Somogyi Néplap, 1985. december (41. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-29 / 304. szám

INGATLAN Gyászjelentés Eladó Kaposváron a Zöldfa u. 18. sz. alatt egy szoba- konyhás házrész ga­rázzsal, gazdasági épülettel, + 200 n-öl telekkel. Ugyanott szoba- és konyhabú­tor is eladó. (666) Boglárlellén sorház­ban levő, kétszintes, 105 m^-es, központi fűtéses, garázsos la­kás eladó. Érdek­lődni : Mucsi, Ka- posmérő, Kossuth L. u. 78. (175623) Somogyszilban, a Dózsa Gy. u. 149. sz. alatt családi ház eladó, melléképület­tel. Érdeklődni le­het a Szabadság u. 91. sz. alatt, min­dennap. (97920) Eladó 275 n-öles te­lek gazdasági épü­lettel Balatonfeny- vesen, a Kossuth L. u. 17. sz. alatt. Ér­deklődni : Munká­csy u. 35. (97934) Kaposváron, a Bú­zavirág u. 23. III/2. számú kétszobás (50 m2) OTP-s örökla­kás eladó, 1986, őszi beköltözéssel. Ér­deklődni: 18 órától, Némethné. (175737) Kaposvári, 48-as if­júság útjai 1,5 szo­bás, étkezőfülkés, tanácsi lakásomat elcserélném hátra­lék nélküli garzon­lakásra. Érdeklőd­ni : Fonyód, Szeged u. 6. (175734) Igáiban kétszobás, kertes családi ház eladó. Irányár: 260 ezer Ft. Érdeklődni: Igái, Táncsics-telep 72. (175742) Csornában eladó vagy bérlakásra cse­rélhető 3 szobás, központi fűtéses, nagy telken levő csa­ládi ház. Érdeklőd­ni: mindennap a helyszínen. Csorna, Petőfi S. u. 69. (175748) Csurgón, a Jókai ü. 11. sz. alatti kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Csurgó, Rózsa u. 20. Tele­fon : 272. (97769) Boglárlellén (Lelle), a Sallai u. 53. szám alatti kétszintes öröklakás eladó. Ér­deklődni a helyszí­nen, Roszt. (175436) Beépíthető házhely eladó. Kaposvár, Kis-Róma-hegyi u. 29. (a Nyár u. 103. kereszteződéséből nyílik). (6731) Kétszobás családi ház eladó. Kaposfő, Kossuth L. u. 270. Érdeklődni: Kapos­fő, Kossuth L. u. 201. (97980) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÖTH LAJOSNÉ Udvardi Katalin nyugdíjas tanítónő, siófoki lakos tü­relemmel viselt betegség után, 58 éves korában, december 23-án elhunyt. Te­metése december 30-án du. 3 órakor lesz a siófoki temetőben. A gyászoló család. * * • ÖZV. VARGA JOZSEFNE (Panni néni) volt kiskorpád! lakos végső búcsúzta­tása december 30-án de. 10 órakor lesz a kiskorpádi temetőben. A gyá­szoló család. * * * Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósom, fiam és testvérem, TÖTH JANOS Kaposvár, 48-as ifjúság útja 10. sz. alatti (volt szőcsénypusztai) lakos de­cember 20-án tragikus hirtelenséggel, 43 éves korában örökre itthagyott bennünket. Temetése 1986. Január 2-án 12.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolja: édesany­ja, felesége, gyermekei, veje, unoká­ja és a rokonság. * * • Minden külön értesítés helyett tu­datjuk, hogy drága édesanyánk, BÓK JANOSNE Bojtor Margit életének 47. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése december 30-án du. 1 órakor lesz a kisasszondi temetőben. Gyászolják: fiai, menyei, unokái. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondok minden ked­ves rokonnak, szomszédnak, isme­rősnek, a Bárdibükki Állami Gazda­ság tömeg- és szakvezetőinek, szo­cialista brigádjainak, akik szeretett feleségem, ID. BÓDIS MIKLOSNE temetésén részt vettek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Gyászoló férje, édesanyja, fiai, me­nyei, veje és unokái • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak. munkatársaknak és mindazoknak, akik TOLNAI JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúikkal és virágaikkal fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. Gyászoló felesége és az összes rokonság. « • « Köszönetét mondok mindazoknak, akik szeretett férjem, HALASZ GYÖRGY végső búcsúztatásán részvételükkel mély gyászomat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család « « * Hálás szívvel mondok köszönetét a rokonoknak, komáknak, volt munka­társaknak és mindazoknak, akik fér­jem, EADARKUTl BÉLA temetésén részt vettek, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége. • * • Ezúton mondunk köszönetét azok­nak, akik felejthetetlen halottunk. HORVATH JANOS volt barcsi lakos temetésén részt vet­tek. Gyászoló szülei • « • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik édesapám, MATYÓK ISTVÁN temetésén részt vettek, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK A Somogy Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló-hivatal érettségizett, fiatal nőket felvesz kétműszakos adatrögzítői mun­kakörbe. Jelentkezni lehet: Ka­posvár, Rákóczi tér 7—8.. a szá­mítástechnikai osztályvezetőnél. (89460) Somogy—Zala Megyei Tég- >ari Vállalat felvételt hirdet szaki rajzolói munkakör be- ésére. Jelentkezés a vállalat mélyzeti osztályán: Kaposvár, tóczi tér 12—13, ________(89483) S omogy Megyei Sütő- és »ipari Vállalat felvesz a koz- iti irodájába — jó kereseti etőségekkel — takarítókat. Je- tkezés: a vállalat munkaügyi tályán (Kaposvár, Dombóvára DÉLVIEP I. sz. főépítésve- ősége felvételre keres siófoki tésvezetőségére építésvezeto- i technikust. Jelentkezési fel- 4; műszaki irányú középfokú ólai végzettség, technikusi ok­éi. legalább 3 éves szakmai ikorlat. Jelentkezés: DÉLVIEP, sz. építésvezetősége, Siófok, rteleD. (272284) Villamosmérnököt, üzemmér­nököt, közgazdászt és villany­szerelőket keresünk felvételre. Jelentkezni lehet: DEDASZ üzem- igazgatósága, Kaposvár, Latinca S. U. 5/b. ___________(272288) F elveszünk gyakorlattal ren­delkező varrógép-műszerészt marcali telephelyünkre. Jelent­kezés „Lady” Ruházati Szövet­kezet, Kaposvár, Április 4. u. 1. (89489) A Somogy Megyei Tanácsi Ma­gas- és Mélyépítő Vállalat fel­vesz olajégős kazánhoz vizsgá­zott fűtőket. Jelentkezni a vál­lalat központjában lehet: Ka­posvár, 48-as ifjúság útja 5., munkaügyi osztály^_______(272297) A városi sportcsarnok azonna­li belépéssel felvesz egy pálya- karbantartó segédmunkást, egy pályakarbantartót (középfokú kertész végzettségűek előnyben). Jelentkezni Kaposvár, Arany J. u. 97. sz. alatt, a sportcsarnok irodájában lehet. (89512) Konyhai dolgozót felveszünk a kaposvári Damjanich u. 38. szám alatti óvodába. (272282) A göllei Béke Mgtsz felvételt hirdet közgazdasági szakközépis­kolai végzettséggel rendelkező dolgozó részére. Fizetés: meg­egyezés szerint. Mezőgazdasági gyakorlattal rendelkezők előny­ben. Jelentkezni a termelőszö­vetkezet elnökénél lehet. (272276) Értestíjük a tisztéit utazóközönséget, hogy 1985. december 31-én a helyi járatok közlekedése az alábbiak szerint módosul: — Kaposváron a vasútállomástól 20.30 órakor, —Siófokon az autóbuszállomástól 19.00 óraikor, — Fonyódon a vasútállomástól 16.00 órakor indulnak az utolsó autóbuszjáratok. Bővebb felvilágosítást szolgálati helyeink adnak. Kapos Volán Vállalat Kaposvár (272292) A KAPOSVÁRI KÖZÚTI ÉPÍTÖVÁLLALAT felvételre keres — technológust a technológiai osztályra, — művezetőket az I. sz. kaposfüredi főépítésvezetőség állományába. Jelentkezni a vállalat telephelyén lehet, Kaposfüred