Somogyi Néplap, 1960. május (17. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-07 / 107. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szombat, 1960. május T. _ SPORT _ Fellendülőben a sportélet Bedegkéren — Kis község vagyunk ahhoz, hogy itt sportélet legyen - így vélekedtek Bedegkéren egy-két év­vel ezelőtt. Hogy ez az állítás mennyire nem volt helytálló, az egyre inkább bebizonyosodik nap­jainkban. Nem falrengető eredmé­nyek jelzik ugyan, hogy e kis fa­luban teret hódított a sport, de a kezdet nehézségein már túljutot­tak. Pentaler István, az általános is­kola fiatal igazgatója egyike volt a kezdeményezőknek. Tanulóival beszélt először a sportról, majd bevonta a tanácskozásba az »-öre­geket« is. A nekibuzdulás körül­belül egy esztendővel ezelőtt tör­tént. A kis falu sportélete azóta szép eredményeket ért el. Három szakosztály működése jelzi, hogy él, lüktet a sport Bedegkéren. A tavalyi spartakiád versenyki­írás megérkezésekor nagyot dob­bant a sportbarátok szíve. Nagy József meg Csordás Ernő indítvá­nyozták, hogy szervezzenek teke- csapatot. Kovács Lajos és Horváth József csatlakoztak a kezdeménye­zőkhöz. Az idei spartakiádokra lelkesen készül Nagy-Csordás-Ko-1 vács-Horváth összetételű együttes. Találunk a szakosztály tagjai kö­zött fiatalokat is bizonyítva, hojy> a teke nem csupán az öregek sportja. Finta Zsófia óvónő, a község { KISZ-titkára szerint korai még a i röplabda-csapat jövőjéről nyilat-1 kozni. De kitűnik szavaiból, hogy ez a jövő biztató. Üj felszerelést) kapott a most alakuló röplab a- j együttes. - Hatan-heíen vagyunk már, s talán többen is leszünk, I csak köszöntsön be a jó idő -| mondotta. A bedegkéri lányok »ti­tokban« a járási spartakiádra ké-1 szülnek. Ha a járási versenyekig, jut el a spartakiád, bizonyára ta- { lálkozunk majd az ő nevükkel is. j Pentaler István szereti a sporíot — és nem utolsósorban a labdarú­gást. Az utóbbi hetekben sokat fog­lalkozott a labdarúgó-csapat ügyé­vel. Hogyisne! Hirzen beneveztek a Tabi Járási Labdarúgó Szövetség által meghirdetett »Felszabadulási Kupába«. Hogy milyen komolyan készültek a versenyekre, bizonyít­ja, hogy eddig minden akadályt sikeresen vettek. A tavalyi »No­vember 7. Kupa« mellé most a »Felszabadulási Kupát« is szeret­nék megszerezni. — A zicsi csapat nehéz ellenfe­lünk lesz. Most egyeztünk meg Egyed Lászlóval, a zicsiek vezető­jével, hogy nem egy, hanem két fordulós alapon bonyolítjuk le a kupadöntőt. Ez igazságosabb — mondta a lelkes sportköri vezető, aki abban bízik, hogy csapatának tagjai: Bokros Zoltán, Sebestyén János meg a többiek kivágják majd a zsákot, és megszerzik a serleget. Egy év alatt szép utat tett meg a bedegkéri sport. A tervek sem lebecsülendők. Száznál több olim­piai jelvényesre számítanak a falu­ban. A spartakiádokon legalább 60 részvevő lesz. A sportvezetők jó munkája sejteti, hogy e célkitűzé­sek valóra is válnak. Nagy fontosságú forduló előtt A bajnokság hajrájában minden forduló nagy fontosságú és leg­többször sorsdöntő. A vasárnap sorra kerülő labdarúgó-mérkőzé­sekre azonban még hatványozot­tabban vonatkozik ez. NB-s csapa­taink olyan mérkőzést vívnak, amelynek kimenetele eldöntheti jö­vőjüket. A KMTE Zalaegerszegen az ellen a ZTfc ellen lép pályára, amely 21 pontjával szintén nem érezheti magát páholyban. A ta­valyi NB II. 3. helyezettje kiesője­lölt! Ez a KMTE-vezetők bánata Is, hisz a kiesés ellen küzdő csapatok hol akarnak pontot szerezni, ha nem a hazai mérkőzésen? A ZTE- nek még három hazai találkozója van: a KMTE, az Oroszlány és az EVTK. E három mérkőzésen hat pontot kell gyűjtenie ahhoz, hogy a csapat biztosan megmeneküljön — mondotta Szeder István, a Ka­posvárott Is jól Ismert edző, a za­laegerszegiek mestere. Szóval a KMTE elleni két pont ott szerepel a ZTE megszerzendő pontjai kö­zött. Nos, mit szólnak ehhez a KMTE vezetői? - kérdeztük Androsits Imrétől, a KMTE elnökétől.- Csak annyit tudok mondani, hogy megpróbáljuk keresztülhúz­ni a zalaegerszegiek számítását. Igaz, nem a legjobb előjelek mel­lett vágunk neki a zalaegerszegi kirándulásnak. Tlszagáti sülyos zú- zódást szenvedett a Győr elleni mérkőzésen, játékára nem számit­Szombat - vasárnapi sportműsor SZOMBAT Kézilabda: A megyei bajnokság harmadik fordulója. Tannítóképzó—Munká­csy (női) Dózsa-pálya, 15.30 (Nagy S.). K. V. Lobogo-Közg. Techni­kum, Dózsa-pálya, 16.20 (Atol). Teke: K. Spartacus—PVSK, Spartacus- palya, 14.30 (Demeter). K. Petőfi—Dombóvári Spartacus, petőfi-pálya, 14,45 (Pezeli). VASÁRNAP Labdarúgás: NB U. Zalaegerszegi TE—KMTE, Zala­egerszeg, 17 ó. NB UI. hatunk, örvendetes viszont, hogy Pados minden bizonnyal csata­sorba áll. Kovács, aki a K. Honvéd elleni mérkőzésen megsérült (nem tudni, mi szükség arra, hogy az NB H-es csapat játékosai ilyen mérkőzésekre beszálljanak), már rendbe jött. Előreláthatólag annyi változás lesz a csapatban, hogy Pados lesz a fedezet, és Pammer előre megy csatárnak. E cserétől azt várjuk, hogy védelmünk még szívósabb lesz, támadósorunk pe­dig lendületesebb és gólerősebb — mondotta Androsits. És ebben a nyilatkozatban az is benne van, hogy a KMTE legalább egy pontot akar szerezni Zala­egerszegen. Ezt nem is tarjuk le­hetetlennek. A Kinizsi Székesfehérvárott lép pályára abban a tudatban, hogy ha győz, bajnok lehet. Véle­ményünk szerint nagy kérdőjel ez a mérkőzés. Elsősorban azért, mert a fehérvári együttes otthon nagyon félelmetes ellenfél. Még emlék­szünk az őszi Székesfehérvár—K. Dózsa mérkőzésre. A múlt héten is nem kisebb ellenfelet terítettek le, mint a Bajai Bácska. Már ezek a tényezők is súlyosan nyomnak a latban. Nem tudni, hogy a K. Kini­zsinél milyen nyomot hagyott a hétközi edzőcsere. A szerdai ed­zésen — melyet már Kiss István vezetett — nagy kedvvel mozogtak a fiúk. Nem is lett volna semmi baj, ha Tóth meg nem sérül. Ügy látszik, a hátvéd még nem heverte ki korábbi húzódását. A második csapat elleni mérkőzésen egy rossz rúgás után Tóth sántítani kezdett, s játékára nem lehet szá­mítani. Kiss edzőnek aligha lesz más választása, mint hogy Sütőt állítja a jobbhátvéd posztra. Dr. Bánk József, a Kinizsi labdarúgó szakosztályának vezetője azt mond­ta, hogy már a döntetlen is si­kernek számítana Fehérvárott. Ha a csapat kiharcolja ezt, akkor a hátralevő hat fordulóban megszü­lethet még a bajnokság is. Véleményünk szerint a Kinizsi ügyes taktikával oldhatja meg a székesfehérvári gordiusi csomót. A fehérvári csapat rukkoló együttes. Elég kemény is. Ha ez ellen a já­tékmodor ellen az edző megfelelő hadrendet tud felállítani, akkor a fehérvári oroszlánbarlangból is hazajöhet a két bajnoki pont. Mert bármily nehéz is a Székesfehérvár elleni mérkőzés, aligha hinnénk, hogy nehezebb lesz, mint a Cse- pel-Autó elleni találkozó volt. Ott pedig sikerült. . . A K. Dózsa Bonyhádon áll nehéz feladat előtt. Ott is az a helyzet, ami Zalaegerszegen. Ha a bonyhádi csapat kikap, már szin­te meg se menekülhet. De majd­nem ez áll a kaposvári lila-fehé­rekre is. Igaz, a Dózsánál azt haj­togatják, hogy elsősorban a hazai mérkőzések pontjaira lehet számí­tani. Persze még helyesebb az az elv, amely Bácsalmáson vezérelte a belügyieket, amikor nem ismer­tek lehetetlent. Milyen az ellenfél? A Tolna me­gyei csapat, mint többször lát­tuk, az erőfutball híve. Sokszor ta­lán túl erélyesen is játszanak a bonyhádi labdarúgók. Különösen, ha a játékvezető hagyja őket. No de nem ez volt a helyzet Bácsal­máson is? Ott a Dózsa — igen ügyesen — egyrészt lelassította a játék iramát, másrészt finom tech­nikai húzásokkal idegileg kifárasz­totta az erőből játszó honiakat. Most is valami ilyesféle megoldás­ra lesz szükség. A Dózsa házatáján egyébként sok a panasz. Záborszki edző gond­jai nagyok, mert néhányan még mindig nyögik a Bácsalmás elleni mérkőzést. Az edző azonban re­méli, hogy vasárnapig mindenki rendbe jön, s a Dózsa legjobb ti­zenegyével léphet pályára Bony­hádon. Csapat azonban még nincs, s csak közvetlenül a mérkőzés előtt dől el, hogy kik öltik magukra a lila-fehér mezt. A vezetők döntet­lenben is kiegyeznének Bonyhá­don. Mi is . . . A megyei bajnokság ez alkalommal a szomszédvárak találkozását hozza, örök rangadó­nak számít a Csurgó—Nagyatád, a Tab—Siófok mérkőzés. Mindkét helyen a hazai együttes látszik' esé­lyesebbnek. Kaposvárnak ezen a vasárnapon egyetlen megyei mér­kőzés jutott, a K. Honvéd—K. Vas­utas találkozó, amely így fő mér­kőzéssé lépett elő. A Barcs—Len­gyeltóti, a Marcali—KMTE II., a Zamárdi—Gyékényes, a Taszári Honvéd—K. V. Lobogó, a Somogy- szob-Balatonlelle találkozókon a hazai csapatok látszanak esélye­sebbnek. Két járási rangadó A lottó nyerőszámai A hónap első lottósorsolá­sát a fővárosban rendezte a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. Először a 19. játékhét nye­rőszámait sorsolták: egy-egy nyerőosztályra 1 785 000 fo­rint jut. A nyerőszámok a következők: 29, 30, 39, 55, 60. — Könyvtárfiókot avattak Vadepusztán a Tabi Járási Könyvtár rendezésében. Az avatást filmvetítéssel kötötték össze. — TUDOMÁNYOS ÜLÉST tártának Siófokon a Bányász Üdülő kultúrtermében május 20-án és 21-én az egészségügyi hét keretében a megyei Egész­ségtudományi Bizottság ren­dezésében. — Ét csiga gyűjtését kezdték meg a szöllősgyöröki falusi if­júsági szövetkezet tagjai. Az első negyven kilós exportszál­lítmányt már elküldték a sop­roni gyűjtőtelepre. — MOSZKVÁBAN RENDE­ZIK MEG az 1967. évi világ­kiállítást. — Két televíziót vásároltak a balatonmáriai fmsz dolgozói. A készülék árát részben a ce- mentüzemnél összegyűjtött pa­pírhulladék árából, részben pe­dig a szakszervezeti tagdíjré­szesedésből és a jóléti alapból teremtették elő. — MEXIKÓI, VIETNAMI ÉS IRAKI nőküldöttek részvé­telével nagygyűlést tartott a Magyar Nők Országos Taná­csa csütörtökön. — Motorkerékpárvezetői tan­folyamot rendez 60 résztvevő­vel az MHS kadairkúti szerve­zete. — ÜNNEPI CSEHSZLO­VÁK FILMBEMUTATÓ volt csütörtökön az Uránia Film­színházban, Budapesten. A be­mutatón részt vett a hazánkba érkezett csehszlovák filmkül­döttség. — Járási küldöttértekezletet tart a Hazafias Népfront ma Siófokon és Fonyódon. — AZ ÜNNEPI KÖNYV­HÉTRE KÉSZÜLNEK Nagy­atádon. A könyvhét megnyitó­ján a művelődési ház irodal­mi színpada tart előadást Gon­dolatok a könyvtárban cím­mel. — 3700 kát. holdon végzett vegyszeres gyomirtást a So­mogy megyei Növényvédő Ál­lomás a tavasszal. — 104 százalékra te’jesitette tervét a Kaposvári Bőripari Ktsz az első negyedévben. — Tévesen közöltük lapunk teg­napi számában az úttörők megyei kulturális szemléjének időpontját. A szemlét nem most vasárnap, ha­nem május 14-én, szombaton ren­dezik meg az Ifjúsági Házban. — Országos állat- és kirakodóvá­sár lesz május 9-én Adánd község­ben. (11465) Időjárásjelentés Várható időjárás ma estig: erősen felhős idő, sok helyen újabb esőkkel. Mérsékelt, he­lyenként élénkebb keleti szél. A nappali felmelegedés fo­kozódik. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet 14 —18 fok között. Ismét telitalálat a lottón A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közli, hogy a 19. heti lottószelvények értékelése közben öttalálatos szelvényt találtak. A nyertes szelvény száma B. 6 138 437. A szerencse ezúttal is budapesti lakost ért; A szelvények értékelése még tart. (MTI) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAA Lassan járj, tovább érsz! Az egyik dél-olaszországi városban, ahol a vadul szá­guldó autóversenyzők közül már sokan szerencsétlenség­nek estek áldozatul, a polgár­mester az alábbi hirdetményt függesztette ki: »Lassan hajts, s élvezni fo­god városunk szépségeit! Ha átléped a megállapított se­bességhatárt, megismerkedsz a városi kórházzal. Ha örült módjára hajtasz az utcákon, meggyőződsz róla, hogy vá­rosunknak szép a temetője.-« HÍREK ^^űveJődés «•Szórakozás Csiky Gergely Színház: Má­jus 7-én 7 órakor: Tisztesség- tudó u .j,io.ny. Egérfogó. (Som- lay-bérlet.) Vörös Csillag. Május 11-ig: | A nagy kék országút. (10 éven | alul nem ajánlott!) 5, 7, 9 óra- j kor. I Szabad Ifjúság. Május 8-ig: Az aranyvonat. (Korhatár nél­kül.) 4, 6, 8 órakor. Rippl-Rónai Múzeum: Régé­szeti, néprajzi, természettudo­mányi és grafikai kiállítás. Megyei Könyvtár: Könyv­kölcsönzés és olvasótermi szol­gálat 13—19 óráig. Ifjúsági Könyvtár: Könyv­kölcsönzés 13—18 óráig. VASÁRNAP: Szívesen vásárol Kurják Istvánná a gamási önkiszolgáló boltban. Az üzlet havonta 70—80 ezer forintos forgalmat bonyolít le. Vörös Csillag. Május 11-ig: A nagy kék országút. (10 éven alul nem ajánlott.) 3, 5, 7, 9 orakor. 9 órától 1-ig híradó műsor. Szabad Ifjúság. Május 8-ig: Az aranyvonat. (Korhatár nél­kül.) 3, 5, 7, 9 órakor. Matiné: Mese a 12 találatról. Fél 11 órakor. Székesfehérvári MÁV Előre—K Kinizsi. Székesfehérvár, 17 ó. Bonyhádi Vasas-K. Dózsa, Bony- hád, 17 6. Megyei I. o. Barcs-Lengyeltóti, Barcs, 15.30 ó. (Baranyából.) Csurgó-Nagyatád, Csurgó, 17 ó. (Horváth Z.) Marcali—KMTE H., Marcali, 16.30 ó. (Lévák.) K. Honvéd-K. H. Vasutas. Ka­posvár, Dozsa-páiya, 16.30 ó. (Szi­getvári.) Zamárdi-Gyékényes, Zamárdi, 16.30 ó. (Temesi.) Tab-Siófok, Tab. 18.30 ó. (Dob­szai.) Taszári Honvéd-K. V. Lobogó, Taszár. 16.30 ó. (Tolnából.) Somogyszob—Balatonlelle, So- mogyszob, 14.45 ó. (Horváth G.) Járási rangadók: . Fonyód-Balatonboglár, Fonyód, 16.30 ó. (Fényt esi.) Böhönye—Marcali Honvéd, Böhö- nye, 16.30 6. (Kovács Gy.) ökölvívás: K. Dózsa n.-Fécsszabolcsi Bá­nyász, Kaposvár. Dózsa-sportcsar- nok, 10.30 6. Területi csapatbajno­ki mérkőzés. Kézilabda: K. Vasas-ITSK. Kaposvár, Dózsa- pálya, 9 ó. (Mózes.) KMTE—Fonyód (női), Kaposvár, Dózsa-pálya 10.10 6. (Kárpáti.) | K. Honvéd-Barcsi Fűrész, Ka-; posvár, Dózsa-pálya. 11 ó. (Decsi.)1 Nagyatádi V. L.-Ktskorpád (női), Nagyatád, 10 6. (Bősze.) Nagyatádi Kinizsi-Cukoripari Techn., Nagyatád, 10.50 ó. (Szí­jártó.) Nagyatádi Honvéd-Kiskorpád, Nagyatád, 12 ó. (Bősze.) Balatonboglár—Taszári Honvéd, Balatonboglár, 13 6. (Stettner.) Teke: K. Fáklya-PBTC, Spartacus-pá-; tya, S ó (Gerse). hívja fel magára a figyelmet. A Fonyód-Balatonboglár találkozóról heti sportjegyzeteinkben már szól­tunk. Soha nem látott érdeklődés kíséri e csapatok mérkőzését. Úgy hírlik, hogy Balatonboglárról 500 szurkoló utazik Fonyódra ... A bogiáriakat Takács edző készíti fel a rangadóra, s a legjobb tizenegy lép pályára. Fonyódon Milkovics edző inti nyugalomra fiait. A ha­zai pálya a fonyódiak mellett szól. Lehet-e azonban jósolni egy ilyen nagy fontosságú mérkőzést ille­tően? Majdnem ugyanilyen érdekes lesz Böhönyén a hazai csapat mér­kőzése a Marcali Honvéd ellen, bár a marcaliak már csaknem pá­holyban vannak. A K, Téglagyár vezet a kaposvári városi bajnokságban A tizenegyedik fordulón jutottak túl a kaposvári városi bajnokság­ban szereplő csapatok. Ha eleinte kissé döcögött is a gépezet, las­san minden rendbe jött, s ma ta­lán a kaposvári városi bajnokság az Somogybán, ahol nincs egyet­len elmaradt mérkőzés sem. A K.' Téglagyár csapata biztosan vezet. Nemcsak két pont, hanem az igen jó gólarány is előny a téglagyá­riaknak. Pedig a téglagyári Építők e héten megtorpantak, hisz kikap­tak a Honvéd Il-től. A bajnokság sorsa végeredményben már eldőlt. A második csapatok eredményeit leszámítva ugyanis a Téglagyár majdnem behozhatatlanul vezet. A 11. forduló eredményei: K. V. Lobogó II.—Helyiipar 4:1. K. Honvéd II.-K. Téglagyár 3:0. K. Kinizsi II.—K. Dózsa H. 6:1. K. Petőfi-K. Előre 2:1. A bajnoki sorrend: 1. Téglagyár 11 8 1 2 42:17 17 2. K. Kinizsi II. 11 7 1 3 41:25 15 3. K. Dózsa II. 11 7 1 3 40:25 15 4. K. Honvéd II. 11 5 2 4 29:22 12 5. K. V. Lobogó H. 11 5 - 6 24:17 10 6. K. Petőfi 11 5 - 6 13:39 10 7. Előre 11 2 1 8 11:45 5 8. Helyiipar 11 2 - 9 8:28 4 Kijelölték ez országos sakk-elődöntő kaposvári részvevőit Nagyszabású sakkesemény szín­helye lesz Kaposvár. Itt rendezik meg május 7—15. között a XVI or­szágos sakkbajnokság egyik elő­döntőjét. A villanytelep művelő­dési otthonában sorra kerülő nagy­szabású viadal mezőnyét Somogy és Baranya legjobb sakkozói al­kotják. 12 jó képességű sakkozó küzd majd a bajnoki pontokért s az országos középdöntőbe való ju­tásért. A Baranya megyei Sakk Saévét­ség már megküldte erőlistáját. Eszerint a baranyai színeket a kö vetkező sakkozók képviselik: Titkos Jenő, Kádár Gábor, Fajesi László, Pagony Lajos, Bereczki Pé­ter, dr. Sándor György. Kijelölték már a somogyi ver­senyzőket is. A következő hat ver­senyző jogosult indulni a sakk­elődöntőn: Köhler Sándor, dr. Má­té Albert, Dobor Tibor, dr. Sipos Ferenc, H. Kovács Zoltán, dr. Túri Sándor. 000 002 002 136 003 303 004 744 007 849 007 865 009 006 010 152 013 121 014 332 023 864 202 660 208 249 210 824 217 301 220 632 221 692 226 760 226 769 240 605 240 924 248 443 248 457 252 982 254 831 255 425 256 528 261 933 265 606 269 283 273 188 274 222 275 357 277 048 278 594 284 663 400 764 401 031 410 018 418 029 Gyorslista a lottó május 6-i tárgynyeremény húzásáról A sorsoláson a 15. játékhét szelvényei vettek részt LH jelű szelvények: élés kanya utalvány Berva motorkerékpár Panni robogó rádió ötezer forintos vás. ut. éléskamra utalvány kerékpár rádió éléskamra utalvány Berva motorkerékpár rádió LA jelű szelvények: tűzhely karóra éléskamra utalvány ajándékkosár Berva motorkerékpár éléskamra utalvány rádió Pannónia motorkerékpár evőeszköz-készlet rádió Berva motorkerékpár rádió rádió teljes szobaberendezés fényképezőgép Pannónia motorkerékpár villanytűzhely éléskamra utalvány ötezer forintos vás. ut. tízezer forintos vás. ut. tízezer forintos vás. ut. sátor háromszoba-hallos örökla­kás szobabútor tízezer forintos vás. ut. EL jelű szelvények: tízezer forintos vás. ut. herendi lámpa utalvány könyvekre televízió 421 661 tízezer forintos vás. ut. 423 310 Berva motorkerékpár 427 280 kerékpár 431 396 rádió 436 904 bőrkabát 438 867 fényképezőgép 431 929 Panni robogó 458 302 éléskamra utalvány 463 651 . Panni robogó 472 738 ? kerékpár 473 295 ‘ evőeszköz-készlet 503 709 perzsaszőnyeg 604 668 karóra 621 351 rádió 626 777 írógép 632 790 kerékpár 639 064 rádió 641 218 Panni robogó 651 154 mosógép 687 879 tízezer forintos vás. ut. 690 817 nyolcezer forintos vás. 701 792 fényképezőgép 716 228 hűtőszekrény 718 696 kerékpár 737 668 tangóhannonika 738 835 Panni robogó 748 282 Berva motorkerékpár 760 327 perzsaszőnyeg 764 109 éléskamra utalvány 770 255 varrógép P jelű szelvények: 2 014 639 éléskamra utalvány 2 021 229 rádió 2 028 173 kristálykészlet 2 035 005 rádió 2 035 434 rádió 2 037 752 kétszobás öröklakás 2 046 798 eszpresszó-készlet 2 049 950 televízió 2 055 730 Berva motorkerékpár 2 094 120 rádió 2 102 242 csillár 2 103 920 rádió % 112 781 tízezer forintos vás. 2 115 851 rádió 2 122 352 padlókefelögep 2 151 044 villanytűzhely 2 157 041 bim-bam óra 2 160 904 tízezer forintos vás. ut. 2 174 075 hűtőszekrény 2 175 230 éléskamra utalvány 2 200 933 rádió 2 245 622 karóra 2 250 485 kerékpár 2 274 349 bim-bam óra 2 305 710 írógép 2 313 025 villanytűzhely 2 315 300 hűtőszekrény 2 329 068 hatezer forintos vás. ut. 2 355 789 éléskamra utalvány 2 360 684 tízezer forintos vás. ut. 2 364 112 rádió 2 366 536 tízezer forintos vás. ut. 2 367 826 nyolcezer forintos vás. utd 2 369 065 éléskamra utalvány 2 371 604 sátor 2 377 391 Panni robogó 2 379 165 kerékpár 2 398 255 hűtőszekrény 2 399 315 Berva motorkerékpár 2 402 420 rádió 2 406 261 rádió 2 407 910 ajándékkosár 2 409 242 Panni robogó 2 413 499 Berva motorkerékpár 2 415 793 hűtőszekrény 2 442 276 hűtőszekrény 2 449 123 Berva motorkerékpár 2 477 827 padlókefélógép 2 482 949 rádió 2 488 639 tízezer forintos vás. ut. 2 490 511 kerékpár Fenti gyorslista közvetlenül a húzás után készült, ezért az eset» leges számhibákért felelősségei ut nem vállalunk. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom