volt szük­ség. Kristinik, Monok, Goszto­nyi és Nagy személyében ilye­nekkel is rendelkeztünk. — Többen szóvá tették, hogy ebben a sportágban ahol döntő szerepe van a magasságnak, egyidejűleg két viszonylag ala­csony játékost is szerepeltetett. —Tudom, hogy Gosztonyi és Stickel egyszerre játszatásáról van szó. Nos, nekem más a vé­leményem. A két szóbanforgó kosaras más-más kvalitású, viszont nagyszerűen kiegészí­tik egymást a jétéktéren. Nem lehet tehát leszűkítve vizsgálni ezt a kérdést, mert mindig az volt az alapvető szempont, hogy mit is akarunk játszani, il­letve mire késztet bennünket ellenfelünk. Én együtt nézem az egész garnitúrát, s olyannak ítélem meg, hogy velük, általuk mindig is jól lehetett „sakkozni" a pályán. Óriási és emlékezetes csatá­kat tudhatnak maguk mögött. Az irántuk megnyilvánuló ér­deklődés szinte páratlan a maga nemében. Ez a csapat szinte kinőtte a városi sport- csarnokot, alighanem meg is duplázódhatott volna az érdek­lődés. De így is: a teljes oda­adással buzdító szurkolótábor kapott valamit a pénzéért, ne­vezetesen azt, amit elvárt. A krónikás is úgy látja, hogy sze­repük elvitathatatlan a feljutás­ban. — Csak a legnagyobb elis­meréssel szólhatunk híveinkről és ezt a csapat nevében is mondhatom. Csak mi tudjuk igazán, hogy hányszor segítet­tek át bennünket a nehéz perió­dusokon. És nemcsak itthon, hanem idegenben is. A döntő fontossági MAFC elleni pesti mérkőzésen valósággal bele­hajszoltak bennünket a győze­lembe. Szeretném, ha tudnák: jelenlétük, buzdításuk mindig is döntő tényező volt — folytatta vallomását a szakvezető. Hogy milyen nagy szükség volt összefogásra az idei tava­szon, azt a feszített ütemű mér­kőzéssorozat és annak ered­ményei igazolják. A „B” csoport késhegyre menő bajnokságát jobb találatarányával nyerte a csapat a Dombóvár előtt. Kö­vetkezett a második kör; ebben a nyolc mérkőzésből ötöt nyert a Kaposcukor és hármat elve­szített. Ekkor született az egyet­len hazai vereség is, a Szolnok ellen. Időközben akadt még egy feledhetetlen élmény. A Magyar Kupában csodálatos játékkal verték idehaza a Bp. Honvédőt; sajnos, ennek a visszavágója nem sikerült. De ki tudja, hogy ez nem jött-e jól, hisz nem kel­lett a továbbiakban megosztani a figyelmet a kupa és a bajnok­ság között. S következett a harmadik, azaz az utolsó kör, amelyben a küzdők létszáma négyről há­romra apadt. Annak idején erről részletesen is írtunk. Tény, hogy a Videoton akkori kiesése nem okozott egyértelmű elége­dettséget a kaposváriaknál, nem tudván még, hogy ez a „csonkulás” miként érezteti majd hatását. A szövetség végül talált meg­oldást, s miután a kaposvári együttes idehaza legyőzte előbb a Sopront, majd a MAFC- ot is, a soproni visszavágón már a befejezést jelentő feljutás reményében léphetett pályára. Sajnos, a hárompontos vere­ség még egy újabb erőpróba elé állította a kaposváriakat. Ekkor következett a pesti MAFC-ösz- szecsapás, a már ismert kedve­ző eredménnyel. ŐK TÍZEN Somogy első „A” csoportos kosárlabdacsapata tehát megszületett, s most nézzük, hogy ki miként bábáskodott a szülőágynál. Tíz játékos jutott szóhoz a maratoni csatában. Magyar András edző ekként értékelte dióhéjban a teljesít­ményüket. Monok Tibor: ez volt az első éve, amikor rendkívüli adottságainak megfelelően játszott mindvégig. Emberileg, szakmailag kifogástalan évet zárt. ' Gosztonyi Gábor/ó is előrelé­pett. Amit vártak tőle, azt nyúj­totta. Akadtak megtorpanásai, de azokat rendre kompenzálni tudta. Stickel Péter: amit tud, azt a csapat is kamatoztatni képes, teljesítménye egyenle­tesnek mondható. LudivitKristi­nik: az első két körben nagyon jól játszott, de ezt követő beteg­sége visszavetette, ám így is hasznos volt. Tornas Michalik: végre az ő játékában is megmu­tatkoztak a benne rejlő értékek. Az NB I legjobb centerei közé sorolható ma már. Kovács Nán­dor: főként az egyenletesség hiányolható nála. Képes volt mérkőzéseket megnyerni, de... Felkészültsége alapján ennél is többre képes. Vojvoda György: a másik két centerrel azonos képességű, de ő sem játszotta ki mindazt, amit tud. Nagy Imre: az első két körben keveset jutott szóhoz, szorgalma azonban töretlen maradt, s a későbbiek­ben ez a játékára pozitívan hatott. Stettner Zsolt: csak ke­veset játszott, de akkor a fel­adatát jól oldotta meg. Tehetsé­ges játékos, a jövő embere. Vi­tári Csaba: ígéretként tartjuk számon a centerposzton. Ta­nulmányai megosztották a fi­gyelmét, de így sem okozott csalódást. Ez hát a múlt és egyben a je­len. Hogy mit ígér a jövő? Erről holnapi számunkban írunk. Jutási Róbert Visszhang Sportműsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom