Somogyi Néplap, 1986. december (42. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-06 / 287. szám

1986. december 6., szombat Somogyi Néplap 15 SPORT Záróforduló következik a labdarúgó NB l-ben Az őszi idény záró ford utó­ja következik a labdarúgó NB I-ben. A Siófoki Bá­nyász a fővárosiba utazik a Vasashoz. A csapat egy hét- teli korábban odahaza a Fradi legyőzésével hívta fed isimét magára a figyelmet. Az első hazafi győzelem minit kaptuk a hírt, isimét meghoz­ta az önbizalmait. A Bányász közitudottae az ősszel ide­genben derekasan helyit állít, ugyanakkor a Vasas eddig elég rapszodikusan szere­pelt. E két tény alapján azt a következtetést vonta le Kaszás Gábor edző, hogy csapata nem esélytelen a Fáy utcában siem. A szakvezető Árki és Harváith I. teljesít­ményével nem volt elége­dett, ezért őket pihenteti. Az alábbi kezdő csapat lép pá­lyára: Kovács — Brettner, Pardavi, Olajos, Kolovics — Jancsika, Szajcz, Quirikó — Marozsán, Lakatos. A kispa- don Honváth Gy., Balázss, Nagy M., Zsadányi és Adi foglal helyet. Akik nem utaz­nak ed a mérkőzésre, ezúttal is a Csülök vendéglőben hallgatják a helyszíni közve­títést. Várják a Javaslatokat! Az 1966-ban alapított sparltszerűségi díjat a kiemel­kedően sportszerű magatar­tást tanúsító sportemberek vagy sportkoüektívák javas­lata alapján 1986-ban is el­nyerhetik. Az írásiban indokolt aján­TEKE A dél-nyugati végeredménye NB III őszi 1. tAEv 8 7 1 — 40:24 15 2. Szentlőrinc 8 5 1 2 39:25 11 3. Pécsi Hunor 8 5 — 3 35-29 10 4. PMSC 8 4 4 35-29 8 5. K. Közút 8 4 — 4 34-30 8 6. K. Vasas 8 4 — 4 33-31 8 7. Dvár. II. 8 3 — 5 29-35 6 8. K. Fáklya 9. Szekszárdi 8 3 5 26-38 6 Víztársulás 8 — — 8 18-46 — Mint hírül adtuk, véget ért a küzdelemsorozat őszi idénye a teke NB Ill-ban. A táblázatból kitűnik, hogy nem remekeltek a somogyi együttesek. Az a meg­határozó szerep, melyet a ko­rábbi években játszottak, most átcsúszott a baranyaiak kezébe. lásókat a területileg illeté­kes szakigazgatási szervek, vagy a> sportsajté útján az Állami Ifjúsági és Sponthi- valtaü Sajtó és Propaganda Főosztályára (Bp., 1054 Ro­senberg házaspár u. 1.) kell eljuttatod. A javaslatok beérkezésé­nek határideje: 1987. január 10. Körzeti bajnokság Nagyatád, őszi végeredmény: 1. Sszob. 13 11 1 1 42-12 23 2. Tarany 53 9 4 — 35-13 22 3. Bolhás 13 9 2 2 30-12 20 4. Gyékény esi Tsz. SK. 13 7 2 4 29-17 16 5. Iharosb. 13 7 2 4 31-22 16 6. Lábod 13 6 2 5 21-27 14 7. Sudvarhely. 13 5 2 6 23-22 12 8. Gyékényesi VSE 13 5 1 7 24-26 11 9. Segesd 13 4 2 7 33-30 10 10. Kutas 13 4 2 7 19-25 10 11. Görgeteg 13 4 2 7 25-32 10 12. Inke 13 4 2 7 24-32 10 13. Porrog 13 2 1 10 7-45 5 14. Berzence 13 — 3 10 13-10 3 Felszabadulási sakkemlékyerseny Sakkemlékversenyt rende­zett a Kapós Volán szak- szervezeti bizottsága a vál­lalat dolgozói részére. A győzelmet 4,5 ponttal Lukács Gyula szerezte meg a 4 pon­tos Tárnái Zoltán és a 3 pontot gyűjtő Golobits Imre ellőtt. A legjobb ifjúsági ver­senyzőnek járó díjat ifj. Győré Vilmos, a női ver­senyzői díjat pedig Nagy Katalin nyerte. Röplabda NB I A legkönnyebb győzelem K. V. Izzó—Testnevelési Főiskola 3-0 (7, 7, 8) Kaposvár, 200 néző. V.: Grábner, Balázs. K. V. Izzó: Varga, Bódis, Pintér, Marek Gy., Marek A., Sántosiné. Csere: Novák, Ma­jomé, Kristály, Halász, Nagy A. Edző: Simon Károlyné. Az első játszmában, amely a legtovább (!),, tizennyolc peréiig táhtoftt, az Izzó jó nyi­tásokkal, pontos leütésekkel már sejtette, hogy sima győ­zelmet arat. A második széittben is már 9-0-ra vezet­tek a kaposváriak, ekkor egy kis lazítás elóg vélt ahhoz, hogy a vendégeknek megjöj­jön az ütőkedve. 9-6-ra fel­jöttek, de ezzel el is lőtték puskaporukat. Az utolsó játszmában az Izzó öt cserét hajított végre, ez ugyan át­meneti megtorpanást okozott Bódis elüt a TF-sánc mel­lett a csapatjátékban, 5-2-re a vendégek vezettek, de aztán fokozatosan ez a sor is ma­gára talált és megint csak 14 perc alatt eldöntette a szett, egyúttal a mérkőzés Sorsát. Az Izzó az idei bajnokság legsiimább és legrövidebb ideig tartó győzelmét arat­ta!. Negyvenhat perc alatt mind nyitásban, mind azok fogadásában, a támadások befejezésében magasan el­lenfele fölé kerekedett. A két csapat közti tudásbeli különbség egyre inkább do­minált. Jók: Varga, Pintér, Marék A., Sán/tosiné, illetve Simieh. J. R. Sporttörténeti kosárrangadó J. Frolow: Játékosaink ponterősek Magyar A.: ,,Kitekintünk a gödörből” A somogyi sport történe­tének feljegyzései közé kí­vánkozik a mai nap. Né­hány évvel ezelőtt, amikor még sóvárogva figyeltük a szomszéd megyék élvonal­beli kosárlabda csapatainak küzdelmét, még álmodni sem mertünk arról, hogy rövidesen két NB I-es csa­pata lesz megyénknek, kö­zelebbről, Kaposvárnak. Ez az idén valóra vált, így sporttörténetünk első NB I-es rangadójára kerül sor ma, ebben a sportágba^. A Sáév és a Táncsics össze­csapása igazi csemegét igór, s nem kell különösebb jós­tehetség ahhoz, hogy leírjuk, a városi sportcsarnok néző­tere ismét szűknek bizonyul ma délután. Az NB I B cso­port jelenlegi harmadik és tizedik helyezettjének talál­kozója elsősorban nem a táblázaton elfoglalt helyezés miatt válik érdekessé, ha­nem éppen a helyi rangadó jellege miatt. Ezek azok az összecsapások, amelyeken sohasem lehet biztosra men­ni, s amelyek során gya­korta felborul a papírfor­ma. Az eredmények alaku­lása, ritkábban tükrözik a pillanatnyi erőviszonyokat. Hogy a mérkőzésnek elsőszá­mú esélyesé a Sáév, azt ta­lán még az elfogult Tán­csics szurkolók sem vitat­ják. Az építős gárda mel­lett szól a nagyobb rutin, az összeszokottság, a takti­kai érettség, ezzel szemben a Táncsics kétségkívül te­hetséges, jóképességű játé­kosai csupán lelkesedésüket vonultathatják föl. A Sáév kezdeti bukdácsolás után éppen az elmúlt időszak­ban nagyon lendületbe jött.- A november 1-i hódmező­vásárhelyi vereség után sor­rendben három győzelmet aratott, ebből kettőt idegen­ben. A kecskeméti és min­denek előtt a legutóhbi dombóvári szép siker irá­nyította a fokozott figyel­met ismét feléjük. A Tán­csics viszont mintha most lenne a mélyponton, sor­rendben három vereséget szenvedett, legutóbb éppen itthon. Miként látják az edzők a mai rangadót? Jerzy Frolow, a Sáév fia­tal trénere „vérbeli barátsá­gos” bajnokit vár. Szerinte az A csoportba való jutásért a Táncsicsát is le kell győz­niük. Mint mondta, a két utolsó mérkőzés terhei miatt csapatán a fáradság jelei mutatkoznak, s az utolsó napokban ennek eltüntetésén fáradoztak. Kezdő ötöst nem jelölte meg, nyilván takti­Jerzy Frolow kai megfontolásból, de azt hangoztatta, hogy sok függ Kostencki további csúcsfor­májától is. Magyar András nagyon reálisan látja a saját esé­lyeit. Hangsúlyozta, hogy rossz sorozat áll mögöttük, így fiatal, tapasztalatlan já­tékosai még az önbizalmu­kat is elveszítették, de ez korántsem jeleníti azt, hogy eleve feladják a mérkőzést. Éppen a csapat fiatalságá­ból adódik, hogy egyik nap­ról a másikra képesek nagy formajavuláson keresztül­menni. Most nem nyomassza őket a felelősség, hisz a Sáév az esélyes. Egész hé­ten erre a mérkőzésre ké­szültek, jól ismerik ellenfe­lüket, így alapos elemzés előzi meg a találkozót. „A Magyar András gödör alján vagyunk, ideje lesz onnan kitekintenünk” — fejezte be nyilatkozatát a tréner. Egyébként mindkét gárda egy-egy kulcsjátékosát nél­külözi. A Sáévben Kovács Nándor, a Táncsicsban Gosz- tonyi Gábor sérülés miatt hiányzik majd. A rendező Sáév SC elnök­sége úgy döntött, hogy a mérkőzés tiszta bevételét a „Sportsegélyakció” javára ajánlja föl. Egyidejűleg a sportcsarnok rendező gár­dája és műszaki személyzete is vállalta, hogy ezen a na­pon ingyen és „bérmentve” dolgozik, e napi keresetüket ugyanerre a célra juttatják el. A mai mérkőzésre a Sáév által kiadott tiszteletjegyek éppen ezért nem érvényesek. HÍREK December A nap 7.16 órakor kél és 15.54 órakor nyugszik. A hold 11.49 órakor kél és 21.22 órakor nyugszik. 6 Á várható időjárás Szombat Miklós Továbbra is párás ködös idő, néhol ködszi- tálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan ködös helyeken 0 Celsius fok, másutt 7 Celsius fok között várható. • • • • Lottó A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása szerint a Budapesten pénte­ken megtartott 49. heti lot- tósorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 8, 10, 55. 57, 90 — Biztonságosabb a gáz­ellátás az előző évinél. Két­szer több, 15 beruházás üzembe helyezése szerepel a siófoki GOV téli munka- programjában. Már megkez. dődött az óránként 20 ezer köbméter teljesítménnyel bő­vült baillatenszéplaiki gázát, adó próbaüzeme. Ugyancsak bővítették a boglárlellei „0” ponti gázátadót» is. — Nyugdíjastalálkozót rendezett volt tagjai részére a somogysámsoni Marótvöl- gye Tsz. Több mint hetve­nen fogadták el a szövetke­zet meghívását és lettek egy este a gazdaság vendégei. A szövetkezet színes műsorral kedveskedett nyugdíjas tag­jainak. — Diákikor alakult a ka­posvári KISZ-bizottság, a HNF megyei bizottsága és a Somogy Megyei, Múzeum szer­vezésében Mi—egy—más né­ven. A város középiskolásai társadalmi, illetve természet- tudományi témákat dolgoz, nak fel a foglalkozásokon. Bekapcsolódnak a Tájak, ka­róik, múzeumok országos ve. télekdőbe is. — Űj autóbusz-megállót létesített a Kapos Volán a kaposfüredi városrészben. A Leállósávok elkészülteik, s így hétfőtől az - orvosi rendelő 80 éve ezen a napon tartotta alakuló közgyűlését a Munkás Test­edző Egyesület, a legendás MTE, a magyar munkások első nagy sportegyesülete. A század elején a szociál­demokrata munkásmozgalom — felismerve a sportolás je­lentőségét, valamint a benne rejlő társadalmi lehetőségeket — megkezdte a munkás- sportegyesületek szervezését. A kárpitos- és nyomdász­szakszervezet vezetőinek kez­deményezésére alakult meg 1906-ban az MTE, amelynek alapszabályait azonban csak két évvel később, 1908-ban hagyták jóvá. Az egyesület első közgyűlése 1908 májusá­ban volt, de az első tornaórát már 1908. március 18-án meg­tartották. A munkás-sportmozgalom­ról szólva nem hagyhatjuk említés nélkül az 1910-ben megalakult Természetbarátok Turista Egyesületét, majd az 1911-ben, a vasas szakszerve­zet támogatásával létrejött Vas- és Fémmunkások Sport Klubját, népszerű nevén Va­sast sem. A munkás-sport- egyesületek a Horthy-kor- szakban sikerrel igyekeztek kivonni a munkásfiatalokat az ellenforradalmi rendszer ál­tal szervezett militarista—na­cionalista ifjúsági szervezetek hatása alól. Ezt a célt min­den erejével támogatta az il­legális KMP is, a természet- járó túrákat például politikai nevelésre, a haladó kultúra népszerűsítésére is felhasz­nálva. — Numizmatikai csere- közvetítést rendez holnap délelőtt Kaposváron a Ma­gyar Éremgyűjtők Egyesüle­tének Somogy megyei cso­portja a Kilián György Mű­velődési Központban. A több minit 450 tételes gyűjteményt az aukció előtt kiállításon mutatják be, fél 9-től. Kifüggesztették a kaposvári névjegyzéket előtt is megállnak a 11-es jelzésű helyi járatú autóbu­szok. — Utcaseprőgépek Barcsról. A? első hazai konstrukció­ban előállított utcaseprő so­rozatgyártását készítik elő a barcsi Uniiteoh Szövetkezet­ben. Az NDK gyártmányú Multicar alvázra épített szer­kezetnek két hidromotorral hajtott forgókeféje van, melyhez nagyteljesítményű porszívó is kapcsolódik. A tervek szerint januárban kezdik meg az első 20-as so­rozatgyártását. A Kaposvári Városi Ta­nács igazgatási osztálya ki­függesztette az 1387. évi la­kásjuttatási névjegyzéket. A névjegyzék a városi tanács ügyfélszolgálati irodájában, valaminlt a lakásügyi cso­port (Április 4. u. 5,/a.) hi­vatali helyiségének hirdető- tábláján — munkanapokon 7.45—16.15 óráiig — tekint­hető meg. —Tévesen jelent meg no­vember 26-i számunk bal­eseti krónikájának egyik hí­re. Az abban szerepeitekkel ellentétben a Mernyén tör­— Fogadóórát tart a Csa­ládvédelmi tanács hétfőn déluitlán 5-től 7-ig a Hazafias Népfront megyei bizottságá­nak székházában (Kaposvár, Rákóczi tér 7—8.). Szakem­berek válaszolnak a gyer­mekegészségügyi, családjogi és polgári jogi, pedagógiai és pszichológiai kérdésekre . — A közlekedési múzeum­ba tesz kirándulást a hét­végén a MÁV vontatás KISZ-alaipszervezete. A fia­talok a vasútmodelilező ki­állítást tekintik meg. — Hó hiányában nem szá­non, hanem lovaskocsival érkezett a télapó tegnap dél­után a zimányi iskolába és óvodába. A Kapastáj Tsz ál­lattenyésztő telepének szocia­lista brigádja kedveskedett ezzel a meglepetéssel a hely­beli gyerekeknek. — Könyvet jelentet meg a Kossuth Könyvkiadó a most elhunyt Szob ék András tol­lából. Az egykori máinliszter, nagykövet Egy munkásélet emléke című visszaemllékezé_ se nagy érdeklődésre tart­hat számót. tént közlekedési balesetben szereplő két teherautó nem ütközött. A tatabányai sofőr által vezetett jármű a rend­őrség általi még vizsgált ok­ból vágódott az út szélén álló személygépkocsinak. Halálos balesetek Gyomaendrődön dr. Kolbusz Judit 26 éves ügyvédjelölt, he­lyi lakos személygépkocsijával elütötte Balogh Mihályné 83 éves nyugdíjas helyi lakost, aki a helyszínen meghalt. A rendőrség szakértő bevonásával folytatja a vizsgálatot. Miskolci hétvégi házában Szar­ka János 38 éves kőműves, helyi lakos ágyban dohányzás közben elaludt, az ágynemű meggyulladt s a férfi füstmérgezés következ­tében a helyszínen meghalt. Egy nap Mariborban decem­ber 18-án. Részvételi díj 400 Ft. Jelentkezés: COOPTOURIST. Kaposvár, Kossuth L. u. 8. (921105/a) — ILYEN MÉG NEM VOLT! Somogy Aruház resndkívüli ka­rácsonyi ajánlata, ajándékozási cikkekből a Divatáru osztályon, amíg a készlet tart. Ne késsen, várjuk a SOMOGY-ban. FELÉ­NÉL IS OLCSÓBB ARON! Most vásároljon import melltartót 366 Ft helyett 146 Ft, 331 Ft helyett 132 Ft-os áron 95, 100, 105-ös mé­retekben a Somogy Aruház Di­vatáru osztályon, amíg a készlet tart. (130069)

Next

/
Oldalképek
Tartalom