Somogyi Néplap, 1968. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szombat, 1968. jűnins 1. sport Kovács Géza fölényes győzelme a Népsport Kupában A csütörtök esti magyar— angol utánpótlás válogatott Labdarűg ó-mérkőzéssel párhu­zamosan rendezték meg Bu­dapesten a Népsport vándor­díjas futóverseny második so­rozatát. Ismeretes, hogy az első versenyen, a 3000 méte­res távon a kaposvári Kovács Géza az előkelő második he­lyen végzett. E második he­lyével Kovács egyszeriben az esélyesek közé lépett elő. Hogy valóban esélyes, azt a második forduló bizonyította. Most 1000 m-es távon verse­nyeztek az utánpótlás sarai­ba tartozó legjobb magyar fu­tók. A kiemeltek között az el­ső futamban indult a K. Dó­zsa atlétája, aki 500 méternél az élre tört. 800 méternél rob­bantott, aztán lendületes haj­A papírforma szerint igen. A formájában visszaesett Kaposvári Táncsics SE ez alkalommal ugyan­is Máza-Szászvárra látogat, ahol a javuló formában levő bányász csa­pat már nagy ellenfeleket is le­győzött. A Táncsicsnál a szakveze­tők eléggé érthetetlenül állnak a csapat nagy formahanyatlásával szemben. Hétről hétre a kulcsem­berek mondanak csődöt. Ha ez igy lesz Szászváron, akkor bizony a Táncsics SE nem számíthat pontra. Ugyancsak nehéz feladat vár a Siófoki Bányászra. Ä siófokiak ugyan hazai pályán küzdenek a bajnoki pontokért, csakhogy az el­lenfél a Veszprémi Vegyész. Az egyetemisták csapata tapasztal­tabb. Ez sajnos a múltban rendsze­rint pontot vagy pontokat jelen­tett a siófoki pályán is az ellen­tgy szabja meg a sorsolás a so­mogyi Nü Ul-as csapatoknál. A hazai meccsek színhelye a Kinizsi- és a marcali pálya. A Kinizsi sporttelepén küzd a bajnoki pon­tokért a K. Vasas, amely az alsó régiókban tanyázó Sárbogárdot fo­gadja. A Vasas — véleményünk szerint — megnyeri ezt a meccset. Ugyanígy esélyes a másik otthon játszó csapat, a Marcali is. A mar­caliak ellenfele, a Letenye még nem rendelkezik kellő tapasztalat­tal. A marcali csapat viszont ja­vuló formában van. Nem számíthatunk pontokra az Idegenben játszóknál. Közülük a Lábodi MEDOSZ ma délután mér­kőzik Pécsen az egyetemistákkal. A PEAC változatlanul jó formá­ban van. A mérkőzés kimenetele nagyjából attól függ, hogy a lá­bodi sérültek (Fülöp II., Borzas, Csór. Takács) rendbe jönnek-e. Teljes csapattal el tudnánk kép­zelni egy döntetlen, mert a PEAC rával, figyelmet érdemlő jó idővel fölényes biztonsággal győzött. Kovács Géza e győ­zelmével az összesített ver­senyben máris az élre ke­rült. Itt említjük meg, hogy az ugyancsak meghívott kapos­vári Vermes betegsége miatt nem állt rajthoz a rpásodik futamban. A Népsport verseny női számában Velekei Mária győ­zött. Férfiak, táv 1000 m: 1. Ko­vács Géza (K. Dózsa) 2:25.1, 2. Hazai (Vasas) 2:26.8, 3. Rimely (BEAC) 2:26.9. Nők, 400 m: 1, Velekei (Bp. Építők) 56.5, 2. Buda­vári (Bp. Honvéd) 57.2, 3. Lá­zár (Debrecen) 57.6. felek számára. (Igaz, hogy