Somogyi Néplap, 1988. augusztus (44. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-25 / 203. szám

1988. augusztus 25., csütörtök Somogyi Néplap 7 SPORT Labdarúgó NB I ÜJABB HAZAI FIASKÓ — EZÚTTAL 11-ESEKKEL Veszprém SE—Siófoki Bányász 1-1 (1-0) 11-esekkel 4-2. Siófok, 10 ezer néző. V.: Szabó J. (Szabó B., Kovács II. L.). Veszprém: Kakas — Bog­nár, Baranyi, Csík, Szécsi — Csornai, Csongrádi, Kele­men — Rugovics, Gáspár (Sülé a 71. p.), Horváth. Edző: Glázer Róbert. Siófok: Horváth — Brett- ner, Pardavi, Olajos, Szabó B. — Marozsán, Palkovics, Quirikó, Meksz (Boda a 63. p.) — Freppán, Borostyán. Edző: Gellei Imre. Sárga lap: Szabó B. 26. p., Pardavi 64. perc, Csornai 74. perc, Bognár 55. perc. A kezdés előtt a han gos- bemondó Szabó János játék­vezetőt köszöntötte, alki éle­te élső élvonalbeli mérkőzé­sén bíráskodott. A 8. perc­ben Marozsán tönt kapu fe­lé; élőbb lökték, majd eléje vetődték, de a játékvezető nem látott okot a beavatko­zásra. Két perc múlva Frep- pán szabadrúgásból emelt középre, Olajos szorongatott Atlétáink három városban A IC. Építők atlétái három városban versenyeztek a múlt hét végén. Zalaeger­szegen az alkotmány-kupán az alábbiak léphettek dobo­góra női versenyzőink közül. 200 m-en 1. Biner (25,51), 3. Szili (26,61), 800 m-en 1. Szán ti (2:18.43), gerelybají- táslban 2. Szili (33,18). Ajkán az Alu-kupán, amely egyben országos mi­nősítő kismaratoni verseny is volt, Katona Mária 58:19- re teljesítette az ifjúságiak 15 km-es távját és ezzel aranyjelvényes szintet ért el. Ugyanott a felnőtt fér­fiak 20 km-es távján Golu- bics 1 óra 06:44-gyel a má­sodik lett. Debrecenben a 6 km-es utcai futóversenyen, ame­lyet a virágkamevál kereté­ben rendeztek, a kaposvári Tóth Józséf szerezte meg a győzelmet. Sáév helyett: Bázis Kaposvár KK Mint ismeretes, a bara­nyai és a Somogy megyei építőipari vállalatok össze­vonásával létrejött a Bázis Dél-dunántúli Építőipari Vállalat. Ez indokolta, hogy az NB I-es férfi-kosárlabda­csapat, amelyet korábban a Sáév működtetett, nevet vál­toztasson. Miután az új re­gionális vállalat is támogat­ja az NB I-es szakosztályt, a jövőben a Sáév SC: Bázis Kaposvár Kosárlabdaklub néven szerepel a nemzeti bajnokságban. Mai sportműsor Labdarúgás : Magyarország —Csehszlovákia serdülő „A”- válogatott. Marcali, VSE- sporttelep, 17 ó. — Nemzetközi horgászver­senyt rendez a Mohosz Szol­nokon, az alcsiszigeti holt­ágon augusztus 27—28-án. Az első napon méri össze tudá­sát Ausztria, Bulgária, Cseh­szlovákia, Lengyelország, Lu­xemburg, az NDK és Ma­gyarország 5-5 férfi és 2-2 nő versenyzőből álló I. és II. együttese. A második na­pon lesz az egyéni verseny. helyzetben fejelt, de a lab­da elcsúszott a kapu mellé. A 24. percben Marozsán Ba- ranyit is átcsélézte, de ki­sodródott, s a 16-os oid a- vanailáról beadott lapos lö­vését Kakas hárítani tudta. A 26. percben Rugoviesot buktatta szabálytalanul Sza­bó B., s ezért a bíró sárga láppal1 figyelmeztette. Három perc múlva Baranyi 30 mé­terről küldött szabadrúgása egy védőn megpaittanva* ha­talmas erővel szállt szöglet­re, majd 10 perc múlva, egy Bárány,iva-l történt összecsa­pás utóin Meksz szorult ápo­lásra. A 43. percben várat­lan gól született. Csornai adott jobb oldalról kereszt­be, s a hosszú oldalon ér­kező Kelemen 12 méterről a bal alsó sarokba bombá­zott. (1-0) A fordulás után az 53. percben egyenlített a Bá­nyász. Kakas egyik beadá­sát röviden középre öklözte, éppen a jól helyezkedő Bo­rostyánnak, s az egy csel után a labdát az üres ka­puba helyezte. (1-1). Meg­élénkült az iram. A Veszp­rém szögletből kétszer is kis híján gólt ért el, de Bá­rányt előbb fölé, majd a felső kapufára fejelte a láb- dát. A 87. percben a mér­kőzés legnagyobb helyzete maradt kihasználatlan: Qui- riikó bal oldalról ívelt kö­zépre, az érkező Palkovics azonban 5 méterről a felső kapufára fejelte a labdát. Az ellentámadásnál Sülé hagyta faképmél a védőket, de elcsúszott, s így a kapu­jából messzire kifutó Hor­váth menteni tudott. Csurgó—Püspökmolnári 2-1 (1-1) Püspökmolnári, 200 néző. V. : Segavics. Csurgó: Fuller — Tóth, Mészáros, Hagy, Beke (Bán­tó) — Bódis (Kovács I.), Puskás, Szigeti, Vékony — Takács, (Csalos. Óriási csurgói fölény jel­lemezte a mérkőzést, azçn- ban ez gólokban nem mu­tatkozott meg, mivel a csa­tárok egymást múlták felül a helyzeték kihagyásában. A lelkes vendégek 83 percig el­lenálltak, ekkor azonban Nagy mintaszerű fejesgólja eldöntötte a továbbjutást. Gólövő: Szigeti, Nagy, illetve Barczi. Rákóczi FC—Katona SE 1-0 (0-0) Zalaegerszeg, 300 néző. V.: Márton. Rákóczi: Sándorfi — Kur­di, Horváth IZ., Riczu, Barna — Prukner, Balogh, Gilitsch (Deákvári) — Gyurics (Gö- bölös), Kádár, Magyar. Az első félidőben a gyors* ellentámadásokra építő Veszprém taktikája érvé­nyesült jobbam, s ez az ered­ményiben is megmutatko­zott. A fordulás utáni gyors egyenlítő 'gól meghozta a két csapat játékkedvét. Mindkét együttes merészeb­ben kockáztatott, s próbál­ta a maga javára eldönteni a mérkőzést, de ez egyik­nek sem sikerült. Következtek hát a 11 -es rúgások! Bognár, Baranyi, Szécsi és Csornai betalált, Kélemen föléemelt. A Bá- nyálszbóli Marozsán és Par­davi kihagyta, ' Olajos és Freppán gólt lőtt. Jók: Bog­nár, Baranyi, Ősik, Csong­rádi, illetve Pardavi, Szabó B., Quirikó. Gyarmati László A további eredmények: Videoton—Ü. Dózsa 3-2 (1-0), Ferencváros—Dunaújváros 2-0 (2-0), Váci Izzó—Vasas 2-2 (2-0), 11-esekkel 4-2, Haladási—Tatabánya 1-0 (0-0), Bp. Honvéd—Rába ETO 0-1 (0-1), MTK VM— PMSC 2-2 (1-1), 11-esőkkel 5-3. Az NB I állása: 1—2. FTC 3 3 — — — 6-2 9 Rába ETO 3 3 — — — 6-2 9 3. Videoton 3 2 — — 1 7-5 6 4. Vác 3 1 1 — 1 6-5 5 5. PMSC 3 1 — 2 — 5-4 5 S. MTK-VM 2 1 1 — — 4-3 5 7. Haladás 3 1 1 — 1 3-3 5 8. Veszprém 3 1 1 — 1 2-0 5 9. Siófok 3 1 — 1 1 5-3 4 10. Tatabánya 3 1 — 1 1 3-3 4 11. Vasas 3 1 — 1 1 5-6 4 12. Békéscsaba 3 — — 2 1 1-2 2 13. ZTE 2 — 1 — 1 0-1 2 14. Bp. Hon. 3 — 1 — 2 0-2 2 15. D.-újv. 3 — 1 — 3-8 2 16. D. Dózsa 3 — — — 3 4-8 0 Az NB III-as egerszegi honvédcsapat végig egyen­rangú ellenfele volt a ka­posváriaknak. Elég volt azonban egy megingás az utolsó percben, s ékkor a menteni igyekvő Szalay a saját kapujába küldte a lab­dát.­Mohács—Táncsics SE 3-2 (1-0) Kaposvár, 200 néző. V.: Kéri. A Táncsics egyenlítő gól­ját követően megélénkült és feljavult a játék, a kapos­váriak a 3-1-es mohácsi ve­zetés után közel álltak az egyenlítéshez, s hogy ez nem sikerült, abban a játékvezető is ludas, mert egy jogos 11- estől fosztotta meg a Tán­csicsok Góllövők: Bendes, Ratting, Becker, illetve Eckert, Takács. Komlói Bányász—Marcali VSE 1-0 (0-0) Marcali, 500 néző. V.: Ka- ráth. Az első félidő eseményte­BB-triatlon harmadszor Nagyszabású tömegsport- rendezvénynek lesz a hely­színe szombaton Boglérlelle. Harmadszor rendezik meg a BB-tniatflom versenyt, amely­nek keretében 1500 méteres úszás, 40 kilométeres kerék­pározás és 10 kilométeres futás szerepel. A rajit hely­színe Boglár.lellén a Platán strand. Mindkét nem részé­re három korcsoportban bo­nyolítják le a verseny szá­mokat, s a legjobbakat vá­sárlási utalvánnyal jutal­mazzák. Minden résztvevő kap egy-egy emblémával el­látott trikót vagy törülkö­zőt. Kijelölték a verseny- számok helyszíneit is. A kerékpározás útvonala : Boglár—Lengyeltóti—IHács— Bogllálr. A futást a fonyód- ligati. úttörőtáborig tartó szakaszon1 bonyolítják le, oda és vissza1. Tombolát tartanak: a Balatonboglári Mezőgazdasági Kombinát termékei lesznek a díjak. Az utóbbi napolk hűvössé­ge is közrejátszhatott ab­ban, hogy mind ez ideig nincs olyan nagy érdeklődés a triatlon iráhit, mint a ko­rábbi évékben. De ha bevá­lik, amit a meteorológia ígért, akkor a hét végén napos, jó időre számíthat­nak a résztvevők. Annyi máris bizonyos: ha a tó vi­zének hőmérséklete nem emelkedik 19—20 fok fölé, az úszás távját lerövidítik. Eddig a hazaiakon kívül NSZK-bel:i, osztrák, cseh­szlovák és lengyel fiatalok is érdeklődték és jelezték indulási szándékukat. Be le­het nevezni azonban a hely­színen is. A résztvevőknek a Plaltáni strandon már az előző naptól ingyenes sátor­helyet biztosítanak a rende­zők. A verseny rajta szom­baton 10 órakor lesz. Az egyik mohácsi gól len játékkal telt el; a szü­net után gyors vezetéshez ju­tottak a vendégek. Ezután a Marcali támadásba lendült, minden igyekezetével egyen­lítésre törekedett. Ehhez kö­zel is állt, de végül is a jól tömörülő bányászoknak ha szerencsével is, de sikerült megônizoiÿlk előnyüket. Góllövő: Hüber. Kiállítva: Jurin (Komló), a 10. percben tiszteletlenségért. Szigetvár—Zimány 2-1 (2-0) Zimány, 200 néző. V. : Ren- deki. Nem látszott meg az osz­tálykülönbség a két csapat között. A mérkőzés jelentős részében a zimányiak tá­madtak; helyzetűk is több volt, mint ellenfelüknek, de ezt nem mind sikerült ki­használniuk. A vendégek vi­szont — kevesebb lehető­ségből — kétszer is a háló­ba találtak. Góllövők: Berki, Major, illetve Hideg. MNK-MÉRKŐZÉSBK NB ll-eseink továbbjutottak r ■ HÍREK Augusztus A nap 5.53 órakor kél, s 19.40 órakor nyugszik, a bold 18.54 órakor kél, s 2.33 órakor pyugszik. A várható időjárás 25 Nyugat felől tovább csökken a felhőzet. Az ország nagy részén több órás napsütésre szá­míthatunk, a nyugati és az északi megyékben azonban az időnként megnövekvő felhőzetből elszórt zápor, zivatar alakul ki. Az eleinte tobbfelé élénk északi szél mérséklődik, majd delire fordul és a Dunántúlon ismét megélén- kül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, csü­törtökön 20 és 25 Celsius-fok között alakul. Csütörtök Lajos, Patricia — Megjelenteti a Kossuth Könyvkiadó Berecz János beszédeit és cikkeit. A Szo­cializmus—reformgandolko- dás című kötet a politikai könyvnapok egyik érdekes­sége lesz. — Tizenöt magyar kis- és középüzem mutatkozik be holinaptál szeptember 8-ig Törökarszágbam az izmiri nemzetközi vásáron. A cé­gek vásári részvételét a Ma­gyar Gazdasági Kamara szervezte meg. — Konferenciát rendez mától szombatig a műszaki fejllészitésiről, az innováció­ról és a vállalkozásról a Szervezési és Vezetési Tu­dományos Társaság Győr­ben. A témákról két szek­cióban tanácskoznak a ha­zai szakemberek. ' — Ember és energia cím­mé! országos fotókiállítás nyílt Pécsett. A Pécsi Hő­erőmű KlSZ-bizOttsága kez­deményezte a kiállítást, amely a vilamosenergia- szölgálitaltás centenáriumára készült. A Somogyi Fotó- klub négy tagja szerepel a tárlaton. Második díjjail ju­talmazták Péter János ké­peit. — Sörgyár épül Kubában Holguin városában. A szi­getország söriparát az NDK- tól kapott segítséggel újítják meg. Az 1990-ig tartó re­konstrukciós, illetve beru­házási folyamat utolsó sza­kasza a mostani gyárépítés. 50 éve hait meg Alekszandr Kuprin (1870— 1938) orosz elbeszélő, regény­író. Apja kistisztviselő volt, s korán meghalt. Moszkvá­ban töltötte ifjúságát; tízéves korában kadétiskolába ke­rült, amelynek kaszárnya­rendjét és torz erkölcseit ön­életrajzi elbeszéléseiben örökítette meg. Az iskola el­végzése után négy évig szolgált a hadseregben, majd leszerelt; Kijevben újságíró lett, s az ottani egyetemen irodalmat adott elő. Kap­csolatba került Gorkijjal. Legérettebb müveit az 1905- ös forradalom idején irta. 1919 őszén Párizsba emigrált, és — már nagybetegen — csak 1937-ben tért haza. Ifjú­kora tragikus élményét, a tiszti kar romlottságát és embertelenségét ábrázolja Párbaj című kisregényében, amelynek egyetlen pozitív hőse hiába ábrándozik a tiszta, emberi életről; seké- lyes hétköznapok, részeg ti­vornyák veszik körül és egy intrika következtében el­pusztul. Sok írását lefordították, jó néhány magyarul is meg­jelent. Kuprin írásművészete az orosz klasszikusok ered­ményeit összegezte. Színes, láttató stílusa, kitűnő leíró­készsége és tematikai sok­rétűsége révén mindmáig a legolvasmányosabb orosz írók közé tartozik. — Üj típusú buszjegyeket árusít szeptember 1-jétől a Budapesti Közlekedési Vál­lalat. A jegy világoskék szí­nű, a korábbinál vastagabb kairtonpapírból