Somogyi Néplap, 1958. november (15. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-09 / 265. szám

Vasárnap, 1958. november 9. 8 SOMOGYI NÉPLAP SPORT A BVSC vívói fölényesen győsiek a Hazafias Népfront vívóversenyén A választások és november 7 tiszteletére rendezett országos meghívásos vívóversenyt pénteken a Somogy megyei Vívószövetség. A tanítóképző tornatermében nagy érdeklődéstől kísérve három fegy­vernemben küzdöttek a vívók a Hazafias Népfront serlegéért. Mint várható volt, valamennyi számban a fővárosi vívók vitték el a pálmát. A férfi tőrben Boros, Kardban Detre, női tőrben pedig Szabó Éva, a BVSC versenyzője veretlenül nyerte a versenyt. A döntők végeredménye a követke­ző: Férfi tőr: 1. Boros (BVSC) 8 győzelem. 2. Halász (BVSC) 6 győzelem, 20 kapott találat. 3. Nárai (BVSC) 6 győzelem, 22 kapott találat. 4. May (K. Kinizsi) 6 győzelem, 24 kapott találat. 5. Gyócsi (K. Hunyadi) 3 győze­lem, 30 kapott találat. 6. Ravasz (K. Kinizsi) 3 győze­lem,, 32 kapott találat. 7. Dobrovoczky (K. Hunyadi) 2 győzelem, 36 kapott találat. 8. Bárdos (K. Hunyadi) 2 győze­lem, 37 kapott találat. 9. Magyar (K. Kinizsi) 0 győze­lem. Kard: 1. Detre (BVSC) 8 győzelem. 2. Szirányi (BVSC) 6 győzelem, 19 kapott találat. 3. Gák (K. Kinizsi) 6 győzelem, 25 kapott találat. 4. Kynsburg (K. Hunyadi) 4 győ­zelem, 30 kapott találat. 5. Kerék (K. Kinizsi) 4 győzelem, 31 kapott találat. 6. Lukics (K. Kinizsi) 3 győze­lem, 31 kapott találat. 7. Demj én (BVSC) 3 győzelem, 33 kapott találat. 8. Egly (K. Hunyadi) 1 győzelem, 38 kapott találat. 9. Mohai (K. Hunyadi) 1 győze­lem, 39 kapott találat. Női tőr: 1. Szabó Éva (BVSC) 8 győze­lem. 2. Trupkovics Mária (BVSC) 6 győzelem, 6 kapott találat. 3. Bokor nus (K. Kinizsi) 6 győ­zelem, 9 kapott találat. 4. Récsei Erzsi (K. Hunyadi) 5 győzelem. 5. Ligeti Judit (K. Kinizsi) 3 győzelem. 6. Bojtos Zsuzsa (K. Kinizsi) 2 győzelem 2 kapott találat. 7. Szőlős! Mariann (BVSC) 2 győ­zelem. 4 kapott találat. 8. Koroknai Zsuzsa (K. Hunyadi) 2 győzelem. 5 kapott találat. 9. Bohn Stefánia (IC. Hunyadi) 2 győzelem, 6 kapott találat. HÍREK i Persze még nem két méter... A Berzsenyi Dániel Állami Álta­lános iskolában a testnevelő órá­kon a fiatalok megismerik a kor­szerű magasugrás technikáját is. Rédey György VlI/a. osztályú ta­nuló is szabályosan »-gurul-«. Per­sze, a magasság még nem nagy, de talán a sok ügyes fiú közül akad majd olyan is, akinek a ne­vével pár év múlva a felnőtt atlé­tikai viadalokon is találkozunk. Papp és Dunajecz az ifi válogatottban Ma Tatabányán méri össze ere­jét a magyar ifjúsági ökölvívó vá­logatott Komárom megye ifi csa­patával. Az ifi válogatottban két kaposvári ökölvívó kapott helyet. A kisváltósúlyban Papp, váltó­súlyban pedig Dunajecz szerepel. Ez a mérkőzés előkészületi jelle­gű találkozó, Rónai Zoltán, az ifi kapitány a később sorra kerülő nemzetközi mérkőzésekre keresi a tatabányai mérkőzésen csapatát. A hétvége sportműsorából Labdarúgás: NB. II. Budafok—K. Kinizsi, Budafok 14 ó, (Emsberber). NB III. KMTE—Bajai Építők, Kaposvár, Dózsa-pálya, 14 ó (Mecseki). Nagyatád—Bonyhád, Nagyatád, 14 ó (Both). Megyei I. o.: Nagybajom—Zamárdi (Nárai), Somogyszob—K. Kinizsi (Nagy­kanizsáról), Siófok-K. V. Lobogó (Nagykani­zsáról), Marcali—Tab (Horváth G.), Balatonlelle-Balatonboglár (Dob- szai), Barcs—Fonyód (Temesi), Csurgó—Taszár (Juhász), K. Dózsa-K. H. Vasutas (Isti). Tekemüsor: NB II. K. Építők—Magyaroptikai Mű­vek, 9-én 8 órakor, Építők-pályán. Megyei bajnokság: D. Iparos—K. Fáklya, 9-én 8 óra­kor, Dombóvárott. K. Építők II.—Tipográfia, 10-én 17 órakor, Építők-pályán. Népfront Kupa döntő: K. Fáklya—K. Építők 11-én 18,30 órakor, Spartacus-pályán. Időj árásj elentés Várható időjárás ma estig: erősen felhős idő, több helyen eső, mérsékelt délkeleti, déli szél, enyhe éjszaka. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet 7— 1-0 fok között. — »-Kiváló Dolgozó-« kitünte­tést és oklevelet kaptak no­vember 7-e alkalmából Szí­jártó Ferenc telepvezető, Cze- foei István lóhajtó és Harango­zó János lóápoló, az Állami Fuvarozási és Kordélyozási Vállalat dolgozói. CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ Kaposvár—Somogy megye Ma, vasárnap du. 3 órakor Kisfaludy és Kátkai bérlet Kedd, nov. 11. este 7 órakor Jászai bérlet Szombat, nov. 15, este 7 órakor Somlai bérlet FEHÉR KLÁRA: Nem vágyónk angyalok Vígjáték 3 felvonásban Ma, vasárnap este 7 órakor Nov. 11, kedd du. 3 órakor ifjúsági előadás Nov. 12, 13, 14, szerda, csütörtök, péntek este 7 óra STRAUSS: Cigánybáró Nagyoperett 3 felvonásban Rendes helyárú jegyek a bérleti előadásokra Is válthatók. Jegyek elővételben válthatók a színházi jegyirodában (Május 1 utca 23, telefon: 11-03) délelőtt 9—13, délután 16—18 óráig, vasár­nap 10—13 óráig, előadás kezdés előtt fél órával a színház pénz­táránál. naponta öt percéi es efrf [él vomljefyy árát ho$y arcbőre üde, ma legyen mje J?á£gieljTl\ szfyhleßefi! Kaposvári Állami Gazda­ság felvesz legalább 3 éves állami gazdasági gyakorlattal rendelkező anpy könyvelőt Lakást biztosítani jelen­leg nem tudunk. Jelent­kezés személyesen vagy írásban. Kaposvári Álla­mi Gazdaság, Cseri út 16. szám alatt. 130 darab mosógép érkezett a Vasműszaki Nagykereskedel­mi Vállalathoz. Mennyivel jobb lett volna, ha az árut pony­vával ellátott tehergépkocsin küldi a Budapesti RAVILL: nem áztak volna meg útközben a mosógépek. 23. sz. AKÖV gyakorlott autószerelőket, karosszéria- lakatosokat és rakodókat felvesz Felvétel a péüziigyőrséghez A pénzügyőrséghez felvé­telre jelentkezhetnek mind­azok a 26. életévüket be nem töltött, katonai szol­gálati kötelezettségüknek eleget tett, nőtlen magyar állampolgárok, akik VIII. általános, vagy annál ma­gasabb iskolai végzettség­gel rendelkeznek. A felvételi kérelmet a te­rületileg illetékes pénz­ügyőri szakaszhoz kell be­nyújtani, ahol a szükséges további felvilágosítást a jelentkezők megkapják. — Közös szövetkezeti bi­zottság alakult Barcson a Vörös Csillag Tsz, a kisipari termelőszövetkezet és a föld- inűvesszövefckezet megbízottai- nak részvételével. — A nagyatádi földműves- zövetkezet 14 tagját jelölték községi tanácstagnak. — Kigyulladt a villany pénteken este Nemesvid köz­ségben. — Takarékszövetkezet ala­kult Segesden 109 taggal. Az első közgyűlés napjáig 9 ezer forint értékű részjegyet fizet­ek be a tagok. — Földművesszövetkezeti kultúrcsoport alakult Belegen. A csoport vezetését Illés Já­nos tanító vállalta. — Árubemutató vásárt ren­deznek ma a nagyatádi föld- művesszövetikezeti boltokban. Mintegy öt és félmillió forint értékű áru várja a vásárlókat. — A választásokról beszél­getnek esténként a tabi nő­tanács asszonyai a község la­kóival. Vállalták, hogy a köz­ség öt szavazófülkéjét ők dí­szítik fel. — Orvosi hír. Dr. Arató Miklósné belgyógyász szak­orvos, kórházi orvos rendelő­jét Bajcsy Zsilinszky utca 38/b. alatt megnyitotta. Ren­delési idő: 8—10-ig, 3—4-ig. — Elkészítették a Somogy megyei általános iskolák tan­terembővítési tervét. Eszerint tíz iskolában építenek új tan­termeket 1959-ben. — Háznál veszik fel a megrendelést a marcali föld­művesszövetkezet élelmiszer- boltjának dolgozói. E módszer bevezetése után havi ’ 15 ezer forinttal növekedett a bolt forgalma. — Csaknem ezer forint ér­tékű részjegyet gyűjtöttek alig egy hét alatt a karádi fmsz dolgozói. Matisa Ferenc vas­boltvezető 410, Folk Jenő 250, Kurucz Géza, a könyvelés dol­gozója 140 forintot gyűjtött. — Kaposvár anyakönyvi hí­rei: Születés: Lutz Elek fia, Elek, Knol Gyula leánya, Ag- renna, Tóth Tibor fia, Tibor, Farkas József leánya, Éva, Varga István leányai, Zsuzsan­na és Anna, Horváth Ferenc leánya, Malvin, Horváth László leánya, Ágota, Nagy János leánya, Erzsébet, Her­ceg Pál fia, Pál, Bakos János leánya, Éva, Hartenstein Jó­zsef fia, János, Mile Kálmán' fia, Imre. Házasság: . Reinis Zoltán—-Sólyom Éva, Molnár Ferenc—Tóth Ilona, Ronga László—Csapó Margit. Halá­lozás: Hlavati Mihályné 59 éves, Bencze Ferenc 82 éves, Kis Jenő 68 éves, Kléninger Anna 37 éves, Kiss Györgyné 37 éves. — Gyógynövénytermelő szakcsoport alakult Hosszú­vízen nyolc taggal. — Helyreigazítás. Tegnapi számunk »Dicsőséget hozunk a vörösnyakkendőre« című cikkében névelírás történt. Az AKÖV párttitkára nem Koc­ka István, hanem Kocka Ist- vánné. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztató jelen­tése szerint a lottó 45. játékhe­tére 2 545 945 szelvényt ‘küldtek be a fogadok. Egy-egy nyerő- osztályra több mint 950 000 fo­rint jut. Mivel teditalálatos szelvény ezúttal sem akadt, a négytalálatosok között ennek az összegnek a kétszeresét osztják szét. Négy találatot mindössze 11 fogadó ért el, nyereményük egyenként 173 587 forint. A háromtalálatos szelvényék szá­ma 1337, ezekre egyenként 714 forintot fizetnek, míg a kétta- lálatos szelvényekre 20,50 fo­rintot. Apróhirdetések: ADAS-VETEL Er'ka táskaírógép eladó Csurgón, Kossuth u. 33. sz. (1607) Négy lakásból álló ház, ebből 1 szoba, konyha beköltözhető, sür­gősen eladó. Érdeklődni: Béke u. 78. sz. Mihelisz Vendelné. (1605) Belvárosban szoba, konyhás ház­rész, házhellyel eladó. Érdeklődni Arany u. 87. _____________________(19) A lsóbélatelepen ikemyaraló, két­szer egy szoba, konyha, 200 négy­szögöl kert, külön is olcsón eladó. Érdeklődni Gyógyszertár, Balaton- szemeg. _____________ (1629) Márkás zongora, hármasszek­rény, rekamié eladó. Szilágyi, Zrínyi u. 16._____________________(20) M IA motor, majdnem új, eladó. Kreisler, Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (11) Zongora, rövid, bécsi, körpáncé­los, kereszthúros, eladó. Engels u. 10. __________ (1628) O riásgyümölcsű szentendrei eg­res és nagygyümölcsű hollandi pi­ros ribizketövek kaphatók, dara­bonként 5 forintért Toronyi János faiskolájában, Békécscsaba, Sztra- ka utca 27. (7290) VEGYES Ma este 7 órakor a szakszerve­zeti székházban koszorúcska lesz, melyre mindenkit szeretettel vár­nak a tánciskolások. (1623) Bútorozott szoba kiadó egy sze­mély részére. Mikszáth u. 38. (1610) ÁLLÁS Nem nagy tett... Szeretnénk odakiáltani mindenkinek, aki csak kétel­kedik, hünunög, mikor a mai fiatalságról esik szó, hogy ez a generáció nem tunya, nem szív nélküli, hogy nem lehet általánosítani a rossz maga- viseletűek láttán. Fiatalsá­gunkra nem ez a jellemző. Nem szabad a selejt, a kihull­ni kívánkozók cselekedeteit a becsületes többség terhére ír­ni. Országépítésben, szocialista társadalmunk minden front­ján számíthatunk a fiatalokra. Falun, városban, munkapadok mellett, traktorokon bebizo­nyították már elégszer, hogy ha egykor az idősebbek helyé­re lépnek, nem kell szégyen­kezni miattuk... Meghalt Varga Gyula, a kisgyaláni igazgató-tanító. A helyi Idszisíák, a sokak által csak táncolni tudú, furcsa öl- tözékű fiatalok összefogtak, és segítettek Varga Gyula csa­ládján: leszedték illetmény- földjéről a kukoricát. Nem nagy tett ez a kérés nélküli segítségnyújtás, de bizonyság arra, hogy fiataljaink nem mennek el égre vetett fejjel embertársaik mellett. Sok-sok ilyen és hasonló történik naponta az ország­ban. Nem jegyzi fel sen­ki. De miért is írnánk róla krónikákat. Nem több ez a fiatal szívek szeretetének egyszerű megnyilvánulásánál, és aki segítséget kap, az úgyis nyilvántartja. ^JÍLűve lődés Szórakozás VASÁRNAP Csíky Gergely Színház: Dél­után 3 órakor: Nem vagyunk angyalok. Este 7 órakor: Cigánybáró. Vörös Csillag. November 12-ig Édes Anna. 3, 5, 7, 9 órakor. Matiné: Modern kalózok. Fél 11 órakor. Szabad Ifjúság. November 9-ig: Átkelés Párizson. 3, 5, 7, 9 órakor. Matiné: Zűrzavar a cir­kuszban. Fél 11 óraikor. Rippl-Rónai Múzeum: Ős­régészeti, várostörténeti, nép­rajzi és természettudományi kiállítás, és a Rippl-Rónai emlékkiállítás. HÉTFŐ Csíky Gergely Színház: Este 7 órakor: Honvéd Művész- együttes előadása. Vörös Csillag. November 12-ig Édes Anna. 5, 7, 9 óra­kor. Szabad Ifjúság. November 12-ig: Rendkívüli nyár. 4, 6, 8 órakor. Megyei Könyvtár: Könyv­kölcsönzés és olvasótermi szolgálat 13—19 óráig. Ifjúsági Könyvtár: Könyv- kölcsönzés 13—18 óráig. Könyvismertetés ÖLES A: IRIGYSÉG A Barcsi Földművesszövetkezei vezetősége azonnali belépésre ke­res megfelelő szakképzettséggel és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelke­ző kisvendéglő-vezetőt. Jelentkez­ni személyesen vagy írásban le­het. _____ (1626) B alaton melletti állami gazdaság közfogyasztásra történő sertésvá- gásail végző vágóhídjának vezeté­sére azonnali belépésre keres olyan hentesiparost, aki büntetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal és mesterlevéllel rendelkezik, va­lamint az adminisztrációban is kellő gyakorlattal bír. Fizetés és esetleges prémium megállapodás szerint. Rövid önéletrajzot három példányban »Hentesiparos-« jel­igére a Magyar Hirdető Vállalat, Bp., V. Felszabadulás tér 1. sz. címére kérjük beküldeni. (2592) SOMOGYI NÉPLAP Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottsága. Szerkesztőség: Kaposvár, Sztálin Út 14. - Telefon: 15-10, 15-11. Kiadóhivatal: Latinka S. u. 2/a. Telefon: 15-16. Somogy megyei Nyomdaipari V. Nyomdáért felel: László Tibor« A regény modem expesz- szionista stílusban, néha igen meghökkentő képekben fo­galmazza meg a két kor hatá­rán állók belső lelki harcát. A régi kor képviselői tudják, hogy idejük lejiárt és mégsem tudnak beilleszkedni az új vi­lág gigantikus építkezéseibe. Nem marad számukra más, csak az irigység. De ez az irigység is gyorsan tovaszáll, s a közöny, a mindent elborító közöny telepszik rá az em­bereikre, akik nem tudnak, vagy nem hajlandók az új tár­sadalom felépítéséért küzdem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom