Somogyi Néplap, 1985. november (41. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-28 / 279. szám

INGATLAN Boglárlellén (Lei- lén) a Kert u. 1. sz. alatt OTP-s komfor­tos családi ház kis telekkel eladó. Bo- zsoki Istvánná. ________________(97623) Budapesten, Sziget- halom, Nefelejcs ut­cában 178 n-öl telek alappal, érvényes építési engedéllyel, mely kétszintes csa­ládi ház kivitelezését engedélyezi (az alap­szint üzlethelyiség­nek is kialakítható) áron alul eladó. Ér­deklődni : Hideg Fe­renc, Mosonma­gyaróvár, Vági Jó­zsef u. 20. Telefon: 98-12-053. Vámos. ______________(97500/b) Marcaliban 16 la­kásos sorházban 3 szintes szövetkezeti lakás eladó vagy hasonló kaposvárira cserélhető. Érdeklőd­ni: a kaposvári 11- 447-es telefonon le­het, 16 óra után. (6042) Kertes családi ház — gazdasági épület­tel — beköltözhe­tően eladó. Jánosi, Lengyeltóti, Kapos- vári u. 11. (6059) Eladó Somogygesz- tiben a Táncsics M. u. 9. sz. ház 970 n- öles területtel gaz­dasági épületekkel. Érdeklődni: a fenti címen. (6070) Kaposváron szoba- konyhás, iürdőszo- bás lakás kiadó. Megtekinthető egész nap. Benedek Elek u. 38. (a 6-os busz végállomásánál) Ko- vácsék. (6071) Kaposhomokon sző­lő, gyümölcsös, konyhakert, présház pincével eladó. Ér­deklődni : Kaposho- mok, Szilágyi József Széchenyi u. 26. ________________(6080) C saládi ház eladó, nagy telekkel és gazdasági épületek­kel. Somogyaszaló, Kossuth L. u. 5. (6104) Zimányban, a Tán­csics u. 3. sz. alatt kétszobás, konyhás ház gazdasági épüle­tekkel, gazdálkodásra alkalmas 1 kh 600 n- öl belterülettel el­adó. Érdeklődni: Zi- mány, Kossuth u. 14. sz. alatt. ________(6119) E ladó Fonyódlige- ten a Rezeda u. 19. számú nyaraló. Ér­deklődni lehet: Ka­posvár, Lenin u. 10. Böröczné. (6145) Eladó Kaposváron a Németh István fa­sorban épülő II. emeleti két és fél szobás, étkezős, szö­vetkezeti lakás te­lekjoga, valamint a Berzsenyi u. 41. sz. alatt egy garázs. Ér­deklődni : Kaposvár, Béke u. 73» V/l. (6154) Hajmás központjá­ban a buszmegálló­hoz 2 percre kis családi ház gyümöl­csössel, méhészke­désre alkalmas terü­lettel, olcsón eladó. Érdeklődni: Kapos­vár. Duna u. 24. _________________(6158) Kaposváron a Bú­zavirág utcában két és fél szobás lakás beköltözhetően el­adó, 550 ezer Ft kp­ért + OTP-átválla- lással. Érdeklődni: Várhegyi Géza, Sió­fok, Koch Róbert u. 25/a. (6173) Kaposváron, a Szi­getvári u. 50. sz. alatt egyszobás, konyhás házrész el­adó. Megtekinthető: bármikor. (6180) 1000 n-öles zárt- kert, ház és gazda­sági épületek el­adók Jutában. Ér­deklődni: Juta, Rá- kóczi u. 53. (6182) Kaposváron, a To­ponári út 189. sz. alatt félkész ház el­adó. Érdeklődni: Nagy Ibolya, Kapos­vár, Toponári út 122. (6190) Balatonlelle felsőn az Árok u. 26. sz. alatti iker nyaraló eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Hunyadi u. 74. Pécsi. (6192) napostureaen a fő­út mellett vennék oeépíthető üres