készül, ezért, tarrtósabb lesz a réginél. A jelenlegi sötétkék autóbusz­jegyek továbbra is érvénye­sek maradnak. — Málnatermelő szakcso­port megalakítását szervezi a pusztakovácsi termelőszö­vetkezet. A vállalkozó tagok anyagi hozzájárulásával há­rom hektár málna telepíté­sét tervezik az ősszel. — Háromszázötvenezer kompaktlemezt gyártanak az idén. a holland Philips li­cence alapján Csehszlová­kiában. Jövőre — az 1988-as próbák után — el akarják érni a 4,8 millió darabos so­rozatot. A lézeres lemezját­szókkal megszólaltatható le­mezek nagy részéit exportál­ják, mível északi szomszé­dainknál még csak igen ke­vés lejátszókészülék került forgalomba. — Hazai tükör a tv-ben. Ma délután 17 órakor ismét jelentkezik a Tv 1-es prog­ramján a belpolitikai fő- szerfeasztőség élőműsora, a Hazai tükör. Az adás először a művelődési házak jelené­vel és jövőjével foglalkozik, majd 17.25-től azzal, hogy kik, hogyan és mennyiért vesznek — vehetnek —■ ma autót Magyarországon. Kö­rülbelül 18.25-itől mezőgaz­dasági körképet ad, az utol­só 25 percben pedig az is­kolaév kezdete kapcsán ar­ról lesz szó, hogy mibe ke­rül az oktatás. A nézők 17 órától az adás végéig tehe­tik föl kérdéseiket a 129- 088-as és a 129-410-es tele- - fonszámon. — A gépkocsikban uta­zóknak mindössze 30 szá- zailéka használja helyesen a biztonsági övét azok közül, akik ezt a védőeszközt egy­általán bekapcsolják — ezt bizonyítják a hazai felméré­sek. Általában túl lazák az övék, holott beállításuk ak­kor jó, ha a test és a heve­der között legföljebb 3—4 centimeter elmozdulás le­hetséges. A rosszul beállí­tott öv jóval kevésbé csök­kenti a balesetveszélyt. — Vietnam legfontosabb külkereskedelmi partnere a Szovjetunió. A legfrissebb statisztikák szerint a viet­nami export 48 százaléka és az impart 68 százaléka bo­nyolódik le szovjet partne­rekkel. Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon : 11-644 ® Utónyári hajómenetrend A Mahart Balatoni Hajó­zási Leányvállalat augusztus 29-től a kiadott utónyári ■menetrend szerint közleked­teti személyhajó- és komp­járatait a Balatonon. A me­netrendtől eltérően a sze- mélyhajójárat azonban szeptember 4-ig tovább üze­mel Balatonmária-fürdő ás Badacsony között : Balaton- máriáról 9 órakor megy a hajó, Badacsonyból 17.30- kor indul vissza. A komp­járatok Szántódrévből 6.40- től 21.20-ig, Tihany révből 6.20-tól 21 óráig közleked­nek. — Nyelvtanfolyamokat indít a TIT megyei szervezete. Ér­deklődni és beiratkozni augusz­tus 29-től szeptember 9-ig le­het. Kaposvár, Dózsa György u. 18. Telefon: 20-621. (103034) — Értesítjük a lakosságot és a közületeket. hogy augusztus 27-én Siófokon autó- és motor­vásár, 28-án Nagyatádon orszá­gos kirakodó-, valamint autó- és motorvásár lesz. (102907) — Az 503. Sz. Ipari Szakmun­kásképző Intézet igazgatósága értesíti a tanulókat, hogy a tanévnyitó ünnepélyt szeptem­ber 1-jén (csütörtökön) 7.30 óra­kor tartja. (131776) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom