Somogyi Néplap, 1990. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-08 / 33. szám

1990. február 8., csütörtök SOMOGYI NÉPLAP 7 SPORT Lesz-e Balaton Triatlon Nagydíj? KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA Fantasztikus győzelem az utolsó másodpercekben Kaposcukor SE— Bp. Honvéd 102-100 (53-56) Kaposvár, városi sport- csarnok, 1100 néző. V.: Weidinger, Faidt. Kaposcukor SE: Kristi ­nik (16), Monok (25/9), Ko­vács (21/3), Miöhalik (20), Gosztonyi (13/3). Csere: Vojvoda (4), Stickel (3/3). Edző: Magyar András. Hatalmas hangorkánban kezdődött a mérkőzés. Mo­nok már az első másodper­cekben egy hárompontos ko­sárral nyitotta meg a sort. Az első perc végén 5-0 volt a hazaiak javára, azonban két perc elteltével kiegyen­lítettek a vendégek. A 6. percben újra tombolt a le­látó. A Kaposcukor elhúzott 6 ponttal a szinte csak vá­logatottakkal felálló fővárosi csapat ellen. Azonban elég volt egy eladott labda, s az előny máris csak egy pont­ra csökkent. Ekkor hatal­mas dobópárbaj alakult ki, s a félidő közepén átvette a vezetést a Honvéd. Azon­ban Gosztonyi szinte félpá­lyáról dobott kosarával új­ra egyenlő lett az állás. Ekkor a fővárosi együttes nagyobb sebességre kap­csolt, s három pontra nö­velte előnyét, s ezt a lé! idő befejezéséig tudta tar tani. A második játékrészben a vendégek kezdtek jobDan. A hazaiak dobásai sorra ki­maradtak, s a Honvéd meg­ugrott 7 ponttal. Hiába küzdött lelkesen a Kapus- cukor, sokáig nem tudott felzárkózni a jól dobó bu­dapesti Honvéd ellen. Első­sorban a „dobógép” Walke tartása okozott nehézséget. A 32. percben a közönség biztatása mellett 84-81-re feljött a Kaposcukor, majd Monoik hárompontos kosa­rával egyenlítettek. Ekkor újra a vendégek pillanatai következtek, azonban Mi­chalik értékesített bünte­tőjével újra egyenlő lett a állás. Ekkor már csak né­hány perc volt hátra: fel­váltva esték: a kosarak, egyik csapat sem tudott elhúzni a másiktól. Az utol­só másodpercek drámai véghajrát hoztak. 100-100 volt olvasható az ered­ményjelző táblán, amikor 14 másodperccel a mérkőzés vége előtt Monok kétpontos kosarat szerzett. Ekkor 1100 ember volt talpon és elemi erővel zúgott a „Hajrá Cu­kor!”. A Budapesti Honved nem tudta kihasználni a hátralévő másodperceket, f így a kaposvári csapat a ha­zai szurkolók legnagyobb örömére megnyerte a talál­kozót. A Kaposcukor gárdája hatalmas bravúrt hajtott végre a 25-szörös magva: bajnok Budapesti Honvéd ellen. Csak az elismerés hangján lehet szólni a lel­kes szurkolótáborról is: e2 volt az a kritikus mérkőzés, amikor a közönség hajszol­ta bele csapatát a győze­lembe. A Kaposcukor min­den játékosa jó teljesít­ményt nyújtott, különösen Monok, Kovács, Michalik ás Gosztonyi játszott átlagon felül. A Budapesti Honvéd legjobb dobói: Walker (31). Krasovec (22/3), Heinrich (16), Hegedűs (15/12). A visszavágóra egy hét. múlva kerül sor. Fenyő Gábor Fotó: Csobod Péter Lapzárta Nyíregyháza—Kapos Volán 3-1 A somogyi triatlonisták váltig bíznak benne, hogy megvalósul a tervük és szeptember 1-jén megren­dezhetik a minden korábbi­nál nagyobb szabású verse­nyüket. A Somogyi Triatlo­nisták Szövetsége a megyei tanács sportirodájával kö­zösen alapította ez év ja­nuárjában a Balaton Triat­lon Nágydíjat, s ennek megrendezéséhez készült alapítványban rögzítették a lebonyolítás módját, célját, a sportág népszerűsítését és fejlesztésének felételeit, va­lamint az anyagi támogatás megteremtését. Emlékezetes, hogy az el­múlt év szeptember 2-án Boglárlellén