Somogyi Néplap, 1963. augusztus (20. évfolyam, 177-202. szám)

1963-08-17 / 191. szám

augusztus 19-től augusztus 25-ig RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSORA ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK. KOSSUTH RADIO 4.26: Rákóczi induló. - 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Vidáman, frissen! Köz­ben: 5.00: Falurádió. 6.00: Hírek. — 6.59: Időjelzés. - 7.00: Hí­rek. - 7.10: Üj köny­vek. — 7.30; Színház-, hangverseny- és mozi­műsor. - 7.59: Időjel­zés. - 6.00: Műsoris­mertetés. - 8.08: Tech­nikai szünet. - 10.00: Hírek. Lapszemle. 12.00: Déli harangszó. Hírek. időjárás jelen­tés. — 14.00: Hírek. — 16.00: Hírek. 17.56: Mű­sorismertetés. — 18.00: Hírek. — 20.00: Esti krónika. — 24.00: Hi­rek. — 0.30: Himnusz. PETŐFI RADIO 5.00: Reggeli zene. — 6.10: Torna. 6.30: Hírek. — 8.00—8.05: Hírek. Idő­járásjelentés. — 15.00: > tlőjárás- és£ vízállás­jelentés. — 17.00: Hí­rek. — 1.9.09: Hí­rek. Idöjárásjelentés.- 21.00: Hírek. - 23.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. - 23.15: Műsorzárás. Hétfő KOSSUTH RADIO 6.10: Kellemes ünnepet! 7.34: Az MRT gyermekkó­rusának új felvételeiből. 8.10: A hét királyfi. Balázs Béla meséje, rádió­ra alkalmazta: Gál Zsuzsa 8.57: Édes anyanyelvűnk. 9.02: Beszélgetés a zenéről. 9.52: Falusi életképek. 10.45: Tánczene. 12.50: Az építő katonákról. 13.00: Operettrészletek. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Béres Ferenc és Ko­vács Apollónia énekel. 14.20: A demokratikus ma­gyar rádió bölcsőjénél. 16.07: Vincze Ottó: Nádi szélben — szvit. 16.18: Üj felvételeinkből. 17.00: Szirmai Albertiéi be­szélget Bónis Ferenc. 18.05: Üj zenei újság. 18.30: Nemzetközi kaleidosz­kóp. 18.50: Korossy János zongo­rázik. 19.05: Előadóművészek aranykönyve. 20.10: Jót nevettünk! Zenés kabaré a 6-os stú­dióban. 21.31: Hangképek a Vasas- Standard Liége nemzetkö­zi labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről. 21.50: Három kis dal. 22.28: Táncoljunk! PETŐFI RADIO 8.00: Operakalauz. Bizet: Carmen. 9.30: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról. 9.45: Miska bácsi lemezeslá­dája. 10.20: Térzene közvetítés Szegedről. 10.50: Kemény Simon ver­seiből. 11.00: Fischer Annie zongo­rázik. 12.35: Ambrus Tibor riportja Szolnokról. 12.50: Nótacsokor. 13.30: Művészlemezek. 14.25: Mindenki kedvére! 16.05: Gyöngykagyló. Ady Endre Hunn új le­genda c. versének szüle­16.25: Dallal, tánccal a világ körül. 17.00: Zenekari muzsika. 18.05: Mi ez? A vízcsepp. 18.25: Csínom Palkó. 19.00: A magyar irodalom kincsesháza. 20.00: Giuseppe Verdi 1813— 1963. Aroldo. Négyfelvonásos opera. 22.05: Népdalok. 22.51: Hangszerszólók. TELEVÍZIÓ 9.40: Hétmérföldes kamera. 10.00: Állatkerti séta. 11.00: Négyszemközt a mű­alkotással. Művészet és közönség. 18.00: Nemzetközi tornaver­seny. 19.20: Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének ünnepi beszéde. 19.30: TV Híradó. 19.50: Szép álmokat, gyere­kek! 20.15: »-Nem tudok nevettet­ni . . Emlékezés Kabos Gyulá­ra. 21.15: TV-presszó. 21.55: Telesport. 22.15: Hírek. TV Híradó. (Ism.) Kedd KOSSUTH RÁDIÓ 6.10: Kellemes ünnepet. 8.10: Mesélnek a hangsze­rek. (Gyermekrádió.) 8.50: Magyar népdalok. 9.05: Dobi Istvánnak, az El­nöki Tanács elnökének beszéde. 9.20: A Mantovani-zenekar játszik. 9.30: A szabadtéri színpadok műsorából. 10.55: Tombola. 12.10: Népi zene. 12.27: István király. Gellért Endre írása. 12.42: Zsákbamacska. (Ifjúsági Rádió.) 13.42: Gül Baba. Részletek Huszka Jenő— Martos Ferenc daljátéká- ból. 14.57: Zenés beszélgetés Jeanne Marie Darré-val. 16.07: Táncdalok. 16.30: Vidám félóra Kabos Lászlóval. 17.00: A Rádió lemezalbu­ma. 18.50: Üj versek. 19.00: Ligeti hívogató. Riporter: Gulyás Gyula. 21.04: A Rádiószínház bemu­tatója: Hotel Universum. Bizakodó rádiószatíra ki­sebb szorongásokkal. 22.28: Világhírű énekesek operaestje. 23.28: Népdalok. 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.00: Dalok a hazáróL 8.10: Népdalcsokor. 8.45: Zenekari muzsika. 9.40: Tánczene. 11.00: A. búzamag története. 11.30: Két egyfelvonásos opera. Mozart: Bastien és Bas- tienne. Menotti: A tele­fon. Közben: 12.23—12.28: József Attila: A Dunánál. (Major Tamás.) 13.00: Szép magyar novella. Bródy Sándor: A szere­lemről. 13.17: Kamarazene. 14.25: Visegrádi utca 20—24. Egy régi szociográfia nyo­mán. 15.00: Magyar szerzők kó- rusműveL 15.15: Könnyűzene. 16.00: Bach-művek. 17.03: Aratóbál. Hegyi-Füstös István nép­dal játéka. 17.30: Kulturális krónika. 17.50: Könnyűzene. 19.03: Kreutzer-szonáta. Rádiójáték Lev Tolsztoj regényéből. 20.10: Szimfonikus hang­verseny. . 22.00: Tánczene. TELEVÍZIÓ 10.00: Dunai vízi karnevál. 17.30: Születésnap. Tízéves a Népstadion. 18.00: Közvetítés az Orszá­gos Sportnapok záróün­nepségéről. Ki'zbén: 18.10: Hivatrevu a Halász- bástyán. 19.40: TV Híradó. 20.00: Szép álmokat, gyere­kek! 20.10: »►Hol volt, hol nem volt. . .« Történelmi kabaré. Az összekötőszöveget írta: Komlós János. Rendező: Palásty György. Kb. 22.30: Hírek. TV Híradó. (Ism.) Szerda KOSSUTH RADIO 6.25: Orvosi tanácsok. 8.10: Napirenden . . . 8.15: Operettrészletek. 9.00: Az első lépések. 9.15: ^amaraze'. 10.10: A költő halála. Az Ifjúsági Rádió Petőfi útján c. műsorának XXI. része. 11.05: Muszorgszkij: Ho- vanscsina. (Részlet a Moszkvai Nagy Színház művészeinek elő­adásában.) 11.25: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.15: Heti zenés kalendá­rium. Debussy. 14.10: Mezei csokor. 14.30: Lányok, asszonyok. 15.00: Mozart-művek. 15.43: Cseres Tibor: A hús titka. (Pásztor János.) 16.10: Magyar szerzők könnyűzenéje. 17.05: Horizont. Gazdasági híradó. 17.25: Schubert: VI. (C-dúr) szimfónia. (Royal filh. zkr., vez.: Thomas Beecham.) 18.10: Mikes Éva, Vico Tor- riani énekel, a Körmendi- együttes játszik. 18^30: Kirándulás és kultúra. (Riportösszeállítás.) 18.45: Nicolai Gedda énekel. 19.0Muzsikáló képeslapok. Körösmenti üdvözlet. 19.25: A Szabó család. 20.25: Akiket szívesen hall­gatunk. 20.55: Glóbusz. Kulturális világszemle. Részletek Max Frisch, Eu­gene Ionescu és Friedrich Dürrenmatt komédiáiból. Az összekötőszöveget Tomkai Judit írta. Rende­ző: Bozó László. 22.35: A Román Kultúra Hete. Megnyitó hangverseny. A Román Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszik. 0.10: Verbunkosok. PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Lehoczky Éva énekel. 14.25: Zenekari muzsika. 15.05: Futurusz kapitány újabb kalandjai. (Ifjúsági Rádió.) 15.27: Operettrészletek. 16.13: Siklós János: A bol­tos. (Gera Zoltán.) 16.30: Didó és Aeneas. Részletek Purcell operá­jából. 17.05: Magyar nóták. 17.40: Orvosi tanácsok. 18.00: Monteverdi-madrigá- lok. 18.20: Beszélgetés csillagá­szokkal. 18.45: Fúvószene. 19.05: Zenekari muzsika. 19.59: Operettrészletek. 20.25: Magyarországi úti­képek. Csapó György riportsoro­zata. 20.40: Bartók: Mikrokoz­mosz. V. füzet. (Pásztory Dit- ta — zongora.) 21.05: Tánczene. 22.00: Katja Popova és Wal­demar Kment énekel. 22.30: Könnyűzene. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 6.25: Néhány perc tudo­mány. 8.10: Reggeli hangverseny. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: A legendák Petőfije. 9.32: Népi zene. 10.10: Fúvószene. J0.35: Operarészletek. 11.32: Beszélgetés csillagá­szokkal. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Az Áruraktározási Hivatal. 13.10: Hétfőtől szombatig. Zenés országjárás. 14.10: Madrigálok. 14.25: Abrahám Pál—Har­mati! Imre operettjeiből. 15.05: Heti könyvszemle. 15.25: Mendelssohn: Az első Walpurgis-éj. 16.10: Könnyű dallamok. 17.05: Van új a nap alatt! 17.20; Operakettősök. 18.15: Szórakoztató magyar muzsika. 18.40: Ifjú Figyelő. 19.00: Könnyűzenei Híradó. 20.32: Bécsi Ünnepi Hetek, 1963. A Bécsi Filharmoni­kusok hangversenye. Vezényel: Otto Klempe­rer. Közreműködik: Gali­na Visnyevszkaja, Hilde Rössel-Máj dan — ének és a Bécsi Zenebarátok kó­rusa. Mahler.: II. szimfó­nia. 22.15: Gyermeknevelés. 22.30: Operettrészletek. 23.15: Két elbeszélés. 23.30: Magyar nóták. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Cigánydalok. 14.25: Beethoven: Esz-dúr vonósnégyes. 15.05: Táncoló hangjegyek. 16.04: Költők nyomán a Ba­laton körül. 16.27: Székely Endre: Esz­tendő — kantáta. 17.05: Családi körben. A másik parton. Ambrus Tibor dokumentumjátéka. 18.05: Töíhegdalok. 18.15: Latin-amerikai elbe­szélések. 18.40: Maja Krisztalinszkaja és Claudio Villa énekel. 19.05: Az operaszerkesztő postájából. 19.44: Megemlékezés Claude Bernard születésének 150. évfordulójáról. 19.54: Filmzene. 20.06: A román kultúra he­te. Enescu: a-moll szoná­ta hegedűre és zongorára. 20.30: Előszóval — muzsiká­val. TELEVÍZIÓ 18.15: Hírek. 18.30: Az ember és a folyó. 19.05: Telesport. 19.30: TV Híradó. 19.45: Szép álmokat, gyere­kek! 19.55: Románia nemzeti ün­nepén. Beszédet mond Mihail Roslanu, a Román Nép­köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vete. 20.25: Elloptak egy bombát. Román film. 21.10: Hűsítő jégkockák. 21.40: Miért? A Magyar TV kisfilmje a fiatalkorú bűnözésről. 22.15: Giuseppina Carmirelli hegedül. Zongorán kísér: Pétri Endre. 1. J. S. Bach: Chasonne. 2. Bloch: Mi- gune. 22.35: Hírek. TV Híradó. (Ism.) Péntek KOSSUTH RADIO 6.25: Jó reggelt! 8.15: Tánczene. 9.00: Garami László ri­portja. 9.15: Zenekari muzsika. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Népi zene. 11.00: Két elbeszélés. 11.20: Kamarazene. 12.15: Mindenki kedvére! 13.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdasá­gáról. 14.10: Könnyűzene nyugdí­jasoknak . . . 14.40: Nem boszorkányság — technika! (Ifjúsági Rádió.) 15.00: Zenekari muzsika. 15.45: A közös piacok. Az elmaradott országok védelmi hadmozdulatai. (Előadás.) 16.10: Ray Colignon orgo­nái. 16.25: Takarodó előtt. (Ifjúsági Rádió.) 16.40: Az Állami Népi Együttes zenekarának mű­sorából. 17.00: A Román Népköztár­saság nemzeti ünnepén. 1. Beszédet mond Mihail Rosianu rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vet. 2. Lévai Béla úti jegy­zetei. 3. Elbeszélések. 17.30: ötórai tea. 18.45: Munkásklub. 19.00: Operahangverseny. Birgit Nilsson, Zara Do- luhanova, Giuseppe di Stefano és Székely Mihály énekel. 20.25: Népdalest. 21.05: Dr. Sivó Emil írása Burián Károlyról. 21.35: Mátyás Ferenc versei. 21.46: Tánczene. 22.20: Zenekari muzsika. 23.15: Czini Gyula: Az őr. (Gáli György.) 23.25: Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Schönberg: Béke a földön. 14.25: Pique Dame. Részletek Csajkovszkij operájából. 15.05: Ifjúsági őrjárat. 15.20: Könnyűzenei híradó. 16.10: Dalok és hangszer­szólók. 16.40: Jávor Ottó novellás- kötetéí ismerteti Harsányi Zoltán. 17.05: Filmdalok. 17.30: Az opera útja. Wagner II. Eősze László előadása. 18.30: A szocialista nemze­ti egységért. (Farkas Sándor.) 18.45: Könnyű fúvósmuzsi­ka. 19.05: Könnyűzene Buka­restből. 19.35: Láttuk, hallottuk ... 19.55: Zenekari muzsika. 21.05: Vidám félóra Kabos Lászlóval. 21.35: Régi magyar táncok. 21.45: Sporthíradó. 22.00: Klasszikus operett­részletek. TELEVÍZIÓ 10.00: TV Híradó. (Ism.) 10.15: Telesport. (Ism.) 10.30: Elloptak egy bombát. (Ism.) 11.35: Az ember és a folyó. (Ism.) Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 6.25: Orvosi tanácsok. 8.10: Lányok, asszonyok. 8.30: Népdal, népi táncok. 8.55: Vajda Márton jegyzete. 9.00: A Rádió lcmezalbuma. 10.55: Hotel Universum. (Ism.l 11.50: Digno Garcia hárfá- zik. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Jules Gille belga költő verseiből. 13.10: Operettrészletek. 14.10: Kamarazene. 15.05: Ifjúsági magazin. 15.30: A román kultúra hete. Üj opera fel vét elek. 15.48: Hét nap a külpoliti­kában. 16.10: Élőszóval — muzsiká­val. 18.10: Gondolat. A Rádió irodalmi hetilap­ja. 18.50: Zenekari muzsika. 20.30: Nyári örömök. Szombat esti kabaré. 22.15: Táncoljunk! PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Farkas Ferenc: Aszta­li muzsika. 14.25: Bélyeggyűjtők ötper­ce. 14.30: Furulya- és cimba­lommuzsika. 14.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 15.05: Könnyű dallamok. 16.10: Magaviseletből elégte­len. Rádiójáték. (Ifjúsági Rá­dió.) 17.05: Heti hangversenyka­lauz. 17.45: A közeljövő űrhajós- gondjai. (Előadás.) 18.00: Wehner Tibor (zongo­ra) hangversenye a stú­dióban. 18.25: Sanzonok, dalok, hangszerszólók. 19.05: Magyar nóták. 19.45: Orvosi tanácsok. 19.50: Bizet: Carmen. Négyfelvonásos opera. Közreműködik a Milánói Scala ének- és zenekara. 20.46: A Balaton fővárosá­ban. (Riport.) 22.50: Szakonyi Károly el­beszélése. TELEVÍZIÓ 18.55: Hírek. 19.00: A kisfilmek kedve­lőinek. 19.20: Hétről hétre ... 19.30: TV Híradó. 19.45: Szép álmokat, gyere­kek! 19.55: TV-presszó. Rendező: Deák István. 20.35: Plautus: Amphitruo. Vígjáték 2 részben. Az Egyetemi Színpad előadá­sának tv-változata képfel­vételről. Fordította: De- vecseri Gábor. Rendezte: Huszár Klára. Tv-rende- ző: Nemere László. Beve­zetőt mond: Rácz György. Kb. 22.20: Hírek. TV-Híradó. (Ism.) Ipari és kereskedelmi adás: kedd, csütörtök 13.00— 17.00- ig, szerda, péntek a délelőtti műsor után 13.45-ig, szombaton 10.00— 14.00- ig. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 6.10: Kellemes vasárnapot! 7.00: Műsorismertetés. 7.15: Falusi életképek. 8.10: János vitéz. Részletek. 8.50: Édes anyanyelvűnk. 8.55: A tűzszerszám. Mesejáték. Andersen me­séje. 9.35: A román kultúra hete, Népi zene. 9.55: Brahms: D-dúr hege­dűverseny. 10.50: Jót nevettünk! (Ism.) 12.15: Tánczene. 12.50: Hétvégi jegyzetek. 13.00: Egy ária több arca. 13.40: Nemzetközi kaleidosz­kóp. 14.00: Népi muzsika. 14.35: Üj zenei újság. 15.00: Könnyű zene. 15.30: Robert Casadesus zongorázik. 16.05: Magyar Pantheon. 17.02: Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 18.05: Világhírű zenekarok. 19.05: Zenés riport Behár Györggyel. 20.05: Közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházá­ból. A. P. Csehov két egy­felvonásos vígjátéka. 21.08: Közvetítés az FTC— MTK labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről. 22.25: Kamarazene. 23.35: Tánczene. PETŐFI RÁDIÓ 7.30: A római katolikus egyház félórája. 8.00: Dvorzsák: Dumky-trió. 9Í05: Operakalauz. Puccini: Manón Lescaut. 10.05: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról. 10.20: Népdalok. 11.00: A Torinói Rádió és Televízió szimfonikus ze® nekarának hangversenye. 12.20: Magyar tájak. 12.50: Kedvelt melódiák. 13.40: Művészlemezek. 14.25: Egy szerelem három éjszakája. 15.00: Emberség. Részlet Mihajlo Sztyelmah regényéből. 15.32: Magyar nóták. 16.00: Fúvószene. 16.20: Tánczene. 17.00: Kulturális forradalom és magánélet. J egyzet. 17.10: Operarészletek. 17.40: Istenek és hősök. A leleményes férfiú. j, 18.00: Hanglemezparádé. 19.05: Nyári vasárnap. Versek. 19.15: Zenekari muzsika. 20.20: Gül Baba. Operettrészletek. 21.25: Riport. 21.50: A Román Rádió és Televízió énekkara éne­kel. 22.10: Könnyűzene. TELEVÍZIÓ 9.50: A 7-es országút mel­lett. KRESZ-vetélkedő Agár- don. 18.20: Balatoni körkép. (Ism.) 19.20: Esti beszélgetés . . . 19.30: TV Híradó. 19.50: Szép álmokat, gyere­kek! 20.00: Strauss-est az agárdi vízi színpadról. 21.50: Műszakváltás. Közvetítés Tatabányáról. 22.10: Telesport. 22.30: Hírek. TV Híradó. (Ism.) 9000 km-t futott fe­kete Dánuvia jó álla­potban eladó. Kapos­vár, Damjanich u. 49. ___________________(71272) J ó állapotban levő fekete Pannónia, 16 000 km-t futott, sürgősen eladó. Cím 71317. szá­mon a hirdetőben. ____________________(71317) 250 köbcentis kis ke­rekű Jawa kitűnő ál­lapotban sürgősen el­adó. Légrádi László, Balatonfenyves. (71396) Kaposvári 2 szoba hallos, összkomfortos, központi fütéses, tele­fonos, nagyon jó köz­ponti fekvésű lakáso­mat elcserélném buda­pesti hasonlóval, vagy 3 szobással. »»Budapest 5614« jeligére válaszo­kat a Magyar Hirdető Felszabadulás tér cím­re kérem, Budapest. (5614) A Kaposvári Génál­lomás autó-, motorsze­relőket vesz föl azon­nali belépésre. Jelent­kezni lehet n gépállo­más igazgatójánál reg­gel fél 8-tól 9-ig. (3857) 10 éves mezőgazda- sági gépszerelői és ve­zetői gyakorlattal el­helyezkednék állami gazdaságba vagy tsz- be. Lakás szükséges. Leveleket 2234. számra a kiadóba kérek. _____________________(2234) K ét bognár elhelyez­kedne gazdaságba vagy tsz-be megegyezéssel. Ajánlatokat »»Szer­szám« jeligére 71249. számra a hirdetőbe. (71249) A megyei kórház cél­gazdasága (Kaposvár) fölvesz közúti vontató­jára vezetőt, továbbá egy könyvelőt. Fizetés a vonatkozó előírások szerint. KALÁSZ vizs­gázott könyvelők előnyben. Jelentkezés a célgazdaságnál, 3-as autóbusz végállomásá­nál. Telefon 13-80. (71269) A 13. sz. AKÖV TRANSZVILL azon­nali belépésre alkal­maz mérnököket és közgazdászt vezető be­osztásba és gyakorlat­tal rendelkező techni­kusokat fontos mű­szaki beosztásba. (71298) Kéthónapos időtartamra ÍIÉSi (kaposvári telephellyel) azonnali belépéssel gyakorlattal rendelkező gépkocsi­Az Alsó-Somogy me­gyei Halgazdaság ‘ gé­pészkovácsot vesz föl, legalább 8—10 éves gyakorlattal rendelke­zőt. Jelentkezni lehet az Alsó-Somogy me­gyei Halgazdaság Nagyatád, Kiszely L. u. 28/a központjában. Fölvétel esetén az úti­költséget térítjük. A fizetés megállapodás szerint történik. (4698) A kálmáncsai Arany­kalász Mg. Tsz 3000 kh-as gazdaságába több éves gyakorlattal rendelkező vezető ag- ronómust fölvesz azon­nali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. Útiköltséget fölvétel esetén térítünk. (3859) Szakképzett konylrevezel és szakácsnőt felveszünk gnyíló 200 fős üze- -»nyhánkra. Csa­pon is lehetsé- etés kollektív, bizonyítvány Jelentkezni iro- 5yatád, alatt. (3850) foglalkoztatunk. Diáklányok részére albérleti szoba kiadó. Kaposvár, Rippl-Rónai u. 14. Érdeklődni csak vasárnap, 20-a után délelőtt. (2246) Két dolgozó vagy ta­nuló kislány részére szállást adnék. Cím 71316. számon a hirde­tőben. (71316) Kerékpár, varrógép, kerékpárdinamó gene­ráljavítása, festése, motorkerékpár-kerék fűzése, centrálása ha­táridőre jótállással. Sáfrán József, Kapos­vár, Berzsenyi u. 2. szám. (71312) A KPM Autóközleke­dési Tanintézet ifiaoánszemély- gépkocsi-vezelői tanloyamot indít. Jelentkezni lehet: Ka­posvár, Berzsenyi u. 2. Telefon 11-47. Ipari tanulóknak ágy kiadó. Kaposvár, Irá­nyi Dániel u. 17.. ka­pu alatt. __________(71289) K ézitáskámat a La­tinka Tsz 4-es sz. zöld­ségboltja előtti pádon felejtettem 15-én, csü­törtökön fél 12-kor. Ké­rem a becsületes meg­találót, hogy a sze­mélyi igazolványt és egyéb irataimat a neki értéktelen kisebb tár­gyakkal együtt juttas­sa vissza címemre. Tóth Sándorné, Kapos­vár, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. (71325) HÁZASSÁG 36 éves okleveles ag- ronómus, aki önhibá­ján kívül elvált, nő­sülne, 24—34 éves öz­vegy- vagy elvált asz- szony.ok fényképes le­velét várja. Diszkréció biztosítva. Leveleket »»Talán sikerül« jeligé­re 71302. számra a hir­detőbb ____________(71302) 58 éves özvegyasz- szony intelligens ipa­ros vagy értelmiségi, lakással rendelkező, szeretetre vágyó férfi ismeretségét keresi há­zasság céljából. Leve­leket »Megbecsülés« jeligére 71313. számra a Magyar Hirdetőbe. (71313) » VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ A PÚPOS. Francia film. Korhatár nélkül. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor is. (Augusztus 20-ig.) SZABAD IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ A PÚPOS. Francia film. Korhatár nélkül. Előadások kezdete 4, 6, 8 órakor. (Augusztus 18-ig.) Vidéki színházak és fi BALATONFÖLDVAR Augusztus 17-én: Viktória. A Győri Kisfaludy Színház vendég­játéka. Augusztus 17-én: BALATONBOGLÄR Üzletemberek. Szovjet film. BALATONFÖLDVAR Kert: A rendőrfelügyelö. Olasz film. BALATONFENYVES Kert: Halászlegény frakkban. Amerikai film. BALATONLELLE Ez is szerelem. Angol film. Csak 18 éven felülieknek. — szórakozás DÓZSA KERTMOZI A KÉTÉLTŰ EMBER. Szov­jet film. BARTÓK KERTMOZI EZ IS SZERELEM. Csak 18 éven felülieknek. LATINRA SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ A KÉTÉLTŰ EMBER. Szov­jet film. Előadások kezdete fél 4, fél 6 és fél 8 órakor. dalszínházak műsora: BALATONSZÁRSZÓ Terem: Szélvihar. Jugoszláv-« olasz film. BALA TONSZEMES Kert: Korzikai testvérek. Olasz film. FONYÓD Kert: Üzletemberek. Szovjet film. Terem: Mr. Hobbs szabadságra megy. Amerikai film. SIÓFOK Kert: Huszárkisasszony. Szovjet film. Fedett: Az aranyember. Magyar film. ZAMARDI Kert: Robinson család. Amerikai film.

Next

/
Oldalképek
Tartalom