Somogyi Néplap, 1989. június (45. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-08 / 133. szám

1989. június 8., csütörtök Somogyi Néplap 7 SPORTÉI Labdarúgó NB I Újabb vereség Tatabánya—Siófok 1-0 (0-0) Tatabánya, 3 ezer néző. V.: Győri (Drigán, Hazafi). Tatabánya: Kiss — Vin- cze, Udvardi, Járfás, Szalma — P. Nagy, Schmidt, Do- besch — Horváth, Plotár, Simon. Edző: Szentmihályi Antal. Siófok: Bíró — Brettner, Aczél, Szabó L., Kolovics — Marozsán, Olajos, Palkovics, Quirikó — Boda, Meksz. Ed­ző: Cellei Imre. Csere: Dobesch helyett Ki­lián a 69., Palkovics helyett Freppán a 70., Meksz he­lyett Krausz a 72., Horváth helyett Mészáros a 73. perc­ben. Sárga lap: Szabó L. az 5., Kolovics a 42., Meksz az 56., Vincze a 73. Aczél a 81. percben. Szögletarány: 9-5 (5-4) a Tatabánya javára. Kapkodó, csapkodó já­tékkal Indult a találkozó. A 10. percben Simoni futott el a bal oldalon, beadása után Plotár 17 méterről kevéssel a bal kapufa mellé lőtt. 10 perc múlva P. 'Nagy 20 mé­teres lövése után a jobb felső sarok mellett zúgott el a labda. A 21. percben P. Nagy rosszul cselezett, és elveszítette a labdát Kolo- viccsal szemben. A játékve­zető — nem tudni, miért — közvetett szabadrúgást ítélt A labdát P. Nagy ívelte kö­zépre és Plotár 6 méterről fejelte a jobb alsó sarok mellé. A 40. percben Meksz bal oldali ívelése után Boda az ötösön még le akarta ven­ni a labdát- ahelyett, hogy egyből lőtt volna, így a vé­dők elsodorták, és odalett a helyzet. Szünet uitán az 56. percben Quirikó szépen ívelt a kapu elé,, ahol Boda az ötös sar­káról fejelhetett volna, de Szalma kirántotta a labda alól. A játékvezető továb- bot intett! A 61. percben P. Nagy szabadrúgást végzett el a bal oldalról. Az élesen meglőtt labdát Bíró szöglet­re öklözte, A 71. percben eldőlt a mérkőzés sorsa. Simonnal saemhen szabálytalankod­tak a siófoki védők 30 mé^ térré kapujuktól. A szabad* rúgásból P. Nagy ügyesen a jobb kapufa mellett csavar­ta a hálóbd a labdát. 1-0. A gól után a siófokiak nagy erőfeszítést tettek az egyenlítésért, de a tatabá­nyaiak könnyen széttördel­ték a játékukat. Meglehetősen alacsony színvonalú, első félidőt lát­hatott a közönség. A játéko­sok szinte egymás hibáiból éltek, és az iram sem volt jobb a közepesnél. A máso­dik játékrészben mintha megélénkült volna a játék, de ez csak tíz percig tar­tott. A siófokiak mai telje­sítménye kevés volt a pont­szerzéshez. A nem sokkal jobban játszó Tatabánya egy pontrúgásból elért góllal meg tudta nyerni a mérkő­zést. Akarása és helyzetei alapján megérdemelten nyert a hazai csapat. Jók: Udvardi, Szalma, P. Nagy, Schmidt, illetve Szabó L., Kolovics, Olajos, Palkovics. Juhász Gyula További eredmények: Ferencváros—Vasas (0-0) 4-0 MTK-VM— Szombathely 2-0 (0-0) PMSC—Dunaújváros 2-1 (0-1) Bp. Honvéd ZTE 4-2 (2-1) Ü. Dózsa— Békéscsaba 2-1 (1-1) Rába ETO— Váci Izzó 2-1 (2-0) Videoton— Veszprém 1-0 (1-0) A labdarúgó NB I-ben az utolsó fordulóra maradt a bajnoki cím eldöntése, mi­után a listavezető Bp. Hon­véd és az MTK-VM egy­aránt győzött. Az újpestiek győzelmükkel elkerülték az osztályoz'ót. Az NB 1 állása: 1. Honvéd 2. MTK-VM 3. FTC 4. Videoton 5. Rába ETO 6. Békéscs. 7. Tatabánya 8. Vác 9. Veszprém 10. Pécs JJ, Pózsa 13, Sióink 13. *TE 14. Haladás is. vasas 18. Dunaújv. 29 15 6 29 13 8 29 15 4 29 17 - 29 15 3 29 12 4 29 11 3 29 10 5 1 7 42-28 58 3 5 41-32 58 3 7 47-29 56 4 8 56-31 55 2 9 43-31 53 2 11 40-34 46 6 9 36-34 45 5 9 32-31 45 29 9 6 2 12 23-33 41 29 9 3 7 10 34-35 40 2Q 10 3 4 13 35-34 38 39 8 4 5 13 33-40 37 29 7 4 5 13 37-42 34 29 6 5 4 14 29-44 33 29 7 3 7 13 33-58 33 29 3 6 5 15 27-53 26 KOSÁRLABDA Rájátszás az NB I-ért HS7.SE—Honvéd 110-100 (43-49) Hódmezővásárhely, 800 néző. V.: Bacsfay, Vasvári. K. Honvéd: Horváth I. (17), Palás (8), Prosser (8), Hajnics (6), Mihálovics (29). Csere: Bujdosó (14), Szeke­res (15), Szőke (1), Fekete (—), Dreifinger (2). Edző: Ékes Tamás. A hódmezővásárhelyi kö­zönség fergeteges biztatása mellett mindkét csapat óriá­si iramot diktálva kezdett. Az első percekben a vendég­látók szerezték meg a veze­tést, majd feljött a honvéd csapat és az 5. perctől 5—6 pontos előnnyel vezetett. A 15. percben a Honvéd egész­pályás letámadása megtört, ekkor az ellenfél kiegyenlí­tett, és a félidőt négypontos előnnyel zárta. A' folytatás­ban a Honvéd még egyszer átvette a vezetést, de játéko­sai sorra pontozódtak ki, így a Hódmezővásárhely a má­sodik félidő közepétől meg­szerzett előnyét a mérkőzés végéig tartani tudta. Mind­két csapat hallatlan lelkese­déssel játszott, korrekt já­tékvezetés mellett. A ha­zaiak előnye nagyrészt a kiválóan játszó Czuprák és Dragin, valamint a félelme­tes szurkolást produkáló ha­zai közönségnek köszönhető. A mérkőzés visszavágójára szombaton 17 órakor kerül sor, a kaposvári sportcsar­nokban. Lipkovics Péter Újjáalakult a diáksporttanács Kaposváron kedden dél­után került sor a Somogy Megyei Diáksport Tanács tisztújító küldöttközgyűlé­sére. A megyéből nyolc kör­zet — felnőttekből és diá­kokból álló — képviselői vettek részt az összejövete­len. Egyedül a tabi körzet nem képviseltette magát. A jelenlevők meghallgatták Pé­ter Attilának, a megyei ta­nács sportiroda diáksport­főelőadójának beszámolóját az eltelt két év munkájá­ról. Megyénkben jelenleg a száznegyvennyolc tanintézet közül kilencvenkilencben működik szervezetten a di­áksport. Hat iskolában sport­egyesület, a többiben DSK biztosít lehetőséget a moz­gásra, sportolásra. Mint meg­tudtuk, ez 67 százalékos szervezettséget jelent, s va­lamivel jobb az országos át­lagnál. A hozzászólások után ke­rült sor az új tisztségvise­lők megválasztására. A me­gyei diáksporttanács elnöke továbbra is Tamás Lajos, a nagyatádi Babay József Ál­talános Iskola igazgatója lett, helyettese pedig Han­delbaum József, a megyei pedagógiai intézet főelőadó­ja. A titkári feladatok ellá­tására Péter Attilát válasz­tották. Első MOB-tagunk? Mint arról lapunkban is beszámoltunk, május 27-i ülésén újjáalakult a Magyar Olimpiai Bizottság. Ezen az összejövetelen született döntés arról, hogy valamennyi megye egy-egy személlyel delegálja majd magát a tes­tületbe. A MOB javaslatára Gyenesei István tanácselnök jelölése mellett foglalt állást a Somogy Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának keddi ülése. A Magyar Olim­piai Bizottság június 17-én tartja soron következő kibő­vített ülését, ekkor születik végleges döntés az új ta­gokról. Jóváhagyás esetén Gyenesei István személyében Somogy megye első MOB-tagját üdvözölhetjük majd. MAREK Gondolom, nem vagyok egyedül a véleményemmel, amikor megfogalmazom: az eddigi kosarasok között ö volt a legnagyobb. No nem a centiméterekben mérhető nagyságára, hanem sport­emberi mivoltára gondolok. Marek Kostencki, a Bázis KKK centere megelőzte a sporttörténetet, hisz ö már a Sáév-nek is a ,,Bázis”-a volt. Ez a csupaszív lengyel fiú szinte észrevétlenül lop­ta be magát, valamennyiünk szívébe. Mert az itt eltöltött hat éve alatt milyen ts vall? Csendes, meghúzódó és sze* rény. Bála elmondható, hogy igazán a kosárlabdának él Amint pályára lép — legyen az jidzés, barátságos vagy tétmérkőzés —, ő mór <csak a játékra ügyel. Hat év alatt szinte o hangját sem lehe­tett hallani. Öt senki sem tudta kihozni a sodrából. Futott, labdát szerzett, me­gint futott és pontokat do­bott. Akárhogyan is töröm a fejemet, nem emlékszem ar­ra, hogy egyszer is „meg­égett” volna. A megbízható­ság példaképe volt, aki — sajnos, kevés van ilyen — Diákolimpia atlétikai OB BENEDEK LÁSZLÓ KÉT ARANYAT NYERT Lezajlottak az országos döntök a diákolimpia atlé­tikai verseny,számaiban. Ta­tán mintegy ezren indultak a négynapos versenysoro­zaton. Jól szerepelitek me­gyénk döntősei: a IV. kor­csoportban induló Bedenek László, a kaposvári kereske­delmi szakközépiskola di­ákja száz méteren 11,22-vel, kétszáz méteren 22,71-es idővel nyert országos diák­olimpiái bajnokságot. Még egy dobogós hely jutott a mieinknek: az ötödik kor­csoportban szereplő Banicz Zsolt, a marcali Berzsenyi gimnázium tanulója magas­ugrásban 204 centiméterrel nyert ezüstérmet. A leá­nyok ötödik korcsoportjá­ban Szili Krisztina, a kapos­vári Táncsics gimnázium di­ákja távolugrásban 565-öt teljesített, és ezzel a negye­dik helyet szerezte meg. A területi versenyen győztes kaposvári kereskedelmi szakközépiskolai váltó Ex- ner, Horváth T., Farkas R., Bedenek összeállításban 44,64-es idővel a hatodik he­lyet csípte el. egyszerűen nem tudott rosszul játszani. Marek a Testnevelési Fő­iskola elleni első mérkőzé­sen búcsúzott a kaposvári közönségtől. Igen, ő ott leg- belül érezte, hogy ez az utolsó hazai fellépése. Mert azt is tudta, hogy innen nem mehet el NB Il-es játékos­ként. Öt azért hozták, hogy segítsen. És Marek Kostenc­ki mindig segített. Bár leg­frissebb hasznát ö már nem látja, de az NB I-et jelentő két találkozón dobott negy­ven pontjával most nyugodt lehet a lelkiismerete. Vál­lalását teljesítette. Amikor a hazai mérkőzés előtt Kováts Imre szakosz­tályelnök hivatalosan is búcsút vett tőle, elérzéke- nyült a hangja. Az elnök jól tudta, kitől köszön el. A jö­vőben ő is kénytelen lesz nélkülözni ezt az igazán sze­reiéire méltó sporembert, a nagyszerű játékost. A szűn­ni nem akaró nézőtéri taps is a sportvezető gondolatait erősítette fel. Mi is elköszönünk tőled Marek, sok sikert kívánunk további életedben. Odahaza se feledd Kaposvárt, ne fe­ledd társaidat, barátaidat, és a téged tisztelő szurkolókat. Hidd el, mi sem feledünk. —Jutási— HÍREK Június 8 Csütörtök Medárd A nap 4.48 órakor kél, és 20.39 órakor nyugszik: a hold 9.23 órakor kél, és 0.19 órakor nyugszik­Napsütés, végre eső nélkül Néhány órán belül északkeleten is jelentősen csökken a felhőzet, az eső megszűnik. Ezután országszerte gyengén felhős idő várható, csa­padék nélkül. Az északnyugati szél eleinte még többfelé élénk, néha erős lesz. Helyenként köd képződhet. Több órás napsütés várható inkább csak délután növekszik meg időnként a gomolyfelhözet. Szórványos záporeső, egy-egy zivatar csak nyugaton valószínű. A szél dél­nyugatira fordul, és a Dunántúlon kissé meg­élénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, csü­törtökön 20 és 25 Celsius-fok között alakul. — Megalakult a kaposvári Cseri városrészben a II. szá­mú területi MSZMP-alap- szervezet az eddig appará­tusban dolgozó kommunis­tákból, az MTESZ, a nyom­da, az IKV párttagjaiból. Az alapszervezet várja a Cser­ben lakók jelentkezését. A következő fórumukat július 4-én tartják. — Péter János Gól című fotókiállítása nyílt tegnap a homokszentgyörgyi műve­lődési házban. A tárlat egy hétig látogatható. — Honthy Márta iparmű­vész gobelinképeiből és -ter­veiből nyílt kiállítás tegnap a Tungsram kaposvári gyá­rában. Egy hétig tekinthető meg. Ugyanott az ünnepi könyvhét alkalmából Köte­les Pál íróval találkoztak a szakszervezeti könyvtár ol­vasói. — Felújítás útján újból üzemel hétfőtől Barcson a II. számú postahivatal. A kor­szerűsítési munkák 700 ezer forintjába kerültek a Pécsi Postaigazgatóságnak. — Jó minőségű vetőma­gokkal is segíti taggazda­ságainak takarmánytermelé­sét a Kaposfarm állatte­nyésztő közös vállalat. A korábbiaknál lényegesen töb­bet, 237 tonna kukorica-, és 28 tonna fűmagot, értékesí­tettek partnereiknek. — Agrotechnikai bemuta­tót tartottak Iregszemcsén, melyen somogyi szakembe­rek is nagy számban vettek részt. A rendezvényen a ka­lászosok, repce és borsó faj- tatechnológiájával, vala­mint a Rába-gépekkel is­merkedtek a mezőgazdászok. Balesetek Nem biztosított elsőbbsé­get Szabóné Duohnovszki Heléna 41 éves nyugdíjas, kaposvári lakos kedden dél­után Kaposváron a Vörös Hadsereg és a Mező Inire út kereszteződésében sze­mélygépkocsijával a védett útvonalon szabályosan köz­lekedő Hahoti László 65 éves nyugdíjas kaposvári la­kos által vezetett segéd-mo­torkerékpárnak és összeüt­köztek. Hahoti László sú­lyos, medencecsont-töréses sérülést szenvedett. Letért a jobb oldali út­padkára és felborult Csor­dás József 29 éves, rokkant- nyugdíjas somogyacsai lakos kedden 21.10 órakor a ná- gocsi elágazó és a kapolyi laktanya közötti útszakaszon a személygépkocsijával, fi­gyelmetlen vezetés követ­keztében. A baleset során a személygépkocsi utasa, Ma­gyar Józsefné 47 éves nagy- atái lakos súlyos sérülést szenvedett. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon: _ 11-644 ^ 120 éve született Frank Lloyd Wright (1869— 1959) amerikai építész és szakíró, a modern építészet mindmáig egyik legnagyobb hatású alakja. Mérnöki dip­lomát szerzett, majd tanul­mányai végeztével építészet­tel kezdett foglalkozni. Az amerikai Chicagóban előbb J. L. Silsbee és társai, majd pedig a fejlődésére nagy ha­tást gyakorló Adler és Sul­livan irodájában dolgozott, 1888-tól 1894-ig. Már ezt meg­előzően és közben is vég­zett önálló munkát, de 1894- ben végleg függetlenitette magát. Sokat utazott; kül­földi utazásai közül rendkí­vül nagy hatással voltak művészetére az 1906-os, il­letve az 1916 és 1922 közötti japán útjai, ottani tartózko­dásai. Első európai utazása idején, 1910-ben jelent meg műveinek első publikációja, amely szakmai körökben rög­tön rendkívüli érdeklődést keltett. Munkásságát új el­rendezésű, a funkciókat jól tagoló-kapcsoló aszimmetrikus alaprajzú vidéki lakóházak, nyaralók építésével kezdte, ám tevékenysége csakhamar egyéb feladatokra is kiter­jedt. ö maga alakította mód­szerét organikusnak nevezte; ezért is tartják az úgyne­vezett organikus építészet megalapítójának. A geometrikus szervesség az egyik fő jellemzője épí­tészetének; ehhez társul a formálás erős, egyéni felfo­gása, s bizonyos nemzeti jel­leg. — Visszaesett a műtrá­gyák hatóanyag-felhasználá­sa az elmúlt években ha­zánkban. A korábbi évi 1,5 —1,6 millió tonnával szem­ben ma már csak 1,3 millió tonna hatóanyagot juttattak a földekre mezőgazdasági üzemeink. — Tegnap befejeződött a 60. ünnepi könyvhét, az Ál­lami Könyvterjesztő Vállalat gyorsmérlege szerint az első éveknél mérsékeltebb volt az éreklődés. A jó szervezés eredményeként azonban csu­pán egyetlen kötet, Görgoy Gábor Volt egyszer egy fel­vidék című regénye került késve a boltokba. Katonasofőrök balesetei Az elmúlt esztendő adatai szerint az országos átlagnál lényegesen nagyobb mérték­ben növekedett a balesetek száma a ‘Magyar Néphadse­regben. A szolgálati jármű­vekkel történt balesetek száma 17 százalékkal, míg a magángépjárművekkel oko- zottaké 44 százalékkal növe­kedett. Így a néphadsereg­ben a közúti balesetek szá­ma megközelítően három­szorosa a más polgári intéz­ményeknél történteknek^ — Az Áramszolgáltató Válla­lat értesíti Kaposvár lakossá­gát és közületeit, hogy június 8-án és 9-én naponta 7 órától 15.30 óráig a Kecelhegyi úton, a Micsurin utcában, a Bethlen G. utcában, a Bercsényi utcában, a Vak Bottyán utcában a Bocs­kai utcától a Kecelhegy-aljáig, valamint a Kecelhegy-alján áramszünet lesz. — QELLE-TÜRA AZ NSZK- BA A TRAUMREISEN AUTÓ­BUSZÁVAL. Időpontok: 1989. ok­tóber 24—28., november 7—lt., december 11—15. (5 nap 4 éjsza­ka). Utazás: autóbusszal. Szál­lás Passau környékén, üdülő­házakban. Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás. Ellátás: félpanzió. Irányár: 12 900 Ft. Költőpénz: 3500 Ft, értékben. Jelentkezés és felvilágosítás: Expressz Utazási Iroda, Kaposvár, Ady E. u. 8. Telefon: 18-416. Elérzékenyült az elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom