Somogyi Néplap, 1976. augusztus (32. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-07 / 186. szám

21 Ferencváros! várják Siófokon Mint arról másutt már szól­tunk: a jövő csütörtökön Sió­fok egy Balaton Kupa mér­kőzés színhelye lesz. Most va­sárnap még rangosabb labda­rúgóesemény zajlik le a Ba­laton somogyi fővárosában: az MLSZ megbízásából a Siófoki Bányász rendezi — a siófoki sporttelepen — a Bajnokok Tornája keretében a Ferenc­város—MTK-VM mérkőzést. Fölösleges ismételni, hogy az FTC ma a legnépszerűbb magyar csapat. A bajnok zöld­fehér együttes megjelenése a vidéki pályákon mindig ese­mény. Ráadásul a Fradi Sió­fokon nem barátságos, hanem tétre menő mérkőzést játszik. Mint a Bányásznál közöl­ték: vártnál is nagyobb a ro­ham a pályabelépőért. A je­gyek elővételi árusítását a pályán és más alkalmi jegy­irodákban már meg is kezd­ték. Nem kis gond a 8—10 ezer néző elhelyezése. A Ferencváros bajnokságot nyert csapatával lép a pályá­ra Siófokon is. Egy új embert igazolt az FTC: a kapus Bom­báit. Az MTK-nál a tavalyi­hoz képest néhány kisebb vál­tozás várható. No, és nem akármilyen mérkőzés. Kitüntették az olimpikonokat A Parlament kupolatermé­ben tegnap rendezett ünnep­ségen az alábbi sportolókat tüntették ki. A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapta: Bordán Dezső, a magyar tor­nászválogatott vezető edzője, Gyarmati Dezső, a vízilabda­válogatott szakvezetője. Ma­gyar Zoltán tornász, Németh Miklós atléta, Schwarczenber- ger Ildikó vívó, Szöcs Ber­talan vívóedző és Vígh Lász­ló tornászedző. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben része­sült: Bállá József birkózó, Faragó Tamás vízilabdázó, Kőszegi Gyöngy súlyemelő, Molnár Endre vízilabdázó, Péhl József, a magyar kajak- kenu-válogatott vezető edzője, Rajnai Klára kajakozó, dr. Sárosi László vízilabdázó, dr. Szívós István vízilabdázó, Sztanity Zoltán kajakozó. A Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést Garai Elemérné, a női tornászválo­gatott vezető edzője, Horváth István, a magyar cselgáncs- válogatott vezető edzője, Tö­rök Bódog, a magyar női ké­zilabda-válogatott vezető ed­zője és Ürögi László kajak- kenu-edző kapta. A Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany foko­zata kitüntetést kapta: dr. Bay Béla, a vívóválogatott szakvezetője, Buday Tamás kenus, Csapó Gábor vízilab­dázó, Cservényük Tibor vízi­labdázó, Egervári Márta tor­nász, Fejes Zoltán, az atléta­válogatott vezető edzője, Frey Oszkár kenus. Gurics György, a birkózóválogatott vezető edzője, Hajba Antal kajak- kenu-edző, Horkai György ví­zilabdázó, dr. Konrád Ferenc vízilabdázó, Kulcsár Gergely atlétaedző, Kulcsár Győző vívó, Pfeffer Anna kajakozó, Réczi László birkózó, Sudár Attila vízilabdázó, Tuncsik József cselgáncsozó, Voss Imre vívóedző, Vén Lajos ka­jak-kenu-edző, Wichmann Ta­más kenus. A Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst foko­zata kitüntetésben részesült: Angyal Éva kézilabdázó, Ba­kó Zoltán kajakozó, Bóbis Il­dikó vívó, Bujdosó Ágota ké­zilabdázó, Csík Jánosné kézi­labdázó, Gerendás György László vízilabdázó. Kancsal Tamás öttusázó, dr. Kárpáti György vízilabdaedző, Kenéz György vízilabdázó, Kovács Edit vívó, Laki Pálné kézilab­dázó, Lelkes Miklósné kézi­labdázó, Maracskó Tibor öt­tusázó, Maros Magda vívó, Németh Erzsébet kézilabdázó, Orvos András, a súlyemelő­válogatott vezető edzője, Rej­tő Ildikó vívó, Sasics Szve­tiszláv öttusázó, Sterbinszky Amália kézilabdázó, Szabó István kajakozó, Vadász Jó- zsefné kézilabdázó, Z sibrita János birkózóedző. A Magyar Népköztársaság Sportérdemérem bronz foko­zatát kapta: Berzsenyi Mária kézilabdázó, Donáth Ferenc tornász, Ecser Károly súly­emelőedző, Hajdú Imre bir­kózóedző, Jávor István öttu­sa-vívóedző, Kézi Lászlóné kézilabdázó, László István öt­tusaedző, M agy ári László tor­nászedző, Megyeri Sándorné kézilabdázó, Molnár Imre tor­nász, Nagy Ilona kézilabdázó, dr. Nagy Imre, az öttusaválo­gatott vezető edzője, Nagy Marianna kézilabdázó, dr. Osztrics István vívó, Tóth Gyula birkózóedző és Tóth Harsányt Borbála kézilabdázó. Portisch holtversenyben a harmadik helyen A svájci Bielben függőjátsz­mákat fejeztek be a sakkvi­lágbajnok-jelöltek zónaközi döntőjén — az utolsó, 19. for­duló előtt. A magyarok közül csak Csőm István volt érde­kelve. Először legyőzte az ar­gentin Sanguinettit, majd nyert az amerikai Rogoff el­len is. Végül döntetlen ered­ményt ért el a kubai Diazzal. Az élcsoport állása: 1. Lar­son 12 pont, 2. Tál (szovjet) 11,5 pont, 3—7. Portisch L., Byrne, Hübner (nyugatné­met), Petroszjan és Szmiszlov (szovjet) 11—11 pont, 8. An- dersson 10 pont, 9—10. Smej- kal, Geller (szovjet) 9.5—9,5 pont, 11—13. Csőm, Gulko, Sosonko 9—9 pont. Balaton Kupa — gyorsított ütemben A csapatépítés a cél a Rákóczinál Női toronyugrás Oslóban megkezdődött az idei junior úszó-, mű- és to­ronyugró Európa-bajnokság. Az első versenyszámban, a női toron yugrásban 1. Anna Őucüna (Szovjetunió) 295,80 pont, 2. Pianova ^Szovjetunió) ötvennégy megterhelő ed­zés és néhány barátságos mérkőzés után hivatalosan is színre lép a Kaposvári Rá­kóczi labdarúgó-csapata. Má­sik négy együttes társaságá­ban a Balaton Kupa küzde­lemsorozata várja őket. Mind­járt az elején — most szom­baton és vasárnap — a Rá­kóczi két mérkőzést vív. A kupa szabályai szerint ezeket — és a következőket is — idegenben. Ismeretes, hogy a Bajnokok Tornáját, a Tisza, illetve a Balaton Kupa mér­kőzéseit az MLSZ mind sem­leges pályán rendezi. így a Rákóczi szombaton a Duna­újvárosi Kohásszal Szekszár- don, vasárnap a Szombathelyi Haladással Nagykanizsán mérkőzik. A pénteki edzéseket köve­tően Mathesz Imre valameny- nyi szóba jövő játékossal kü­lön is beszélgetett. Vázolta elképzeléseit, a labdarúgóknak viszont alkalmuk volt min­den esetleges gondjukkal kap­csolatban véleményt nyilvá­nítani. — Általában minden rend­ben van — mondta Mathesz, akinek igazában abban kell döntenie, hogy a két söprö- gető, Ágfalvi és Zentai közül melyik kapjon beállós szerep­kört. A több mint félszáz edzés nem volt zökkenő nélküli. Jó, hogy bővült a játékosállo­mány, a kupa rajtja előtt ugyanis Németh, Kanyar és Mater sérüléssel bajlódik. Ka­nyar a második csapatban megpróbálkozik már a játék­kal, Materék még nem. Aztán a héten ketten is beteglistára kerültek: Duschák meg Éger. Mindezek ellenére most nem volt gond a két mérkőzésre a 15-ös keretet kijelölni. Ma­thesz ugyan nem mondta, de a felsorolt nevekből szinte magától adódik a szombat­vasárnapi kezdő csapat. A kapuban Buús kezd, Horváth a tartalék. A hátvédsor: Már­ton, Agfalvi, Zentai, Petrák (Patyi). A középpályás sor: Földesi, Kovács F., Konrád (Nagy). Csatárok: Varga, Kiss, Máté (Túrái). A szombati ellenfél a Du­Mezőgazdasági és gépjavító üzemek, figyelem! Baranya, Somogy és Tolna megyében levő gazdaságok és javítóüzemek részére a Rába—Steiger típusú traktorok pótalkatrészeit 1976. augusztus 1-től vállalatunk forgalmazza. A pótalkatrészekre szóló megrendeléseket, kérjük, juttassák el vállalatunkhoz. Tóina megyei Mezőgazdasági Ellátó Vállalat, 7100 Szekszárd, Mátyás király u. G3—65. Telefon: 12-338, Telexszám: 14-206. (13615) naújvárosí Kohász. A duna­újvárosiak most újoncok. Igaz, hogy korábban a Ko­hász együttese nem is akár­milyen szerepet játszott az élvonalban. A mostani csapat váza az. NB Il-t biztosan nyert gárda, amelyben már csak hírmondó van az egy­kori NB I-es csapatból. Űj mester, Novák Dezső irányít­ja őket. A találkozó némileg képet fest arról, hogy meny­nyi tapasztalatot gyűjtött egy év alatt az NB I-ben a Rá­kóczi. A jelzett csapat (keret) uta­zik vasárnap Nagykanizsára a Haladás elleni találkozóra is. Ha netán sérülés vagy más közbeszólna, akkor a kapu­ban Kótai, a mezőnyben Ka­rasz, Göcsei és Trészler jö­het szóba. A gyorsított ütemű Balaton Kupában kedden, csütörtökön és szombaton következik a folytatás. Kedden a Rákóczi szabadnapos lesz. Csütörtökön Siófokon a Tatabánya, szom­baton Balatonalmádiban a ZTE lesz a Rákóczi ellenfele. K. S. 290,50 pont, 3. Jahn (NDK) 284,55 pont, ... 5. Kelemen Ildikó 273,10 pont. Sportműsor SZOMBAT Tenisz: NB III: VBKM Vasas­Nagykanizsai Olajbányász. Kaposvár, Vasas-pálya, 14. Labdarúgás: Balaton Kupa: Dunaújváro­si Kohász—Rákóczi, Szekszárd, Dózsa-pálya, 16.30 (Szőke). VASÁRNAP Labdarúgás: ' Balaton Kupa: Szombathely —Rákóczi. Nagykanizsa, 16.30 (Soós F.). NB III: Sárisáp—Kiss J. SE, Sárisáp, 16.30 (Saáry), Sashalom—Siófok, Sashalom, Pirosrózsa u. 16.30 (Bodnár). Szigetvár—Barcs, Szigetvár, 16.30 (Dravecz). Labdarúgó-iskola A KSI labdarúgó-szakosztálya minden nyáron 100 fős tábor­ban foglalkozik a 9—11 éves gyerekekkel, s ez egyben az ősz­szel induló KSI labdarúgó-iskola felvételi vizsgája is. Képün­kön: a jelöltek a kapuralövést gyakorolják. (MTI—foto—KS) AUGUSZTUS A várható időjárás: 7 SZOMBAT Ibolya Főként nappali felhőképződés, elszórtan átfutó esővel, egy-két helyen zivatarral. Mérsékelt, nap­közben megélénkülő, változó irányú szélre szá­míthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szombaton, 22—26 fok között alakul, A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál teg­nap 11 órakor 18 fok volt. B lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a Jánosházán megtartott 32. he­ti lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: ti. 36, 53. 64, 87 — A II. honismereti nyári egyetem, amelyet Nyíregyhá­zán rendeztek, bezárta kapuit. A foglalkozásokban a II. Rá­kóczi Ferenc korának legjobb szakértői működtek közre. — Kőröshegyen a műemlék templomban tegnap este a Pé­csi Nevelők Háza Kamarakó­rusa adott hangversenyt. h— Folklórfeszíivál kezdő­dött pénteken Ausztriában, a Magyarországgal szomszédos tartományban. Ezen a Népek Barátsága nevet viselő tízna­pos találkozón tíz ország kép­viselteti magát művészegyüt­tessel. — Tizenegy országból 416 vendéget fogadtak Pécsen, a Népek Barátsága nyári egye­temen, amelynek II. sze­meszterét tegnap nyitották meg a Mecsekaljai városban. — A mezőgazdaság fejlesz­téséről tanácskoztak a héten 70 ország agrárközgazdászai Kenya fővárosában. A nem­zetközi konferencián mintegy 800 küldött vett részt, köztük magyar szakemberek is. — Gyöngyösön megnyílt idősb Szabó István Kossuth- díjas szobrászművész kiállí­tása. — Kulturális központtá alakítják a sárvári Nádasdy- várat; zömök falai között mú­zeum, könyvtár, több klub­terem kap helyet. A munká­val 1978-ban lesznek készen. 180 évve! ezelőtt, 1796. augusztus 7-én halt meg — 72 éves korában — Franz Anton Maulbertsch osztrák festőművész, a XVIDL század egyik jelentősebb mestere. Fő­ként freskófestőként működött Ausztriában, Magyarországon, Csehszlovákiában és Németor­szágban. A bécsi akadémián tanult, első mestere a flamand származású van Roy volt. Leg­korábbi ismert művei — né­hány oltárkép — az 1740-es évek végén készültek; első ön­álló freskóműve a bécsi pia­rista templom mennyezetét díszíti. Magyarországi munkái közül említsük meg a sümegi plébániatemplomot díszítő fal­és mennyezetképeit. Az újszö­vetségi jeleneteket ábrázoló freskósorozat a festő egyik legjelentősebb fennmaradt al­kotása, s a XVin. századi monumentális dekoratív fes­tészet pompás emléke. A szé­kesfehérvári szemináriumi templom, a váci székesegy­ház, a pápai plébániatemplom, a győri székesegyház, az egri líceumi kápolna, a kalocsai, illetve a szombathelyi püs­pöki palota egy-egv terme őrzi az 1780-as évekből mű­vészetének értékes emlékeit. Raizpály£zat — úttörőknek Magyar tanulók pályamun­káit is várják az ausztráliai Canberrában ez év végén a különböző országok általános iskolás tanulóinak alkotásai­ból rendezendő kiállításra. Kézimunkákkal, hímzésekkel, horgolásokkal, fafaragásokkal, kerámiamunkákkal, iskolájuk­ról mindennapi életükről ké­szült fotókkal, rajzokkal pá­lyázhatnak. Népművészeti munkák is szerepelhetnek a kiállításon, például a gyere­kek által készített, népviselet­be öltöztetett babák. A pálya­munkákat augusztus végéig az Országos Oktatási Tanács tit­kárságára lehet beküldeni. Újabb halálos szerencsétlenség Csütörtökön délután a gyékényes! kavicsbánya területéről egy IFA teherautóval hajtott ki a 40 éves Pávlicz István murakeresz­túri gépkocsivezető. Nem adta meg az elsőbbséget a zákány felől érkező, 19 éves Varga János gyékényesi rakodómunkás vezette mo­torkerékpárnak, s a két jármű összeütközött. A baleset követ­keztében Varga János olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás után életét vesztette, pávlicz Istvánt a rendőrség őrizetbe vette, büntetőeljárás indul ellene. Ezen a napon Kiskorpád és Nagybajom között egy őz ugrott a 20 éves Bcrndt Mihály egyetemi hallgató, barcsi lakos vezette sze­mélygépkocsi első szélvédőjének és a hátsó ablakon »►távozott-«. A fiatalember könnyebben megsérült. — Nyolc-tizenkét fürtöt ne­vel egy-egy tőke Tokaj-hegy- alja világhírű borvidékén. A nagyüzemi, kordonművelésű táblákon hektáronként 70— 110 mázásmyi termés mutat­kozik. / — Beérett a füge a Balaton északi partjának déli lankáin. Balatonfüreden egy 8—10 mé­ter átmérőjű bokor termése meghaladja a 100 kilót. — A miskolci pamutfonó üzemi rekonstrukcióját 1980- ig befejezik. 114 millió forin­tot költenek rá. — Kevesebb ikerpár és hár­mas iker születik Nagy-Bri- tanniában — egy angol kuta­tóintézet adatai szerint —, mint az 50-es és a 60-as évek­ben született, viszont meghá­romszorozódott a négyes és ötös ikerszülések arányszáma. Az 50-es években száz szüle­tésre 1,3 ikerszülés jutott; száz közül ma már csak egy asszony szül ikreket. — Négy vontatóhajó az észak-angliai Hartlepoolban megkezdte az északi-tengeri olajmezők számára készített legnagyobb kőolajkitermelő fúrósziget helyszínre szállí­tását. A berendezés súlya 35 ezer tonna. — Nagy részvéttel temették el tegnap Brezában azt a 17 bányászt aki csütörtökön haj­nalban sújtólégrobbanás kö­vetkeztében életét vesztette. A robbanás pillanatában 118- an tartózkodtak az aknában. — Baktériumfertőzés szedi áldozatait az új-delhi kórhá­zak szülészeti osztályain. Ed­dig több mint 150 csecsemő halt meg. — A Tolbacsik vulkán 13 hónapja működik már Kam­csatkán. Kráteréből 1100 fo­kos folyékony • bazalt lövell elő, s a lávafolyam hossza hét kilométer. — Ertesftjflk a lakosságot és a kövületeket, hogy augusztus 8-án Siófokon autó- és motor- vásár lesz. (UMi

Next

/
Oldalképek
Tartalom