vasútállomása mellett. (89511) A MODUL ÉPÍTŐIPARI SZAKTANÁCSADÓ ÉS FŐVÁLLALKOZÓ KISSZÖVETKEZET tervezési munkára felvesz építészmérnököt, magasépítő üzemmérnököt, építésztechnikust, épületgépészmérnököt, épületgépész üzemmérnököt, mélyépítő üzemmérnököt, gépírónőt (nyugdíjast is). Jelentkezés: személyesen, Kaposvár, Tóth Lajos u. 9. fszt. 4. ___ (89524) H áromszobás, kom­fortos családi ház melléképületekkel, nagy kerttel eladó. Gáz van. Érdeklőd­ni: Kaposfő, Petőfi u. 77. (6750) 1ARMÜ UF-es Trabant el­adó. Kaposvár, Vö- deklődni: 18 órától, röstelek u. 35. Er- (175773) Eladó egy 8 lóerős MIB dízel motor és egy 125-ös MZ mo­tor. Megtekinthető: Nagyatád, Zrínyi u. 32. szám alatt. (1114001) ETZ 250-es motor- kerékpár 5000 km- rel — karambolos állapéiban — eladó. Motorszerviz, Nagy­atád, Széchenyi tér 19. (114005) TX-es 1300-as Da­cia eladó. Érdeklőd­ni : Segesd, Táncsics u. 1. (97996) Eladó egy három­éves 1200 S Lada és hétéves 126-os Pols­ki Fiat. Csurgó, Aranyász u. 3. (97984) EGYÉB Választási malacok eladók. Somogyasza- ló, Kossuth L. u. 120. (6730) 15 q lucerna és 40 q vetett takarmány­széna eladó. Balogh, Kaoosújlak, Kossuth u. 3/c. (6477) Matematikából ál­talános és középis­kolások korrepetá­lását vállalom. Ka­posvár, Nyár u. 106. (6587) PB-üzemelésű gáz­tűzhely palackkal, villanybojler. víz­melegítő eladó. Ka­posvár, Ságvári u. 28. (6699) Szaktanár intenzív gyors- és gépírásta­nítást vállal január első felétől. Jelent­kezés : Kaposvár, Tóth Lajos u. 3. III/4. (6696) Vemhes üszők, 7 és 8 hónaposak, eladók. Mátyus Mihály, So- mogyszil, Szabad­ság u. 337,'a. (6484) Négyszemélyes, tő­kesúlyos vitorlás­hajó „Star” szállító trélerrel, boci csó­nakkal értéken alul eladó. Keresünk B 18—B 21 méretű ha­jót vagy hajótestet. Szíjártói László, Ba- latonrendes. (97828) Üj állapotban levő dobgépes Yamaha orgona adapterrel, új állapotban 28 000 Ft-ért eladó. Érdek­lődni: Kaposvár, La­tinca Sándor u. 1. Csutorás. (6783) Jó állapotban lévő Super Zetor utánfu­tóval együtt eladó. Érdeklődni 16 óra sonta, Ifjúság u. 5., után: Csokonyavi­Mészárosné. (97784) Némettanárt kere­sünk 8 éves leányunk mellé, olyat, aki házhoz jönne. Ugyanott fa­eszterga is eladó. Sió­fok, Kossuth u. 22. _______________(97789) M unkavizsgás, díj­nyertes szülőktől rövidszőrű nétnet- vizsla kiskutyák el­adók. Kaposvár, Herman O. u. 30. ________________(6755) E ladó MTZ 50-es traktor pótkocsival, ekével, SPC vető­géppel és XT 3-as tárcsával. A vétel­árba tehenet, lovat beszámítok. Érdek­lődni egész nap: Sió­fok—Töreki. Vorosi- lov u. 35. (97991) Törzskönyves né­metvizsla (8 hóna­pos) áron alul eladó. Nagyatád, Tavasz u. 6/A. (114004) EXPRESSZ HIRDETÉSEK Zamárdiban házat vennék a vasút és a vízpart közötti terü­leten. Árajánlato­kat a 84/31-268-as te­lefonra kérek. ________________(97990) Balatonlellén vízhez közel családi ház el­adó. Érdeklődni: 1139 Budapest. Haj­dú u. 16. Telefon: 207-083.________(175782) Kaposvárhoz 15 km- re 800 n-ölön fekvő családi ház eladó. Érdeklődni: Kapos­vár, Monostor u. 3. (175772) Volga Combi — 3 évig használt, ga- rászban tartott, PH-s rendszámmal — első kézből és egy 220-as karambolos dízel Mercedes eladó. Lé­bár Tibor, Segesd, Vörös Hadsereg útja 51. (97997) Kétszintes családi ház eladó. Kapos­szerdahely, Kossuth L .u. 24. (175780) Fiatal nő gépkocsi­val, jogosítvánnyal alkalomszerű mun­kát vállal. Ajánlato­kat a 175779. számra, a hirdetőbe kérek. (175779) ZK-s Volga felújí­tott motorral, műsza­kival, garázshiány miatt eladó. Megte­kinthető : Siófok, Korányi u. 5., kór­ház, tanuszoda mel­lett, Sasvári. (97999) Három és fél szo­bás szövetkezeti la­kás OTP-átvállalás- sal eladó. Kaposvár, Béke u. 33. 1/1. (175781) Siófokon 200 n-öles sarki telken 90 mi­es családi ház el­adó. Érdeklődni: Horváthné, Buda­pest IX., Ferencz krt. 42. IH/24. 17 óra után. _________(175777) E ladó 17 ezer ka- lóriás KCSM öntött­vas kazán. Érdek­lődni : Mosdós, pos- ta. (175778) Matematikából kor­repetálást és felvéte­lire való felkészítést vállalok, általános és középiskolásoknak jutányos áron. Ér­deklődni : Ivancsó- né, Nagyatád, Aradi u. 1. IV. em. 1. _______________(114003) K omondorkölyök, sziámi macska, 750- es Zastava eladó. Simonfa, Dózsa Gy. U. 35. (175769) 1 MAI MŰSOR Csiky Gergely Színház: 19 órakor: MUNKASOPERETT. Gö­döllőn. Kaposvár, Vörös Csillag: de. fél 11, du. 3 és 5 órakor: HA­MUPIPŐKE, este 7 órakor: PA­RIS, TEXAS (14). Szabad Ifjú­ság: du. 4 órakor: ÁLMODIK AZ ÁLLATKERT, du. 6 és este 8 órakor: A SZAVANNA FIA. Latinca filmszínház: du. fél 6 órakor: SARKANYÖLÖ (14). Mozimúzeum: du. fél 4 órakor: HÜVELYK MATYI, du. fél 6 órakor: ELÖJATSZAS SZENVE­DÉLY VÉGSZÓRA (14). Siófok: de. 10 órakor: TINTIN ÉS A CÁPÁK TAVA, este 7 órakor: A NYOLCADIK UTAS: A HA­LÁL (18). Marcali: du. 6 órakor: DUTYI DILI. Barcs: de. fél 11 órakor: 101 KISKUTYA, este 7 órakor: ÖRÜLT ROMAI VAKÁ­CIÓ. TELEVÍZIÓ Budapest t. 8.25: Tévétorna. 8.30: Szünidei matiné. 9.25: Gyalogbéka. 9.55: Hírek. 10.00: Újévi esztrádműsor. 10.40: Linda. 15.20: Képújság. 15.30: VIT-krónika. 16.30: Műso­rainkat ajánljuk. 17.00: Leg... leg... leg. 17.55: Hírek. 18.00: Delta. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A hét. 20.00: Hírek. 20.05: Mr. Smith Washing­tonba megy. Amerikai film. 22.15: Mexikó ’86. 22.40: Hírek. 122.45: Himnusz. Budapest 2. 19.55: Képújság. 20.00: Zene és béke. 21.35: Képújság. Jugoszláv tv 9.50: Barázdák. 10.20: Hirek. 10.30: Vasárnap délelőtt gyere­keknek. 12.00: Mezőgazdasági műsor. 13.00: Oktatóműsor. 14.00: Tv-hanglemez. 14.15: Abi­gél. Magyar filmsorozat. 15.15: Szabadon. 17.15: Idegenek a vo­naton. Amerikai játékfilm. 18.55: Rajzfilmek. 19.30: Tv-napló. 20.00: Drámasorozat. 21.00: Sport 19.15- ben. 21.35: Tengerek, embeíek, partok. 22.05: Tv-napló. Osztrák tv 1. 14.00: A Robinson család újabb kalandjai a vadonban. 16.00: Gyermekműsor. 17.05: Oliver Maass. 18.00: Idősek klubja. 19.00: Vasárnapi osztrák képek az al­só-ausztriai körzeti stúdióból. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Garcon. Francia film. 22.00: Briedeshead-i viszontlátás. 23.40: ök ketten. 0.30: Hirek. Osztrák tv 2. 9.00: Trükkláda. 9.30: A pó­kok. Német film. 11.40: Anjuta — balett. 12.50: Száz mestermű. 15.00: Sportdélután. 17.15: Franz Schubert: Téli utazás. 18.00: A rózsaszínű párduc. 18.25: 1200 mérföld Alaszkán át. 18.30: A A SOMOGY MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT pályázatot hirdet meghatározott időre — műszaki igazgatóhelyettesi, — termelési igazgatóhelyettesi, — gazdasági igazgatóhelyettesi állás betöltésére. A pályázatban való részvétel feltételei: — szakirányú felsőfokú végzettség, — 10 év szakmai gyakorlat, — 5 év vezetői gyakorlat, — erkölcsi feddhetetlenség, — 45 év felső korhatár. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó — főbb személyi adatait, — részletes, általános önéletrajzát, — eddigi szakmai és vezetői tevékenységének, valamint társadalmi és politikai szervezetekben végzett munkájának részletes ismertetését, — rövid elképzelését a meghirdetett munkakör ellátásával kapcsolatos terveiről. Besorolás: az ,,A” kategóriájú vállalatok igazgatóhelyetteseire érvényes bértétel szerint. A munkaköröket várhatóan 1986. febru­ár 1-vel töltik be. A pályázatokat a megjelenéstől számított 15 napon belül kell a vállalat személyzeti és oktatási osztályára küldeni. (7400 Ka­posvár, Béke u. 28.) A pályázatokat bizalmasan kezeljük, ered­ményéről a beérkezési határidőt követő­en 30 nap után értesítjük a pályázókat, a pályázatok egyidejű visszaküldésével. Somogyi kaposvár SOMOGY MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT (89519) fehér bivaly titka. 19.15: Tett­hely. 21.45: Hírek. 21.55: Hét nap sport. 22.15: Fame — Üt a hír­névhez. 0.25: Hírek. KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Jó reggelt! 8.00: Hírek. 8.20: Énekszóval, muzsikával. 8.50: Téli muzsika. 9.50: Az MRT gyermekkórusa Balázs Ár­pád müveiből énekel. 10.00: Édes anyanyelvűnk. 10.10: Rádiószin- ház. 10.54: Kamarazene. 11.41: Üt a láthatatlan házhoz. 12.00: Déli krónika. 12.30: öt kontinens egy éve. 13.00: Zenekari muzsika. 13.49: Az élő népdal. 14.00: Hí­rek. 14.10: Hangfotó. 15.20: Zeng­jen a muzsika! 15.50: Rózsavöl­gyi Márk: Első magyar társas­tánc. 16.00: Hírek. 16.05: Ivan- hoe. 17.18: Szönyi Erzsébet mü­veiből. 17.50: Ferencz Éva . és Lukácsi Huba népdalfelvételei­ből. 18.15: Esti mese. 18.30: Esti magazin. 19.15: Diákkönyvtár hangszalagon. 20.08: Huszár Lajos: Régi magyar táncok és diaiok fúvósötösre. 20.20: Esz- mélődés az év fordulóján. 21.00: Évszázadok mesterművei.. 22.00: Hírek. 22.20: Tiz perc külpoliti­ka. 22.30: A Budapest Rézfúvós- együttes két Melchion Franck- partitát játszik. 22.38: Nagy uta­zás. 22.50: Kína kinyitott. 23.00: Ml a titka? 24.00: Hírek. 0.15: Éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli, zenés műsor. 7.00: Hírek. 7.05: A római katolikus egyház félórája. 7.35: Vasárnapi orgonamuzsika. 8.00: Hirek. 8.05: A kis hableány. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.00: Hirek. 9.05: Napközben. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.53: Néhány szó zene közben. 13.00: Hírek. 13.05: Mit hallunk? 13.30: A szememet csókold. 14.00: Popzene sztereó­ban. 14.45: Törvénykönyv. 15.00: Hírek. 15.05: Táskarádió. 16.03: Slágermúzeum. 17.00: Hírek. 17.05: Nóták. 17.30: Kézfogások. 18.30: Hair. 19.00: Hírek. 19.05: Töltsön egy órát kedvenceivel! 20.05: Stanley Clarké együttesé­nek hangversenye Budapesten. 21.00: Hirek. 21.05: Társalgó. 22.24: Házy Erzsébet operettfel­vételeiből. 23.00: Hírek. 23.20: Most érkezett! 0.15: Éjfél után. 3. MŰSOR 9.00: Hírek. 9.08: Martha Ar- gerich (zongora) és James Gal­way (fuvola) felvételeiből. 10.00: Operaegyüttesek. 10.45: Szimfo­nikus könnyűzene. 11.35: Kom- pakthanglemez-bemutató. 12.55: Kis magyar néprajz. 13.00: Hí­rek. 13.05: Eszperantó híradó. 13.10: Kórusainknak ajánljuk. 13.50: Beethoven: Fisz-dúr szo­náta. 14.0?: Händel: Hat concer­to grosso, 15.04: Erkel: Sarolta. 16.00: Képes beszéd. 17.45: Üj Zenei Újság. 18.30: Szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsor. 19.00: Hírek. 19.05: Német nyelvű nem­zetiségi műsor. 19.35: A kamara­zene kedvelőinek. 20.35: Félóra népzene. 21.05: Rockújság. 22.00: Oj kamarazenefelvételeinkből. 22.55: Rádiószínház. 23.30: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom