Somogyi Néplap, 1955. december (12. évfolyam, 282-308. szám)

1955-12-24 / 302. szám

KCSSUTH-RADIó: 4.30 —8.00-ig: Vidáman, frissen! .. . Zenés műsor a mun­kába Indulóknak. Közben: 5.Ö0: Hírek. Idöjárásjelentés. 6.00: Hírek. Színházak és mozik műsora. 6.30; Falurádió. 7.00: A Szabad Nép mai vezércikke. Hírek. 7.45: Naptár. 8.00: Műsorismertetés. 10.00: Hírek. Lapszemle. Időjárásjelentés. 12.00: Hírek. Lapszemle. Idöjárásjelent s. 13.00: Mezőgazdasági krónika. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 15.00: Hír k. Közérdekű közlemények. 17.00: Hí­rek. 20.00: Esti híradó. 22.00: Hírek. 24 00: Hírek. 0.10: Népzene. PETOFI-RADIŐ: 7.00:-töl azonos a Kossuth-rádió műsorával. Állandó hétköznapi műsorszámok: A SOMOGYI NÉPLAP A baráti rádiók magyar adásai md'tó­mű sor a DECEMBER 26-TÓL JANUÁR 1-IG MOSZKVA: Minden nap 7—7.303 a 25, 31 és 41 m-en, 18—18 30: i.. 40 m-en, hétfőn és péntekén még 16—16.30 is a 49 m-en. UZSGOROD; 9 és 17.30: a 337.1 m. BESZTERCEBÁNYA, POZSONY II., KASSA ÍI > Hétköznap 6.15—6.30, 14.00—14.10, 17.20—18.00, szombat 6.15—6.30,, 14.00—14.10, 16.30—17.00, vasárnap 6.00—7.00, 9.30—10.00, 14.00—14.39 és 17.20—18.00 a 427.9 m-en. ROMAN RÁDIÖ: Hétköznap 5.40—6.00: 261, 397, 1935 m (szombaton csak 261 és 1935 m), 20.30—21.15: 261 m, va-< sármap 7.00—7.20: 261, 397 m, 12.20—13.00: 261, 397 m, 18 00—19 00) 261, 397 m, 20.30—21.15: 261 méteren, HÉTFŐ DECEMBER 26. Korsuth-rádió: 5.30: Sport- és totóhírek. 8.15: Zene- kari hang verseny. 9.00: Emfékezés Mi- cneiangeiora. Lyka" Károly előadása. 9.20: A rádió népi zenekara játszik. 9.40: Arató Pál zongorázik. 10.10: Me­séskönyv. óvodások műsora. 10.40: Az elmúlt hét műsorából. 12.10: Szovjet szerzők operettjeiből. 13.15: Verbunko­sok, magyar nóták és csárdások. 14.15: ll. Szellemi öttusa. V. forduló. 14.35: Úttörő kórusok, hangversenyek. 15.10: Heti zenés kalendárium. 16.00: Akik szívükben fiatalok ... Móra Ferenc. 16.45: Könnyű zene. 17.15: Bach: Wohl­temperiertes Klavier. Ül. 17.33: Dobozi népdalok. 17.50: Az ifjúság hullámhosz- szán. 18.20: Szív küldi. 18.55: Kommen­tár. 19.00: Egy napig gyárigazgató vol­tam. 19.10: Zenés szótár. 19.40: Rész­letek Sosztakovics filmzenéiből. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Tánczene a prágai ráaió műsorából. 21.10: A béke követel. Előadás a szovjet parla­menterek hősi haláláról. 21.30: Zeneka­ri hangverseny. 22.15: Tíz perc külpo­litika. 22.25: Kórusok. 22.55: Tánczene. 23.20: Horváth Dudás József és zene­kara játszik. Petöfi-rádió: 14.00: A pénzügyőrzenekar játszik- 14.15: Operarészletek. 15.10: Ország Ti­vadar hegedül. 15.20: Téli séta. Hang­lemezek. 15.52: Josef Strauss: Szférák zenéje. 16.00: Lapszemle. 16.10: ifj. Ma­gyar! Imre és zenekara játszik. 16.50: Riporterszemmel a világ körül. 17.00: Ludvik Askenázy elbeszélése. 17.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. 18.00: A rádió vijágszínháza műsorá­ban Friedrich Schiller: Don Carlos című drámájának rádióváltozata. 21.48: Sporthiradc. 22.00: Operettrészletek. Ki*. Ifi» DECEMBER 27. Kossuth-rádió: 5.3U: öt perc tudomány. 8.10: Toki Horváth Gyula és zenekara játszik. 8.40: Indulók és dalok. 9.00: ü. Szel­lemi öttusa V. 9.20: A tél muzsikája y.48: Fazekas Mihály: Ludas Matyi. 10.10: Zenével a föld körül. 11.00: Nők negyedórája. 11.15: Könnyű zene. 11.45: Szüts László jegyzetei. 12.10: Adám Jenő népdalfeldolgozásai. 13.15: Készletek Bizet Carmen című operájá­ból. 14.15: Hangverseny gyermekeknek. 15.10: Hangsze: szólók. 15.40: Rendkí­vüli kiadás. Helene Parmelin könyvét ismerteti Kövendi Judit. 16.00: Daltanu­lás. 16.20: Fényszóró. Az ifjúsági rádió természettudományos folyóirata. 16.40: Kamarakórusok műsorából. 17.10: Rá­dió-daljátékok zenéjéből. 17.50: A sü­megi népfrontbizottság. Riport. 18.00: Szív küldi... 18.45: Kommentár. 18.50: Egy falu — egy nóta. 19.14: Az őrszem Rádiójáték Nyikolaj Ljeszkov elbeszélé­séből. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: »Zenéjét sze ezte Kerekes Já­nos«. 21.20: Közös dolgainkról . . . 21.30: A rádió énekkar hangversenye. 22.15: Részletek Lehár Ferenc Víg öz­vegy című operettjéből. 23.00: Előadó­művészeink műsorából. Petőfi-rádió: 14.00: Operettrészletek. 14.45: Nem­zetközi kérdések. 15.00: Népek zenéje. 16.00: Tallózás a mezőgazdasági lapok­ban. 16.10: A lipcsei rádió fúvószene­karának hangversenye. 16.30: Válaszo­lunk hallgatóinknak. 16.45: Kamaraze­ne. 17.10: Az épülő kommunizmus nagy országában. 17.40: A hegedű. Készletek Kolozsvári Endre elbeszélő költeményéből. 18.00: Filmzene Duna- jevszkii műveiből. 18.30: Rádióeave- tem. IV. rész. 19.10: Rossini: A szevil- lai borbély. Vígopera II. feflvonásban. 21.35: Kulturális lapok szemléje. 21.45: A csodálatos gyógyulások és a tudo­mány. Előadás. 22.05: Sosztakovics: vii. (Leningrádi) szimfónia. SXFItOA DECEMBER 28. Kossuth-rádió: 8.1 Q: Népszerű operar,észletek. 9.00: 10.10: Világszép nádszálklsasszony. Kadlóegyetem. IV. A görög tragédia. Óvodások műsora. 10.40: Pillantás a nagyvilágba. 10.50: Hangszerszólók. 11.10: A csehszlovák hadsereg együtte­sének műsora. 11.30: Szabó István: Bú- zaero körte. Elbeszélés. 12.10: Táncze­ne. 14.15: Dalok. 14.35: Mozart: D-dur Nagyméretű üzemi tűzhely 3 sütővel eladó. Cím: Állami Hirdető, Kaposvár __________________________ (954) Belvárosban, családi házban' házrész kerttel, sok gyümölcsfával, sürgősen el­adó. Cserével elfoglalható, tulajdonos lakja. Cím a Kiadóban. _____________(426) A z Alsóboqáti Állami Gazdaságban (u. p. Somogyjád) egy jókarban lévő Schunda-cimbalom és egy db nagybőgő eladó. A hangszerek a gazdaságban megtekinthetők._______________ A Lengyeltóti Állami Gazdaság Bala- tonbogláron kőműveseket és segédmun­kásokat vesz fel házépítéseihez. A gaz­daság napi háromszori étkezést biztosít önköltségi áron. munkásszállást, továbbá illetmény-földet és munkaruhát. Jelent- kezés a gazdaságban személyesen. Kétszobás, azonnal beköltözhető csalá- di ház eladó Nagyatádon. Cím a Kiadó­ban. _____________________________(431] Nylon harisnyák (csipke) átkötését vál­lalom, vidékieknek utánvéttel. Királyné. Kaposvár. Dimilrov u. 86. (960) Hízó eladó. Mikszáth u. 5. (541) Ágytoll és kész párna, dunyjia kapha­tó. Vidékre postán szállítok. Puruczkiné, Pécs, Nagy-Flórián u. 16. (539) HIRDETMÉNY Horváth Lajos szirják—nagybajom] lakos 1953. februári születésű (hosszúkás csillag) sárga heréit lovának marhale­vele elveszett. Jegyzőkönyvi száma 24/ 1955 Nagybajom. Marhalevelet megsem­misítem. Néver Nándor osztályvezető. Kaposvár. 1955. december 21. E. M. 49. sz. Állami Építőipari Vállalat Komló. Kossuth Lajos u. 13. sz. 15—17 éves korig (8 álltalános iskdla szükséges) kőműves tanulókat, férfi segédmunkáso­kat felvesz azonnali belépéssel. Bővebb felvilágosítás a vállalat munkaügyi osz­tályén kapható. (937) vonósnégyes. K. 498. 15.10: A kuruc- kor zenéje. 15.35: Fiatalok sporthíradó­ja. 15.55: Zenekari hangverseny. 16.45: válaszolunk hallgatóinknak. 17.10: Szív küldi... 17.40: Az újrafelfedezett Ru- dabánya. Riportműsor. 13.00- Téli verő- fénv. Zenés irodalmi összeállítás. 19.00: szülök nevelök, gyerekek. A tanulók szünidei foglalkoztatása. 19.20: Jó mun­káért — szép muzsikát. 19.54: Jó éj­szakát, gyerekek! 20.20: A Belügymi­nisztérium népi zenekara játszik. 20.40: Ernster Dezső énekel. 21.00: Kilátó. A rádió világirodalmi folyóirata. 22.15: Tíz perc külpolitika. 22.25: A rádió szimfonikus zenekarát Komor Vilmos vezényli, 23.15: Rosetta Ferlito és Tito Schipa énekel. Petöfi-rádió: 14.00: Operaáriák. 14.15: Úttörő hír­adó. 14.35: Oscar Strauss operettjéből. 15.10: Előadás bolygónk szerkezetéről. 15.30: Lakatos Sándor népi zenekara látszik. 16.00: Lapszemle. 16.10: Jó munkáért — szép muzsikát. 17.10: Az épülő kommunizmus nagy országában. 17.40: A Maqvar-trió játszik. 18.10: Részletek Farkas Ferenc és Vaszy Vik­tor filmzenéjéből. 18.30: Rádióegyetem. Atomenergia-sorozat. 19.00: Kamaraze­ne. 19.35: Az Uj Hang decemberi szá­máról. 19.40: Orosz nyelvtanfolyam ha­ladóknak. zo.uo: uperettkettosok. 20.20: Scorthír->dó. 20.40- Könnyű zene. 21.00: Tudományos lapok szemléje. 21.10: Erre táncol Párizs... 21.50: A világ térképe előtt. 22.00: Magyar nó­ták. CSÜTÖRTÖK DECEMBER 29. Kossuth-rádió: 5.30: Jeggyel a villamos lépcsőjén . . . 8.10: A rádió népi zenekara játszik. D.40: Gyermekzene. 9.00: Tízéves a ma­gyar úttörők szervezete. 9.40: A Német­völgyi úti általános iskola kórusa éne; kel. 10,10: Rádióegyetem. Atomenergia­sorozat. 10.40: Hidy Márta hegedül, n.uu: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.30: Paganini. Virogradov regényé­nek ismertetése. 12.10: Rátíiókórusok énekelnek. 12.30: Részletek Weber: A bűvös vadász című operájából. 13.15: Orosz népdalok. 14.15: A Rádió Gyer­mekújság műsora a kisiskolásoknak. 14.45: Jugoszláv népek zenéje. 15.10: A 80. esztendős Szilágyi Géza köszöntése. 15.40: Bartók: Duó.< két hegedűre. Hl. füzet. 16.00: Az épülő kommunizmus nagy orszáoában. 17.10: Zenés beszélge­tés Lukács' Pál fal. 17.50: Ribári Antal: ravaszköszöntő — nyitány. 18.00: Ifjú Figyelő. 18.30: Böbe Gáspár Ernő és zenekara játszik. 19.00: Rováson! Rá- dió-szatira. 19.15: Tánczene. 19.54: Jó éjszakái, gyerekek! 20.18: Hangverseny Beethoven műveiből. 21.30: Megemléke­zés az orosz dekabrista felkelésről. 22.45: Betörő. Goda Gábor elbeszélése. 23.00: Könnyű zene. 23.38: Lassan le­száll az éj . . . Petőfi-rádió: 14.00: Operarészletek. 14.30: Operett­muzsika. 15.10: Egy falu — egy nóta. 15-40: Bolgár pionírok énekelnek. 16.00: Lapszemle. 16.10: Mészáros Gyurka.' Magyar népmese. 16.30: Csigabiga gye­re ki... Dalok az állatokról. 16.50: Ka­marazene. 17.45: Beszélgetés dr. Surá- nyi Gvula igazgató-főorvossal a kora­szülöttek meqmenteseroi. iö.uu: vi­dám kórusok. 18.30: Irodalmi műsor a tőzsdék világáról. 19.00: Filmzene. 19.15: Nők negyedórája. 19.30: Ötéves a Fővárosi Népi Zenekar. 20.40: Eugen Jebeleanu román állami díjas költő. 21.00: Külföldi sajtószemle. 21.10: lanczene. zi.4u; aportniraao. zz.ou: zenekari hangverseny. PÉiWföfhL­DECEMBER 30. Kossuth-rádió: 5.30: Az orvos beszél... 8.10: Laka­tos Sándor és zene ara játszik. 9.00: Gíovannj Pascoli versei. 9.10: Opera­részletek. 10.10: A tizenkét hónap. Óvodások műsora. 10.30: Az Okos Mac­kó. 10.40: Eszlári László énekel. 11.00: Malipiero: Négy invenció. 11.10: A bel­kereskedelem a vásárlók kényelméért. 11.20: Könnyű zene. 12.10: Magyar népi muzsika. 13.15: Tánczene. 14.15: Út­törő híradó. 14.35: Operarészletek. 15.10: szergej Mihalkov ailsúmeseiboi. 15.30: Szaharova és Vinogradov énekel. 16,00: Bór.és újesztendőfc, világ ifjúsága! Nemet és osztrák népdalok. 17.10: Jó munkáért — szép muzsikát. 18.00: Az ipar arányai. Előádés új öt­éves tervünk első esztendejéről. 18.15: Sándor János xilofonozik. 18.25: Bartók ■Höf* SPORT S:í=í-HÍREK Új vezetőség, új remények a Nagyatádi Kinizsinél Rég nem látott érdeklődés kísérte a Nagyatádi Kinizsi SK vezetöségválasztó táiSgyűléséf. A sportkör tagjai és az ér­deklődők zsúfolásig megtöltötték a köz­ségi pártbizottság előadótermét, hogy meghallgassák a régi sportköri vezető beszámolóját, s megválasszák a Kinizsi új vezetőségét. Vojkovich István elnök beszámolója alapos volt. Nemcsak az eredményeket •aglafta a beszámoló, hanem rámutatott azokra a hiányosságokra is,' melyeket épp az elmúlt napokban a Somogyi Nép­lap is feltárt. — Hiba volt az is. hogy nem sikerült szoros kapcsolatot terem­tenünk a DISZ-szervezettei s nem is igye­keztünk a DÍSZ-fiatalokat bekapcsolni sportéletünkbe — mondotta Vojkovi'-h István, aki ezekután a »hűsítőről« be­szélt, s arról, hogy egyesek nem a szo­cialista sporterkölcsök szellemében, ha­nem az anyagiasságon keresztül akar­nak eredményekét elérni. — Több segít­séget vártunk volna a járási TSB-tő! is — folytatta a sportköri elnök. — Ezt a segítséget azonban nem kaptuk meg. S jellemző a volt JTSB-elnök munkájára, hogy a VIT jelvényszerző versenyeken sikeresen próbázott tagjaink nagyrésze még a jelvényt sem kapta meg — fe­jezte be a beszámolóját. A hozzászólások mind-mind arról ta­núskodtak, hogy Nagyatádon felismer­ték a'hibákat, s erőteljes harcot indíta­nak azok kiküszöbölésére. Központi kér­dés a sportkör életében a nevelés prob­lémája. — 'Nekünk nem közömbös, hogy a nagyatádi több száz fiatal hol és ho­gyan tölti szabadidejét. Nyerjük meg ezeket a fiatalokat a sportkör számára — mondotta felszólalásában Gál Amb­rus gimnáziumi igazgató. A vezetőségvdlasztás egyhangú volt. Egyöntetű volt a vélemény, hogy kerül­jenek be a vezetőségbe azok a kiváló szakemberek, akiket eddig meg sem kér­tek arra, hogy segítsenek a sportveze­tésben. De kapjanak helyet azok a régi vezetőségi tagok is. akik jó munkájuk­kal bizonyították be. hogy érdemesek arra. hogy vezetők legyenek. Az új vezetőség már el is foglalta he­lyét. Gál Ambrus gimnáziumi igazgató lett a sportkör új elnöke. Az ő személye épp úgy, mint az elnökség többi tagjáé biztosíték arra. hogy új élet kezdődik a Nagyatádi Kinizsi sportkörnél. Bizton remélhetjük, hogy az új vezetőség, való­ra váltja azokat a reményeket, amelyek között az űszósport és az atlétikai élet megteremtése is szerepel. Horváth Miklós R CsepeM Yassst és a Hapo?v'ri Dózsa öMifviíócsapata került fel a CsB I. osztályára Néhány egyéni mérkőzést kivéve be­fejeződtek az ökölvívó Béke Kupa CsB II. csoportjának mérkőzései. Az utolsó forduló nagy meglepetéssel szolgált. A Szentendrei Honvéd, amely igen súlyos vereséget szenvedett Kaposvárott, várat­lanul legyőzte az eddig még veretlen, •artaiékos Csepeli Vasas csapatát. A cse­peliek mindössze hat pontot tudtak sze­rezni, s így a végeredmény 14:6 volt a Szentendrei Honvéd javára. A csepeli együttes a vereség ellenére is megőrizte vezető helyét, s megérdemelten szerezte meg a bajnoki címet. A Kaposvári Dózsa második helyét sem lehetett már elhó­dítani. s az utolsó mérkőzésen elért szép győzelemmel a kaposváriak csak még jobban bebiztosították második helyüket, s ezzel egyidejűleg azt. hogy a bajnok Csepellel együtt ők is felkerüljenek a CsB I. osztályába. Hátra van még a Szabó (Győr) —Be­ne 111. (Csepel), Szabó (Győr) —Pallai (Alumínium), Dóri (K. Dózsa) —Krettin- qer (Csepel) és a Dóri (K. Dózsa) — Bol­várl (Szentendre) mérkőzés. E találko­zók közül valószínűleg csak egyet, a Szabó—Pallai mérkőzést fogják lebonyo­lítani. mert ha ezen a mérkőzésen a válogatott versenyző győz, akkor a Győri Vasas megszerzi a harmadik he­lyet. Ugyanis a Győri Vasas—Alumínium mérkőzés jelenleg 9:9 arányú döritetlen- re áll. A többi találkozó már nem befo­lyásolja a kialakult helyzetet. A Béke Kupa jának állása: ökölvívó CsB II. csoport­1. Cs. Vasas 12 9 2 1 151:85 20 2. K. Dózsa 12 8 2 2 141:93 18 3. Szentendre 12 7 — 5 131:105 14 4. Gy. Vasas* 11 6 1 4 109:105 13 5. Debrecen 12 5 1 8 109:127 11 6. Alumínium* 11 2 — 9 77:141 4 7. Bp. Szpart. 8. Pécsi Tör. 12 1 11 86:148 törölve 2 * A Győri Vasas­-Alumínium 9:9 arányban álló mérkőzés nem számítottuk be. eredményét Az QTSB elnnkáneV utaeftása sen^rioHatói és oktatói edzökápző tanfolyamok rendezéséről Az OTSB elnöke utasítást adott ki, melyben elrendelte, hogy a segédokta­tói minősítésű edzők minősítésüket csak úgy tarthatják meg, ha 1956-ban elvég­zik a segédoktatói tanfolyamot. Leszö­gezi az utasítás, hogy az utóbbi időben szinte valamennyi sportágban jelentősen javult a színvonal. Ez a fejlődés csak úgy biztosítható, ha az edzők a tudomá­nyos kutatások, s az új edzésmődszerek alapján dolgoznak. Ezért szükséges, hogy edzőink tovább fejlesszék tudásukat és elsajátítsák a legkorszerűbb edzési alap- elveket. Elrendelte továbbá az OTSB elnöke, hogy az atlétika, kerékpár, sakk, torna és úszás sportágakban oktatói minősí­téssel rendelkező edzők 1956-ban ugyancsak kötelesek elvégezni az okta­tói tanfolyamot. A tanfolyamokkal kapcsolatban a Me­gyei TSB ad részletes felvilágosítást. — Színházi hír. Ma, december 24- én az Állami Csiky Gergely Színház jegyirodája délelőtt 10 órától délután 3 óráig tárt nyitva. MARCALI ÉS VIDÉKE KÖRZETI FÖLDMŰ VESSZÖVETKEZET KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS'EGYBI N BOLDOG l JÉVET KÍVÁN a földművesszövetkezet tagjainak, dolgozóinak és vásárlóközönsé­gének. Egyben közli, hogy a közelgő évvégi ünnepekre a szövet­kezet vegyesboltjai, valamint a ruházati és bútorboltjai bőséges áruválasztékkal állanak kedves vevőink rendelkezésére. Várható időjárás szomba­ton estig: Felhős, párás, ködös idő. több helyen, el­sősorban a nyugati me­gyékben havazás, havas­eső. Mérsékelt délkeleti, déli, később délnyugati szél. A hőmérséklet emel­kedik. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet északkeleten és Tiszántúlon 2—5. máshol 5—8 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várha­tó középhőmérséklet C—4 fok között. évfobdufá 92 évve! ezelőtt, 1863. december 24-én halt meg W. M. Thackeray angol író. Egyik legnagyobb sikerét a hazánkban is ismert »Hiúság vására« című müvével aratta. Éles társadalombírálata, szatírái az angol polgárság hibáit ostromolták. ol művelődjünk, hol szórakozzunk^ Megyei Könyvtár: Könyvkölcsönzés és olvasótermi szolgálat 18—19 óráig. Pippl-Rónai Múzeum: Rippl-Rónai fest­ményei és rajzai kiállítása, Ösrégészeti, Somogyi pásztorművészeti és Palóc nép- művészeti kiállítások. Kultúrotthonok: Textilművek: Vidám zenés hétvége. ÉDOSZ: Klubdélután. Illyés Gyula-kultúrotthon: Klubdélután. Vörös Csillag Filmszínház: Egy nap a parkban. Olasz—francia játékfilm. Vidéki mozik műsora Siófok: Pármai kolostor I. 24—28’ Csurgó: Nápolyiak Milánóban 24—25 Barcs: Gróf Monte Christo I. 24—28 Lengyeltóti: Mühlenberqi ördög 24—20 Balatonboglár: Kútbaesett kérő 24—25 Marcali: Reménység órái 24—25 Tab: Gázolás 24—28 Igái: A 9-es kórterem 24—25 Nagyatád: Romeo és Julia 24—25 — Kaposvár anyakönyvi hírei: Születés: Kovács István leánya Klá­ra, Hajgató Sándor leánya Ágnes, Cseh Gyula leánya Ibolya, Nichter István .leánya Mária, ősz Imre fia Zcfitán, Balogh László leánya Anna. Házasság: Tihanyi Zoltán—Szován Anna, Tóth Ferenc—Hunyor Veroni­ka, dr. Sára Gyula—Balogh Ágnes. Halálozás: Bognár La.je* 45 éves, Prejszer Sándor 33 éves, Tilinger Viktor 37 éves, Vörös György 53 éves. — Hatalmas forgalmat bonyolított le az elmúlt napok során a Kapos­vári Óra- és Ékszerkereskedő'.ml Vállalat. Órából csaknem 100 000 forint, aranyáruiból 70 000 forint, ajándéktárgyakat pedig több ■ mint 30 000 forint értékben vásároltak a boltban). — »A tihanyi alapítólevéltől József Attiláig« címmel Tóthszöllősy Jó­zsefeié általános iskolai tanár tart előadást december 29-én a TTIT- klubban. Az előadást a TTIT nyel­vi előadássorozata keretéiben rende­zik. Az előadás a Megyei Tanács kistermében lesz. Szeder István lett a Kaposvári Kinizsi új edzője Mint hírül adtuk, a Kinizsi vezetősége szerződést bontott Háda József edzővel, s tárgyalásba lépett Szeder Istvánnal, hogy vállalja el az NB ll-es csapat ed­zéseinek vezetését.’ E tárgyalások de­cember 23-án eredményre vezettek. Szeder már alá is írta a Kinizsihez szóló szerződését. így megoldódott a Kinizsi edzöproblémája. Szeder Istvánt nem kell a kaposvári szurkolótábornak bemutatni. Pár évvel ezelőtt a Kaposvári Rákóczinál műkö­dött, mint edző. A sportközvélemény bi­zakodással tekint Szeder István kapos­vári működése elé. összes zongoraművei. XXVI. mikrokoz­mosz 11." rész. 18.55: Kommentár. 19.00: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. 19.10: A rádió tánczenekara játszik. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Operettrészietek. 21.00: Chopin zongo­raműveiből. 21.13: Sporthíradó. 21.33: Nagy szimfóniák. X. A rádió szimfo­nikus zenekarát Somogyi László ve-- zényli. 22.15: Tíz perc külpolitika 23.00: Tabi László: Egy humorista nap­lója. 23.10: Népdalok. 23.40: Bencze Miklós énekei. Petőfi-rádió: 14.00: Könnyű zene. 15.00: Zenekari hangverseny. 16.00: Lapszemle. 16.10k Strauss: Keringő — szvit. 16.40: Csur- ka István: Szombat — vasárnap. Elbe­szélés. 17.00: Mezei csokor. 17.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. 18.00: Kamarazene. 18.30: Tudományos hiratíc-. 1F-.S0: Karl Maria Weher: Harc és gvőzelem — kantáta. 19.25: Vála- - szolunk nangatoinknak. is.4u: vicam meioaiaK. zi.uu: netmerroiaes ieptek- Kei . . zi.zu: összeállítás az egykori magyar irodaimi szalonokról. 22.00: lanczene. SMMMT DEC EM HER 31. Kossuth-rádió*: 5.30: őrjárat... 8.10: Zenekari hang­verseny. 9.00: Tarasconi Tartarin. Rá- aiojaiek a uaudet regényéből. y.4u: rveiincjOK szárnyán, lu.iu: uperaresz- le':e.c. 1Q.4D: Nézz rózsám szemembe... n e p a a i fe i o o rqo z as. iu.dö: szórakoztató zene. 10.10: Színházi levél. 11.25: Sik Olga énekel, F.adó Aqnes zongorázik, viriziay ivnnaiy goraonkazik. iz.iu: Operettrészletek. 13.15: Művésziemé­z-ek. 14.15: Könnyű zene. 15.10: Olasz kamarazene. 15.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 16.00: Kórusaink életéből. 16.20: Az épülő kommunizmus nagy országéban. 17.15: Szív küldi... 18.00: Szombat délután... 18.15: Emeljük po­harunkat! Búcsú az óévtől. 13.20: Az esti híradó jelentette . . . 19.54: Boldog újévet, gyerekek. 20,10: Nevessen ve­lünk. Vidám szilveszteri műsor. 24.00: Újévi Köszöntő. Utána tánc reggelig. Petöfi-rádió: 14.00: Szól a harmonika. 14.10: Az opera mindenkié. Gounod: Faust. 15.10: t otóamatórök öt perce. 15.15:- Népek dalai. 16.00: Lapszemle. 18.10: Újév elébe! Zenés összeállítás. 17.40: Törté­netek a babonáról. A gyermekrádic műsora. 18.05: Delibes: Coppelia — balettszvit. 18.30: Ä zeneirodalom leg­szebb dalai. XIV. Kodály. 19.00: Köz­vetítés az Operaházból. Johan Strauss: A denevér. 19.57 —20.13-ig: Magyar költő* tréfás versei. 21.17 — 21 „28-ig: Molnár Aurél riportja. 22.20: Ami a tárczenéből még hátra van . . . 24.00 : Tánc reggelig. ViSÄRMAl» JANUAR 1. Kossuth-rádió: é.OÖ: Boldog újévet! 7.00: A Szabaa Nép vezércikke. 8.10: Egy falu — eqy nóta. 8.50: Petőfi Sándor verseiből. 9.00: Zenés fejtörő. 10.00: Ünnepi köszöntő- 10.10: Csinn-Eumm! 11.00: Uj operafel- vételeinkből. 12.15: Jó ebédhez szói a nó­ta. 12.50: Szív küldi. 13.30: Rádíólexi- kon. 14.15: Haydn: Évszakok — orató­rium. 16.15: Egy hét a külpolitikában. 16.25: A műsort összeállította Medgya- szay Vilma... 17.25: Kincses Kalendá­rium. 18.25: Újévi meglepetés. 19.15: Az épülő kommunizmus nagy országában.. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.20: Mű­vészest. Részletek a világirodalom és zeneművészet nagyjainak müveiből. 21.50: A vasárnap sportja. 22.10: Tánc­zene zongorára és zenekarra. 23.00: Ze­nekari hangverseny. Petőfi-rádió: 8.00: Könnyű zene. 8.30: Református vallásos félóra. 9.00: Részletek Kacsóh: Rákóczi« című daljátékából. 9.30: Miska bácsi lemezesládája. 10.10: Szív küldi. 10.50: A lipcsei rádió szimfonikus zene­karát Hermann Abendroth vezényli.. 12.30: Részletek Yves Montand életraj­zából. 13.00: Művészlemezek. 14.20: Pil­lantás a jövőbe. Riportműsor. 16.50: Ze­nés kirándulás Meseországba. Jancsi és Juliska. 17.50: Fischer Annie zongorá­zik. 18.25: Közvetítés az Állami Bábszín­ház Andersen-ünnepségéről. 19.25: Szó­rakoztató zenekari muzsika. 20.10: A hó­napos szobák lakója. Hatvani Lajos elő­adása Petőfiről. 20.35: Operettmuzsika. 21.10: V idám magyar népköltési műsor. 22.00: Színes magyar népi muzsika. Sertésól jó állapotban eládó. Brassó u. 23. sz. alatt.____________________________________________________________ Vizsgázott kazánfűtőt felvesz a Kefe- anyagkikészítő Vállalat, Szigetvári u. 59. ___________ (965) T áskaírógép, Wanderer-féle eladó. Cím a Kiadóban. __________________________(538) F igyelem, figyelem! Béke Szálló el Vendéglátó Vállalat értesíti a közönsé­get, hogy folyó hó 20-tól Május 1 u. 8. sz. alatt (volt OFOTÉRT üzlethelyiségé­ben) ünnepi borvásárt és borkóstolói rendez, ahol sokféle borkülönlegesseg kerül eladásra. (957) A Kaposvári Vas- és Fémipari Kom­binát épületlakatosokat vesz fel. Jelent­kezés mindennap 8 és 12 óra között. (938) Varrógépek javítását vállalja garan­ciával. Szabó müszerészmester. Kapos­vár. Berzsenyi u. 30,_______________(435) A Moziüzemi Vállalat értesíti a mozi- látogató közönséget, hogy a kaposvári Vörös Csillag Filmszínház december 24-én, szombaton 5 és 7 órakor tart előadást. Jókarban lévő, 16 kalapácsos daráló eladó. Lancsás Károly. ___Görgeteg. (423) S OMOGYI NÉPLAP Felelős szerkesztő: Horváth János Felelős kiadó: Tóth István Szerkesztőség: Kaposvár, Latinka Sándor u. 7. Telefon: 15-11. Kiadóhivatal: Május 1 u. 16. Tel.: 15-16. Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat Latinka Sándor u. 6. Tel.: 828. Nyomdáért felel: Hidas János

Next

/
Oldalképek
Tartalom