Somogyi Néplap, 1969. szeptember (25. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-30 / 226. szám

Modern, automata cukorcentrifuga kezeléséhez, izem falfesték: M DISZPERZIT A Budapesti öezi Vásáron megjelent a belső fal­felületek festésére szolgáló DISZPERZIT. Milyen elő­nyei miatt lesz kétségkívül nagyon gyorsan közked­velt? Ahol DISZPKRZIT-tel festenek, ott csak egyszer van felfordulás a lakáéban, szemben a hagyományos fes­téssel. A 3—4 évenként megismétlődő lakásfestés megoldható egy rétegű DlSZPERZIT-tel, különösebb pisaok és felfordulás nélkül: csak langyos vízzel kell lemosni a fallat. A DISZPERZIT vízzel hígítható, ecsettel, hengerrel és szórással egy­aránt felhordható. Egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz. A DISZPERZIT lúgáló, így be­tonon, cementen vagy frissen meszelt felületen is különösebb előkezelés nélkül alkalmazható. A DISZ­PERZIT bevonat vízzel könnyen tisztítható. Emfix színező pasztákkal pasztell színárnyalatú, tetszetős bevonatok készíthetők. Haszánlata: a málló rétegeket lekaparjuk és a hibahelyeket 10 %-os meszes gipsz­szel kijavítjuk. Meszes felület esetén akaparási he­lyeket kb. 10 %-os mésztejjel »elmossuk-«. Az újon­nan vakolt felületet a jobb tapadás érdekében meg­nedvesítjük. Az alapozás 30—40 % vízjel felhígított DISZPERZIT festékkel történik. Kb. 2 órai száradás után hordható fel a második réteg, amelynél 10—20 %, a harmadik rétegnél pedig 7—15 % vízzel hígí­tott DISZPERZIT festéket kell alkalmazni. A DISZ­PERZIT vonalzásra és hengerezésre is alkalmas. (9775) APRÓHIRDETÉSEK ADÄS-VÉTEL Sötét hálószobabútor és konyhaszekrény el­ei dó. Kaposvár, Ma­gyar^. 32. ______(1039) l Aorgászatra alkal- r as, ötszemélyes mó­ló rcsónaktest eladó. 2 jOŐ Ft-ért. Stukovsz- ky, Siófok, Sió u. 5. __ (33987) Balatonkilitin, Kos­suth Lajos u. 26. alatt 2J0 n-öl telek eladó, érdeklődni a helyszí­nen. (33935) Siófokon a Bajcsy- 2.Pilinszky u. 121. szá­mú háromszobás, össz­1 komfortos családi ház t'adó. Bármikor meg- t eklnthető._______(33983) Z imányban (Petőfi u. 8.), buszmegállótól 2 percre háromszobás ház (két konyha, két spájz, kamra) eladó. _______________ (1025) K ÖSZÖNETNYILVANlTAS Köszönetét mondunk mindazoknak, akik Szabó György temetésén részt vet­tek, részvétükkel, koszorúkkal, virágok­kal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (97770) + * + Köszönetét mondunk mindazoknak, akik Boross Béla temetésén részt vet­tek, és részvétükkel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Zenekari dobfelsze- 1 -lés és egy szép he­gedű, tokkal, vonóval, c.adó. Balatonboglár, emplom u. 8. ^ (9057) Kékes kombinált szobabútor részletre is e^adó. Nagyatád, Vas­út u. 13. Mészáros. _______(9056) ' ‘ Rózsák; bokor-, fu­tó-, babafajták, gla- tuoius, tulipán, jácint. Kérje árjegyzékemet, székely, Bp. III., Vö­rósvári út 18.____(8160) A gyak, asztal, 120 li­teres boroshorcio el­ide k. Érdeklődni: 5 után. Kaposvár, Pus- kis U. 19. (97637) Eladó Fonyodlige­en 125 n-öl villatelek. érdeklődni: Fonyódli- ;et, Zrínyi u. 19. alatt ehet._________ (97692) H áromszobás, hallos, series, garazsos csalá- Li ház beköltözhetően ladó. Kaposvár, Sal­ai u. 10. (97693) Eladó a Kisróma- hegy elején 1300 n-öl kert, gyümölcsös, szántó és lakóépület, melyben szoba, kony­ha, előszoba azonnal elfoglalható. Bővebbel: Kaposvár, Április 4. u. 14. Telefon: 11-725. (97749) Modern 4 szobás, első emeleti öröklakás lakottan olcsón eladó. Kaposvár, Május 1. u. 40. alatt. Telefon: 12- 867. (97732) Eladó egy lepke asz­taltűzhely, sötétbarna, politúrozott asztal 4 kárpitozott székkel. Érdeklődni; Kaposvár. Lenin út 13. Piiiterék. (97725) Eladó a Róma-he- gyen 800 n-öl földte­rület, házhelynek al­kalmas. Érdeklődni: Kaposvár, Gorkij u. 20/c.______________(97735) F 5-ös gázkonvektor, új, olcsón eladó. Ko­vács Gyula, Kaposvár, Arany János u. 10. II. lh. IV. em. 3. a. ________ (97734) G yenesdiáson 1000 n-öl telek szoba-kony- has lakással és mel­lékhelyiségekkel el­adó. Ugyanott 1000 n-öl telek is eladó. Tafota Sándorné, Gye- nesdiás.__________(97722) K ét tehén (negatív, hathónapos vemhes) eladó. Zlmány, Kos- suth Lajos utca 30. _ Kék borszőlő, kb. 150 kg, olcsón eladó. Kaposvár, Beire utca 40. (1045) Jó állapotban levő asztaltűzhely eladó. Kaposvár. Pázmány Péter utca 17/a.__ K aposvár, Május 1_. u. 86. sz. alatt épülő OTP társasházban, földszinten háromszo­bás. összkomíortos, gázfűtéses lakrész el­adó. Érdeklődni 13-321 telefonon és Irányi j Dániel u. 2. Farkas. ________ (1047) ; F igyelem! Szőlőolt-! ványok és lugasgyűj­temények kifogástalan minőségben, őszi szál- , Irtásra kaphatók Ar-' jegyzéket díjmentesen ; küldök. Valiskó Lász- . ló, Abasár, Üj szőlő­telep 775. (1048) i Eladó jó állapotban; lévő 550 literes boros­hordó Somogyaszaló,1 Kossuth u. 18. szám alatt. (97733) Lakóház — két szo­ba, konyha, mellék- helyiségek — beköl­tözhetően eladó. Mar­cali, Szigetvári u. 87. (91 *64) Kaposvár, Lenin u. 37. számú házrész és kombináltszekrény el­adó. ______________(97128) E gy 60 kg-os sertés eladó. Kaposvár, Sem- m el weis u. 7. (97729) Eladó 1400 n-öl te­lekkel, 80 db jó ter­mő jonatán és egyéb téli gyümölcsfával, 200 n-öl szőlővel, kétszo­bás, konyhás, előszo- bás. spáizos ház. 100 q befogadóképességű gyümölcs raktár, teljes felszereléssel. Somo­dor, Kossuth L. u. 1Ö5. __________________(97724) J ó állapotban lévő motorkerékpár teher- oldalkocsi olcsón el­adó. Kaposvár, Hon­véd u. 12/3. ajtó. Balatonlellén, Arany János u. 66. sz. alat+ két 3 tonnás, billenős, gumis lovaskocsi el­adó elfogadható árért. ________________(97740) K étszoba-kónyhás ház gazdasági épüle­tekkel elköltözés miatt eladó. Juta, Szabad­ság Utca 26. (97742) Mohács garnitúra, háromajtós szekrény és konyhabútor eladó. Molnár József, Kapos­vár, Zalka Máté utca 19/7. V. épület (Lak­tanya utcai bejáró.) _____________(1031) N égyszemélyes reka- mié, fotelekkel, asztal 4 székkel eladó. Nagy­atád, Aradi u. 5. ép. 4/4.________________(9063) Marcali szőlőhegyben (zártkert) eladó szép gyümölcsös, házzal, parcellázva. Gregus. Budapest, Szent István park 10.________(6054) B alatonszárszón el­adó azonnali beköltö­zéssel kétszobás, konyhás lakóház* 30 000 Ft készpénzért. Érdek­lődni lehet .Szabó Jó­zsefnél, Balatonszár­szó, Kültelek 1. szám alatt. ; (1055) Házhely 165 n-öl el­adó. (Kaposvár, Árpád u. 26.) Cím a kiadó­ban. (1053) Szőlőprés (alig hasz­nált, fa, 60 literes) 500 Ft-ért eladó. Gelencsér József, Kazsok. _________ (1051) Kaposvár, Füredi ut­ca 98. alatti 500 n-öles házikert 1000 tőke sző­lővel eladó. Kocsibe­járó van. Szabó. V _______________(1052) K eszthely belterüle­tén házhely eladó. Ér­deklődni: Lázár Ist­ván, Keszthely, Dózsa u. 25. (9265) Siófokon házat ven­nék, lakottan is. Cí­meket ármegjelöléssel kérek »őszi program 252123« jeligére a Bu­dapesti Felszabadulás téri hirdetőbe. (6114) Eladó költözködés miatt 2 nagy szekrény. 2 nagy heverő, 1 fo­telágy, 4 szék, asztal, függönyök és konyha­bútor, 2 zsírosbödön, 20 literes fazék és még egyebek. Kaposvár. Tarr Lajos, Dimitrov u. 2. (97698) Ivánfa-hegyen a ká­polna mellett eladó 400 n-öl szőlő, gyümöl­csös szántóval. Ka­posvár, Arany János u. 4. I. lh. III. 2. Jó állapotban lévő hálószobabútor sürgő­sen eladó. Juta, Rá­kóczi u. 8. ______(97721) K aposvár belterüle­tén egyszobás, kom­fortos, garderobos' öröklakás azonnal be­költözhetően eladó. Kp + OTP. Érdeklőd­ni: Horváth, Kaposvár. Petőfi u. 60. III. 3/3, de. 8—12. (97707) Gázfogyasztók figyelem! Értesítjük gázfogyasztóinkat, hogy 1969. X. 1-én szerdán reggel 8 órától délután 17,30-ig a gázvezetékei/végzendő munkálatok miatt gázszünetet tartunk Kérjük gázfogyasztóinkat, hogy a jelzett időben gázkészülékeiket zárják el. villanyszerelőt, lakatost, műszerészt vagy végzitt cukoripari technikust azonnali belépésre keres a kaposvári cukorgyár (9256) DOLGOZÓIÉT ILML31ZM (9267) A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium hivatalsegédet és fűtőt alkalmaz. Jelentkezni lehet a gim­názium igazgatóságánál minden­nap de. 9—12-ig. (9061) Kályhafűtőket felveszünk. So­mogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat Kaposvár, Május 1. u. 52. sz. (D7653) Érettségizett, gyakorlattal * ren­delkező gépírónőt azonnali belé­péssel felveszünk. Felsőfokú Me­zőgazdasági Technikum kutatóosz­tály, Toponár, Dénesmajor. (9266) j Főiskolai végzettséggel, leg­alább 5 éves nagyüzemi I gyakorlattal ^állattenyésztőt Keresünk. Ugyané, ak iói oiai végzettségű, hajtatásos zölddség- icrmesztesbcn járta;:, ;kor aitál rendelkező fökertészt keresünk. Fizetés a 15/1968. RIEH rendelet . szerint. Mindkét állás azonnal el­foglalható. Jelentkezés személye­sen: Búzaka ász Mg. Tsz, Nagy­atád, Zrínyi u. 13. (9! 6ö) Zománcozott kályha és filodendron eladó. Valamint 2—3 éves gyermek gondozását nappalra vállalom. Kaposvár, Marx Ká­roly köz 7. ép. III. e. 1. (97711) Balatonföldváron parcellázás előtti telkek olcsón eladók. Cím: Ady Endre u. 41. (173031) Kadarkút központjá­ban háromszobás csa­ládi ház beköltözhe­tően eladó. Árpád u. 22. (9042) Eladó 2 db 25—30 akós szedőkád. Hedre- hely, Kozma. (9050) Pamukon az Ady ut­ca 9. sz. lakóház, 28x 7 m-es, lebontásra el­adó. Bontási engedély van. Bővebbet: Oszlo­pán, Petőfi u. 12. sz. Háromszobás össz­komfortos ház beköl­tözhetően eladó. Ka­posvár, Zalka Máté u. 35. (97679) Siófokon a Kossuth u 17. számú kétszobás, hallos családi ház be­költözhetően eladó. (90541 Nagyatádon a Gyár utca végén házhelyek sürgősen eladók. Ér­deklődni: Kossuth u. ! (9051) Somogymeggyes, Hársfa u. 4. szám alatt két szobából, konyhából, előszobá­ból, melléképületek­ből álló ház azonnal beköltözhetően, 3800 n-öl telekkel, ebből 400 n-öl szőlő, fizetési könnyítéssel eladó. Érdeklődni lehet: Ka­posvár, Irányi Dániel u. 11. sz. Petrus La­josnál.__________ (97750) Óriás virágú Meis- teverk évelő szegfű- palánta-újdonság, több színben kapható, da­rabonként 2 Ft-ért To­ronyi kertésznél, Bé­késcsaba, Botyánseki Pálné u. 27. (239559) Gyönyörű, legmoder­nebb kombinált szek­rény, né^vszemélyes zöld garnitúrával, OTP-részletátvállalás- sal is, építkezés piiatt eladó. Kaposvár, Mi­csurin u. 14. (97765) Eladó nagy családi ház kadarkút közepén, Árpád utca 8. alatt, vízvezetékkel, bőséges mellékhelyiséggel, öt­százas telken, akár három külön bejára­tú lakásra bontható. (97767) Kőmüvesszerszámok, pallók, létrák eladók. Kaposvár, Tanácsház utca 12., 4. ajtó. Kaposváron a Kani­zsai út 121. számú fél házrész, szoba, kony­ha, spáiz. mellékhelyi­ségek, elkülönített ud­var, kis kert, sürgő­sen, áron alul eladó. Vétel esetén azonnal elfoglalható. Érdeklőd­ni: de 12-ig, du. 17- től. (97769) AUTÓ-MOTOR Két Komar Moped sürgősen eladó. Ka­posvár, Tüskevári u. 17/b. ______________(1057) C M-es Trabant 40 000-ért e'adó. Dr. Sebestyén, Somogyjád. telefon: 20. (97700) Kis kerekű Wart­burg de Luxe 21 000 km-rel igényesnek el­adó. Gáspár, Kapos­vár, József u. 82. (97695) 407-es Moszkvics prí­ma állapotban eladó. Kaposvár, Maros u. 3. _________________(97738) Jó állapotban levő 407-es Moszkvics áron alul eladó. Megtekint­hető minden páros napon délelőtt. Kapos­vár, József u. 63. sz. alatt.___________ (97719) 600-as Trabant el­adó. Muszti László, Kéthely, Hunyadi u. 100. ______ (9055) T rabant 601-es kitű­nő állapotban eladó. Érdeklődni: hétköznap 17 órától. Kaposvár, Kovács Sebestyén Gy. u. 10. Tel.: 12-735. Szentiványi._____(97690) C Z rendszámú MB 1000-es Skoda sze­mélygépkocsi eladó. Dr. Glós Iván. Nagy­kanizsa, Lenin út 22. (89447) Elcserélném dombó­vári egyszobás, össz­komfortos lakásomat kaposváriért, meg­egyezéssel. Cím: Pol- lonyj^ Tanács tér 1., fszt. 4. ’ (IDl4)' Agyakat, szekrényt, előszobáfalat minden színben készítek, javí­tást vállalok. Szász asztalos, Kaposvár. Május 1. u. 21. (1049) Garázs kiadó, Ka­posvár, Füredi u. 130. északi emelet. Ugyan­ott cserépkályha el­adó. (97731) Kivitelezőt keresünk iker vízkendház építé­sére, kulcsátadással. Balatonlellén. Angyal Andor» Pécs, Semmel­weis u. 15. (91463) Kaposvári kétszoba- konyhás, kertes laká­somat elcserélném szoba-konyhás, ma­gányos házra, gyű mölcsössel. Lehet fa­lun is. Ajánlatokat 97737 számra a hirde­tőbe. (97737) Elcserélném Kapos­vár, Cseri-hegy 60. sz. alatt levő szoba- konyha-spájzos háza­mat 800 négyszögöl te­lekkel, másfél vagy kétszobás szövetkezeti lakásra. - Érdeklődni: este fél 6 után. Ka­posvár. Cseri-hegy 60. ÍP7746) ÁLLÁS Mérlegképes köny­velő. önálló mérlegké­szítő, munkahelyet változtatna. Ajánlato­kat 97757 számra a hirdetőbe. . (97757) Fejőgulyás, 34 éves (10 évi gyakorlattal) elhelyezkedne' tsz-ben vagy állami gazdaság­ban. Lakás' szükséges. »Magyartarka« jeligére a kiadóba. (9259) Főkönyvelő állami gazdásági és gépállo­mási gyakorlattal, munkahelyet változtat­na más munkakörbe is. »13 év gyakorlat 55998« jeligére a szek­szárdi hirdetőbe. _________(55998) É rtesítjük vásárlóin­kat, hogy az AUTÖKER KESZTHELYI FIÓKJA LELTÁR MIATT 1969. október 1-től október 8-ig ZARVA TART (88209) 24-én elveszett feke­te tacskó hím kutya, farka kopott. Megtalá­ló jutalomban része­sül. Kaposvár, Vak Bottyán u. 10. (97730) öregek eltartását ellátását lakásért vál­lalom, Balaton kör­nyékén is. Leveleke' »Csendes otthon« jel­igére a kiadóba. (9049) Értesítem kedves megrendelőimet, hogy Arany János u. 8. I. lépcsőház, III. em. 3. sz. alá költöztem (ABC-áruház mellett.' .Kaposvár,... Putnoki.né női szabó. . (97694) Cserépkályhák átra­kását és javítását vál­lalom. Üj cserépkály­hák kaphatók. - Vörös Ferenc kályhásmester, Kaposvár, Ady Endre u. 22. Telefon: 12-891. (97764) Épületasztalos, vasszerkezeti la­katos, szerelő, szak-, betanított és segédmunkásokat felveszünk bu­dapesti és vidéki, változó munka­helyre. Megfelelő gyakorlat után külföldi szerelésre is. 5 napos, 44 órás munkahét. Bérezés: teljesít­ménybér, korlátozás nélkül. Vi­déki munkahelyi pótlékot fize­tünk. Szállásköltséget és hazauta­zási költséget térítünk. Jelentke­zés: »FÉMMUNKÁS« Vállalat Sze­relési Üzem, Budapest, XIII., Vá­gó Béla u. 11. (volt Lomb u.) (314) Időszakos fűtőt keresünk októ­ber 15-től. Cím; Latinka Sándor Fiúkollégium, Kaposvár, Laktanya U. 4. (97715) A Mecsekvidéki Üzemi Vendég­látó I Halat szakképzett büfés há­zaspárt keres, erkölcsi bizonyít­vány szükséges. Jelentkezni lehet: Kaposvár, Május 1. u. 57. (97718) Az Állami Biztosító járási fiókja fölvesz gyakorlott gépírót és ügy­félszerzőt. (97743) A Gyermek- és Ifjúságvédő In­tézet, keres október 1-i belépéssel legalább 3 évi gyakorlattal rendel­kező gyors- és gépírónőt, jól főző konyhai dolgozót, egy takarítónőt; október 15-i belépéssel 15 cserép­kályha fűtéséhez fűtőt, lehet nyugdíjas is. Jelentkezés az in­tézet igazgatójánál, Kaposvár, Áp­rilis 4. u. 2. (97751) Gépírni tudó számlázót felve­szünk. Ötnapos munkahéttel. Tex- tilnagyker. V., Kaposvár, Jutái út. Felveszünk anyagtelepi segéd­munkásokat 7,50 Ft órabérrel. So­mogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat, Kaposvár, Május 1. u. 52. sz. (97754) Gyakorlott műszaki rajzolót fel­veszünk. Jelentkezés: Kaposvár, Somogy megyei Beruházási Válla­lat, Beloiannisz u. 20. sz. (9269) A Kaposvári Nagymalom azon­nali belépésre fiaial férfi mun­kaerőket keres gabonakirakó ^ és lisztzsákoló munkakörbe. (97513) Budapesti kiemelt munkára, ki­emelt teljesítménybérrel keresünk kőműveseket. segédmunkásokat, 15 éves kortól is; kubikosokat, ácsokat, komplett brigádokat is felveszünk. Minden héten szabad szombat. Állandó budapesti mu ■ ka. Szállást, étkezést, különélést, vasúti jegyet, munkaruhát biz­tosítunk. Jelentkezés; Április 4. Ktsz, Budapest, VIII., Auróra u. 23., munkaügy. (9774) A Magyar Pamutipar (Budapest, IV., Üjpest, Erkel utca 33.) föl­vesz női dolgozókat 15 éves kor­tól szövő vagy fonó betanulók- nak, 18 éves korsói betanított gépi dolgozóknak. Lányok részé­re megfelelő szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy le­vélben a vállalat felvételi irodá­ján. . (1937) Állandó munkára, szalma bálá­zásához és szállításához Somogy7 megye területére munkásokat fel­veszünk. Fizetés: teljesítmény szerint. Kiküldetési L- ségáta- lányt ‘ fizetünk. Általános Fogyasz­tási és Értékesítő Szövetkezet fel­vásárlási főosztálya, Kaposvár, Budai Nagy Antal u. 5. Tel. 13- 096. (9248) A DUVIÉP mélyépítésben jártas teljesítményelszámolót és takarí­tónőt fölvesz. Jelentkezni lehet a Dunántúli Vízügyi Építő Vállalat­nál, Kaposvár, Jókai liget. (9243) A Somogy megyei Sütőipari Vál­lalat villanyszerelőt és karosszé­rialakatost vesz föl. Jelentkezés a műszaki osztályon. Kaposvár, Me­ző Inue utca 22. (97744). A Rippl-Rónai Múzeum október hónapra teremóröket vesz föl. Munkaidő napi 4 óra, munkabér 503 forint. (97736) Aranyműves szakmunkást fölvé­telre keresünk. Jelentkezés: Ka­posvár. óra- és Ékszerbolt, Nosz- lopy Gáspár u. 6. (97739.) Beteg mellé fél vagy egész napos elfoglalt­sággal gondozót kere­sek. Kaposvár, Május !• u. 15. I. emelet. Horváth. (97763) Két éven felüli kis­gyermek gondozását lakásomon vállalom. Ugyanott kútház és 120-as tangóharmonika eladó. Kaposvár, Nagy­szeben U. 20. (97762) Kaposvári vállalat dolgozói részére ma­gánosoknál szállást keres. Ajánlatokat 97716 számra kér a Magyar Hirdetőbe. (97716) Találtam szeptember 9-én a Kossuth L^jos utcában egy férfi kö­tött ingblúzt. A tu­lajdonos átveheti Ka­posvár, Léva u. 27. alatt. (97766) INTÉZMÉNYEK, VÁLLALATOK, FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETEK, TERMELŐSZÖVETKEZETEK, SPORTKÖRÖK, B5 ■ 63 5- SE 191 ! HÁZASSÁG 27 éves, 165 cm ma­gas, jó megjelenésű, önhibáján kívül elvált szakmunkás megis­merkedne házasság céljából hozzáillő nő­vel. Lakás van. Egy gyermek nem akadály. Csak fényképes leve­lekre válaszolok. Le­veleket »Egyedül va­gyok« jeligére, .97720. számra a hirdetőbe kérek. (97720)* ŐSSZEL - TÉLEK - TBVflSSZBL nflEGREMlSESEIIDil TANFOLYAMOK CÉLJÁRA ÉS KIKÜLDETÉSEK ALKALMÁRA AJÁNLJUK AZ ALÄBBI SZÁLLÁSHELYEINKET: BALATONKERESZTÜR, TURISTASZÁLLÓ Elhelyezés 70 fő részére Étkezés és előadóterem a Delta étteremben. BÉLATELEPI MOTEL (Napsugár kempingben) ■ Elhelyezés 60 fő részére 2 és 3 ágyas szobákban. Étkezés és előadóterem a Pano áma étteremben. Fonyódi kiküldetésnél a szállás és az éttérem a helyi autóbuszjárattal jól elérhető. NAGYATÁD, PARK SZALLÖ Elhelyezés 50 fő részére 2 és 3 ágyas szobákban, étkezés és előadóterem a szálló éttermében (Park étterem). CSOPORTOK RÉSZÉRE KÜLÖN KEDVEZMÉNY! BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: Somogy megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala SIÓFOK Szabadság tér 6. Telefon 132. _____________;________________ (33962) J üan! lOHI ü Circus Luxembourg! Huspita Go-Go görlök, a tokiói tv Kaposváron a Transzvill-pályán október 1—5—6—7-én. A műsor kiemelkedő számai:-sztárok, anakonda óriáskígyók, berber oroszlánok és még 15 világszám. Az előadások kezdete minden este 18 8 órakor, vasárnap délután 1/2 4 órakor is. Októt er 7-én 5 órakor. Jegyek elővételben válthatók a színházi jegyirodában, Májas 1, u. 29. sz. Telefon: 11-103. FŰTÖTT NÉZŐTÉR (77880) — SOMOGYI NÉPLAP Kedd, 1969. szeptember 30. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom