Somogyi Néplap, 1968. április (25. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-27 / 98. szám

Szombat, 1988. április 21. SOMOGYI NÉPLAP Újabb somogyi rangadó a labdarúgó NB 11-ben Egy izgalmakban bővelkedő me­gyei rangadón már túljutottunk. A bajnokság eddigi egyik legszínvo­nalasabb mérkőzése volt a koráb­ban lejátszott K. Kinizsi—K. Tán­csics mérkőzés. Most újabb somo­gyi rangadóra kerül sor. Ez alka­lommal a Táncsics SE a Siófoki Bányász csapatát fogadja Kapos­váron. Ugyanakkor a K. Kinizsi együttese Veszprémbe látogat. Ér­NB LU... NB in... Kihasználják-e a csapatok a hazai pálya előnyét? Ismét Itthon lesznek az NB Ill-as meccsek. A héten csak a K. Dó­ssá utazik a mieink közül vidék­re. A lila-fehérek Bonyhádon lép­nek pályára, s Idegenben gyengél­kedő csapatukkal nemigen számít­hatnak sikerre. Az NB III e heti sorozatát a K. Vasas nyitja meg ma délután, sünikor a Pécsi EAC csapatát fo­S adja. A mérkőzés érdekessége. ogy az egyetemisták hálóját a tavalyi Vasas-kapus, Bánk védi. Eddig nagy sikerrel. A PEAC a héten megnyerte az országos fő­iskolai bajnokságot. Kérdés, hogy a hétközi meccsek nem vettek-e sokat ki a PEAC-ból? Ha Igen, ak­kor a sereghajtó Vasas esetleg nyerhet Is. A lábodiak olyan csapatot fo­gadnak. amely tavaly jól szere­pelt, az idén azonban éppúgy gyengélkedik, mint a Lábod. A MEDOSZ-t esélyesnek tartjuk a Pécsi Volán ellenében. Érdekes mérkőzést Ígér a Mar­cali VM—Keszthelyi Haladás ta­lálkozó. A Javuló formában levő Marcali az esélyesebb. SPORTMŰSOR •ZOMBAS Teke: Megyei bajnokság: K. Helyilpar —K. Építők, Vasutas-pálya. 1S.30 é (Horváthné). Kézilabda: Megyei bajnokság: K. V. Lobo­gó— K. Kinizsi (női), Kaposvár, Textiles-pálya (Decsi). Felsimo- esolád—K. Vasas (női), Felsőmo- csolád, 16.30 (Tamási). Labdarúgás: NB Hl: Kaposvári Vasas—Pécsi EAC, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 16.30 6 (Szabó I.). Megyei bajnokság, I. oszt.: Ka­posvári Vasutas—Marcali, Kapos­vár, Cseri-pálya, 16.30 ó (Far­kas), Kaposvári V. Lobogó— Nagyatádi Konzerv, Kaposvár, Textiles-pálya, 16JO 6 (Tóth L.). VASÁRNAP Asztalitenisz: NB I: K. Vasas—FTC (női), Ka­posvár, Berzsenyi Dániel Alt. isk., 10.30 6, Kaposvári Vasas—Ganz- MJtVAG, Kaposvár, Berzsenyi Dá­niel Ált. Isk., 8 ó. Kosárlabda: NB n: K. Táncsics—Pécsi Pos­tás. Kaposvár, Dózsa-sporttelep, 8.30 ó. Röplabdát NB H: Kaposvári Dózsa—Bp. Pénzügyőr, Kaposvár, Dózsa- sporttelep. 11 6. K. Lendület—Bp. Petőfi (női), Kaposvár, Cseri-pá­lya, 9 6. Kézilabda: Megyed bajnokság: Marcali Glmn.—Nagyatádi Konzerv (női), Marcali. 18 é (Völgyi). K. Vasas— Balatonboglár, Kaposvár, Vasas­pálya, 9 6 (GSHIV Csurgói Spar­tacus—Kadarkút (női). Csurgó. Spartacus pálya. 10 6 (Fellegit. Cs. Spartacus—Kaposmérő, ugyan­ott. 10.30 6 (Fellegi'. Siófok—Csur­gói Szakiskolád Siófok. 11.30 ó (Szabó F.). Háromfa—Balatonbog- lári MEDOSZ (női). Háromfa, 11.30 ó (Jámbor). Som—Buzsák (női), Tab. 9.30 6 (Tamási). Tab—Gyé­kényes (női), Tab, 11.80 6 (Tamá­si). Teke: Megyei bajnokság: K. Vasas—K. Fáklya, Kaposvár, Epítők-pálya, 8 ó (Demeter). K. Vasutas—K. Len­dület, Kaposvár, Vasutas-pálya, 8 6 (Horváthné). A K. Spartacus— K. Közút mérkőzést hétfőn 16.30- kor a Spartacus-pályán bonyolít­ják le. Jv.: Ládonyi.' Labdarúgás: NB II: k. Táncsics—Siófoki Bá­nyász, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 15.30 ó (Sabacz). Veszprémi Ve­gyész—K. Kinizsi, Veszprém, 15.30 ó (Félix). , NB IH: Lábodl MEDOSZ—Pécsi Volán. Lábad, 10.30 ó (Kleiber). Bonyhádi Vasas—K. Dózsa, Bony- hád, 16.30 6 (öze) .Marcali V. Me­teor-Keszthelyi Haladás Petőfi, Marcali, 16 30 ó (Szanyt). L osztály: Csurgó—Lengyeltóti. Csurgó, 16.30 6 (Bella). Balaton- boglár—Taszár, Balatonboglár. 10.30 6 fBuzsáki). Homokszent- evörgv—Tab, Homokszentgyörgy, 10.30 (Tóth Gy.). 7amárdl—orda­csehi. Zamárfli. HOo ó (Mudle). Nagyatádi Somogyi B. SE—K. Enl- tők, Nagyatád, 16.30 ó (Varjas). Kapoly—Barcs, Kapoly, 16.30 ó (Vajda). n. osztály: Karád—Buzsák (Schádl). Balatonktllti—Balaton- fenyves (Bognár), öreglak—Bala- tor.szeme:: (Gadácsi), Nagyberény —Somogy szentpái (Darázsi). Tás­ka—Fonyód (Karádi), Sa’.atonleUe —Siófok (Boáé n.), Ezentbalázs— Kutas (Horváth G ), Tapsony—Tö- rökkoppány 7Vránlcs). Nagyberki —Böhönye (Koller), Cölle—Marca­li (Horváth n. László), Kadarkút —Somogyjád (Németh V.), So- mogytarnóca—IharosHárénv (Ig- náczy I.), Felsőbogát—Gyékényes (Simon), Vése—Csokonyavisonto (Gelencsér), Berzence—Potony ^Csizmadia). Snmngvudv'-h-iv— Lábod (Varga'. Babócsa—Görgeteg 'Bálint), Somogyszob—Toponár (Polai). dekes mérkőz&éTtet várhatnak » somogyi labdarúgó barátok. A K. TÁNCSICS zeime. Éppen az Sz. Cipő ellen nyert mérkőzés erősiti meg azt az állítást, hogy a vasárnapi talál­kozó nagy esélyese a Táncsics együttese. Igen ám. de így volt ez pár hét­tel korábban Is. Mégis az történt, hogy a gyengébbnek tartott K. Ki­nizsi majdnem legyőzte a Táncsics csapatát. Ez Is mutatja, hogy a rangadókon soha nem lehet előre tudni. Váradl Lajos a héten óvatosság­ra intette játékosait. Lapunknak úgy nyilatkozott a Táncsics tréne­re. hogy a legkisebb arányú győ­zelemmel Is nagyon elégedett len­ne. A Siófokot Jó csapatnak tart­ja. A kaposváriaknál nincs külö­nösebb gondja az edzőnek, a múlt heti Játékosgárda áll készenlét­ben a siófok elleni mérkőzésre. A SIÓFOKI BÁNYÁSZ — mint azt hétközben már meg­írtuk — elég nehéz Időszakhoz ér­kezett. A kezdeti sikeres mérkő­zések otthon és Idegenben, önbi­zalmat adtak a csapatnak. Most azonban, amikor kétszer is simán vereséget szenvedett a Bányász egy tapasztaltabb együttestől (a PVSK- től meg a STE-tSl), mintha az ön­bizalom megingásának a Jelelt látnánk a siófokiaknál. Papp Gyu­la edző a héten elsősorban az együttes lelki egyensúlyát Igyeke­zett visszaadni. Stolle László, a sportkör elnöke azt mondta, hogy a rutinosabb Táncsics nagy esé­lyes, de ha a fiúk bíznak önma­gukban, akkor nem lesz nagyará­nyú a vereség. A Siófoki Bányázz összeállítása sem változik a tervek szerint. A mi véleményünk: a döntetlen már nagyon Jó eredménynek szá­mítana a siófokiak szempontjából. Valószínűbb azonban a Táncsics minimális győzelme» A K. KINIZSI szakvezetése azt keres!, hogy mi­ként lehetne ütőképesebbé tenni a támadósort. Szentannal József edző több variációval Is próbál­kozott az elmúlt hetekben az ed­zőmérkőzéseken is. Érdekes, hogy hétközben olykor egészen Jól megy a Játék, vasárnapra viszont rendszerint elfogy a csatárok gól­lövő tudománya. Veszprémben sok nehéz csatát vívott már s Kinizsi, váltakozó sikerrel. A mostani mérkőzés esé­lyese elsősorban a hazai csapat. Bízva a Kinizsi Jő védelmében és abban, hogy esetleg Laczkovlcsék is megtalálják góllövő cipőjüket, számíthatunk arra, hogy a cukor­gyáriak esetleg pontot szereznek. ru 1 c z. D) 1 Ln-qű 1 csapata hétről hétre javul. Az együttesnek nagy tekintélyt köl­csönöz legutóbbi szombathelyi győ­Apriljs 27 SZOMBAT Zita A Nap kél 4.34, nyug­szik 18.50 órakor. A Hold kél 4.21, nyug­szik 18.58 órakor. MILYEN LESZ AZ IDŐJÁRÁS? Várható időjárás ma estig: Időnként felhősödéi« egy-két helyen átfutó esővel, esetleg zivatarral. Mérsékelt, változó irányú szél. A nappali fölmele­gedés keleten is gyengül. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet ma északnyugaton 15—20, más­hol 20—25 fok között lesz. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint Budapesten az Ikarus Művelődési Házban megtar­tott 17. heti lottósoraoláson a következő számokat húzták ki: 23, 27, 33, 75, 88. Az április 29-1 rendes ha­vi jutalomsorsoláson a 14. Já­tékhét, a május 6-án meg­tartandó rendkívüli Jutalom­sorsoláson a 17. játékhét szel­vényei vesznek részt. — Készülődés a balatoni szezonra. Tíz boltot nyit má­jus 1-én a Balaton partján a Somogy megyei Iparcikk-kis­kereskedelmi Vállalat A boltokba, pavilonokba nyolc­millió forint értékű árut ren­deltek. A BIB balatonúj- helyi új üzletsorában az iparcikk-kiskereskedelmi vál­lalat is kap egy boltot — Két négyes találat A 15. heti lottóhúzáson két né­gyes találat akadt a megyé­ben. A szerencsés csurgói és kaposvári nyertes 77 985 fo­rintot kap kézhez. — Kettő van az országban. NDK-gyártmányú, kontakt csiszológép beállítását terve­zik a Kaposvári Asztalos- ipari Ktsz. Ebből a gépből egyelőre még csak kettő van az országban. Az új csiszoló 50 százalékos időmegtakarí­tást eredményez majd. — A KPM Autóközlekedési Tanintézete hivatásos gépjármű- vezetői tanfolyamot Indít Kapos­váron. Jelentkezés május 10-ig, Kaposvár, Berzsenyi u. 2. Tele­fon: 11-1«. (8874) — Kétezer kék és vörös nyakkendőt és sok egyéb ut- törőfelszerelést szerzett be az Ezermester- és Űttörí- bolt a májusi úttörőavatások idejére. — Szocialista mnnkahlva- tal lett a kapcevári megyei postahivatal. A Posta-vezér­igazgató és a Postás Szak- szervezet elnöksége külön dicséretben részesítette a hi­vatal dolgozóit. A kaposvári 1-es számú postán tíz mun­kakollektíva nyerte el a szo­cialista brigád címet. — Itáliai vallomások cím­mel tart előadást a TIT-ben hétfőn délután 17 órakor Tillay Ernő Ybl-díjas épí­tészmérnök. Bemutatja gaz­dag diatárát is. — Három benzinkutat épí­tenek Somogybán. A nyárra elkészül az ÄFOR három új töltőállomása: egy Kaposvá­ron. a vásártéren, egy Nagy­atádon, egy pedig Alsóbéla- telepen. Ezek a kutak az ext­ra szuper minőségű benzin kivételével mindenféle üzem­anyagot árusítanak. — Többrendbeli visszaeső­ként elkövetett lopás miatt egy év és kéthőnapi szabad­ságvesztésre ítélte a Kapos­vári Járásbíróság Treffeli Lajos kaposvári. lakost. Mel­lékbüntetésként pedig há­rom évre eltiltotta a köz­ügyek gyakorlásától. — Emelik a Nobel-díj összegét. Rekordmagasságot ért el az ősszel kiosztásra kerülő Nobel-díjak összege: ez egyenként 350 000 svéd korona lesz, 30 000 koronával több a tavalyinál. A Noöel- alapítvány vagyonát jelenleg mintegy 78 millió svéd koro­nára becsülik. MA CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ AZ ELSŐ 36 öfcA. Előadás 11 órakor, (ödry-bérlet). MOZIK Vörös Csillag: TÖKÉLETES ÚRIEMBER. Francia—olasz film. Korhatár nélkül. Előadások: 3, I én 7 órakor. (V. 1-ig.) Szabad Ifjúság: a SZŰZ JÉ* GYÉBEN. Román film. Csak 1« éven felülieknek. Előadások: 4» 6 és 8 órakor. (IV. 28-ig.) TELEVÍZIÓ Budát» est 8.05: A Magyar tudomány nagy öregei. Dr. Freund Mihály aka­démikus. (Ism.) — 9.25: Csak va­sárnap. Riportfilm. (Ism.) — 9.45: Budapesti extempore. (Budapesti látkép). A Ilnn Tv műsora. A Magyar Tv közreműködésével. — 10.30: Helsinki látkép. A Magyar Tv műsora — a Finn Tv közre­működésével. (Ism.) — 11.15: Tv- mintabolt HE. Riportműsor. (Ism.) — 15.18: Nemzetközi Mezőgazda- sági Magazin. — 15.40: A Magyar Hirdető műsora. — 15.50: Csak gyerekeknek. — 16.35: Délutáni előadás: Mementó. Magyar do­kumentumfilm. 1. Európa leigá­zása. — 18.15: Hírek. — 18.30: A félreismert 18. század. A portré. — 18.35: A Tv jelenti. — 19.20: Cicavízió. — 19.30: Rita Pavone Brassóban A népszerű énekes­nő műsora az Aranyszarvas Dal­fesztiválon — felvételről. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Az arany­kesztyű lovagjai. Tv-film. V. rész. (Befejező). — 21.55: Tv-híradó, 2. kiadás. — 22.15: Éjszakai előadás: Zágráb 15.55: A Csehszlovákia—Jugo­szlávia labdarúgó-mérkőzés köz­vetítése. — 18.20: Játékdoboz — balett gyermekeknek. — 18..80: Filmek gyermekeknek. — 19.20: Időgép. — 20.35: Dukic—Novak: »►Aludjék nyugodtan«. — 21.33: Videofon. — 21.50: Benn Casey. Osztrák Tv 18.00: Műsor gyermekeknek • éves kortól. — 16.10: Ifjúsági mű­sor 14 éves kortól. — 16.40: Dak- tari. (10.) Judy nehéz napjai. Egy orvos élményei a dzsungel­ben. — 17.30: Könyvsarok. — 18.00: Hétről hétre. — 18.20: Jó éjszakát, gyerekek! — 18.30: Szom­bati jó estét. — 19.00: A Feuer­stein család. (7.) — 19.45: Tv-hlr- adó. — 20.00: Dr. Hugo Portisch kommentárja. — 20.15: Eljegyzés a Wolf gang-tón ál. Osztrák vígjá­ték. — 21.45: Sporthírek. — 22.15: Tv-híradó. — 22.25: Éjszakai mű­sorunk: A halálos csók. A DDáSUM CTJ f gs\ jrid' 1 t§ r M% €/ ff f #C MJ i tfl fc .9 j £ fi . ,W • r! köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik forrón szere­tett férjem, drága édesapánk, nagyapánk. Vég La)os Mx\V-fŐel- lenőr temetésén részt vettek, rész­vétükkel fájdalmunkat bármi mó­don enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönnetet. A gyászoló család. (7029) Kaposváron szoba­konyhás, kamrás ház. rész beköltözhetően eladó. Cím: Schön- hercz Zoltán u. 48. _________________(8812) N agybajom, Kossuth Lajos út 21. sz. alatti ház eladó, azonnal be­költözhető. Erdekiödn. lehet az Öniciszo’gáló- boitban, Fehérnél. _________________(8837) O rvosi műszerok, szakkönyvek, szaca lyozható fém vizsgá­lóasztal, müszerszek- rény eladó. Kapó .vár. Jókai u. 6. (8843) Az alsóbélatelepi ál­lomásnál 125 n-öl köz­művesített telek el­ad“^. Érdeklődni: Deákné. Alsóbélatelep. Dembinszki u. 6. (2062 Üj anyagból épül' Istálló és p, jta lebjn tásra eladó. Cím a kiadóban. (2061) Rózsák, díszcserjék Örökzöldek, gyümölcs cserjék, virághagy­mák óriás választéka. Kérje díjmentes faj­taismertetőmet. Szállí­tás postán. Tóth kér tészet, Budapest, III., Márton 32. (I88f) Toponár, Latlnka Sándor utca 4. alatti Kreka-féle ház (két­szobás. konyhás, kam rás. gazdasági épüle­tekkel) 600 n-öl tel­ken, szőlővel eladó Érdeklődni Kaposvár Marx Károly u. 35. (2000) Bélatelepen 300 n-öl telek részben vagy egészben eladó. Ér­deklődni: Tóth József. Alsóbélatelep, Turul U. T, (8770) Kecel-hegy legszebb helyén a Kápolna sor­ban 630 n-Öl föld ol­csón eladó. Vései Ven­del, Kecel-hegy 21. (2076) Belvárosi háromszo­bás, összkomfortos názrész kerttel, beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni 6-tól, Kapos­vár, József Attila u. 5. (8753) Balatonfenyves al­són viliateikek e.adoic. Cím: Parragi, Nagy­kanizsa. Beke út 2. Kétszobás, összkom­fortos családi ház gyümölcsössel, beköl­tözhetően eladó. Ka­posvár, Nádor u. 23. 200 n-öl telek eladó fizetési könnyítéssel. Kaposvár, Egyenesi út 11., hátul az udvar­ban. (8820, Alsóbélatelep, We- kerle 62. számú villa fizetési könnyítéssel eladó. M-i-gtekin.hetÖ naponta. Érdeklődni: Wekerle 56. _____(8803) H ázhelyek éLaidók kislakás-építéshez. Kaposvár, Gárdonyi Géza u, 30. (8815) Alig használt Meca- lor olajkályha zomán­cozott csővel eladó. Kaposvár, Május 1. u. 60. (8841) 380 négyszögöl telek eladó a város legszebb részén. Egyszoba, kégz. Főépület terv­konyha, éléskamra rajzzal együtt eladó. Müller János, Páz­mány P. u. 37., va­sárnap. 48822) Kaposváron kétszo­bás ház, nagy kerttel beköltözhetően, fizeté i kedvezménnyel el­adó. Schönhercz Zol- tán u. 37._______(8813) 1 64 n-öl szőlővel be­ültetett telek vízpart­hoz közel eladó. Ér­deklődni : Balaton­fenyves, Fő u. 117. _________________(2060) Ü J, beépített konv- haberendezés, hasz­nált kombinált szek­rény és két rekamié jutányosán eladó. Cím a kiadóban. ______(2068) B alatonkeresztúror 00 -öles víkendházte- lek eladó, 200 m-re í Balatontól. Érdeklőd­ni: Balatonkeresztúr \rany J. u. 6. sz. Ken­der. (103902) Temetési koszorúk nagy választékban és azép kivitelben: Falu­diné virágkereskedé­sében, Kaposvár. Iszák U. 29. (8806) Egy tbc-től mentes ötéves tehén (7 hóna­pos vemhes) eladó. Bárdudvarnok, Olaj­hegy, Farkas Pál. (2042) Kutas legszebb he­lyén, az állomáshoz 1 pércre, a Petőfi u. 43 számú téglaház be­költözhetően eladó. (2044) Kaposváron nagy házhely építési enge­déllyel, építési anyag­gal együtt eladó. Ér­deklődni lehet: Kapos­vár, Sörház u. 2. <*4S) Kétszobás, összkom­fortos családi ház be­költözhetően eladó. Kaposvár, Laboríalvi U. 71.____________(2037) Hétéves (8 hónapos vemhes) negatív tehén eladó. Pusztai Károly, Kaposdada. ____ (2047) M inden személygép­kocsihoz levizsgázott gyári utánzó eladó. Ivanov, Kaposvár, Berzsenyi u. 19. _________________(2036) E ladók Kuni fi- és más festmények, Cord fényképezőgép, va­ku, nagyító, szárító, hívótankok és külföl­di bélyegek. Esetleg fizetési könnyítéssel is. Tóth, Kaposvár, '•8-as ifjúság u. 36.. rn. em. 30. ___ (8861) Z ákánytelepen két­szobás, konyhás. edő- szoffás családi ház el­adó. 900 négyszögöl szőlő gyümölcsössel. 'V?-'klődni: Simon Mihály, Örtilos, Szent- mihály-hegy 39. szám. _______________(170330) Jó állapotban levő kombinált szekrény, két szekrény, kony­haszekrény eladó. Ka­posvár, Füredi u. 48. ____ (8873) B ontásból származó *oületfa eladó. Érdek­lődni: Kaposvár, C'-p- rl út 18._________(8862) H áromszobás ház­-é«?z Kaposvár. Micsu­rin u. 2. sz. alatt el­adó fokozatos beköl- 4 Ehetőséggel. Érdek lődni: hétköznap dél­után. ____________(8864) K eszthely mellett, a Balatontól 1 km-r 2400 négyszögöl, br építésre is alkalma szőlőterület (lakóhá pince, présház) több ^zemélvnek vagy vál tolatnak eladó, me'** osztva is. Érdeklődőt­KáDosvár, Lenin u. 2n 'sz. (88*r‘ Kétszoba-összkom fortos családi ház be­költözhetően eladó Mező u. 9. sz. Érdek lődni: egész nap. _________________(8816) T oponáron, Petőfi •i. 9. számú ház (az b'mással szemben) eladó. Érdeklődni ugyanott. 42831) Használt ajtó, ab­lak, ia ts vuü áthida­lók eladók. Marx Ká­roly_u. 9.______(8869) Ö ltönyök, 43-as ci­pőit, verandára való két léckapu eladó. Kaposvár, Zalka M. u. 41. Vörös. (2058) Sürgősen, olcsón el adő Marcaliban, szó­éból, konyhából, mellékhelyiségekből álló Családi ház, 600 n-ötl telekkel, azon­nal beköltözhetően Bem u. lö.___(5514) E ladó a belvárosban (buszmegálló 1 perc. Vasútállomástól gya­log 6 percre) külön ál­ló családi ház. szoba, konyha, előszoba, lak ható szuterinnel. kert­tel, kocsi megfordul­hat. Téglaház, kút, villany, a ház elő t vízvezeték van. Azon­nal beköltözhető Megbízottam megmu­tatja. Kanosvár. Gor­kij utca V'Jc.. alatt. Gvöntrvös tolás elő­jegyezhető, lugasdrót ruganyos kocsiól*« »vm-irobb kézikocsi el­adók. Kaposvár. T,'!' *~indv ti. n. (flJTn Kaposvár belterüle­tén. Virág utca 21. szám alatti háT*omsz''- hés, komfortos rrmlv társas ház építésére, em^let- j<- alkal­mas. fizetési kő«nvf­fAt-jaol plad'4' xrnv<* b^sTámf+nk. Érdcklő^- ■n) a v«-őshadser ^kólánál. A Sopvgvudva»*­ió minnségö bánva­kaw'psol szállít vagonba rakva, m8-ként 80 Ft-ért. Megrendeléseket aso.nnai elfő g*- 3unk.________(7Q22) L ebontásra eladó 24 m hobozu, o m nagy teó-ias, cseicpoL.- tus isuu-lo. pajta, 45 cm i-ad. Zrínyi u. 13. jue- »einem el teantcüe a neiyszmre megyek, oááuy István, Nem^s­vld._____________(8867) c utpuavóMoQ, a vi­dámpark meüett ház­rész azonnal n^Kul.oz- ..etöen eiació (szooa, konyha, spájz, mei- -cKJneáyiségeK). ÉrdeK- iődni: Cseri ut 43. ________________(2053) S ürgősen eladó Ka­posvár, Kisfaludy u. 18. szám alatt sarok­telek, rajta, szoba- konyhás házzal. Er- deklődnni lehet Nug rádi Ferencnél, Sop­ron u. 24.______(205 ) j daiatomeilt,—Keszt­hely között kis tel­ket vagy nyaralót vennék készpénzzel. Ajánlatokat Sz. T.t nemesdédi posta cím­e kérek._______(2049) F rissborjas, kijáró negatív tehén eladó. Cím: Kaposmérő, Rá­kóczi utca 97. szám. ________________(551fi) E ladó két- és há­romajtós modem szek­rények, íróasztal, re- kamié, 2x3 m-es per­zsaszőnyeg, magnó, askályha. asztal szé­kekkel, hálózati vil­lanytűzhely és ba­bák. Kaposvár, Pető­fi u. 58., H. Ip. I. em. 3/a.______________<887^ Baiatonlelién, Rár kóczi u. 5. a la .ti köz­műves 100 négyszö­göles ikertelek eladó a műút meliett, vízhe és az állomáshoz kö- 1. Ér íeklőtíni a .<PM-üdülőben. Elés Sándornál._______(8887) E ladó OTP-hite’re is sötét Fáklya kom- bináitszekrény, han­gulatlámpa, asztalok, székek. Körtésiné, Kaposvár, Rákóczi tér 18._______________(8381) B alatonfenyvesen 199 négyszögöl belte­rületi telek eladó. IÍ?rwert Miklós, Za­laegerszeg, I. posta. _________ (135339) B alatonfenyvesen vízparti nyaraló el­adó. Dr. Béres Endré­nk, Segesd. (8827) AUTÓ —M0TOB Fekete Pannónia é~ 40o-as Moszkvics (mű­szaki vizsgán megíe- t_iuek) tiatiok. Kapos­vár, Schönhercz Zoi- tán u. 2. szám. (8712) fcaado üüi-es Tiaoan. kitűnő állapotban. Kocsis János tanító, Karád.___________(8792; 1 700-as Mer cedes al­katrészek, Pannónia motorkerékpár, zon­gora, háiószooaöútoi (sodronnyal es matra­cokkal) eladok. Fai­kék, Kaposvár, Latln­ka S. u. 7. alatt. _________________(2024) T rabant 60ü-as, fe­hér színű, Limousine, jó állapotuan el*d>.. Érdeklődni napoifta 6 után, szombat dél­után, vasárnap egész nap. Horváth Béla. Fonyódbélatelep, Jó­zsef Attila u. 25. (5505) CL-es 403-as Moszk­vics kifogástalan álla pótban igényesnek el­adó. Déluián 4—7-ig. Kaposvár, Jókai u. 21. ________________(883~>) W artburg de Luxe kitűnő állapotban el- ndó. Kaposvár, Maros U. 9.____________78324) K ifogástalan tótban levő Pannónia eladó. Szegvaij. Gige.____________(8834) E ladó Danuvia mo­torkerékpár jó álla­potban. Csiszár K 1- mán, Juta._____ (8840) S koda Octavia el­adó. Kaposvár, 48-as ifjúsági u. 13., I. lh. I. em. 1. ajtó. (88 3) Jó állapotban levő Danuvia motorkerék­pár eladó. Kaposvár, Arany János u. 25. ________________(8856) Sürgősen eladó vizs gázott CH-s Skoda. Esetleg fizetési köny- nyítéssel is. Tóth. Ka­posvár, 48-as ifjúság u. 36., III. em. 30. _________________(8800) V izsgázott 407 es Moszkvics eladó. Ka­posvár, Kossuth La­jos U. 8. Kun. (8890) Első hátsó teieszkó- , pos, 125-ös Csepel mo- torxerekpár alkatré­szei eladok. Kaposvár, Zalka M. u. 41. Vöiös. _______________(207/) S koua Octavia Su­per gépkocsi kitűnő állapotban eladó. Ka­posvár, Tanácsház u. 10. Rabatl. (8882) AU>a^á<i^uui..OU.lS­ban jártas anyagbe­szerző 5 eves szakmai gyakorlattal állást változtatna vagy elhe­lyezkedne akár rak­táros! beosztásba is. Ajánlatokat 8832. számra a hirdetőbe. _______________(8832) H entes szakmunkás 10 éves gyakorlattal állást változtatna. La­kás szükséges. Aján­latokat: 8845. számra a hirdetőbe________(8845| É rettségizett lány, gyakorlattal állást vál­lal adminisztrációs munkakörben. Vidé­ken is. »Sürgős vá­laszt« jeligére a Pécs, ballal utcai hirdető­be. (170828) Vízvezeték-szerelési munkát vállalok. Ma­is Tibor vízvezeték- szerelő, Kaposvár, Er- Jősor u. 21. sz. (8408) Kétszemélyes reka- .riiék, fotelágyak, gar­nitúrák, részletfize­tésre. Kérjen képe:. árjegyzvket. Román kárpitos, Budapest. Nagymező u. 66. (8310) Esküvőre menyasz- szonyi, koszorúslány. ruhaküJöniegességek kölcsönözhetők: Ka­posvár. Berzsenyi u. 9. (8679) Chabaud szekfűpa- lánta óriás virágú, tű'- -iros. bordó, fehér, áTga, erősrózsaszín, halványrózsaszín db- ja 50 fillér. Legk ve- sebb hatvan db küld­hető. Utánvéttel azon­nal szállítja: Szalay János kertészete, Me­zőtúr, Nagycsapat kert. (65j62) Gondozóul keresek Jólelkű, gyermektelen, nyugdíjas nőt. Balogh nyugdíjas, Kocsola. __________________(2012) A Duna-kanyarban (Visegrád, Gizella-te*- lep) hétvégi pihenő­hely lengyel víkend- házakkal vállalatok­nak átadó. Érdeklődni a 180-930/140 melléken. Főv. Ut- és Közmű­építő Váll. Bp., V., Cúrla u. 3._____(4026) ú ion megfelelő helyi­ségem, házam van. Termelői bormérést vagy bármilyen üzle­tet léteznék család­tagjaimmal. Esetleg ma gán személlyel tár­sulnék. h-jó üzletem­ber 203176« jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe, Budapest. _______________(6533) H asználatból kivont székeket. asztalokat, szekrényeket stb. ad el a Somogy megyei Vendéglátó Vái’al^t f. hó 29-én. hétfőn 9 órától 15 órá’g Fonvó- ■km. a Ovöngyhalá'^z F** erem né!. (8331) AlKórl^ti szoba ki­*dó. Kanosvár. Kői­'>e5<*V u. fii. 'r»27> Bútorozott diáklánvnek v?pv •s réckia^ó . r-a­""mi K^ooevár, V1r0 Tv Tt. *>?. Mű’«’) rá"f* -’«t ern et Kanosvér. * '**. szám occrnmM. kcftzr»rrt«|á­nvi OCnlrroV. p-MV-n^TortíV nagy rr"*nr*) Óvni ón 4 ✓'Yl V?) TV'7 nff rr-’-r>rrr)p1rtnTo-i Viadő. v'or'oqvár. B^ke »« '’O. ____________________ "V)-l) b -nak f.O1- a — «■NC ?T. 1. n+Oft fljrtt n Jp(trpn'l<»rrií»hl) ' * T-cflrb f^-7 (SiM Irpy* Ti- r> «• IrPrA'-fl-V kbp* 9 hely­színen, AntaléknáL

Next

/
Oldalképek
Tartalom