Somogyi Néplap, 1963. szeptember (20. évfolyam, 203-228. szám)

1963-09-28 / 227. szám

soMcmvi néplap 4 fíomhat. 1 szeptember 28. SPORTMŰSOR *%• *%■ iVrSIi.'».'»!»!«!»» 99 Összeállítási gondok €*sapatáinknál Két mérkőzés lesz Kaposváron — egy időpontban NB-$ csapataink vasárnapi sze­replését illetően kedvezőbbek a ki­látások, mint a múlt héten voltak. Három csapatunk játszik itthon és egy idegenben. Kaposváron két mérkőzés lesz, mindkettő azonos időpontban kezdődik, de különbö­ző nálvákon. Sajnos, a Honvéd és ft Kinizsi vezetői nem tudták ösz- szeegyeztetni érdekeiket és a kez­dési időt, így a szurkolók elestek egy kettős mérkőzéstől, amit pedig bizonyára szívesen láttak volna. Egyre több gond jelentkezik együt­teseinknél, s az edzőknek bizony nem kis fejtörést okoz, hogy a kieseseket pótolják. Ennek ellené­re mindenütt bizakodó a hangu­lat ... A megyei bajnokságban csak az Északi csoport csapatai lépnek pá­lyára, a délieknél befejeződött az első forduló. Itt csak az elmaradt Somogyszob—Nagyatád meccset játsszák le. A találkozók közül ki­emelkedik a K. Dózsa—K. V. Lo­bogó rangadó, de nagy küzdelem ígérkezik a Marcali V. M.—K. Va­sas MTE összecsapáson is. A K. Honvéd tefoda rugó-szakosztályának illeté­keseitől a legnagyobb igyekezettel sem tudtunk felvilágosítást szerez­ni a tegnapi nap folyamán, így a csapat várható összeállításáról tá­jékoztatást adni nem tudunk. A T. Honvéd labdarúgócsapata e héten a nép­hadsereg napja tiszteletére rende­zett bajnokságon vett részt. A hatos mezőny mindegyik együtte­se jó játékerőt képviselt, különö­sen a Bp. Kinizsi Laktanya. A ta- szári fiúk legtöbb esetben döntő fö­lénnyel nyerték mérkőzéseiket. Az elődöntőben 6:0-ra győztek, míg a döntőben 2:1-re verték a Bp. Ki­nizsi Laktanya csapatát. A fokozott igénybevétel érezteti is hatását, s egyes játékosokon a fáradtság je­lei mutatkoznak. Sajnos, kisebb sé­rülések is történtek, ezért Jobban színű leg a következő csapat áll ki:; edző csald a mérkőzés előtt állítja Iszak — Balogh, Fehér, Farkas —! össze a csapatót. Siófokon a Veszprémi Haladás Petőfi labda­rúgói játszottak hét közben edző­mérkőzést. Ezen a vendégek igen jó játékkal 4:1 arányban győztek. Haragh Tibor edző elmondotta, hogy a csapat igen nehéz sorozat­ban van: egymásután háromszor játszik idegenben. Az tJjlaki FC elleni mérkőzés sem lesz könnyebb, mint a Pénzügyőrök elleni volt, hiszen a téglagyáriak salakos pá­lyán játszó csapata talán a cso­port legkeményebben futballozó együttese. Ez pedig — mint be­bizonyosodott — nem ízlik a köny- nyűsúlyú siófoki csatároknak. A nehézségek ellenére is egy pont megszerzésében reménykedik a szurkolótábor. A különböző okok­ból leszűkült játékoskeretből való­Fejes, Vörös — Erdei, Sier, Tóth, Papp, Kovács I. A Kinizsinél többen érzik még a Nagymányo- kon szerzett sérüléseket. Az bizo­nyos, hogy Balogh és Herbei nem játszik. A múlt vasárnap kiállított kovácsot a fegyelmi bizottság két hétre eltiltotta a játéktól, de a bün­tetést hat hónapra felfüggesztette, ismét a csapat rendelkezésére áll Zag. Váradi edző a következő csa­patot jelölte ki: Murányi — Simon, Szili. Zag — Bíró, Pados — Kovács, Szabó, Matics II., Göncz, Illés. Az együttes javítani akar, többek kö­zött azért is, mert- egy esetleges vereség esetén leszakadnának az élmezőnytől. A mérkőzés előtt 13.15 órakor a tartalék csapatok találkoznak. Szekszárdim szerepelnek a K. Dózsa ifjúsági ökölvívói Vasárnap Szekszárdon lép köte­lek közé a K. Dózsa ifjúsági ököl­vívó-csapata. A területi ökölvívó­bajnokság táblázatán a Dózsa a 2., a Szekszárd a 3. helyen van. Nem­csak a helyezések szempontjából fontos ennek a találkozónak a ki­menetele. Ha a Dózsa győz, akkor még bajnok is lehet. A következő lépés ugyanis október 13-án a Pé­csi VSK elleni mérkőzés lesz, s mivel jelenleg a vasutas ifik áll­nak az első helyen, az ő legyőzésük is szükséges a helycseréhez. Hergert edzővel 14 ökölvívó — Horváth F., Horváth L., Horváth J., Suta, Babai, Bakonyi. Papp, Du- naföldi, Balogh, Eigenbrot, Ungár, Bárány és Fehér — utazik Szek- szárdra, s csak a mérkőzés előtt jelöli ki a különböző súlycsopor­tokban szereplő tizenegyet. Az ed­ző győzelmet vár csapatától. líj megyei rekordok a modellezésben Jól szerepeltek modellezőink a Sopronban megrendezett országos meghívásos és dunántúli körrepülő modellversenyen. Szinte minden kategóriában új megyei csúcs szü­Magyar sportolók is részt vesznek az októberi próbaolimpián A japán olimpiai bizottság október IX—16 között Tokióban »nemzetközi sportjátékok« el­nevezés alatt különböző ver­senyágakban próbaolimpiá', rendez. Erre magyar sportoló­kat is meghívtak, akik több versenyágban állnak rajthoz, s a japán fővárosba utazó szak­embereknek lehetőségük nyílik a különböző létesítmények megismerésére, a klíma és a környezet tanulmányozására. letett. A Somogy megyei verseny- zők szorosan felzárkóztak a meg­hívott magyar élgárda mögé, azok, mögé, akik között világ- és Euró- pa-bajnokok voltak, s akik ebben az évben is sok dicsőséget szerez­tek a magyar színeknek. Ebben a mezőnyben is elismerésre méltó helyezéseket értek el modellezőink. 2,5 köbcentis sebességi modellek: 6. Egedi István 172 km/ó, új me­gyei csúcs. 5 köbcentis sebességi modellek: 3. Münnich Gyula 180 km/ó, új megyei csúcs. Hőlégsugárhajtású sebességi mo­dellek: 4. Pintér László 163 km/ó, új megyei csúcs. Túramodellek: 6. Meggyes—Mün­nich pár 6:47 perc. Jól szerepelt ezenkívül a műre­pülő csapatunk is. Közülük Hor­váth István 296 ponttal a 10. he­lyen végzett. A közeljövőben megépül a mo­dellezők részére a körrepülő be­tonpálya. Remélhető, hogy ez a tény újabb lehetőséget ad az ed­dig is szép sikereket elért model­lezés fejlesztésére és népszerűsí­tésére megyénkben. Fegyelmi határozatok A megyei I. osztály fegyelmi bi-! zottsága Hottó Istvánt (Csurgó) két! bajnoki mérkőzéstől, Maczenauer Jánost (Marcali Honvéd) egy hó­napra eltiltotta. ! A megyei II. osztály fegyelmi bi-J zottsága Molnár Jenőt (Somogy-j szentpál). Serbet Ferencet (Heresz- nye) és Ho"váth Károlyt (Háromfa) két-két bajnoki mérkőzéstől, Sülle Józsefet (Karád) négy bajnoki mér­kőzéstől eltiltotta. ! Vidus Sándor és Varga József göllei lakosokat a Gölle—K. Kini-; zsi II. mérkőzés rendjének megza-j varása miatt hat-hat hónapra, 1964. február 25-ig a pályák látogatásá­tól eltiltotta. Nevezetteknek a pá­lyán való megjelenése óvási ok. SAKK A múlt vasárnap tartotta meg el­ső nyilvános erőpróbáját megyénk; ifjúsági sakkcsapata. A Somogy megyei fiatalok Székesfehérváron 14 táblán mérkőztek meg Fejér; megye ifjúsági gárdájával. A be-; mutatkozás jól sikerült. Fiatal sak-! kozóink szoros küzdelemben 7,5:6,f| arányú győzelmet arattak. Győz-; tek: Marton, ifj. H. Kovács, Hahn,; Jóba H., Bódizs, Zádori: döntet-! lent értek el: Budai, Danis, Fa-J lussy: vereséget szenvedtek: Fe-< renczy, Schmideg, Dávid, Pusztai, Szári. A mérkőzés visszavágójára a közeljövőben Kaposváron kerül sor. A találkozó érdekessége lesz. hogy a tervek szerint négy leány­játékos is helyet kap a csapatban. SZOMBAT Teke: NB IT.: K. Építők—Győri MÁV DAC, Epítők-pálya, 15.30 ó. Megyéi bajnokság: K. Sparta­cus— K. Építők II., Spartacus- pálya. 15.30 ó. K. Helyiipar— K. Tipográfia. Vasutas-pálya, 16 ó. A Közút—K. Vasas MTF. és a K. Petőfi—K. Fáklya mér­kőzésekre hétfőn kerül sor. Kézilabda: Megyei bajnokság. II. Rákó­czi Ferenc Alt. Tsk. pálya: Sü­ketek SC—Világítástechnika, női. 15.30. Hodics. K. Építők— K. Kinizsi 16.30 (Hodics). VASÁRNAP Asztalitenisz: NB II.: K. Vasas MTE—Szom­bathelyi Cipő, női. Berzsenyi Dániel Alt. Isk. 9.30. A férfi- csapat a Szombathelyi SE-hez utazott. Kézilabda: Megyei bajnokság. Vasas-pá­lya: K. V. Lobogó—Nagyatád, női, 8.30 Böröczi. Fonyódon: Fonyód—K. Vasas MTE, női, 10.15, Tamási. Tanítóképző-pá­lya : Tanítóképző—Balatonbog- lár, női, 9.00 (Hodics). Ruha­üzem—Tanítóképző 10.00 (Mül­ler). Marcaliban: Marcali—-Bala- tonboglár 10.00 (Völgyi). Az NB n-es K. Honvéd Bu­dapesten a Híradóval játszik. Labdarúgás: NB n.: K. Honvéd—Veszp­rém, Dózsa-pálya, 15 ó (Biczó). NB m.: Üjlaki FC—Siófoki Bányász, Bp., Hévízi út, 15 ó (Mészáros L.). K. Kinizsi—Kalo­csai Kinizsi, Kinizsi-pálya, 15 ó (Horváth J.). Taszári Honvéd— Szekszárdi Dózsa, Taszár, 15.30 ó (Stadler). Megyei bajnokság: I. osztály: Tab—K. H. Vas­utas (Szilvási), Marcali V. M.— K. Vasas MTE (Molnár L.), K. Dózsa—K. V. Lobogó (Horváth G.), Balatonlelle—K. Honvéd n. (Darázsi), Somogyszob— Nagyatád (Réczei). II. osztály: Balatonkeresztúr —Balatonbogiár (Bella), Orda­csehi—Balatonszárszó (Buzsa- ki), Csákány—Siófok n. (Domb- rovszky), Somogyszentpál—Ba- latonberény (Németh V.), Zá­rná rdi—Lengyeltóti (Horváth L. II.), Balatonfenyves—Balaton- szemes (Kiszelák), Mernye— Nagytoldi (Horváth Z»>, K. Spartacus—Juta (Tóth Gy.). Göl­le—K. Petőfi (Bakonyi), Nagy- berény—Somogysárd (Antal), K. Építők—Karád (Réczei), Böhö- nye—Berzence (Szöllősi), Há­romfa—Kutas (Szabó P.), Ka­darkút—Homokszentgy. (Var­jas), Beleg—Heresznye (Zsol­dos), Felsőbogát—Csökön yavi­sonta (Novák). SZEPTEMBER 28 Szombat Vencel TEKE NB IL Nyugati csoport: 1. Bp. MOM 14 35 433 G9,5 2. Sz.Haladás 14 35 420 68 3. K. Építők 14 34 936 67,5 4. Győri Richards 14 35 570 66 5. KGM 14 35 286 64 6. Pécsi Építők 14 35 121 57,5 7. Győri MÁV DAC 14 33 665 51 8. Szomb. SE 14 34 921 50 9. Pécsi Szikra 14 34 812 47 10. Bp. Beloiannisz 14 34 386 46,5 11. Szomb. Cipő 14 34 184 45 12. Bp. Ikarus 14 34 231 40 Időjt aras Várható idő­járás ma estig: túlnyomóan fel­hős idő, az or­szág több te­rületén eső. Időnként élénk északi, észak­nyugati szél. ^ Várható legma- m gasabb hőmér­séklet 14—17 fok között. Kaposvá­ron (külterületen) tegnap hajnal­ban U fokot, déli tizenkét órakor 18,1 fokot mértek. — A Kaposvári Vasas MTE Sport­kör elnöksége értesíti a tagságot, hogy a vezetöségválasztó taggyű­lést folyó hó 29-án, szombaton du. 17 órakor a városi tanács nagy­termében tartja meg, melyre a tagságot ezúton is szeretettel meg­hívja a vezetőség. (3983) köszönetnyilvánítás Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánk, nagyapánk, apó­sunk, PÉCSI OSZKÁR temetésén részt vettek, és fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. (2392) _________ A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság tájékoztatása sze­rint a letenyei Fáklya járási művelődési ház színháztermé­ben megtartott 39. heti lottó- sorsoláson a következő számo­kat húzták ki: 32, 37, 50, 63, 67. A szeptember havi szelvé­nyek közül a 37. játékhét szel­vényei vesznek részt a tárgy- nyeremény-sorsoláson. (MTI) — A földrengés sújtotta Skopjénak eddig már 59 or­szág nyújott segítséget. A pénzbeli segély 542 885 000 di­nár, az anyagi segítség pedig 2 575 519 000 dinárnak felel meg. A Jugoszláviában gyűj­tött segély összege meghalad­ja a 14,5 milliárd dinárt. — A Somogy megyei Népi Ellenőrzési Bizottság függetle­nített elnökhelyettesévé vá­lasztotta meg a megyei ta­nács Harangozó Jánost, a TRANSZVILL üzemgazdasági osztályának vezetőjét. — A KARIB-TENGER1 WINDWARD-SZIGETEN az Edith hurrikán rendkívüli ká­rokat okozott. A banántermés­nek több mint a fele elpusz­tult. A hurrikán Dominika fe­lé tart. Központjában a szél sebessége eléri az óránkénti 160 kilométert. — 351 hold gyümölcsöst te­lepítettek az idén a csurgói járás termelőszövetkezetei. Az ötéves terv végére 1500 hold­ra nő a nagyüzemi gyümöl­csös a járásban. — Befejeződött a siófoki Széchenyi utcai iskola átala­kítása. Emeletráépítéssel a háromtantermes iskolából nyolctantermes általános is­kola létesült mintegy 950 000 forint költséggel. — EGY 1L-18-AS SZOV­JET REPÜLŐGÉP gyógysze­reket és élelmiszereket szállí­tott a brazíliai Sao Paulába, Parana állam tűzvész sújtotta lakosságának megsegítésére. — A falusi könyvtárak ol- vasómozgalmárol tanácskoztak módszertani értekezleten teg­nap a járási könyvtárigazga­tók és instruktorok. Délután megtekintették a mezőgazda- sági könyvkiállítást. — Árucsibe-nevejésre egy­millió naposcsibét fogadtak el a termelőszövetkezetek szep­tember 25-ig. A háztáji gazda­ságok igényeinek kielégítésére 1 853 000 naposcsibét szállítot­tak a keltetőáiJomásoK. — RENDKÍVÜLI HŐHUL­LÁM uralkodott csütörtökön Los Angelesben. Az egyik kül­városban 45 fokot mértek ár­nyékban. — Öntözőrendszert létesít a Dél-dunántúli Vízügyi Igazga­tóság a kereki Üj Élet Ter­melőszövetkezetben. A 41 holdnyi alapterületű rend­szert októberben adják át. — Az általános iskolát vég­zett tanulók 58 százaléka foly­tatja tanulmányait középisko­lákban a csurgói járásban 34 fiatal a mezőgazdasági pályát választotta élethivatásul, s ter­melőszövetkezetekkel szerződ­tek tanulónak. — Országos állat- és kirakodó­vásár lesz szeptember 34-án Ko­rádon. (3694) — Ingyen utazhat a mikrobu­szon, ha október 12-ig a MÉH te­lepen (Achim András úton) vagy a M£H átvevőhelyen (Megyeház köz) átadja a lakásában elheverő rongyhulladékot. Minden 3 kg rongy után — annak átvételi árán felül — egy-egy mlkrobuszjegyet ad a MÉH Vállalat. (79426) — Értesítem az érdekelt termelő­szövetkezeteket és állattartó gaz­dákat, hogy Kaposvár város és a környező községek részére szep­tember 28-án, szombaton 13 órától hétfőn reggel 6 óráig az állatorvosi ügyeletes szolgálatot dr. Szokolies Gyula állatorvos tartja a Kapos­vári Allatkórházban (Kaposvár, Cseri major, telefon 20-66.). A Ka­posvári Városi Tanács V. B. Me­zőgazdasági Osztálya. (71518) — Áramszünet. A Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat üzemegy­sége értesíti a lakosságot, hogy í. hó 29-én (vasárnap) 14 órától 16 óráig áramszünet lesz az alábbi utcáiéban: Hegyi utca, Virág utca, Pázmány Péter utca, Vorosüov ut­ca, Streit Miklós utca, Dimitrov utca és a Hunyadi Janos utca fel­ső szakasza, továbbá Kisfaludy ut­ca, a Füredi utca felső szakasza, Bem utca, Nagyszeben utca, Vö­rösmarty utca, Klapka utca és Brassó utca. (78446) — A Szekszárdi Felsőfokú Me- zőgazuasagi Technikum levelező tagozata lelvételt hirdet. A techni­kum növénytermesztési szakirá­nyú, melynek elvégzése után a hallgatók államvizsgát tesznek, és szaktechnikusi oklevelet nyernek. A tanulmányi idő három év. Je- lentkkezhetnek érettségi vagy ké­pesítő bizonyítvánnyal, 111. szak­munkás-bizonyítvánnyal vagy az­zal egyenértékű (mg. szakiskola, ág., tsz vezetőképző, mg. akadé­mia) végzettséggel rendelkezők. Az általános iskolai végzettség min­den esetben alapkövetelmény, en­nél magasabb végzettséggel nem rendelkezők számára elegendő lét­számú jelentkező esetén előkészítő tanfolyamot szervezünk. Az elő­készítő tanfolyam tíz hónapig tart. Beküldendő okmányok: kitöltött jelentkezési lap, 30,— Ft-os ok­mánybélyeg, érettségi bizonyítvány vagy a legmagasabb Iskolai bizo­nyítvány (a vm. általános iskolai bizonyítvánnyal együtt), önélet­rajz. születési anyakönyvi kivo­nat, orvosi Igazolás, valamint leg­alább másfél éves munkaviszony Igazolása. Jelentkezési határidő: 1964. január 15. Jelentkezési lap (Tü. 821. rsz.) a nyomtatványbol­tokban kapható, vagy a tanulmá­nyi hivataltól igényelhető. A Fel­sőfokú Mezőgazdasági Technikum ■tanulmányi hivatala. Szekszárd- Palánk. (3913) APRÓHIRDETÉSEK ADÁS - VÉTEL Kifogástalan állapot­ban eladó 80 basszu- sos tangóbarmonika és egy 10 éves fiúnak bőrkabát. Mezőfi Jó- zsefné, Marcali, fodrá­szat. (2385) Bútort részletre is Szász Ágoston aszta­losmesternél, Kapos­vár, Május 1. u. 21. (2306) Kétszobás házrész el­adó Kaposvár. Sziget­vári út 81. sz. alatt. Ge­lencsér. (2360) Tehéntrágya eladó Kaposvár, Arany u. 9. sz. alatt. __________(2381) 2 0 méter mázsa csöves kukorica eladó. Korosa Imre, Segesd. Felsőbo­gát________________(2391) K aposvár. Egvenesi út 25. sz. ház 448 n-öl telekkel beköltö^h tőén eladó._______(Z?84) E gy ió állapotban le­vő mélv gvermekkocsi eladó. osvár. Kos­suth - TI. em., % (2394) Eladó egy fűrészpo­ros dobkályha, egy re- kamié és egy hajlított vázú női kerékpár. Ka­posvár, Béke u. 83. (2390) Beköltözhető 2 szo­bás, kertes családi ház fizetési könnyítéssel el­adó. Kaposvár, Labor­falvi R. u. 5. (2393) 2 szobás, kertes csa­ládi ház beköltözhe­tően eladó. Nagyatád, Kolozsvári u. 5. (4748) Krómozott csomag­tartót, fényleverőt So~ mogyváritól. Dombó­vár, Riesz utca. Tele- fon 11-16.________(71639) N agyméretű szoba- konyhás, mellékhelyi­séges új ház 1400 n-öl földdel eladó, és azon­nal elfoglalható. Ka­posvár, Kecel-hegy 38.. Szabóné. (78458) Satu, satupad, szer­számok, női és férfi- kerékpár-vázak, kerék­pár-alkatrészeik, go­lyós- és szupgörgős csapágyak alkalmi áron eladók Pauncz- nál, Kaposvár, Adv Endre u. 6. (2395) A város legszebb he­lyén 6 lakásos társas­ház építéséhez közmű­vesített telek eladó. Érdeklődni vasárnap egész nap: Kaposvár, Rippl-Rónai u. 12. (78454) Balatonőszödön csa­ládi ház 1000 n-öl gyü­mölcsössel eladó. Ér- dekődni: Czintos, Ka­posvár, Ezredév u. 15. (78461) Házhely fizetési ked­vezménnyel eladó. Cím 78455. számon a hirdetőben. (78455) Festett hálószobabú­tor szalmazsákkal, ágy térítőkkel eladó. Kaposvár, Május 1. u. 2. _____ (78462) E ladó keveset hasz­nált pallódeszka. Meg­tekinthető minden nap 5 óra után. Kaposvár, Akácfa u. 3. (78452) Bősendorfer k e reszt­húr os. páncéltőkés zongora eladó. Ka­posvár, 48-as Ifjúság u. 16., este 6-tól. (18459) Eladó egy fényezett kombinált szekrény. Kaposvár, Csatorna köz 4.____________(78447) B eköltözhető családi ház OTP-vel eladó. Kaposvár, Damjanich U. 92._____________(78448) E ladó egy db nagy teherbírású kétkerekű (gumis) kézikocsi, egy 125-ös teleszkópos Cse­pel, egy új, használa­ton kívüli FV. m. tí­pusú kalapácsos ter­ménydaráló, világítási áram meghajtású. Meg­tekinthetők vasárnap egész nap. Kaposvár, Füredi u. 17/a. (78468) Faragott épületfa el­adó. Kaposvár, Ber- zsenyi u. 39. (784S5) Eladó 1,5 köbméter príma bontott fenyő­deszka. Kaposvár, Vö­röshadsereg útja 68.. Zsalakó. (78463) Boroshordók eladók. Somogyvár. Vári-hegy 50.. Domonkosnál. __________________(78453) B elvárosban kétszo- ba-összkomfortos, ker­tes családi ház azon­nali beköltözhet őség­gel eladó. Felvilágosí­tást adnak Halászék. Kaoosvár, Berzsenyi utca 30. _ _ (78405) Kalorkályba eladd. Kaposvár. Klapka u. 1JL (78423) Hohner-aembalett (vil­lanyzongora) eladó. Érdeklődni a Hang­szerboltban, Kaposvár, Május 1. u. 7. (78414) Kultúrházak díszíté­sére alkalmas 10 leve­lű filodendron eladó. Kaposvár, Kossuth La­jos u. 15., I. em. 6. (78418) Üj páncéltőkés pia­nínó eladó. Érdeklőd­ni: Kaposvár, Május 1. u. 4., este. (78434) Olcsón eladó elköl­tözés miatt Kaposvá­ron, Som-hegyen sző­lő egyszobás házzal. Érdeklődni: Zalka Má­té u. 25., Hemer. (78439) Eladó szoba-konyha- kamrából álló ház 20 000-ért. Várda, Üj­telep, Georginé. (78443) Kaposvár, Szigetvári u. 1. számú. szoba­konyhából álló ház­rész beköltözhetően el­adó. (78412) Üj épületfa eladó Kaposvár, Maros utca 15. alatt. Nagy Ru­dolf. (78429) Televízió elé szivár­ványszínű üveg előtét kapható. Kaoosvár. Vörö^hadsereg úti tra- tSknáí. (78393) Balatonfenyves leg­szebb részén 218 n-öl fásított saroktelek megosztva is, olcsón eladó. Cím: Zalaeger­szeg, Várkör 9., Czégé- nyi. (84489) Számológépek tsz ré­szére készpénzért, ga­ranciával eladók. Tel.: Bp, 336-845. _______(8833) 3 60 n-öl szép fekvé­sű házhely eladó. Fi­zetési kedvezménnyel. Érdeklődni: Németh, Kaposvár, Damjanich U. 66. (78436) Barcson eladó ház beköltözhetően. Cím: Karádi József. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. (68340) Danuvia motor ol­csón eladó. Fonyód, Fő u. 120., Csonták. (4747) 7000 km-t futott Tra­bant. szinkronváltós, eladó. Kaposvár, Ber­zsenyi u. 38. (2387) Volkswagen személy- gépkocsi eladó. Varga Gyula. Kazsok. (2380) Jó karban levő Sko­da Octavia Super el­adó. Dr. Gyócsi, Ka­posvár, Bajcsy-Zsi­linszky u_ LL 17845$) Fekete Pannónia ol­dalkocsival eladó. Ka­posvár, Bajcsy-Zsi­linszky u. 14., Ozsváth. (78449) IZS motorkerékpár­hoz oldalkocsit kere­sünk megvételre. Cím: Somogy megyei Te­metkezési és Kertésze­ti Vállalat, Kaposvár. (78437) 1100-as Skoda 17 000- ért sürgősen eladó, ke­veset futott nagymoto­rért cserélhető. Ka­posvár, Temesvár u. 1. (78432) Üj állapotban levő, 3600 km-t futott fekete Pannónia eladó. Kele­men, Kaposvár, Május 1. u. 26., I. emelet. (78444) Trabant Combi első kézből eladó. Érdek­lődni: Kaposvár, Dam­janich U. 86. (78425) Elcserélném buda­pesti kétszoba-össz- komfortos, erkélye® la­kásomat kaposvári há­romszoba- vagy két- szoba-hallos összkom­fortosért:. Cím 78460. számon a hirdetőben. (78460) Szoba-konyhából, spájzból, fürdőszobá­ból álló kis méretű la­kásomat elcserélném kétszobás fürdőszobá­sért. Kaposvár. Május 1. u. 15.. Sziliék. (2389) Kőműves, burkoló és ács szakmunkásokat, valamint segédmunká­sokat és szállítómun­kásokat fölveszünk. VIII., Építő Ktsz. Bp.. VIII., Szerdahelyi u. 17- (2003) Kőműves szakmun­kásokat, burkoló szak­munkásokat, ácsokat és segédmunkásokat fölveszünk. Vili. Épí­tő Ktsz, Bp., vm., Szerdahelyi u. 17. ______ (1786) A Felső-Somogy me­gyei Halgazdaság bu- zsáki üzemegysége azonnali belépéssel föl­vesz gyakorlott sertés­gondozót. Lakás bizto­sítva. Fizetés kollek­tív szerint. Üti költsé­get csak fölvétel ese- tén térítünk. (3932) A Csurgót Tbc Gon­dozó Intézet szakkép­zett asszisztensnőt, ke­res. Jelentkezés októ­ber 1—8 kőzett szemé­lyesen. délelőtt. (3970) Pályázati felhívás! A Kartográfiai Vállalat 1964. január 10-én szak­mai továbbképző te­repfelmérői tanfolya­mot indít Budapesten. Jelentkezhetnek érett­ségizett. katonai szol­gálatukat letöltött fér­fiak (30 évig bezáró­lag). A szakmai alap­ismeretek elsajátítása után továbbfejlődési leh etőséget bizt osi- tunk. Jelentkezés rész­letes önéletrajzzal és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal: Bo.. V.. Guszev u. 25 , sze­mélyzeti vezetőnél 196-?. november 15-ig. (2065) A Böhönyei Körzeti Fmsz azonnali beléné«­sel felvesz 8. sr. T'üfé­En 1«tn7Ó i á o hnitvp7ptíít PS S73lréc$ní)!. t t előnvben. 23. •' martonnusztai ........... h O'lVPíRtíjf vesz föl. Jelentkezés az fmsz irodájában. (3980)

Next

/
Oldalképek
Tartalom