az S. Bányász egyre Jobban belelendül. A somogyi NB 11-es csapatok közül látszólag a legkönnyebb dol­ga a K. Kinizsinek lesz. A cukor­gyáriak az idén gyengélkedő Zala­egerszegi Dózsa csapatát látják vendégül. K. Kinizsi—Bp. Honvéd M NK-mérkőzés Az MLSZ-ben pénteken elké­szített párosítás alapján a Kapos­vári Kinizsinek a Bp. Honyéd lesz a legközelebbi ellenfele a Magyar Népköztársasági Kupá­ban. A mérkőzésre még visszaté­rünk. — jó formája ellenére — is mintha megtorpant volna. A K. Dózsára nehéz jövő vár Baján. A kaposvá­ri lila-fehérek védelme átjáróház volt Szekszárdon. A bajai csatár­sor nem kevésbé ütőképes. Kér­dés, hogy lelkileg kiheverte-e a szekszárdi 0:7-et a lila-fehér csa­pat. A londoni döntőt Argentínában is óriási érdeklődéssel várták, s miután adva van az Európa-győz- tes, Dél-Amerika kupabajnoka, az Estudiantes is jelentkezett. — A jövő héten Rómába uta­zunk, és az Európa-bajnokság dön­tőjére érkező Manchester United- vezetőkkel megkezdjük a tárgya­lásokat a Világ Kupa döntő idő­pontjáról — jelentette be Zubeldin. SPORTMŰSOR SZOMBAT Teke: Megyei bajnokság: K. Vasutas— K. Helyiipar, Kaposvár, Vasutas­pálya, 15.30 ó (Horváthné). Kézilabda Megyei bajnokság: Nagyatádi Konzerv—K. Vasas (női), Nagy­atád, 16.45 ó. Nagyatádi Konzerv— K. Vasas, Nagyatád, 17.45 ó. Ka- posmérő—K. Kinizsi, Kaposmérő, 17 ó. Labdarúgás NB EH: Pécsi EAC—Lábodi ME­DOSZ, Pécs, 17 ó (Gabi). VASÁRNAP Asztalitenisz NB I: Kaposvári Vasas—BGSC, Kaposvár, Berzsenyi Dániel Alt. Isk., 9.30 ó. Teke Megyei bajnokság: K. Lendület— K. Spartacus, Kaposvár, Építők- pálya, 8 ó (Ládonyi). A K. Vasas— K. Építők és a K. Fáklya—K. Köz­út mérkőzést június 3-án 16.30 órakor rendezik áz Építők-, illet­ve a Spartacus-pólyán. Kézilabda Megyei bajnokság: N. Somogyi B. SE—M. Latinka SE, Nagyatád. 10 ó. Taszár—Csurgói Spartacus, Taszár, 10 ó. Marcali Gimn.—K. Vasas, Marcali, 9 ó. Marcali Gimn. —Gyékényes (női), 10 ó. K. Kinizsi —Buzsák (női), Kaposvárr.r Kini­zsi-pálya, 10 ó. Balatonboglár—Ka­darkút (női), Balatonboglár, 10.30 ó. Csurgói MG—Balatonboglár, Csurgó, 10 ó. K. V. Lobogó—Tab (női), Kaposvár, Textiles-pálya, 10 ó. Felsőn?ocsolád—Csurgó, Felső- mocsolád, 11 ó. Labdarúgás NB II: Máza-Szászvár—K. Tán­csics SE, Szászvár, 16.30 ó (Vörös), Siófoki Bányász—Veszprém, Sió­fok, 17.30 ó (Halász). K. Kinizsi- Zalaegerszegi Dózsa, Kaposvár, 15.30 ó (Albert). NB III: K. Vasas—Sárbogárdi Volán, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 10 ó (Vecsera). Marcali VM—Letenyei MEDOSZ, Marcali, 17.30 ó (Döb- röntei). Bajai Vasas—Kaposvári Dózsa, Baja, 17 ó (Bot). Megyei bajnokság. I. osztály: Barcsi SC—Marcali, Barcs, 17 ó (Hardi). Taszár—Nagyatádi Kon­zerv, Taszár, 17.30 ó (Vajda). Len­gyeltóti—Tab. Lengyeltóti, 17.30 ó (Darázsi). K. Építők—Homokszent- györgy, Kaposvár, Épí tők-pálya, I 10.30 (Bálint). Ordacsehi—K. V. Lobogó, Ordacsehi, 15 ó (Kocsis ' J.). Kapoly—K. Vasutas. Kapoly, 15.30 ó (Tóth L.). Zamárdi—Bala­tonboglár, Zamárdi, 15 6 (Pesti). N. Somogyi B. SE—Csurgó, Nagy­atád, 10 ó (Németh V.). n. osztály: Öreglak—Nagyberény (Matesz). Bal atonszem es—Fonyód (Horváth L.). Bálátonkiliti—Siófok (Karádi). Buzsák—Balatonlelle (Kovács I. IV.). Táska—Balaton- fenyve® (Horváth m. Lajos). So- mogyszentpál—Karád (Bognár). Nagyberki—Gölle (Prefek). Böhö- nye—Toponár (Bocska). Török- koppány—Somogy jád (Gadácsi). Kutas—Kadarkút (Szöllősi). Tap- sony—Somogyszob (Gerencsér). Marcali—Szentbalázs (Farkas). Ve­se—Berzence (Horváth II. László), Csokonyavisonta—Lábod (Varga). Gyékényes—Görgeteg (Bella). Iha- rosberény—Babócsa (Polai). Fel­sőbogát—Somogyudvarhely (Csiz­madia). Potony—Somogy tafcmóca (Harczos). Osvaldo Zubeldia bejelentette, hogy az Estudiantes La Plata-i 35 000 nézőt befogadó stadionja nem alkalmas Világ Kupa döntő rendezésére, ezért Buenos Aires­ben a 85 000 nézőt befogadó Boca Juniors stadiont veszik kölcsön. — Javaslatunk szeptember 19-e az első argentínai mérkőzésre — mondotta Zubeldia. (MTI) Nehéz mérkőzés előtt áll a K. Táncsics és a Siófok NB in... NB ra... Két mérkőzés itthon, kettő idegenben Mikor lesz a Világ Kupa döntő? n} [LIU] MA CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ A VÍG ÖZVEGY. Előadás 1» óra­kor. (Ódry-bérlet.) MOZIK Vörös Csillag: AZ ELRABOLT EXPRESSZVONAT. Színes ameri­kai film. Előadások: 3, 5 és 7 óra­kor. (VI. 2-ig.) Szabad Ifjúság: TRANS-EUROPA EXPRESS. Francia—belga film. Csak 18 éven felülieknek! Előadá­sok: 4, 6 és 8 órakor. (VI. 2-ig.) TELEVÍZIÓ Budapest 9.00: Külkereskedelmi és világ- gazdasági híradó. (Ism.) — 9.30: Kötelesség. Magyarul beszélő szovjet film. (Isin.) — 10.15: Ki a falu gazdája? Riportfilm. (Ism.) — 10.35: Nótaszó. (Ism.) — 10.55: Angyal kalandjai. Angyalszem. Magyarul beszélő angol film. (Ism.) — 14.48: Műszakiak, riadó! A polgári védelem kisfilmje. — 15.05: A Magyar Hirdető műsora. — 15.10: Süssön mindig a nap. Gyermekműsor közvetítése Moszkvából, felvételről. — 15.40: Irány a Vénusz. Ifjú űrhajósje­löltek vetélkedője. — 16.50: Hí­rek. — 16.55: Klasszikusok tv- filmen. Rosmersholm. Ibsen drá­májának magyarul beszélő tv- filmváltozata. — 18.35: A Tv je­lenti. — 19.20: Cicavízió. — 19.30: A világ nagy vasútjai. Magyarul beszélő francia filmsorozat. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Én, én, én és a többiek. Magyarul be­szélő olasz film. — 22.10: Tv-hír­adó. 2. kiadás. — 22.30: Az Ope­raház klubjában. Interjú Lukács Miklós igazgatóval. Zágráb 15.50: Az Anglia—Nyugat-Német­ország labdarúsó-mérk.zés köz­vetítése. — 18.20: Ifjúsági játék. — 19.20: Kamerával a világ kö­rül. — 21.35: Videofon. — 21.50: Ben Casey. Osztrák Tv 17.00: Ifjúsági műsor. — 17.35: Ha a zene nem volna. — 18.00: Hátról hétre. — 18.20: Jó éjsza­kát, gyerekek. — 18.30: Szomba­ti jó estét. — 19.00: Elbűvölő Jeannie. Modem paródia egv ré­gi meséből. — 19.45: Tv-híradó. — 20.15: A házasságszédelgő há­zassága. Komédia. — 21.35: Sport­hírek. — 22.05: Tv-híradó. — 22.15: Éjszakai műsorunk: Zen­dülés a Kígyó folyőnál. Súlyos közúti szerencsétlenség Pénteken reggel Látrány- ban összeütközött egy menet­rendszerűen közlekedő autó­busz a Budapesti Méhészeti Szövetkezet tehergépkocsijá­val. A baleset következtében négyen súlyosan — köztük a gépkocsivezető —, hatan pe­dig könnyebben megsérültek. A kár az előzetes becslések szerint elén a harmincöt— negyvenezer forintot. A bal­eset körülményeinek tisztá­zására a vizsgálat megindult. — öregek napja. Bensősé­ges ünnepségen köszöntötte a ságvári Egyetértés Termelő­szövetkezet és a nőtanács a falu nyolcvanöt idős emberét az öregek napja alkalmából. JÚNIUS 1 SZOMBAT Tünde II Ioné nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó igazgatóság tájékoztatása sze­rint Bolyon, a József Attila Művelődési Házban megtar­tott lottósorsoláson a 22. játék­héten a következő nyerőszá­mokat húzták ki: 3, 16, 74, 75, 86. Június 3-án az igazgatóság székházában megtartandó nyil­vános havi tárgynyeremény­sorsoláson a 18. játékhét szel­vényei vesznek részt. — Kitüntetés. A művelő­désügyi miniszter az 19C8. évi pedagógusnap alkalmából a Kiváló tanár kitüntetést adományozta Gál Józsefnek, a marcali Lady János Gim­názium és Szakközépiskola tanárának. — Kiállítás. Pécsi és ka­posvári grafikai kiállítás nyí­lik vasárnap délelőtt 11 óra­kor a Rippl-Rónai Múzeum­ban. — Somogy első szövetke­zeti illatszerboltja, a marcali a tervezettnél 50 százalékkal több, 120 000 forint forgal­mat bonyolít le egy hónap alatt. — A fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatósága Ré­vész Ferenc igazgató vezeté­sével, tegnap meglátogatta a megyei könyvtárat, majd az öreglaki és somogyvári könyvbarátház munkájával is megismerkedett. — 110 mázsa szemelt zöld­borsót szállított a hét köze­péig a háromfai termelőszö­vetkezet a Nagyatádi Kon­zervgyárnak. Az átadott áru csupa első osztályú és kiváló minősítést kapott. — Nyolc nagy értékű fest­ményt loptak el a nagysze­beni múzeumból. Az ellopott festmények között szerepel Tiziano Ecce homo monu­mentális vászna és Van Dyck Cleopatra halála című műve. A megállapítások szerint a rablók az egyik múzeumkapu feltörésével jutottak be az épületbe. Milyen lesz az időjárás? Várható időjárás ma estig: Északnyugat felöl lassan fel­szakadozó felhőzet, Inkább csak a délkeleti megyékben kisebb esővel, záporesővel. A nappali fölmelegedés kissé fokozódik. A várható legmagasabb nappa­li hőmérséklet ma 20 fok kö­rül lesz. — Lesz csemegekukorica, A korábbi három hold ne- lyett az idén hét holdon ve­tettek csemegekukoricát a fonyódi Magyar Tanger Ter­melőszövetkezetben. A Bala- ton-parti nagy keresletnek megfelelően növelték a terü­letet — Felkészülten várják a szezont. A MÉSZÖV választ­mánya mellett működő ke­reskedelmi és vendéglátó­ipari szakbizottság tagjai 30- án a Balaton-parti szövetke­zetek nyári szezonra való felkészülését ellenőrizték. A bizottság szerint a déli part négy szövetkezete megfele­lően felkészült a szezon le­bonyolítására. — Huszonöt kombájnveze- tő-jelölt vett részt előkészítő tanfolyamon a fonyódi járás termelőszövetkezeteiből a nagyatádi Gépjavító Állomá­son. Legtöbbjük traktorve­zető a gazdaságban, csak a gabonabetakarítás idejére ül kombájnra. — Garázdaság miatt a Sió­foki Járásbíróság Szunyogh Pál húszéves miskolci segéd­munkást hathónapi szabad­ságvesztésre, Kormos István 23 éves diósgyőri napszámost pedig háromhónapi felfüg­gesztett szabadságvesztésre és 1000 forint pénzbüntetésre ítélte. A vádlottak Siófokon garázdálkodtak. fl tizennyolcadik szívátültetés A kanadai Montrealban pénte­ken hajnalban végrehajtották a világ 18. és Kanada első szívát­ültetési műtétjét. Az operáció során Albert Murphy 59 éves mé­száros testébe Ültették át egy 38 ' éves, négygyermekes családanya szívét. Blaiberg fokvárosi fogor­vos ismét otthonában van, mi­után a Groote Schuur kórházban egyhetes, mindenre kiterjedő or­vosi vizsgálatnak vetették alá. Barnard professzor megvizsgálta páciensét, és közölte, Blaiberg állapota annyira jó, hogy nem látja szükségét további kórházi vizsgálatának. * Nap kél 3.50, nyug zik 19.34 ■akor. Hold kél 7.53, nyug zik 23.53 I APRÓHIRDETÉSEK j A Nagyatád, Kiszeiy utca 12. aiatti beköl­tözhető kétszooás családi ház nagy kerttel, nagy gazua- sági épülettel eladó. " Kekes televízió el­adó. Cím a kiadóban. Üj Kalor kályha el­adó. Kaposvár, Ka­tona József u. 29/a. Sötét hálószobabú­tor eladó. Kaposvár, Brassó u. 41/a.__(2284) Kétszobás, hálófül­kés, összkomfortos társasházrész OTP- hitelátvallalással el­adó. Kaposvár, Szom­bathely utca 1. isz. 1/a. _____________J2290) tteke garnitúra, há­romajtós szekrény sürgősen eladó. Ka­posvár, 48-as ifjúság útja 11. II. lh. IV. e. L ajtó. _________(95142 W artburghoz fekvő­hellyé alakítható ülés­garnitúra eladó. Ka- posfüred, Petőfi u. 46^________________(8374) A Kaposvár, Arany utca 61. számú ház beköltözhetően, fize­tési könnyítéssel el­adó. (9310) Háromszobás, össz­komfortos beköltözhe­tő családi ház mellék- épülettel és garázzsal, 300 n-öl telekkel, ter­mő gyümölcsfákkal eladó. Siófok, Bá­nyász U. 14. (44013) Kétszámyas, hasz­nált, Jó állapotban levő ablakok, oldal­kocsis Pannónia mo­torkerékpár eladó. Szabó, Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. (Cser­ben.) (2258) Háromszobás — most épülő — társas­házrész eladó a Vi­rág utcában. Érdek­lődni : dr. Szökendi János, Kaposvár, 2. sz. Ügyvédi Munka- közösség. (2259) Százcentis lemez­vágó olló keskenyvó- góval, fejes vonalzó­val, hatvanas vágó­gép és asztali perfo­rálógép eladó. Nagy József, Gyula, Dob utca 10. (2258) Balatonfenyves al­són eladó a 222. szá­mú egyszobás, kony- hós, spejzos, fürdő­szobás ház és 3x5 m- es mellékhelyiség, 150 n-öles kert. Azonnal elfoglalható. Ara 90 000 Ft. Ugyanott 550 n-öl terület is el­adó. (2252) Nyolcéves, fekete kanca szamár, gumis­kocsival együtt el­adó. Balatonszemes. Slemmer Lajos, Vö- rösmarty u. 19. (2253) Kaposvár, József u. 6/b sz. alatti családi ház mellékhelyiségek­kel eladó, vétel ese­tén beköltözhető. Ér­deklődni a helyszí­nen, (2249) Horgászladik jó ál­lapotban eladó 2000 Ft-ért. Megtekinthető: Horváth, hajóépítő üzem, Balatonfeny­ves. (9420) Eladó a Balaton­fenyves, Badacsonyi út 17. alatti villa. Ér­deklődni helyben. ___________________(9442) M arcaliban, a gom­bai templomnál Hu­nyadi u. 16. sz. alatt 300 n-öl telken új fél­ház eladó. Nagy konyha, parkettás szoba, előszoba, kam­ra, ólak. Por- és zaj­mentes környezet. Azonnal elfoglalható. Radnai József. (5610) Konyhaszekrény, hármasszekrény el­adó. Érdeklődni este­felé : Kaposvár, Vö­röstelek u. 2. (9460) Az Alsó-Somogy me­gyei Halgazdaság Nagyatád eladásra felkínál 2 db Super-Zetor traktort és 1 db GAZ 69-es személygépkocsit. Telefon: Nagyatád 73. Műút mellett két- szoka-konyhés, kertes családi ház mellék- épületekkel, 600 n-Öl telekkel sürgősen el­adó. Somogyaszaló, Kossuth u. 30. (9468) Balatonkeresztúron, a Berzsenyi utca 11. sz. alatt eladó 120 n-öl telek, 7 éves ter­mő szőlővel. Érdek­lődni lehet levélben vagy a helyszínen. __________________(2271) B alatonb erény ben, a községben 500 n- öles házhely, ház­alappal, építési anyag­gal 35 000 Ft-ért el­adó. Kulcsér, Bala- tonberény, Dózsa u. 1.________________(103935) Keszthelyen beköl­tözhető szoba-konyha- előszobás családi ház, gazdálkodásra alkal­mas, melléképületek­kel eladó. Keszthely, Táncsics M. u. 58. vAllmjuk bérmunkában gumi — éa puhább műanyag hasítását, továbbá vá­szonbetétes gumi- anyagból talpbélés, sa­rok és karkasz soron kívüli szállítását nagy- m&nyoki telepünkről. Bonyhádi Ruházati Ktsz Életjáradékra házat vennék 50 000 Ft kész­pénzem van, a többit megegyezés szerint fizetem. Ajánlatokat 9480 számra a Magyar Hirdetőbe kérek. Lu cérnák aszáló ez évi termése, száraz tűzifa, akácoszlopok eladók. * Kaposvár, Bartók u. 1%, (2267) Hálószobabútor el­adó. Kaposvár, Bras­só U. 44. ______ (2268) E ladó a Kaposvár, Nagyszeben u. 10. sz. alatti kétszobás, ker­tes családi ház no­vemberi beköltö illető­séggel. Érdeklődni fr­től._______________(9490) E ladó csőgamitúra, rádió, lemezjátszó. Kaposvár, Laktanya u. 4. Belső udvar, pi­ros épület 4. ajtó. (9487) Kaposváron három­szobás, konyhás, für­dőszobás utcai ház­rész, kerttel és egy üzlethelyiség, üzlet kivételével beköltöz­hetően eladó. Gaál András, Kaposvár, Április 4. u. 27. (9484) Négyszobás, kertes családi ház, mellék- helyiségekkel a Don- nerban OTP-kölcsön- nel azonnali beköl- tözhetőséggel eladó. Érdeklődni: tel.: 12­929. (9481) Balatonszemesen (műút mellett) 200 n­öles telek eladó. Ér­deklődni : dr. Hivert- né, Eötvös u. 7. (2275) AUTÓ —MOTOR Sürgősen eladnám CP-s rendszámú Zas- tawa karambolos sze­mélygépkocsimat. 11 000 km-t futott. Érdeklődni a kapolyi termelőszövetkezetnél. (7136) Berva kismotor príma állapotban el­adó. Kaposvár, Vak Bottyán u. 57. (9426) Értesítjük kedves meg­rendelőinket, hogy a dombóvári volt ktsz mérlegjavító részlege, a Hunyadi térről Dom­bó Pál u. 25. alá, Pusz­tai mérlegkészítő te­lephelyére költözött. A görcsönyi Üj Március Tsz dombóvári kiren­deltségeként minden­féle mérleg javítását szerelését és hitelesíté­sét vállalja. Tel.: 14-80. ___________________(2266) ( 103931) (9480) Férfi szabó szakmunkásokat, varrónőket, gyakorlattal rendelkező gép és gyorsírót, mérlegképes könyvelőt, munkaügyi előadót, közgazdasági technikumi végzettséggel rendelkező munkaerőt felvételre keres a kaposvári ruhagyár Jelentkezés: a személy zeti és munkaügyi osztályon _________________________________________________________<9*U) Eladó egy jó álla­potban levő Izs mo­torkerékpár. Megvá­sárolható OTP-rész- letre is a bizományin keresztül. Érdeklődni mindennap 18 óra után, Kaposvár. Hon­véd u. 24/a III. lh., Vereséknél. (9435) Fekete Pannónia 16 000 km-rel eladó. Hetes, Kossuth Lajos U. 81. (2260) 500-as Trabant jó állapotban eladó. Ka­posmérő, Rákóczi u. 57. sz. Érdeklődni 5 után. (9466) ■ Kaposvár központ­jában modern, másfél szobás, összkomfor­tos, újonnan festett, földszintes, kertes fő­bérleti lakásomat ba­latoni üdülőhelyi la­kásra, víkendházra cserélném. Lakástele­fon: 13-317. (2283) Elcserélném a ka­posvári északnyugati városrészben levő kétszobás, központi fűtéses, gázos, vil- lanybojleros állami lakásomat tabi la­kásért vagy családi házért. Ajánlatot: dr. Gombár Ferenc, Ka­posvár, Ezredév u. 1. számra kérek. (9459) Sürgősen elcserél­ném kaposvári egy- szoba-összkomfortexs lakásomat dombóvári hasonlóra. Ajánlato­kat 9483 számra a hirdetőbe. (9483) Elcserélném belvá­rosi kétszoba-össz- komfortos, nagymé­retű lakásomat észak- nyugati városrészben levő másfél szobás el­ső vagy második, eset­leg harmadik emele­tire. Ajánlatokat 9473 számra a hirdetőbe. (9473) Hosszú irodai gya­korlattal perfekt gyors- és gépíró mun­kahelyet változtatna. Ajánlatot fizetésmeg­jelöléssel 9523 számra a Magyar Hirdetőbe kér «•Komoly munka­erő« jeligére. (9523) Vízvezeték-szerelési munkát vállalok. Má­tés Tibor vízvezeték- szerelő. Kaposvár, Er- dősor u. 21. (9006) Must-, bor- és szesz- fokolót postán kül­dök. Peer Ottó, Veszp- rém, Szabadság tér 5. Társasház épül. A Május 1. utca 86. sz. alatt épül a legmo­dernebb társasház, ez évi kezdéssel. Társje­lentkezőket keresünk. Érdeklődni: a hely­színen, Antaléknál. ___________________(2248) R ózsából csokrot minden alkalomra Kiss rózsakertésztől. Kaposvár, Damja­nich U. 32. Tel.: 12-758 ___________________(947T) B elvárosban bútoro­zott szoba fürdőszo­ba-használattal igé­nyes férfinak kiadó. Cím a kiadóhivatal­ban. 02781)

Next

/
Oldalképek
Tartalom