tel­het vagy lebontás­ra ítélt házat, vá­laszokat a 6194. számra, a kiadóba. _________________(6194) zsencszentpáion, a Fő u. 51. sz. alatti családi ház — gaz­dálkodásra alkalmas — eladó. Érdeklődni: ugyanott. (6199) Kaposkeresztúron, a József A. u. 2. sz. alatt családi, ház jó állapotban, gazdasági épületekkel, azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Ka­posvár, Ivánfa-hegy- alja u. 8. Rónai Jó- zsefné. (6221) Balatonszárszó központjában 114 n- öles lakótelek eladó. Villany, víz van. Dr. Csapiáros, Kaposvár, Április 4. u. 23. ________________(6233) K étszobás össz­komfortos házrész eladó. Kaposvár, Klapka u. 13. Érdek­lődni : Táncsics u. 67. (6239) Kétszobás erké- lyes OTP-s lakás készpénzért + OTP- át vállalással eladó. Érdeklődni 17 óra után: Kaposvár, Bú­zavirág -u. 16. Czink László. (6248) A 3-as buszmegál­ló végénél 600 n-öl szántó és szőlő el­adó. Érdeklődni: Ka­posvár, Laborfalvi u. 4. (62j6) Patosfán kétszo­bás, konyhás családi ház kis javítással, nagy telekkel eladó. Ar: 60 ezer Ft. Ér­deklődni : Patosfa, Petőfi S. u. 6. Er- délyiné. (89111) Fonyódon központi helyen kétszobás, összkomfortos. te- lékkönyvileg levá­lasztott házrész 100 n-öles telekkel áron alul eladó. Cím: Szabadság u. 43. ■ (89160) Balatonfenyvesen 213 n-öles telken 3 szoba-komfort + padlásszoba kp-ért eladó vagy pécsi két és fél, háromszobás öröklakásért meg­egyezéssel elcserélhe­tő. „1 100 000” jeligé­re, a pécsi Hunyadi úti hirdetőbe. (89182) Eladó 140 m2 alap- területű új, összkom­fortos családi ház gazdálkodásra alkal­mas melléképületek­kel Homokszent- györgy, Táncsics u. 63. (89185) Igáiban a Napsu­gár u. 18. sz. alatti nyaraló eladó. Ér­deklődni lehet min­dennap : Gulyás Ist­ván, Nagyszokoly. Hunyadi u. 353. szám alatt.___________(89197) Balatonszemesen vízparttól 150 méter­re 57 négyzetméteres, téliesített házrész — garázzsal, melléképü­lettel — 100 n-ölön eladó. Levélcím: Csizmadia Jánosné, 8600 Siófok, Fő u. 47 —53. 11/16. (97501) Balatonkilitiben szoba-konyhás lakás eladó. özv. Dörnyei Károlyné, Bezerédy u. 9. (97502) Somogybabodon a Petőfi u. 25. sz. alat­ti kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Tab, Mártírok u. 32. vagy este a 20-906-os telefonon. ______(97508) B edegkéren, a Vö­rös Hadsereg útja 116. sz. lakóház gaz­dasági épülettel, kerttel eladó, a kö- vesút mellett. Érdek­lődni a helyszínen és Tabon a Vorosi- lov u. 39. sz. alatt lehet. __________(97510) 5 6 m2-es gázos öröklakás kölcsön- vállalással eladó. Marcali, Mikszáth u. 8/A, II/8. Simon. (97541) 1088 n-öl termő szoio, gyümölcsös va Aus-negyoen) el­adó. ErdeKiodm le­nét: Kesztyűs Józsei Hogianene, Fácán u. 1. szám, mindennap ii óra után. (97al7) aioioKon 2 szooás szövetkezeti lakásom eicserelnem kisebb saofoki vagy kör- nyexoeli 3 szobás családi házra, eset­leg eladnám. Miiko- vics Sándor, Siófok, Tanácsház u. 18. 11/24. _ (97524) Tabon másfél szo­bás OTP-s lakás el­adó. Érdeklődni: Tab, Kossuth u. 46 iH/3. Telefon: 20* 887, az esti órák­ban. ___________(97525) i Nagyoerényben a szőlőhegyen a vasút mellett 1100 n-ölön szőlő, szántó, gyü­mölcsös téglapincé­vel, présházzal, kút- tal eladó. Vörös Ká­roly, Nagyberény, Petőfi U. 22. (97527) Eladó az Ispán Fe- rencné (Hajdinák Katalin és társai) tu­lajdonát képező, Csurgó területén le­vő zártkerti terület háromrészes prés­házzal (3393 m2 terü­let, megosztható). Ennek csatlakozásá­ban 4782 m2 szántó művelési ágú külte­rületi ingatlan. Ér­deklődni : Marcali, Berzsenyi u. 53. Dr. Kiss Lászlónál. ________________(97539) Kétszobás családi ház melléképülettel 600 n-öles kerttel el­adó. Szenyér, Petőfi u. 101. Érdeklődni: Marcali, Biaei u. 13. ________________(97546) Kétszobás ház mel­léképülettel 300 n-öl kerttel eladó. Sze­nyér, Petőfi u. 4. Érdeklődni: a 93. sz. alatt.___________(97547) Lengyeltóti-Puszta- szentgyörgyön két­szobás ház 600 n-öl területtel, ugyanott felújított ZB-s Lada Combi is eladó. Ér­deklődni : Lengyeltó­ti, Mamócsi út, Nagy József. _________(97554) 6 00 n-öles telek családi házzal eladó. Siófok-Kiüti, Fel- szabadulás u. 60. Érdeklődni: Bal at on- szabadi, Rákóczi u. 98;_____________(97561) B alatonszárszótól 7 km-re, Telekiben családi ház eladó Érdeklődni: Ságvár, Ady E. u. 39. Szabó Béla.___________(97565) S iófokon kétszobás öröklakás eladó. Ta­nácsház u. 6. V/20. Telefon: 12-294. (97571) Eladó Zalaeger­szegen iker családiT házrész, alatta ga­rázs, kerttel, kerti házzal, csendes he­lyen. Érdeklődni le­het : Luter Péter, Zalaegerszeg, Vorho- ta u. 10. (97585) Kétszobás komfor­tos ház eladó: Ba- latonberény, Ady E. u. 54. Érdeklődni a helyszínen. (97588) 290 n-öles telken két és fél szobás családi ház mellék- épülettel eladó. Ba- latonszabadi falu, Vak Bottyán u. 56/a. ________________(97592) Siófokon 180 n-öles telek sürgősen el­adó. Érdeklődni: Sió­fok, Erkel F. u. 59. Telefon: 11-701. ________________(97594) 4 szobás gázfűté­ses, összkomfortos családi ház mellék- épületekkel, 150 n-öl telekkel eladó. Tá- bik Lászlóné, Siófok - Kiliti, Attila u. 4. (97599) Siófokon egy-, il­letve másfél szobás Lakást vennék OTP- átvállalással. Ajánla­tokat „Megoldás” jeligére, a siófoki szerkesztőségbe ké- rek. (97601) Eladó új négyszo­bás, összkomfortos családi ház. Fonyód, Mező Imre u. 28. Tolnai Attila. (97606) Elcserélném Bala- tonszabadi faluban levő 2,5 szobás, hal­los, 748 n-öles tel­ken levő családi há­zunkat siófoki lakás­ra vagy eladnám. Ajánlatokat „Min­den megoldás érde­kel” jeligére, a sió­foki szerkesztőségbe. ________________(97602) Siófokon a Tanács­ház u. 26. I. em. 23. sz. alatt két és fél szobás, gázfűtéses öröklakás készpén­zért + OTP-kölcsön- átvállalással eladó. Érdeklődni a hely­színen. Telefon: 13­603 vagy 12-484. (97618) Eladó Lengyeltóti- Pusztaszentgyör- gyön családi ház 600 n-öles telekkel, nagy gazdasági épülettel. Érdeklődni: Szőlős­kislak, Béke u. 54. ________________(97622) Sürgősen eladó a hivatalos ár alatt két és fél szobás, I emeleti, gázfűtéses öröklakás Nagyatá­don, a Jókai utcá­ban. Érdeklődni : Áp­rilis 4. u. ~4/B, Hor­váth. ___________(97629) K ét és fél szobás I. emeleti OTP-la- kás sürgősen eladó, áron alul Nagyatá­don a Jókai utcá­ban. Érdeklődni: Áp­rilis 4. u. 4/B, Hor­vaths _________(97629/a) S ürgősen eladó 63 m2-es első emeleti öröklakás (azonnal beköltözhető) Nagy­atádon a Jókai utcá­ban. Érdeklődni: Ápriüs 4. u. 4/B, Horváth. (97629/b) Nagyatádon a Zrí­nyi u. 20. sz. alatti kétszobás, kertes családi ház gazdasá­gi épületekkel el­adó. Pénzár Ferenc, Nagyatád, Beregszá­szi u. 17. Telefon: 411. ____________(97631) N agyatádon az Aradi' út 4. I. em. 4. ajtó egyszobás, össz­komfortos OTP-s la- kás eladó. (97640) Kőröshegyen a Pe­tőfi u. 9. sz. alatt családi ház eladó. ________________(97645) A siófoki Arany­parton eladó 4 szo­bás, központi fűté- ses családi ház, 200 n-öles telken. Érdeke lődni „Megélhetést biztosító” jeügén a siófoki szerkesztő- slégben. (97648) Balatonszabadi fa­lúban háromszobás, összkomfortos. új családi ház eladó. Cím: Szász Ferenc, Balatonszabadi, Bem u, 8. ___________(97650) S iófokon 1 + 3 fél szobás öröklakás eladó. Érdeklődni a 84-11-900-as telefonon, reggel 8-9 óra között vagy Tanácsház u. 3. F/l. 17 órától, hétvé­gén egész nap. _________________(97652 Siófok-Kilitiben 3 szobás, összkomfor­tos gázos, tetőtérbe- építéses családi ház melléképülettel el­adó. Jegenye sor 65. ________________(97657) B oglárlellén az Üszó utcában két 178 n-öles telek- el­adó. Ikerház építésé­re is alkalmas. Víz, villany van, gázvezetés folyamat­ban. Érdeklődni: Lelle, Kossuth L. u. 53. Bolla. ______(97664) S omogymeggyesen, a Fő u. 82. sz. alatt 2400 n-öles beépíthe­tő telek sürgősen el­adó. Érdeklődni: Fő u. 30.__________(97667) 2 20 n-öles közmű­vesített, családi ház építésére alkalmas telek eladó Balaton- keresztúron az Üj élet utcában. Érdek­lődni : Homokszent- györgy, Kossuth u. 67. Benke. (108801) 500 n-öles hétvégi telek (a fele szőlő) teljes felszereléssel megosztva is eladó. Víz, villany van. Ér­deklődni : Kaposvár, Balogh A. u. 8. Es­te 17 óra után. (108829) Eladó háromszobás, hallos, összkomfor­tos (szuterén. kocsi­bejárat), kertes csa- íatu ház. Kaposvár, Esze Tamás u. 1. _______________(108811) 300 n-ol szölő-gyü- mölcsös eladó a N y ugat-I vánf a-he- gyen, a Balázs-kerti horhó déli oldalán. Érdeklődni: Kapos­vár, Ezredév u. 4. Ugyanott cső vázas autóponyva is. • __________(108836) K isasszondon ro­mos ház gazdasági épületekkel eladó. Érdeklődni a hely­színen az italbolt- ban.__________(108858) S omogyváron a Kaposvári út 27. szám alatti 3 szo­bás, fürdőszobás, kertes családi ház 677 n-öl telekkel, melléképületekkel, 2 pincével eladó vagy 2 szobás kaposvári házra cserélhető. Irányár: 650 000 Ft. Érdeklődni: a hely­színen, hétköznap 15 óra után. (108913) A jutái szőlőhe­gyen hétvégi telek épülettel — az ál­lomáshoz öt percre — eladó. Érdeklődni: Papp Jánosné, Ka­posvár, Honvéd u. 7. I/l. ____________(108915) S zántó szőlőhegyen (kb. 500 n-öl) eladó. Érdeklődni: Zselic­6zentpál, Fő u. 31. Simon Ferencnél. (108923) Szőlőskert eladó. Víz bevezetve. Épí­tésre is alkalmas. Érdeklődő leveleket a 175002. számra a hirdetőbe kérünk. _______________(175002) Eladó 3 szobás, összkomfortos csalá­di ház 1200 m2 bel­sőséggel, fiatal, tele­pített szőlővel, mel­léképületekkel Somo­dor községben, a Kossuth L. u. 196. szám alatt. Kapos­várhoz 15 km, gaz­dálkodásra alkalmas. Érdeklődni: egész nap, a helyszínen. _______________(175004) K aposfőn az Ady E. u. 3. szám alatti 2 szobás, fürdőszo­bás családi ház 800 n-öles telekkel eladó. Érdeklődni: Dózsa Gy. u. 70. (175006) A Kecel-hegyen a Nagyváthy utcában 1000 n-öl szántó­gyümölcsös eladó. Érdeklődni: Juta, Rákóczi út 6. _______________(175011) Kaposváron a Cse­ri dűlőben parcel­lázásból alakított 217 n-öles kertek kapha­tók jutányos áron. Megközelíthető a 4-es autóbuszállomástól, a Balogh Ádám ut­cánál balra, föld­úton az első horhó- nál. Érdeklődni: Horváth István, Ka­posvár, Töröcskei ut­ca 25/a, vagy 1. sz. Ügyvédi Munkakö­zösség 14-333, dr. Sülle ügyvédnél. _______________(175014) E ladó a Nyugat- Ivánfa-hegven 600 n- öl sízőlő, rajta épü­let, amely áll: egy szobából, présházból, pincéből. Érdeklődni lehet: vasárnap és hétfő kivételével mindennap Kaposvá­ron, a Petőfi utcai Zöldért-boítbam. _______________(175021) Eladó szőlő-gyü­mölcsös, pince, prés­ház 600 n-ölön a N y ugat-Ivánf a-he- gyen. Érdeklődni le­het: Kaposvár, Egye- nesi út, Szira Já­nos. központifűtés- szerelőnél, minden­nap 18 óra után. (175022) Zselicszentpálon a Kossuth u. 9. sz. alatti ház kerttel eladó. (175035) Desedai zártkert- bem, a toponári ol­dalon, 500 n-öles te­rület eladó, meg­osztva is. Érdeklőd­ni : Kaposvár, Dési Huber I. u. 5. II. lph. 3/3. Andréka. (175042) Háromszoba-hallos téliesített nyaraló el­adó Balatonfenyves alsón. Érdeklődni le­het: Kaposvár, Marx K. köz 2. Végh. (175053) Erkélyes, 2,5 szo­bás OTP-s örökla­kás eladó: ^após- vár, Rózsa F. u. 7. III/12. Magyar. 17 órától vagy a 12-301- es telefon, egész nap. (175055) Északnyugati vá­rosrészben levő más­fél szobás, gázos, ta­nácsi lakásomat el­cserélném szövetke­zeti garzonra. Hidvé- gi Judit, Kaposvár, Béke u. 97. (175058) Kaposváron a Klap­ka u. 13. számú ház­rész eladó. Érdek­lődni: Táncsics M. u. 67. _________(175072) E lcserélném (vagy ladnám) 3 szoba­komfortos, kertes családi házamat fi­zetési könnyítéssel új, 3 szoba-hallos családi házra ráfize­téssel vagy 3 szobás lakásra. Kaposvár, Szigetvári u. 72. _______________(175076) Kétszoba-összkom- fortos családi ház garázzsal, melléképü­letekkel, nagy kert* tel eladó, beköltöz­hetően. Megtekinthe­tő mindennap 15 óira után: Kaposvár, Szegfű u. 10. (175079) Kétszintes 4 szo­bás családi ház ga­rázzsal és központi fűtéssel eladó, azon­nali beköltözéssel. Kaposvár, Hegy alj a u. 72/a. (175088) Eladó Kaposváron, a Kecel-hegyalja u. U. szám alatti csa­ládi ház — fizetési könnyítéssel is. Azonnal beköltözhe­tő. Nagy Károly. _______________(.175093) 55 m2-es 2 szobás, összkomfortos lakás eladó. Kaposvár, Ki­nizsi ltp. 2. 1/3. Ér­deklődni 17 óra után Gömbös. (175116) Eladó 53 m2-es, kétszobás, földszintes lakás. Irányár 520 ezer készpénz + i6P ezer forint OTP-át- vállaiás. Érdeklődni 17 óra után, hétvé­gén egész nap. Cím: Kaposvár, He­gyi u. 1/d, Dévai. (175127) Szentgáloskéren, a Lapapuszta 16. szám alatti kisebb családi ház — 600 n-öles te­lekkel, gazdálkodásra alkalmas melléképü­letekkel — áron alul eladó. Villany van Vegyesbolt, kocsma a szomszédban, busz­forduló a ház előtt. Érdeklődni: Kapóié­vá r, Egyenesi út 22 Ugyanott eladó 1 db MTZ-re szerelhető hidraulikus 700-as szalagfűrész, 2 db szenes kályha, 2 db olajkályha. _______________(175138) Kazsokon, a Petőfi u. 22. sz. alatti ház 1200 n-öles területen gazdasági épületek­kel, szőlővel, gyü­mölcsössel eladó. Érdeklődni Somogy- szál, Szabadság u. 16. sz. alatt lehet, Marosi Ernőnél. _______________(175140) C saládi ház kert­tel eladó. Kaposvár, Bocskay utca 27. Ér­deklődni: egész nap, Szabó István, Bocs­kay utca 14. (175142) Eladó Nemesdéden, a Rákóczi út 10. szám alatti kétszo­bás lakóház, húsz férőhelyes istálló­val és egyéb gazda­sági épületekkel, 3564 m2-es telken. Érdek­lődni: Nemesdéd, Fő út 12. Zsebe Ferenc. (175153) Nagyatádon s Zalka Máté u. 13. iszt. 4. szám alatti 2 és fél szobás, OTP-s lakás eladó. Érdeklődni: Nagy­atád, kölcsönző. (175151) KERTI BÚTOROK ÜJRAFONÁSÁT Magánvállalkozók, gmk-k, közületek, figyelem! MŰANYAGGAL, esetleg Felajánljuk értékesítésre az alant felsorolt üzemképes gépjárműveket: VESSZŐVEL rövid határidőre vállaljuk MTZ 50 vontató PANTHER 6,3 t autódaru KRAZ K 162 autódaru .—r j—g*. IKARUS 211 autóbusz Cím: Dél-balatoni Háziipari Szövetkezet, Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 202. Telefon: 84 11-510. DÉLVIÉP központi telep, xj Kaposvár, Raktár u. 13. ,0/ Telefon: 12-225. ^— (89173) < - (89145) Kaposhomokon 210 n-öl szőlő, gyümöl­csös eladó. Érdek­lődni : Kaposvár, Füredi út 69. fezt. 2. _______________(175144) A z Ivánfa-negyen 220 n-öles telek sző­lővel eladó. Ugyan­ott külön bejáratú szoba kiadó. Szabo- tin Lajos, Kaposvár, Vörös Hadsereg útja 72. (175162) A Körtönye-bükk- ben 718 m2-es kert pincével eladó. Ér­deklődni : Kaposvár, Béke u. 15. Major. 17—19 óráig. _______________(175165) N agyatádon, a Pe­tőfi. u. 10. számú 3 szobás, gázos csalá­di ház eladó. Érdek­lődni: Petőfi u. 12. (175200) Balatonfenyvesen, a Halász u. 11. szám alatti kétszoba-kom- fortos. kertes iker­házrész sürgősen^ el­adó. Érdeklődni: a helyszínen. Törő. Balatonfenyves al­só állomásánál, víz­hez közel, ikervilla építésére is alkalmas telek eladó. Tóth László, Zalaegerszeg, Fürst S. u. 17. Tele­fon: 14-768. ________________(79715) A már épülő Ka­posvár, Berzsenyi u. 12. szám alatti 4 szintes társasházban eladó szintenként 1-1 háromszobás lakás. Befejezési határidő: 1986 vége. Jelentke­zés : Somogy Megyei Beruházási Vállalat magánépítési iroda, Kaposvár, Németh István fasor. 2. (272225) JÁRMŰ PV-s rendszámú Trabant Combi kitű­nő állapotban, ol­csón eladó. Kadar­kút, Körmendi u. 71. (6258) Csukott dízel Aro — egyéves, húszezer km-rel — eladó. Megtekinthető: Sió­fok, Vasvári Pál u. 48. ______________(6087) I T-s Zsiguli friss műszakival, angol gumikkal (garázsban tartott) eladó. Ka- posmérő, R^kóczí u. 70. Kiss.________(6176) K eveset használt kétéves 601 S Tra­bant a Merkúron ke­resztül eladó. Megte­kinthető : Kaposvár, Hunyadi u. 74. Pé- csd. (6193) PI-s 1200-as Lada eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Berzsenyi u. 8. III. em. 20. (6229) Első-hátsó kerék meghajtású, platós If a eladó. Érdeklőd­ni hétköznap 16 óra után és szombat-va­sárnap. Pintér Lász­ló, Nagybajom, Fel- szabadulás u. 47. _________________(6231) Zsiguli friss mű­szakival megkímélt állapotban eladó. Kaposvár, Tüskevár u. 11. (6235) UE-s Zsiguli és Lisz-gyártmányú utánfutó sürgősen el­adó. Érdeklődni le­het mindennap: Ga- más, Széchenyi u. 3/b vagy Gamáson a fodrászüzletben. Ba­logh Lajos. (6241) TA-s rendszámú Barkas mikrobusz sürgősen eladó. Ér­deklődni : Siófok-Tö­reki, Vorosilov u. 35; _____________(97503) Z aporozsec szgk. 8000 km- rel eladó. Vörösné, Segesd, Széchenyi u. 8. ________________(97553) 1981-es évjáratú csukott dízel Aro el­adó. Érdeklődni: So- mogymeggyes, Kis u. 4. Weisz. (97610) PT-s 1300-as Lada friss műszakival extrákkal eladó. Marcaü, Munkásőr sor 1. Hódos. ________________(97624) ZF-es rendszámú 1200-as Zsiguli eladó. Érdeklődni: Puszta­kovácsi, Fő u. 125. (97635) 1200-as Zsiguli el­adó. Csurgó, Kossuth u. 19. Csenég Ist- ván. (97659) TE-s rendszámú to­rinói kék 1500-as Lada megkímélt állapot­ban, családi okok miatt, eladó. Érdek­lődni a 06-84-60-823- as telefonon. ________________(97662) Jó állapotban Audi 100 LS — 11 éves — eladó. Irányár: 79 ezer Ft. Érdeklődni lehet: Szőlőskislak, Rákóczi u. 56. Nagy Ferenc. (97663) Jó állapotban 344- es terepjáró Csepel tehergépkocsi — ér­vényes műszaki vizs­gával — eladó. Irányár: 90 ezer Ft. Cím: iCimber György, Kaposvár, Vörös Hadsereg útja 273. _______________(108872) Zastava újszerű ál­lapotban eladó. Ka­posvár, Koppány ve- zér u. 3. (175062) Eladó 8 éves Aro 24* típusú gépkocsi műszakival. Nagyba­jom, Kossuth L. u. 102.____________(175148) Aro 320-as D. 4x2- es teherkocsi (2 és fél éves) eládó. Du­naújváros, Kőműves u. 13. Szikszaá. Te­lefon: 25/16-360. (175195) Billenős 3,5 tonnás pótkocsi, egy Super Zetor 50-es felújított motorral eladó. Kar- macs, Petőfi u. 13. (134873) ÁLLÁS Pályázatot hirde­tünk gondnoki állás betöltésére — társas­üdülőben. Fizetés: megegyezés alapján. Az állást 1986. január l-én kell betölteni. Ajánlatokat „Leilei lakosok előnyben” jeligére a 175134. számra, a hirdetőbe kérünk. (175134) Hivatásos jogosít­vánnyal állást vagy másodállást keresek. Ajánlatokat „Gépko­csitípus” megjelö­léssel a 175044. számra, a hirdetőbe kérek. (175044) Balatoni fényké­pész megbízható üz­letkötő jelentkezését várja. Válaszokat „Riportfotó” jeügé- re kérjük a „bogiári hirdetőbe”: Boglár- lelle, Erzsébet u. 42. ________________(97582) Siófokon munkát vállalna idegennyelv­ismerettel rendelkező fiatal nő butikban, magánkereskedés­ben. Ajánlatokat „Félnapos elfoglalt­ság” jeügére, a sió­foki szerkesztőségbe. (97598) Szakképzett sza­kácsnő állást keres. Ajánlatokat „Sür­gős” jeligére a 108875. számra, a hirdetőbe kér. _______________(108875) A dminisztratív munkakörben 4—6 órás elfoglaltságot keres Kaposváron la­kó 55 éves, most nyugdíjazott nő, 25 éves könyvelői, pénztárosi, gépírási gyakorlattal — ja­nuár 15-től. Ajánla­tokat a 17íj059. szám­ra, a hirdetőbe kér. _______________(175059) Érettségizett lány állást keres közgaz­dasági vagy egész­ségügyi területen, bármilyen témában. Ajánlatokat a 175066 számra, a hirdetőbe kér. (175066) Elhelyezkednék da­dának vagy délutá- nos óvónőnék. Sza­bolcsi, öreglak, Fő u. 29. (97556) Jogosítvánnyal ren­delkező fiatalember anyagbeszerzést vagy hasonló jellegű el­foglaltságot keres. Ajánlatokat a 175194. számra, a hirdetőbe kér. (175194) ALBÉRLET Somogyhatvani há­zam kedvezményesen kiadó. Horváth Gé­za, Nagypeterd. (5088) Központi fütéses albérleti szoba — konyha- és fürdő­szoba-használattal — diáklány vagy dol­gozó lány részére kiadó. Kaposvár, Ka­tona József u. 5. (Cser) (6213) Fiatal házaspár egyszoba-konyíhás üres Lakást vagy garzont bérelne 1,5— 2 évre a belváros­ban. Ajánlatokat a 108739. számra, a hirdetőbe kérnek. Két nő részére kü­lön bejáratú szoba kiadó. Érdeklődni: Böjtösné, Kaposvár, Petőfi u. 66. II. lph. 4. em. 17 óra után. (175041) A buzsáki termelőszövetkezet % felvételre keres BELSŐ ELLENŐRT, ÜZEMGAZDÁSZT, GÉPÍRŐNŐT és ADMINISZTRÁTOROKAT Öreg-lakról, Tálkáról, Marcaliból, Lengyeltótiból, Boglárlelléről a bejárásit biztosítjuk. Jelentkezni a tsz főkönyvelőjénél lebet: Buzsák, Arany J. u, 1. (89295) Host érkezett nagy választékban fúrógép elektromos gyalugép kézi szalag csiszológép elektromos lemezolló popszegecsfogó dugókulesik észlet v il láskulcsk észlet kéziszerszámok vágókorong, 115-ös, 230-as 1 780 Ft—43 000 Ft-ig 3 660 Ft— 9 400 Ft-ig 6 440 Ft— 9 000 Ft-ig 18 500 Ft—10 900 Ft-ig 850 Ft— 1 850 Ft-ig 460 Ft— 2 630 Ft-ig 560 Ft— 1 070 Ft-ig 90 Ft— 150 Ft-ig Kaposváron az ezermesterboltban, a színházzal szemben. (89292)

Next

/
Oldalképek
Tartalom