került sorra az első Balaton triatlonver- seny, amelyet azonban az évszakhoz képest szokatla­Tollaslabda­rangsor A tollaslabdázóknál is el­készítették az 1989-es év rangsorait. A szakosztályok között a kaposvári tanító­képző főiskola az ötödik lett. Az ifjúsági fiúk rang­sorában Bánhidi Richárd az 5., Lábodi Róbert a 7., Lá- bodi Tamás a 10., Gőzsy Zoltán pedig a 21—22. helyet szerezte meg. Az ifjúsági leány versenyzőknél Gyö­nyörű Erikát a 16—17. hely­re rangsorolták. A serdülő fiúk mezőnyét Bánhidi Ri­chárd vezeti. Lábodi Tamás 3., Gőzsy Zoltán 13—16., míg Varga Róbert 21—23. lett. E rangsor érdekessége, hogy Varga Róbert személyében először került fel segesdi sportoló a serdüilőiriaJnglis- tára. A serdülő lányok kö­zött Gyönyörű Erika 8. lett. Az elért eredményeik alap­ján Bánhidi Richárd, Gőzsy Zoltán, Lábodi Róbert, Lá­bodi Tamás, Dán Erzsébet (Segesd), Gyönyörű Erika, Pavlényi Hajnalka és Tóth Nikoletté III. osztályú fel­nőtt tollasla'bdázók lettek. Aranyjelvényes sportoló lett Bánhidi Richárd, Lábodi Róbert és Lábodi Ta­nul zord idő csaknem ku­darcra ítélt. Valóban csak a legbátrabbak, a legedzetteb­bek mertek vízbeszállni. Mint Osutorás József, a triatlon nagydíj kuratóriu­mának elnöke mondta, nem rettentette őket vissza a ta­valyi időjárás, s ebben az évben is szeptember 1-jét jelölték ki a nagyszabású­nak tervezett verseny lebo­nyolítására. A sokéves hő­mérsékleti átlag igazolja, hogy ez a hónap alkalmas az ilyen verseny lebonyolí­tására. Korábbi időpontra éppen a Balaton túlzsúfolt­sága miatt nem vállalkoz­hatnak. A tervezett verseny köz­pontja Boglárlelle lenne ez­úttal is. Ott jelölik ki a tó­ban a 3,8 km-es úszótávot. Ebből a városból rajtol, Négy versenyszámban is új magyar teremcsúcsot ért el a zamárdi Dobribán Gé­za, a Bp. Honvéd veterá­noknak rendezett fedettpá­lyás atlétikai versenyén. A mintegy 300 induló közül a 64 éves sportember öt ver­senyszámban is az élen vég­zett, s ezek közül négy új országos csúcsnak számít. — Különösen arra vagyok büszke, hogy a 60 méteres gátfutásban olyan ellenfelet sikerült megelőznöm, aki két éve a veronai veterán- Európa-,bajnokságon ezüst érmet szerzett •— mondta az idős, de „fiatalos” sport­ember. — Ebben a verseny­számban 10,2 a 60 méteres síkfutásban kerek 8 másod­percet értem el. Távolug­rásban 491, magasban pedig 155 centiméterig jutottam. Ez a négy új magyar csúcs. A hármasugrásban elért 979 majd oda érkezik vissza a Balaton körüli kerékpárver­seny mezőnye 199 km-es táv megtétele után és ott lesz a rajtja és célja a ma­ratoni távú futásnak is. Osutorás József azt is el­mondta, hogy ezt a versenyt néhány éven belül szeret­nék Európa-bajnoksággá fejleszteni, s a leendő világ- kiállítás egyik nagyszabású versenyévé tenni a Balaton mentén. Nem az ő tettre- készségükön múlik a ver­seny jövője, sokkal inkább az anyagiakon. Éppen ezért a triatlon nagiydíj megren­dezésére létesített alapít­ványt nyílttá tették, amely­hez bárki — bel- és külföl­di jogi személy csatlakoz­hat és szabadon támogathat. centiméteres eredményem „csak” a győzelemre volt elégi Így tehát jól kezdő­dött számomra az idei év, s bizakodva várom a feb­ruár 17-i magyar terembaj­nokságot. Szorgalmasan ké­szülök, naponta 3—4 kilo­métert futok, gimnasztiká- zok, ugrok. A felkészülés­ben nagy segítségemre van a zamárdi általános iskola és a nevelőotthon. A tavalyi dániai veteránolimpián elért négy aranyérem kötelez, csak még azt nem tudom, hogy időben hogyan jutha­tok el néhány külföldi ver­senyre. Mindeddig ugyanis magam fedeztem a költsé­geket, de az egyre dráguló világban ezt igen nehéz biz­tosítani. Megfelelő szponzo­rom pedig nincs, hiába van­nak jó eredmények ... Gy. L. Szili Krisztina újabb bajnoksága ,,Csoki-kupa" Marcaliban Dobribán Géza négy csúcsa Az elmúlt hét végén az ifjúsági korosztály Budapest bajnokságával folytatódott a fedettpályás atlétikai idény. Ezen ismét nagysze­rűen szerepelt Szili Kriszti­na, a Kaposvári Építők ver­senyzője, aki a múlt évi szabadtéri győzelme után ezúttal fedettpályán is aranyérmet nyert 12,50 mé­teres súlylökő eredményé­vel. Emellett még bronzér­mes lett a 60 méteres gát­futásban (9,37) és ötödik tá­volugrásban (557). Súlylö­Mindössze 20% előleget fizet, és -már -haza, is vii-heti az alábbi cikkeket, ha a kaposvári, Ady Endre utcai vasfooltban vásáréi! — BLACK and DECKER kisgépeik, — FLEX köszörűk, — HUSQVARNA láncfűrész, — kapálógépek, fűnyírók, — fürdőkádak, fürdőszoba-felszerelési KAPOSVÁR, Ady E. u. 7. Tel.: 82/21-707 (107893) késben rajta kívül klubtár­sa, Borjus Erzsébet 10,68- cal a negyedik helyen vég­zett. A Kaposvári Építők fiú váltója a 4x1 körös fu­tásban az ötödik helyet sze­rezte meg. más. Az ezüsitjelvémyes sportolói minősítést Gőzsy Zoltán, valamint Gyönyörű Erika szerezte meg. (A kü­lön nem jelölt tolláslabdá- zók a kaposvári tanítóképző főiskolai sportolói.) felvételt hirdet az alábbi munkakör ökre 2 lakatos, hegesztő 48—70 Ft/ó 4 fűtésszerelő 55—70 Ft/ó 2 nehézgépkezelő 55—70 Ft/ó + negyedévenként prémium 30 km-es körzetben munkásszállítást vagy munkás- szállást biztosítunk. Jelentkezés KESZTHELY, Bákacs u. 8., munkaügy. (107866) Immár hetedik alkalom­mal rendezték meg nagy sikerrel a hagyományos „Csoki-kupa” teremlabdarú- gú-tornát Marcaliban. A vá­rosi tanács sportcsoportja, a Marcali VSE és a városi út­törőelnökség által szervezett versenysorozaton 14 általá­nos iskolás csapat vett részt. A körmérkőzéses formában lebonyolított kupán a Mik­száth utcai és a Noszlopy iskola csapatai között ezút­tal is nagy párharc alakult ki, amelyet végül az utóbbi nyert meg, mivel mindhá­rom korcsoportot a Noszlo­py iskola tanulóiból alkotta csapatok nyertek meg. A legjobbak kupát, futballab- dákat, érmeket és könyve­ket vehettek át, s természe­tesen valamennyi résztvevő csokoládét is kapott. Az egyes korcsoportok győztes csapatai: 5. osztályo­sok: Barcelona II., 6. osztá­lyosok: Napoli, 7. osztályo­sok: Everton. Dunkler György az év játékvezetője Hagyományos évzáró— nyitó értekezletet tartott bállal egybekötve a Somogy megyei labdarúgó-játékve­zetői bizottság. Ezen megje­lent Nagy Miklós, az orszá­gos JT elnöke, valamint dr. Kamarás István, az MLSZ elnökségének tagja. Ott voltak a szomszédos megyék, Baranya, Tolna és Zala képviselői is. A szoká­soknak megfelelően érté­kelték a játékvezetők előző évi ténykedését, majd sor került az elismerésekre is. A megyei JB megválasztot­ta a megye legjobb játékve­zetőjét. Ez a megtisztelő cím a marcali Dunkler Györgynek jutott, aki, mint ismeretes, az NB IlI-as ke­ret tagja, ö egy év megsza­kítással másodszor érdemel­te ki ezt a címet. Huszonöt éves tevékenységéért arany- síppal jutalmazták Ignáczi Ivánt, aki ugyan már nem Somogybán él, de továbbra is itt ■ vezet ménkőzésieket. Negyvenéves játékvezetői múlt áll Kosaras Antal és Szilágyi József mögött, ne­kik emlékplakettet nyúj­tottak át. További hat tár­sadalmi munkást részesí­tettek még elismerésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom