Somogyi Néplap, 1960. május (17. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-07 / 107. szám

a Somogyi Néplap rádióműsora I960 május 9-től május 15-ig ÁLLANDÓ MÜSORSZÁMOK: KOSSUTH RÁDIÓ 4.26: Rákóczi induló. 4.30: Hí­rek. Időjárásjelentés. - 4.35-7.59: Vidáman, frissen! Közben: 5.30: Hírek. Időjárás jelentés. - 6.00: Falurádió. Utána: A vidéki szín­házi műsor. — 6.59: Időjelzés. 7.00: Hírek. Időjárásjelentés. 7.10: Üj könyvek. — 7.25: Színház, hgv. és mo7i-műsor. 7.45: Nap­tár. 7.59: Időjelzés. 8.00: Műsor­ismertetés. Időjárásjelentés. - 8.08: Technikai szünet. - 10.00: Hírek. 12.00: Déli harangszó. Hí­rek. időjárás jelentés. — 15.00: Hírek. Idő járás jelentés. - 17.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 20.00: Esti krónika. - 22.00: Hírek. Idö- járásjelentés. — 24.00: Hírek. Idő­járásjelentés. - 0.30: Himnusz. PETÖFI-RADIO 5.00: Reggeli zene. - 6.30: Szín­ház, tárlat és hangverseny mű­sor. — 6.50: Torna. — 8.00—8.10: Hírek. Időjárásjelentés. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 19.00: Hírek, időiárásjelentés. — 21.00: Hírek. - 23.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 23.15: Műsorzárás. Kedd Szerda Csütörtö k Szombat Vasárnap Hétfő KOSSUTH-RADIO 6.20: Sport- és totóhlrek. Kb. 7.30: Hirdetőoszlop. 9.00: Eiportműsor. 9.15: Alfons Bauer együt­tese játszik, Zoja Rozs- gyesztvenszkaja énekel. 9.45: Lányok, asszonyok... 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Szívesen hallgattuk. Elhangzott műsorainkból. 1. Szemelvények Saljapin önéletrajzából. 2. Mark Twain kalandjai. 3. Két keringő. 12.10: Kovács Imre népi ze­nekara játszik, Gencsy Sá­ri énekel. 12.50: Nagy László és Sipos Gyula versei. 13.00: Operettmuzsika szov­jet szerzők műveiből. 13.45: válaszolunk hallgató­inknak. 14.00: Heti zenés kalendá­rium. 15.10: Katonadalok. 15.30: Szív küldi szívnek szívesen. 16.00: Titkos küldetés. Ifjúsági rádiójáték. 17.15: ötórai tea. 17.45: Ifjúsági őrjárat. 18.00: Mézeskalács. Részletek Szirmai—Ernőd dal játékából. 18.30: ... és elhallgattak a fegyverek ... Dokumentum-műsor a Győzelem Napja 15. évfor­dulóján. 19.00: Népek dalai. 19.20: Haydn: D-dúr (Óra) szimfónia. No. 101. 19.50: Jó éjszakát, gyerekek! 20.30: Egy dal - egy emlék. Csapó György összeállí­tása. 21.10: Hazai körkép. Vásárhelyi hétköznapok. 21.30: Könnyű magyar mu­zsika. 22.15: Nyilvános hangver­seny a stúdióban. Leslie Chabay dalestje. 0.10: Magyar nóták. PETOFI-RADK) 14.15: Gyermekrádió. 14.35: Ifj. Magyari Imre né­pi zenekara játszik. 15.00: Zenekari muzsika. 15.40: A háború utolsó nap­ja. A. Kucserov szovjet író elbeszélése. 16.00: Kórusok. 16.15: Külpolitikai kalauz. 16.25: Két Mozart-szonáta. 17.00: Filmdalok. 17.15: Made in Hungary. Riportműsor. 17.30: A zenei romantika története: Mendelssohn. Előadó: Dr. Kókai Rezső, a Zeneművészeti Főiskola tanára. 18.15: Magyar századok. Batsányi János. 18.30: Verbunkosok, népda­lok, csárdások. 19.05: Riportok a XXI. szá­zadból. 19.25: Fúvószene. 20.00: Sosztakovics-hangver­seny. 20.40: Falurádió. 22.00: Tánczene. KOSSUTH-RADIO 6.20: Pillanatfelvétel. 8.10: Operarészletek. 9.00: Gyermekrádió. 9.20: A ceglédi zeneiskola hangversenye. 9.40: Ken Griffin orgonái. Andy Nelson gitározik. 10.10: Válaszolunk hallgató­inknak. 10.25: Nótacsokor. 11.00: A hazáért harcoltak. Solohov regénye folytatá­sokban. 11.20: Gilbert operettjeiből. 12.10: Zenés ajándékműsor. 13.00: Valóság és elbeszélés. Koczkás Sándor írása. 13.20: Zenekari hangver­seny. 14.10: Chopin: esz-moll po- lonéz. 14.20: Ifjúsági Rádió. 14.45: Burka Sándor klari- nétozik és tárogatózik, Farkas József és népi ze­nekara játszik. 15.10: Egy falu — egy nóta. 15.30: Úttörő-híradó. 15.50: A Gyermekrádió mű­sora. 16.15: Cicák napfényben... Könnyűzene. 16.35: Rózsaszüret előtt Bul­gáriában. Kóródi József írása. 16.45: A munkásmozgalom dalaiból. 17.15: Szív küldi szívnek szívesen. 18.00: A Szabó-család. 18.30: Bánk bán. Részletek Erkel operájá­ból. 19.05: Gyári sziréna. A Rádió ipari rovata je­lenti. 19.25: Sáros! Katalin és Breitner János énekel, közreműködik a Tabányi- együttes. 19.45: Jó éjszakát, gyerekek! 20.30: Bárány Tamás: Farka­sok. A Rádiószínház bemuta­tója. 22.15: Mai szemmel... Kommentár. 22.25: Híres prímások leme­zeiből. 23.00: Kamarazene. 23.30: Operettrészletek. 0.10: Tánczene. PETÖFI-RADIO 14.15: Fúvóstáncok. 14.45: Corneille mester titka. Daudet elbeszélése. 15.00: Angol kórusok. 15.20: Szórakoztató zene. 15.40: Gát József Couperin- műveket cembalózik. 16.10: Szép Ilonka. Vörösmarty Mihály ver­se. 16.20: Zenés ajándékmüsor. 17.10: Emlékezés Csajkov­szkijra. Pernye András előadása. 17.50: Időszerű nemzetközi kérdések. 18.00: Komlős Péter (hege­dű) hangversenye a stú­dióban. 18.30: Rádióegyetem. Afrika gazdasági élete. 19.05: Népdalfeldolgozások. 19.25: Debussy: Kis szvit. 19.40: Helyünk a világban. Paál Ferenc előadása. 19.55: Operettrészletek. 20.40: Falurádió. 21.05: Barka-tarka... Könnyűzene apró meg­jegyzésekkel. 22.10: Schumann: a-moD szonáta. Op. 105. 22.25: Tavasz a Mecseken. A pécsi stúdió verses-ze­nés összeállítása. KOSSUTH-RADIO I 6.20: Orvosi tanácsok. Kb. 6.40: Hirdetőoszlop. 8.10: Szimfonikus könnyű­zene. 9.00: Rádióegyetem. Afrika gazdasági élete. 9.30: Horváth Lajos népi ze­nekara játszik. 10.10: Üttörőhíradó. 10.30: Fúvószene. 11.00: Pillantás a nagyvi­lágba. 11.15: Tánczene. 11.25: A Szabó-család. 12.10: Operarészletek. 12.50: Különös ember. Zalka Miklós regényét SzaLai Sándor ismerteti. 13.10: Járóka Sándor népi zenekara játszik, Utry Anna és Szalay László énekel. 13.45: Válaszolunk hallgató­inknak. 14.00: Ajándékhangverseny nyugdíjasoknak. 14.30: Napirenden. 14.35: Operettmuzsika. 15.10: Fiatalok zenei újság­ja. 15.35: Gyermekrádió. 16.00: Előszóval — muzsiká­val. 18.00: Fórum. A »félemberekről-«. 18.15: A magyar zene 15 éve. 18.45: Gazdasági kapcsolat a kölcsönös előnyök alap­ján. Beszélgetés külkereskedel­münkről. 19.00: Népdalcsokor. 19.20: A berchtesgadeni sas­fészektől a berlini bun-% kerig. A »Fáklya«-had- művelet. Karsai Elek dr. írása. 19.35: Guiseppe Valdengo énekel. 19.54: jó éjszakát, gyerekek! 20.25: Könnyű dalok. 20.35: Csajkovszkij: Vonós­szerenád. (Magyar Rádió szimf. ze­nekara. Vez. Ferencsik János.) 21.05: Gyermeknevelés. 21.20: Tánczene innen-on- nan. 22.25: Kantáta-hangverseny. A szünetben: 23.00—23.10: Szerelmes ver­sek. 0.15: Csárdások. PETÖFI-RADIO 14.15: Orosz nyelvlecke az általános iskolásoknak. 14.35: Dankó-nóták. 14.55: Balettzene operákból. 15.15: A hószobor. Pap Károly elbeszélése. 15.30: Operettrészletek. 16.00: Zenéről - mindenki­nek. 17.30: írások a »Könyvek könyve« előtt. Szuhay Havas Ervin elő­adása. 17.45: Katona Agnes (zongo­ra) hangversenye a stú­dióban. 18.15: Rádióegyetem. A világirodalom története. Balzac világa. Előadó: Mi­hályi Gábor. 18.45: Ifjúsági Rádió. 19.05: 1000 szó angolul. 19.15: A váci Vox Humana énekkar hangversenye a stúdióban. 19.35: Coates: London-szvit. 20.00: Virágénekek. 20.30: C or deli: Ifjúsági nyi­tány. 20.40: Falurádió. 21.05: A koldusopera­Részletek Bert Brecht es Kurt Weill zenés játéká­ból. összeállította: Albert István. 22.20: Holdfény... Könnyű zene. KOSSUTH-RADIO 6.20: Hol töltsük a hét vé­gét? 8.10: Vidéki népi zenekarok és kórusok műsorából. 8.55: Édes anyanyelvűnk. Szerkeszti: Lőrineze La­jos. 9.00: Nem vagyunk az erdő­ben.,, Ifjúsági rádiójáték. 9.42: Horváth Tivadar éne­kel, Emil Stern zenekara játszik. 10.10: Rádióegyetem. A világirodalom története. Balzac világa. Előadó: Mi­hályi Gábor. 10.40: Zalán Krisztina Cho- pín-műveket zongorázik. 11.00: A hazáért harcoltak. Solohov regénye folytatá­sokban. 11.20: Részletek Scserbacsov Dohányon vett kapitány és Farkas Vők iskolája c. operettjéből. 12.10: Szórakoztató muzsika. 13.00: Esti Kornél a bolgár kalauzzal cseveg. Kosztolányi Dezső novel­lája. 13.20: Kék nefelejcs... Magyar nóták. 14.00: Gyermekrádió. 14.10: Táncmelódiák. 15.10: A csehszlovák »Béke« énekkar énekel. 15.25: Ifjúsági Rádió. 16.05: Napirenden... 16.10: Egy falu — egy nóta. 17.15: Tánczene. 17.45: Lánnyok, asszonyok... 18.00: Zenés ajándékmüsor. 18.40: Ifjú figyelő. 19.00: Rossini: Ory grófja. Közvetítés az Állami Ope­raház Erkel Színházából. 21.50: Sarasate: Cigánydiai. 22.15: Verbunkosok, népda­lok, csárdások. 22.55: Virágzó fák alatt. Verses összeállítás. 23.10: Kamarazene. 0.10: Tánczene. Ray Anthony kórusa éne­kel. PETÖFI-RADIO 14.15: Mezőfi Tibor (ének) és Váczi Károly (zongora) hangversenye a stúdióban. 15.00: Sajószentpéteri Hor­váth Géza népi zenekara játszik. 15.20: A külföldi sajtó ha­sábjairól. 15.30: Weber operáibóL 16.05: Gavallérok. Mikszáth Kálmán kisre­gényét rádióra alkalmaz­ta: Bodnár István. 16.40: Ifjúsági Rádió. 17.15: Hangverseny hallga­tóink kívánságára. 17.55: Professzot* úr, mi az igazság? Beszélgetés. 18.10: Fádióegyetem. Zenetörténeti tagozat. A XX. század zenei irány­zatairól. I. Előadó: Molnár Antal. 19.05: 1000 szó oroszul. 19.15: Magyar népdalok. 19.40: A mi házunk. Vili. Riportműsor. 19.55: Jó éjszakát, gyerekek: 20.00: Könnyűzene. 20.15: A dzsungel lánya. Végh György verses-zenés összeállítása. 20.40: Falurádió. 21.05: Tánczene. 21.50: Mikrobákkal a rova­rok ellen. Előadás. 22.00: Zenekari hangver­seny. Péntek KOSSUTH-RADIO 6.20: Jó reggelt! 8.10: Régi magyar operet­tekből. 8.55: Vidám percek. Irodalmi műsor. 9.10: Hegedűszólók. 9.35: Román fúvószene. 9.50: Tóth Árpád verseiből. Gyermekrádió. 10.10: Színes népi muzsika. 11.00: Rádióegyetem. Zene- történeti tagozat. A XX. század zenei irányzatairól. I. Előadó: Molnár Antal. 12.10: Kömiyű zene ebéd­szünetben. 13.00: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságá­ról. 13.15: Operaáriák és kettő­sök. 13.50: Táncdalok. 14.15: Gyermekrádió. 14.35: Napirenden... 14.40: Kórusok. 15.10: Rolf Kuhl: Vonés- szvit. 15.30: Ifjúsági Rádió. 16.15: Két szál pünkösdi ró­zsa. Magyar népdalok Adám Jenő feldolgozásában. 17.15: Szív küldi szívnek szívesen. 17.50: Rádióiskola, - Fizika. A hő, mint mozgás. 18.15: irodalom. Arany János balladái. 18.35: Horváth Jenő zongo­rázik. 18.45: Látogatás az Állami Népi Együttesnél. Kisspista István zenés összeállítása. I. 19.15: Gyári sziréna. A Rádió ipari rovata je­lenti. 19.30: Kathleen Ferrier éne­kel, Pablo Cacals gordon- kázik. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.30: Odüsszeusz a lótusz­evők országában. Részlet John Erskine Penelope férje c. regé­nyéből. 21.00: A Braói Rádió tánc­zenekara játszik. 21.15: Tudományos híradó. 21.30: A Magyar Rádió szim­fonikus zenekarának hangversenye a stúdió­ban. Vezényel: Kerekes János. 23.00: Éjfél előtt. Könnyű zene. 0.10: Éji zene. PETÖFI-RADIO 7.15: Az izraelita felekezet negyedórája. 14.15: Komáromi farsang. 15.05: Händel: Három orgo­naverseny. 15.45: Harminc perc könnyű­zene. 16.15: Este az állomáson. Barta Lajos novellája. 16.30: Gioconda. Részletek Ponchielli operájából. 17.15: Nyolc nyelvű könyv­tár. Riportmüsor. 17.35: Bartók: Szonáta két zongorára és ütőhangsze­rekre. 17.52: a pokol tornáca. Rádiódráma. írta: Zolnay Vilmos. Rendező: Szász Károly. 19.05: 1000 szó angolul. 19.15: Operettrészletek. 20,00: Heti hangverseny- kalauz. 20.40: Falurádió. 21.05: Szovjet népi együt­tesek műsorából. 21.40: Tárlatlátogatás. 22.00: Tánczene. KOSSUTH-RADIO 6.20 Orvosi tanácsok. 6.40: Hirdetöoszlop. 8.10: Lányok, asszonyok. 8.25: Schubert: a-moll vo­nósnégyes. Op. 29. 9.00: Rádióiskola. - Fizika. A hő. mint mozgás. 9.25: Irodalom. Arany János János bal­ladái. 9.45: Szórakoztató zene. 10.10: Mesedélelőtt az óvo­dában. 10.30: Neményí Lili és Kö­vecses Béla operettdalo­kat énekel. 11.00: A hazáért harcol­tak. Solohov regénye. 11.20: De Falla: A három­szögletű kalap. 12.10: Magyar nóták, csár­dások. 12.45: Mit olvassunk? 13.00: Operarészletek. 13.40: Válaszolunk hallga­tóinknak. 13.45: Esztrádzenekarok hangversenye. 14.20: Magazin. Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.40: Tánczene. 15.10: Külpolitikai kalei­doszkóp. 15.30: Élőszóval — muzsiká­val. 18.00: Gondolat, A Rádió irodalmi heti­lapja. 18.30: Szív küldi szívnek szívesen. 19.05: Az Északi-sarkkörön túl... n. Kulcsár István riportja. 19.15: Nagy mesterek muzsikájából. 1.9.50: Jó éjszakát, gyerekek! 20.30: Kabarnetika. Szombati vidám, zenés, képes melléklet. A keret­játékot írta: Somogyi Pál. Szerkesztette: Kékvölgyi Vilmos. Rendezte: Baksa- Sós László. . 22.15: Két vers. 22.20: Táncoljunk! PETÖFI-RADIO 14.15: Operakalauz. Mozart: Figaro házas­sága. Ismerteti: Kroó György. 15.25: Fotoamatőrök öt perce. 15.30: Fúvósátiratok. 15.40: Fürkész Adám az év­századok vándora Lin­coln Abrahámnál. Rádiójáték. írta: Hegedűs Géza. 16.25: Népdalpárosok, nép­dalok. 16.45: Emlékezés világjáró virtuózokra. 17.30: Hanglemezgyűjtők húsz perce. 17.50: Érzelmek és világné­zet. Horváth Zsigmond iro­dalmi jegyzete. 18.15: Porgy és Bess. Részletek Gershwin operájából. - 18.00: Tosti-dalok. 18.45: Az életszínvonal alakulása a mai világban. Komor Imre írása. 19.05: Tánczene. 19.40: Falurádió. 20.00: Prágai tavasz, I960. Közvetítés a Smetana- teremből. A Cseh Filharmónia ze­nekara játszik, vezényel André Cluystens. 21.05—21.15: Patakparton. Verses összeállítás. 22.00: Burai Rezső népi zenekara játszik. 22.20: Franck: f-moll zon­goraötös. KOSSUTH-RADIO 6.00: Kellemes vasárnapot. 7.15: Egy falu - egy nóta. 7.50: Falusi életképek. 8.10: Könnyű zene. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Zenei fejtörő kezdők­nek és haladóknak. 10.09: Láttuk, hallottuk ... 10.15: Az Ifjúsági Rádió műsora. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Hétvégi jegyzetek. 13.00: Szív küldi szívnek szívesen. 13.30: Rádióiexikon. 14.00: Hanglemezparádé. 14.45: Hét nap a külpoliti­kában. 15.00: Beethoven: III. (Esz- dúr) (Eroica) szimfónia. 15.50: A város peremén. Riportműsor. 16.00: Kincses Kalendá­rium. 17.10: A Magyar Rádió tánczenekara játszik. 18.00: II. félidő! 18.50: Könnyű zene. 19.05: Emberek között... Boldizsár Iván tolirajzai. 19.15: Chopin: e-moll zon­goraverseny. 19.50: Jó éjszakát, gyerekek! 20.15: De nehéz a feltáma­dás! Közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházá­ból. 22.35: Liszt-zongoraművek, 23.10: Tavaszi szerenád. 23.30: Wagner operáiból. 0.10: Népdalok, csárdások« PETÖFI-RADIO 8.00: A római katolikus egyház félórája. 8.30: Orgonamuzsika. 9.00: Kisdobosok félórája. 9.30: A Magyar Rádió gyermekkórusa énekel. 9.45: A közműveltség pécsi forrásánál. 10.00: Szív küldi szívnek szívesen. 10.45: Mozart-hangverseny. Az aldeburghi fesztivál zenekara játszik, vezényel Benjamin Britten. Közre­működik Yehudy Menu­hin, Emanuel Hurwitz (hegedű) és Ceril Arono- witz (mélyhegédü). 12.20: A világirodalom humora. 12.50: Művészlemezek, 14.15: Magyar tájak. Bakonyalja. 14.45: A budapesti koncert- fúvószenekar kisegyüttese polkát játszik. 15.00: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságá­ról. 15.15: Hervé: Nebáncsvirág, A SZÜNETBEN: 16.15-16.25: Csepeli vasár­napok. Segesdi Miklós írása. 18.20: Csajkovszkij: a-moll trió. 19.10: Tánczene. 19.40: Nagyváradi Sivó József népi zenekara játszik. 20.10: Operarészletek. 20.45: Könnyűzenei hang­verseny. 21.45: A Szvetoszlav Obre- tenov bolgár rádió nek- kar hangversenye a Zene- művészeti Főiskola nagytermében. 22.25: Goethe két verse. 22.30: Könnyű melódiák. üüü OPRÚHIRDETÉSEK Apróhirdetés ára: hétköznap szavanként 1,—Ft, vasárnap 2,- Ft. Legkisebb hirdetés 10 szó. Az első szó két szónak számit. Hirdetéseket felvesz a Somogyi Néplap Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinka S ú. 2. Telefon: 15-16. A vidékiek postán is feladhatják hirdetésüket. Arát a megjelenés után közöljük a feladóval, s befizetési csekket küldünk. ADÁS-VÉTEL jliiil íköltözhetöen eladó 2 szobás, ;es családi ház. Megtekinthető nbat, vasárnap egész nap, más okon 5 után. Puskin u. 8/A. (196) Jó állapotban lévő Panni motor- kerékpár ' eladó. Kossuth Lajos u. 12. sz. (5330) Vaskerekes verseny kér ékpárt részletfizetéssel vennék. Cím Kiadóban. (199) Eladó egy jókarban lévő Csepel Danuvia. Érdeklődni: a Szíjgyártó Ktsz-nél. > (5315) A Szigetvári u. 73. sz. ház el­adó. Vétel esetén 2 szoba, konyha elfoglalható. ______________(176) K omplett új kombinált szobabú­tor eladó. Dimitrov u. 89. (186) Kétszobás, összkomfortos családi héz beköltözhető séggel eladó. Klapka u. 33.__________________(5245) H ohner 120 basszusos, egyhang- váltós tangóharmonika eladó. Krasznai, Május 1. u. 47._____(5317) 1 957 gyártású IZS motorkerék­pár kifogástalan állapotban eladó. Somogysardi földművesszövetke­zet. (5241) Festett hálószobabútor eladó. Damjanich u. 58._______________(185) I kerüléses Danuvia motorkerék­pár - jó állapotban - sürgősen eladó. Kaposvár. Damjanich u. 3/B, I. em. 5. ajtó.___________(11648) Beköltözhető 3 szobás. kertes ház, mindenhez közel, eladó. Cím a Kiadóban. (195) Hétezret futott Danuvia motor- kerékpár eladó. Kaposvár, Sállá? (Kálvária) u. 11. (198) Somogyvámoson a 172. sz. két szobás családi ház gazdasági épü­letekkel, 400 n-öl gyümölcsössé) áron alul, részletre is eladó. Eset­leg Kaposvár környéki házért el­cserélném. Ugyanitt boroshordók és kádak eladók. Tilk, Somogyva­mos. _____________ (11654) F enyves és Balatonlelle között kisebb villát vásárolnék hely-, nagyság- és ármegjelöléssel. Aján­latokat 5237-es számra a Magyar Hirdetőbe. (5237) Nagyboconádi kaptárak lépekkel. mézpergető eladó. Zalka Máté u. 18., földszint 11._______________(5334) E lköltözés miatt 14 méhcsalád el­adó Nagyboconádi-kaptárakban. Telefon 21-45, 17 óra után. (201) Siófok központjában 2 szobás családi ház beköltözhetőséggel, melléképületekkel, továbbá 700 n-öl háztelek eladó. Tóth Veroni- ka, Kele u. 18.______________ (13629) E ladó családi ház melléképüle­tekkel, állomáshoz közel, 1000 öl telekkel, ebből 700 n-öl termő al­mafákkal, szőlővel, 30 családos modem méhészettel. Simon Fe- renc, Somogyjád._______'______(5248) V asredőnyös üzletajtó kirakat­ablakkal egybeépítve olcsón eladó a szövetkezeti felvásárlónál, öreg­lakon. (5301) Keveset használt konyhai jég­szekrény, egy permetezőgép el­adó. Cím 5336-os számon a Magyai Hirdetőben. (5336) Asztaltúzhely és egy mély gyer­mekkocsi eladó. Berzsenyi u. 28., Károly. ___________________ (5331) A sztaltűzhely és egy darab fo­tel eladó. Beloiannisz u. 71. (5328) Nyaralót vennék, egyszobásat Balatonfenyvestői Boglárig 50 000 Ft körüli készpénzért. Göndocs Barcs, Somogyi B. u. 61. (5335^ Eladó 5000 db jó minőségű hazai cserép. Cím: Papp József, Szent- balázs, Fő u. 95. _______________(5344) 3 50-es IZS eladó a Füredi u. 113. sz. alatt.________ (5337) U tcai kétszobás, összkomfortos házrész beköltözhetőséggel eladó. Klapka u. 26.__________________(5338) A Nyár u. 4. sz. alatti ház eladó. Részben beköltözhető. ______(5341) K aposvár központjában három­szobás, részben beköltözhető ház ölőnyös feltételekkel eladó. Ér­deklődni az 5342-es számon a Ma­gyar Hirdetőben. (5342) CSERE jjijii Belváros! kétszobás. összkom­fortos, földszinti lakásomat elcse­rélném budapesti egyszoba-hallos, összkomfortosért. Ajánlatokat 5321. számra a Magyar Hirdetőbe. _________________________________(5321) B udapesthez közel kétszobás, összkomfortos, kertes villalakáso­mat. elcserélném kaposvári kétszo­bás, esetleg egyszobás, összkom­fortosért is. Érdeklődni: Kemendi Nándor, Irányi Dániel u. 21. (5345) 1 Beköltözhető szoba-konyhás, kertes ház eladó. Kaposvár, _Vö­röshadsereg út 56. (5329) Szölőoltványok! Rizling, leány­ka, hárslevelű, ezerjó, mézesfehér, szlankamenka, burgundi, szépség­hibásak 1.50-ért darabonként. Cse­mege oltványaim árjegyzék sze­rit. Kiss Bertalan, Abasár. (11627) Eladó a Róma-hegy 62. sz. ház beköltözhetőséggel, 647 n-öl cse- megeszőlő, gyümölcsös.________(197) Balatonbogláron, a Balatonhoz 1 percre eladó verandás, összkom­fortos, 2 szobás, beköltözhető vil­lasor! kertes ház. Szentiványi. Bá­thory u. A (11653) Elcserélném a Kaposvár, Hegyi u. 1. sz. alatti kétszobás, konyhás, előszobás, kertes házamat három­szobás beköltözhetőért. Érdeklőd­ni ugyanitt. (5316) Kétszobás, összkomfortos laká­somat elcserélném háromszobá­sért. Érdeklődni az 5327-es számon a Magyar Hirdetőben. (5327) állás Ili Női munkaerő balatoni üdülőbe elhelyezkedne. Cím a Kiadóban. (194) A Kaposvár és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet a Kinizsi Sörözőbe felszolgáló pincért keres állandó munkahellyel. Szombat­vasárnapra kisegítő felszolgálókat alkalmaz. Jelentkezés: Kaposvár, Budai Nagy Antal u. 5. sz., Keres­kedelmi Osztály. (11655) V E G V F S Magános, középkorú férfi részé­re keresek két helyiségből álló lakrészt lehetőleg belterületen (üre­sen). Ajánlatokat »Jogász« jeligére a Magyar Hirdetőbe kérek. _ (5311) Idősebb nénit örökbe fogadnék háztartás vezetésére. Ilia István. Jákó-Nagybajcm, Petőfi u. 11. (5343) Szövetkezetünk 1960. május l-től kezdődően áttért az 5 napos mun­kahétre. Hétfőtől péntekig 7—17 óráig állunk ügyfeleink rendelke­zésére. Építőipari Ktsz, Kaposvár. (5304) Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottsága és a Somogy megyei Tanács lapja. Felelős szerkesztő: KISDEAK JÓZSEF. Szerkesztőség: Kaposvár, Sztálin u. 14. Telefon- 15-10, 15-11* Kiadja a Somogyi Néplap Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinka S. u. 2. Telefon: 15-16. Felelős kiadó: WIRTH LAJOS. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár, Latinka S. u. 6. — 1896 Nyomdáért felel: LÁSZLÓ TIBOR igazgató. Terjeszti: a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és postáskézbesitőknél. Előfizetési díj egy hónapra 11,-

Next

/
Oldalképek
Tartalom